Page 1

Κανένας µόνος του στην κρίση !

ερχόµαστε πιο κοντά στην Ένωσή µας στεκόµαστε αλληλέγγυοι σε κάθε δοκιµαζόµενο συνάδελφο

των εργαζοµένων

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του οµίλου

ΟΤΕ

ηλεκτρονική έκδοση

αρ.φύλλου:2 Φεβρουάριος 2012

τακτική ενηµερωτική έκδοση της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, http://www.eete-ote.gr, e-mail:eete-ote@otenet.gr

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Αν αδιοργ άν ωσ η Εν τατικοποίηση και στο βάθος

ΑΠΟΛΥ ΣΕΙΣ ; Σ

Σε περιβάλλον δυσµενές, άκρως εχθρικό για τον κόσµο της εργασίας, η διοίκηση του

Οργανισµού ξεδιπλώνει ένα καταιγισµό ενεργειών και µεθοδεύσεων, για την ανατροπή κάθε δικαιώµατος των εργαζοµένων του και την περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας της Deutsche Telecom Ο ολοκληρωτικός πόλεµος που µας κήρυξαν οι δανειστές, η Τρόικα και η κυβέρνηση Παπαδήµου, αξιοποιείται στο έπακρο από τη διοίκηση για τις µονοµερείς της αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες προκαλούν, εκτός από την οικονοµική µας αφαίµαξη, σοβαρές ζηµιές στα εργασιακά µας δικαιώµατα και απειλούν κι αυτήν ακόµη τη ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ... => 2η σελίδα

Ερήµην του λαού ψήφισαν το Μνηµόνιο ΙΙ

“Το εκβιαστικό δίληµµα "λιτότητα ή χρεωκοπία" είναι στην ουσία αρνητικό άθροισµα: και λιτότητα και χρεωκοπία... Σήµερα ταπεινώνουν τους Έλληνες, αύριο τους υπόλοιπους λαούς, σπέρνοντας δυσπιστία και µίσος ανάµεσά τους...” (Από το κείµενο της Πρωτοβουλίας 130 διανοούµενων για την υπεράσπιση της κοινωνίας και της δηµοκρατίας).

Θέλουµε αξιοκρατία και απαιτούµε αξιοκρατικό σύστηµα επιλογής προϊσταµένων τη σηµερινή συγκυρία, που στο χώρο των τηλεπικοινωνιών µαίνεται έντονα ο ανταγωνισµός, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης. Είναι απαράδεκτο να εξακολουθούν και σήµερα στον ΟΤΕ να επικρατούν, -όσον αφορά στις τοποθετήσεις προϊσταµένωνλογικές είτε στενά συντεχνιακές, είτε διάφορων «επιροών» ή ακόµα χειρότερα «λεπτών ισορροπιών». Η Ένωσή µας, που τα µέλη της αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, απαιτεί αξιοκρατικό σύστηµα επιλογής προϊσταµένων ώστε να αξιοποιείται και να αναπτύσσεται το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης και παράλληλα να αναγνωρίζονται οι γνώσεις και οι ικανότητες.


ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε Ε Τ Ε - Ο Τ Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Οργανισµού, µέρος της οποίας παρακολουθήσαµε στις µεταβολές της Γενικής ∆ιεύθυνσης Λειτουργιών & Τεχνολογίας, προ• Η πρόσληψη 700 εργαζοµένων µε καθεστώς Oteplus,επεκτείνει κι άλλο τις ελαστικές σχέσεις εργασίας • Η επέκταση των εργολαβιών στην εκτέλεση του τηλεπικοινωνιακού έργου, πιέζει επιπλέον τις σταθερές θέσεις εργασίας, αντικαθιστώντας τις µε αυτές του «έργου»

• Η ευρεία εφαρµογή του Work

Αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν …

χωρά και η καθηµερινή εφαρµογή της, δηµιουργεί µια εντελώς νέα κατάσταση στον ΟΤΕ. Κι έπονται οι αλλαγές στα τηλεπ. διαµερίσµατα και τα τµήµατα... Force Management (WFM) σε συνδυασµό µε την επέκταση του GIS, καθώς και η γενίκευση του Standby, περικόπτει δραµατικά τις οργανικές θέσεις και τις βάρδιες. Πιέζουν, δηλαδή, κι άλλο τις σταθερές θέσεις εργασίας εξειδικευµένου προσωπικού και φέρνουν µεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας • Το 7ωρο άνοιξε νέα ζητήµατα µε την απασχόληση µας και το σπα-

