Page 1

Nordens största & viktigaste mötesplats för framtidens samhälle

Möt oss i monter

E:04

10 – 11 APRIL 2013 • kistaMÄSSAN • stockholm

2013

INFRASTRUKTUR & KOMMUNALTEKNIK 4 mässor under samma tak

VÄGAR & GATOR PARK & FRITID

AVFALL & ÅTERVINNING VATTEN & AVLOPP

gå på mässan! Hämta ditt kostnadsfria entrékort på

www.easyFairs.com/INFRA


Din bästa investering 2013 – resan mot ett mer hållbart, miljövänligt och kostnadseffektivt samhälle börjar här! Nordens största och viktigaste mötesplats för dig som arbetar med infrastruktur och kommunalteknik. Ett axplock ur mässornas seminarieprogram

VATTEN & AVLOPP

PARK & FRITID

Råttor – ett ökande problem i vårt samhälle Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex

Vegetationens betydelse för stadsbyggandet Henrik Sjöman, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Alnarp, SLU

Triplikata avloppssystem – nästa steg i kommunernas uppströmsarbete Karin Emilsson, gruppchef, Vecturas VA-områd

Ekosystemtjänster - att planera för en hållbar stad Åsa Eriksson, ekolog, Ekologigruppen Karin Görlin, landskapsarkitekt, Ekologigruppen

Lyckat ljus i uterum – med modern teknik och mera flum! Svante Pettersson, Creative Director, Philips Lighting

r minarie Alla se iteter är tiv och ak

4 mässor under samma tak

HELT S! I GR AT

Vattenvisionen – forsknings- och innovationsagenda för hållbara vattentjänster Daniel Hellström, utvecklingsledare, Svenskt Vatten AB

Alternativa avloppslösningar Roland Ekstrand Svensk Klimatcertifiering AB

Strategisk VA-planering för framtiden Erik Kärrman, VD, Urban Waters

Mötesplatsen fö framtidens samh

– kostnadsfria seminarier, utbildninga

Hur kan kommuner och landsting förebygga avfall? Gunnar Fredriksson, handläggare, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Den perfekta staden Sarah Bragee, Tyréns

Handeln b – eller avv Jerker Söde från KTH, h på Stadsliv A och strateg City i Samve


• Se alla produktnyheter och träffa utställare inom områdena VÄGAR & GATOR, PARK & FRITID, VATTEN & AVLOPP samt AVFALL & ÅTERVINNING. • Seminarier och paneldebatter inom effektivt och hållbar t samhällsplanerande blandas mässans starka seminarieprogram. • Spara tid och kostnader och se allt samlat under ett tak på INFRASTRUKTUR & KOMMUNALTEKNIK 2013. Välkommen!

AVFALL & ÅTERVINNING

VÄGAR & GATOR

Hållbar utveckling i anläggningsbranschen

Satsningar i regionen, strategier inför framtiden

Stefan Uppenberg, Miljö- och hållbarhetskonsult, WSP Environmental

Helena Sundberg, Trafikverkets chef Stockholm

Återvinningsforskning, vägen till kretsloppssamhället

Feldoserade vägkurvor

Christer Forsgren, teknik och miljöchef, Stena Metall, adjungerande professor, Industriell material återvinning, Chalmers Tekniska Universitet

Johan Granlund, teknikchef vägteknik, Vectura Consulting

Att styra mot avfallsprevention och ökad materialåtervinning

Citybanan - färdigsprängt Kjell-Åke Averstad, projektchef, Trafikverket

Tomas Ekvall, IVL Svenska Miljöinstitutet

ör hälle

Effektiv sta P an el d eb at t: r

dsbyggnad

fö r en, A ns varig Björ n Wellhagor, Sver iges Byggindustrie åg sfr husbyg gnad SAR/MSA , rss, A rk itekt Örjan W ik foor df Sver iges A rk itekter ce pr ofessor Vi ingschef Bygg plan, Avdeln t Stockholm re A nn -K ris tin Ka to sbyg gnadskon lovsavd, St ad

– PB L

m on, Stockhol Nancy Mat ts , JM rv vä ör /F ad st Bo politisk rfur - När ings Rick ar d Silveet sägarna ex pert , Fa stigh s Kommuner ik sson, Sver ige A nn -Sofie Er ktionschef för planer ing g se och Landstin säkerhet miljö

ar och erfarenhetsutbyte

bygger staden vecklar den? erlind, tekn. tr. handelskonsult AB i Stockholm gisk rådgivare i erkan Stockholm

