Page 1

KAPAK

1


www.kuntbay.com

2


3


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

om

www

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

150 x 150 Özel Küvet

ww w

.k

150 cm

150 x 150 Jakuzi 8 jetli

KÜVET/BATHTUB

1,950 ¨

JAKUZİ/JACUZZI

2,950 ¨

60 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.

4


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

om

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

y. c

u

tba

ww

b

www .k

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

ww

w.

k

120 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION 55 cm

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Q Özel Küvet

JAKUZİ/JACUZZI

Ø 120

1,400 ¨

2,100 ¨

Ø 150

1,170 ¨

2,400 ¨

Ø 180

1,950 ¨

2,550 ¨

Jakuzi 8 jetli

5

KÜVET/BATHTUB

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.


tb a

.k

un

y.

w

c

om

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w m

w ww w

.k

200 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION 60 cm

120 x 200 Jakuzi 8 jetli

120 cm

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

120 x 200 cm Özel Küvet

6

KÜVET/BATHTUB

2,700 ¨

JAKUZİ/JACUZZI

3,550 ¨

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.


w

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y.

om y. c

ku

ku

n

ww

w.

w.

w.

m

t b a y. c o m w w kun

k u n t b a y. c w w w. o

. ww

w

om

y

ba t un

y ba

w

nt

w

w ww .

w om .c

ay

.k

n

y. c

tba y

.co

w. k

ba

.ku

w

om

ww

nt

ntb a

w

un

w

b

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

m .co

.c ay

www .k

y. c

om

tb

w w w . k u n t b a y. c o m

w. k u n t b ww a

YE

ww

ku

. k u n t b ay. c o m

tba

m .co

nt

b a y. c o m w w w . k u n

u

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

u .k

ww

ww

ww w

w m

w

t un

w

m

m

m

ba

co

co

w. k u n t b a y. c o

c y.

y.

ww

m

om

m

55 cm

7

.co

un c

ww

w.

k

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.

bay

.k

y.

2,350 ¨

y. c o m w w w . k unt

ww w

tb a

m

Jakuzi 8 jetli

1,300 ¨

JAKUZİ/JACUZZI

.kuntba

om

co

125 x 125

KÜVET/BATHTUB

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

b ay .

145 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

full oval Özel Köşe Küvet


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

om

www

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Asimetrik 110 x 160 Özel Küvet

ww w

.k

160 cm

Jakuzi 8 jetli

1,100 ¨

JAKUZİ/JACUZZI

2,200 ¨

55 cm

110 x 160

KÜVET/BATHTUB

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.

110 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

8


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

om

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

y. c

u

tba

ww

b

www .k

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

ww

w.

k

180 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION 55 cm

110 x 180 Jakuzi 8 jetli

110 cm

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

110 x 180 Özel Düz Küvet

9

KÜVET/BATHTUB

1,000 ¨

JAKUZİ/JACUZZI

2,000 ¨

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

om

www

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Önü Oval Özel Küvet 70-90

ww w

.k

130-140-150 cm

JAKUZİ/JACUZZI

70 - 90 - 130

600 ¨

1,200 ¨

70 - 90 - 140

650 ¨

1,250 ¨

70 - 90 - 150

700 ¨

1,300 ¨

Jakuzi 6 jetli

55 cm

KÜVET/BATHTUB

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.

70-90 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

10


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Önü Oval Özel Küvet 80-100

ww

w.

k

160-170-180 cm

55 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

80-100 cm

JAKUZİ/JACUZZI

80 - 100 - 160

750 ¨

1,350 ¨

80 - 100 - 170

800 ¨

1,400 ¨

80 - 100 - 180

850 ¨

1,450 ¨

Jakuzi 6 jetli

11

KÜVET/BATHTUB

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

om

www

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Köşe Oval Mini Küvet

ww w

.k

90-100 cm

KÜVET/BATHTUB

JAKUZİ/JACUZZI

90 x 90

600 ¨

1,000 ¨

100 x 100

650 ¨

1,050 ¨

Jakuzi 6 jetli

45 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.

12


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Köşe Oval Küvet

ww

w.

k

110-120-130-140 cm

50 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

JAKUZİ/JACUZZI

110 x 110

700 ¨

1,200 ¨

120 x 120

730 ¨

1,250 ¨

130 x 130

780 ¨

1,300 ¨

140 x 140

800 ¨

1,350 ¨

Jakuzi 6 jetli

13

KÜVET/BATHTUB

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.


Asimetrik Küvet 90-100

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

om

www

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

.

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

w

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

120-130-140-150 cm

KÜVET/BATHTUB

JAKUZİ/JACUZZI

90 x 120

600 ¨

1,050 ¨

90 x 130

650 ¨

1,100 ¨

100 x 140

700 ¨

1,150 ¨

100 x 150

750 ¨

1,200 ¨

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.

90-100 cm

Jakuzi 6 jetli

50 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

SOL

SAĞ 14


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Düz Küvet 80

ww

w.

k

140-150-160-170-180 cm

55 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

110 cm

JAKUZİ/JACUZZI

80 x 140

550 ¨

1,100 ¨

80 x 150

600 ¨

1,150 ¨

80 x 160

650 ¨

1,170 ¨

80 x 170

700 ¨

1,210 ¨

80 x 180

750 ¨

1,250 ¨

Jakuzi 6 jetli

15

KÜVET/BATHTUB

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

om

www

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Düz Küvet 85x190

ww w

.k

190 cm

Jakuzi 6 jetli

800 ¨

JAKUZİ/JACUZZI

1,300 ¨

50 cm

85 x 190

KÜVET/BATHTUB

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.

85 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

16


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Düz Küvet 90

ww

w.

k

140-150-165-175 cm

55 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

90 cm

JAKUZİ/JACUZZI

90 x 140

650 ¨

1,100 ¨

90 x 150

700 ¨

1,150 ¨

90 x 165

750 ¨

1,200 ¨

90 x 175

800 ¨

1,250 ¨

Jakuzi 6 jetli

17

KÜVET/BATHTUB

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.


Düz Küvet 70

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

om

www

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

.

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

150-160-170 cm

JAKUZİ/JACUZZI

70 x 150

600 ¨

1,050 ¨

70 x 160

650 ¨

1,100 ¨

70 x 170

700 ¨

1,150 ¨

Jakuzi 6 jetli

50 cm

KÜVET/BATHTUB

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.

70 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

18


130 x 150 Özel Küvet

w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

w ww .

w

w om

t un

om

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

y. c

u

tba

ww

b

www .k

tb

m .co

.c ay

tba

u

un

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

m

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

un t ba y. c o

ww

om

ww

w.

k

150 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION 55 cm

130 x 150 Jakuzi 6 jetli

130 cm

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

19

KÜVET/BATHTUB

850 ¨

JAKUZİ/JACUZZI

1,450 ¨

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.


Kare Küvet

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

om

www

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

.

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

110 cm

110 x 110 Jakuzi 8 jetli

KÜVET/BATHTUB

850 ¨

JAKUZİ/JACUZZI

1,300 ¨

50 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

Blower 10 jet fiyat farkı 1,000 TL.