στό ωράριο των καταστηµάτων καθιερώνει πλέον το «ελαστικό ωράριο» στον ΟΤΕ. Έπεται όµως και συνέχεια µε το ωράριο, από την επιχειρούµενη µετατόπιση του στο µέσον της µέρας, ανάµεσα στις 9:00 και τις 18:00.

Η διοίκηση του ΟΤΕ προχωρά σε οργανωτικές αλλαγές χωρίς καµιά διαβούλευση µε τα συνδικάτα

Αν οι αλλαγές που περιγράφονται συνδυαστούν µε τα κατά καιρούς δηµοσιεύµατα, περί µεταφοράς προσωπικού σε θυγατρική ή θυγατρικές, µε πρόσχηµα το «εργατικό κόστος» και την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων), πρέπει να αναµένουµε πολύ δραµατικότερες εξελίξεις στα εργασιακά µας, αλλά και στις ίδιες θέσεις εργασίας µας. Η έντονη ανησυχία µας για τις υλοποιούµενες αλλα-

ηλεκτρονική

γές δεν σηµαίνει πως διεκδικούµε κάποια µορφή συνδιοίκησης στον Οργανισµό ή ότι είµαστε γενικά αντίθετοι στις αλλαγές. Είµαστε όµως σίγουροι πως αν αυτές οι αλλαγές εφαρµοσθούν χωρίς να θέσει τις δικές του δικλείδες το συνδικαλιστικό κίνηµα, τότε, αυτές θα φέρουν µεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας, θα επιβάλουν εργασιακές σχέσεις «λάστιχο» και θα φέρουν ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ !

“Ενηµέρωση”

ΤAKTIKH ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ, Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Ένωση Εργαζοµένων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΟΤΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αριστοτέλους 22 Τ.Κ. 104 33 Τηλ.: (210) 52 33 456, 52 38 318 Fax: (210) 52 45 044 E-mail:eeteote@otenet.gr WEB SITE:www.eete-ote.gr ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Νίκος Πυλαφάς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α: Άρης Αλεξίου, Ανδρέας Κυτέας, Γιώργος Θεοχάρης Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη και τις απόψεις της ΕΕΤΕ - ΟΤΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πρακτική: «να να δούµε πρώτα» πρώτα και καταγγέλλουµε εκ των υστέρων κάθε δυσµενή µεταβολή, µε δελτίο τύπου ή κάποια τουφεκιά εν είδη 24ωρης, πρέπει να ανατραπεί ! Με αιχµή την εναντίωση στις ποικίλες εργασιακές σχέσεις: Έργου (εργολάβοι), Ορισµένου Χρόνου (o-teplus, oteglobe, hellascom), απαιτούµε: - Αξιοποίηση όλου του προσωπικού του ΟΤΕ και οι όποιες προσλήψεις να είναι αορίστου χρόνου. - Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη για υπαγωγή εργαζοµένων σε θυγατρικές και για απολύσεις. - Να ακυρωθούν τώρα όλες οι µονοµερείς αποφάσεις της ∆ιοίκησης. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ


Με κέφι κι ελπίδα απέναντι στο γκρίζο

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, το µνηµόνιο αντίσταση κι οι εργαζόµενοι του ΟΤΕ, µέλη και φίλοι της ΕΕΤΕ, να ανταµώνουν και να διασκεδάζουν όλοι µαζί. Ευκαιρία, η κοπή πίτας των διοικουσών επιτροπών στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και µέσα στο τριήµερο της Αποκριάς στο Ηράκλειο (φως φανάρι από την αµφίεση).