Stadens infrastruktur - nyckeln till hållbar utveckling Carl-Johan Engström, avdelningen för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH

Länken till en hållbar framtid Kristina Alvendal, CEO, Airport City Stockholm

Halvdag med av fall & återv fokus på I samarbete medinning tidningen Recycl bransching Seminarier och med branschexppaneldebat t onsdagen den 10er ter under /4 Exempel på tala re • Gustav Fr idolin , Mp • Anders Wijk m an, or Åter vinningsindu df örande, strierna • Weine Wiqvis t, VD, Av fall Sver ige

Stadsplanering och promenadstaden Stockholm Regina Kevius, stadsbyggnadsdirektör


Över 100 på e r a l l ä t s t u ig! d r ö f s t pla

Möt branschens led Mängder med utställare visar upp sina produkter på mässgolvet – se ett axplock nedan: Jm2p Marketing AB

Swedol AB

JOAB

Söve AB

A Söderlindh i Sverige AB

Järn I Offentlig Miljö JOM AB

Tekis AB

AB Hanson & Möhring

Järven Ecotech AB

Tierps Järnbruk AB

Aebi Schmidt Sweden AB

Kompan Barnland AB

Tressport & Lek AB

Anticimex AB

Komsol AB

Unisport Scandinavia AB

RE D

ATA Bygg- och Markprodukter AB Konstgräsexperten i Sverige AB

Utform

Axel Larsson Maskin Affär AB

Lantmännen Aspen AB

Wallax AS

Axflow AB

Logiwaste AB

Varig Teknik & Miljö AB

B & M Systemutveckling AB

Mardam Agentur AB

VA-Systemer AS

BAB Rörtryckning AB

Nola Industrier AB

Veg Tech AB

Berlex AB

Nordkalk AB

Weland Utemiljö AB

Blinkfyrar AB

Ocab

Vetlanda Gjuteri AB

Botek System AB

out-sider a/s

WilleCenter i Stockhom AB

Brodd-Son AB

Plastic Omnium AB

Winn Marketing AB

Dalarnas Paraplyfabrik AB

Plastinject AB

Vretmaskin AB

Disperator AB

PPV AB

Eco Concept Earth ECE

Proline AB

Envac Scandinavia AB

Prosoc AB

Eurosport Fitness

ProVia Vägmärkning

Finja

PWS Nordic AB

Flintab AB

QR International AB

GeesinkNorba

Ramudden AB

GMM Container Sweden AB

Rantzows Sport AB

GreeNest Form AB

RSSE AB / GUNNAR PREFAB

Hags Aneby AB

San Sac AB

Hesselberg Sverige AB

Skrotfrag AB

ILAB Container AB

Skyltar & Märken AB

Infor BV

Smekab

Jacksons Trädvård AB

Svarvén & Co AB

JD Stenqvist AB

Swede Rehandling Systems AB

Fler utställare ställer ut, för komplett utställarlista se www.easyFairs.com/INFRA

Välkommen till den kompletta för dig som arbetar med

AVFALL & ÅTERVIN

Utställarna visar bla; återvinnin tillbehör, insamling och transpor

VATTEN & AVLOPP

Utställarna visar bla; dricksvatte

markarbeten, analys- och provt loppslösningar

VÄGAR & GATOR

Utställarna visar bla; mark- och vägunderhåll, utbildning- och ko

PARK & FRITID

Utställarna visar bla; möbler för växtmaterial, konsulttjänster, be


• • • • • • • • •

Tränar ni er i att lyssna och ge uppmuntran Tränar ni er i att ge och ta kritik och lösa konflikter Tränar ni er i att samarbeta även med oliktänkande Tränar ni er i att stärka eget och andras självförtroende Tränar ni er i att lösa upp olika revir och blockeringar Tränar ni avspänning, koncentration och positivt tänkande Formulerar ni gemensamma mål, regler och rutiner Tar ni tar fram förslag för att öka arbetsglädje och effektivitet Har ni kul och lär känna varandra grundligt

som arbetar tillsammans.

dande leverantörer Träffarna Upptakt: Enkät Se dig själv och andra: Vilken framtoning har var och en i gruppen och hur kan ni förbättra era relationer. Våga förändring: Förväntningar påverkar självbild och kontakter med andra. Stärk eget och andras självförtroende och tillit. Använd teamets resurser: Tillsammans äger ni en mängd kunskaper, erfarenheter. Ta vara på varandras kompetens! Ha roligt, ge järnet: Vad kan var och en och gruppen tillsammans göra för att öka arbetsglädje och effektivitet? Summering: Enkät

EGISTRERA DIG NU!

