Page 1

Κανένας µόνος του στην κρίση !

ερχόµαστε πιο κοντά στην Ένωσή µας στεκόµαστε αλληλέγγυοι σε κάθε δοκιµαζόµενο συνάδελφο αρ.φύλλου:1, Ιανουάριος 2012

ηλεκτρονική έκδοση

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΤΕ

τακτική ενηµερωτική έκδοση της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, http://www.eete-ote.gr, e-mail:eete-ote@otenet.gr

ΠΕΡΙΚΟΠΗ Μ ΙΣΘΩΝ ΚΙ ΕΝΑ ΒΑΠΟΡΙ ΦΟΡΟΙ…

∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟ 2012

∆ραµατική συρρίκνωση θα υποστούν τα εισοδήµατά µας το 2012 καθώς, πέρα από τους έκτακτους φόρους σε εισοδήµατα και ακίνητα, την αύξηση της φορολογίας λόγω της µείωσης του αφορολόγητου και τον περιορισµό των φοροαπαλλαγών, θα αρχίσει να ισχύει και η ΕΣΣΕ 2012 – 2014 µε τις γνωστές περικοπές αλλά και η διαδικασία της παρακράτησης για την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. Το 2010 και το 2011, βιώσαµε τις συνέπειες από τη µανία επιβολής νέων έµµεσων φόρων. Η αύξηση του ΦΠΑ στο 13% και 23%, η εκτόξευση του φόρου στη βενζίνη και το πετρέλαιο, η µετάταξη προϊόντων από το χαµηλό στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ και η αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης ήρθαν για να µείνουν. Στα παραπάνω πρέπει να

προστεθούν και οι άµεσοι φόροι όπως τα αυξηµένα τέλη κυκλοφορίας, την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα του 2010, το ΕΤΑΚ αλλά και το Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων κτισµάτων µέσω του λογαριασµού της ∆ΕΗ. Τα παραπάνω µείωσαν το διαθέσιµο εισόδηµά µας ενώ τα δύο αυτά χρόνια (2010 και 2011) οι µισθοί µας έµειναν «παγωµένοι» στα επίπεδα του 2009 και µε τις µονοµερείς αποφάσεις της ∆ιοίκησης αρκετοί συνάδελφοι υπέστησαν επιπλέον σηµαντική απώλεια εισοδήµατος. Το 2012 θα ξεκινήσει µε περικοπή των αποδοχών µας (βασικός µισθός και χρονοεπίδοµα) κατά 12% όπως προβλέπει η ΕΣΣΕ 2012 - 2014. Ταυτόχρονα θα διαπιστώσουµε ότι ψαλιδίζονται οι καθαροί µισθοί µας λόγω µείωσης του αφορολογήτου (θα παρακρατείτε µεγαλύτερος φόρος µισθωτών υπηρεσιών) και είσπραξης της εισφοράς αλληλεγγύης του 2012 µέσω των απολαβών µας. Παράλληλα εκτοξεύεται το ποσό του φόρου που θα πληρώσουµε µε το εκκαθαριστικό του 2012 (για τα εισοδήµατα του 2011 που θα εκκαθαριστούν .... => 2η σελίδα

ΣΕ ΣΤΡΑΒΟ ∆ΡΟΜΟ η αναδιοργάνωση του Οργανισµού

* Χαοτικές καταστάσεις * Υπερσυγκεντρωτισµό του κέντρου µε αποδυνάµωση των περιφερειών * Όπως – όπως µετακίνηση προσωπικού και έργου * Και προπάντων, ανάγκη για περεταίρω εκχώρηση έργου στους εργολάβους Αυτά έφερε στην τρίµηνη εφαρµογή της η περιβόητη πρώτη φά-

ση της αναδιοργάνωσης υπηρεσιών του Οργανισµού. Τα µηνύµατα από όλες τις περιφέρειες, µετά την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και τη δηµιουργία των ∆ιευθύνσεων Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδοµών, ∆ιαχείρισης & Λειτουργίας Υπηρεσιών, Λειτουργίας ∆ικτύου & Πλατφορµών, είναι σχεδόν ίδια: Η πολυθρύλητη αναδιοργά-

νωση, το project το οποίο εγκαίρως είχαµε αναδείξει πρώτοι ως ΕΕΤΕ, έγινε κατόπιν εντολής από το Μόναχο, γιατί ....“έτσι κάνουµε εµείς στη Γερµανία” και µε παραγγελία “να προκύψει συγκεκριµένο ποσοστού πλεονάζοντος προσωπικού”. => Ανακοίνωση της ΕΕΤΕ Κεντρ. Μακεδονίας (4η σελ.)

Η ΕΕΤΕ - ΟΤΕ κοντά στα µέλη της

Σε µια εποχή που βιώνουµε πρωτόγνωρες καταστάσεις, µε παραδοµένη τη κυριαρχία της χώρας και το περήφανο λαό µας ταπεινωµένο και προδοµένο, έρµαιο των διεθνών τοκογλύφων που µε το πρόσχηµα της κρίσης επιβουλεύονται στοιχειώδη εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώµατα που δυσκολεύουν την καθηµερινότητα και τη µάχη της επιβίωσης, έχουµε καθήκον και υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά αλλά και τις συνειδήσεις µας να αντιδράσουµε, ν’ αντισταθούµε να κρατήσουµε αναµµένο το φάρο του συνδικάτου µας χαλυβδώνοντας την ενότητα και την αλληλεγγύη µας, αλλά και κόβοντας τον οµφάλιο λώρο µε ότι σάπιο και ιδιοτελές, µε εξαρτηµένες και χειραγωγηµένες συνειδήσεις, που µας έφτασαν ως εδώ... Το νέο 15µελές ∆.Σ. της Ένωσής µας που προέκυψε στις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες, ανανεωµένο και αποτελούµενο στη συντριπτική του πλειοψηφία από νέους συναδέλφους, στα πλαίσια της πληρέστερης ενηµέρωσης των µελών της Ένωσής µας, ξεκινά µε την δηµιουργία ηλεκτρονικής εφηµερίδας που θα αποστέλλεται σε πολύ τακτικά διαστήµατα και θα παρέχει ελεύθερο βήµα σε όλα τα µέλη µας. Έτσι λοιπόν περιµένουµε και τη δική σας συµβολή µέσω της κατάθεσης κειµένων, προτάσεων αλλά και της ανταλλαγής απόψεων. Νίκος Πυλαφάς


∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟ 2012

...συνέχεια από την 1η σελίδα ....µε αφορολόγητο τα 5.000 ευρώ) αλλά και λόγω της ενίσχυσης των τεκµηρίων, της κατάργησης της έκπτωσης για τις αποδείξεις, της µείωσης των φοροαπαλλαγών αλλά και της εφαρµογής νέας φορολογικής κλίµακας. Μέσω του εκκαθαριστικού της επόµενης χρονιάς, θα πληρώσουµε και την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα του 2011. Μέσα στο 2012 θα κληθούµε επίσης να πληρώσουµε το Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων κτισµάτων και µάλιστα αυξηµένο λόγω της επικείµενης αύξησης των αντικειµενικών

αξιών των ακινήτων, το ΕΤΑΚ του 2009 (όσοι δεν το έχουν πληρώσει ήδη) καθώς και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010 και 2011 για όσους έχουν ακίνητα αντικειµενικής αξίας πάνω των 200.000 ευρώ. ∆εν αποκλείονται βέβαια και πρόσθετα µέτρα λόγω τρόικας και µνηµονίων… Στις παραπάνω δαπάνες που µειώνουν δραµατικά το διαθέσιµο εισόδηµά µας θα πρέπει να συνυπολογίσουµε την αύξηση των τιµολογίων των ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, Φυσικό αέριο, εισιτήρια συγκοινωνιών) και των ανατιµήσεων στα βασικά είδη διαβίωσης (τρόφιµα,

καύσιµα κλπ). Σύµφωνα µε τα παραπάνω η απώλεια διαθέσιµου εισοδήµατος το 2012 εκτιµάται ότι θα είναι της τάξεως του 35 µε 40% σε σχέση µε αυτό του 2009 και αυτή είναι και η απόλυτη (αριθµητικά) απάντησή µας σε όσους ισχυρίζονται ότι «φτηνά τη βγάλαµε»…

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ…

Παράδειγµα ετήσιων απωλειών εισοδήµατος λόγω εφαρµογής της ΣΣΕ 2012 - 2014 συναδέλφου Τ.Ε. κατηγορίας, κλάδου Τ που έχει προσληφθεί το 1984 στον ΟΤΕ, έγγαµο που δεν τον επιβαρύνουν παιδιά: Στον ίδιο συνάδελφο θα αναλογούσε Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών για τα εισοδήµατα του 2011 (µε βάση τη φορολογική κλίµακα που ίσχυε το 2010) 6667 € ποσό που θα µειωνόταν σηµαντικά από τη ρύθµιση για τις αποδείξεις που ίσχυε και καταργήθηκε καθώς και τις φοροαπαλλαγές που τυχόν είχε (ιατροφαρµακευτικές, ασφάλεια ζωής, ενοίκιο παιδιού που σπουδάζει κλπ). Στον ίδιο συνάδελφο αναλογεί Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών για τα εισοδήµατα του 2011 (µε βάση τη φορολογική κλίµακα που θα ισχύσει το 2012) 7524 € ποσό που δεν θα µειωθεί σηµαντικά από αποδείξεις και φοροαπαλλαγές λόγω κατάργησής τους.

Ο συνάδελφος επίσης (όπως όλοι µας) θα κληθεί να πληρώσει περίπου 724 € εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα του 2011 και άλλα τόσα περίπου για την ίδια αιτία τµηµατικά µε παρακράτηση από το µισθό του το 2012. Σύνολο δηλαδή για εισφορά αλληλεγγύης το 2012 1400 €. Αν δεχτούµε ότι ο εν λόγω συνάδελφος κατοικεί σε δικό του σπίτι 70 τ.µ. µέσης αντικειµενικής αξίας θα κληθεί εντός του 2012 να πληρώσει 420 € ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων κτισµάτων µέσω του λογαριασµού της ∆ΕΗ. Αν αθροίσουµε µόνο τις επιβαρύνσεις του παραδείγµατός µας θα καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι ο συνάδελφος θα υποστεί µια µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατός του της τάξεως του 23%...

Αν λογαριάσουµε και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρουµε στην αρχή του άρθρου θα καταλήξουµε όλοι µαζί στο ίδιο θλιβερό συµπέρασµα… Τουλάχιστον στο ζήτηµα της ΣΣΕ 2012 – 2014 η ΕΕΤΕ-ΟΤΕ οµόφωνα δεν υιοθέτησε το «σφάξε µε αγά µου ν΄ αγιάσω» και οι συνάδελφοι µας δικαίωσαν στις εκλογές της Ένωσής µας.


Τα νέα όργανα της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

Από τις εκλογές του Νοεµβρίου προέκυψαν νέα όργανα της Ένωσης µας (Κεντρικό ∆ιοικητικόΣυµβούλιο και ΤοπιΕκτ. Επιτροπή Πρόεδρος Νίκος Πυλαφάς

Μέλη ∆.Σ.

