Page 27

I denne sammenheng finner vi en klargjørende distinksjon hos karmelittnonnen Ruth Burrows. Hun skjelner mellom to slags mystikk; «light on» og «light off». 7 Virkeligheten er den samme, men for noen få er lyset tent, mens for de fleste, sannsynligvis, er lyset slukket. Lille Thérèse var – i motsetning til sin hellige mor – en light off-mystiker. Men det som utgjør kjernen i mystikken, nemlig slik Paulus så uovertruffent uttrykker det «jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg» (Gal 2,20), det var til fulle virkeliggjort i Thérèse. «Jeg forstår», skriver hun, «og vet av erfaring at ’Guds rike er inne i oss’ ... jeg kjenner at han (Jesus) er i meg, hvert øyeblikk leder han meg og inngir meg det jeg bør si eller gjøre» (SS s. 157). «Å, min Jesus... det forekommer meg at du ikke skulle kunne fylle en sjel med større kjærlighet enn den du har skjenket min» (ibid s. 230).

Se Riktlinjer för mystisk bön, Karmelittene, Tågarp Glumslöv, 1982. 7

27

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you