Page 29

LIVET I KARMEL Dette nye vademekum er frukten av et samarbeide med karmelittnonnene. Mens det opprinnelige vademekum bare var rettet til brødrene, vender det nye seg både til brødre og nonner. Vi lever alle i samme ånd. Men ettersom nonnene har valgt et strengt liv med vekt på klausur, mens brødrene også vier seg til utadrettet, apostolisk arbeide, passer ikke alt like godt for alle. De tekstene som bare eller hovedsaklig angår nonnene er markert med *, de som i første rekke angår brødrene er markert med +.

29

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you