Γιάννης Αλατσατιανός

Γ. Γραµµατέας Ανδρέας Κυτέας

Αντιπρόεδρος Γιώργος Θεοχάρης

Θοδωρής Αντωνόπουλος

Βαλάντης Θεοδοσάκης

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρόεδρος: Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλη:

Βαλάντης Θεοδοσάκης Γιεπεσάκης Γιάννης Λεµπιδάκης Νίκος Γαλάνης Αντώνης, ∆ερµιτζάκης Νίκος

Πρόεδρος: Γραµµατέας: Ταµίας:

Παπαζιάκας ∆ηµήτριος Παπαγεωργίου Ιωάννης Μπασινός Αθανάσιος

Πρόεδρος: Γραµµατέας: Ταµίας:

Ζερµιώτης Περικλής Τσουµάνης Αναστάσιος Αυθίνος ∆ηµήτρης

Πρόεδρος: Γραµµατέας: Ταµίας:

Μάλαινος Χριστόφορος Παπαδάτου Σταυρούλα Κουτρουλής Χαράλαµπος

Πρόεδρος: Γραµµατέας: Ταµίας:

Σταυράς Γεώργιος Κουντούρης Μιχαήλ Χρυσοβ/ντης Γλένης Γεράσιµος

Πρόεδρος: Γραµµατέας: Ταµίας:

Ράλλης Γιώργος Γκόνης Αναστάσιος Γεωργίου ∆ηµήτρης

Πρόεδρος: Γραµµατέας: Ταµίας:

Χασάναγας Νίκος Ψυχούλας Νίκος Καρβουνιάρης ∆ηµήτρης

Πρόεδρος: Γραµµατέας: Ταµίας:

Μπάρκας Βασίλης Μπολούγαρη Μαρία Κούτσικας Αθανάσιος

ΛΆΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

κές ∆ιοικούσες Επιτροπές), τα οποία συγκροτήθηκαν ως εξής:

Αν.Γ. Γραµµατέας: Σταύρος Μηλιώνης

Αργύρης Καλογιάννης

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆.Σ.

Γρ. Οικονοµικού: Γρ. Οργανωτικού: Γρ.Τύπου & ∆ηµοσ. Θοδωρής Φιλόσοφος Ζαφείρης Φωτιάδης Σχέσ: Άρης Αλεξίου

Παναγιώτης Πράπας

Γιώργος Σµήλιος

ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γ. Γραµµατέας: Ταµίας: Αν. Γ. Γραµ.

Ανάργυρος Καλογιάννης Χρήστος Αντωνόπουλος Παναγιώτης Γκόλφης Κωνσταντίνος Σκιαδάς Ανδρέας Σιδέρης

Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλη:

Κοτζαµπασίδης Γιώργος Φωτιάδης Ζαφείρης Πολίτης Τάσος Μπριτσιάνης Θανάσης Αράπης Μέννιπος, Ελευθεριάδης Γρηγόρης, Σµήλιος Γιώργος

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ - ∆ΡΑΜΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γ. Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλος:

Αντωνακούδης Μιχάλης Λαµπίδης Κων/νος Καραγιάννης ∆ηµήτριος Βερούκης Αναστάσιος Καλαϊτζής Αθανάσιος

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Πρόεδρος: Γ. Γραµµατέας: Ταµίας:

Μανώλης Σπύρος Καραµανλίδης Χαράλαµπος Λαζίδης Χρήστος

Πρόεδρος: Γ. Γραµµατέας: Ταµίας:

Καλτσάς Κων/νος Κράντας Πολύτιµος ∆ηµητρακόπουλος ∆ηµ.

Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γ. Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλος:

Κασπαρίδης Φραγγούλης Κοροµπούλας ∆ηµήτρης Καρακασίδης Αθανάσιος Αβραµίδης Αριστείδης Σαπρανίδης Νικόλαος

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΕΒΡΟΥ - ΡΟ∆ΟΠΗΣ

Βασίλης Τσιάνας

Μιχάλης Χατζηϊωάννου

ΛΑΜΙΑΣ

Πρόεδρος: Μπαλατσούρας Κων/νος Γραµµατέας: Ζαχαρόπουλος Βασίλειος Ταµίας: Μπίκας Ιωάννης

ΣΕΡΡΩΝ

Πρόεδρος: Ψαρράς Λεωνίδας Γραµµατέας: Μπάτη Αναστασία Ταµίας: Μουταφτσής Αθανάσιος

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Πρόεδρος: Γεωργίου Σπυριδούλα Γραµµατέας: Σέργης Σταµάτης Ταµίας: Ζερβούδης Χαράλαµπος

∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρόεδρος: Μπιτζανάκης Γρηγόρης Γραµµατέας: Σέργιος Πέτρος Ταµίας: Κολοκυθάς Μανώλης

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ Πρόεδρος: Κουνής Ευστράτιος Αντιπρόεδρος: Παπαντωνάκης Βασίλειος Γ. Γραµµατέας: Χιωτέλης Χαράλαµπος Ταµίας: Πιάνος Μιχαήλ Μέλος: Φαφαλιός Παντελής


