Page 1

FITXA: CURSA CONTINUADA NOM:

COGNOM:

P/m repòs:

REGISTRE DE TEMPS I PULSACIONS PER MINUT

CURSA CONTÍNUA

DURANT LA CURSA 2’

4’

6’

8’

10’

12’

DURANT LA RECUPERACIÓ 14’

16’

1’

Amb els resultats registrats, tant del temps de l’activitat com de la recuperació. Fes la gràfica següent, dibuixant amb dos línies paralel.les i de color vistós La ZONA D’ACTIVITAT ( Z.A). P/m 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60

0

2’

4’

6’

8’

10’

12’

16’

CURSA

Nota: A la cel.la (0’), posa la Freqüència cardíaca a l’inici de l’activitat.

1’

2’ REPÒS

3’

(Temps)

2’

3’


BUSCA INFORMACIÓ I DESARROLLA A) Cursa Continuada : Definició.Característiques i Finalitats. B) Com que ja tens més coneiximents de la Cursa Continuada, trau conclusions de les teus propis resultats en relació a la gràfica obtinguda ( Utilitza paraules, com: ritme, intensitat, volum, ZA, freqüència cardíaca ...etc) CONCLUSIONS:


Cursa Continuada  

cuersa continuada