__MAIN_TEXT__

Page 1

Časopis Ekonomické fakulty JU

Na brigádu? Do Evropy! Využijte žhavou nabídku pracovního portálu EU

SVOČ 2015 Jak dopadl letošní souboj studentských prací?

AIESEC Ten Budějovický je nejlepší v ČR. Kam vás až dostane?

Vydání 10 / Červenec 2015


EFektiv

časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity ISSN: Vydavatel:

Adresa: Web: Odpovědný redaktor: E-mail: Autoři článků:

Grafik:

2336-3053 Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Studentská 787/13 370 05 České Budějovice www.ef.jcu.cz Ing. Radim Dušek, Ph.D. dusek@ef.jcu.cz Radim Dušek Petr Štumpf Kateřina Petříková Jana Vaňatová Veronika Smolová Hynek Salák Otto Bureš Ondřej Machart Vychází čtvrtletně

EFektiv / Strana 1


O prvním konání akce Budějovické ekonomické dny se dočtete na str. 21

3

Miloslav Lapka Seznamte se s novým členem týmu proděkanů EF

17

Jak se studuje v Řecku Jaké to asi je studovat ekonomii v Řecku... Téma čísla

5

3, 2, 1, SVOČ! Kdo letos vyhrál souboj studentských prací?

21

Budějovické ekonomické dny Report z prvního a úspěšného konání nové akce EF

9

Diskuze s ministrem Rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu Mládkem

25

Nejlepší AIESEC je ten „náš“ Vyražte do světa na zkušenou a nakopněte svou kariéru

11

První Barcamp na jihu Konal se už skoro všude a teď konečně i u nás. Jaký byl?

29

Zpátky do kalhot! 6 tipů na zhubnutí od Verči Smolové z FoxFit Factory

13

Na brigádu do EU Chystáte se v létě k moři? Jeďte tam na brigádu!

35

Lidé EF na cestách Ochutnejte divotvornou Kanadu s příchutí třešní

Téma čísla

EFektiv / Strana 2


Představujeme:

Miloslav Lapka V tomto vydání vám představujeme Miloslava Lapku, tajemníka Katedry regionálního managementu a zároveň nového člena týmu proděkanů EF. Budování katedry Svou akademickou dráhu započal Miloslav Lapka sice na Akademii věd ČR v Praze, ale v rámci své pozice zaměřené na oblast krajinné ekologie se přesunul na jih Čech. Zde, jak sám říká, zaúřadovala náhoda, která přeje připraveným, a zavedla ho až na Ekonomickou fakultu. Se svou tehdejší kolegyní Evou Cudlínovou zde navázal na základy, které položila profesorka Hrabánková, a za pět let se jim podařilo vybudovat na Katedře regionálního managementu správně „seřízený“ tým.

Jak si získat studenty Na zmíněné katedře působí Miloslav Lapka jako tajemník, tedy jako člověk, jak sám dodává, který musí být neustále k ruce a musí o všem vědět. Mimo to se zde věnuje výuce předmětů Rurální sociologie, Projektování venkovské krajiny a nově také Metodologii vědy. „Snažím se znalosti studentům předat jinak, zábavnou formou, ale ne vždy je to snadné. Když jsem začínal učit, říkal jsem si, že by bylo dobré je na první přednášce zaujmout a naladit na stejnou vlnu. To znamená, že bude ticho a nikdo si nebude hrát s mobilem. Sahal jsem po velkých kalibrech, snažil jsem se rozproudit diskuzi a vše vypadalo velmi nadějně. Na závěr se dokonce přihlásilo několik studentů – to EFektiv / Strana 3

je skvělé, to jsem ani nečekal, říkal jsem si. Mé upřímné nadšení opadlo, když jsem zjistil, že jeden dotaz je na požadavky ke zkoušce a zbylé se týkají termínu zápočtového testu. Pochopil jsem tedy, že to naladění studentů na stejnou vlnu mi zabere trochu více času,“ vzpomíná s úsměvem dnes již zkušený vyučující na první léta na fakultě.

Cílová stanice: Věda a výzkum Aby těch pracovních povinností nebylo málo, na začátku letošního roku nastoupil Miloslav Lapka do rozjetého vlaku vedení EF a stal se proděkanem pro vědu a výzkum. „Do mé agendy spadá vydávání 2 fakultních vědeckých časopisů, zajištění habilitačních řízení a také organizace doktorského studia. Aktuálně připravujeme nový Ph.D. obor zaměřený na trvale udržitelný rozvoj regionu. V rámci podpory vědy a výzkumu jednotlivců se řídím pravidlem, že pod stůl by nemělo spadnout nic, co se zde udělalo dobrého a snažím se zde vytvořit v tomto směru dostatečně motivující prostředí,“ vysvětluje nový proděkan.

Při chůzi ho nedoženete Vzhledem k rozsáhlé agendě se Miloslav Lapka naučil využívat svůj volný čas efektivně. Věnuje ho sportu, především běhání. To v dnešní době není sice nic neobvyklého, ale určitě


jste o něm nevěděli, že má za sebou kariéru profesionálního sportovce. Než se rozhodl pro akademické prostředí, úspěšně reprezentoval tehdejší Československo v závodní chůzi. Jaké má Miloslav Lapka osobní cíle pro nejbližší období? „Dá se říci, že ty hlavní jsou tři. Konečně dotáhnout svou docenturu, najít si čas na uplatňování svých vizí a zároveň i přes všechny ty pracovní povinnosti zůstat relativně normální,“ uzavírá s úsměvem.

