Page 21

ser intet mellomledd mellom den og himmelen. Går man ikke lett over fra den ene til den andre? ... Langt bortenfor denne verdens fåfengte ting kan vi ta imot himmelens sanne glede, som omskaper og omformer oss samtidig som den overgår alt vi lengter etter» (kap 9). I et gammelt skrift Institutio primorum monachorum (De første munkenes bok)4, som lenge ble betraktet som det eldste dokumentet i den karmelittiske tradisjonen – (man trodde det var nedskrevet ca 420, men i virkeligheten dateres det til ca 1370) – blir Karmels ånd formulert slik: «Dette livet har et dobbelt mål: det ene kan vi – med Guds nådes hjelp – oppnå gjennom egen anstrengelse og øvelse i dygdene. Det består i å tilby Gud et rent og hellig hjerte, fritt fra all slags synd ... Det andre målet for denne livsformen blir gitt oss helt ufortjent som gave fra Gud. Det består i at vi, ikke bare etter vår død, men allerede nå i dette dødelige livet får smake noe (aliqualiter gustare) av Guds nærværs kraft og den himmelske herlighets skjønnhet (dulcedinem supernae gloriae) i vårt hjerte og erfare det i vår ånd. Det betyr at vi får drikke av Guds overstrømmende lykke (egtl: av den guddommelige nytelsens bekk – de torrente voluptatis Dei bibere)» (kap 2). «Aldri i noen Orden, såvidt jeg vet, har en bok, som beskriver livsnormen for sine medlemmer og skildrer det mål de bør streve mot, så uttrykkelig kunngjort kallet til det mystiske livet», skriver den hollandske karmelitten Titus Brandsma (1881-1942, saligkåret 1985).5

4 5

De första munkarnas bok, Karmeliterna, Tågårp Glumsløv, 2009. Dictionnaire de spiritualité, art «Carmes», spalte 160. 21

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you