Page 6

Datum & Tid

Plats

Onsdag 17 april 2013 Torsdag 18 april 2013 MalmöMässan, Malmö

MalmöMässan, Malmö För vägbeskrivning, besök www.malmomassan.se

9.00 – 17.00 9.00 – 16.00

Arrangör easyFairs Scandinavia AB Tel: +46 (0) 31 89 41 00 Email: scandinavia@easyFairs.com

Mässan är en ren fackmässa och endast öppen för representanter från näringsliv och offentlig sektor. Åldersgräns 18 år. Legitimation kan krävas tillsammans med visitkort i entrén. Vi kan tyvärr inte ta emot studerande.

Samarbetspartners

T T I D T U t r V I o k SKRnadsfria entréå kost

p g a d i ND n U S a E R d IO R re T S U m/IND

.co s r i a F y as www.e

Personlig E-biljett TOTAL  
Personlig E-biljett TOTAL  

Personlig E-biljett TOTAL