Page 1

MASKINEMALJE MASKINEMALJ MACHINE ENAMEL MASCHINENLACKFARBE KONE-EMALIMAALIN


MASKINEMALJE ESBJERG MASKINEMALJE er fremstillet på basis af alkyder og lysægte pigmenter, og er således særlig velegnet som dækmaling på maskiner og andre konstruktioner, hvor højglans og vejrbestandighed kræves. ESBJERG MASKINEMALJE har en velafbalanceret konsistens, som giver produktet de bedste håndværksmæssige egenskaber både ved påføring med pensel, sprøjte og ved dypning. Da vi hele tiden bestræber os på at farverne følger maskinernes originalfarver, finder der en løbende justering sted. Dette indebærer, at mindre nuanceafvigelser kan forekomme. Lagerføres i følgende emballager: 3/4 liters dåser, 5 liters spande. Inden maling med ESBJERG MASKINEMALJE anbefales at grunde med ESBJERG MASKINPRIMER. = Fås også i spraydåser. ESBJERG MASKINEMALJE kan leveres i RAL-farver og andre specialfarver i kvanti fra 5 liter pr. farve. Metallic og fluorescerende farver kan dog kun fremstilles i kvanti fra 100 liter pr. farve.

MASKINEMALJ ESBJERG MASKINEMALJ är framställd på basis av alkyder och ljusäkta pigment. Den är lämplig för täckmålning på maskiner och andra konstruktioner, där högglans och väderbeständighet krävs. ESBJERG MASKINEMALJ har en välbalanserad konsistens, vilket ger produkten de bästa hantverksmässiga egenskaper, båda vid målning med pensel, sprutning och doppning. Då vi hela tiden strävar efter att färgerna följer maskinernas originalfärger, sker där en fortlöpande justering. Detta innebär att mindre nyansavvikselser kan förekomma. Lagerförs i följande förpackningar: 3/4 liters durk, 5 liters spann. Innan målning med ESBJERG MASKINEMALJ rekommenderas att förbehandla med ESBJERG MASKINPRIMER. = Även i sprayburk. ESBJERG MASKINEMALJ kan levereras i RAL-färg och andra specialfärger i minimumkvantitet 5 liter/färg. Metallic och fluorescerande färger kan dock endast framställas i minimumkvantitet 100 liter/färg.

MASKINEMALJE ESBJERG MASKINEMALJE er fremstilt på basis av alkyder og lysekte pigmenter, og er derfor spesielt godt egnet som dekkmaling på maskiner og andre konstruksjoner der høyglans og værbestandighet kreves. ESBJERG MASKINEEMALJE har en godt avbalanseret kosistens som gir produktet de beste håndverksmessige egenskaper både ved påføring med pensel og sprøyte ved dypping. Da vi hele tiden bestreber oss på å få fargene til å følge maskinenes originalfarger, blir fargene justeret løpende. Dette innebærer at det kan forekomme mindre avvik i nyansene. Lagerføres i følgende emballasjer: 3/4 liters bokser, 5 liters spann. Før maling ESBJERG MASKINEMALJE anbefales å forbehandle med ESBJERG MASKINPRIMER. = Fås også på sprayboks. ESBJERG MASKINEMALJE kan leveres i RAL-farger og andre spesialfarger i kvantum fra 5 liter pr. farge. Men Metallic og fluoriserende farger kan kun produseres i kvantum fra 100 liter pr. farge.

MACHINE ENAMEL ESBJERG MACHINE ENAMEL is based on alkyds and non-fading pigments and is, therefore, particularly suitable for coating machinery and other structures which require weather resistant high gloss finish. ESBJERG MACHINE ENAMEL possesses a well-balanced viscosity, which provides excellent working characteristics whether application is by spraying, dipping or brushing. We constantly adjust the colours to match the original colours of the various machines, which can result in slight deviations in shade, from the colours shown. Available ex stock, packed as follows: 3/4 litre tins, 5 litre pails. Before painting with ESBJERG MACHINE ENAMEL it is recommended to prime with ESBJERG MASCHINE PRIMER. = Also available in spray cans. ESBJERG MACHINE ENAMEL is available in RAL-colors and other speciality colors in quantities from five litres per color. Metallic and fluorescent colors are available in quantities from 100 litres per color.