Snažím se znalosti studentům předat jinak, zábavnou formou, ale ne vždy je to snadné. EFektiv / Strana 4


SVOČ 2015: DOUFAL JSEM V TO, ŽE NEOBHÁJÍM POSLEDNÍ MÍSTO Z MINULÉHO ROKU Také letos uspořádala Ekonomická fakulta soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Jednotlivým porotám představilo 23. dubna své příspěvky celkem 48 studentů bakalářských a magisterských oborů a také doktorského programu. EFektiv / Strana 5

SVOČ byla rozdělena do čtyř soutěžních sekcí, kterými byly: 1. Finance, účetnictví a daně 2. Informatika a kvantitativní modely v ekonomii 3. Ekonomika, řízení malých a středních podniků 4. (Udr)žitelnost v regionu V rámci páté, nesoutěžní sekce Řízení a ekonomika podniku prezentovali výsledky své vědecké činnosti studenti doktorského studia. Jak to nakonec v soutěžních sekcích dopadlo? Jednotlivým vítězům jsme položili tyto otázky:


Brala jsem to jako dobrou přípravu na obhajobu své DP a získání zpětné vazby od komise.

1. S jakými pocity jste vstupoval/a se svou prezentací před komisi? Jak jste bojoval/a s případnou nervozitou? 2. Můžete představit našim čtenářům ty nejzajímavější závěry Vašeho příspěvku? 3. Co Vás motivovalo k výběru Vašeho tématu závěrečné práce? 4. Jakým směrem se chcete ubírat po dokončení školy?

Aneta Patáková Vítězka sekce Finance, účetnictví a daně Téma příspěvku: „Účetní a daňové aspekty kapitálových transakcí s podnikem v komparaci ČÚP a IFRS“ 1. Všechno bylo velice rychlé, prezentovala jsem jako druhá, takže se nervozita ani nestihla dostavit. Byla jsem odhodlaná a jen se modlila, ať něco nepokazím. 2. Příspěvek se zabýval kapitálovými operacemi s podnikem s konkrétním zaměřením na fúzi dvou existujících společností. Zjistila jsem, že je možné výpočtem výsledku hospodaření podle Českých účetních předpisů dosáhnout ztráty

z podnikání a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví zisku v jednom a tom samém roce u jedné společnosti. 3. Každý musí nějakou tu závěrečnou práci napsat. K tomuto tématu mě přivedl nápad mé vedoucí diplomové práce a současná pracovní pozice. 4. Ráda bych uplatnila svoje vzdělání tzv. „v oboru“. Již pracuji jako účetní a na této pozici chci setrvat i nadále. V současné době absolvuji vzdělávací kurzy a v budoucnu bych ráda pracovala též např. jako lektor rekvalifikačních kurzů.

Jan Předota Vítěz sekce Informatika a kvantitativní modely v ekonomii Téma příspěvku: „Využití vstupního zařízení XBOX Kinect“ 1. Při zahájení soutěže jsem doufal v to, že neobhájím poslední místo z minulého roku (úsměv). S prezentováním mám velké zkušenosti, takže nervozita neměla šanci. 2. Práce se věnovala využití pohybového zařízení Kinect, které umožňuje sledování lidské postavy, identifikování gest, pohybů a rozpoznávání obličeje. Tyto funkce jsem použil pro návrh terminálu, který by nahradil klasické systémy, se kterými se můžeme setkat třeba při vstupu do bazénů nebo fitness center.

EFektiv / Strana 6


3. Vzhledem k tomu, že tři členové hodnotící komise budou také u státnic, měl jsem možnost zjistit, jak moc je moje bakalářská práce zaujme.

vývojovými etapami podniků. Líbí se mi přirovnání podniku k živému organismu. Podnik se nejprve narodí, postupem času roste, dospívá, zraje. Ve stáří se zhoršuje finanční

4. Po skončení studia bych se rád dále vzdělával ve svém oboru a věnoval se zajímavým projektům.

zdraví podniku, až nakonec podnik umírá. Zjistila jsem, že pouze třetina zkoumaných podniků vykazovala známky stárnutí nebo dokonce smrti.

Jana Jungbauerová Vítězka sekce Ekonomika, řízení malých a středních podniků Téma příspěvku: „Vývojové fáze podniků v sektoru C - Zpracovatelský průmysl“ 1. Brala jsem to jako dobrou přípravu na obhajobu své DP a získání zpětné vazby od komise. Nervozita se v nějaké vyšší míře kupodivu ani nedostavila, asi jsem se už za těch pět let na EF otrkala. 2. Ve své práci jsem se zabývala

Všechno bylo velice rychlé, prezentovala jsem jako druhá, takže se nervozita ani nestihla dostavit. Byla jsem odhodlaná a jen se modlila, ať něco nepokazím.

EFektiv / Strana 7

3. Téma vývojových fází podniku mi přišlo velmi zajímavé a „neokoukané“. Nabízelo také prostor pro kreativitu, protože kritéria pro posouzení a zařazení podniku do konkrétní fáze nejsou striktně dána.


4. Po státnicích si dopřeji týden zaslouženého odpočinku a poté nastoupím zpět do společnosti, kde již nyní pracuji na zkrácený úvazek jako Controller Junior. Pracovní pozici se mi podařilo získat i díky Kariérnímu centru EF, kterému bych tímto chtěla ještě jednou poděkovat.