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Ο ι τ οπ ι κ ές της ΕΕΤ Ε έ κο ψ α ν την πίτα του 201 2

Με την ευκαιρία βραβεύσαµε τα παιδιά των συναδέλφων µας που πέτυχαν στις περσινές Πανελλήνιες και βρίσκονται στο ξεκίνηµα των σπουδών τους, αλλά και µέλη µας που διακρίνονται σε άλλους τοµείς, όπως ο συνάδελφος Θοδωρής Κυριακόπουλος πανελλήνιος πρωταθλητής στο αγώνισµα του δυναµικού Τρίαθλου, στην πίτα της Θεσσαλονίκης (φωτο)

Πάτρα

Ηράκλειο

Σχέση Εργασίας OTEPLUS

ΠΑΡ ΕΜΒ ΑΣΕ ΙΣ ΓΙ Α Μ ΕΤΑ ΚΙ ΝΗΣ ΕΙ Σ & Ε ΚΠΑ Ι∆ ΕΥΣ ΕΙΣ

Κλείνει σχεδόν µια δεκαετία στον ΟΤΕ ο θεσµός του ενοικιαζόµενου εργαζόµενου, µε προσλήψεις µέσω Oteplus, Hellascom, κλπ. Ο στόχος προφανής: να αµφισβητηθούν οι σταθερές σχέσεις εργασίας, να µειωθεί το λεγόµενο “εργατικό κόστος”, να διαχωριστούν σε κατηγορίες οι εργαζόµενοι. Οι δυσλειτουργίες που δηµιούργησαν και εξακολουθούν να δηµιουργούν στις υπηρεσίες του Οργανι-

σµού οι διαφορετικές ταχύτητες εργαζοµένων, δεν φαίνεται να πτοούν τη διοίκηση η οποία προχωρά αυτή την περίοδο σε νέες προσλήψεις µερικής απασχόλησης... Οι εργαζόµενοι µε καθεστώς θυγατρικής, όµως, αποτελούν εύκολο στόχο και για τους προϊσταµένους των διευθύνσεων ή των περιφερειών και κάποιοι απ’ αυτούς αποκλείουν τους συναδέλφους της oteplus από τις εκπαιδεύσεις, τις µετακινήσεις, τη συµ-

µετοχή στο προσωπικό ασφαλείας... Με επανειληµµένες παρεµβάσεις της όπου υπήρξαν αµφισβητήσεις, η Ένωση µας έλαβε διαβεβαιώσεις για τη συµµετοχή των συναδέλφων της oteplus στις µετακινήσεις και τις εκπαιδεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα παρακολουθούµε την εφαρµογή των δεσµεύσεων αυτών, θεωρώντας επιβεβληµένη την κατάργηση κάθε διάκρισης σε βάρος των συναδέλφων.


Συνάντηση για τα ΠΤΥΧΙΑ, τα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, τις παρεµβάσεις στο Συνδικαλιστικό Κίνηµα

Στα πλαίσια επαφών της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ µε στελέχη της διοίκησης του Οργανισµού, πραγµατοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου συνάντηση του προέδρου και του γραµµατέα της Ένωσης µε τη γενική διευθύντρια Νοµικών και Ρυθµιστικών Θεµάτων κυρία Ειρήνη Νικολαϊδου. Η συζήτηση αφορούσε κυρίως θεσµικά ζητήµατα τα οποία απασχολούν τους εργαζόµενους του ΟΤΕ και κυρίως αυτούς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. • Με έµφαση τέθηκε η αναγνώριση των πτυχίων τριτοβάθµιας αρκετών συναδέλφων αλλά και της θέσης όσων έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακό δίπλωµα. Από τη µεριά µας επισηµάνθηκε στην κα Νικολαϊδου η υποχρέωση του Οργανισµού, η οποία προκύπτει και από Συλλογική Σύµβαση, να αποκαταστήσει ηθικά, διοικητικά και οικονοµικά τους θιγόµενους συναδέλφους. Προτάθηκε δε να θεσπισθεί ειδική βαθµίδα για τους αποφοίτους ΤΕΙ µε µεταπτυχιακό, κάτι που µπορεί να γίνει µε συλλογική συµφωνία. Η κυρία γενική διευθύντρια, κατά δήλωση της, βρήκε ενδιαφέρουσα την πρόταση της Ένωσης για τα µεταπτυχιακά και είπε πως αν κάτι τέτοιο τεκµηριώνεται εκείνη θα κάνει θετική εισήγηση. ∆εν έδειξε όµως το ίδιο ενδιαφέρον για την αναΓια το ρικό Επικου