οι εκλογές της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και κάποια ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα αποτελέσµατα των εκλογών της Ένωσής µας µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα όπως: • Η δύναµη µελών της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, παρά τις συνταξιοδοτήσεις της τριετίας 2008 - 2011, την αποχώρηση µέρους στελεχών και «οπαδών» της ∆ΑΚΕ και κάποιων ακόµα που αναζητούν την εκλογή τους ή τη «βόλεψή» τους αλλού, παραµένει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Σε σχέση µε τους άλλους συλλόγους του χώρου έχει τη µικρότερη ποσοστιαία απώλεια µελών. • Η συµµετοχή των µελών στην εκλογική διαδικασία κρίνεται ως εξαιρετικά επιτυχείς αν ληφθεί υπόψη η ακραία συµπεριφορά στελεχών της ∆ΑΚΕ µε πρωτόγνωρους εκβιασµούς και απειλές (χρησιµοποιήθηκαν ακόµα και βουλευτές της Ν.∆….) προκειµένου να µη ψηφίσουν συνάδελφοι αλλά και η στάση ορισµένων που επιδίωξαν να χειραγωγήσουν την ΕΕΤΕ και δεν τους «πέρασε» και επέλεξαν την αποχή ή τη φυγή προς άλλους «ελεγχόµενους» χώρους… Σηµειώνουµε επίσης και τον ρόλο των δυσµενών καιρικών συνθηκών σε πολλές περιοχές της χώρας (π.χ. 11 µποφόρ στο Αιγαίο). • Τα άκυρα και τα λευκά (απολύτως δικαιολο-

γηµένα λόγω της απαξίωσης του συνδικαλιστικού κινήµατος από συµπεριφορές στελεχών του και το γενικότερο κλίµα) ήταν λιγότερα των αναµενόµενων. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνουµε υπόψη το «µήνυµα» τους στη δράση και τις επιλογές µας. • Η συνολική αποτίµηση είναι θετική και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι συνάδελφοι συµµετέχουν στις διαδικασίες του συνδικάτου τους όταν ο προεκλογικός αγώνας δεν περιλαµβάνει ύβρεις, πελατειακές υποσχέσεις, στείρες αντιπαραθέσεις αλλά βασίζεται στον ειλικρινή διάλογο και τις καθαρές θέσεις και προτάσεις από όλους, µε όλους και για ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΕΝΩΤΙΚΗ σ.κ. ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΚ ΑΣΕ

∆ΑΚΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΨΗΦΟΙ

2011

6,37

0

911

1

4

58 42

1

22,06

66,96

201

10

∆.Σ.

4,61 0

100

0 0

15

3 0 0

13

ΨΗΦΟΙ

Έχουν περάσει σχεδόν δύο µήνες από την αναδιοργάνωση υπηρεσιών και τη δηµιουργία των ∆ιευθύνσεων Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδοµών, ∆ιαχείρισης & Λειτουργίας Υπηρεσιών, Λειτουργίας ∆ικτύου & Πλατφορµών. Με την ευκαιρία της επίσκεψης των τριών ∆ιευθυντών στην Θεσσαλονίκη θα θέλαµε να καταθέσουµε τις παρακάτω παρατηρήσεις µας : 1. ∆εν δόθηκε το αναγκαίο χρονικό διάστηµα µεταξύ ανακοίνωσης και εφαρµογής της αναδιοργάνωσης, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία χαοτικών καταστάσεων. 2. Έγινε συγκέντρωση έργου στην Αθήνα µε αντίστοιχη µείωση του έργου της Περιφέρειας. 3. ∆ηµιουργήθηκαν προβλήµατα από την άµεση κατάργηση των τµηµάτων Ανθρώπινου ∆υναµικού και Χρηµατοοικονοµικών θεµάτων. 4. Είναι εµφανής η απουσία διοικητικής υποστήριξης των νέων Υποδιευθύνσεων. 5. Πραγµατοποιήθηκε µεταφορά έργου σε διαφορετικές διευθύνσεις, χωρίς την αντίστοιχη µετακίνηση του εξειδικευµένου προσωπικού που το υπηρετούσε. (πχ ΕΣΕΘΑ) 6. Στην κατανοµή του προσωπικού δεν ελήφθησαν υπόψη ηλικιακά κριτήρια και η εµπειρία των

εργαζοµένων µε αποτέλεσµα σε κάποια τµήµατα να έχουµε αυξηµένο µέσο όρο ηλικίας και απουσία γνώσεων. 7. Βρέθηκε να πλεονάζει προσωπικό µε πολύχρονη εµπειρία και εξειδίκευση, µε εκατοντάδες ώρες εκπαίδευσης ενώ θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και να δώσει λύσεις σε προβλήµατα. 8. ∆εν έγινε πρόβλεψη της στέγασης κάποιων τµηµάτων µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη δυσλειτουργία. 9. Ο νευραλγικός τοµέας της Πολυπλεξίας (κατασκευές και βλάβες υποδοµών), αλλά και των κέντρων, έµεινε χωρίς προσωπικό, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εξυπηρετήσει το αντικείµενο που του έχει χρεωθεί, ενώ όλο το κατασκευαστικό έργο θα οδηγηθεί µε µαθηµατική ακρίβεια στους εργολάβους. 10. ∆εν αποφευχθήκαν φαινόµενα σκοπιµοτήτων και ρεβανσισµού στις αποφάσεις που πάρθηκαν και αφορούσαν το ανθρώπινο δυναµικό. 11. ∆εν υπάρχει ευελιξία στις µετακινήσεις προσωπικού µεταξύ των ∆ιευθύνσεων. 12. ∆εν έχουν ξεκαθαρίσει οι διαδικασίες µεταξύ Περιφέρειας και υπολοίπων ∆ιευθύνσεων. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΕΤΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας συναντηθήκαµε µε τους εµπλεκόµενους Υποδιευθυντές, ενηµερωθή-

%

2008

657

54,02

47

3,87

159 35

318

1216

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 18-01-2011

2008 1594 1255 39 22

όλους. Ευχαριστούµε θερµά τα µέλη της Ένωσης για τη συµµετοχή τους. ΟΜΕ ΟΤΕ 9

%

610

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΤΕ-ΟΤΕ 2011 ∆ύναµη µελών 1382 ψήφισαν 976 άκυρα - λευκά 65 αποχή 24,6

