__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VIRON MUOTOILUYRITYSTEN LUETTELO 2011


���������� Eesti Disainikeskus Kooli 7–4 10133 Tallinn, Viro +372 631 1508 info@disainikeskus.ee www.disainikeskus.ee �������� Miina Saarna, Ruth-Helene Melioranski, Sirli Nõmm, Maris Takk ���������������� Tiina-Ann Lias �������� Premium Translation Agency OÜ ��������� Mikk Heinsoo �������������� Adam ������ G-Print 130g / 200g ����� Ellington Trükiagentuur Julkaisun rahoitukseen osallistui Euroopan aluekehitysrahasto Viron elinkeinoelämän kehittämissäätiön (EAS) Luovan talouden tukirakenteiden tukiohjelman välityksellä.


Design Excellence Estonia 2011

4–5

Annkris-Glass info@ak-glass.ee www.ak-glass.ee

lasisuunnittelu

6–7

ATLM Design / Mithio info@mithio.com www.mithio.com

vaatesuunnittelu

8–9

Baas Disain mammut@baas.ee www.mammut.baas.ee

graafinen suunnittelu

10–11

Brand Manual index@thebrandmanual.com www.thebrandmanual.com

brändin rakentaminen

12–13

Graafikamari marge@graafikamari.ee www.graafikamari.ee

graafinen suunnittelu

14–17

Identity info@identity.ee www.identity.ee

yrityksien visuaaliset imagot

18–19

Iseasi iseasi@iseasi.ee www.iseasi.ee

tuotesuunnittelu

20–21

Keha3 katrin@keha3.ee www.keha3.ee

tuotesuunnittelu

22–23

Konstruktor kadiadrikorn@hotmail.com

vaatesuunnittelu

24–25

Kristina Design kristinadesign@mac.com www.kristinadesign.ee

vaatesuunnittelu

26–27

Kromo Disain info@kromodisain.ee www.kromodisain.ee

tuotesuunnittelu

28–31

Leonardo Disain leonardo@leonardo.ee www.leonardo.ee

tuotesuunnittelu

32–33

Les Petites Disain elena@lespetites.ee www.lespetites.ee

design salonki

34–35

Loomelabor OÜ info@annikelaigo.ee www.annikelaigo.ee

tekstiilisuunnittelu

36–37

mare kelpman tekstiilistuudio kelpman@gmail.com

tekstiilisuunnittelu

38–39

Maris Lindoja Disain maris.lindoja@gmail.com www.lindojadisain.ee

graafinen suunnittelu

40–41

MELIORAD info@meliorad.com www.meliorad.com

tuotesuunnittelu

42–43

Naiiv / Lviira liina@lviira.com www.lviira.com

vaatesuunnittelu

44–45

Taikonaut veiko@taikonaut.ee www.taikonaut.ee

tuotesuunnittelu

46–47

Ten Twelve evely@tentwelve.ee www.tentwelve.ee

tuotesuunnittelu

48–51

Velvet info@velvet.ee www.velvet.ee

graafinen suunnittelu

Tallinn Dolls info@tallinndolls.com www.tallinndolls.com

vaatesuunnittelu

52