γνώριση των πτυχίων που κατατέθηκαν µετά την πρόσληψη κάποιου εργαζόµενου. • Επισηµάνθηκαν στο στέλεχος του Οργανισµού φαινόµενα παρέµβασης στελεχών του ΟΤΕ στις λειτουργίες του συνδικαλιστικού κινήµατος και παραβίασης του Ν1264, µε πιέσεις σε εργαζόµενους για τη στάση τους στις εκλογικές διαδικασίες και για µεροληψία υπέρ συγκεκριµένων παρατάξεων ή ηγεσιών συλλόγων. Από τη µεριά της η κ. Νικολαϊδου δήλωσε ότι είναι αυτονόητη η µη παρέµβαση της διοίκησης στις συνδικαλιστικές λειτουργίες και πως δεν γνωρίζει να συµβαίνουν τέτοιες παρεµβάσεις στελεχών του Οργανισµού. Όταν όµως της αναφέρθηκαν διάφορα περιστατικά και στοιχεία για το αντίθετο, είπε πως θα τα εξετάσει. Από τη µεριά της Ένωσης ζητήθηκε η καταδίκη των φαινοµένων και η σύσταση της διοίκησης σε όλα τα ανώτερα στελέχη του Οργανισµού να απέχουν από τις διαδικασίες των συνδικάτων. • Συζητήθηκαν επίσης οι µονοµερείς αποφάσεις της διοίκησης, όπως η κατάργηση του ωραρίου 7:40, της µετακίνησης, του λογαριασµού Νεότητας... Από τη µεριά µας επισηµάνθηκε πως οι εργαζόµενοι επιφυλάσσονται για τη διεκδίκηση κάθε νόµιµης διεκδίκησης τους....

Συνάντηση των προεδρείων ΕΕΤΕ-ΟΤΕ και Ραδιοτηλεγραφητών

Συνάντηση της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ και των Ραδιοτηλεγραφητών, για το µέλλον του Επικουρικού µας Ταµείου, πραγµατοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου και κατατέθηκε στην ΟΜΕ-ΟΤΕ υπόµνηµα, µε το οποίο οι δυο σύλλογοι ζητούν από την Οµοσπονδία πρωτοβουλίες και δράση για το επικουρικό

και τα άλλα ζητήµατα των εργαζοµένων. . Αποσασίσθηκε επίσης να συνεχισθούν -µε τη συµµετοχή κι άλλων σωµατείων- οι κοινές πρωτοβουλίες και για άλλα ζητήµατα των εργαζοµένων του ΟΤΕ και να αποκτήσουν µόνιµο χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα επικριτική προφανώς σε συνεννόηση µε τη διοίκηση του Οργανισµού ήταν η ΟΜΕ- ΟΤΕ σε πρόσφατη ανακοίνωση της, σχετικά µε τον ανταγωνισµό στις τηλεπικοινωνίες, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ, και τους εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Η ΟΜΕ- ΟΤΕ στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για επιχείρηση άλωσης του δηµόσιου πλούτου και των όποιων ελάχιστων πόρων µπορούν να διατεθούν για ανάπτυξη και επισηµαίνει ότι η πολιτική που εφαρµόζεται όχι µόνο δεν προωθεί τον ανταγωνισµό και την προστασία του καταναλωτή, αλλά αντίθετα δηµιούργησε σωρεία προβληµάτων σε όλα τα επίπεδα, επιχειρηµατικά, ποιοτικά, ερ-

γασιακά, ασφαλιστικά, επενδυτικά κ.ο.κ. Σύµφωνα µε την ΟΜΕ, τα αποτελέσµατα του ανταγωνισµού, όπως προωθείται, είναι µέχρι στιγµής: - 100 εκατοµµύρια «φέσια» πτωχευµένων παρόχων. - Ενοικίαση κυκλωµάτων του ΟΤΕ στους παρόχους κάτω του κόστους, γιατί, αν έκλειναν, “θα νοθευόταν ο ανταγωνισµός”. - Υποχρέωση του Οργανισµού να πωλεί τα προϊόντα του έως και 100% πιο ακριβά ...για να έχουν οι «πάροχοι» υγιή κερδοφορία και ο ΟΤΕ ζηµίες. - Να επισκευάζονται οι βλάβες των παρόχων από τον ΟΤΕ.