13,08 2,88

26,15 100

9

ΟΜΕ ΟΤΕ 9

1

1

∆.Σ. 2 0 5

17

2 0 5

17

καµε, επισηµάναµε τα προβλήµατα, ζητήσαµε διορθωτικές κινήσεις, πάντα µε γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού ανάλογα µε τα προσόντα και τις εµπειρίες του, µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας. Άποψή µας είναι ότι η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών έπρεπε να συνοδεύεται από διαδικασία προκήρυξης των θέσεων ευθύνης και επιλογή των προϊσταµένων µε καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια για να ξεφύγουµε επιτέλους από το «άρρωστο» και βλαπτικό για την επιχείρηση παρελθόν και παρόν µας… Νοµίζουµε ότι υπάρχει ακόµα χρόνος… Εµείς ως ΕΕΤΕ – ΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας επιµένουµε, προτείνουµε και διεκδικούµε λύσεις, αλλαγές και διορθώσεις της κατάστασης που δηµιουργήθηκε, στην κατεύθυνση αξιοποίησης όλου του προσωπικού, ώστε ο ΟΤΕ να λειτουργεί µε τους υπαλλήλους του και όχι µε εργολάβους. Καλούµε τους υπεύθυνους ∆ιευθυντές, Υποδιευθυντές και Τµηµατάρχες να συνεργαστούν και να πάρουν αποφάσεις για διορθώσεις που θα βοηθήσουν το έργο του ΟΤΕ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙ∆ΗΣ Α. ΠΟΛΙΤΗΣ


κεντρίσµατα

Η συνταγή του Bloomberg, ήδη εφαρµόζεται

“Στην Ελλάδα -σχολίαζαν στις αρχές του έτους οι συντάκτες του οικονοµικού Bloomberg- πρέπει να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα (όχι µε την επιστροφή στο εθνικό νόµισµα, αλλά) πιο βάναυσα: Με την περικοπή των µισθών, η οποία, µε τη σειρά της, απαιτεί επίµονα υψηλό ποσοστό ανεργίας για την καταστολή της διαπραγµατευτικής δύναµης των εργαζοµένων»....

Για να µαθαίνουν οι νέοι και να θυµούνται οι παλιοί...

Θα θυµούνται, ίσως, οι παλιότεροι τις επεξεργασίες της ΕΕΤΕ (της τότε ΠΕΤΕΜ) για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Σ’ αυτές τις επεξεργασίες λοιπόν βασίσθηκε η αρµόδια Επιτροπή και ενέταξε τους συναδέλφους των καλωδιακών στα βαρέα....

“Κάµερες Παντού” στο ∆ιοικ. Μέγαρο

Πάνω από 300 κάµερες έχουν εγκατασταθεί µέσα και κυρίως έξω από το ∆ιοικητικό Μέγαρο από το περασµένο καλοκαίρι, γεγονός το οποίο επεσήµανε µε επιστολή της στα πρωτοβάθµια σωµατεία του ΟΤΕ και την ΟΜΕ, η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας ∆.Μ.: “Είναι έντονη η ανησυχία των εργαζοµένων, επισηµαίνει στην επιστολή της η Επιτροπή, αλλά και ο προβληµατισµός τους σχετικά µε τα συστήµατα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής

που τοποθετούνται µέσα και έξω από το ∆.Μ. ΟΤΕ. Προκύπτουν ερωτήµατα όπως ΠΟΙΟΣ και µε ΠΟΙΑ κριτήρια αποφάσισε να εγκατασταθούν στο ∆.Μ. ΟΤΕ αυτά τα συστήµατα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής, µε αποτέλεσµα την στο- χοποίηση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η ∆ιοίκηση του ΟΤΕ αλλά και των εργαζοµένων. Για τα συγκεκριµένα συστήµατα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής ∆ΕΝ έχει γίνει καµία ενηµέρωση και διαβούλευση µε την Ε.Υ.Α.Ε., όπως ο Ν. 3850 /2010 και η B.E.458/23/18-06-2007 ορίζουν. Ως εκ τούτου δεν γνωρίζουµε τι ενέργειες έχουν γίνει και αν έχουν τηρηθεί και όσα προβλέπονται από τους Νόµους του κράτους π.χ. Ν. 2472/1997 (Προσωπικά ∆εδοµένα) κ.λ.π.”

χαρτάκια εξόφλησης και ...αιτήσεις εξαίρεσης

“Να µας γνωστοποιήστε σχετική απόφαση Οργάνου σας... µε την οποία θα ζητείται η εξαίρεση των µελών της Ένωσής σας, προκειµένου από κοινού να διερευνήσουµε και να διατυπώσουµε όρους εξαίρεσης των µελών σας, στην υπό κατάρτιση Συλλογική Σύµβαση Εργασίας”... Αυτά ανέφεραν σε επιστολή τους προς την ΕΕΤΕ τον περασµένο Οκτώβριο -σε µια πρωτοφανή για οµοσπονδία, ενέργεια- ο πρόεδρος της ΟΜΕ συν. Κούτρας και ο γραµµατέας συν. Μπιρµπιλής.... Το έκαναν εκ του ασφαλούς και αφού συµβουλεύτηκαν το νοµικό σύµβουλο της ΟΜΕ, γνωρίζοντας ότι ΟΥΤΕ κάποιος µεµονωµένος σύλλογος, ΟΥΤΕ κάποιος συνάδελφος, µπορεί να ζητήσει εξαίρεση από την εφαρµογή µιας ΣΣΕ. Ας φαντασθούµε, λέµε τώρα, να µπορούσε να ζητηθεί..... Πόσα χαρτάκια εξόφλησης µε τη σχετική αίτηση εξαίρεσης, θα στέλνονταν στους συναδέλφους Κούτρα και Μπιρµπιλή, καθώς και στους επικεφαλής των δυο παρατάξεων ; Υπάρχουν ακόµη συνάδελφοι να υποστηρίζουν πως η µείωση των αποδοχών σε σχέση µε το 2009 είναι µόνο 12% ;

