Page 34

8 Søk

ikke etter opplevelser og lengt ikke etter ekstraordinære nådegaver i bønnen, men vær tilfreds med den bønn Gud gir deg. Vår mor Teresa skriver om nybegynnerens bønn: «Det passer seg ikke å ville ha gaver i begynnelsen, for det er en dårlig måte å sette i gang arbeidet på ved en så stor og dyrebar bygning ... Det er ganske merkelig at vi, til tross for vår forvirring og alle ufullkommenheter ... allikevel ikke skjemmes over å kreve glede i bønnen og at vi klager over tørke ... Alt det nybegynneren i bønnens verden bør streve etter – og glem ikke dette, for det er veldig viktig – er å søke å bringe sin vilje i overensstemmelse med Guds vilje ... med så stor møye, besluttsomhet, orden og omsorg som mulig. Jo mer fullkommen man blir i dette, desto mer får man ta imot av Herren» (IB II,1,7-8). Dessuten må du huske at Gud ofte vil gi deg mer enn du tror og forventer av ham.

9 «Bønn

er vennskapelig omgang og flittig samtale i ensomhet med den vi vet elsker oss» (Liv, 8,5). Bønn er en kjærlighetsrelasjon til Gud som kan modnes og fordypes. Den kan utvikles fra diskursiv meditasjon til kontemplasjon, like frem til den forvandlende foreningen. Bønn er Gud som gir seg selv som gave til deg og du som gir deg selv som gave til Gud.

10 Betrakt

hver bønnetime som en helt ny og unik anledning til å møte Gud og forene deg med ham. Som Gud nyskaper deg uopphørlig, så nyskaper han også din bønn. At du for en lengre tid har vært ute av stand til å samle deg, behøver ikke bety at du heller ikke i dag kommer til å lykkes med det. La ikke dine tidligere «mislykkede» bønnetimer kvele din lengsel og forventning. La ikke det 34

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

Advertisement