20


21


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Q Duş Tekne

ww w

.k

Ø 120 cm TEKNE/BATHTUB

Q 120

1,000 ¨

Q 150

1,250 ¨

Q 180

1,450 ¨

20 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

22


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Full Oval Köşe Tekne

ww

w.

k

145 cm

20 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

125 x 125

23

KÜVET/BATHTUB

1,100 ¨


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Önü Oval Tekne 80-100

ww w

.k

160-170-180 cm

80 - 100 - 160

550 ¨

80 - 100 - 170

600 ¨

80 - 100 - 180

650 ¨

20 cm

TEKNE/BATHTUB

80-100 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

24


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Önü Oval Tekne 70-90

ww

w.

k

130-140-150 cm

70-90 cm

20 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

25

TEKNE/BATHTUB

70 - 90 - 130

500 ¨

70 - 90 - 140

510 ¨

70 - 90 - 150

530 ¨


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Köşe Oval Tekne

ww w

.k

20 cm

80-90-100-110-120-130 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

TEKNE/BATHTUB

80 x 80

300 ¨

90 x 90

320 ¨

100 x 100

340 ¨

110 x 110

380 ¨

120 x 120

450 ¨

130 x 130

600 ¨

26


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Kare Tekne

ww

w.

k

80-90-100-110 cm

20 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

27

TEKNE/BATHTUB

80 x 80

300 ¨

90 x 90

320 ¨

100 x 100

340 ¨

110 x 110

500 ¨


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Dikdörtgen Tekne 85

ww w

.k

190 cm

20 cm

85 x 190

TEKNE/BATHTUB

800 ¨

85 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

28


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Dikdörtgen Tekne 130

ww

w.

k

130 cm

20 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

130 cm

130 x 150

29

TEKNE/BATHTUB

800 ¨


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Dikdörtgen Tekne 70

ww w

.k

90-100-110-120-130-140-150-160-170 cm

70 x 90

320 ¨

70 x 100

340 ¨

70 x 110

360 ¨

70 x 120

380 ¨

70 x 130

400 ¨

70 x 140

420 ¨

70 x 150

440 ¨

70 x 160

500 ¨

70 x 170

550 ¨

20 cm

TEKNE/BATHTUB

70 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

30


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

.ku

y

ba

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y. ba

nt

ntb a

w

w. k

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

m

m

om

c o m w w w . k u n t b a y. c ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

y. c b a y.

u

unt ba

w. k

ba

ww

tba

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

t ba y. c o m ww

b a y.

.k ww

w. k u

w. k u n

nt

nt .ku

ww

om ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

co

n

m

.c

.ku

y

y.

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ba

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Dikdörtgen Tekne 80

ww

w.

k

100-110-120-130-140-150-160-170-180 cm

80 cm

20 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

31

TEKNE/BATHTUB

80 x 100

300 ¨

80 x 110

320 ¨

80 x 120

340 ¨

80 x 130

370 ¨

80 x 140

400 ¨

80 x 150

450 ¨

80 x 160

500 ¨

80 x 170

550 ¨

80 x 180

600 ¨


tb a

.k

un

y.

w

c

om

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Dikdörtgen Tekne 90

ww w

.k

110-120-130-140-150-165-175 cm

90 x 110

350 ¨

90 x 120

370 ¨

90 x 130

400 ¨

90 x 140

420 ¨

90 x 150

440 ¨

90 x 165

550 ¨

90 x 175

600 ¨

20 cm

TEKNE/BATHTUB

90 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

32


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Dikdörtgen Tekne 100

ww

w.

k

130 cm

20 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

100 cm

100 x 130

33

TEKNE/BATHTUB

500 ¨


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Asimetrik Tekne 80

ww w

.k

100-110-120-130 cm

TEKNE/BATHTUB

350 ¨

80 X 110

370 ¨

80 X 120

390 ¨

80 X 130

410 ¨

80 cm

80 X 100

20 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

SOL

SAĞ 34


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Asimetrik Tekne 90

ww

w.

k

110-120-130 cm

TEKNE/BATHTUB

90 X 110

390 ¨

90 X 120

410 ¨

90 X 130

430 ¨

90 cm

20 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

SOL

SAĞ 35


Panelli Asimetrik Tekne 100

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

140-150 cm

TEKNE/BATHTUB

600 ¨

100 x 150

650 ¨

100 cm

100 x 140

20 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

SOL

SAĞ 36


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Panelli Asimetrik Tekne 110

ww

w.