Jiří Sedlák Vítěz sekce (Udr)žitelnost v regionu Téma příspěvku: „Trh práce v okrese České Budějovice ve vztahu ke vzdělání“

1. Nervozita byla v mém případě poměrně značná. Každý ze soutěžících by si přál určitě vyhrát. Snažil jsem se přesvědčit sám sebe, že se mi prezentace povede. 2. Nároky zaměstnavatelů na absolventy nejsou rozhodně nadbytečným požadavkem, ale naopak odrážejí aktuální vývoj na trhu práce. Teorie lidského kapitálu vysvětluje vysoké výdělky právě rozhodnutím investovat do vzdělání. I já ve své práci zjistil, že vzdělání se stále vyplatí, ale především v oboru, ve kterém daný jednotlivec pracuje. 3. V této práci jsem chtěl propojit mé oblíbené předměty. Baví mě ekonomie, statistika a dále předměty týkající se regionálního rozvoje. 4. Nejraději bych samozřejmě dělal to, co nejlépe umím a z čeho budu mít největší radost.

Líbí se mi přirovnání podniku k živému organismu. Podnik se nejprve narodí, postupem času roste, dospívá, zraje. Ve stáří se zhoršuje finanční zdraví podniku, až nakonec podnik umírá. EFektiv / Strana 8


K nízké nezaměstnanosti přispívá především podpora přímých zahraničních investic. EFektiv / Strana 9


Hosté EF

Ministr průmyslu a obchodu Mládek diskutoval se studenty EF Studenti Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity měli jedinečnou příležitost setkat se osobně s ministrem průmyslu a obchodu České republiky Janem Mládkem, který 14. dubna na akademické půdě přednášel a diskutoval s účastníky o aktuálních hospodářských otázkách a roli české ekonomiky v Evropské unii. Do auly Jihočeské univerzity si na přednášku a následnou debatu s ministrem Mládkem našlo cestu více než sto padesát studentů ekonomických oborů, kteří se dozvěděli informace o aktuální nezaměstnanosti, jež je podle Ministerstva průmyslu a obchodu třetí nejnižší v Evropské unii, hned za Rakouskem a Německem. „K nízké nezaměstnanosti přispívá především podpora přímých zahraničních investic. Zahraniční investoři vytvářejí pracovní příležitosti,“ sdělil studentům Ekonomické fakulty ministr průmyslu a obchodu. „Musí však cítit podporu nejen ze strany vlády, ale i ze strany obce a kraje v místě, kde se rozhodli investovat. V opačném případě hrozí, že půjdou jinam. Výhodou například pro korejské investory je jednotný evropský trh, který jim dává příležitost expandovat nejen v České republice, ale prosadit se na trhu v celé Evropské unii,“ doplnil při přednášce ministr Mládek.

Přednáška se dotkla také dalších témat, jako jsou problémy eurozóny a nezaměstnanost v Řecku nebo ve Španělsku. „Nezaměstnanost v těchto zemích je vyšší než dvacet procent, ale mladých lidí do třiceti let je

nezaměstnaných až polovina,“ řekl studentům Jan Mládek. Diskuzi a dotazy studentů pak vyvolala především energetická politika, konkrétně dostavba Jaderné elektrárny Temelín nebo problematika zásobování ropou a zemním plynem v souvislosti s rusko-ukrajinskou krizí.

EFektiv / Strana 10


Jaký byl...

První Jihočeský Barcamp V Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě, Vsetíně a Zlíně – tam všude se doposud uskutečnil Barcamp. Tedy otevřená (ne)konference, která se zaměřuje na nové trendy v podnikání, nových technologiích či marketingu. V sobotu 13. června 2015 se dočkaly i České Budějovice. Ve spolupráci s Ekonomickou fakultou se uskutečnil historicky první jihočeský Barcamp. Formát Barcampu se v tuzemsku poprvé objevil v roce 2010. Dvě hlavní podmínky organizace jsou následující – vstup na akci je zdarma a prezentovat na ni může kdokoliv, kdo má zájem. O možnost vystoupit na jihočeském Barcampu se v internetovém hlasování „utkaly“ na čtyři desítky řečníků z celé republiky. Na konferenci byl totiž prostor pouze pro 24 z nich. Za slunečného počasí probíhala jednotlivá vystoupení celou sobotu ve třech přednáškových sálech v rámci kampusu JU. „I přes krásné počasí, které nám odlákalo návštěvníky spíše k vodě než na konferenci, se akce opravdu zdařila. Dorazila nakonec zhruba stovka účastníků a z jejich reakcí byla až na drobné konstruktivní výtky cítit chvála,“ zhodnotil proběhlý Barcamp jeho hlavní pořadatel Jan Kalianko.

EFektiv / Strana 11

Co si posluchači z jednotlivých prezentací odnesli? Například zjištění, že již brzy ztratí vypínače všeho druhu pravděpodobně své opodstatnění a celou naši domácnost budeme ovládat přes tablet. Dozvěděli se také, jak nezahltit firemní Facebook zbytečnými informacemi, ale využívat ho efektivně k získávání nových zákazníků, jak rozpoznat skrytou manipulaci, jak zlepšit svou sebeorganizaci nebo jaké výhody a nevýhody s sebou přináší spolupráce s mezinárodním internetovým gigantem. „Rád bych tímto poděkoval Ekonomické fakultě JU a jejím zástupcům za perfektní přístup a pomoc. Můj dík patří samozřejmě také kolegům, kteří se mnou na akci spolupracovali, a řečníkům za jejich perfektní přednášky a celkovou atmosféru akce. Příští rok, již zřejmě v jiný termín (úsměv), se budeme těšit na pokračování,“ uzavřel první kapitolu jihočeských Barcampů Kalianko. Barcamp č. 1 je za námi, ať žije Barcamp č. 2!


EFektiv / Strana 12


Brigáda kde v EU? Proč n Rozhovor s poradcem Evropské služby zaměstnanosti pro Jihočeský kraj Liborem Šimánkem

EFektiv / Strana 13


ekoliv ne!

Věděli jste, že jako občané členského státu EU máte možnost pracovat bez omezení v jakékoliv další zemi Unie? O zprostředkování aktuálních zahraničních nabídek a usnadnění pracovní mobility se stará Evropská služba zaměstnanosti (EURES), která je součástí Úřadu práce ČR. Můžete nám přiblížit, jaké služby poskytuje síť EURES tuzemským občanům a s čím jim můžete pomoci? Českým zájemcům o práci pomáháme najít vhodné nabídky pro práci v zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsku. Nabízíme prověřená volná pracovní místa od našich kolegů, kteří jsou, stejně jako my, zaměstnanci úřadu práce v příslušné zemi. Pomáháme však také uchazečům o práci z ciziny nebo českých a zahraničním zaměstnavatelům najít vhodné pracovníky.

Jaká je aktuální situace na trhu práce v EU? Jaké jsou nejčastější volné pozice, na kterých se mohou úspěšně uplatnit zájemci o práci z ČR? Obecně lze říci, že je zájem především EFektiv / Strana 14


o kvalifikované profese. Jmenovat mohu například automobilový průmysl, strojírenství, zdravotnictví, dopravu, ale i hotelnictví a gastronomii.

V zahraničí mohou studenti d i několikanásobně vyšších vý

Co může EURES nabídnout studentům a absolventům třeba právě z Ekonomické fakulty? Jaké možnosti mají v rámci letních brigád či zaměstnání na zkrácený nebo plný úvazek? Co se týká sezónních prací, které je našinec zvyklý nazývat brigádou, můžeme nabídnout práce v hotelnictví, gastronomii, práci animátorů v hotelích, zábavních parcích, ale i sklizňové práce v zemědělství. Doporučuji hledat v nabídce pracovních míst na www.eures.cz nebo pracovat s vyhledavačem www.eures.europa.eu, kde v současnosti naleznete více než 1,5 milionu volných pracovních míst, která jsou denně aktualizována z databází úřadů práce 32 evropských států. Jednoduchý návod, jak v této databázi hledat sezonní práce a další tipy naleznete na www.eures.cz/prace/sezona.

Jaké jsou dle Vašeho názoru největší rozdíly mezi pracovními podmínkami a zvyklostmi mezi ČR EFektiv / Strana 15

a ostatními zeměmi EU? Na co se absolventi musí připravit v případě budování kariéry v zahraničí? Zájemci o práci v EU se musí připravit na to, že nic nedostanou zadarmo, a to tím spíše, že na ně bude pohlíženo jako na zahraniční pracovníky. Bude záviset jen a jen na nich, zda


dosáhnout ýdělků oproti ČR.

Ve kterých zemích mají čeští absolventi největší šanci se uplatnit? Jaká jsou Vaše osobní doporučení, kam směřovat za zahraniční kariérou? Práce v zahraničí, snad kromě Slovenska, je podmíněna jazykovou znalostí. V mnoha velkých korporacích je firemním jazykem němčina nebo angličtina. Nejvíce pracovních míst nám v současnosti zasílá německý úřad práce. Německo a Rakousku totiž vykazuje dlouhodobě nejnižší podíl nezaměstnaných. Studenti, vědečtí pracovníci a doktorandi mohou hledat nabídky studia Ph.D. nebo pracovní nabídky do výzkumných projektů v rámci Evropy, ale i do mimoevropských zemí na www.euraxess.cz/jobs.

své dovednosti a vědomosti budou schopni prodat v praxi. V zahraničí však mohou studenti dosáhnout i několikanásobně vyšších výdělků oproti ČR. Je však nutné brát v potaz náklady s tím spojené - například ubytování, dopravu, daně, poplatky, odvody za zdravotní a sociální zabezpečení.

V případě, že by chtěli studenti nebo absolventi využít služeb EURES, co musí udělat? Kde najdou více informací? Nejjednodušší je podívat se na naše internetové stránky nebo přímo navštívit některou z krajských poboček Úřadu práce ČR, kde jim bude k dispozici poradce EURES.

EFektiv / Strana 16


EFektiv / Strana 17


Studenti bez hranic:

Jak se studuje v Řecku V dalším pokračování rubriky o zážitcích a zkušenostech ze studia v zahraničí v rámci programu ERASMUS se přesuneme do Řecka. Tam totiž strávily zimní semestr studentky oboru OP Kateřina Petříková a Jana Vaňatová. Z jihu na jih Možnost vycestovat, poznat novou kulturu, nové lidi a zlepšit si angličtinu - to byly rozhodující faktory pro náš studijní pobyt v Řecku. I když tato země ze začátku nestála na našem seznamu preferovaných destinací, jsme nakonec moc rády, že jsme zimní semestr mohly strávit právě na Technological Educational Institute of Thessaly v řecké Larisse a rozhodně bychom neměnily! Místní kampus nám navíc velice připomínal JU – nachází se na okraji města v klidném prostředí a je zde všechno pohromadě.

Na kus řeči s profesorem Zprvu nám to ale přišlo jako paradox vydat se studovat ekonomii do země zmítající se už několik let v ekonomické krizi, ale i přesto jsme se zde něčemu přiučily. Bylo zajímavé vidět řeckou krizi z pohledu těch, kterých se přímo dotýká a poslechnout si názory profesorů a studentů. Nicméně styl výuky je zde odlišný od toho, na který jsme zvyklí u nás doma. Jednotlivé předměty jsou vzájemně hodně

propojené a často se profesoři odvolávají na jiné vyučující. Stejně jako v Čechách jsou zde přednášky a semináře. Celkově je zde výuka více zaměřena na praxi a není tedy nutné se moc biflovat z knih. Vztah profesorů a studentů je v Larisse velmi přátelský a často se s námi profesoři zastavili jen tak na kus řeči. Na druhou stranu se zde občas stalo, že jsme přišli na přednášku, ale vyučující nakonec vůbec nedorazil.

