Page 1


2


Aðalbyggings Landspítalans Byggður árið 1925-1930


Myndir úr ársskýrslu Landspítala 2007

4


RG

RA BR A

GAM LA H

SN OR

AT A G

UR

TA

ÐA R

A SG

NJ AR

K RÍ

TI Æ

UR

ÍG ST NS Ó AR

VATNSMÝRA RVE

BR AU T

EI

TR

EG

B AT A

V.

AS

AT A

IS

ÁR AG

ST

RING

GUR

BRA UT

HRINGBRAUT

3

DAGDEILDIR LEGUDEILDIR

BARNASPÍTALI

RG

MEÐFERÐ / HEIMSÓKNIR

AT A

MEÐFERÐARKJARNI / LEGUDEILDIR

GEÐDEILD

TORG

T

FRAMTÍÐAR MÖGULEIKAR

A

BRÁÐAMÓTTAKA

SJÚKRABÍLAR

MEÐFERÐARKJARNI / LEGUDEILDIR

VERSLUN OG ÞJÓNUSTA

II.

I. HÓTEL

LE YJ A

G TÍ SS N Ó R BA KVENNADEILD

SN OR RA BR AU

SÓ LE FRAMTÍÐAR YJ AR MÖGULEIKAR G AT A

TA GA KS RÍ EI

UR ÍG ST NS RÓ BA

SM ÁR AG AT A

AT

A

SM ÁR AG

ÍBÚÐIR

T GA KS RÍ

ÍBÚÐIR

EI

AÐFÖNG

HÓTEL R U

P

I.

RANNSÓKNIR

I.

DAGD./ LEGUD.

I.

FRAMTÍÐAR MÖGULEIKAR

SN OR RA BR AU T

II.

HÁSKÓLATORG

I.

HÁSKÓLI KELDUR

II.

P

RANNSÓKNIR

HÁSKÓLATORG

P

II.

HRINGBRAUT

Umferðarkerfi 1. áfangi

FRAMTÍÐAR MÖGULEIKAR

HRINGBRAUT

EI

AÐFÖNG ?

DAGDEILDIR GÖNGUDEILDIR

R BA KVENNADEILD

A

BARNASPÍTALI

RG

HEIMSÓKNIR / MEÐFERÐ

AT A

MEÐFERÐARKJARNI /

AÐF.? LEGUDEILDIR

BRÁÐAM.T.

DAGD./ LEGUD.

GEÐDEILD

SJÚKRABÍLAR

VERSLUN OG ÞJÓNUSTA

P

RANNSÓKNIR

HÁSKÓLATORG

HÁSKÓLI KELDUR

T

LE YJ A

R U

A

SÓ 1

AT

ÍG ST NS Ó

T GA KS RÍ

HÓTEL SM ÁR AG

SN OR RA BR AU

1

“Spítalabærinn” með sínum götum og torgum

TORG

HR IN G

LE YJ AR G

V ÁS UF LA

SM

LN

UT

BE

FJ Ö

MÍM ISV .

6

P

HRINGBRAUT

Umferðarkerfi 2. áfangi

6


Afstöðumynd - Fullbyggður spítali


Sjúkrahótel

Kvennadeild / Barnaspítali

10

Meðferðarkjarni

HÓTEL 1.ÁFANGI

Rannsóknahús

(Framtíðarbyggð)

Hringbraut

DAGDEILDIR GÖNGUDEILDIR

KVENNADEILD BARNASPÍTALI GAMLI LANDSPÍTALINN

MEÐFERÐARKJARNI LEGUDEILDIR

1.ÁFANGI

TORG

GEÐDEILD

DAGDEILDIR LEGUDEILDIR

2.ÁFANGI

2 Meginaðkomur GAMLI LANDSPÍTALINN

Pasientaksen og hovedadkomster (burde vært utsnitt av situasjonskart med beplantning).

SPÍTALAGATA

TORG

FRÆÐAGATA

Meginásar

8


TÆKNIRÝMI

TÆKNIRÝMI

BÚNINGSHERBERGI

BÚNINGSHERBERGI

Litakóði fyrir Landspítalann

TÆKNIRÝMI

Búningsklefar

BÚNINGSH.