k

160 cm

20 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

TEKNE/BATHTUB

900 ¨

110 cm

110 x 160

SOL

SAĞ 37


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Monoblok Q Duş Tekne

ww w

.k

Ø 120-150-180 cm TEKNE/BATHTUB

Q 120

900 ¨

Q 150

1,100 ¨

Q 180

1,300 ¨

12 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

38


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Monoblok Full Oval Köşe Tekne

ww

w.

k

145 cm

12 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

125 x 125

39

KÜVET/BATHTUB

750 ¨


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Monoblok Önü Oval Tekne 80-100

ww w

.k

160-170-180 cm

80 - 100 - 160

500 ¨

80 - 100 - 170

550 ¨

80 - 100 - 180

600 ¨

12 cm

TEKNE/BATHTUB

80-100 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

40


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Monoblok Önü Oval Tekne 70-90

ww

w.

k

130-140-140 cm

70-90 cm

12 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

41

TEKNE/BATHTUB

70 - 90 - 130

450 ¨

70 - 90 - 140

470 ¨

70 - 90 - 150

500 ¨


Monoblok Köşe Oval Tekne

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

.

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

12 cm

80-90-100-110-120-130 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

TEKNE/BATHTUB

80 x 80

250 ¨

90 x 90

270 ¨

100 x 100

310 ¨

110 x 110

360 ¨

120 x 120

410 ¨

130 x 130

500 ¨

42


Monoblok Kare Tekne

w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

y. ba

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba t un

w

.k

w ww .

w

w om

nt

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

un

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

m

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

un t ba y. c o

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

ww

w.

k

80-90-100-110 cm

12 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

43

TEKNE/BATHTUB

80 x 80

250 ¨

90 x 90

270 ¨

100 x 100

290 ¨

110 x 110

450 ¨


Monoblok Dikdörtgen Tekne 70

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

.

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

90-100-110-120-130-140-150-160-170 cm

70 x 90

280 ¨

70 x 100

300 ¨

70 x 110

320 ¨

70 x 120

340 ¨

70 x 130

360 ¨

70 x 140

380 ¨

70 x 150

460 ¨

70 x 160

500 ¨

70 x 170

550 ¨

12 cm

TEKNE/BATHTUB

70 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

44


Monoblok Dikdörtgen Tekne 80

w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

y.

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba t un

w

.k

w ww .

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

ay y. c

ba

.ku

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

nt

ntb a

w

ww

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

un

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

m

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

un t ba y. c o

m

om

c o m w w w . k u n t b a y. c ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

y. c b a y.

u

unt ba

w. k

ba

ww

tba

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

t ba y. c o m ww

b a y.

.k ww

w. k u

w. k u n

nt

nt .ku

ww

om ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

co

n

m

.c

.ku

y

y.

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ba

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

ww

w.

k

100-110-120-130-140-150-160-170-180 cm

80 cm

12 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

45

TEKNE/BATHTUB

80 x 100

270 ¨

80 x 110

290 ¨

80 x 120

310 ¨

80 x 130

330 ¨

80 x 140

370 ¨

80 x 150

420 ¨

80 x 160

500 ¨

80 x 170

550 ¨

80 x 180

600 ¨


Monoblok Dikdörtgen Tekne 90

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

.

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

90-100-110-120-130-140-150-160-170 cm

90 x 90

320 ¨

90 x 100

340 ¨

90 x 110

360 ¨

90 x 120

380 ¨

90 x 130

400 ¨

90 x 140

440 ¨

90 x 150

460 ¨

90 x 160

500 ¨

90 x 170

550 ¨

12 cm

TEKNE/BATHTUB

90 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

46


Monoblok Dikdörtgen Tekne 100

w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

y. ba

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba t un

w

.k

w ww .

w

w om

nt

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

un

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

m

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

un t ba y. c o

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

ww

w.