Poznámky postaru Jak jsou na tom se znalostmi „domácí“ studenti nemůžeme zcela objektivně posoudit, protože výuku jsme měly nejčastěji s dalšími studenty ze zahraničí. Z tohoto důvodu se nás týkaly i rozdílné podmínky k úspěšnému absolvování

EFektiv / Strana 18


Bylo zajímavé vidět řeckou krizi z pohledu těch, kterých se přímo dotýká a poslechnout si názory profesorů a studentů.

našich předmětů, kterými byly například International economic relations, Project management nebo Systematic analysis and design. Hlavním požadavkem na jejich ukončení bylo splnění docházky. Zažily jsme ovšem několikrát i společnou výuku s našimi řeckými spolužáky, která byla plná překvapení z hlediska jejich přístupu k hodině. Téměř nikdo z nich neměl ve škole notebook a poznámky si zapisovali „postaru“ do sešitů (díky čemuž netrávili vyučování na internetu). Navíc jsou velice zapálení a soutěživí a při hodinách se často zapojují do debat s profesory.

Není kam spěchat Celkově je ale řecký styl života a jejich přístup velmi laxní a na všechno mají spoustu času. Tato jejich povahová vlastnost nám ze začátku vše velmi komplikovala. Nejhorší bylo vyřizování administrativy spojené s naším

EFektiv / Strana 19

studiem. Nakonec se vše zdárně vyřídilo, trvalo to ale celé čtyři měsíce. Návrat do české reality byl potom velice těžký, protože jsme si bohužel na řecký styl života brzo zvykly. Nejednou jsme strávily s místními studenty typické řecké odpoledne, kdy se vyrazilo do taverny na oběd a sedělo se, povídalo a jedlo minimálně čtyři hodiny. Co jsme si na této zemi také zamilovaly, bylo to, že téměř ve všech tavernách, restauracích či kavárnách dostane člověk něco zdarma. I když jde třeba jen o maličkost, vždy to potěší a personál


Celkově je zde výuka více zaměřena na praxi.

se opravdu řídí heslem „Náš zákazník, náš pán“. V tavernách jsme si dávaly především výborný, pro Řecko typický, gyros. Ceny jsou zde ale vyšší než u nás – pivo stojí v restauraci okolo 4,5 € a limonáda většinou 2 €.

Až na Olymp Erasmus v Řecku není tolik o učení jako

například v Německu. Kromě studia je to pobyt plný pohody a možnosti procestovat tuto historicky významnou zemi. Díky pobytu v Řecku jsme se podívaly na Krétu, do Soluně, Athén, na známé pohoří Olymp, kde sídlili řečtí bohové, a také jsme sjely na raftech řeku Arachthos. Když se navíc sejde skvělá parta lidí, jako se to poštěstilo nám, je o zábavu a zážitky na celý život postaráno! EFektiv / Strana 20


Ekonomie s lidskou tváří:

První Budějovické ekonomické dny

Nejen díky celosvětovému svátku Dne Země byl 22. duben dnem s velkým D v kalendáři EF. Hodnoty, životní styl, životní prostředí a ekonomie, s podtitulem Jde to i jinak!, takový je celý název semináře, který proběhl v rámci prvního ročníku Budějovických ekonomických dnů (BED) na půdě naší fakulty. EFektiv / Strana 21

Bez obalu Akce se těšila účasti jak studentů, tak zástupců z řad odborné a laické veřejnosti. Prvním z řečníků byl Petr Hanzel, spoluzakladatel projektu Bezobalu, kterého můžete znát také z projektu Zachraň jídlo. S heslem „Kupujme jídlo, ne odpad“ se zakladatelé projektu ve svém bezobalovém obchodě snaží poukázat na nesmyslnost používání


obalů na jedno použití, na které jsme si tak zvykli. Sdělení, které se v rámci propagace projektu Petr Hanzel snaží veřejnosti předat, je jednoduché, prosté a nechybí v něm argument logický, ale ani ekonomický, bez kterého by pro někoho takováto iniciativa ztrácela ve vteřině veškerý význam. „Neplaťme v ceně výrobku náklady firem na předraženou reklamu vytvářenou často s cílem oklamat zákazníka a neprodukujme zbytečné obaly.

Vytvořme dostatečnou společenskou poptávku, uplatněme svůj volební hlas, kterým denně hlasujeme o budoucí podobě světa, ve kterém žijeme,“ uvedl zástupce projektu Bezobalu ve svém příspěvku.

Sob místo koruny Dalšími řečníky byli David Veis a Vilém Janda, kteří představili jeden z projektů své iniciativy

EFektiv / Strana 22


Buď soběstačný (Buďsob), konkrétně projekt LETS (Local Exchange Trading System), neboli uzavřenou komunitu lidí, kteří si vzájemně vyměňují statky a služby bez využití peněz jako prostředku směny. Velmi důležitým prvkem pro fungování tohoto systému je důvěra jednotlivých členů jeden v druhého, jelikož jedinou podmínkou je, aby byl celý systém v rovnováze. Pokud tedy někdo službu poskytne a dostane za ni virtuálně zaplaceno (1 jednotka směny = 1 sob), na účtu protistrany transakce musí být stejná suma odečtena. Na otázku, zda je v plánu propojit více lokálních LETS komunit a vytvořit formu koordinovaného obchodního systému, měli řečníci jasnou odpověď: „Limitní hranici počtu jedné LETS komunity vidíme někde kolem 1000 účastníků. Smyslem není vytvářet centralizovaný systém, jde nám o lokální propojení lidí s cílem posílit sociální vazby a sounáležitost. Rádi poskytneme náš webový systém a další know-how komukoliv, kdo bude chtít vytvořit vlastní LETS komunitu.“

Neplaťme v ceně výrobku náklady firem na předraženou reklamu vytvářenou často s cílem oklamat zákazníka a neprodukujme zbytečné obaly.

EFektiv / Strana 23


Projekt LETS představuje uzavřenou komunitu lidí, kteří si vzájemně vyměňují statky a služby bez využití peněz.

Důl na peníze Jako poslední se svou přednáškou o tzv. kryptoměnách vystoupil Petr Kindlmann, absolvent FF JU, nezávislý výzkumník v oblasti kryptoměn. Publiku velmi poutavě představil základní principy fungování kryptoměn včetně například názorné ukázky „těžebního dolu“ na Bitcoiny (dnes nejznámější kryptoměna). Tedy místnosti plné počítačů řešící složité algoritmy s cílem „vydolovat“ ze systému další Bitcoiny. Tématický kontrast, který tato přednáška posluchačům poskytla, vytvořil plodnou půdu pro živou debatu. Z ní vyplynulo, že ač velmi moderním způsobem, vzešly kryptoměny ze stejné touhy stát se méně závislým na stávajícím systému a využít jeho možností ke svobodě jedince v komunikaci, pohybu a sdílení emocí. Prostor pro otevřenou, věcnou a transdisciplinární diskusi, jaký byl vytvořen již při prvním ročníku BED, ukázal potenciál této akce i pro další ročníky. Uvědomění si svobody jedince přijímat podněty okolního světa, uvažovat a následně činit svobodná rozhodnutí s dostatečným pochopením jejich dopadů, to je to, co nám všem BED mohou nabídnout. EFektiv / Strana 24


EFektiv / Strana 25


Nejlepší AIESEC je z Českých Budějovic Mezinárodní studentská organizace AIESEC má své zastoupení také v Českých Budějovicích. Lokální pobočka sídlí na EF JU a již tři roky zajišťuje především zahraniční stáže studentům celé Jihočeské univerzity. Ale to rozhodně není všechno!

Jak to všechno začalo? Českobudějovická pobočka AIESEC je poměrně mladá. V roce 2012 ji založila studentka EF Kristýna Mokráčková a díky splnění všech stanovených kritérií jsme již o rok později měli na Jihočeské univerzitě oficiální zastoupení této mezinárodní studentské organizace. V současné době má pobočka téměř třicet aktivních členů z řad studentů celé univerzity.

A jedeme...! Za necelé tři roky své činnosti toho nemá AIESEC „na svědomí“ málo. Posuďte sami zprostředkoval více než 30 kulturních nebo pracovních zahraničních stáží v různých koutech světa, každoročně připravuje OrientAkční Express, při němž se noví

studenti univerzity seznamují s městem a jeho významnými místy. Také pravidelně pořádá Cestovatelské večery, kde se účastníci stáží vždy ochotně podělí o své zážitky z méně či více exotických destinací. Od příštího semestru navíc AIESEC odstartuje na univerzitě nový projekt Speak! zaměřený především na zlepšení jazykových dovedností studentů. Místní AIESEC nezapomíná ani na jedince studující jihočeské základní a střední školy. Zve do nich v rámci

V dubnu byl za svou dosavadní práci „náš“ českobudějovický AIESEC zcela zaslouženě vyhlášen nejlepší pobočkou za minulý rok. EFektiv / Strana 26


vzdělávacího projektu EDISON zahraniční studenty z různých koutů světa, kteří zde žáky seznamují se svou zemí a kulturou.

Má to smysl Odměna za dosavadní snahu rozvíjet v různých směrech studenty Jihočeské univerzity na sebe nenechala dlouho čekat. V dubnu byl za svou dosavadní práci „náš“ českobudějovický AIESEC zcela zaslouženě vyhlášen na Národní konferenci SprinCo 2015 nejlepší pobočkou za minulý rok v rámci celé České republiky. Věřme, že toto ocenění motivuje členy k další aktivitě a v brzké době nás překvapí dalšími originálními projekty.

Zážitky studentů „Během 6 měsíců jsem měla možnost učit více jak 800 studentů anglicky, mluvit v kolumbijském rádiu, poznat přes 100 nových přátel, naučit se plynně mluvit španělsky, vyšplhat na horu vysokou 4000 metrů, žít pod aktivní sopkou, oslavit pravé kolumbijské Vánoce a Nový rok, naučit se vařit kolumbijskou kávu, projít se džunglí a… zažít dosavadní nejlepší půl rok mého života.“

„S AIESEC jsem vyrazila na šestiměsíční pracovní stáž do rumunského města Cluj-Napoca, ležícího v srdci Transylvánie. Pracovala jsem ve společnosti SYKES a náplní mojí práce bylo poskytovat zákaznickou podporu pro Samsung Apps. Co se zkušeností týče, rozhodně bych doporučila každému na stáž vyrazit.“

Monika Kalusová, pracovní stáž v Kolumbii

Helena Šurýová, pracovní stáž v Rumunsku

EFektiv / Strana 27


„Má dobrovolnická stáž spočívala ve vyučování anglického jazyka pro děti mateřské a základní školy. Když jsem zrovna neučila, vytvářela jsem kurikulum pro výuku anglického jazyka a seznamovala děti s Českou republikou.“

„Během své stáže jsem pracoval pro vzdělávací organizaci v Kišiněvě, kde jsem si zlepšil svůj time management a naučil se komunikovat a prezentovat v anglickém jazyce. “

Eliška Novotná, dobrovolnická stáž na Taiwanu

Jakub Nedbal, dobrovolnická stáž v Moldavsku EFektiv / Strana 28


EFektiv / Strana 29


Zpátky do kalhot Máte za sebou náročné zkouškové období či přípravu na státnice a přijde vám, že po dlouhém vysedávání nad stohy studijních materiálů nezapnete oblíbené kalhoty? Právě kvalitní, pestré a pravidelné jídlo společně s vhodně zvolenou aktivitou vás do nich zase dostane! Jak na to? Stačí se inspirovat radami studentky EF Veroniky Smolové, která se dlouhodobě věnuje fitness a zdravé výživě a aktuálně spustila vlastní projekt FoxFitFactory.

