Page 32

sers» verdi. Spørsmålet til disse «øvelsene» er alltid det samme: I hvilken grad støtter dette bønnen? Askesens mening er å rense og frigjøre deg så du står åpen for Gud. Åndelig lesning er viktig fordi den gir næring til din bønn. Stillheten og klausuren skaper et klima som er gunstig for bønnen. Hos brødrene er den utadrettede virksomheten legitim kun når den springer naturlig ut av bønnen, når den veller frem ex abundantia contemplationis, fra kontemplasjonens overflod. Når vår mor Teresa vil skrive om sitt liv, taler hun i praksis om sitt bønneliv. Hos henne har det åndelige livet alltid vært nært knyttet til hennes bønn. Hennes åndelige livs historie er hennes bønnelivs historie. Så lenge hun har vært trofast i bønnen har hun gjort fremskritt på fullkommenhetens vei. Så snart hun derimot forsømmer den indre bønnen, begynner det å gå dårlig for henne. Hele hennes åndelige utvikling hviler på bønn og kontemplasjon. Hennes bok «Fullkommenhetens vei» er ingenting annet enn en traktat om bønnen. I Prologen sier hun at hun vil «skrive noe om bønnen» (I). Og litt senere: «Dere har bedt meg si noe om bønnen ... Før jeg taler om det indre livet, det vil si om bønnen, må jeg si visse ting som er nødvendige for alle som trakter etter å gå bønnens vei ... uten dem er det umulig å være virkelig kontemplativ ... det første er kjærligheten til hverandre, det andre frigjortheten fra alt det skapte, det siste den sanne ydmykheten» (4,3-4). Alt viser til bønnen. Når disse er så viktige, er det fordi du ikke kan be uten dem. 1 Husk

at en karmelitt uten bønn er en kropp uten sjel. 32

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

Advertisement