Stoðdeildir / Tæknirými

DAUÐHREINSUN

Apótek

RÚM, FLUTNINGUR, RÆSTING MYNDGREINING

Skrifstofurými Dauðhreinsunardeild

TENGIGANGUR

LÍFSÝNASAFN

BÍLAGEYMSLA

ÞVOTTUR

Myndgreiningardeild / Röntgen

TÆKNIRÝMI

KAPELLA

HÁSKÓLAHÚSNÆÐI

MEINAFRÆÐI

BLÓÐBANKI

Lífsýnageymsla

HÁSKÓLAHÚSNÆÐI

KELDUR

Meinafræði

LÆKNAGARÐUR BLÓÐMEINAFRÆÐI

Fyrirlestrarsalir HÁSKÓLAHÚSNÆÐI

Legudeildir Legudeildir smitsjúkdóma Göngudeildir Mötuneyti Endurhæfing

Kjallari

Þjónusta við aðalinngang (búðir osfrv.) Blóðbanki Slysa- og bráðamóttaka Rannsóknastofur Erfðafræði Blóðmeinafræði Meinafræði

TÆKNIRÝMI

Ónæmisfræði UMFERÐARGÖNG

LAGNAGÖNG

Veirufræði

Sýklafræði

TÆKNIRÝMI

Kjarnarannsóknir

UMFERÐARGÖNG KAPELLA FJÖLNOTASALUR FYRIRLESTRASALUR

REKSTUR, NETÞJÓNAR, ÖRYGGISVARSLA

VÖKNUN

Gjörgæsludeild / Hágæsludeild / Hjartaþræðing

SKAMMVERUEINING GARÐUR

GARÐUR

APOTEK

Skurðstofur

BÖRN SÓLEYJARTORG

Sjúklingahótel

BRÁÐALYFTUR SJÚKRABÍLAR

TRAUMA

DAGSKURÐDEILD

BRÁÐAMÓTTAKA

Bílastæðahús

SÓLEYJARGATA KLÍNISK LÍFEFNAFRÆÐI

Litakóði fyrir Háskóla Íslands

ALMENNINGSRÝMI/ ÞJÓNUSTA

HÓPHERB./ LESAÐSTAÐA

ANDDYRI

BLÓÐBANKI

Keldur HÁSKÓLATORG

HÁSKÓLAHÚSNÆÐI

MEINAFRÆÐI

Bókasafn

KELDUR

Þjónustuborð

LÆKNAGARÐUR FYRIRLESTRASALIR

HÁSKÓLAHÚSNÆÐI

Veitingasala Opið vinnusvæði Sviðsskrifstofur

1. hæð

Færnibúðir / Kennslustofur / Fyrirlestrarsalir Lesaðstaða Hópvinnuherbergi


Grunnmyndir - yfirlit allra hæða HÓTEL

INNGANGUR

INNGANGAR ENDURHÆFING

MÓTTAKA/ INNSKRIFTAMIÐSTÖÐ

ÞJÓNUSTA/ VEITINGAR

MYNDGREINING

LEGUDEILD SMITSJÚKDÓMAR

LEGUDEILDIR

LEGUDEILDIR

LEGUDEILDIR

SÓLEYJARTORG

BRÁÐALYFTUR

SKRIFST.

SKRIFST.

MÖTUNEYTI

BRÁÐALYFTUR

FÆRNIBÚIÐR RANNSÓKNIR

TENGIBRÚ

TENGIBRÚ

TENGIBRÚ

KJARNARANNSÓKNASTOFA

TÆKNIRÝMI

DAGDEILD/ INNRENNSLISMIÐSTÖÐ

MYNDGREINING

MYNDGREINING

HÍ-SVIÐSSKRIFSTOFUR

TENGIBRÚ ALMENNINGSRÝMI/ ÞJÓNUSTA

TÆKNIRÝMI

TÆKNIRÝMI

TÆKNIRÝMI

BÍLAGEYMSLA KELDUR HÁSKÓLAHÚSNÆÐI

ÓNÆMISFRÆÐI

BÍLAGEYMSLA

HÁSKÓLAHÚSNÆÐI

LÆKNAGARÐUR SÝHKLAFRÆÐI

HÁSKÓLAHÚSNÆÐI

4. hæð

2. hæð

Tenging við Barnaspítala

Tenging við kvennadeild SKRIFST. LEGUDEILDIR

LEGUDEILDIR

LEGUDEILDIR

GJÖRGÆSLA II

GJÖRGÆSLA I

VÖKNUN

LEGUDEILDIR

HJARTAGJÖRGÆSLA

UNDIRBÚN. SKRIFST.

BRÁÐALYFTUR

BRÁÐALYFTUR

SKRIFST.