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ D.T. ΕΙΝΑΙ Ι∆ΙΑ ΠΑΝΤΟΥ…

Για όσους έχουν ακόµα τη ψευδαίσθηση ότι όσα γίνονται στον ΟΤΕ µετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών του Οργανισµού από την D.T. είναι επιλογές της ∆ιοίκησής του, δηµοσιεύουµε παρακάτω ανακοίνωση των Συνδικάτων της Croatian Telekom η οποία όπως και εµείς βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Γερµανικού οµίλου. Θα διαπιστώσετε αβασάνιστα ότι η D.T. εφαρµόζει παντού την ίδια πολιτική…

HST Συνδικάτο Εργαζοµένων στις Κροατικές τηλεπικοινωνίες, RSRH Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων στην Κροατία, SRHT Συνδικάτο εργαζοµένων στην Croatian Telekom ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ CROATIAN TELEKOM ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ CROATIAN TELEKOM ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗΣΤΙΑ – ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡ∆Η ! Οι λόγοι της απεργιακής µας κινητοποίησης • Η άρνηση της ∆ιοίκησης για κοινωνικό διάλογο

και διαπραγµατεύσεις µε τα συνδικάτα για τη βελτίωση των χώρων εργασίας και τον αριθµό εργαζοµένων ανά χώρο εργασίας και για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων τόσο εντός όσο εκτός της HT. • Η άρνηση υπογραφής συµφωνίας για το πρόγραµµα µείωσης προσωπικού για το 2012 , κάτι που συνιστά παραβίαση του άρθρου 84 της Συλλογικής Σύµβασης µε την HT. • Οι απολύσεις 450 εργαζοµένων στην HT, παρά των µικτών κερδών στην HRK 3,7 δις ( 500 εκατοµµύρια ευρώ) και του περιθωρίου κέρδους του 45%, γεγονός που αιτιολογείται από τα αίτια της ΄΄αγοράς΄΄. • Απολύσεις 40 εργαζοµένων από την οµάδα ΙΤ και ανακοίνωση µεταφοράς της εργασίας τους στη συνδεδεµένη εταιρία Combis LTD. • Απολύσεις εργαζοµένων στα οικονοµικά – λογιστικά λόγω ανακοίνωσης πιθανής µεταφοράς της δουλειάς τους στη Σλοβακία εντός της DT AG • Απολύσεις πωλητών , κλείσιµο καταστηµάτων και εισαγωγή σπαστού ωραρίου στις πωλήσεις. • Κάλυψη µόνιµων θέσεων εργασίας από φοιτητές στην Croatian Telekom αντί απασχόλησης εργαζοµένων αορίστου χρόνου. Η Απεργία θα πραγµατοποιηθεί σε όλη την Κροατία σε όλους τους χώρους δουλειάς της Croatian Telekom στις 24 Ιανουαρίου από τις 08.00 έως τις 16.00


Ιστορία - τηλεπικοινωνίες - συνδικαλιστικό κίνηµα *

19 Φεβρουαρίου ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ Συνεχίζουµε την αναδάσωση

Τα δεντράκια που φυτέψαµε ως ΕΕΤΕ – ΟΤΕ, πριν δυο χρόνια στην Πεντέλη, αναπτύσσονται και συµβάλουν στο πράσινο της Πεντέλης. Συνεχίζουµε στην Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 10.00 π.µ. στο Πάρκο Τρίτση (είσοδος Λ. Φυλής, Πλατεία Natuta , δίκτυο Εθελοντών). ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ !

Η πρώτη Οµάδα Στίβου της ΑΕΤΕ, 1938

Από την πρόδροµο του ΟΤΕ εταιρία, ΤΤΤ (Ταχυδροµεία, Τηλέγραφος, Τηλέφωνα) και την Siemens & Halske, υπογράφεται συµφωνία εκχώρησης δικαιωµάτων κατασκευής συντήρησης και εκµετάλλευσης, αστικών και προαστιακών τηλεφωνικών δικτύων στην Ελλάδα. Οι συµβάσεις επικυρώνονται από τη Βουλή και τη Γερουσία και αποκτούν ισχύ από τις 6 Μαίου 1930, ενώ,. µε την εκχώρηση των σχετικών δικαιωµάτων ιδρύεται στις 8 Αυγούστου του 1931, η Ανώνυµος Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρία (ΑΕΤΕ).

Η Ελλάδα συνδέεται τηλεφωνικά µε τη Βουλγαρία και µε τη Γιουγκοσλαβία και από το 1932 έως το 1934, πρώτα η Θεσσαλονίκη και µετά η Αθήνα, συνδέονται µε όλη την Ευρώπη. Ταυτoχρόνως, το 1932,

δηµιουργείται η Κεντρική Πανυπαλληλική Επιτροπή, τα µέλη της οποίας προέρχονταν κυρίως από τους Τριτατικούς (ΤΤΤ) και τους εκπαiδευτικούς που είναι τα πιο µαχητικά τµήµατα. @