k

130 cm

12 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

100 cm

100 x 130

47

TEKNE/BATHTUB

450 ¨


Monoblok Asimetrik Tekne 80

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

100-110-120-130 cm

TEKNE/BATHTUB

300 ¨

80 X 110

320 ¨

80 X 120

340 ¨

80 X 130

360 ¨

80 cm

80 X 100

12 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

SOL

SAĞ 48


Monoblok Asimetrik Tekne 90

w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

y. ba

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba t un

w

.k

w ww .

w

w om

nt

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

un

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

m

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

un t ba y. c o

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

ww

w.

k

110-120-130 cm

TEKNE/BATHTUB

90 X 110

340 ¨

90 X 120

360 ¨

90 X 130

380 ¨

90 cm

12 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

SOL

SAĞ 49


Monoblok Asimetrik Tekne 100

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

140-150 cm

TEKNE/BATHTUB

500 ¨

100 x 150

550 ¨

100 cm

100 x 140

12 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

SOL

SAĞ 50


Monoblok Asimetrik Tekne 110

w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

y. ba

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba t un

w

.k

w ww .

w

w om

nt

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

un

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

m

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

un t ba y. c o

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

ww

w.

k

160 cm

12 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

TEKNE/BATHTUB

800 ¨

110 cm

110 x 160

SOL

SAĞ 51


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Flat Q Duş Tekne

ww w

.k

Ø 120-150-180 cm TEKNE/BATHTUB

Q 120

800 ¨

Q 150

1,000 ¨

Q 180

1,100 ¨

5 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

52


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Flat Full Oval Köşe Tekne

ww

w.

k

145 cm

5 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

125 x 125

53

KÜVET/BATHTUB

850 ¨


tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

w

w

y.

om

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

t

w

.k

n

w

y. c

tba y

w

om

.co

un

y ba

w ww .

w om .c

ba

.ku

tba

w

w. k

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

ww

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

.k

co

co

om

m .co

y.

w. k u n t b a y. c

m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

ww

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

om

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

.k

Flat Önü Oval Tekne 70-90

ww w

.k

130-140-150 cm

70 - 90 - 130

370 ¨

70 - 90 - 140

400 ¨

70 - 90 - 150

450 ¨

5 cm

TEKNE/BATHTUB

70-90 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

54


w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

w

w

y. ba

nt

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba

w

.k

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

un

om

t un

w ww .

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

YE

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

un t ba y. c o

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

.k

Flat Önü Oval Tekne 80-100

ww

w.

k

160-170-180 cm

80-100 cm

5 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

55

TEKNE/BATHTUB

80 - 100 - 160

450 ¨

80 - 100 - 170

500 ¨

80 - 100 - 180

550 ¨


Flat Köşe Oval Tekne

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

.

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

5 cm

80-90-100-110-120-130 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

TEKNE/BATHTUB

80 x 80

230 ¨

90 x 90

250 ¨

100 x 100

280 ¨

110 x 110

330 ¨

120 x 120

380 ¨

130 x 130

480 ¨

56


Flat Kare Tekne

w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

y. ba

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba t un

w

.k

w ww .

w

w om

nt

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

un

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

m

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

un t ba y. c o

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

ww

w.

k

80-90-100-110 cm

5 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

57

TEKNE/BATHTUB

80 x 80

230 ¨

90 x 90

250 ¨

100 x 100

280 ¨

110 x 110

400 ¨


Flat Dikdörtgen Tekne 70

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

.

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

90-100-110-120-130-140-150-160-170 cm

70 x 90

250 ¨

70 x 100

270 ¨

70 x 110

290 ¨

70 x 120

310 ¨

70 x 130

330 ¨

70 x 140

350 ¨

70 x 150

400 ¨

70 x 160

450 ¨

70 x 170

500 ¨

5 cm

TEKNE/BATHTUB

70 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

58


Flat Dikdörtgen Tekne 80

w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

y.