TÆKNIRÝMI

SKURÐSTOFUR I

SKURÐSTOFUR II

ÞYRLUPALLUR VEIRUFRÆÐI

HÁSKÓLAHÚSNÆÐI

HÁSKÓLAHÚSNÆÐI

BÍLAGEYMSLA

ÓNÆMISFRÆÐI

ERFÐAFÆRÐI

KELDUR

LÆKNAGARÐUR

SÝKLAFRÆÐI

HÁSKÓLAHÚSNÆÐI

3. hæð

5. hæð 10


18 S

BIÐSTÖÐ REIÐHJÓLASTÆÐI ÍK EIR

AFM. REIÐHJÓLASTÍGAR

SG

GÖNGU-/HJÓLASTÍGAR

A AT

UR G TÍ SS

HÓTEL

DAGDEILDIR GÖNGUDEILDIR

1.ÁFANGI

KVENNADEILD BARNASPÍTALI

GAMLI LANDSPÍTALINN SMÁRAGATA

GEÐDEILD DAGDEILDIR LEGUDEILDIR

MEÐFERÐARKJARNI LEGUDEILDIR 1.ÁFANGI

S

SÓLEYJARGATA

P

1.ÁF.

RANNSÓKNAHÚS 1.ÁFANGI

TORG

S

HÁSKÓLATORG LÆKNAGARÐUR

2.ÁFANGI

SN OR RA BR AU T

R BA

N Ó

HÁSKÓLI KELDUR

1.ÁF. 2.ÁFANGI

Græn svæði, reiðhjól, strætó

UMHVERFI GRÆN SVÆÐI, REIÐHJÓLASTÍGAR, REIÐHJÓLASTÆÐI, BIÐSTÖÐVAR STRÆTISVAGNA

Gamli spítalinn er í öndvegi við Sóleyjartorg

12


GARÐUR BÖRN GÖNGUVAKT

SJÚKRABÍLL ÚT

SJÚKRABÍLL INN

TRAUMA

BRÁÐAVAKT

BRÁÐAÁS

GEÐMÓTTAKA FÆRANLEG SKIL

FRÁ TORGI

LEGUDEILD

ÞYRLA TÆKNI

Umferð og meginstarfsemi í bráðakjarna

LEGUDEILD

SKURÐSTOFUR HJARTAÞR.

GJÖRGÆSLUR

PET

MR

MYNDGREINING SJÚKRABÍLL

CT BRÁÐAMÓTTAKA

Trafikk og hovedfunksjoner i akuttavdelingen (her bør gårdshagen vises bedre med beplantning og gjerne noe vann for å reflektere lyset)

INTERVENTION MÓTTAKA

RTG

MEÐFERÐ

Sneiðing - Bráðakjarni með bráðaás

11

Skjematisk snitt gjennom akuttsenteret med akuttaksen.

PET

MR

RÖNTGEN CT

HLJÓÐBYLGUR

BRÁÐAÁS

GARÐUR

GARÐUR

INTERVENTION

UPPLÝS. KAFFITERÍA MÖTUNEYTI

ÞJÓN. SJÚKL.

ENDURHÆFING

INNGANGUR

SPÍTALAGATA / SMÁRAGATA

SMITSJÚKDÓMADEILD EINANGRUN

RANNSÓKNARHÚS

MÓTTAKA

SAMEIGINLEGT

CT RTG

TIL AÐALINNGANGS OG KAFFITERÍU

BRÁÐAÁS

SKAMMVERUEINING

NEYÐARMÓTTAKA

EINANGRUN

7

SKAMMVERUEINING

ÚTSKRIFT AÐSTANDENDUR

8

9

TORG

2. hæð - Inngangar og leiðir sjúklinga

KVENNADEILD BARNASPÍTALI

GAMLI LANDSPÍTALINN GEÐDEILD DAGDEILD LEGUDEILD

MEÐFERÐARKJARNI STÆKKUN MEÐF.KJ.

2.etg med pasientstrøk og avdelinger (her kunne en godt benyttet en forenkling av endeloig plan med mer tekst).

TORG

BRÁÐALYFTUR

2.ÁFANGI

1.ÁFANGI ÞYRLUPALLUR

P

RANNSÓKNIR

1.ÁF.

1.ÁFANGI

BRÚ

HÁSKÓLATORG

HÁSKÓLI KELDUR

P

LÆKNAGARÐUR 1.ÁFANGI

2.ÁFANGI

2.ÁF.