Hyvä yrittäjä! Kädessäsi on ensimmäinen virolaista muotoilua ja suunnittelua esittelevä luettelo, jonka toivomme inspiroivan ja antavan ideoita siitä, miten virolaista laadukasta muotoilua ja suunnittelua voisi hyödyntää omassa yritys­ toiminnassa entistä tehokkaammin. Virolaisille yrityksille, joille tämä luettelo on ensisijaisesti suunnattu, suosittelemme perehtymistä kotimaisten suunnittelijoiden sekä muotoilijoiden tuotantoon sopivan yhteistyökumppanin löytämiseksi. Perusteellisen harkittu ja jo tuotekehitysvaiheessa prosessiin osallistuva suunnittelu ja muotoilu parantaa yrityksen vientikelpoisuutta sekä mahdollisuuksia pärjätä ulkomaisilla markkinoilla. Viron valtio tukee muotoilu- ja suunnittelumahdollisuuksien luomista, uusien teknologioiden kehittämistä, infrastruktuurien luomista sekä toimintaa tukevien lainsäädännöllisten puitteiden luomista. Pyrimme luomaan paremmat mahdollisuudet virolaisille yrityksille sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla toimimiseen. On tärkeää, että virolaiset yritykset olisivat paremmin perillä virolaisen suunnittelusekä muotoilusektorin tarjoamista palveluista ja myös hyödyntäisivät niitä. Muotoilun ja suunnittelun tulisi olla osa koko yrityksen toimintaa loppusilauksen antamisen sijasta sekä toimia innovaation kehittämisen alustana yrityksissä sekä tuotekehityksessä että palvelujen tarjoamisessa. Onnistunut muotoilu sekä suunnittelu luo mahdollisuudet virolaisten tuotteiden myynnille kilpailukykyiseen hintaan, mikä nostaa Viron asemaa kansainvälisillä markkinoilla. Myös tähän julkaisuun perehtyvien ulkomaisten yritysten kannattaa seurata mitä virolaisessa suunnittelussa ja muotoilussa tapahtuu. Viro on tarjonnut akateemista muotoiluun ja suunnitteluun liittyvää koulutusta jo vuodesta 1914 lähtien, mikä on auttanut omalta osaltaan varmistamaan alan osaamisen sekä aseman valtiomuodosta huolimatta, ja tarjoaa yhä edelleen toimivia ja monipuolisia ratkaisuja arjen tarpeisiin. Virolaisten suunnittelijoiden sekä muotoilijoiden ja heidän yrityksiensä laatimat tuotteet ja palvelut ovat saavuttaneet tunnustusta useissa kansainvälisissä tunnetuissa kilpailuissa, jollaisia ovat esimeriksi Red Dot, European Design Management Award, Braun Prize jne. Tämä luettelo esittelee virolaisen muotoiluja suunnittelusektorin kehitystä ja tasoa aikana, jolloin kyseisten palvelujen käytöllä on tärkeä rooli talouden kehittämisessä.

2

Luettelossa esitellyt muotoilu- ja suunnittelu­ palvelujentarjoajat edustavat alansa parasta osaamista, ja heidät tunnetaan Virossa. Kansainvälisesti meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää, ja juuri siihen tarkoitukseen myös tämä luettelo on laadittu. Vallitseva taloudellinen tilanne luo suorastaan ihanteelliset puitteet virolaisille muotoilu- ja suunnitteluyrityksille omien taitojensa ja osaamisensa lisäämiseen vientimarkkinoilla. Onnea ja menestystä toivoen Juhan Parts Viron talous- ja viestintäministeri


