Page 1

Avaldus

1

Eesti Harrastusteatrite Liidu juhatusele AVALDUS Palume võtta .......................................................………………………………………………………………… (teatritrupi nimetus) Eesti Harrastusteatrite Liidu liikmeks Kohustume täitma EHL-I põhikirja ja tasuma liikmemaksu. Teatritrupi nimel alla kirjutanud ………………………………..(allkiri + nimi loetavalt) "…….."……………….. …..a. (avalduse esitamise kuupäev) Lisa 1. Palume täita koos avaldusega. EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIDU LIIKME ANKEET Teatritrupi nimi________________________________________________________ Kooliteater Invateater Näitering Lasteteater Harrastusteater (sobivale variandile tõmmake joon alla) TEATRITRUPI LOOMISE AASTA:_______________________________________ Teatritrupi aadress Tänav_____________________________________,maja nr._______ .indeks________________ Linn________________________________maakond_________________________ TEATRI KONTAKTISIK ____________________________________________ nimi ja amet teatris Kontaktisiku nimi, allkiri ja kuupäev__________________________________________________ Telefon e-post Juhendaja nimi ja aadress______________________________________________ Kontakttelefon_______________________________________________________ Täidetakse EHL-i büroo poolt EHL-I VASTUVÕTMISE OTSUS JA AEG________________________________________________________ Määratud liikmemaks_____________________________________________ Otsus liikmemaksu muutmise kohta ja summa_____________________________ Allkirjad ESIMEES (nimi, allkiri ja kuupäev)_________________________________________ SEKRETÄR (nimi, allkiri ja kuupäev)_______________________________________.

2010

EHL

Eesti Harrastusteatrite Liit, Vene tn 6, Tallinn 10123, tel 6464 080 epost.ehl@gmail.com

Avaldus  

Liikmeks astumise sooviavaldus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you