__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 21

62 procent mener, at skoledagene er for lange, og mere end halvdelen af danske skoleelever mangler energi og koncentration hver dag eller flere gange om ugen. Trivselsundersøgelse lavet for Børns Vilkår

Læringskort til friluftsliv

Friluftsrådet udvikler ca. 109 læringskort inddelt i 7 kategorier målrettet grundskolen. De 7 kategorier er: orienteringsløb, friluftstur, kano, klatring, teambuilding, friluftsliv på hjul og vinterfriluftsliv. Læringskortene forventes at være klar 1. august 2016. Friluftsrådets mål med læringskortene er at demonstrere nogle af alle de muligheder, som friluftsliv kan bidrage med til undervisningen, og hvordan du som lærer kan løfte undervisningen ved hjælp af friluftsliv. Læringskortene lever op til Forenklede Fælles Mål for idræt, men er også velegnet til andre fag i grundskolen, ikke mindst den understøttende undervisning. Læringskortene er opbygget, så læreren eller pædagogen nemt kan komme i gang med undervisning i friluftsliv, uden at have nogen forudsætninger for emnet. I hver kategori er der ca. 20 kort, som er udviklet af specialister inden for aktiviteten. De 20 kort er udviklet, så der er en progression i aktiviteterne fra kort 01 til kort 20. Kortene kan bestilles på: www.friluftsraadet.dk/indhold/ uddannelse-og-formidling

”Stå nu fast! Lærings- og vidensmål er elevernes sikkerhed for en helhedsorienteret læring i alle folkeskolens fag”. - direktør og tidligere lærer Ethel Hansen i en mail til alle lands- og byrådspolitikere .

Den konstruktive debat støttes med 3, 9 millioner Efterskolerne, friskolerne, og højskolerne er gået sammen om initiativet Frirummet, der skal styrke den demokratiske debat. Initiativet har fået 3,9 millioner kr. i støtte af TrygFonden. I både traditionelle medier og på de sociale medier har den nuancerede debat trange kår. For i højere grad at sikre nuancerne og anvise mulige handlingsrum for borgeren, har tre frie skoleformer sammen skabt initiativet Frirummet. Trygfonden har støttes projektet med 3.9 millioner kroner, som led i deres mål om at flere kan indgå i positive sociale fællesskaber. De frie skoler ønsker en debatkultur, hvor konflikt

ikke er det bærende element. En debatkultur hvor modsætninger mødes i en fri debat. Hvor alle trygt kan ytre sig, og hvor der er plads til tvivl. I Frirummet behøver man ikke være enige, i stedet er man optaget af at bygge bro mellem modsætningerne. Frirummet udspringer lokalt, og de enkelte skoler vil arbejde på at samle mennesker i lokalområdet i nye fællesskaber. Ambitionen er, at frirumsdebatterne sikrer, at der bliver plads i medierne også til mennesker med ukontroversielle budskaber samt sikrer plads til nuancerne i debatten.

Flugt ender i indsamling

”Manglende gennemsigtighed omkring hvornår elever bliver bedømt og ikke bedømt, kan efterlade elever i den tro, at de er under konstant bedømmelse.” Sådan siger Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannelserne hos EVA, efter det er kommet frem, at gymnasieelever er usikre på, hvad de bliver bedømt på.

Eleverne på Idrætsefterskolen Klintsøgaard oplevede sidste år, hvordan det kan være at flygte. I undervisningen gjorde lærerne brug af Red Barnets undervisningsmateriale om børn på flugt og havde besøg af et par flygtninge. Eleverne legede flygtninge for en dag, levede af nødhjælpsforplejning og blev kørt væk fra skoen for selv at finde tilbage, og der skulle søge om asyl. »Det var en øjenåbner for eleverne,« siger lærer Julie Kongstad Larsen. Eleverne sluttede forløbet med at samle ind til Red Bar-

nets Landsindsamling, hvor overskuddet går til børn i katastrofer. I det kommende år gentager skolen succesen. Andre skoler kan også benytte undervisningstilbuddet. Ønsker man at deltage i indsamlingen, der løber af stablen 4. September 2016 kan man melde sig på landsindsamling@redbarnet.dk. Efterskolen · 23. juni 2016

21

Profile for Efterskoleforeningen Efterskoleforeningen

Efterskolen 11-2016  

Efterskolebladet henvender sig til ansatte og bestyrelsesmedlemmer i efterskoleverdenen Efterskole, undervisning, pædagogik, debat, oplysni...

Efterskolen 11-2016  

Efterskolebladet henvender sig til ansatte og bestyrelsesmedlemmer i efterskoleverdenen Efterskole, undervisning, pædagogik, debat, oplysni...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded