Page 1

SPECIAL

pand zuid

EB201306_COVER PAND ZUID SPECIAL.indd 41

30-5-2013 10:50:47


/ / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / ///////////////////////////////////////////////////////////////

Pand Zuid is dé ontmoetingsplek voor alle entertainmentpartijen Pand Zuid. Wie geruime tijd actief is in de entertainmentbranche zal ontegenzeggelijk de knipoog naar het begin deze eeuw gelanceerde concept Pand Noord in Amsterdam begrijpen. “De ontwikkeling tot Pand Zuid en de daaraan gelieerde filosofie is, in tegenstelling tot het ontstaan van Pand Noord, juist een heel organische”, aldus Eric Hendriks, verantwoordelijk voor Projectmanagement & New Business Development bij VSN & Kolmio. Door: fr ank janssen

H

et management van de verschillende bedrijven die onderdak vinden in het ruim twee jaar geleden betrokken nieuwe kantoorpand van VSN in Alblasserdam, spreken van ‘Pand Zuid’ en ‘de Pand Zuid-filosofie’. Het VSN kantoorpand en het daaraan gekoppelde magazijn vormen de basis voor het ontstaan van een conglomeraat van bedrijven, dat in haar werkzaamheden en dienstverlening naadloos op elkaar aansluit en elkaar versterkt. De dienstverlening naar retail is daarbij veelal de verbindende factor. Tenslotte wordt er samengewerkt met meer dan 120 leveranciers en alle relevante retail­ organisaties en winkeliers. De opgebouwde kennis en netwerken worden vervolgens ten dienste gesteld van alle relaties. Mede daardoor is de locatie de uitvalsbasis geworden waar vele tientallen partijen die professioneel actief zijn in de exploitatie van home-entertainmentproducten op het gebied van muziek, film, games, merchandise en accessoires, op bezoek komen. Pand Zuid dus. Niet alleen de geografische reactie op Pand Noord, maar vooral het nieuwe epicentrum van de entertainmentindustrie waar dagelijks geschakeld wordt tussen producenten, leveranciers, distributeurs, leveranciers, inkopers en retailorganitoe­ saties.

Ontzorging Vanuit Alblasserdam zijn naast VSN ook salesorganisatie Kolmio Media Sales & Distribution, het label Excesso 42

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201306_PAND ZUID INTROVERHAAL.indd 42

Entertainment, het retailbedrijf Retail Franchise Company, het marketing- en adviesbureau effiecient en tot slot het in entertainment gespecialiseerde incassobureau Koning en de Raadt actief. De combinatie van deze verschillende disciplines onder één dak resulteert in de mogelijkheid om in de totale waardeketen van rechten- en productexploitatie daadwerkelijk waarde toe te voegen of passende dienstverlening aan te bieden. Hendriks licht toe: “Of het nu gaat om distributie, sales, rechten, marketing, pre-productie, debiteurenbeheer,

Organisch Hendriks benadrukt het organische karakter van de ontstaansgeschiedenis van de Pand Zuid-gedachte en het belang van werkelijke synergie: “Hier zijn niet zomaar wat bedrijven bij elkaar zijn gezet om vervolgens te kijken waar mogelijk de synergie kan plaatsvinden. De bedrijven die vanuit Pand Zuid opereren zijn grotendeels ontstaan doordat adequaat werd ingespeeld op brancheontwikkelingen en vraag uit de markt. Dus vanuit bestaande klanten en afnemers is aanvullende dienst-

'Noem het one-stop-shop, want dat is wat we concreet bieden' Eric Hendriks automatisering of gespecialiseerde incasso, op alle terreinen biedt Pand Zuid een passende oplossing. Veel organisaties kiezen ervoor te focussen op hun core business en besteden steeds meer activiteiten uit. Daar anticiperen wij dus op door vanuit Pand Zuid te kijken waar we taken over kunnen nemen. Onder invloed van technologische ontwikkelingen, maar ook de internationalisering en de economische crisis zie je op terreinen de markt krimpen. Terwijl wij dus groeien omdat we taken kunnen overnemen. Zodoende dragen we ook actief bij aan het gezond houden van de markt en de bedrijven die daarin actief zijn. We zorgen dus voor ontzorging.”

verlening ontwikkeld, waarbij de synergiegedachte en passende dienstverlening steeds maatgevend is geweest. Zodoende zijn we nu in staat om alle partijen in de totale waardeketen passende dienstverlening aan te bieden. Noem het one-stopshop, want dat is natuurlijk wat we onze relaties concreet bieden. Eén locatie waar alle activiteiten zijn gebundeld en alle mogelijke diensten worden aangeboden. En dat op basis van een zeer brede kennis van de markt, jarenlange ervaring in de entertainmentbranche, bewezen betrouwbaarheid, een transparante en open houding ten aanzien van al onze partners en relaties en de bereidheid om marktinformatie te

Juni 2013

30-5-2013 14:17:21


/// / / / ///// / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /////////////////////////////

SPECIALXXXXX

Pand zuid

delen teneinde gezamenlijk een beter resultaat te realiseren.”

Verbreding De basis voor Pand Zuid is ontegenzeggelijk gelegd door de op logistieke en ict-gerichte dienstverlening van VSN. De businessfocus is daarmee van oudsher gericht op de traditionele entertainmentindustrie met de nadruk op ‘filmed entertainment’. Daar heeft de laatste jaren echter een duidelijke verbreding van zowel productassortiment als ook marktpartijen plaatsgevonden. Niet alleen is het entertainmentassortiment al geruime tijd uitgebreid naar muziek en games, ook in de periferie van de entertainmentbranche heeft verbreding plaatsgevonden door aanpalende productgroepen zoals game hardware, accessoires in relatie tot gadgets en consumentenelektronica, merchandise, boeken en comics toe te voegen. Een dynamisch proces overigens, want Pand Zuid is erop ingericht om vraaggestuurd te opereren en wensen van partners en relaties waar mogelijk te vertalen naar nieuwe business. Zodoende profiteren dus ook de toeleveranciers en de afnemers van elkaar, binnen het complex aan dienstverlenende activiteiten die vanuit Pand Zuid vorm en inhoud krijgen.

Consequent communiceren “De Pand Zuid-filosofie willen we in toenemende mate uitdragen naar al onze relaties en partners”, vervolgt Hendriks. “Dat doen

we onder meer met onze jaargesprekken waarin we per toeleverancier onze presentatie doornemen. Steeds specifiek per relatie samengesteld waarbij we ook aangeven hoe we gezamenlijk een beter resultaat kunnen realiseren. Ook met onze klanten voeren we één-op-één-gesprekken zodat we goed voor het voetlicht kunnen brengen wat we allemaal voor ze kunnen betekenen. Dat onderstrepen we ook doordat we bijna twee jaar geleden weer gestart zijn met het VSN Magazine dat we nu twee keer per jaar uitgeven. Daarin wordt toeleveranciers de mogelijkheid geboden hun nieuwe releases te presenteren, waarbij wij ervoor zorgen dat het magazine alle relevante winkelvloeren bereikt. “Daarnaast zetten we verschillende (social) media in, waaronder ook de vakbladen, om onze activiteiten en de Pand Zuid-filosofie te profileren en toe te lichten. We weten namelijk ook dat we door consequent te blijven vertellen en uit te leggen wat we doen en waar onze kracht ligt, er vanzelf reactie uit de markt komt. Dat is al gebleken, doordat bestaande klanten en leveranciers nu terugkomen met vragen over aanvullende diensten die wij voor ze kunnen verzorgen. Soms zal dat VSN zijn, de andere keer Kolmio of Excesso, en weer een andere keer is het effiecient dat wordt ingeschakeld. En die filosofie is echt gestoeld op de overtuiging dat de verschillende onderdelen en activiteiten binnen Pand Zuid niet alleen elkaar versterken, maar ook de leveranciers en klanten.” ◾ WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201306_PAND ZUID INTROVERHAAL.indd 43

JUNI 2013

43

30-5-2013 14:17:24


EB - Advertentie.indd 1 EB201306_ADVERTENTIES.indd 44

29-5-2013 11:58:57 30-5-2013 10:35:12


/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////////////////////////

SPECIAL

Pand Zuid

VSN is totaalleverancier voor alle productsegmenten

Strikt genomen is VSN met zijn groothandelsactiviteiten een dienstverlener op het gebied van logistiek en ICT. Met een totaaloplossing voor zowel de leverancier als de retailer is VSN tevens het verbindende element in het geheel van activiteiten die in ‘Pand Zuid’ in Alblasserdam onderdak vinden. DOOR: FR ANK JANSEN

V

SN startte in 1991 als groothandel in beelddragers, maar is inmiddels geëvolueerd tot een allround dienstverlener op het gebied van logistiek en ICT. Commercieel directeur Jeroen Visser omschrijft VSN als een ‘open en transparante organisatie’. “We doen zaken met alle relevante partijen in de markt. In onze benadering van relaties hoort ook het delen van marktinformatie, cijfers en inzichten.” VSN profileert zich nadrukkelijk als een totaalleverancier voor alle productsegmenten waarbij ‘verbreding’ en ‘verdieping’ kernbegrippen zijn in de huidige marktstrategie. Verbreding krijgt vorm doordat het aantal productsegmenten actief wordt uitgebreid. Denk hierbij aan accessoires op het gebied van gaming en gadgets, maar ook merchandise, boeken, comics en op termijn wellicht ook speelgoed. Het bestaande assortiment mediadragers in film, games en muziek krijgt verdieping door de uitbreiding van de beschikbare titels. Dat geldt met name voor het segment muziek, omdat op het gebied van film en games nagenoeg alles al beschikbaar is. VSN neemt zelf ook het initiatief om voorstellen bij ondernemers neer te leggen. Visser: “Wij anticiperen natuurlijk op vraag uit de markt en kijken dan hoe we onze afnemers met nieuwe producten het beste kunnen bedienen. We initiëren zelf natuurlijk ook de vraag naar nieuwe producten. Zo hebben we bij een partner een voorstel voor

speelgoed neergelegd. Voor boeken geldt dat het deels een vraag uit de markt is, maar het wordt deels ook door onszelf geïnitieerd. Zo werken we bijvoorbeeld met Dark Dragoncomics bij videotheken, maar is het niet ondenkbaar dat we dat ook aan andere retailers en e-tailers voorstellen.”

Consolidatie Niet alleen verbreding en verdieping van het assortiment staat centraal in het beleid van VSN, maar ook het uitbreiden van specifieke dienst verlening voor zowel de leverancier als de retailer kan vanuit VSN vorm en inhoud krijgen doordat er binnen een conglomeraat van bedrijven wordt geopereerd. “Natuurlijk

'Wij anticiperen op vraag uit de markt' Jeroen Visser

om het acquireren of licenseren van rechten, terwijl marketing en promotie door effiecient kunnen worden ingevuld. Maar VSN is het verbindende element waaraan alle activiteiten in meerdere of mindere mate gelieerd zijn.”

Digitale distributie “Gezien onze huidige functie, is er voor VSN op dit moment geen rol weggelegd als het gaat om digitale distributie,” vervolgt Visser. “De markt is nog volop in ontwikkeling. Natuurlijk volgen wij de ontwikkelingen en als er vraag ontstaat zijn we er wel op voorbereid om snel te handelen. Ons huiswerk hebben we natuurlijk wel gedaan. Kijkend naar bijvoorbeeld video-on-demand, zullen we dit alleen met een technische partner gaan oppakken. Verkennende gesprekken zijn al gevoerd, dus we kunnen snel schakelen als de vraag concreter wordt.”

Uitgever

kijken we vanuit een synergiegedachte vanuit VSN naar bijvoorbeeld Kolmio, Excesso of effiecient”, zo licht Visser toe. “In een markt die krimpt, keren bedrijven terug naar de kern van hun activiteiten. Dat leidt veelal tot het afstoten of het uitbesteden van onderdelen die niet tot de core behoren. Juist dan komen wij in beeld doordat we taken kunnen overnemen. Wanneer klanten uitbesteed worden, verzorgt VSN sales en distributie naar groothandelsklanten, Kolmio bedient met verkoop en distributie specifieke accounts, Excesso komt in beeld zodra het gaat

Naast het vervaardigen en verspreiden van het eigen VSN Magazine, dat een b2b-functie heeft, en het Unlimited Entertainment toonbankmagazine dat voor Retail Franchise Company ontwikkeld wordt, heeft VSN nog meer uitgeefambities. Samen met effiecient wordt nu een nieuw consumentenmagazine ontwikkeld dat alle productgroepen beschrijft en dat door VSN verspreid zal worden onder het bestand van ruim 1900 klanten in Nederland en Vlaanderen. Hier is al met de industrie over gespard en de reacties zijn zeer positief. ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201306_PAND ZUID VSN.indd 45

JUNI 2013

45

30-5-2013 11:35:11


sales & distributie van entertainment producten in de hele benelux

Kolmio Media B.V. • Postbus 67 • 2950 AB Alblasserdam • Nieuwland Parc 313 • 2952 DD Alblasserdam T: +31 (0)78 617 74 85 • F: +31 (0)78 784 58 03 • E: info@kolmio.nl • I: www.kolmiomedia.nl

Adv_Entertainment Business_Kolmio_210x297.indd 1 EB201306_ADVERTENTIES.indd 46

28-5-2013 15:40:19 30-5-2013 10:35:14


/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / /////////////////////////////

SPECIAL

Pand Zuid

Kolmio levert distributie- en verkoopoplossingen op maat Kolmio Media Sales & Distribution is sinds de oprichting in 2006 een vaste waarde binnen het entertainmentlandschap. Door proactief te opereren als onderdeel van een groter geheel binnen Pand Zuid, realiseert Kolmio in een dynamische en krimpende markt toch groei. Een groei die de komende jaren doorgezet moet worden. DOOR: JEROEN VAN TRIERUM

K

olmio is uit vraag geboren. Via het zusterbedrijf VSN kwam steeds vaker het verzoek vanuit de markt om exclusief producten te distribueren en te verkopen. “Dat paste echter niet binnen de formule van VSN”, vertelt algemeen directeur Jeroen Visser. “Wij waren en zijn een onafhankelijke groothandel. Dan past het niet als je zelf labels gaat voeren. Toch zagen wij een kans. Daarom is Kolmio Media Sales & Distribution als een aparte bv opgericht. We begonnen met HOM Vision, Arts Entertainment en EIC. Inmiddels bestaat ons klantenbestand uit Homescreen, Source 1 Media, Excesso Entertainment, de Filmfreak, Splendid Film, Belga Films Home Video, Studio 100, Bethesda Softworks en SEGA. Voor de eerste vijf doen wij zowel in Nederland als Vlaanderen de verkoop en distributie. Nieuw is dat we binnen afzienbare tijd ook Wallonië actief gaan bedienen.”

Vestigingbezoek Het exclusieve verkoopen distributiemodel is in een aantal gevallen

veranderd. Zo biedt Kolmio niet in alle gevallen het complete pakket van een uitgever, maar vertegenwoordigt het labels bij onder meer Media Markt/Saturn, Blokker en Fnac. “Het teruglopen van de markt zorgt dat er meer interesse is in directe of op maat gemaakte verkoop- en distributieoplossingen. En dat is precies waar Kolmio goed in is”, aldus Visser. Een van die oplossingen is het winkelbezoek. “Dit is bij veel partijen niet meer vanzelfsprekend. Zeker nu in veel gevallen de aantallen teruglopen. Een van de belangrijkste onderscheidende factoren is dat een van onze drie vertegenwoordigers elke maand elke vestiging bezoekt waarmee zaken wordt gedaan. Dit doen we voor iedere productgroep die gevoerd wordt.”

Outsourcing Het is een trend dat de verkoop van fysieke producten steeds meer uitbesteed wordt. “Geen verrassing, gezien de huidige marktsituatie”, aldus Visser. “De focus komt bijvoorbeeld meer op bioscoop, digitaal en televisie te liggen. Om het

fysieke gedeelte in goede banen te leiden, wordt Kolmio ingeschakeld. Hoewel de industrie geconfronteerd wordt met krimp, is er nog steeds behoefte aan in- en verkoop, salesdiensten en logistieke diensten. Dat zijn exact de speelvelden waarin wij actief zijn.” Vanaf de oprichting noteerde het bedrijf zwarte cijfers. Een lijn die wordt doorgezet, verwacht Visser. “Verdere groei komt onder meer door uitbreiding van productgroepen. Zo is Kolmio vorig jaar begonnen met merchandise. De verwachting is dat dit segment groter wordt. Daarnaast willen we aan de slag met stripboeken, comics en accessoires voor consumer electronics. Het is de markt die hierom vraagt.” Verder kijkt Visser naar mogelijkheden om de servicemodellen van Kolmio op te splitsen. “In de toekomst willen partijen wellicht niet meegaan met producten van anderen. Exclusiviteit door een dedicated vertegenwoordiger. Dat moet mogelijk zijn.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201306_PAND ZUID KOLMIO.indd 47

JUNI 2013

47

30-5-2013 14:17:46


Untitled-2 1 EB201306_ADVERTENTIES.indd 48

28-5-2013 15:01:31 30-5-2013 10:35:17


// / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////////////////////////

SPECIAL

Pand Zuid

Excesso zoekt naar dé unieke invalshoek Excesso Entertainment zet films van derden in de Nederlandse en Belgische markt. De uitgever kijkt terug op een aantal grote successen en maakt zich op voor de volgende stap.

ten voor de exploitatie op het gebied van home entertainment (dvd en Blu-ray) bezit, vaak aangevuld met de rechten voor videoon-demand en tv. Kolmio Media verzorgt de verkoop en distributie en treedt op als labelvertegenwoordiger.

DOOR: JEROEN VAN TRIERUM

E

xcesso Entertainment is twee jaar geleden opgericht. Mede-eigenaar Eric Hendriks sprong in een gat dat nog niet gevuld was. “Wij zagen dat er veel titels op de plank bleven liggen bij leveranciers. Daar werd niets mee gedaan, terwijl in soms wel sprake is van potentieel. Verder kwamen er ook steeds meer rechten beschikbaar van titels waarvan wij dachten dat deze zou best interessant konden zijn voor de Benelux-markt. Het ging weliswaar om nicheproduct, maar met een goede verpakking en slimme marketing kun je daar best geld mee verdienen. Wij (Gewoon Simpel, Dirk Meiners, Jeroen Visser, red.) hebben toen de handen ineengeslagen en een bv opgericht: Excesso Entertainment.”

Bijzondere invalshoeken De eerste titels Sex And Death en American Summer verschenen augustus 2011 in zowel het rental- als sell-thrukanaal. Sindsdien zet Excesso maandelijks nieuwe fi lms in de markt. Hendriks meldt altijd op zoek te zijn naar bijzondere invalshoeken. Zo werd rond de bioscooppremière van Django Unchained de originele Django uit 1966 uitgebracht. “Dat was zeer succesvol en we profiteerden van de marketing rondom de bioscooprelease. Hetzelfde gaat op voor het recent uitgebrachte Shades Of Gray. Hier profiteren we van de hype rondom de boekenreeks.” Het grootste succes in de korte geschiedenis van Excesso is de dvd-box Björndal

Bruce Lee

Saga (Eeuwig Zingen De Bossen en Winden Waaien Om De Rotsen). De verzameling werd meer dan 35.000 keer verkocht in Nederland en Vlaanderen. De films zijn in de jaren tachtig op video ver-

Hoewel Excesso meestal op zoek is naar bijzondere oudere titels, staat het bedrijf ook open voor nieuwe producties. Hendriks: “Als we een mogelijk geschikte titel zien, kijken we bij wie we het kunnen aanbieden en om hoeveel units het gaat. Als dat duidelijk is, volgt een eventuele aankoop. We doen dit dus in samenspraak met de klant, oftewel een retail-, e-tail- of mediapartner. Voor nieuwe titels ligt dat anders. De eerste grote nieuwe featurefi lm is de remake van de Japanse horrorfi lm Apartment 1303: Apartment 1303 3D, met Mischa Barton en Rebecca DeMornay. Die moet klein in de bioscoop en daarna groot weggezet worden bij retail en digitaal. Dit

'Bij een mogelijk geschikte titel kijken we bij wie we het kunnen aanbieden' Eric Hendriks schenen en kennen een grote, oudere doelgroep. “Door ze te bundelen en eerst aan te bieden bij Blokker, daarna de Telegraaf en vervolgens de reguliere handel, is dit zeer succesvol geworden.” Het zijn twee voorbeelden van titels waarvan Excesso de rechten heeft gekocht en waarbij voor bijvoorbeeld artwork, preproductie en ondertiteling zusteronderneming effiecient wordt ingeschakeld. Voor alle producten geldt dat Excesso de rech-

is het duurste project in de geschiedenis van Excesso. Wij hebben het project zo dichtgetimmerd dat het minimaal breakeven draait met dvd en Blu-ray. Al gaan we natuurlijk voor het maximale . Via videoon-demand en tv moet de winst komen.” In juli lanceert het bedrijf een nieuw groot project. Veertig jaar na het overlijden van Bruce Lee brengt Excesso Entertainment een complete box uit. Hierin zijn alle vijf Bruce Lee Hong Kong Legends-fi lms verzameld, inclusief een documentaire en de klassieker Enter The Dragon. De rechten voor die laatste film zijn ingelicenseerd via Warner. Dit alles wordt geleverd in een luxe verpakking, gemaakt door effiecient, en verschijnt in een genummerde en gelimiteerde oplage. Hendriks: “We hadden enkel de Hong Kong-legends Lee-fi lms kunnen uitbrengen, maar door de licentie te kopen van Warner voor Enter The Dragon en de extra unieke documentaire, bied je een compleet en dus interessanter product aan.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201306_PAND ZUID EXCESSO.indd 49

JUNI 2013

49

30-5-2013 14:20:21


Untitled-1 1 EB201306_ADVERTENTIES.indd 50

28-5-2013 15:57:17 30-5-2013 10:35:18


/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /////////////////////////////

SPECIAL

Pand Zuid

RFC transformeert videotheken in convenience stores Retail Franchise Company, waarin de formules Videoland en Movie MAX zijn ondergebracht, richt zich op dienstverlening voor zo'n 70 videotheken. “De focus ligt op het verhuren van filmtitels, maar we kijken ook hoe we de formule kunnen verbreden met extra producten en diensten”, aldus Dirk Meiners, algemeen directeur bij VSN. DOOR: FR ANK JANSSEN

D

e activiteiten van de Retail Franchise Company (RFC) sluiten perfect aan bij de filosofie van het creëren van synergie tussen de bedrijven in Pand Zuid, meent Meiners. “Het is gelieerd aan alles wat wij doen en de videotheken bieden een toegevoegde waarde in de keten van activiteiten. Zo maken de winkels ook gebruik van de diensten van bijvoorbeeld VSN of effiecient.” Dat de ‘rentalmarkt’ onder druk van marktomstandigheden moet evolueren en videotheekondernemers in toenemende mate hun ondernemingshorizon moeten verbreden, is niet nieuw. Dat geldt dus ook voor de formules Videoland en Movie MAX, die onder RFC opereren, maar waarbij de zelfstandige ondernemers wel de vrijheid hebben om naar eigen inzicht te ondernemen. “We bieden modules aan op het gebied van marketing, promotie, inkoop, automatisering en alle mogelijke diensten om de videotheken optimaal te faciliteren”, aldus Meiners. “De organisatie wordt vanuit Alblasserdam aangestuurd door een formulemanager, die zich bezighoudt met alle winkelzaken. Belangrijk in het licht van de marktontwikkelingen is dat we kijken hoe we de formule verder kunnen uitbreiden naar het zogeheten convenience model. Dus gebruikmakend van de ruime winkelopeningstijden addi-

tionele producten op de winkelvloer gaan aanbieden of bestaande productsegmenten uitbreiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld food & beverages, merchandising, comics, maar ook printing. Hiervoor is het concept PrintNext geïntroduceerd, dat inmiddels op een aantal locaties is geïmplementeerd. Hier gaat het dus om de verkoop van cartridges en toners, maar ook om het printen van documenten of foto’s. Maar let wel, core focus blijft ‘filmed product’.”

Magazine Aangesloten winkels ontvangen maandelijks het Unlimited Entertainment toonbankmagazine, dat door zowel de ondernemer en de consumenten als zeer positief wordt beoordeeld. Ook wordt er elke twee weken een nieuwsbrief met het laatste filmnieuws naar de consumenten van de winkel gestuurd.

Abonnement Een belangrijke marketingtool van RFC is het direct bij de start ingevoerde abonnementsmodel voor de klanten van de videotheek. Er zijn vier verschillende abonnementsvormen te weten Classic €7,50, Basic €10,-, Standaard €15,- en Ulimate €20,-. Volgens Meiners is het zelfs het passend antwoord op video-on-demand: “Het abonnementsmodel heeft voor veel onder-

nemers heel goed uitgepakt. Ondernemers die daar actief mee aan de slag zijn gegaan, hebben met de abonnementen namelijk hun basisinkomsten gegarandeerd. En het afgeleide effect is bovendien dat er meer besteed wordt aan bijvoorbeeld food & beverages. Belangrijker nog is dat een abonnement het ultieme antwoord is op video-on-demand. Als je als actieve filmliefhebber elke dag een film zou willen kijken, is er geen enkel video-on-demand-model dat in prijs en titelbeschikbaarheid kan concurreren met het abonnementsmodel van videotheken.”

Uitbreiding De uitbreiding van de activiteiten zit niet zozeer in het acquireren van nieuwe winkels die aan zouden kunnen sluiten bij de formules, maar vooral in verbreding van het aantal aangeboden producten en diensten. Daarbij wordt ook gekeken naar de haalbaarheid om andere producten in een verhuurmodel aan te bieden. Naast de al genoemde productuitbreidingen is de toevoeging van een assortiment gift cards eveneens belangrijk. Meiners: “We hebben nu eenmaal de luxe van de ruime openingstijden, dus zijn er ook mogelijk heden op het gebied van horecaactiviteiten. Waarom zou het niet mogelijk zijn om bijvoorbeeld ook pizza’s aan te bieden? Het gaat erom dat we met open vizier kijken naar de kansen die de markt ook biedt. En ja, belangrijk hierin blijft de rol van de ondernemer zelf en de bereidheid te investeren in nieuwe ontwikkelingen.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201306_PAND ZUID RFC.indd 51

JUNI 2013

51

30-5-2013 14:17:55


creatief Én commercieel

d e z e a d v e r t e n t i e g e e f t u r e c h t o p e e n g r at i s c r e at i e f e n / o f c o m m e r c i e e l c o n s u lt

Helmut Ramak

A lg e m e e n D i r e c t e u r

eric Hendriks

c r e At i e f D i r e c t e u r

N i e u w l a N d Pa R c 3 1 3 • 2 9 5 2 d d a l b l a s s e R d a m t +31 (0)78 20 50 205 m +31 (0)6 41 82 38 86 w w w w. e f f i e c i e N t. N l e H e l m u t @ e f f i e c i e N t. N l

Adv_Entertainment Business_effiecient_210x297.indd 1 EB201306_ADVERTENTIES.indd 52

28-5-2013 15:50:21 30-5-2013 10:35:26


/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////////////////////////////

SPECIAL

Pand Zuid

‘Iedereen moet met effiecient willen werken’ Als creatieve duizendpoot wil effiecient klanten een complete oplossing op het snijvlak van conceptontwikkeling, productdesign, marketing en sales in relatie tot homeentertainmentproducten en de daaraan verbonden marketing- en pr-campagnes bieden. DOOR: JEROEN VAN TRIERUM

E

ffiecient is een door Jeroen Visser, Dirk Meiners, Helmut Ramak en Eric Hendriks opgericht marketing/reclame- en adviesbureau. Gepokt en gemazeld in de entertainmentindustrie wil effiecient kunnen anticiperen op iedere klantvraag. Anders gesteld: effiecient bedenkt en adviseert, ontwikkelt en ontwerpt, produceert en implementeert middelen die onderdeel zijn van de marketingcampagne van entertainmentproducten, zoals cd’s, dvd’s, Blurays, games, merchandise en accessoires. Sleutelwoorden in de werkwijze zijn: kostenbewust, flexibel, accuraat, creatief, betrokken, ter zake, kundig en betrouwbaar. En niet te vergeten, altijd makkelijk bereikbaar en altijd bereid om met u van gedachten te wisselen.

Pilaren General manager Helmut Ramak, die eerder bij Dutch FilmWorks en zijn eigen The Entertainment Initiative zijn sporen binnen de entertainmentindustrie heeft verdiend, verdeelt de uiteenlopende, voornamelijk creatieve werkzaamheden in pilaren: “De eerste pilaar is design. Je moet hierbij denken aan het maken van brochures, advertenties en inlays. Daarnaast zijn we actief op het gebied van consultancy voor marketingvraagstukken, maar ook media-inzet en inkoop van campagnes op gebied van print, social media, tv etc. De derde pilaar is advies en begeleiding bij pre-productie, replicatie en bijvoorbeeld het selecteren van replicatiepartners. En dit niet alleen voor fysieke, maar ook voor digitale diensten en producten. De vierde pilaar is social media in de breedste zin van het woord. Bij de activiteiten in alle pilaren staat

samenwerking voorop. Aangezien wij onderdeel zijn van het groter geheel binnen Pand Zuid kunnen we de knowhow van de andere bedrijfstakken gebruiken en combineren ten gunste van onze klanten.”

branche. Vanaf juni gaan we ons richten op verbreding van het bestand met nieuwe klanten binnen en buiten de entertainmentbranche. Denk daarbij aan events, digitale diensten als vod, social media en 3D-printing.

Altijd een oplossing

Nieuwe klanten

Ramak vervolgt: "Ieder bedrijf binnen VSN heeft verschillende specialiteiten. De winst is te behalen door deze, waar nodig, te combineren. Ik durf te stellen dat ons team (Helmut Ramak, Eric Hendriks, Bas Goverde en Dinemarie Brussaard, red.) praktisch alles weet over film, games, muziek, design en social media. Mocht een klant andere wensen hebben, dan kijken we of deze elders in het bedrijf ingevuld

Ramak wil nog niet te veel zeggen over op welk soort nieuwe clientèle hij zich momenteel richt. Maar in samenhang met de Pand Zuid-filosofie, zoals ook eerder in de artikelen over VSN en Pand Zuid gememoreerd, hebben mede-eigenaren Jeroen Visser en Eric Hendriks al aangegeven dat effiecient zich zal richten op de klanten en (toe)leveranciers van VSN en Kolmio. Helmut Ramak wil wel de ambitie verduidelijken: “effiecient moet een bedrijf worden waar iedere partij mee wil werken. We zijn een compleet marketing/ reclame- en adviesbureau dat nu en in de toekomst met de nieuwste technologieën werkt.” Uniek daarbij is de diepgaande beschikbare kennis over de totale media-, event- en entertainmentindustrie, stelt Ramak. “Wij zijn op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld abonneemodellen, YouTubekanalen, hypes en social media-trends. Wij proberen aan tafel te zitten of in contact te komen met al die partijen die daarin actief zijn. Op die manier kunnen we inspelen op nagenoeg alle vragen van onze klanten. effiecient is een creatieve duizendpoot, die zich steeds in de voorste linies van innovatie beweegt.” ◾

'Wij kunnen inspelen op nagenoeg alle vragen van al onze klanten' Helmut Ramak kunnen worden of bij een van onze gespecialiseerde freelancers in ons netwerk. ”

Gratis consult Om de industrie kennis te laten maken met de mogelijkheden van effiecient, geeft het bedrijf ter introductie een gratis creatief consult of advies weg. Dat geldt voor bestaande en nieuwe klanten. Hiermee hoopt efficient nieuwe klanten aan te trekken. Klanten die niet per se uit de entertainmentindustrie hoeven te komen. Ramak: “De focus was in de opstartfase gericht op het goed introduceren van het bureau bij de bestaande klanten in vooral de entertainment-

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201306_PAND ZUID EFFIECIEN.indd 53

JUNI 2013

53

30-5-2013 14:20:01


Wij doen waar we goed in zijn...

...en dat is incasseren!