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba t un

w

.k

w ww .

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

ay y. c

ba

.ku

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

nt

ntb a

w

ww

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

un

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

m

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

un t ba y. c o

m

om

c o m w w w . k u n t b a y. c ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

y. c b a y.

u

unt ba

w. k

ba

ww

tba

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

t ba y. c o m ww

b a y.

.k ww

w. k u

w. k u n

nt

nt .ku

ww

om ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

co

n

m

.c

.ku

y

y.

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ba

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

ww

w.

k

100-110-120-130-140-150-160-170-180 cm

80 cm

5 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

59

TEKNE/BATHTUB

80 x 100

220 ¨

80 x 110

240 ¨

80 x 120

260 ¨

80 x 130

290 ¨

80 x 140

300 ¨

80 x 150

350 ¨

80 x 160

400 ¨

80 x 170

450 ¨

80 x 180

500 ¨


Flat Dikdörtgen Tekne 90

tb a

.k

un

y.

w

c

om

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

.

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

110-120-130-140-150-165-175 cm

90 x 110

290 ¨

90 x 120

310 ¨

90 x 130

330 ¨

90 x 140

390 ¨

90 x 150

420 ¨

90 x 165

480 ¨

90 x 175

530 ¨

5 cm

TEKNE/BATHTUB

90 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

60


Flat Dikdörtgen Tekne 100

w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

y. ba

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba t un

w

.k

w ww .

w

w om

nt

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

un

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

m

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

un t ba y. c o

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

ww

w.

k

130 cm

5 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

100 cm

100 x 130

61

TEKNE/BATHTUB

400 ¨


Flat Asimetrik Tekne 80

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

100-110-120-130 cm

TEKNE/BATHTUB

270 ¨

80 X 110

290 ¨

80 X 120

310 ¨

80 X 130

330 ¨

80 cm

80 X 100

5 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

SOL

SAĞ 62


Flat Asimetrik Tekne 90

w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

y. ba

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba t un

w

.k

w ww .

w

w om

nt

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

un

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

m

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

un t ba y. c o

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

ww

w.

k

100-110-120-130 cm

TEKNE/BATHTUB

90 X 110

300 ¨

90 X 120

320 ¨

90 X 130

340 ¨

90 cm

5 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

SOL

SAĞ 63


Flat Asimetrik Tekne 100

tb a

w

y. c

om

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

.co

y. c

w. k

m

www

om

.

y.

ku

ku w.

ku

n

ww

w.

m

ww

t b a y. c o m w w kun . ww

w

om

.c ay

y

ba

w

t

w ww .

w

w om

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

y. c y ba

.k

n

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

ba

.ku

tba

w

ww

nt

.ku n

k u n t ba y. c o m w w w

ay

t un

ay .co m

tb

m .co

b

. k u n t b ay. c o m w w w

ku

un

w

nt tb

tba

w.

b a y. c o m w w w . k u n

w w w.

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

w.

w

ww

ww

ww

un

m

m

om

.k

co

co

w. k u n t b a y. c

m .co

y.

ww

w m

w

t un

w

m

n

co

ku

ay .

ba

w

ww .

b

c y.

n

om

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

y. c o m w w w . k u om

om

.kuntba

tbay .c

om

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

m

m

om

b a y.

u

ba

unt ba

w. k

nt

ww

y. c

unt

c o m w w w.k u n tb a y. c o

tba

w. k

t ba y. c o m ww

n t b a y. c o m w w w. k

w. k u n

b a y.

un

ww w. k u

ww

w. k u

ay .c

y. c o m w w

w w w. k u n t b

ntba

om

m ww w co

nt .ku

.k

om

m

ww

co

.c

.ku

y

ntbay . ku

om

y.

tba

nt

om

co

n

ku

ww

w ww. k u n

ku

w

m co

y. c

w.

w.

y.