EFektiv / Strana 30


Pokud si myslíte, že nasadíte dietní režim během období, kdy nebudete mít tolik času na pohyb, tak tuto myšlenku rychle dostaňte z hlavy. Mozek během hladovění a při nedostatku glukózy bude fungovat jen z půlky a to určitě nechcete. Co tedy dělat?

1. Jezte v malých dávkách a často. Je důležité jíst často a v menších dávkách, aby se udržovala optimální hladina krevního cukru v krvi a nekolísala. Zvýšení této hladiny po vydatném jídle může navozovat nepříjemné stavy hyperaktivity nebo otupělost. Při snížení hladiny cukru v krvi je těžké se koncentrovat a podávat optimální výkon. Pokud budete například pracovat dlouho do noci, je vhodné si dopřát i druhou večeři okolo 22. hodiny. Optimální je bílý jogurt nebo sýr cottage se zeleninou.

2. Schovejte brambůrky, zobejte ořechy. Ořechy obsahují železo, hořčík, zinek, vitamín skupiny E a nenasycené mastné kyseliny. Jejich kalorická hodnota je vysoká, proto postačí jen malé množství během dne. Tím nejlepším startem do nového dne je přidat hrst ořechů do jogurtu, tvarohu nebo ovesné kaše.

sníte na posezení sáček gumových medvídků nebo tabulku čokolády. Postačí kostička kvalitní hořké čokolády nebo kousek ovoce. Nezapomeňte ovšem i na komplexní sacharidy – ovesné vločky, žitné pečivo, tmavou rýži, luštěniny nebo těstoviny.

4. Chcete mít lepší paměť? Tělo potřebuje cholin, ten patří mezi skupinu vitamínů B a je základním stavebním kamenem acetylcholinu. Acetylcholin se řadí do kategorie látek, které přenášejí vzruchy mezi nervovými buňkami a je proto nezbytný pro EFektivní fungování paměti. Bohatým zdrojem jsou ořechy, sója, květák, brokolice, citrusové plody, žloutky, listová zelenina, obilné klíčky a lecitin.

5. Kávu a čaj pijte, ale s mírou! Málokterý student si dokáže představit svůj život bez povzbuzujících nápojů. Kávu a čaj si můžete dopřát, ale v takové míře, abyste se cítili dobře. Káva zlepšuje koncentraci na práci. Je ovšem důležité pít tu kvalitní, která je připravená správným způsobem. Kdo neholduje kávě, vhodná alternativa k tomuto nápoji je čaj, zejména zelený, který je bohatý na antioxidanty. Dalším druhem nápojů s vyšším množstvím kofeinu jsou energy drinky. Na ty opatrně, jedná se o nápoje, které jsou chemicky upravené. Pokud se bez něj neobejdete, pijte ho nejlépe až v den, kdy bude vaše tělo v extrémní zátěži.

6. Mozek potřebuje kyslík a tělo pohyb.

3. Bez cukru to nepojede, ale... Cukr je pro mozek něco jako benzín pro auto, bez sacharidů „nejede“. Tělo si samo řekne a budou na vás útočit chutě na sladké. Klidně ho poslechněte, ale neznamená to, že večer EFektiv / Strana 31

A rada na závěr? I přes kvantum učení nebo pracovních povinností si vždy udělejte čas na pohyb. Pro ty, kteří si potřebují okysličit mozek a nechtějí se příliš vyčerpat, je ideální svižná procházka nebo projížďka na kole.


Projekt studentky EF Veroniky Smolové FoxFitFactory je zaměřen na pořádání pravidelných lekcí dynamického cvičení na čerstvém vzduchu, a to v českobudějovické Stromovce. Chcete si vyvětrat hlavu? První lekci máte zdarma! Více informací na www.foxfitfactory.cz

EFektiv / Strana 32


Co se ještě událo na fakultě? 8. duben

14. duben

Na přednášce „Jak klepat na dveře zaměstnavatelů“ se studenti od specialistky náboru Pavly Kulované z ČSOB dozvěděli, jak se připravit na přijímací pohovor, assessment centrum nebo jak vytvořit správný životopis, který zaujme.

Již 8. ročník veletrhu pracovních příležitostí Eures - European Jobday uspořádalo Kariérní centrum EF v Menze JU. Své pracovní nabídky zde prezentovalo téměř 20 významných regionálních zaměstnavatelů či tuzemských a zahraničních personálních agentur.

13. duben Jak úspěšně rozjet svůj vlastní byznys a jakých chyb se vyvarovat při budování fungující podnikové kultury prozradil studentům Vojtěch Kačírek, majitel českobudějovické společnosti Agentes IT a člen sdružení mladých podnikatelů JCI.

EFektiv / Strana 33


15. duben Národní manažer oddělení prodejních automatů pro Česko a Slovensko Jiří Mazura diskutoval se studenty nejen o své práci pro společnost Coca-Cola, ale zejména o leadershipu, který je pro manažera klíčovou dovedností.