Incassospecialisten Nieuwland Parc 313 2952 DD ALBLASSERDAM Telefoon: 085-2735121 Fax: 075-6572536

www.koningenderaadt.nl Advertentie_Koningenderaadt_kl.indd 1 EB201306_ADVERTENTIES.indd 54

Roode Wildemanweg 23 1521 PZ WORMERVEER Telefoon: 075-6407626 Fax: 075-6572536

info@koningenderaadt.nl 28-5-2013 15:10:47 30-5-2013 10:35:27


SPECIAL

/ / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //////////////////////////////////

Pand Zuid

Koning en de Raadt belt, bedient en lost op ‘Wij doen waar we goed in zijn… en dat is incasseren’. Aan duidelijkheid laat de payoff op de bedrijfsbrochure van incassospecialisten Koning en de Raadt niets te wensen over. “Oplossingsgericht werken is de basis”, licht directeur Reinier Maassen toe. DOOR: FR ANK JANSSEN

I

ncassobureau Koning en de Raadt opereert zelfstandig vanuit het VSNkantoor en is daarmee tevens een schakel in de totale keten van dienstverlenende activiteiten die naadloos past in de ‘Pand Zuid-filosofie’. Koning en de Raadt biedt diverse diensten op het gebied van incasso voor het MKB (zie kader), waaronder de entertainmentindustrie. “Het grote voordeel voor de klanten die we bedienen, is dat we daardoor beschikken over specifieke branchekennis. We kunnen met recht spreken over gespecialiseerde incasso”, waarmee directeur Maassen al direct een element uit het onderscheidend vermogen definieert. “Wanneer iemand niet betaalt, is daar altijd een reden voor. En als je succesvol wilt zijn in het incasseren, zeker wanneer

je zoals wij opereert op basis van ‘no cure, no pay’, moet je je verdiepen in de markt en de marktomstandigheden. Zodra je daadwerkelijk over marktkennis beschikt, ben je ook in staat om tot passende oplossingen te komen. Voor beide partijen. Belangrijk daarbij is dat je oog blijft houden voor de continuïteit van de business.”

Veel communiceren Belangrijk element in de werkwijze van Koning en de Raadt is dat er áltijd telefonisch contact wordt opgenomen met de partij die in gebreke is gebleven. “Alleen maar bellen en geen brieven”, stelt Maassen als basisregel. “Veel communiceren. Persoonlijk en direct contact met een debiteur is vaak de enige weg naar een oplossing. Zodra we telefonisch contact opnemen willen we de voorgeschiedenis we-

'Bellen, altijd bellen'

Ondernemers Maassen erkent dat mede door de economische crisis steeds meer ondernemers in financiële moeilijkheden terechtkomen. “De entertainmentmarkt is krimpende en niet iedere ondernemer gaat daar even adequaat mee om. We zien dat de buffers inmiddels verdwenen zijn, waardoor men niet meer kan terugvallen op opgebouwde reserves. En zodra de markt verandert blijkt dat sommige ondernemers toch niet ondernemend genoeg zijn. Maar door heel oplossingsgericht te werken zijn we in staat te incasseren. We proberen weg te blijven van het procederen. We kiezen bij voorkeur voor minnelijke incasso waarbij we ons nadrukkelijk opstellen als ondernemer tussen de ondernemers. Gerechtelijke incasso is de laatste stap, waarbij Koning en de Raadt de klant in het hele traject bijstaat, van het maken van de dagvaarding tot het voeren van de procedure.” ◾

Reinier Maassen ten en het verhaal horen waarom nog niet voldaan is aan een betalingsverplichting. We zijn uitstekend in staat om het verhaal te beoordelen en op waarde te schatten om vervolgens tot de beste oplossing te komen. Daarmee bedienen we niet alleen onze opdrachtgever maar lossen we vaak ook de problemen van de ondernemer op. Niet zelden is de debiteur ons dankbaar voor de aangedragen oplossing, met als resultaat dat sommige debiteuren uiteindelijk zelf ook klant worden.”

Diensten Koning en de Raadt 1. Minnelijke incasso: op basis van ‘no cure, no pay’, dus geen incasso dan ook geen kosten 2. Gerechtelijke incasso: deze procedure wordt door specialisten en juristen behandeld 3. Buitenlandse incasso 4. Debiteurenbeheer: kan geheel, maar ook gedeeltelijk 5. Credit check: met wie doet u zaken en wordt de rekening wel betaald? 6. Financiering en kredietverzekering: in samenwerking met partners 7. Opleidingen: personeelstrainingen in debiteurenbeheer 8. Juridisch en financieel advies: ondersteuning bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201306_PAND ZUID KONING EN DE RAADT.indd 55

JUNI 2013

55

30-5-2013 14:15:43

EB - Pand Zuid Special  

Special over Pand Zuid in de juni-editite van Entertainment Business. effiecient. heeft hiervoor alle advertenties verzorgd.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you