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ku

ba

ww

m

ww

ba

tb

. ay

k u n t b a y. c o

m

w.

nt

ba

ba

w w w.

m

co

ww

ku

nt

nt

o y. c

a y.

om

w.

.c

m

nt

ww

ay

co

.ku

o m w w w. k u n t b a y. c b

m

tb

w ww

.co

c o m w w w. kun tba y. c

un t ba y. c o

om

n t b a y. w. k u

bay

w

nt

ba

y. c

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

u

k w.

b nt

y. c

w. ww

ww w

.k

140-150 cm

TEKNE/BATHTUB

450 ¨

100 x 150

500 ¨

100 cm

100 x 140

5 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

SOL

SAĞ 64


Flat Asimetrik Tekne 110

w

y. c

om

w

.k

un

ww

.k

tb

un

ay

tba

ww

.co

y. c

w. k

m

om

www

w w w.

.

y. ba

ku m

w.

ku

n

ww

w.

w.

. ww

w

om

y

ba t un

w

.k

w ww .

w

w om

nt

ntb a

.ku

n

w

w

y. c

tba y

om

.co

w. k

y. c

k u n t b a y. c w w w. o

w. k u n t b ww a

w om .c

ay

ku

t b a y. c o m w w kun

k u n t ba y. c o m w w w

u

tba

ww

b

www .k

y. c

om

tb

m .co

.c ay

tba

u

un

w

nt

b a y. c o m w w w . k u n . k u n t b ay. c o m

w w w . k u n t b a y. c o m

y.

unt

w . k u n t b a y. c o m

.k

y ba

ww

ww w

w

m

m

m

nt

co

co

w. k u n t b a y. c o

m .co

y.

ww

m

u .k

m

w m

w

t un

.co

tb a

m

un

co

.k

ay .

ba

bay

ww w

b

c y.

y. c o m w w w . k unt

. k u n t b ay. c o m w w w .ku www n

.kuntba

om

om

www

c o m w w w . k u n t b a y. c

un t ba y. c o

ww

om

m

y. c b a y.

ww

w

nt

w

w. ku

.

om

ay

y. c

nt b

w

tba

unt

u

unt ba

w. k

ba

ww

un

w. k n t b a y. c o m w w w. k

c o m w w w.k u n tb a y. c o

.k ww

w. k u

t ba y. c o m ww

b a y.

ww

om

w. k u n

nt

nt .ku

co

ww

ww

w. k u

y. c

y. c o m w w

w w w. k u n t b a

ntba

om

m ww w co

ntbay . ku

y.

n

m

.c

.ku

y

ba

om

om

co

tba

nt

y.

w ww. k u n

ku

ku

ww

m

ku

w

co

y. c

w.

w.

nt

y. c

w w w. k u n t ba com

ww

ww

w.

ba

tb

. ay

m

m

ww

ku

ba

ba

w

m

co

m

w.

nt

nt

o y. c

w w . k u n t b a y. c o

a y.

co

ww

.c

m

n

a y.

m

ay

co

.ku

. c o m w w w. k u n t b tbay

ntb

.co

tb

w ww

a y. c o m w w w. k u

om

m .co

ntb w. k u

bay

w

nt

y ba

ww

a y.c o m w w w. k u n t

m

ku

a

om

kuntb

.k

w

w

u .k

b nt

y. c

w. ww

ww

w.

k

110 cm

5 cm

ÖLÇÜ/DIMENTION

TEKNE/BATHTUB

700 ¨

110 cm

110 x 160

SOL

SAĞ 65


Jakuzi & Duşakabin Mimarı... www.kuntbay.com

66


67

Kuntbay Akrilik Ürünler Kataloğu  
Kuntbay Akrilik Ürünler Kataloğu  

Duşakabin, jakuzi, küvet ve duş teknesi gibi banyo sistemleri üreten KUNTBAY A.Ş. fabrikasının akrilik bazlı ürün kataloğu.

Advertisement