Page 38

på Gud er ikke å være oppmerksom på alt annet. Det er som metoden hos den som forsøker å sovne.»9 20 Når

den indre bønnen begynner, og du, sammen med de andre, har resitert den innledende bønnen til den hellige Ånd, begynn da umiddelbart. Det er noe i oss som ofte holder oss tilbake og som vil hindre oss i å ta spranget. Vi er redde for tomheten og tørken. Vi har så lett for å tro at vi ofte må ordne opp i noe annet først for at vi så skal være helt fri for bønnen. Besluttsomhet og umiddelbarhet er av stor betydning.

21 Bønn,

og i sær kontemplativ bønn, er en gave. Du kan ikke produsere den selv. Vær overbevist om at Gud alltid gir deg den bønnen som passer deg best akkurat nå, forutsatt at du gjør hva du kan for å åpne deg. Selv om du skulle innse at tørken eller distraksjonene for en stor del kommer av din manglende troskap i dagens løp, skal du ikke desto mindre være fornøyd med den bønn Gud skjenker deg akkurat nå, samtidig som du angrer din manglende troskap, ber om forlatelse for den og beslutter deg for å omvende deg.

22 Hold

ut i påvente av Guds besøk, helt frigjort fra egenviljen. Hvis han drøyer, foren deg da med Kristus som på korset følte seg forlatt av sin far. Vær takknemlig om du får erfare noe av hans følelse av forlatthet, han som i so«The simplest way of making an act of attention to God, is by an act og inattention to everything else. It is rather like the act of trying to go to sleep», Spiritual Letters, Sheed and Ward, London, 1969, s. 122. 9

38

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

Advertisement