Page 39

advokatarbejdet Bestyrelsesformand »Jeg blev opfordret til at gå ind i bestyrelsesarbejdet og valgt til formand i 2013. Og det er indlysende, at jeg i bestyrelsesarbejdet kan trække på erfaringen fra de mange sager, jeg til dagligt sidder med,« siger Jens Brusgaard, som synes, at bestyrelsen skal have fokus på økonomien og følge den tæt. »Men det er lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, at man har fokus på skolens samlede opgave. At man i bestyrelsen og i dagligdagen også har øje for betydningen af det uformelle samvær mellem lærer og elev,« siger han og tilføjer, at samværsdelen netop er det unikke ved efterskoleformen, og at det derfor er vigtigt, at bestyrelsen prioriterer den og ikke for eksempel skærer voldsomt i vagterne. Samværet vigtigt »Som barn var jeg tit med min far på skolen, når han havde vagt i weekenderne, og jeg er sikker på, at de uformelle snakke, min far havde med eleverne, har haft stor betydning for deres udvikling,« siger Jens Brusgaard og tilføjer, at efterskolernes væsentligste opgave i disse år er at få gjort opmærksom på, hvad skoleformen kan. »Og det gælder både for Efterskoleforeningen, men så sandelig også for den enkelte skole, hvor man hele tiden skal have fingeren på pulsen og være op-

Det er vigtigt med forskellige kompetencer, hvis bestyrelsen skal være slagkraftig, og det skal den være, hvis opgaven skal løses tilfredsstillende

Jens Brusgaard

mærksom på, hvilke ændringer i samfundet, der kan have betydning for skolerne,« siger han og mener, at det stiller krav om at have en meget bred vifte af kompetencer i efterskolens bestyrelse. Slagkraftig bestyrelse nødvendig »Man skal have nogle i bestyrelsen, som har forstand på økonomi. Andre der ved noget om pædagogik. Og nogle der har forstand på markedsføring for at nævne et par områder, der er vigtige,« siger Jens Brusgaard og synes indlysende nok, at hans egne juridiske kompetencer også er til gavn for efterskolen. »Det er vigtigt med forskellige kompetencer, hvis bestyrelsen skal være slagkraftig, og det skal den være, hvis opgaven skal løses tilfredsstillende,« siger han og peger på, at skolerne uafladeligt skal gøre opmærksom på, hvordan efterskolerne giver de unge noget, som de ikke kan få andre steder. Havde fået nok efterskole »Det er en fantastisk udvikling de unge gennemløber på efterskolerne,« siger Jens Brusgaard, der i bagklogskabens klare lys godt kan ærgre sig lidt over, at han aldrig selv tog et år på efterskole. »Jeg tror, jeg på det tidspunkt havde fået nok af efterskole, så jeg sprang over. Noget jeg måske godt kan fortryde nu, men den gang gav det mening,« siger han. �

Efterskolen · 20. februar 2014

39

Efterskolen 8 2014  

Efterskolebladet henvender sig til ansatte og bestyrelsesmedlemmer i efterskoleverdenen Efterskole, undervisning, pædagogik, debat, oplysni...

Advertisement