(*) Από το λεύκωµα της ΟΜΕ - ΟΤΕ “ΜΗΝΥΜΑΤΑ Μνήµης και Ιστορίας”, έκδοση του 2005

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Εργαζοµένων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΕΤΕ-ΟΤΕ), επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Χαλυβουργίας και συναντήθηκε µε τους εκπροσώπους του σωµατείου και τους εργαζόµενους, που συνεχίζουν για 51η ηµέρα, τις απερΟ πρόεδρος της ΕΕΤΕ Ν. Πυλαφάς και ο γραµµατέας Α. Κυτέας γιακές και αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις, αποκρού- µε τον πρόεδρο του εργοστασιακού σωµατείου της Χαλυβουργίας οντας τα σχέδια και τους εκβιασµούς της εργοδοσίας Γ. Σιφωνιό. για απολύσεις και µείωση µισθών. Μεταφέροντας την οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. της Ένωσής µας, εκφράσαµε έµπρακτα την ηθική και υλική Ο αγώνας και η ενότητα των εργαζόµενων της Ελληνισυµπαράσταση και αλληλεγγύη µας, στους εργαζόµενους κής Χαλυβουργίας είναι αξιοθαύµαστος, και αποκτά ιδιαίτης Ελληνικής Χαλυβουργίας, οι οποίοι συνεχίζουν τον πο- τερο συµβολισµό, αφού αφορά όλους τους εργαζόµενους λυήµερο αγώνα τους και αισιοδοξούν ότι πλησιάζει η ώρα και άνεργους της πατρίδας µας που καθηµερινά πλήττοτης δικαίωσής τους. νται από τις αντεργατικές πολιτικές του µνηµονίου.


Επιχείρηση απαξίωσης των BR δακτυλίων “Χθες (πουλήθηκε) η Infote, προχθές η Αρµενία και το Μαυροβούνιο, πρόσφατα η FYROM, τώρα η Telecom Serbia, αύριο ο Hellasat και η ΟΤΕ Globe, τι τελικά θα µείνει από τον ΟΤΕ ;”

Τ

α νέα από τη διαχείριση και την ανάπτυξη του δικτύου του Οργανισµού (µε την ευρύτερη έννοια), είναι άκρως ανησυχητικά: Πριν ενάµιση περίπου µήνα 40 µήκη κύµατος (λ) των 10 Gbps, τα οποία εξυπηρετούσαν διεθνή κίνηση από και προς την Τουρκία τη Βουλγαρία και τη ∆υτική Ευρώπη, αποψιλώθηκαν από τους BR δακτυλίους του ΟΤΕ (BR4, BR4b & Transbalkan) και µεταφέρθηκαν σε νέο DWDM δακτύλιο της ΟΤΕ Globe! Μια τεράστια για τα δεδοµένα της Ελλάδας και του ΟΤΕ, επένδυση σε δακτυλίους πολυπλεξίας µηκών κύµατος 10 Gbps και πρόσφατα 40 Gbps, απαξιώνεται από µια νέα, ανταγωνιστική (!!!) επένδυση θυγατρικής του Οργανισµού, µε άµεση παρέµβαση στελεηλεκτρονική

“Ενηµέρωση”

ΤAKTIKH ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ, Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Ένωση Εργαζοµένων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΟΤΕ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αριστοτέλους 22 Τ.Κ. 104 33 Τηλ.: (210) 52 33 456, 52 38 318 Fax: (210) 52 45 044 E-mail:eeteote@otenet.gr WEB SITE:www.eete-ote.gr ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Νίκος Πυλαφάς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α: Άρης Αλεξίου, Ανδρέας Κυτέας, Γιώργος Θεοχάρης

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη και τις απόψεις της ΕΕΤΕ - ΟΤΕ

Πού οδη τη δι γούν εθ κίνησ νή η;

Έτσι σχολίαζε και διερωτάτο, σε δελτίο τύπου στις 2 Ιανουαρίου, η διοίκηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ, την πώληση του 20% της Telecom Serbia. Και πράγµατι...

χών της Deutsche Telekom και του προέδρου του ΟΤΕ κ. Μ. Τζαµάζ…

Τα ερωτήµατα είναι πολλά

- Σε ποιο σχεδιασµό εντάσσεται αυτή η εξέλιξη; - Αληθεύουν οι πληροφορίες οι οποίες φέρουν την «µητρική» Deutsche Telekom, να ενοποιεί και να απορροφά οικονοµικά και λειτουργικά -µε µοχλό την ΟΤΕ Globe- τη διεθνή κίνηση στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη; - Πως θα αξιοποιηθεί η τεράστια -αδιάθετη µετά την αποψίλωση των λ- χωρητικότητα των αναφεροµένων δακτυλίων ; - Τι σχεδιάζει η Deutsche Telekom και η τροϊκανή κυβέρνηση για τον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών της

Ελλάδας, την εθνική οικονοµία και τους εργαζόµενους ; - Πως και µε ποια δικαιοδοσία κάποιοι στον ΟΤΕ και στην Deutshe Telekom σχε-

διάζουν να δώσουν κοµµάτι της κίνησης στη Deutshe Telekom όταν ακόµα και από την συµφωνία µετόχων η διεθνής κίνηση και χωρητικότητα εξαιρούνται;

Το 7ωρο “κεκρόπορτα” για το ελαστικό ωράριο

Η εφαρµογή της νέας Συλλογικής Σύµβασης από την αρχή του χρόνου µε το 7ωρο, αποτέλεσε την αφορµή για γενικότερες αλλαγές στα εργασιακά µας και την ελαστικοποίηση του ωραρίου. Στο ∆ιοικητικό Μέγαρο «σπρώχνουν» το ωράριο προς τις 10.00 µε 17.00, ενώ όπου λειτουργεί βάρδια, κάποιοι προϊστάµενοι, σε αρκετές περιοχές, προσπαθούν να αποδεσµεύσουν τους πρωινούς από την πρωινή βάρδια 7.00-14.00 και να τους απασχολούν 9.00-16.00 ή ακόµη χειρότερα 10.0017.00…. Η διοίκηση του Οργανισµού δείχνει µε το ωράριο του ∆.Μ. να ευνοεί µια τέτοια αλλαγή η οποία

εγκλωβίζει τον κάθε εργαζόµενο, όλη τη µέρα στη δουλειά, µακριά από την οικογένεια του και τις ανάγκες της. Σε κάποιους χώρους εργασίας οι συνάδελφοι αντιπετώπισαν το θέµα συλλογικά. Ήλθαν έτσι σε συνεννόηση µε τους προϊσταµένους, διασφαλίζοντας µε την αποφασιστική τους στάση και ανθρώπινο ωράριο και την καλή λειτουργία της υπηρεσίας τους. Η ΕΕΤΕ, σε κάθε περίπτωση ήταν στο πλευρό των συναδέλφων οι οποίοι αντιµετώπισαν πρόβληµα ωραρίου και θα παρεµβαίνει όπου χρειασθεί.