Design Excellence Estonia Design Excellence Estonia on virolaisen suunnittelu- ja muotoiluosaamisen, mahdollisuuksien sekä yhteyksien kohtaamispaikka, joka kerää yhteen parhaimmat virolaiset suunnittelu- ja muotoiluyritykset, jotka ovat yhdessä vahvempia sekä monipuolisempia ja myös hyödyllisempiä yhteistyökumppaneita asiakkaille. Design Excellence Estonia tarjoaa suunnittelun ja muotoilun tilaajalle sekä käyttäjille mahdollisuuden löytää paras mahdollinen palvelu yhdestä ja samasta paikasta. Design Excellence Estonia yhdistää tällä hetkellä 22 pätevää virolaista suunnittelu- ja muotoiluyritystä, joiden palvelut kattavat koko sektorin strategisessa suunnittelussa, viestinnän suunnittelussa sekä teollisessa muotoilussa, ja käsityöhön perustuvassa uniikkituotteiden suunnittelussa. Yhdessä toimimalla, yrityksemme haluavat kehittyä nopeammin, hyödyntää yhteisen markkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia sekä laajentaa markkinoitaan myös ulkomaille. Useimmilla Design Excellence Estonian jäsenillä on joko suoraa tai epäsuoraa kokemusta palvelujensa ja tuotteidensa tarjoamisesta ulkomaisilla markkinoilla, joista esimerkkinä mainittakoon Yhdysvallat, Kanada, Australia, Japani, Kiina, Skandinavia, Saksa, Itävalta, Ranska, IsoBritannia, Sveitsi, Hollanti, Espanja, Portugali, Puola, Baltia, Venäjä, Ukraina, Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia ja Tshekin tasavalta. Design Excellence Estonia hallitsee myös vieraat kielet, ja palvelee asiakkaitaan englanniksi, venäjäksi, suomeksi ja myös ruotsiksi, saksaksi, unkariksi, espanjaksi ja italiaksi. Kokemus näinkin erilaisilla markkinoilla toimimisesta kertoo virolaisen suunnittelun ja muotoilun kyvystä pärjätä kovassa kilpailussa maailmalla. Tukemalla Design Excellence Estonian jäsenyritysten vientipainotteisia valintoja, Virolla on mahdollisuus kehittyä maaksi, joka tunnetaan maailmalla tuotteille ja palveluilleen lisäarvoa luovana maana. Hyvä suunnittelu sekä muotoilu on hyödyllistä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että ympäristön kannalta. Asiansa osaavat suunnittelijat ja tuotteiden sekä palvelujen kehittämisen parissa toimivat yritykset tekevät peräänantamatonta yhteistyötä tavoitteidensa saavuttamiseksi. Suunnittelu ja muotoilu sitovat luovuuden sekä ideat markkinoihin muovaten niistä käytännöllisiä sekä houkuttelevia tuotteita asiakkaille sekä käyttäjille. Tuloksista hyötyvät suunnittelijat, muotoilijat ja luonnollisesti myös asiakkaat.

3

design excellence estonia

Virossa on useiden vuosikymmenten ajan ollut ammattitaitoisia suunnittelijoita sekä muotoilijoita, ja vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa myös yrityksiä, jotka tarvitsevat suunnittelijoiden ja muotoilijoiden palveluja, on yhä enemmän. Miten nämä kaksi maailmaa voisivat kohdata toisensa? Miten hyvä suunnittelija tai muotoilija sekä asiakas löytävät toisensa, ja miten heidän yhteistyönsä olisi mahdollisimman tehokasta, jotta lopputuloksena olisi menestyvä tuote tai palvelu? Tuotantoyritykset ja kehityspalveluja tarjoavat yritykset saavat Design Excellence Estonian ansiosta uusia kontakteja sekä suunnitteluun ja muotoiluun liittyviä ohjeita laadukkaiden ja menestyvien tuotteiden sekä palvelujen luomiseen. Tavoitteenamme on luoda synergiaa, avata uusia ovia sekä lisätä siten mukana olevien yritysten tuottavuutta. Ulkomaanmarkkinoilla toimineet suunnittelu- ja muotoiluyritykset ovat hyviä yhteistyökumppaneita virolaisille vientiyrityksille. Vaikkapa kiinalaisiin tai venäläisiin markkinoihin perehdyttäessä, kannattaa hyödyntää sellaisen suunnitteluyrityksen osaamista, jolla on jo kokemusta kyseisten markkinoiden tuotteiden ja palvelujen suunnittelusta. Virolla on potentiaalia kehittyä suunnittelustaan ja muotoilustaan tunnetuksi maaksi, mutta tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kovaa ja peräänantamatonta työtä. Tästä luettelosta löytyvät kaikkien Design Excellence Estonian jäsenyritysten esittelyt sekä yhteystiedot. Toivomme, että nämä menestystarinat inspiroivat Sinua sekä auttavat tekemään oikeita päätöksiä. Lisätietoja antaa Viron muotoilu- ja suunnittelukeskus puhelinnumerossa +372 631 1508 tai osoitteessa info@disainikeskus.ee Design Excellence Estonia on perustettu keväällä 2010 Viron vienninedistämiskeskuksen EAS:n luovaa taloutta tukevan rahoituksen turvin.


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Annkris-Glass Veerenni 24D 10135 Tallinn info@ak-glass.ee www.ak-glass.ee

Lasisuunnittelu Palkinnot ja yrityslahjat Valaisimet Korut Työtuvat

Ergo Kindlustus Eesti Korvpalli Liit Tallinna Sadam AS

viro englanti

Anne-Liis Leht +372 5648 1121 Kristi Ringkjob +372 5656 6442

tiimi Anne-Liis Leht Kristi Ringkjob

Annkris-Glass tarjoaa ammattimaisia lasisuunnittelupalveluja suunnittelemalla sekä valmistamalla erilaisilla lasinsulatus­ menetelmillä alkuperäisiä sekä ainutlaatuisia lasiesineitä, esimerkiksi yrityslahjoja, palkintoja, käyttöesineitä, valaisimia, kelloja ja koruja. Yritys valmistaa tilaustöitä ja tekee pienimuotoista sarjatuotantoa. Annkris-Glassin suunnittelijat uskovat, että käsityö on massatuotantoa arvokkaampaa, joten Annkris-Glassin lasituotteet valmistetaan laadukkaana käsityönä. Tästä syystä myös asiakkaiden mitä erilaisimmat toiveet voidaan toteuttaa, ja ainoa rajoittava tekijä on asiakkaan budjetti, sillä lasitaiteilijoillamme riittää mielikuvitusta sekä kekseliäitä ideoita. Yhteistyötä tehdään myös metallitaiteilijoiden, lasinpuhaltajien, sisutusarkkitehtien sekä muiden luovaa toimintaa harjoittavien tahojen kanssa, jotta valmis tuote vastaisi varmasti asiakkaan toiveita. Yhteistyö Annkris-Glassin lasisuunnittelijoiden kanssa on sujuvaa ja koostuu kolmesta vaiheesta. Ensiksi kartoitetaan asiakkaan ideat sekä toiveet ja sovitaan hintaluokka. Sitten suunnittelijat laativat luonnokset, kokeilevat materiaaleja sekä valmistavat mallikappaleen. Asiakkaan hyväksyttyä mallikappaleen, valmistetaan joko yksittäiset tuotteet tai pieni tuotesarja. Koko prosessi kestää noin kuukauden työstä ja projektin luonteesta riippuen. Tilaustöiden ja pienimuotoisen sarjatuotannon lisäksi, Annkris-Glassin muotoilu- ja suunnitteluyritystä tarjoaa myös lasiin liittyviä koulutuspalveluja ja järjestää työtupia, joihin alasta kiinnostuneiden kannattaa perehtyä. AnnkrisGlassin tarjoamat kurssit eivät edellytä aiempaa kokemusta, ja valittavissa on kolme tekniikkaa: hiekkasyövytys, graveeraus, lasinsulatus ja tiffanytyöt. Työtuvat tarjoavat mainion mahdollisuuden muotoilusta ja suunnittelusta kiinnostuneille sekä tilaajille, jotka haluavat perehtyä lasitaiteen maailmaan ja oppia käyttämään tätä materiaalia.

4

lasisuunnittelu

1 Kärdlan kaupunginvaltuuston Hiidenmaa -aiheiset lahjat

2 Kulttuuripääkaupunki Tallinnan 2011 muistoesine

Lähtötehtävä  Kärdlan kaupunginvaltuusto halusi tilata vierailleen ja yhteistyökumppaneilleen lahjoitettavia Hiidenmaahan liittyviä lahjoja, joiden tuli olla myös käytännöllisiä. Tilaajalla ei ollut muita toiveita, joten Annkris-Glassin suunnittelijat saivat vapaat kädet tilauksen toteuttamiseksi.

Lähtötehtävä  Tilaaja Tallinn 2011 -säätiö julisti yhdessä Viron suunnittelijoiden ja muotoilijoiden liiton kanssa Eettinen virolainen matkamuisto -kilpailun uusien muistoesineiden valmistamista varten, joita Tallinn 2011 -säätiön on tarkoitus jakaa ystävilleen ja vierailleen kulttuuripääkaupunkivuoden aikana.

Konsepti ja strategia  Lasisuunnittelijoiden toiveena oli valmistaa jotain Hiidenmaahan liittyvää, minimalistista sekä käytännöllistä. Lopuksi päädyttiin kansallispuvun essun reunaa koristavaan pitsikuvioon. Johtavana ajatuksena oli yhdistää kansallispuvun essun pitsikuvio minimalistiseen valkoiseen lasiin siten, että lopputulos olisi sekä moderni että esteettinen. Näin valmistui Pühalepan kunnan kansallispuvun yksityiskohtaa kuvaava lasikulho. Vaikutus ja lopputulos  Kulhoja on annettu lahjoina ka projektia kehitetään edelleen. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Kärdlan kaupunginvaltuusto / www.kardla.ee

Konsepti ja strategia  Ajatus viinilasin pohjasta valmistettavasta soljesta oli kehkeytynyt suunnittelijoiden ajatuksissa jo jonkin aikaa. Idea sai alkunsa rikkoontuneiden viinilasien sirpaleita katseltaessa, ja särkyneen lasin kanta muistutti solkea. Kilpailu tarjosi parhaan mahdollisuuden ajatuksen toteuttamiseksi. Projektin puitteissa tehtiin yhteistyötä myös korutaiteilijoiden kanssa, jotka valmistivat soljen hopeiset osat ja lukon. Vaikutus ja lopputulos  Projektin teki omaperäiseksi itse idea sekä loppuun asti viimeistelty toteutus. Haasteeksi muodostui ajatus siitä, että kierrätetystä materiaalista valmistettu tuote olisi kaunis, esteettinen sekä arvokas. Ajatuksena oli antaa vanhalle ja täysin käyttökelvottomalle materiaalille uusi ja arvokas elämä. Solkia jaetaan parhaillaan Virossa, ja kyseessä ovat SA Tallinn 2011 -säätiön viralliset muistoesineet, jotka leviävät lahjoina kaikkialle maailmaan. Asiakkaan/ tilaajan yhteystiedot  SA Tallinn 2011-säätiö / www.tallinn2011.ee


1

2.1 3 Vakuutusyhtiön Ergo Kindlustus yrityslahjat Lähtötehtävä  Ergo Kindlustus tilasi Annkris-Glassilta 300 lasikulhoa asiakkaille lahjoittamista varten. Tilaajan toiveena oli, että yrityslahjat olisivat yrityksen väreissä, varustettu yrityksen logolla ja että ne olisivat näyttäviä sekä arvokkaita. Tuotteet oli valmistettava kahdessa viikossa. Konsepti ja strategia  Annkris-Glassin suurimmaksi haasteeksi osoittautui lyhyt toimitusaika sekä tilauksen laajuus. Raaka-aineen hankinta oli vaikeinta, sillä se oli tilattava ulkomailta. Aikaa erilaisten teknisten toteutustapojen testaamiseen ei juurikaan jäänyt, joten suunnittelijat päättivät käyttää yksinkertaista ja teknisesti varmaa valmistustapaa. Yhteistyötä tehtiin myös keraamikkojen kanssa, jotka valmistavat tarvittavat muotit, sekä muovileikkaukset valmistaneen yrityksen kanssa. Vaikutus ja lopputulos  Asiakas oli erittäin tyytyväinen kulhoihin, ja kaikki tilaustyönä valmistetut yrityslahjat ovat löytäneet uuden omistajan. Annkris-Glassille projekti oli haaste, jonka aikana varmistuttiin lasistudion tehokkuudesta ja valmistusmenetelmän toimintavarmuudesta.

2.2

Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Ergo Kindlustus / www.ergo.ee

5

annkris-glass


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

ATLM Design / Mithio Valguse 5 11211 Tallinn info@mithio.com www.mithio.com

Vaate- ja tekstiilisuunnittelu Suunnitteluun ja muotoiluun liittyvä konsultointi Tuotannon organisointi ja projektijohtaminen

Ilves-Extra AS Segers Eesti OÜ Latvian olympiakomitea

viro venäjä englanti suomi

Tiia Orgna + 372 503 4483 tiimi Tiia Orgna

ATLM Design perustettiin keväällä 2009. Suunnittelu- ja muotoiluryityksen päätoimialana on vaatesuunnittelu. Lisäksi yritys tarjoaa vaatesuunnitteluun liittyvää konsultointia, järjestää tarvittaessa vaatteiden valmistuksen alihankintana sekä tarjoaa tarvittavia projektinjohtamis­ palveluja. ATLM Design on keskittynyt vaativampien urheilu- ja vapaa-ajanvaatteiden suunnitteluun. Pääpaino on laadussa ja suunnittelussa, ja tuotteissa yhdistyvät toiminnallisuus sekä innovatiiviset teknologiat, ja samalla arvostetaan myös perinteitä sekä tulevia trendejä. 2010 ATLM Design lanseerasi myös ensimmäisen vaatemallistonsa nimeltä Mithio, jossa uudenlaisten kangasteknologioiden käyttö sekä perinteiset baltialaiset sekä pohjoismaiset kuviot yhdistyvät, ja lopputuloksena on kansallisten kuvioiden koristamia, arkeen sopivia vaatteita sekä miehille että naisille. Mithio -malliston vaatteet suunnitellaan Virossa, ja myös logistiikka ja johtaminen tehdään Virossa, mutta itse vaatteet valmistetaan alihankintana eripuolilla maailmaa. Mithion toteutustapa mahdollistaa yrityksen joustavuuden sekä tilausmäärien muuttamisen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Erikoistilausten hoitaminen alusta loppuun saakka kestää noin 12 kuukautta. Mikäli tilaaja haluaa tehdä muutoksia perusmalliin, aikaa on varattava noin puolitoista vuotta. Työssään yrityksen suunnittelija Tiia Orgna arvostaa sovittujen määräaikojen noudattamista. Kaikki projektit koostuvat neljästä vaiheesta: hintatarjous, piirustukset, mallikappaleiden valmistus sekä hyväksyntä, ja asiakkaan toivotaan osallistuvan kaikkiin vaiheisiin. Sellaisten tilaajien, joiden toiminta liittyy aktiiviseen luonnossa liikkumiseen, kannattaa perehtyä ATLM Designin toimintaan sekä Mithioon omaperäisten, nykyaikaisten sekä laadukkaiden päällysvaatteiden tilaamista varten.

1 MITHIO -tuotemerkin luominen ja ensimmäisen vaatemalliston esittely syksyllä 2010. Lähtötehtävä  ATLM Design OÜ asetti tavoitteekseen luoda ensimmäisen vaatemalliston, ja lanseerata malliston 2010. Malliston kohderyhmänä olivat laatua ja omaperäisyyttä arvostavat asiakkaat. Toimivuus ja innovatiivisin menetelmin valmistetut, perinteisin baltialaisin ja pohjoismaisin kuvioin koristellut tuotteet asetettiin tavoitteeksi. Tärkein haaste oli malliston myyminen kauppoihin taloudellisen laskukauden aikana. Konsepti ja strategia  Mithion syksyn ja talven malliston 2010–2011 lähtökohtana on pohjoismainen yksinkertaisuus sekä vaatimattomuus. Mallistoon kuuluu toimivia vaatteita, joissa jokaisella yksityiskohdalla on oma merkityksensä. Kuvioiden valinnassa suunnittelijaa inspiroivat pienet geometriset kuviot, joita on käytetty kintaiden sekä sukkien kirjonnassa, vöissä ja kihunlaisissa villapaidoissa. Miltei jokaisella kuviolla on merkityksensä, ja Mithio herättää nämä merkit ja kuviot taas henkiin arjen vaatetuksessa. Uusien teknologioiden ansiosta, Mithion vaatteet ovat huomattavasti mukavampia käyttää kuin laadultaan vastaavat perinteiset, villasta neulotut villapaidat. Mithion tuotteet valmistetaan alihankkijoiden toimesta, joiden käyttämät laitteet ja teknologiat sekä osaaminen vastaavat nykyaikaisia vaatimuksia. Vaikutus ja lopputulos  Onnistunut ensimmäinen syysmallisto on tehnyt tuotemerkistä tunnetun. Mithion syysmallisto on myyty 70 %, ja vaatteita myydään yli kymmenessä myymälässä eripuolilla Viroa. Tältä pohjalta on hyvä ponnistaa eteenpäin. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  MATKaSPORT OÜ / www.matkasport.ee

