Page 1

CAMA Parousia en EVANGELISATIE

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE

Als gemeente van Jezus Christus willen we onze zendingsactiviteiten verdelen over drie schijven: 1. Landen waar al een kerk aanwezig is De lokale kerk uitrusten met de juiste middelen, zodat zij op hun plek kunnen uitreiken naar mensen door de juiste relaties aan te gaan. Middelen kunnen zijn: geld, kennis, diensten etc. De ʻlocalsʼ kennen de mensen en hoeven geen tijdrovende taal- of cultuurstudie te doen. De ervaring leert dat de lokale kerk veel effectiever kan werken dan wanneer wij als blanken daarheen gaan.

Als kerk hebben we bewust gekozen voor een CAMA gemeente in de Dominicaanse Republiek. Dit om te benadrukken dat we te maken hebben met broers en zussen die in nood zijn en dezelfde Heer belijden. Deze gemeente heeft het beheer over Compassion project DR-294 in La Cienaga, 4 km van Santiago de los Caballeros.

2. Landen waar geen kerk aanwezig is Zendelingen kunnen contacten leggen, onderwijzen en een kerk bouwen. Zendelingen kunnen diensten aanbieden (bijv. medische zorg), wanneer nodig. Doel: een lokale kerk opbouwen die zelfstandig wordt. 3. Landen waar christenen worden gevolg Lokale christenen voorzien van juiste middelen zodat zij (geestelijk) kunnen groeien. Apart genoemd, omdat deze groep een aparte aanpak vereist. In schijf 1 en 2 zijn we inmiddels door een aantal zendingsechtparen vertegenwoordigd. Schijf 3 vraagt verdere studie. De samenwerking met de CAMA gemeente in de Dominicaanse Republiek valt onder schijf 1. Doelen We verlangen ernaar Gods koninkrijk te bouwen en kerken in ontwikkelingslanden in staat stellen dat te doen: uitreiken naar de armen, weduwen en wezen en het Evangelie van Jezus Christus bekendmaken. Kerken kennen de noden in hun omgeving het beste en kunnen hulp op lange termijn garanderen.

De CAMA gemeente Fuente Inagotable (onuitputtelijke bron) is in 1973 gesticht en staat te boek als zeer betrouwbaar. Voordat de gemeente over een gebouw beschikte kwam zij samen op een open plek in het bos. De gemeente is net als alle CAMA gemeenten erg zendingsgericht en heeft in de jaren van haar bestaan veel leiders voortgebracht die werden uitgezonden om elders op het eiland gemeenten te stichten. Gemeenten in de Dominicaanse Republiek zijn niet groot. Dit heeft te maken met de slechte infrastructuur. De gemeente die we ondersteunen heeft 90 leden en wordt sinds 1990 geleid door voorganger Enrique Rosa Reyes. Het project (DR-294) heeft momenteel 259 kinderen maar de visie van de gemeente is om dit aantal te laten groeien naar 400. In de Dominicaanse Republiek staat de CAMA bekend onder de naam “Alianza Cristiana Misionera”.

Voorganger Enrique Rosa Reyes

Secretaresse Sorangel Minaya (links) Projectdirecteur Brigitte Mejia


WAAROM DE DOMINICAANSE REPUBLIEK? Er zijn veel landen waar hulp geboden kan worden. Toch kiezen we voor de Dominicaanse Republiek. Dit is niet een gevolg van logisch redeneren. Maar dit is het gevolg van persoonlijke betrokkenheid bij dit land. Als oudste en diaken hebben we beiden dit land bezocht, de mensen gesproken, de armoede gezien. De keuze voor de Dominicaanse Republiek is geen keuze van het verstand, maar van het hart. Wij zien hierin de leiding van God en mogen op basis daarvan deze keuze maken. Om maar met Paulus te zeggen: “Dat is althans mijn mening, en ik meen dat ook ik de Geest van God bezit” (1kor7:39).

VERBINDEN IN JEZUS NAAM

WAT VRAGEN WE VAN U?

WAAROM COMPASSION?

Als gemeente willen we Gods liefde op een relevante manier brengen aan mensen om ons heen. In Woerden, maar ook over onze grenzen. Het is ons verlangen dat de hele gemeente hierbij betrokken is. Hulp aan mensen in nood is een van de belangrijkste bijbelse themaʼs. Iedere volgeling van Jezus moet er in zijn of haar leven iets mee doen. We geloven dat je armoede een goede plaats in je leven kunt geven door je te verbinden aan iemand die in armoede leeft. Dat geldt voor ons individueel, maar ook als gemeente.

