Efterskolen forældreudgave 2019

Page 12

Gode råd

Når dit barn får hjemvé Hvis din teenager ringer hjem med problemer, skal du vise din styrke som forældre

5.

1.

Hjælp din søn/ datter til selv at håndtere udfordringerne.

2.

Bevar roen.

Lyt, lyt og lyt.

3.

Vis forståelse og empati.

4.

Hjælp med at overskue hele situationen.

6.

Hvis du er usikker – ring til efterskolen.*

*En god dialog mellem forældre og efterskolen er af stor betydning for et vellykket efterskoleophold. Kilde: De gode råd er udarbejdet af teenagecoach Grethe Lindbjerg.

R EG Å E N D E N D 3 0 0 V ID E

U D DA N N EL S

ER

ET N E D R E V V I G IG D F A E K K Y T . SyddanskSerhvervsskole et til fremtiden du stærk t rust år st um si na g med jle Tekniske Gym en omkring di en HTX på Veside annonce Medhalv vslivet og verd er hv er ed m en jder tæt samm

7 V EJE T IL M E

RE E

HTX

Vi arbe l og masser ojek ter. rdhøj elev trivse ko re ed spændende pr m b ka ss og teknologi. ik t og tæt fælle turvidenskab Vi tilbyder et un na r fo n de in r rdringer isæ g af faglige udfo jle noget for di ? Så er HTX i Ve de en nd æ sp t Lyder de

12

Efterskolen · 1. august 2019

S T UD IE RE T N

IN G E R PÅ V T

G

, D ES IG N B TE KN O LO G I A EM AT IK A FY SI K A , M AT A N IK AT IO N /I T G B , KO M M U IN ER M M A R G PRO IK A B , M AT EM AT IN FO R M AT IK TE KN O LO G I A ID R Æ T B , B IO N /I T A M M U N IK AT IO D ES IG N B , KO AT IK A G I A , M AT EM B IO TE KN O LO

OAF TEN T HUS OG INF N E B Å R E LD O VI H kl. 10-14 vember 2019 o n . 6 1 . d g a rd Lø . 19.00 januar 2020 kl Onsdag d. 15.

Vejle Tekniske Gymnasium Jernbanegade 28 7100 Vejle Tlf: 7642 6229

VTG.DK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.