MACHINENLACKFARBE ESBJERG MASCHINENLACKFARBE ist auf der Basis von Alkydharzen und lichtechten Pigmenten hergestellt und ist besonders geeignet für die Lackierung von Maschinen und anderen Konstruktionen, wo guter Glanz und Wetterbeständigkeit gefordert ist. ESBJERG MASCHINENLACKFARBE hat eine Viskosität, die dem Produkt gute Eigenschaften beim Auftragen mit dem Pinsel, beim Spritzen und tauchen gibt. Weil wir laufend bestrebt sind, unsere Farbtöne den Originalmaschinen anzupassen, können Justierungen stattfinden. Daher können kleinere Farbabweichungen vorkommen. Lagerhaltung: 3/4 Liter Dosen, 5 Liter Eimer. Vor der Beschichtung mit ESBJERG MASCHINENLACKFARBE muß mit ESBJERG MASCHINENPRIMER grundiert werden. = Ebenfalls in Sprühdosen. ESBJERG MASCHINENLACKFARBE ist erhältlich in RAL-Farben und anderen Specialfarben ab 5 Liter per Farbe. Metallic- und Tagesleuchtfarben sind ab 100 Liter per Farbe erhältbar.

KONE-EMALIMAALIN ESBJERG KONE-EMALIMAALIN valmistus perustuu alkydeihin ja valoakestäviin pigmentteihin. Se soveltuu koneiden ja muiden rakenteiden peitemalaukssen, missä vaaditaan kirkasta kiiltoa ja säänkeståavyyttä. ESBJERG KONEEMALIMAALIN koostumus on tasapainoitettu, mikä antaa tuotteelle parhainmat käyttöominaisuudet maalattaessa siveltimellä, ruiskuttamalla tai upottamalla. Kosta me jatkuvasti pyrimme siihen että maalit noudattavat koneiden alkuperäistä väriä, tapahtuu jatkuvaa värien säätelyä.Tämä merkitsee sitä että pieniä sävypoikkeamia saattaa esiintyä. Varastossa olevat pakkauskoot ovat: 3/4 litran purkki, 5 litran astia. Ennen maalausta ESBJERG KONE-EMALIMAALIN suositellaan pinta pohjustamaan ESBJERG MACHINE PRIMERILLA. = Saatavana myös spraypakkauksena. ESBJERG KONE-EMALIMAALIN on saatavissa kaikissa RAL-väreissä. Muissa erikoisväreissä viiden litran minimitoimitusmäärä. Metalli- ja fluorisoivissa maaleissa minimi 100 litraa per sävy.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S Energivej 13, DK-6700 Esbjerg Tel. +45 7512 8600 info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk

RAL FARVER PÅ SPRAYDÅSER EFASPRAY lagerføres også i 400 ml. spraydåser i følgende RAL-farver: RAL Navn

Spraynr.

1003 Signalgul

0790-89167

1006 Majsgul

0790-97020

1007 Entreprenørgul 0790-68036 1013 Perlehvid

0790-89096

1015 Lys Elfenben

0790-82002

1018 Zinkgul

0790-91126

1021 Rapsgul

0790-82096

1023 Trafikgul

0790-08264

1028 Melongul

0790-86103

2000 Gulorange

0790-86122

2002 Blodorange

0790-03296

2004 Renorange

0790-01489

2010 Signal Orange

0790-92031

3000 Flammerød

0790-86102

3002 Karminrød

0790-93171

3020 Trafikrød / Fendt

0790-82003

5002 Ultramarinblå

0790-91036

5003 Safirblå

0790-96111

5005 Signalblå

0790-99087

5010 Ensianblå

0790-82038

5012 Lys Blå

0790-89090

5015 Himmelblå

0790-86078

5017 Trafikblå

0790-91218

5019 Capriblå

0790-87079

6002 Løvgrøn

0790-82028

6005 Mosgrøn

0790-86007

6010 Græsgrøn

0790-79068

6011 Resedagrøn

0790-68037

7001 Sølvgrå

0790-86140

7011 Jerngrå

0790-97093

7012 Basaltgrå

0790-90108

7015 Skifergrå

0790-96091

7016 Antracitgrå

0790-90087

7021 Sortgrå

0790-96048

7032 Kiselgrå

0790-87004

7035 Lysgrå

0790-87004

7037 Støvgrå

0790-93074

7040 Vinduesgrå

0790-94132

9002 Gråhvid

0790-01172

9005 Dybsort Blank

0790-10218

9005 Matsort

0790-79126

9006 Hvid Aluminium

0790-02384

9010 Renhvid

0790-88080

Klar

0790-80027

3619 maskinemalje til web  
3619 maskinemalje til web