Page 26

Gud lengter etter å få se hans ansikt. «La ditt ansikt lyse så vi blir frelst!» (Sal 80,4,8,20) ber Kirken utallige ganger i tidebønnene. Selv om Teresa iblant motsier seg selv og innrømmer at ikke alle kan være kontemplative (FV 17,2), ser det allikevel ut til at hun mener at kontemplasjonen er noe Gud holder i beredskap for alle som vil ta den imot. «Det er ikke umulig for noen å kjøpe hans rikdommer, og han nøyer seg med at hvert menneske gir hva det har. Velsignet være en så stor Gud! Men tenk over, mine døtre, at i dette henseende krever han at dere ikke beholder noe for dere selv. Lite eller mye – alt krever han for seg – og alt etter hva dere forstår at dere har gitt ham, kommer dere til å få større eller mindre nådegaver» (IB V,1,3). Vi må betale hva det koster. Men det er lettere å betale en pris når vi vet at vi får uendelig mye mer tilbake enn hva vi har betalt. Dette «mye mer» består ikke nødvendigvis i de høye bønnetilstander som Teresa beskriver. Som vi alt har sett skriver hun selv at det iblant, når det gjelder bønnetilstand, kan dreie seg om «små strømmer». Lille Thérèse har sjelden opplevd hvilens og foreningens bønn, allikevel er hun overbevist om at hun har gått mystikkens vei til ende. En måned før sin død sier hun til Mère Agnès: «Å ja, det er rent utrolig, men alle mine forhåpninger er gått i oppfyllelse. Da jeg leste den hellige Johannes av Korset, bønnfalt jeg Gud om å bevirke det som han snakker om i meg, det vil si å gjøre det samme som han ville ha gjort om jeg skulle leve til jeg ble virkelig gammel, altså fortære meg raskt i Kjærligheten, og jeg er blitt bønnhørt!»6 6

Sista samtal, 31. august, 9. 26

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you