Απέναντι στα καρτέλ τους «ιδανικούς παρόχους» και τις περίφηµες «Ανεξάρτητες Αρχές»

ΑΝΑΚ Ο ΤΗΣ Ο ΙΝΩΣΗ ΜΕ-ΟΤ Ε

τηλεπ - ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Στις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες της ΠΕΤ-ΟΤΕ τόσο ο αριθµός των ψηφισάντων, όσο και το σύνολο των µελών της παρουσιάζονται εµφανώς µειωµένοι σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογές. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι ανόητοι ηγεµονισµοί, οι αποστασίες αλλά και οι εκβιασµοί των συναδέλφων να αλλάξουν σωµατεία, δεν βρίσκουν απήχηση. Εµείς σαν ΕΕΤΕ θα συνεχίσουµε τη προσπάθεια µε διάλογο, θέσεις και προτάσεις για τη δηµιουργία ΕΝΟΣ επιχειρησιακού σωµατείου στον ΟΤΕ. Όσον αφορά τα αποτελέσµατα, αυτά καθ’ αυτά : * Η ∆ΑΚΕ έλαβε 1974 ψήφους (2164 το 2009) και ποσοστό 43,87% (43,7% το 2009) 15 έδρες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 27 αντιπροσώπους για την ΟΜΕ-ΟΤΕ. * Η ΠΑΣΚΕ έλαβε 1010 ψήφους (1478 το 2009) και ποσοστό 22,44% (29,9 % το 2009) 8 έδρες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 14 αντιπροσώπους για την ΟΜΕ. * Η ΕΣΚ έλαβε 446 ψήφους (345 το 2009) και ποσοστό 9,91% (7% το 2009) 4 έδρες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 6 αντιπροσώπους για την ΟΜΕ. * Η ΑΣΕ έλαβε 437 ψήφους (349 το 2009) και ποσοστό 9,71% (7% το 2009) 3 έδρες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 6 αντιπροσώπους για την ΟΜΕ. * Η Ακοµµάτιστη 371 ψήφους και 8,24% 3 έδρες για το ∆.Σ. και 5 αντιπροσώπους για την ΟΜΕ. * Το Ενωτικό Μέτωπο Ανατροπής έλαβε 262 ψήφους και 5,82%, 2 έδρες στο ∆.Σ. και 4 αντιπροσώπους για την ΟΜΕ. Λίγο πριν το εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, κι ενώ αποµένουν µόνο οι εκλογές της ΕΜΗΕΤ, η ∆ΑΚΕ διαθέτει 43 συνέδρους, η ΠΑΣΚΕ 42, η Αγωνιστική Συνεργασία 12, η ΕΣΚ 11, η Ενωτική 9, η ΑΣΕ 8, η Ακοµµάτιστη 5 και 1 ανεξάρτητος.


κεντρίσµατα

ΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΓΝΙ∆Ι ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ

Μ

είωσε το λεγόµενο “εργατικό κόστος” του ΟΤΕ, η προβλεπόµενη από την Συλλογική Σύµβαση µείωση των µισθών µας; Όχι αποφαίνεται -σύµφωνα µε πληροφορίες- η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, γιατί υπάρχει ταυτοχρόνως και ... µείωση των ωρών εργασίας. Ευκαιρία δεν χάνει λοιπόν η διοίκηση του Οργανισµού και επαναφέρει στην συζήτηση τα περί “µεταφοράς προσωπικού σε θυγατρικές”, αλλά και επιπλέον µείωσης των αποδοχών µας ! Πόσο στηµένο µοιάζει το παιγνίδι όταν αφορά το τσάκισµα των εργαζοµένων... Η µείωση αποδοχών µε 7ωρο, κατά την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, δεν συνιστά µείωση εργατικού κόστους και δεν εγκρίνονται έτσι κάποια ελκυστικότερα εµπορικά πακέτα του ΟΤΕ. Η µείωση αποδοχών µε 7ωρο, λένε, είναι πλασµατική και δεν διασφαλίζει τον “υγιή ανταγωνισµό στις τηλεπικοινωνίες”. Η επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, όµως, δια της µεταφοράς εργαζοµένων του ΟΤΕ σε θυγατρική, το κάνει !

