Page 1

Reaktion – nu direkt hem i brevlådan! Teckna prenumeration på Insidan och Canalen.

Kylvattenvägarna är särskilt intressanta: konstruktionen är imponerande och skickligt utförd. Det är lika mäktigt varje gång jag går ner i en tunnel. Jennie Mennerholm, underhållare – sid 12-14

REAKTION Tidningen för oss som jobbar med kärnkraft

5190

517

mil mellan Kuba och Forsmark:

Isbel trotsade regimen för teknikens skull sid 20-21

Ständigt dessa

Har du

Symboler

Pimpa

Dieslar!

skrattat idag?

gör det lätt att göra rätt

ditt kontor

Kryssa och vinn

sid 15

sid 16-17

sid 21

sid 23

sid 6-8


Innehåll

Innehåll Första ordet...................................................... 3 Ettan och tvåan skjuter på pensionen.3 Uppsnappat...................................................4-5 Ständigt dessa dieslar!............................6-8 Åldrande utrustning nya lösningar........ 9 Kärnkraften är BA generations ryggrad .....................................................10-11 Tre snabba med Torbjörn.........................11 Det är vi som står för underhålln.12-14 Ett gott skratt förbättrar arbetslivet.15 En symbol säger mer än tusen ord.....16 Fullsatt på närboendeträff......................17 Ödmjuk rebell.........................................18-19 25 år i Vattenfall...........................................20 Är du blivande Ringhalsveteran............20 Fixa stilen på kontoret..............................21

6-8

Ordet...................................................................22

Ständigt dessa dieslar!

Korsord..............................................................23

Reservkraftsdieslarna står ständigt i väntans tider. Men tro inte att det innebär en lugn tillvaro: regelbundna testkörningar sliter på våra viktiga avbytare som alltid ska vara i topptrim. I reportaget läser du om problem och lösningar för våra viktiga kraftpaket.

1%

1%

Folk.......................................................................24

21

4%

Fixa stilen

19% 30%

på kontoret

11%

12

Det är vi som står för underhållningen

15 10%

Ett gott skratt 5% 12% förbättrar arbets7% livet

Produktion/layout

Ansvarig utgivare

Adress

Ringhals inhouse, Annika Adler Örnborg

Ulf Bernström ulf.bernstrom@vattenfall.com

Tidningen Reaktion NKK, Ringhals AB 432 85 Väröbacka reaktion@vattenfall.com

Omslagsfoto Ödmjuk rebell Isbel Llerena Herrera

Papper/Tryck Arctic Volume BCB, Varberg

Vi som gör Reaktion är

Anna Collin

2

Marie Carlsson Stina From

Reaktion – Nr 5 2017

Tua Hedström

Erika Lek

Julia Rydberg

Annika Örnborg

Reaktion är tidningen för oss som jobbar med kärnkraft och ska spegla vårt arbete med hela värdekedjan. Tidningen kommer ut med fem nummer under 2017 och delas ut till alla medarbetare på kärnkraftverken. Utöver det sprids tidningen till KSU, SKB och inom Vattenfall. Tidningen har även ett stort antal prenumeranter i form av pensionerade medarbetare, företag i energibranschen, medier, myndigheter, politiker med flera. Eftertryck medges efter överenskommelse, för osignerat material ansvarar redaktionen.


N

Foto: Annika Örnborg

ovember är tiden då vi brukar prata om året som gått. Det var också planen för personalmötet i Forsmark häromveckan: att summera 2017 och kika framåt mot 2018. Men det blev ett helt annat samtal, där vi fokuserade på Omsorg. Arbetet med detta i Forsmark går framåt. För att skapa tydligare gränssnitt mellan olika avdelningar och en tydligare ledning och styrning har vi genomfört åtgärder och formulerat handlingsplaner, och engagemanget i frågan är stort. Ändå kommer signaler om att det syns lite effekt ute i organisationen. Det är heller ingen hemlighet att vi även på Ringhals har svårt att nå ut till medarbetarna i en del frågor. Ska våra ansträngningar få full effekt måste vi förstå inriktningen och sedan agera tillsammans, det är först då vi får det momentum vi behöver. Jag funderar mycket på det här och vad jag kan göra och vad ni kan göra. Ibland uppstår en frustration för att

information stannar hos chefen. Det är naturligtvis helt oacceptabelt och något vi jobbar med på flera sätt, till exempel genom vår satsning på förstärkt ledarskap. Även vi i ledningen rannsakar oss och försöker hitta nya vägar för att bli mer enade och tydligare i kommunikationen. Vi har bland annat påbörjat ett arbete för att öka transparensen kring ledningens beslutsfattande – konkret hur vi väger ekonomi och effektivitet mot bibehållen säkerhet och noggrannhet. Resultatet av det arbetet kommer du förhoppningsvis själv kunna märka. Men kommunikation går två vägar. För att få svar behöver du ibland ställa frågan. Om du saknar information kan du själv söka den. Det gäller kanske nu mer än någonsin, när vi har många initiativ som pågår samtidigt. Ett sådant är REFM som ser över förvaltningen av våra fastigheter och tjänsterna som kopplar till detta. Där kan jag bara konstatera att kommunikationen inte hållits ihop tillräckligt bra. Nu har vi tagit ett stadigare grepp, och vid förra månadens öppna REFM-möten tog många tillfället att både fråga och få svar. Vi har också det pågående arbetet inom Ringfors, de nya principerna som följer med Vattenfall Purpose, koncernens sparpaket GOLF samt då förstås Omsorg. Jag förstår om det blir

mycket. Det jag kan lova är att alla initiativ kommer hanteras enligt våra rutiner och instruktioner, och att föreslagna åtgärder ska säkerhetsprövas där så behövs. Återigen: om du tycker att du saknar information kring de pågående initiativen, sök den och ställ frågan.

Första ordet

Ställ frågan och sök svaret

Jag tvivlar inte en sekund på att vi kommer att lösa det här och nå våra mål. Det är 2017 ett kvitto på, för det var ett år då vi tillsammans löste flera stora utmaningar: • Vi genomförde alla de cirka 25 000 revisionsjobb som vi planerat

• Vi förebyggde och undvek riktigt allvarliga arbetsolyckor

• Vi kunde skickligt hantera större, oförutsedda reparationer i anslutning till revisionerna

Nu lackar det mot jul och en annan stor och viktig fråga: vad ska jag önska i julklapp? Jag vet vad jag önskar mig av er i alla fall: en lite högre svansföring. Vi kan så mycket, vi är duktiga, och om vi tror på att vi ska lyckas så kommer vi också göra det. God jul, gott nytt år, och tack för allt arbete ni lagt ned under 2017!

VD för Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB

Ettan och tvåan skjuter på pensionen Ringhals styrelse har beslutat att förlänga driften av Ringhals 1 och 2 med sex månader. Slutlig avställning för R2 sker därför senast 31 december 2019 och för R1 samma datum 2020. – Genom att förlänga drifttiden utnyttjar vi vårt redan inköpta kärnbränsle bättre. Förlängningen är lönsam både för Ringhals, för svensk elproduktion och för klimatet, säger Björn Linde. Enligt tidigare beslut skulle anläggningarna stängt under sommarhalvåret 2019 respektive 2020. – Jag är glad att kunna köra våra anläggningar så länge som vi bara kan, säger Björn Linde. Samtidigt togs styrelsen det formella beslutet om att investera

900 miljoner kronor i oberoende härdkylning på Ringhals 3 och 4. Därmed säkras långtidsdriften bortom år 2020. – Det här är ett förväntat beslut som vi har förberett oss väl och planerat för. Nu kan vi gå vidare och förbereda för långtidsdrift av Ringhals 3 och 4, så det är naturligtvis en viktig och positiv dag för oss ringhalsare, säger VD Björn Linde. Investeringen innebär att Ringhals kan leverera el in på 2040-talet. Beslutet om oberoende härdkylning vid Forsmark kärnkraftverk fattades under förra året.

Reaktion – Nr 5 2017

3


Vi gillar... …att du kör särskilt försiktigt under den kalla och mörka årstiden. Var rädd om dig själv och dina medtrafikanter.

6937

personer följer Ringhals och Forsmarks sidor på Facebook. Det gillas, frågas och diskuteras med högt engagemang. Är du med?

Instagram

Kärnkraft på Mars? Jodå, NASA håller sedan i november på att testa en reaktor för rymdbruk med sikte på framtida uppdrag på planeten. Tekniken har utvecklats som en del av ett projekt kallat Kilopower. Rymdäventyr kräver pålitliga kraftkällor med lång uthållighet både för den långa färden, och för att driva experiment och utrustning. NASA är inga nybörjare när det gäller att använda kärnkraft i rymden, redan för 50 år sedan utvecklade man en teknik för kärnreaktorer som används än idag, bland annat i marsfarkosten Curiosity som rullat på Mars i fem år. Kilopowerreaktorn sägs kunna producera upp till 1 kilowatt med en kontinuitet på tio år eller mer. Prototypen är knappt två meter hög använder en solid, gjuten reaktorkärna med uran-235, stor som en hushållspappersrulle. Reaktorvärmen överförs via passiva natriumvärmepumpar, varvid värmen sedan omvandlas till el genom högeffektiva Stirlingmotorer. Testerna fortsätter en bit in i 2018. Källa: World Nuclear News, NASA

Twittrat Sverige i topp Sverige toppar listan på plats fyra i ett index över 56 länders klimatarbete. Noterbart är att inget land kvalificerar sig till topp tre - placeringarna är tomma. ”Inget land har gjort tillräckligt för att motverka klimatförändringarna”, hävdar författarna bakom rapporten Climate Change Performance Index 2018. Det är första gången toppar Sverige listan, vilket främst förklaras av goda resultat när det gäller koldioxidutsläpp och förnybar energi. Danmark tappar i rankingen och återfinns först på 17:e plats: som de främsta orsakerna till grannlandets fall anges nuvarande regeringens inställning till utfasningen av kol och koldioxidutsläpp. Källa: News Øresund - 2017-11-22

4

Reaktion – Nr 5 2017


-effekten på elen TT - 2016-12-24 Vad gör du den 24:e när det är dags för Kalle Anka och hans vänner? Sannolikt det samma som miljontals andra: sätter på teven och värmer lite glögg eller kaffe. Det syns på elanvändningen. Statistik över elanvändningen i Sverige på julafton visar att något händer strax före klockan tre. Då går nämligen elanvändningen upp, för att avta igen klockan fyra. Det är en liten anomali i kurvan. Det finns ingen annan dag på året som det just klockan tre händer något. En teve drar i dag ganska lite el. Men om flera miljoner hushåll i Sverige sätter på teven ungefär samtidigt, kanske det blir ett litet avtryck. Till det ska läggas glöggvärmning och kaffekokande. Källa: Energiföretagen Sverige

10 december Så här i nobelpristider skänker vi en tanke åt fysikern Lise Meitner som 1944 inte fick dela Nobelpriset i kemi med Otto Hahn. Detta trots att hypotesen att kärnklyvning uppstår då uran utsätts för neutronbestrålning åstadkommits av henne. Vissa anser att det berodde på att hon var kvinna, judinna och emot militär forskning kring kärnkraft. I tröstpris fick Lise Meitner grundämnet meitnerium uppkallat efter sig.

Kärnkraft som kulturarv Kärnkraften förskräcker och förtrollar. Ofta handlar det om miljö kontra effekt men det finns också andra perspektiv, till exempel kultur. I mitten av september deltog ett 30-tal internationella forskare som intresserar sig för kärnkraften som kulturarv i en konferens där en av programpunkterna var en guidad tur på Ågestaverket utanför Stockholm. Delar av sällskapet driver frågan att Ågesta ska bevaras precis som det är, som ett museum i bergrummet där det ligger. Vattenfall har ett visst intresse av att bevara historien om Ågestaverket för kommande generationer kärnkraftsmedarbetare och undersöker därför olika möjligheter kring fotodokumentation, exempelvis en Virtual Reality-rundvandring i verket. Som kärnteknisk tillståndshavare är Vattenfall enligt Kärntekniklagen dock ovillkorligt skyldig att avlägsna och ta hand om allt radioaktivt material i anläggningen. När avvecklingen är genomförd ska Vattenfall enligt avtal återlämna bergrummet, fritt från radioaktiva komponenter, till Stockholm stad som äger det. https://nuclearlegacies.wordpress.com

Nuclear legacies COMMUNITY, MEMORY, WASTE AND NATURE

WiN möttes i Tyskland I slutet av oktober samlades femtiotalet svenska och tyska medlemmar av Women in Nuclear på kärnkraftverket i Biblis utanför Frankfurt. På programmet stod seminarier och erfarenhetsutbyte gällande kärnkraftsavveckling. WiN Sverige är ett nätverk för medlemmar som vill utvecklas och bredda sitt kunnande och bygga kontaktnät med kollegor inom kärnteknik. Föreningen anordnar bl.a. möten för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. WiN Sverige ingår i WiN Global, en internationell organisation med drygt 100 medlemsländer.

263

An international multi-disciplinary conference on nuclear communities, museum storytelling, radioactive waste and emerging post-nuclear natures. 14–16 September 2017 at Södertörn University Public event: “Nuclear heritage – what to do with it?” Opening and panel discussion. The event is free of charge. Send a note to olena.podolian@sh.se if you plan to attend. Most welcome! Tekniska museet, Friday 15 September 4–6 PM Organizers: The NUCLEAR LEGACIES project research team at the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) and the Institute of Contemporary History (SHI) at Södertörn University, in cooperation with the Swedish National Museum of Science and Technology. TechPolChange, one of the projects leading to this conference has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 705577.

talanger hoppas på en framtid inom kärnkraften. Så många har hittills sökt till de 17 platserna i Vattenfalls traineeprogram.

Reaktion – Nr 5 2017

5


Ute i verkligheten

Ständigt dessa dieslar! Våra reservkraftsdieslar är ständigt aktuella, trots att de för det mesta bara står och väntar på nästa provkörning. Om anläggningen skulle förlora elförsörjning från både inre och yttre nät kopplas reservkraften in för att bibehålla reaktorsäkerheten. I ett sådant läge kan dieslarna stå för reservkraften i ungefär en vecka. Det kan verka som att dieslarna har en lugn tillvaro, men de regelbundna provkörningarna är slitsamma. Då ska dieslarna upp i fullt varvtal på kort tid. I år har dieslarna flera gånger uppmärksammats på grund av problem. Vissa av dem beror på slitage, medan andra är av mer ovanlig karaktär. Text: Marie Carlsson Foto: Annika Örnborg

Kortslutningar på Forsmark På Forsmark har man på kort tid haft två kortslutningar på olika dieslar i samband med provkörningar. En av dem gjorde att Forsmark 3 i början av oktober fick ställas av för orsaksutredning.

– I båda fallen har det varit problem med matardelen till generatorn. På dieseln som kortslöt för två månader sedan fick vi byta ut hela mataren. Där hade vi tur, eftersom det fanns reservdelar på förrådet så att vi kunde laga den direkt, säger Jim Jonsson, gruppchef inom elunJim Jonsson derhåll. Den 5 oktober var det dags igen. När man skulle ansluta en reservkraftsdiesel på Forsmark 3 till elnätet uppstod ett generatorfel på grund av en kortslutning. Tre dioder och en kondenJonathan sator påverkades och F3 Fagerlund fick ställas av för att man skulle göra grundorsaksanalys. – Vi har provkört fasningsdonet utan att hitta något fel, så vi kan ännu inte riktigt 6

Reaktion – Nr 5 2017

säga vad det beror på, säger Jim. Även på Forsmark 1 hade man diodproblem i oktober. – Under ett 24-timmarsprov tyckte man att reservdieseln betedde sig konstigt. Provet stoppades och vi fick byta spänningsregulator vilket tillfälligt löste problemet. Det är svårt att hitta reservdelar. Just nu befinner sig en reservmatare och en generator i Storvik för reparation. För dioderna pågår en kartläggning för att få tag på reservdelar. Provkörningar sliter på motorerna

Även på motorsidan har året varit jobbigt. I de årliga översynerna har man hittat fler skador på motorerna än man brukar. – Vi har bland annat haft skador i cylinderfodren i flera av motorerna på Forsmark 1 och 2. Orsaken till dessa skador utreds just nu. Även om vi inte använder dieslarna mer än vid provkörning så är provkörningarna slitsamma för motorerna. Precis som man skulle göra i skarpt läge så startas mo-

torerna på fullt varvtal och lastas på direkt. Man kör dessutom motorerna på högre last än tidigare vilket kan vara bidragande till vissa av de uppkomna felen. Dessutom är historiskt bristande kvalitet på reservdelar en bidragande orsak till utökat arbete på Forsmark 1 och 2 dieslar under 2017, säger Jonathan Fagerlund, mekaniskt underhåll. Även här är det svårt att få tag på reservdelar. – Dieslarna på Forsmark 1 och 2 har


Ute i verkligheten Jonathan Fagerlund och Conny Andersson i dieselverkstaden. SACM-motorer och tillverkaren har bytt ägare genom åren. De reservdelar vi får har inte alltid den kvalitet som vi efterfrågar. Vi håller på att ta fram ett samarbetsavtal med Wärtsilä, som är vår leverantör för att vi

ska kunna behålla de motorer vi har, säger Jonathan. R Forsmark har fyra reservkraftsdieslar per block. På Forsmark 1 och 2 är de placera-

de på samma ställe och ser likadana ut. Man har en motor i reserv för utbyte. På Forsmark 3 är de mer utspridda och har en annan typ av motor. Reservmotorn finns i Oskarshamn och delas med OKG.

Rök och vatten på Ringhals Rökutveckling och översvämning tillhör inte vanligheterna, men på Ringhals har det i år satt fokus på reservkraftsdieslarna.

F

ramför allt är det den extra reservkraftsdieseln DG934 som haft problem. DG934 ska kunna ersätta någon av de ordinarie dieslarna på Ringhals 3 och 4 vid behov. I somras skadades den i samband med provkörning. Det blev en så kallad ”bomfasning”, där generatorbrytaren slog till i fel läge, vilket ledde till att både motor och generator blev kraftigt överbelastade. Efter reparationer provkördes DG934

igen i början av oktober. Då satte en vattenläcka från en ledning i taket käppar i hjulen. – Innan man fick stopp på vattnet stod det 60 cm på golvet. Det kom in vatten i motorn och generatorn. Och vatten gör som bekant att saker rostar. Man har fått plocka isär och torka och ta bort rosten från alla delar. Nu är den ihopsatt igen och den 30 oktober började vi en ny provkörning, säger Mikael Gunnarsson, underhållsingenjör MEK.

Rökutveckling i taket

Veckan innan DG934:s byggnad svämmade över blev det rökutveckling i dieselbyggnadens tak på Ringhals 1 och 2. – Det hände ett par timmar efter att en provkörning avslutats. Takets konstruktion var delvis av trä och det fanns även brännbart material kvar efter en ombyggnad. Avgasrören blir varma, så det Reaktion – Nr 5 2017

7


Ute i verksamheten

Åldra – I gamla anläggningar som funnits med i flera decennier, som ritades och byggdes när det ännu förekom häst och vagn på åkrarna, är det inte givet hur man ska göra för att hantera åldrande utrustning. För Ringhals och Forsmark handlar det bland annat om att reservdelarna tryter på förråden och att det inte går att få tag på nya. Vad gör vi då? Text: Erika Lek och Julia Rydberg Foto: Annika Örnborg, Marie Carlsson och Charlotta Eldelind

P Gert Johansson mekar med en av Ringhals dieslar. var naturligtvis inte bra med trä i konstruktionen. Det är en felkonstruktion som man nu ser över, säger Clas Arkborn, underhållsingenjör MEK. I de flesta fall är problemen kring dieslarna kopplade till normalt slitage. Motorerna har varit med länge och Clas Arkborn provkörningarna innebär stora påfrestningar för dem. Mindre läckage och sprickor i stagen som håller fast rör och komponenter är vanligt. Under våren gick bland annat både ett bränslerör och ett avgasrör sönder Mikael på Ringhals 3 och 4. Gunnarsson – Båda hade haft lång och trogen tjänst. Bränsleröret hade suttit sedan 1974, säger Mikael Gunnarsson. 8

Reaktion – Nr 5 2017

På Ringhals 2 har vid ett flertal tillfällen bränsleinsprutningsrör gått sönder. Man arbetar tillsammans med leverantören för att lösa problemet. Modernisering pågår

På Ringhals 1 och 2 pågår en översyn där alla motorer renoveras för att kunna köra tiden ut. Två motorer återstår och nästa år kommer översynen att vara klar. Samtidigt moderniseras el- och instrumentutrustningen. Projektet benämns SACM. På Ringhals 3 och 4 pågår två stora projekt. I projekt MOD34 ska man modernisera och förbättra all el- och kontrollutrustning. Projekt Nohab innebär en totalöversyn av motorerna och även en effektuppgradering. R Ringhals har fyra ordinarie reservkraftsdieslar per block. Ringhals 1 och 2 har en mobil ersättare, DG910, och på Ringhals 3 och 4 finns reserven DG934.

å Forsmark och Ringhals pågår ett affärsutvecklingsprojekt där utrustning kopplad till systemen för kontroll och styrning av anläggningen eventuellt kommer att Patrik bytas ut. Antingen genom Andersson ett riktat utbytesprogram eller som underhållsåtgärder. Utrustningen finns på flera olika ställen ute i anläggningarna och har varit väldigt pålitlig under snart 40 år. Nu bör den sannolikt bytas ut för att hålla i ett livstidsperEmil Ohlson spektiv på 60 år. Projektet kallas CombiX Affärsutveckling och Patrik Andersson är projektledare: – Projektet syftar bland annat till att styrka utbytesbehovet, föreslå utbytesomfattning och ta fram avtal med leverantör. Det innebär att man vänder sig till ursprungsleveratören och frågar om de har möjlighet att återskapa och återtillverka de komponenter vi har behov av. CombiX är ett samlingsnamn för de produktfamiljer från ABB som systemen för kontroll och styrning är byggda i, och det är just ABB som är den leverantör man hoppas


teckna avtal med. – Det är naturligt att det är ABB, de är ursprungstillverkarna av CombiX-utrustningen för både Forsmark och Ringhals, säger Patrik. Den 9 oktober togs ett TG1-beslut, det vill säga att projektet fick klartecken att fortsätta efter den nu avslutade analysfasen. Fram till nästa beslutspunkt våren 2018 gäller arbete med en övergripande rapport om CombiX utifrån de data och erfarenheter som finns. Rapporten ska ligga till grund för att styrka utbytesbehovet och en tänkt utbytesomfattning. Ett problem – flera möjligheter

Ett annat sätt att lösa problemet med åldrande utrustning är det som kallas re-engineering som innebär att en komponent tillverkas av ny leverantör och ibland med ny teknik men med ursprungsfunktionen utifrån befintliga ritningar och specifikationer. Ett pilotpro-

Samverkan

ande utrustning nya lösningar

väntas bli i slutet av 2018. jekt är startat i Forsmark, tillsammans med Ringhals, där styrkort till matarvattenpumSyftet med de båda projekten är att fylla parnas varvtalsmätning ska på förråden med reservdelar och återtillverkas med denna princip. att hantera åldringsutrustningen. Men det är också att se om det – Vi vände oss till ett företag i USA som har gedigen erfarenhet kan vara kostnadseffektivt, om man kan förlänga livstiden utan av återtillverkning av utrustning till kärnkraftverk och de regler Vi vände oss att det innebär stora projekt. som då medföljer, berättar Emil – Tidigare innebar ofta ett till ett företag i utbyte omfattande projekt Ohlson på teknik. Pilotprojektet ska även ta USA som har eftersom man både ville förbättra funktionen och många gånger fram en process för hur dessa gedigen erfa- också uppgradera och moderniåtertillverkningsprojekt kan bedrivas. Man kommer även sera. Upp till det blev man ofta renhet tvungen att byta ut fler saker än utvärdera potentialen som kan finnas i att återtillverka reservden del som först avsågs. Idag har vi andra perspektiv i ljuset av effektividelar jämfört med att modernisera systemet. Visar det sig vara en vinnande process kan seringar där vi får titta mer på det verkliga kommande projekt bli med andra leveranbehovet, avslutar Emil. R törer. Leverans av nya kort i pilotprojektet Reaktion – Nr 5 2017

9


Aktuellt

Kärnkraften BA Generations BA Generation har fått ett tydligt uppdrag i Vattenfall. Tillsammans med vattenkraften ska kärnkraften utgöra fundamentet i det nordiska kraftsystemet och göra Vattenfall framgångsrikt genom sitt bidrag till ett stabilt, flexibelt och hållbart energisystem – långt in i framtiden.

B

Text: Katariina Güven Foto: Annika Örnborg

A Generation har presenterat sin strategi som tydligt visar vägen mot framtiden. Våra kunder efterfrågar klimatsmarta lösningar och känner behov av en mer hållbar konsumtion: där ser vi att en ökad elanvändning är svaret. Vårt löfte är att genom vår energiproduktion ge förutsättningar till en fossilfri och hållbar framtid. I den förblir vattenkraften en ryggrad i det nordiska kraftsystemet, tillsammans med vår svenska kärnkraft som ska drivas in på 2040-talet. Vattenkraften och kärnkraften är inte bara viktig, utan nödvändig för att klara målet om en fossilfri framtid. För att lyckas måste vi kunna leverera el när marknaden behöver den. – Fossilfri produktion är en viktig fråga för industrin. Det ska vi hjälpa industrier som LKAB,

Cementa och SSAB med. Vi tror att nyetableringen av elintensiv industri med datacenters och elektrifiering av transportsektorn fortsätter, säger Torbjörn Wahlborg, BA Generation. Strategin pekar ut riktningen mot framtiden: där ska Services Nordic expandera på marknaden för tjänster till nätoperatörer. – Inför kommande rivning och slutförvaring passerar vi i Tyskland och Sverige helt avgörande milstolpar och vi ska möta dem med effektiv och säker avveckling, säger Torbjörn Wahlborg. Strategin sätter fokus på samarbete och att framtida utmaningar ska mötas med kompetenta, säkerhetsmedvetna och engagerade medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigare än någonsin. R

Strategin i fem mål

Om Fossilfri energikonsumtion inom en generation. Det är vad Vattenfall ska hjälpa våra kunder med.

Våra fem mål är: 1. Säker, stabil och effektiv drift 2. Flexibel produktion 3. Effektiv avveckling och hantering av använt bränsle och radioaktivt avfall 4. Nordisk marknadsledare inom service 5. Att vara en attraktiv arbetsgivare

Säker, stabil och effektiv drift Vi ska utveckla våra anläggningar och skapa värde för våra kunder, samhället och ägare. Vi ska ha en stark säkerhetskultur, god riskhantering och trygg arbetsmiljö.

Flexibel produktion Vi ska tillvarata alla affärsmöjligheter och bidra till ett fortsatt effektivt och miljövänligt energisystem. Vi ska anpassa våra arbetsmetoder till en mer flexibel produktion och vi ska utveckla nya tjänster för säkra energileveranser.

Effektiv avveckling och hantering av använt bränsle och radioaktivt avfall Vi ska ta ansvar för en hållbar livscykel för vår kärnkraftsproduktion i linje med samhällets förväntningar. Vi ska optimera vår organisation och våra projekt så att vi kan leverera säkert och kostnadseffektivt

Nordisk marknadsledare inom service Vi ska vara en effektiv och pålitlig tjänsteleverantör till energiindustrin. Vi ska expandera vår affärer med ökad lönsamhet.

Att vara en attraktiv arbetsgivare Vi ska utveckla, behålla och attrahera kompetenta medarbetare. Vi ska vara ett förstahandsval som arbetsgivare i vår industri.

10

Reaktion – Nr 5 2017

”Var och en av våra affärsenheter har sitt tydliga uppdrag för att förverkliga Vattenfalls strategi. Med gemensam styrka, samarbete, stor samlad initiativkraft och skicklighet ska vi genomföra vår strategi”, säger Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation.


Aktuellt I strategin talas det om ”våra kunder”. Vem ska jag som arbetar på Ringhals eller Forsmark ha i åtanke? – Ja, det där är litet av en smaksak. Jag brukar ändå tänka slutkund. Det är klart att man kan prata om att man har interna kunder, jag ser att detta är mer av kollegor som man ska behandla med respekt och har man lovat en leverans så ska man leverera. Men när vi talar om våra kunder talar vi om hushållskunder och företag och industrikunder. Vi är jätteviktiga för dem även om de inte köper energi direkt från vår vattenkraft eller från Ringhals eller Forsmark.

Vad är de största skillnaderna i den nya strategin jämfört med tidigare? – Jag tycker det är ett ännu tydligare fokus på att vi ska vara klimatsmarta och att vi ska hjälpa framför allt våra kunder att kunna leva ett fossilfritt liv. Och vi säger ju att det här ska gå att genomföra inom en generation. Rent konkret innebär det för Vattenfall att vi ska stänga ned vår fossileldade kraftproduktion inom en generation. Sedan försöker vi göra det ännu tidigare. Men det är klart det måste finnas en möjlighet. Vi har ju dels ekonomiska aspekter men också det man ibland kallar security-of-supply, vi kan ju inte stänga ned anläggningar som är absolut nödvändiga i städer som till exempel Berlin eller Hamburg. Det gäller att se till att vi kan försörja våra kunder med el och värme och samtidigt vara klimatsmarta.

Vi uppmanas ständigt att effektivisera och sänka kostnaderna. Är det inte risk för konflikt mellan kärnkraftsäkerheten och produktionskostnadsmålet? – En av våra viktigaste arbetsuppgifter är att se till att det inte blir en konflikt mellan kärnkraftsäkerhet och våra produktionskostnadsmål. Kärnsäkerheten är ju A och O, den är fullständigt grundläggande och ska inte kompromissas med. Samtidigt vet vi att vi måste bli effektivare och vi vet också att det går att bli effektivare utan att kompromissa med kärnsäkerheten. Det är den typen av lösningar och den typen av arbetssätt vi ska införa. Foto: Annika Örnborg

n är ryggrad

Reaktion – Nr 5 2017

11


Mitt jobb

Det är vi som står f Vi servar, smörjer, lagar och byter ut. Likt en samstämd orkester där alla discipliner bidrar med sitt och ljuv musik uppstår. Här möter du några av våra kollegor inom underhåll, och åtminstone en av oss jobbar med instrument... Text: Anna Collin och Stina From Foto: Annika Örnborg

Lina Werdelin Ålder: 37 Jobbar som underhållsingenjör inom lyft, vilket innefattar kranar och hissar. – Min del i till helheten är att jag, tillsammans med mina lyftkollegor, arbetar för att Ringhals kranar och hissar ska ha så god tillgänglighet som möjligt så att andra ska kunna lyfta och transportera material och sig själva på ett säkert och effektivt sätt i våra anläggningar. Detta innebär att vi jobbar utifrån ställda myndighetskrav och ser till att kranarna och hissarna blir servade och besiktigade. Eftersom jag är relativt ny på mitt jobb så lär jag mig nya saker hela tiden vilket är intressant. – Det roligaste med mitt jobb är att träffa alla människor. Trots att vi jobbar på en industri så är det människomötena som är det bästa.

12

Reaktion – Nr 5 2017

Ersoy Tekiner Ålder: 43 Ansvarar för övergripande frågor som kommer till meksektionen och håller koll på utlovade åtgärder. – Jag drivs av att få vara med och påverka framdriften i underhållsarbeten och få vara med och driva saker till sitt slut och gå i mål. Revisionerna är en stor del i detta. Efter allt arbete som vi lägger ner under en sådan pressad tidsperiod känns det väldigt skönt när vi jobbar ihop och kommer i mål tillsammans.


Sophie Klinga

Mitt jobb

för underhållningen Ålder: 38 Leverans-och tjänsteansvarig för FM-avtal sedan december 2015. Kontrollerar leveransen från våra underleverantörer. Följer upp avtalen och kollar att vi får den leverans vi förväntas att få. – Mitt jobb är väldigt spännande då det hela tiden kan dyka upp nya uppgifter som man inte är beredd på. Det är så otroligt varierande, allt ifrån mycket möten med många olika människor, till att sitta och tolka komplexa texter i avtal för att kunna kommunicera ut dessa i verkligheten. Ena stunden ska jag möta en truckförare och förklara varför vi kräver en viss lastsäkring och nästa stund jobbar jag med restaurangfrågor eller kemikaliehanteringsfrågor.

Robin Mooe Ålder: 31 Ingenjör inom processinstrumentering, huvudsakligen på turbin Ringhals 2 – Variationen är stor när man jobbar med instrument och underhåll, ingen dag är den andra lik. Bredden på det vi gör är det som gör att arbetet blir så intressant. Det är kul att samarbeta mycket med andra yrkesgrupper, man få en väldigt djup insikt i hur anläggningen fungerar. – Vi på instrument arbetar väldigt mycket med kontrollrummen. Tillsammans utgör vi en viktig ”pusselbit” för att kunna hålla en säker och stabil drift året om. Det är ju trots allt vi på instrument som ser till att kontrollrummet inte famlar i mörkret ;-)

Reaktion – Nr 5 2017

13


Det är vi som står för underhållningen Mitt jobb

Robin Carlberg Ålder: 31 Har övergripande mekaniskt underhållsansvar för nödkraftdieslarna. – Intressantast i mitt jobb är att det väldigt sällan är samma sak. Det är otroligt varierande vad jag faktiskt jobbar med. Allt från vardagliga rutiner som att ta hand om felanmälningar till att diskutera med andra avdelningar hur vi ska lösa de kommande 25 åren. – Just detta är så spännande! Att få jobba med frågor som är allt från igår, idag till 25 år framåt om hur vi ska se till att maskinerna funkar till end of life.

Jennie Mennerholm Ålder: 24 Underhållsingenjör inom Bygg & Anläggning, med ansvar för strategiskt och operativt byggnadsunderhåll på Ringhals 3. Uppdraget innefattar exempelvis dokumentation kring åldring, montageledning i olika underhållsuppdrag samt byggnadsbesiktningar. – Jag tycker variationen i mitt arbete är väldigt rolig. Ena dagen sitter jag på kontoret med strategiska frågor och nästa dag är jag nere i en kylvattentunnel tio meter under mark och gör en betongbesiktning. Vi har kilometervis med tunnlar under mark som alla kanske inte tänker på. Kylvattenvägarna tycker jag är särskilt intressanta: konstruktionen är imponerande och skickligt utförd. Jag tycker det är lika mäktigt varje gång jag går ner i en tunnel. Kylvattentunnlarna är en viktig kugge i produktionen, utan kylvatten kan vi inte köra anläggningarna. Därför är det viktigt att vi genomför våra betongbesiktningar noggrant och åtgärdrar eventuella skador.

14

Reaktion – Nr 5 2017


förbättrar arbetslivet Flexibla arbetstider, bra kollegor, fantastisk chef och roliga utmaningar på jobbet. Alla vill jobba på en arbetsplats som motiverar och engagerar. Men vad engagerar medarbetarna på Ringhals och Forsmark? Text: Tua Hedström Foto: Annika Örnborg

B

åde Ringhals och Forsmark befinner sig i en situation där ett flertal faktorer utmanar hur vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta gäller såväl internt som externt. – Vi behöver ha trygga, ansvarstagande chefer som kan leda personal och verksamhet i en föränderlig tid för att nå en säker och stabil drift, säger Berit Andersson, personalchef. Att medarbetarna ska trivas och känna engagemang för våra arbetsplatser är viktigt vilket har lett till att programmen Förstärkt ledarskap och Attraktiv arbetsgivare tagit form. Tankarna kring att satsa på att utveckla våra ledare och öka motivationen för medarbetarna genom att bli en attraktiv arbetsplats har funnits Berit Andersson med i planeringen under ungefär ett års tid. Och nu är det dags för planerna att bli verklighet. – Våra mål är att ha en låg personalomsättning samtidigt som vi behöver ha möjlighet att även i framtiden

Vad är viktigast för dig hos en arbetsgivare/på en arbetsplats? 1%

4%

rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens, säger Berit. Vi behöver också anpassa och utveckla våra chefer inför alla de nya utmaningar som finns idag och framåt i tiden, fortsätter hon. Viktiga för varandras arbetsglädje

Så, vad tycker medarbetarna på Ringhals och Forsmark är viktiga faktorer för att trivas på en arbetsplats? I den mindre enkätundersökning som genomförts på våra intranät fick vi en fingervisning om detta. Flexibla arbetstider och goda utvecklingsmöjligheter i all ära. Men det som får oss att stanna på Ringhals och Forsmark är den goda relationen till våra kollegor. Bra lön och förmåner värderas högt när man söker sig till en arbetsplats men bra stämning och trevliga kollegor följer tätt i rankningen. Ta hand om dina kollegor och ge lite extra beröm. Kom ihåg att ett gott skratt förbättrar vår arbetsmiljö. Tack till er som svarade på vår enkät på Insidan och Canalen!

Vad av följande är den starkaste anledningen till att du stannar hos Ringhals/Forsmark? 1%

1%

1%

2%

Ringhals och Forsmark har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare med ett starkt ledarskap. I och med den situation vi befinner oss i med många förändringar inom en snar framtid har två strategiska program initierats för att ta fram aktiviteter som ska bidra till att Forsmark och Ringhals blir en mer attraktiv arbetsgivare med ett förstärkt stöd till cheferna.

Enkätsvar Alla medarbetare fick chansen att på Canalen och Insidan svara på en enkätundersökning om ”vad som är viktigast på en arbetsplats”. Här kan du se resultatet av de 489 svar som vi fick in.

Bra chef och ledarskap Trevliga arbetskollegor och bra stämning Bra lön och förmåner

Flexibel arbetsplats och arbetstid Företagets värderingar och kultur

19% 30%

5%

Om

Goda utvecklingsmöjligheter

4%

9% 16%

Min hälsa

Ett gott skratt

Trygga anställningsvillkor

9%

25%

28%

Utmanande arbetsuppgifter

11%

Geografiskt läge och närhet till hemmet

10%

5% 12%

7%

Bra fysisk arbetsmiljö Ej svar

Reaktion – Nr 5 2017

15


Smarta arbetssätt

En symbol säger mer än tusen ord Text, text och mera text. Ibland är det inte lätt att hänga med i de instruktioner som finns, särskilt inte för arbeten som görs sällan. På Forsmark har en av instruktionerna uppdaterats med symboler, och fler uppdateringar är på gång. Text: Marie Carlsson Foto: Annika Örnborg

Det var viktigt att vi fick med både de personer som ska jobba efter instruktionen och de som ska uppdatera den. __________

NM NSTÄLLT

1

GUL

2

GUL

3

GUL

4

GUL

5

BLÅ

6

BLÅ

7

BLÅ

– När det bara är text i en instruktion är det lätt att man misstolkar eller missförstår, eller till och med missar information, säger Ersoy Tekiner. I våras föreläste Johan Lundell för Forsmarks underhållsavdelning om symbolspråk. Mekaniskt underhåll, där Ersoy jobbar, initierade därefter ett pilotprojekt för instruktionen för byte av sprängbleck. Byte görs vart tionde år så när det väl ska göras behövs en tydlig instruktion som är lätt att följa. Instruktionen dissekerades

För att starta arbetet bildades en arbetsgrupp med arbetsledare, tekniker och ingenjörer. – Det var viktigt att vi fick med både de personer som ska jobba efter instruktionen och de som ska uppdatera den. Vi satte oss ner för att ringa in de områden NM NSTÄLLT NM NSTÄLLT NM NSTÄLLT där vi trodde att informationen gick 1 GUL 1 GUL 1 GUL 2 GUL 2 GUL 2 GUL att misstolka. 3 GUL 3 GUL 3 GUL Gruppen bjöd 4 GUL 4 GUL 4 GUL in Johan Lundell, 5 BLÅ 5 BLÅ 5 BLÅ visade honom hur 6 BLÅ 6 BLÅ 6 BLÅ 7 BLÅ 7 BLÅ 7 BLÅ instruktionen skulle 8 BLÅ 8 BLÅ 8 BLÅ följas och svarade på 9 ORANGE 9 ORANGE 9 ORANGE hans frågor. Johan 10 ORANGE 10 ORANGE 10 ORANGE __________

__________

__________

8

BLÅ

9

ORANGE

10

ORANGE

11

ORANGE

11

ORANGE

11

ORANGE

11

ORANGE

12

ORANGE

12

ORANGE

12

ORANGE

12

ORANGE

13

GRÖN

13

GRÖN

13

GRÖN

13

GRÖN

14

GRÖN

14

GRÖN

14

GRÖN

14

GRÖN

15

GRÖN

15

GRÖN

15

GRÖN

15

GRÖN

16

GRÖN

16

GRÖN

16

GRÖN

16

GRÖN

17

ROSA

17

ROSA

17

ROSA

17

ROSA

18

ROSA

18

ROSA

18

ROSA

18

ROSA

19

ROSA

19

ROSA

19

ROSA

19

ROSA

20

ROSA

20

ROSA

20

ROSA

20

ROSA

21

LILA

21

LILA

21

LILA

21

LILA

22

LILA

22

LILA

22

LILA

22

LILA

23

LILA

23

LILA

23

LILA

23

LILA

24

LILA

24

LILA

24

LILA

24

LILA

Momentdragning: symbolerna visar i vilken ordning skruvarna ska dras. Den som utför jobbet bockar av i checklistan. 16

Reaktion – Nr 5 2017

Före

gick tillbaka till sin kammare och tog fram de symboler som behövdes. Instruktionen fick sedan en ny utformning med nya tabeller och stoppsignaturer. – Idag är det till exempel tydligt vilka stoppunkter man måste Ersoy Tekiner bocka av innan man går vidare i arbetet. Det handlar om kritiska moment som var lätta att missa i den gamla instruktionen, men som är svåra att hoppa över i den nya. Ett annat exempel där symboler fick komplettera och ersätta text gäller skruvdragning – med vilket moment de ska dras åt och i vilken ordning de ska dras. Provkörd och klar

Instruktionen har både provkörts under en utbildning och använts skarpt. – Den fungerar jättebra, konstaterar Ersoy. Pilotprojektet lyckades och tanken är nu att fler instruktioner ska uppdateras. Ett symbol- och bildbibliotek finns för arbetet. – I takt med att vi aktualitetsgranskar våra instruktioner och ser att det finns behov kommer vi att lägga in symboler där det passar. R

Efter


Utblick

Foto: Privat

Hallå där! Johan Lundell

Författare och föreläsare Kunskap går att beskriva utan ord. Det menar Johan Lundell som hjälpte Forsmark att ta fram olika symbolspråk för underhållsinstruktioner. Vad är ett symbolspråk?

– Jag brukar lyfta fram Ikeas och Legos bruksanvisningar. Utan att använda ord har de fått människor över hela världen att utan tidigare kunskap och utbildning sätta ihop helt nya saker. Ritningar och kartor är också bra exempel på befintliga symbolspråk som är långt mycket bättre än ändlösa, ordrika vägbeskrivningar. Vilka är fördelarna med att använda symboler?

– Nackdelen med ord är att de tolkas olika. Hur mycket är ”lättsmord”? Vad innebär det att blecket ska ”kontrolleras” – är det ytan, centreringen eller något annat? För att minska risken för feltolkning skriver man ofta ännu fler ord. Då blir texterna längre; allt färre läser dem och man hamnar i en återvändsgränd. Med enkla figurer och symboler ska det bli svårare att missförstå instruktioner och svårare att göra fel. Hur ser framtiden ut för symbolspråk?

– Att vi går mot mer och mer bilder tror jag inte att någon kan säga emot. Titta bara på hur dagstidningar såg ut för 100 år sedan, då innehöll de bara text. Samtidigt kan man inte bara ha bilder eller bara symboler. Ibland behöver vi foto, ibland figurer och ibland text. Du kan jämföra det med vägbeskrivning och karta. Om du är ny i en stad och bara får vägbeskrivningar vart du än ska åka kommer du aldrig kunna få samma överblick över staden som du får med en karta. Det är sådana ”kunskapskartor” som vi gör. Vill du höra Johan prata om symbolspråk? På Youtube finns hans TedX-talk Beyond Words.

Fullsatt på träff med närboende i Forsmark Det var ett rekordstort antal närboende som kom till Forsmarks Wärdshus häromkvällen när SKB:s VD Eva Halldén träffade grannarna för första gången. Det handlar om cirka 400 hushåll i och runt Forsmark som Svensk kärnbränslehantering, SKB hållit nära kontakt med under åren sedan platsundersökningarna startade 2002. Varje år arrangeras tre-fyra träffar för att hålla grannarna uppdaterade om vad som händer i slutförvarsprojekten och för att svara på frågor. Det här var VD Eva Halldéns första träff sedan hon tillträdde i våras och hon betonade hur viktig kontakten med grannarna är för SKB. – Vi är mycket måna om att de närboende ska veta vad som händer och att de ska känna sig trygga med oss, säger hon. Närmare 50 personer hade kommit för att höra om den pågående tillståndsprocessen, huvudförhandlingen som nyligen avslutades och hur SKB nu arbetar för att ställa om organisationen och rusta för – om allt går som planerat – byggstart. Eva Halldén fick många frågor, om allt från rekryteringar, behovet av infrastruktur vid en eventuell ökad inflyttning, till kommunens folkomröstning och samarbete med skolor i trakten. – Jag uppskattade att jag fick möjlighet att prata med SKB:s VD. Jag har funderat kring hur kommande rekryteringar ska gå till, SKB behöver ju anställa rätt mycket folk i framtiden och Eva gav mig mycket tydliga och bra svar, säger Matti Hiitti, som är sommarboende i Snesslinge sjö. R

Var med och påverka till vilket välgörande ändamål årets julgåva ska gå. Håll utkik efter omröstningen på Insidan och Canalen.

Lucköppning Följ med i vår adventskalender på Facebook. Varje dag under december öppnar vi en lucka på Ringhals och Forsmark.

Reaktion – Nr 5 2017

17


Personporträttet

Ödmjuk rebell Kubanen Isbel Llerena Herrera började sin livs resa som 18-åring med att flytta till Moskva för att studera teknik. Men plötsligt låg det inte längre i Kubas intresse att låta ungdomar studera utanför landet och alla beordrades att återvända hem. Isbel valde att trotsa, och stannade kvar. Text Stina From Foto: Annika Örnborg

I

sbel som alltid varit intresserad av teknik sökte som 18-åring utbildningar med olika teknisk inriktning i dåvarande östblocket. Kuba hade nämligen ett samarbete med dessa länder, och det var endast dit som kubanska ungdomar fick åka för att studera utanför hemlandet. – I det läget spelade det egentligen inte någon roll vilken av utbildningarna jag skulle komma in på, jag ville bara flytta från Kuba för att få studera just teknik, berättar Isbel. Han blev antagen på utbildningsprogrammet ”Metoder och utrustning för icke förstörande provning” i Moskva och hann läsa i två år innan Kuba plötsligt drog tillbaka samarbetet med mellan länderna, och därmed möjligheten att studera där. Anledningen var att regimen inte tyckte om att många studenter ändrade sina åsikter tack vare de politiska reformerna Perestrojkan, Glasnost i Sovjet. Alla studenter var tvungna att återvända till Kuba, men Isbel var beslutsam: han skulle stanna kvar i Moskva och fullfölja sin utbildning. – Det blev betydligt mer komplicerat än jag hade tänkt. Plötsligt blev jag tvungen att finansiera utbildningen själv, vilket innebar att jag inte kunde fullfölja den. Jag hade ingenstans att bo, men jag stannade kvar på studentboendet så länge det gick, innan jag flyttade hem till min flickvän. – Jag hade hört talas om Sverige och att man där kunde förverkliga sina drömmar. Det var tilltalande att få leva i ett sådant land, säger Isbel. Möjligheternas Sverige

Tre år senare åkte Isbel till Sverige och ville fortsätta att studera teknik så fort det gick. 18

Reaktion – Nr 5 2017

han att han ville jobba inom kärnkraften. – Jag hade precis påbörjat mitt examensarbete när jag nappade på en annons på Forsmark. Jag tror titeln var säkerhetsanalytiker, och jag tänkte ”nu eller aldrig”, och sökte jobbet. När jag fick tjänsten blev jag väldigt glad. Jag kände att jag fått belöning efter all möda och äntligen nått målet som jag satte upp för många år sedan. Nu har han arbetat i Forsmark i sex år och känner fortfarande att det är roligt och utvecklande. Klassens farbror – Nu är jag nöjd med min tillvaro. Det Isbel ville egentligen fortsätta studera, men händer dock ofta att jag längtar efter familbehövde i stället skaffa arbete. En jen och gamla vänner på Kuba. vän tipsade om en ettårig utbildHan har varit några gånger på ning till programmerare, vilket Kuba sedan han lämnade landet det var brist på just då. som 18-åring: – För att snabbt kunna – Första återbesöket var först Jag var ”farkomma i arbete följde jag hans efter tio år. Det var minst sagt råd, sökte och blev antagen till efter så lång tid, brorn” i grup- känsloladdat utbildningen. Mellan 1999 och berättar Isbel. Jag blir mer och 2006 jobbade jag som IT-konpen med mina mer besviken på det kubanska sult med programmering av samhället för varje gång jag är databasbaserade webapplikatio- då 36 år på besök: landets limboliknande ner, berättar Isbel. situation gör mig ledsen. Men det var något som Trots att Isbel känner att han fattades. Längtan efter en fullständig teknisk har flyttat klart och trivs bra med sitt arbete, utbildning fanns kvar och efter fem år som kan det fortfarande dyka upp en längtan att programmerare fattade han, enligt Isbel få utvecklas ytterligare inom kärnkraftsomsjälv, det galna beslutet att börja studera rådet. teknisk fysik på Uppsala Universitet. – Det är nog själva utmaningen som – Jag var ”farbrorn” i gruppen med mina lockar. Det är så många discipliner som då 36 år, skrattar Isbel. samspelar i ett otroligt komplext system. Isbel följde den intensiva debatten om Det är en stor utmaning i sig att bara kunna elproduktionen i samhället vilket gjorde sätta sig in i sammanhanget, säger Isbel honom övertygad om kärnkraftens nödentusiastiskt. R vändighet. När intressegruppen ”Jobba med kärnkraft”, hade en presentation som handlade om ingenjörers arbetsuppgifter visste

Men efter avslag på ansökan om uppehållstillstånd fick han varken studera eller arbeta. – Jag hamnade i ett konstigt läge där Sverige ville utvisa mig, men Kuba inte alls ville ta emot mig då jag trotsat den tidigare ordern från regimen att återvända, berättar Isbel. Mitt i allt detta träffade han sin fru, och gjorde om ansökan om att få stanna i Sverige. Efter fyra år gav Migrationsverket slutligen upp och lät honom stanna.


Ålder: 47 år Bor: Uppsala Familj: Fru och två barn Gör på fritiden: Familj och hus lämnar inte så mycket tid över. Läser och motionerar ibland. Gitarren plockas fram då och då Ser fram emot: Ha mer fritid snart. Resa, möta nya kulturer Blir arg av: Orättvisor Vill lära mig: Flyga Okänd talang: Kan spela trummor

Reaktion – Nr 5 2017

Personporträttet

Om Isbel Llerena Herrera

19


Foto: Malin Arnesson

Foto: Eva Fischer

Folk och firande

25 år i Vattenfall

Ringhals Den 15 november 2017 samlades Ringhals jubilarer på Varbergs Stadshotell för att avnjuta en god middag samt ta emot sin gåva från företaget för 25-års tjänst inom Vattenfall.

Forsmark Varje höst uppmärksammas årets kull av jubilarer som har varit anställda på Ringhals och Forsmark i 25 år. Firandet gick traditionsenligt av stapeln med middag och trevligheter. Forsmarks 25-åringar firades på nya Herrgården den 14 september. Från vänster: Dennis Liljeqvist, Mats Molin, Anette Grundin, Göran Delwall och Bert Liljeqvist uppvaktades av VD Björn Linde.

Undre raden från vänster: Torulf Danielsson, Heléne Holgersson, Björn Linde, Katarina Rogerstam, Stellan Molin Övre raden från vänster: Veine Victorson, Jonas Oliv, Torbjörn Nilsson, Roy Claesson Ej med på bilden: Bengt Claesson

Ett stort tack till er alla! Björn Linde

Är du blivande Ringhalsveteran? Alla blir vi förr eller senare pensionärer varför lite allmän information om Ringhals veteranförening kan vara på sin plats. Veteranföreningen startades på initiativ av koncernchefen 1992 med målet att främja samhörighet och kamratskap bland medlemmarna samt att vidmakthålla samhörighetskänslan och kontakterna med Vattenfall. I dag finns 13 lokala föreningar med cirka 2300 medlemmar inklusive CLAB. Vattenfalls stöd har möjliggjort att verksamheten kunnat bedrivas och utvecklas

genom åren. Vattenfall centralt gör två gånger om året ett utskick till alla som har gått i pension med information om hur man ansöker om medlemskap i respektive veteranförening. Ändå finns medlemmar som inte har fått denna information under det senaste året varför lite allmän information om Vattenfalls Ringhalsveteraner kan vara på sin plats. På vår hemsida finns information om föreningen, adresser till styrelsen, reseberättelser, foton och styrelseprotokoll. Där finns också en möjlighet att printa och fylla i en anmälnings blankett, som du fyller i och mailar till styrelsen när du har bestämt

dig för att ansöka om medlemskap i Ringhalsveteranerna. Föreningen arrangerar två stormöten per år där du träffar gamla arbetskamrater och får information från ledningen i Ringhals om läget inom Vattenfall och mera specifikt om läget inom Ringhals. Föreningen arrangerar också resor, föredrag och företagsbesök inom närområdet och en gång om året en resa till något annat Europeiskt land. En populär sammankomst är julbordet som i år kommer att avnjutas på Restaurang Västerport i Varberg.

Ringhals Veteranförening heter Rivet och har idag 295 medlemmar. Medlemskapet i Rivet kostar 200 kronor per år. Hemsidan är öppen för alla och den hittar du på www.rivet.se Föreningens e-postadress är ringhalsveteranerna@rivet.se

20

Reaktion – Nr 5 2017

Kerstin Björklund


Reaktions alla nummer samlar du prydligt i tidskriftsamlare från Ikea. Du kan lysa upp kontoret med en lampa även den från Ikea.

Min arbetsmiljö

Kallt på kontoret? En pläd värmer upp. Finns på Mio.

Svärmors tunga: en tålig växt som överlever semesterns torrperioder. Finns på Plantagen.

Fixa stilen Glöm inte att fylla på vätskenivån under dagen. Läcker karaff från Amazon.

Vackra textilier dämpar ljud och sätter färg. Från Ikea.

på kontoret

Kontor kan ibland kännas stela och lite opersonliga. De är helt enkelt skapade för funktion. Det estetiska kommer inte sällan i andra hand (ofta även i tredje, fjärde eller femte…). Men faktum är att trivselfaktorn på kontoret är minst lika viktig som ergonomin, speciellt för kreativitet och effektivitet. Här ger vi dig några tips på egna privata inredningsdetaljer som lyfter kontorets trivselfaktor.

Sätt katten, barnen, kärleken eller vännerna bakom glas och ram. Fotoram Ribba från Ikea.

Kom-ihåg-lapparna förökar sig ibland organiskt. Bättre ordning skapar du med den roliga kaktusen från Karlsson. Eller så förvarar du allt i en trevlig förvaringslåda från Ikea. För att orka jobba från lunch till hemgång kan man behöva lite mellis.

Omelett i mikron Ta två ägg, knäck dem i en kaffemugg och mikra i en till två minuter på högsta effekt. Voilà, en kontorsomelett!

En bekväm stol är ett måste: ställ in den så den passar…

För en lyxigare och matigare variant: häll i 1 msk mjölk eller vatten, riven ost, salladslök, salt och peppar eller ta det du hittar i kylskåpet. Men fråga först om det inte är ditt.

