Page 13

KARMELS ÅND Man vet ikke hvordan man skal leve om man ikke vet hvem man er. Agere sequitur esse (man handler som man er), sier en gammel skolastisk aforisme. Det første spørsmålet er altså: Hva er en karmelitt, hva er typisk karmelittisk, i hva består Karmels ånd? Pave Leo XIII (1810-1903) sammenfattet Karmels ånd i et skriv til Ordenens generalvikar: Orationis in Carmelo spiritum sparge et fove, ad quem tria sunt necessaria, nempe silentium, recessus, mortificatio; quibus deficientibus nulla oratio, porro sine oratione iam nihil est Carmelus. Spre og oppmuntre i Karmel bønnens ånd, For det er tre ting nødvendige, nemlig: Stillhet, ensomhet, mortifikasjon. Uten disse kan det ikke være noen bønn, og uten bønn er Karmel ingenting. Dette er en fin fremstilling av hva Karmel er. Det tilsvarer også det som anses for å være vår Regels (ca 1207) 13

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you