Page 12

nyttige råd i et hvilket som helst kristenliv; kapitlene om åndelig lesning, bønn, samvittighetsransakelse og skrifte, Eukaristien, ja, ensomhet og stillhet, også. Det begynner jo å bli «etterspurt» i en larmende verden fylt av stadige og vekslende inntrykk og impulser. Derfor var det kanskje ikke så overraskende at boken fikk en så varm og bred mottakelse da den kom ut i Sverige. Denne lille boken er med nødvendighet annerledes enn de andre bøkene br. Wilfrid har utgitt, men de som kjenner hans forfatterskap, vil gjenfinne elementer i den som han har utfoldet i andre bøker. I denne lille boken finnes i konsentrert form det br. Wilfrid levde og bygget sitt liv på.

12

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

«Gjem deg ved bekken Kerit», Wilfrid Stinissen  

En bok om det indre liv i (klosterordenen) Karmel. En bok med åndelig veiledning – og gave til mennesker utenfor klosteret – fra den store k...

Advertisement