Να δηµοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων στα σωµατεία µας

Παρακολουθήσαµε τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΜΕ – ΟΤΕ στις 9 Φεβρουαρίου, η οποία συνέπεσε και µε την ανακοίνωση του Μνηµονίου ΙΙ. Η όλη συνεδρίαση, δηλαδή, οι διαδικασίες, οι οµιλίες και η ανταλλαγή απόψεων, δεν θα µπορούσαν να είναι σε διαφορετικό επίπεδο απ’ αυτό που υποπτευόµασταν χρόνια, παρατηρώντας από κάποια απόσταση την αποτελεσµατικότητα και την επάρκεια των ηγετών της Οµοσπονδίας µας: Οι εισηγητές, πρόεδρος και γραµµατέας αυτοσχεδίαζαν ή αοριστολογούσαν και διέκοπταν συστηµατικά τους άλλους οµιλητές όταν

ενοχλούνταν από τα λεγόµενα τους. Η δε φρασεολογία, µε πρωταγωνιστές και πάλι το δίδυµο προέδρου και γραµµατέα, σε κάποιες φάσεις της συνεδρίασης ήταν απαράδεκτη και υβριστική: “Όποιος έχει αρ....α ας ζητήσει εξαίρεση από τη Συλλογική Σύµβαση”, ή “είστε κότες, πουλ, πουλ, πουλ ....”, φώναζε, απρόκλητα, όρθιος και έξαλλος, ο “δεξιός του κερατά” (κατά δήλωση του) συνάδελφος Μπιρµπιλής ! Θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων, για να ξέρει ο κάθε συνάδελφος τι συζητείται και ποιός λέει τι...

Εκφυλιστικά φαινόµενα

Λίγες µέρες πριν τις εκλογές στην ΠΕΤ-ΟΤΕ, έφθασαν στα γραφεία της ΕΕΤΕ

- ΟΤΕ κάποιες αιτήσεις διαγραφής µελών µας και ήταν φυσικό να διερευνήσουµε την αιτία. Μιλήσαµε λοιπόν µε κάποιους από αυτούς τους συναδέλφους και ρωτήσαµε, τι τους οδήγησε στην απόφαση να ζητήσουν τη διαγραφή τους. ∆υστυχώς δεν γίναµε σοφότεροι από αυτήν την επικοινωνία, αλλά από κάποια µισόλογα καταλάβαµε πως κοινός τόπος ήταν οι πιέσεις κάποιων στελεχών της ΠΕΤ και οι εκλογικές τους σκοπιµότητες. Είναι σεβαστό το δικαίωµα του κάθε σ υ ν α δ έ λφ ο υ να επιλέγει τη συλλογικότητα την οποία εµπιστεύεται να τον εκπροσωπεί. Όµως, αυτό δεν έχει καµία σχέση µε τις πιέσεις στελεχών του Οργανισµού σε βάρος της ΕΕΤΕ ή µε το γεγονός ότι οι περισσότερες αιτήσεις διαγραφής στάλθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου 12:22 από το φαξ της ΠΕΤΟΤΕ στην Αθήνα, άσχετα αν οι συνάδελφοι ήταν στα Φάρσαλα, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, ή αλλού...

Κρίµα !

Εδώ ο κόσµος σκίζεται...