21. duben

5. květen

Certifikovaný systemický kouč Leoš Kubíček, který firmám pomáhá zlepšovat výkon pro ně co nejpřirozenějším způsobem, poradil návštěvníkům přednášky, jak smysluplně investovat svůj čas.

Další setkání z cyklu „Srdcaři aneb podnikáme jinak“ se uskutečnilo v Café Datel za účasti Martina Kubáče, majitele firmy Fashion Bikes. Posluchači se dozvěděli o jeho netradiční životní cestě, o rozhodnutí odejít ze zaměstnání a počátku podnikání s koloběžkami a koly s nevšedním designem.

9. duben EF uspořádala na půdě Jihočeské univerzity již pátý ročník pikniku Férová snídaně. Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se každoročně druhou květnovou sobotu, tedy ve Světový den pro fair trade, sejdou ve stejný čas na desítkách míst po celé ČR stovky lidí, aby daly najevo, že podporují fair trade.

EFektiv / Strana 34


EFektiv / Strana 35


Lidé EF na cestách:

Kanada s příchutí třešní Tentokrát se v naší cestovatelské rubrice podíváme do Kanady, kde loňské léto strávily Ilona Berková a Aneta Bauerová, absolventky oboru ÚFŘP. Tisíc šancí na odjezd Už dlouho jsme chtěly vyrazit na letní brigádu do zahraničí. Ale jakou zemi zvolit? Na doporučení našeho kamaráda jsme si vybraly Kanadu. Zde se nám totiž naskytla příležitost pracovat na farmě, kde se pěstují různé druhy ovoce a další česače (pickery) tam vždy přivítají s otevřenou náručí. Administrativní zařizování našeho velkolepého výletu začalo již 6 měsíců před odletem. Nejdůležitější bylo opatřit si speciální víza Working Holiday, kterých je však pro naši republiku dostupných pouze tisíc, takže člověk nikdy neví, jestli se mu je podaří získat. Vše ale dobře dopadlo a po promoci jsme nakonec vyrazily. Nejdříve směr Vancouver a poté do naší cílové stanice - 600 km vzdáleného města Kelowna, jehož název vychází od indiánského pojmenování samice

medvěda grizzly. Ubytovaly jsme se v kempu, který je součástí farmy a slouží jako útočiště pro brigádníky z celého světa – nejvíce jich zde bylo z Kanady, USA, Čech, Nového Zélandu a Mexika.

Třešně, třešně a zase třešně Naším denním chlebem bylo sbírání třešní, a to i o víkendech. Kdo si o prázdninách rád přispí, tak by místní pracovní dobu zřejmě neocenil. Do akce jsme vyrážely hned po rozednění a vždy jsme se musely „postarat“ o přidělený

EFektiv / Strana 36


Nejdůležitější bylo opatřit si speciální víza Working Holiday, kterých je však pro naši republiku dostupných pouze tisíc, takže člověk nikdy neví, jestli se mu je podaří získat.

pás stromů, který bylo nutno ten den otrhat. To pro každou z nás znamenalo průměrně 20 košů. Kdo ani potom neměl třešní dost, mohl v odpoledních hodinách pokračovat k třídícímu pásu a vydělat si ještě něco navíc. Výdělek zde totiž nebyl vůbec špatný – bylo možné si přijít v průměru na 15-35 dolarů za hodinu dle množství nasbíraných třešní. Zajímavým zjištěním pro nás bylo, že našinci

EFektiv / Strana 37

jsou v Kanadě považováni za velké pracanty. A to nejen v oblasti česání ovoce. Především ve Vancouveru je totiž spousta českých zaměstnavatelů, takže nalézt si zde práci není pro nikoho z Čech příliš složité.

Nejste náhodou z Česka? Když jsme měly „svých“ obvyklých 20 košů


za sebou, vyrážely jsme s dalšími českými brigádníky poznávat okolí. Nezapomenutelný byl výlet na jezero Beaver Lake. Koupat se v něm kvůli chladnému počasí bohužel nedalo, tak jsme se rozhodli si po česku typicky bez dovolení zapůjčit loďku, kterou jsme objevili u jedné z chatek. Absenci pádel jsme vyřešili prkny a navíc jsme určitě překročili doporučenou tonáž plavidla – nasoukalo se nás tam totiž celkem 10!

Zde raději natankujte Jaká je tedy vlastně Kanada a její obyvatelé? Pokud jste fanoušci přírody, tak určitě budete nadšeni, ta totiž dominuje. Města už tak slavná nejsou, moc památek rozhodně nečekejte. Když se v Kanadě řekne, že něco je „kousek“, znamená to minimálně 100 kilometrů.

Neobvyklé proto nejsou ani cedule s nápisem: „Zde natankujte, další pumpa za 200 km“. Není tady ale problém stopovat. Místní obyvatelé jsou totiž velice přátelští, ochotní a rádi komunikují. Na konci srpna, když byla otrhána poslední třešeň, jsme se vrátily do Vancouveru. Zde jsme měly velice silný zážitek z výletu na Garibaldi Lake – 50 metrů od nás se totiž objevil černý, huňatý a zaručeně pravý kanadský medvěd! Tomu se říká to pravé rozloučení s divokou Kanadou. Zbytek léta jsme totiž strávily cestováním po USA – ale o tom snad někdy příště :).

Pokud jste fanoušci přírody, tak určitě budete nadšeni, ta totiž Kanadě dominuje. EFektiv / Strana 38


časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

EFektiv | ISSN 2336-3053 | Vydává Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích | www.ef.jcu.cz

EFektiv / Strana 39

Profile for Ekonomická fakulta

EFektiv / Červenec 2015  

Časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

EFektiv / Červenec 2015  

Časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Profile for ef-ju
Advertisement