Gruppstorlek

Idealt är 8-12 personer för att ge tillräckligt utrymme för varje person. Större grupper förekommer dock i undantagsfall.

Kursmaterial

Pärm med Introduktionstexter, arbetsblad, modeller och enkäter.

Kommentarer "Vi har roligare tillsammans. Nu är det mer att man ställer upp för varandra. Har du tid över går du ut och hjälper andra där det behövs.” "Vi stöder varandra mer nu. Samarbetsviljan har ökat och vi pratar mer med den andra gruppen."

Kompetensutveckla dig på mässan! Mätbara effekter

"Det är mycket, mycket bättre nu, det har blivit öppnare. Jag känner själv att jag fått en kick, att jag kan påverka. Vi har blivit ett team efter kursen."

Gudrun Schyman utbildar inom makt och Pris motstånd och företaget Framsikt utbildar inom Utbildning efter era behov och önskemål Omfattning ledarskap och personlig utveckling. Boka din plats på: Kombinera med andra insatser www.easyFairs.com/INFRA Programmet innehåller en inbyggd utvärdering med enkäter före och efter starten. Ni får mätbara effekter av vad ni lärt och hur insatsen har påverkat ert samarbete. Ni får också en inventering av vad personalen önskar att företaget ska satsa på i framtiden.

6 tillfällen omfattande ½ dag. För att nå maximal effekt av programmet så bör träffarna genomföras med ett par veckors mellanrum. Det går även att komprimera utbildningen till heldagar.

Det går även utmärkt att kombinera teambuildingen med andra intsatser t.ex. TeamPlay, mental träning, social kompetens, stresshantering, konflikthantering, samtalsträning.

Begär offert.

Vi skräddarsyr kursupplägget efter era behov och önskemål.

Framsikt

P e r Ts eo anma ul ut tv ve ec ck kl il n i ng g AB

Framsikt Personalutveckling AB Högbergsgatan 18 116 20 Stockholm Tel 08-644 30 70 info@framsikt.se www.framsikt.se

Framtidens I

nnova

tioKontakta oss för mer information n Tävling! Vi kora r den mest innovativa pro duktnyheten rban Explorer U för framtiden inom infraneringsverktyg – modernt stadspla str uktur och k ommunaltekn g, städer s ik för samhällsplanerin

kompletta mötesplatsen infrastruktur och kommunalteknik

NNING

ng, förbränning, källsortering, kärl, fordon & rt, produkter för arbete med farligt avfall

P

enproduktion, avloppsrening, ledingssystem,

tagning, mät & doseringsteknik, tryckav-

h anläggningsmaskiner, utrustning, asfalt, onsulttjänster, maskiner och maskinunderhåll

r utemiljöer, lekmiljöer, jord- och evattning

ilda fastigheter. utveckling och ensk ga verktyg Testa på detta häfti live på mässan!

Datum & tid Onsdag 10 april 2013 9 – 17 Torsdag 11 april 2013 9 – 16

Plats Kistamässan, Stockholm För vägbeskrivning, besök www.easyFairs.com/INFRA

Samarbetspartners

Arrangör easyFairs Scandinavia AB +46 (0) 31 89 41 00 scandinavia@easyFairs.com nyhetssajten för dig inom trafik, transport och samhällsutveckling

Conventus digitala medier

Mässan är en ren fackmässa och endast öppen för representanter från näringsliv och offentlig sektor. Åldersgräns 18 år. Legitimation kan krävas tillsammans med visitkort i entrén. Vi kan tyvärr inte ta emot studerande.


s anschen Träffa br rer verantö le e d n a led inom; OPP

& AVL VATTEN ING ÅTERVINN & L L A F AV GATOR VÄGAR & RITID PARK & F

Helt kostnadsfri mötesplats med; • Utbildning • Innovationer • Utvecklande seminarier • Nya kontaker • Ledande leverantörer • Erfarenheter

gå på mässan! Hämta ditt kostnadsfria entrékort på

www.easyFairs.com/INFRA

Personlig E-biljett Rådasand  

Personlig E-biljett Rådasand

Personlig E-biljett Rådasand  

Personlig E-biljett Rådasand

Advertisement