Το δράµα τους περνούν οι θιασώτες της “εργασιακής ειρήνης” του Πολιτιστικού Κέντρου των εργαζοµένων της Αττικής, οι οποίοι ενώ ο κόσµος γύρω καιγόταν και έρχονταν ένα

- ένα ή κατα ριπάς τα αντεργατικά µέτρα, εύχονταν µέσω της “Πολιτιστικής Έκφρασης”: αντί “Καλόν Αγώνα”, “Εργασιακή Ειρήνη” ! Κάτι δεν πάει καλά, εκεί, στην 3ης Σεπτεµβρίου. Πρόκειται για αφέλεια ή για κάτι πολύ χειρότερο;


Ιστορία - τηλεπικοινωνίες - συνδικαλιστικό κίνηµα *

Ο “ασυρµατιστής” Βασίλης Τσιτσάνης

T πια Τσιτσάνης, υπηρετεί στο Τάγµα Τηλεγραφητών στη ο 1938 ο στρατευµένος

Θεσσαλονίκη, όπου στάλθηκε και ο εργαζόµενος στα ΤΤΤ (Ταχυδροµεία, Τηλέγραφος, Τηλέφωνα) Χαρίλαος Φλωράκης. Τότε πρωτογνωρίζονται και ξανασυναντιούνται το 1940 στο Τάγµα Μηχανικών στα Γιαννιτσά, πριν αναχωρήσουν για το µέτωπο. Ο Χαρίλαος Φλωράκης διηγείται για τη ζωή τους στο Τάγµα Τηλεγραφητών: «Όταν πήγα εγώ στο Τάγµα, ο Τσιτσάνης ήταν ήδη γνωστός και αγαπητός στους φαντάρους. Συχνά τα βράδια µετά το προσκλητήριο πηδούσε τα συρµατοπλέγµατα µε κάποιον άλλο και πήγαιναν στις ταβέρνες που ήταν γύρω από το στρα-

τόπεδο και δούλευαν µέχρι αργά το βράδυ. Με τον ίδιο τρόπο ξαναγύριζαν και ούτε γάτος ούτε ζηµιά. Κάποια φορά όµως ο επιλοχίας τού έστησε καρτέρι και τον έπιασε στα πράσα, που πηδούσε το φράχτη. Την άλλη µέρα το πρωί στην αναφορά τον ρωτάει ο λοχαγός: "Τι γύρευες στα σύρµατα τέτοια ώρα, Τσιτσάνη;". Κι αυτός µε χιούµορ και ετοιµόλογος του απαντά: "Ασυρµατιστής δεν είµαι κυρ λοχαγέ; Πήγα να τα επιθεωρήσω, να δω αν είναι εντάξει"».... Σχετικό µε την εµπειρία αυτή του Τσιτσάνη είναι και το όχι και τόσο γνωστό τραγούδι: Πέντε µήνες βρίσκοµαι µεσ στη Θεσσαλονίκη,, στο τάγµα τηλεγραφητών, εκεί που µου ανήκει, Ενόµιζα πως θα 'µουνα παντο-

τινά πολίτης, µα πήρα τον ασύρµατο και έγινα προφήτης Στον ώµο τον φορτώνοµαι και στο Ντεπό πηγαίνω,,

κορίτσια της Καλαµαριάς όλα τα ξετρελαίνω...

(Μέρος της πληροφορίας από το site του περιοδικού Ως3)

(*) Από το λεύκωµα της ΟΜΕ - ΟΤΕ “ΜΗΝΥΜΑΤΑ Μνήµης και Ιστορίας”, έκδοση του 2005

∆εντροφύτευση της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ στο λόφο του Πάρκου Τρίτση

Επειδή “η αναγέννηση και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, δεν είναι µια απλή τυπική υποχρέωση, αλλά καθήκον και συνείδηση χρέους κάθε ενεργού πολίτη”, το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου φυτέψαµε κάπου 300 δεντράκια στο λόφο του Πάρκου Τρίτση.

Τα µέλη της ΕΕΤΕ µε αυτή τους την πρωτοβουλία συνέβαλλαν µαζί µε τους πολίτες του ∆ικτύου Εθελοντών και τα παιδιά κάποιων συναδέλφων, να ζωντανέψει λίγο η πλαγιά του µικρού λόφου. Εκτός από την φύτευση των νεαρών δενδρυλλίων οι µικροί εθελοντές διασκέδασαν µε τα παιχνίδια που τους υπέδειξαν οι εργαζόµενοι του Εθνικού ∆ρυµού της Πάρνηθας

Φεβρουάριος 2012  

Ενημέρωση - Περιοδικό της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you