We vragen u als lid of bezoeker van onze gemeente om een kind uit het specifieke project van de CAMA zustergemeente te sponsoren. Hierdoor ontstaan er veel nieuwe relaties, waardoor er een band ontstaat tussen onze gemeente en de gemeenten in de Dominicaanse Republiek. Door het persoonlijk contact ontstaat er betrokkenheid bij de mensen en de kerk. Voor nog geen euro per dag (€29,- per maand) kunt u het leven van een kind voorgoed veranderen en geef je hem of haar een kans te ontsnappen uit de greep van armoede!

Christus staat centraal Ieder kind in ieder project hoort van de liefde van Jezus. Dit is niet alleen een extra activiteit, maar ʻCore Businessʼ. De visie van Compassion is dat kinderen alleen veranderd kunnen worden, als dat van binnenuit gebeurt. En dit kan maar op één manier; Jezus Christus.

Daarom hebben we gezocht naar een langdurig partnerschap met lokale kerken in ontwikkelingslanden. In onze zoektocht zijn we uitgekomen bij Compassion en de Dominicaanse Republiek. Op dit eiland kunnen wij als gemeente veel betekenen in het bestrijden van armoede en de verkondiging van het evangelie. In deze brochure leest u meer over de samenwerking die wij via Compassion starten met een CAMA gemeente in de Dominicaanse Republiek.

Daarnaast zullen we als gemeente betrokken zijn bij andere hulp aan onze zustergemeente. Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe keuken, waterputten, vervanging van het dak van de school etc. De financiën hiervoor zullen door middel van acties worden gerealiseerd.

Hoewel de kerk in de Dominicaanse Republiek een belangrijke rol speelt bij het helpen van mensen in nood, kan ze niet iedereen helpen. Dat is de reden waarom Compassion samenwerkt met lokale kerken om de armste kinderen van hulp te voorzien. Na een zorgvuldige selectieprocedure kiest Compassion betrouwbare kerken die op hun beurt een Compassion project kunnen starten. Er wordt een gebouw aangekocht en per project (en dus per kerk) kunnen er tussen de 200 en 300 kinderen worden opgenomen die ter sponsoring worden aangeboden. De persoonlijke sponsoring helpt kinderen om aan de vloek van armoede te ontkomen. We hopen en bidden dat u betrokken wilt zijn bij dit initiatief. wij hebben de kerk uit de derde wereld nodig en zij ons! Bas van Dijke $ Jan Wolsheimer$

- Diaken Zending & Evangelisatie - Oudste Zending & Evangelisatie

Armoede is niet alleen een materieel probleem. Het heeft ook een verwoestende mentale en geestelijke kracht. Wanneer iemand in armoede hoort dat er een God is die van hem of haar houdt, dan kan zijn of haar zelfbeeld drastisch veranderen. Alle kinderen in Compassionprojecten komen door woord en daad in aanraking met het Evangelie van Jezus Christus, de hoop voor de wereld.

Voor kinderen in armoede De praktijk leert ons dat via kinderen hele wijken of dorpen bereikt kunnen worden. En kinderen staan open voor het geloof. Veel kinderen uit de projecten leren Jezus al op jonge leeftijd kennen. En vaak nemen deze kinderen dit goede nieuws mee naar huis. Op deze manier worden niet alleen de kinderen, maar ook de gezinnen bereikt. Via de lokale kerk Compassion werkt uitsluitend via de lokale kerk. Compassion is dus niet zichtbaar aanwezig. Door de lokale kerk te ondersteunen, kan zij zich richten op dat waar ze goed in zijn en passie voor hebben: het helpen van kinderen in armoede. Door deze aanpak, zo blijkt in de praktijk, groeien kerken vaak erg hard. Betrouwbaarheid Compassion In Nederland kennen we Compassion als betrouwbare partner door persoonlijke samenwerking (vrijwilligerswerk). In Nederland voldoet Compassion aan diverse keurmerken, wat aangeeft hoe de financiën en werkwijze is gecertificeerd. In de Dominicaanse Republiek hebben we het werk van Compassion van dichtbij mogen bekijken. Niet alleen de praktische hulp, maar ook de financiële huishouding is geauditeerd.

Compassion & Cama Parousia Woerden  
Compassion & Cama Parousia Woerden  

Brochure over de samenwerking tussen twee CAMA gemeentes op 9000 km afstand van elkaar!

Advertisement