Staðsetning þyrlupalls og brú yfir í bráðamóttöku


14

GARÐUR

HJARTAÞRÆÐING

BRÁÐAÁS

VÖKNUN

AÐSTANDENDUR

UNDIRBÚNINGUR SVÆFING

HJARTAGJÖRGÆSLA

SKRIFSTOFUR

GJÖRGÆSLA I

GJÖRGÆSLA II

GARÐUR

SKURÐSTOFUR I BRÁÐAAÐGERÐIR

TORG

SKURÐSTOFUR II

13

3. hæð - tengingar

Pasientlogistikk i 3.etg.

GARÐUR

HJARTAÞRÆÐING

BRÁÐAÁS

VÖKNUN

AÐSTANDENDUR

UNDIRBÚNINGUR SVÆFING

HJARTAGJÖRGÆSLA

SKRIFSTOFUR

GJÖRGÆSLA I

GJÖRGÆSLA II

GARÐUR

SKURÐSTOFUR I BRÁÐAAÐGERÐIR

TORG

SKURÐSTOFUR II

Tenging frá bráðamóttöku í gjörgæslu og skurðstofur

12

Akutt logistikk fra akuttaksen til intensiv og operasjon

GARÐUR

TORG

SKURÐSTOFUR II

GARÐUR

AÐSTANDENDUR GJÖRGÆSLA I

GJÖRGÆSLA II

SVÆÐI A GARÐUR

SVÆÐI B

MÓTT.

SKURÐSTOFUR I BRÁÐAAÐGERÐIR

Sonedeling i 3.etg

SVÆÐI C

TORG

LEGUD.

SKURÐSTOFUR II

3. hæð - Leiðir starfsfólks og vöruflutningar

LEGUD.

MÓTT.

LEGUD.

LEGUD.

MÓTT.

LEGUD.

HJARTAÞRÆÐING

VÖKNUN

LEGUD.

3. hæð - svæðaskipting

SKRIFSTOFUR

LEGUD. LEGUD.

SKURÐSTOFUR I BRÁÐAAÐGERÐIR

16

GJÖRGÆSLA II

LEGUD.

UNDIRBÚNINGUR SVÆFING

GARÐUR

GJÖRGÆSLA I

LEGUD.

HJARTAÞRÆÐING

VÖKNUN

15

AÐSTANDENDUR

UNDIRBÚNINGUR SVÆFING

SÓTTHREINSAÐ SVÆÐI - SLÚSUR

HJARTAGJÖRGÆSLA

AÐGANGSSTÝRT SVÆÐI

SKRIFSTOFUR

HJARTAGJÖRGÆSLA

OPIÐ SVÆÐI

DAGVAKT NÆTURVAKT

4. og 5. hæð Legudeildir með vaktstöðvum

Personal og vareflyt i 3.etg

16


T®KNITURN

T®KNITURN

Tækniturnar einfalda tengingar inn á hæðir

18


2. hæð - hluti

20 HÓTEL 1.ÁFANGI LJÓSGARÐUR

AÐFÖNG ELDHÚS

LYFTA

DAGDEILDIR GÖNGUDEILDIR

MEÐFERÐARKJARNI

1.ÁFANGI

RANNSÓKNAHÚS

1.ÁFANGI

GEÐDEILD

GAMLI LANDSPÍTALINN

LJÓSOP

KVENNADEILD BARNASPÍTALI

Læknagarður

TORG

HÁSKÓLATORG LÆKNAGARÐUR 1.ÁFANGI

DAGDEILDIR LEGUDEILDIR

2.ÁFANGI

HÁSKÓLI KELDUR

2.ÁFANGI

AGV / Göng neðanjarðar

GÖNG NEÐANJARÐAR

2. hæð - hluti

20


1. Meðferðarkjarni / legudeildir Kj. 1. hæð 2. hæð 3. hæð 4. hæð 5. hæð

Heiti 34 36 32 33 33 11 10 17 19 38 35 40

Bráðmóttaka Myndgreining Skurðstofur (I, II og sameiginl.) Svæfing, undirbúningur og vöknun Gjörgæsla (I, II og sameiginl.) Hjartagjörgæsla Legudeild Legudeild - smitsjúkdómar Blóð- og krabbameinslækningar (innif. í 10) Endurhæfing Apótek Dauðhreinsun