6

vaatesuunnittelu


1.1

1.2

1.3 2

Latvian 130-jäsenisen olympiakomitean viralliset edustusvaatteet Vancouverin olympialaisia varten 2010

Lähtötehtävä  Latvian olympiajoukkue halusi tilata viralliset edustusvaatteet Vancouverin olympialaisia varten 2010. Mithion tehtävänä oli luoda ainutlaatuisia sekä omaperäisiä vaatteita, jotka erottuisivat massatuotannosta, ja korostaisivat Latvian kansallista omaperäisyyttä sekä perinteisiä koristekuvioita. Suurimmaksi haasteeksi osoittautui ensisilmäyksellä koko projektin helpoin osa eli tuotteiden toimittaminen asiakkaalle, sillä olympialaisten ollessa kyseessä, myöhästyminen ei voinut tulla kuuloonkaan. Konsepti ja strategia  Olympiamallistoon kuuluu yhdeksän vaatekappaletta: pitkä toppatakki, lyhyt toppatakki sekä housut, vapaa-ajanhousut, kudottu villatakki sekä villapaita, kudottu huivi, pipo sekä kintaat. Koska kyseessä oli erittäin vastuullinen projekti, Mithio valitsi yhteistyökumppaneikseen varmat ja luotettavat alihankkijat, joiden laatu, toimintamenetelmät sekä tausta oli ennestään Mithion tiedossa. Alkuperäisen ajatuksen latvialaisten perinteisten kuvioiden käyttämisestä esitti Mithion suunnittelija Tiia Orgna. Toteutuksen aikana olympiakomitean vaatteisiin poimittiin erilaisia kansalliskuvioita sekä käytettiin useita erilaisia latvialaisia perinteisiä kuvioita yhdistämällä niitä nykyaikaisiin, pitkälle kehitetyn teknologian avulla valmistettuihin kankaisiin. Suurin haaste suunnittelijalle oli vaatteiden toimittaminen sovittuun aikana, sillä esimerkiksi kankaat oli saatava Japanista kaksi kertaa tavanomaista nopeammin.

7

Vaikutus ja lopputulos  Latvian olympiakomitea oli asiakkaana äärimmäisen vaativa sekä edustusvaatteidensa laadun osalta että teknisten ratkaisujen suhteen. Yhteistyö sujui hyvin, sillä tilaajan ja suunnittelijan toimintaperiaatteet olivat samanlaisia, ja asiakkaalla oli selkeä käsitys haluamastaan lopputuloksesta, ulkonäöstä, laadusta, materiaaleista ja pääväreistä. Mithion erinomaisen suunnittelun ansiosta, olympiajoukkue sai vaatteensa jo ennen sovittua määräaikaa. Projektin lopputulos oli selkeästi kaikkien nähtävissä. Palautetta saatiin runsaasti Latviasta sekä muualta maailmasta. Mithion tuotteet osoittautuivat suosituiksi, ja olympiajoukkue käyttää vaatteita vielä koko kuluvan olympiakauden ajan eli neljä vuotta.