Reaktion – Nr 5 2017

21


Mumsigt!

Nyckelhålet

Visste du att …. innan forskarna började inse att det fanns stora risker med radioaktiv strålning trodde man att det var ett botemedel mot det mesta. Den nya upptäckten påstods på 1930-talet vara bra och kunna förbättra allt från potensen till glanslöst hår. Allt från hud- och tandkrämer till ylleplagg spetsades med hälsofrämjande radioaktiva ämnen. Till och med radioaktiva kondomer...

Reaktoroperatörens lyxiga chokladbollar

Nyckelhålet är ett registrerat varumärke som ägs av Livsmedelsverket och ska göra det enklare att välja hälsosamt. Så kallas även utrymmet under reaktortanken på tryckvattenreaktorerna. Varför? För att det ser ut som ett nyckelhål helt enkelt.

De här godbitarna får en vuxen smak från mycket kakao, malda kaffebönor och den rostade kokosdekoren. En perfekt munsbit till eftermiddagskaffet! 20 st små

Ingredienser: 100 g smör, rumsvarmt 1 dl rörsocker 1 tsk vaniljsocker 3 msk kakao 2 tsk malda kaffebönor 2 msk vatten lite flingsalt 3 dl havregryn 1/2 dl valnötter, stötta Glasering och garnering: 100 g mörk choklad 2 dl kokosflingor

Nu kan du som jobbar på Forsmark eller Ringhals få Reaktion rakt hem i brevlådan. Då får du tidningen först av alla och kan läsa den hemma i lugn och ro. Givetvis kostnadsfritt! Skicka namn och adress samt anställningsnummer till reaktion@vattenfall.com

1. Rör smör och socker poröst. Tillsätt övriga ingredienser och blanda väl. 2. Forma till små bollar. Låt stå och stelna en stund i kylen. 3. Bryt chokladen i bitar och smält över vattenbad eller i mikron. Rosta kokosen snabbt i torr stekpanna och häll ut på ett fat. 4. Doppa bollarna i chokladen. Rulla dem direkt i kokosen. Låt stelna och förvara sedan i kylen. Källa: Hembakningsrådet

4 22

Foto: Annika Örnborg

Gör så här:

Lagrad mustasch Killarna på Ringhals förråd lät under november mustascherna växa till förmån för kampen mot prostatacancer. En insamling startades där målet var att samla in 10 000 kronor till forskning om sjukdomen som drabbar cirka tiotusen män per år och är Sveriges vanligaste cancerform. Målet är nått: i skrivande stund har 10 500 kronor samlats in från generösa kollegor och vänner. Stort tack till er alla!

personer bosatta i Sverige bär efternamnet Ringfors. Huruvida någon av dem har kopplingar till kärnkraften är okänt, likaså om de är särskilt samarbetsbenägna eller effektiva. Källa: SCB

Reaktion – Nr 5 2017


Korsord Världens längsta ord har hela 189 819 bokstäver och tar 3,5 timma att uttala. Det är den kemiska beteckningen för proteinet titin som innehar detta – troligen svårslagna – rekord. Riktigt så krångliga ord slipper du förhoppningsvis i Reaktions julkryss. Sänd in de två lösningsorden till reaktion@vattenfall.com eller till adressen på sidan 2 senast 1 februari, så deltar du i utlottningen av trevliga priser. Tre korrekta kryssade belönas.

Namn...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Adress................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

Kryssa

Korsordet i Reaktion nr 4 visade sig klurigt. Tre ordkunniga vinnare klurade ut lösningsorden ”Arbete vid datorskärm” och ”Jobb med utsikt”. Varsin present kommer med posten: stort grattis till Er! Eva Rosell Henrysson, Nyköping Daniel Albertsson, Varberg Stefan Snickeri, Östhammar

Reaktion – Nr 5 2017

23


Posttidning Retur till: Ringhals AB 432 85 Väröbacka

B

Ny på jobbet

I pension

Forsmark

Forsmark

Anna Stangebye, Kompetensutveckling Erik Wester, Larm och tele Erik Karlsson, Material och analys Lina Södergren, Arkivfunktion och dokumentservice Markus Jansson, Operativt strålskydd 123 Hubertus Holmgren, Larm och tele Rickard Abrahamsson, Skiftlag 13 Jenny Andersson, Projektinköp Therese Bohlin, Säkerhetsgranskning & säkerhetsredovisning Maurice Dohlmé, Operativt underhåll reaktortank Leo Lehtinen, Anläggning Johanna Karlsson, Strålsäkerhet Tomas Nyberg, Komponenter Håkan Gardehed, Operativt instrumentunderhåll F2 Don Krasin, VVS&VA Elias Jansson, Strålskydd/teknik Ann Jeanette Manfredsson, Material och tjänster Carolin Daréus, Infrastruktur och kundsupport Fredrik Åskog, Beredskap och brand Lisa Rosén, Anläggning automation Rebecka Jansson, Utveckling el Robert Nordström, Gemensam service Sara Ahlgren, Strålskydd/teknik Matias Zetterberg, Infrastruktur och kundsupport Dennis Stjärnborg, Verkstad Pernilla Åhman, Arkivfunktion och dokumentservice

Roger Andersson, Komponenter 1/10 Eje Mattsson, Skiftlag 5 1/11 Lars-Olof Mattsson, Anläggning el 1/11 Sverker Sjöqvist, Elkonstruktion 1/12 Rolf Tämnervik, Kontroller F3 & låsservice 30/12 Stefan Lindgren, Beredskap och brand 1/1

Ringhals Jonas Olsson, Analys El Patrik Lagergren, Skiftlag 45 Pascal Veber, Process- och termodynamik Per Hermansson, Skiftlag 27 Morgan Torberntsson, Skiftlag 12 Rickie Olén, Provning & primärsystem Karin Kalldert, HR-processer Oscar Andersson, Projektinköp

Ringhals Gun Hulthén, Verksamhetsstöd 11/11

Tack

Vad får dig att trivas på jobbet?

Fredrik Tropp, planeringsingenjör, Ringhals – Utmaningarna – de gör att man utvecklas istället för att stagnera och bara jobba på i slentrian. Alla kollegor och att vi har högt i tak gör att det är roligt att gå till jobbet.

Tack för all uppvaktning vid min pensionering. Den 29/9 var min sista arbetsdag efter 45 år i Forsmark. Karin Arwidsson, NEGD Jag vill ge ett stort tack till företaget och alla arbetskamrater för uppvaktningen i samband med min pensionering. Roger Andersson NMTK Stort tack till arbetskollegor och FKA med flera för den fina avtackningen i samband med min pensionering efter 42 år i Forsmark. Jag kommer att sakna er! Önskar lycka till i era fortsatta gärningar och utmaningar. Lars-Olof Mattsson NMEA

Kim Lundgren, IT-tekniker, Forsmark – Jag är ganska ny på jobbet och trivs väldigt bra för att det läggs verkligen den där lilla extra minuten på att man ska känna sig välkommen och trivas. Mitt jobb är att lösa olika IT-problem åt människor så alla är ju glada när man kommer och hjälper till, eller kommer med en ny dator så det blir en positiv stämning.

nskar God jul ö n! ne Redaktio

Certifierade kollegor

Ulla Molin, HR Business partner, Forsmark – Att jag har utmanande och varierande arbetsuppgifter och fantastiska arbetskamrater. Sedan är det roligt med alla kontakter och inblickar i andra verksamheter man får som stödenhet. Det gör att jag känner mig delaktig.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll har utnämnt Ringhalskollegorna Carl-Magnus Jehander, Henrik Andersson, Peter Hansson, Fredrik Tropp och Torgny Molin till European Experts in Maintenance Management respektive European Maintenance Technician Specialists. Efter genomgången utbildning har deltagarna bevisat sina kompetenser med ett skriftligt prov som baseras på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS.

Stort grattis!

Malin Peterson, kvalificerad administratör, Ringhals – Att jag har trevliga och goa arbetskamrater, men också mötet med alla människor runtomkring som ger möjligheten att skapa nya kontakter. Det ska också finnas utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Reaktion nr5 2017 till issuu  
Reaktion nr5 2017 till issuu  

Tidningen Reaktion nr 5 2017