2 3 5 42 43 44

Ýmislegt Rannsóknir kennsla Rannsóknir, kennsla, þróun Tæknideild (netþjónar og fl.) Öryggisgæsla, flutningu, ræsting Flutningskerfi (AGV) Þjónusta við sjúklinga (versl. ofl.) Þjónusta og aðstaða starfsfólks

603

4 670 4.670

3.362

3.190 1.362 1.975 1.825

1.248

900

1.132 215 1.465

1.193

770

230

4.906

Á F A N G I - brúttóflatarmál nýbygginga Rannsóknahús Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands (HÍ) Hótel Kj. 1. hæð 2. hæð 3. hæð 4. hæð Kj. 1. hæð millih. 2. hæð 3. hæð 4. hæð 1. hæð 2. hæð 3. hæð 4. hæð

4.670 4 670 3.965 3.190 1.362 1.975 1.825 10.302 1.248

5.396

1.154

1.154 1.193 900

543

543 770 1.132 215 1.290 2.497

1.060 1.032

39 Rannsóknastofur og blóðbanki Veirufræði Sýklafræði Erfðafræði Ónæmisfræði Kjarnarannsóknastofa Klínisk lífefnafræði Blóðmeinafræði Meinafræði Blóðbanki Þvottur Lífsýnasafn Sameiginleg rými

1.088

606 674 1.002 96 464 163

624

514 779

869 341 825 496

869 1.429 825 1.010 779 624 606 1.786 1.907 96 464 570

1.112 905

62

345

Sjúklingahótel

1.000

Torg Sviðskrifstofa Kennsluhúsnæði Vinnu og lesaðstaða Annað óskilgreint rými

893

Tæknirými Umferðarrými (gang.,lyftur, stigah. ofl. utan deilda) Brúttó m² alls

Heiti

1.332 1.588 7.235

Kj Kj.

Dag- og göngudeildir Legudeildir

1.226 1.397

Þjónusta við sjúklinga (versl. ofl.) Þjónusta og aðstaða starfsfólks

30 600

52 1.481

2.283 268

30 293

9.486 9.029 9.885 7.457 5.719 Meðferðarkjarni/legudeildir alls m²: 48.811

2. Dag- göngudeildir / legudeildir 1 hæð 2. 1. 2 hæð 3. 3 hæð 4. 4 hæð 5. 5 hæð 4048

3854 550

340

3021

3167

20 255 3.280

20 190

Tæknirými

540 471 Brúttó m² alls

1 351 1.351

578 597

20 324

626 345

20 156

20 221

20 99

2.913 2.967 2.650 Rannsóknahús alls m²:

878

1.009 462 16

1.261 54

10 156

20 367

1.315 13.125

1.044

183

1.000

1.000

1.000

1.483

2.377

875

20 314

20 314

420 25

6.784 7.622

1.297 9.992

1.000

1.000 1.000 Hótel alls m²

1.000 4.000

Heilbrigðisvísindasvið/Keldur HÍ* 1. hæð millih. 1 2 hæð 3. 3 hæð 4. 4 hæð millih 2.

Kj Kj.

5 223 5.223 4 748 4.748 3 992 3.992 3 343 3.343 3 343 3.343 Meðferðarkjarni/legudeildir alls m²: 22.000

* Hér er gert ráð fyrir að Eirberg verði rifið í 2. áfanga og að 35.000 m² húsnæði HÍ samanstandi af Læknagarði og nýbyggingum beggja áfanga.

75.928

69.144

Brúttó m² 7902 9355

3167

20 156

4.000 893 462 1.192 462 5.629

462

2.767 183 2.279 2.422 Heilbr.vísindasvið HÍ alls m²:

Á F A N G I - brúttóflatarmál nýbygginga

Keldur (rannsóknahúsnæði) Háskólahúsnæði (rannsóknir, kennsla, skrifst.)

Umferðarrými (gangar, stigar ofl.)

Brúttó m² Br.v. nhlf.

1948 755

813 2087

1421 2110

633 1321

4815 6273

382

717

195

1355 253

3159 3596

3 085 3.085

3617 3 726 3.726 3 562 3.562 Heilbr.vísindasvið HÍ/Keldur alls m²: 13.990

1. og 2. áfangi alls m²

35 990 35.990

32 831 32.831

111.918

101.975

Stærðayfirlit


22


Teikningar

Smækkaðar myndir af upplímdum teikningum

24


Vinningstillaga LSH  

Vinningstillaga LSH

Vinningstillaga LSH  

Vinningstillaga LSH

Advertisement