πει έ ρ π το να ω ξέρ

Very High Speed ADSL

To VDSL (Very high-bitrate Digital Subscriber Line - πολύ υψηλού ρυθµού ψηφιακή γραµµή συνδροµητή ), είναι η επόµενη γενιά ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line-ασύµµετρη ψηφιακή γραµµή συνδροµητή). Αρχικά προτάθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 90 και ο σκοπός του είναι να παρέχει υψηλοτέρους ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων. Για την τυποποίηση του VDSL αναµείχθηκαν τρεις οργανισµοί τυποποίησης: • NIP/NAI για την Αµερική • ETSI/TM6 για την Ευρώπη • ITU SG15/Q14 για διεθνή χρήση Για να υλοποιηθεί το VDSL χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί µια συγκεκριµένη αρχιτεκτονική δικτύου, η αρχιτεκτονική Fiber to the x (οπτική ίνα έως χ) όπου και εκεί τοποθετείται και ο εξοπλισµός DSLAM. Οι τεχνολογίες FTTx είναι: • Fiber to the Cabinet (FTTCab) Οπτική Ίνα έως τη Καµπίνα (καφάο) • Fiber to the Curb (FTTC) Οπτική Ίνα έως το Πεζοδρόµιο • Fiber to the Building (FTTB) Οπτική Ίνα έως το Κτίριο • Fiber to the Home (FTTH) Οπτική Ίνα έως το Σπίτι Με την αρχιτεκτονική FTTx επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση της γραµµής του συνδροµητή και αυτό γιατί αντικαθίσταται ένα µεγάλο µέρος του χάλκινου καλωδίου από οπτική ίνα. Η ταχύτητα που µπορεί να φτάσει η γραµµή του συνδροµητή είναι στα 52MBps το downstream και τα 13 MBps το upstream (ασσυµετρα) για αποστάσεις έως 300 µέτρα από το καφάο, για αποστάσεις έως 1.5 km χάλκινου καλωδίου, η ταχύτητα µπορεί να φτάσει έως τα 12 MBps το downstream και τα 2,5 MBps το upstream. Για αποστάσεις µεγαλύτερες οι ταχύτητες είναι περίπου ίδιες µε το ADSL2. Με αυτές τις ταχύτητες ο πελάτης θα µπορεί να συνδυάζει όλες τις υπηρεσίες όπως πολύ γρήγορο internet, ψηφιακή τηλεόραση και οµιλία συγχρόνως. To VDSL έχει προτυποποιηθεί ως ITU-T G.993.1. ∆ιάδοχος του VDSL είναι το VDSL2 όπου ο πελάτης µπορεί να έχει ταχύτητες από 200 Mbps σε πολύ µικρή απόσταση, 100 Mbps έως τα 500 µέτρα και 50 Mbps έως το 1 km. Το VDSL2 έχει προτυποποιηθεί ως ITU-

(VDSL)

Στην ελληνική επικράτεια ο πρώτος πάροχος που ξεκίνησε να διαθέτει την τεχνολογία του VDSL είναι ο Ο.Τ.Ε.. Από το 2008 ξεκίνησαν οι µελέτες και εδώ και ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα δόθηκαν πιλοτικά υπηρεσίες στις παρακάτω περιοχές: Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή, Ξάνθη, Σέρρες, Ζωγράφου, Βούλα και Βουλιαγµένη.

T G.993.2 και το πλεονέκτηµα του είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

Για την υλοποίηση του VDSL o O.T.E. χρησιµοποίησε έναν συγκεκριµένο κώδικα γραµµής, τον DMT (Discrete Multi-Tone - Ασυνεχής Πολυτονική ∆ιαφοροποίηση): Είναι µια διαµόρφωση που χρησιµοποιεί ένα σύστηµα µε πολλαπλούς φορείς και διακριτό µετασχηµατισµό Fourier για να δηµιουργήσει και να αποδιαµορφώσει τους φορείς στην συχνότητα. ∆ηµιουργεί 247 εικονικά κανάλια στο διαθέσιµο εύρος ζώνης της τηλεφωνικής γραµµής όπου κάθε κανάλι ελέγχεται χωριστά όσο αναφορά την ροή των δεδοµένων. Μαυτό τον τρόπο µπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγµή κά-

για αποστάσεις έως 4-5 χιλιόµετρα, αντιθέτως από το VDSL.

ποιο άλλο εναλλακτικό κανάλι που προσφέρει καλύτερη ροή και ποιότητα δεδοµένων. Το ευχάριστο είναι ότι ο Ο.Τ.Ε. επενδύει στις καινούργιες τεχνολογίες σε µια τόσο ρευστή αγορά παρέχοντας στους πελάτες του υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες. Σταµέλλος Γρηγόρης

Ιανουάριος 2012  

Ενημέρωση - Περιοδικό της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

Ιανουάριος 2012  

Ενημέρωση - Περιοδικό της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

Advertisement