2.1

Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Latvian Olympic Committee / www.olimpiade.lv

2.2

atlm design

2.3


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Baas Disain Martin Rästa +372 518 3258 mammut@baas.ee www.mammut.baas.ee

Viestintä ja graafinen suunnittelu Suunnitteluun ja painatukseen liittyvä konsultointi

Tallinnan filharmoninen orkesteri Eesti Draamateater Solnessi Arhitektuurikirjastus Lääkärikeskus Ars & Medicus Oy IMAR – Institutio do Mar, FCT/UNL – DCEA

viro englanti

tiimi Martin Rästa

Baas Disain on Martin Rästan johtama yritys, joka tarjoaa asiakkailleen graafiseen suunnitteluun liittyviä palveluja keskittymällä pääasiassa kulttuurimarkkinointiin sekä visuaalisen imagon luomiseen. Työssään suunnittelija noudattaa periaatetta, jonka mukaisesti suunnittelu on tapa organisoida maailmaa. Baas Disainin osaaminen kattaa laajan valikoiman erilaisia palveluja, kuten esimeriksi yritysgrafiikkakonseptin ja erilaisten sovellusten luomisen, taiton ja painatus­ valmistelun sekä kuvituksien, painatettavan aineiston sekä verkkosivujen taiton ja graafisen toteutuksen. Lisäksi yritys tarjoaa suunnitteluun ja painatukseen liittyvää konsultointipalvelua, välittää painatuspalveluja sekä laatii kuvamateriaalia ja suorittaa kuvankäsittelyä. Baas Disainin perusteelliset tiedot graafisen toteutuksen teknisistä yksityiskohdista sekä taito johtaa prosesseja edustaa yrityksen vahvista osaamista. Martin Rästalla on kattava osaaminen sekä tiedot ja pitkäaikainen kokemus alalta, ja projektit toteutetaan onnistuneesti alusta loppuun saakka. Suunnittelijan kanssa yhteistyötä tehtäessä tulisi huomioida se, että kaikki projektien hinnat perustuvat yleensä työmäärään ja asiakkaasta riippuen myös toimeksiannon käyttötarkoitukseen sekä vaativuuteen. Yritysgrafiikan toteuttaminen kestää yleensä noin kuukauden, ja kirjojen sekä painotuotteiden toteuttaminen kestää kauemmin. Suunnittelijan helposti tunnistettava ja omaperäinen tyyli on hioutunut kymmenen toimintavuoden aikana. Vahvan ja selkeästi muista erottuvan tyylinsä ansiosta, Martin Rästa tunnetaan Virossa ja ulkomailla. Martin Rästalla on yritys- ja yksityisasiakkaita Suomessa, Iso-Britanniassa, Portugalissa, Kiinassa sekä Yhdysvalloissa.

8

graafinen suunnittelu

1 Arkkitehtuuria ja historiaa esittelevän kirjasarjan “Jalutaja teejuht” graafinen toteutus Lähtötehtävä  Solnessi Arhitektuurikirjastus julkaisee kirjasarjaa “Jalutaja teejuht”, jonka tavoitteena on muuttaa kaupunkiin liittyvä tiedot mahdollisimman laajalle lukijakunnalle sopivaan ja heitä kiinnostavaan muotoon. Kirjat on tarkoitettu opaskirjoiksi kävelyretkille, jotka suuntautuvat Tallinnan erilaisiin kaupunginosiin sekä myös Viron muihin kaupunkeihin. Tilaaja toivoi kirjojen graafisen toteutuksen olevan toimiva sekä laajan lukijakunnan tarpeet huomioiva sekä myös välittävän kohteiden ilmapiirin. Kirjojen kuvamateriaali on erittäin monipuolinen, joten toteutuksen oli oltava selkeä ja toimiva, jotta se sitoisi kirjavan aineiston yhdeksi helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Konsepti ja strategia  Jalutaja teejuht -kirjasarjan graafisessa toteutuksessa ensisijaisia olivat tilaajan vaatimukset, joiden mukaisesti kirjojen tuli olla kooltaan mukana otettavaksi sopivia ja sisältönsä puolesta selkeästi jaoteltuja. Tästä syystä Baas Disain korosti luomassaan konseptissa erityisesti lukijaystävällisyyttä. Suunnittelija toteutti taiton sekä graafisen toteutuksen siten, että erilaiset kohteet löytyvät kirjoista helposti, ja grafiikan selkeä sijoittelu tukee kuva-aineiston esittelyä. Kirjan aiheen olevan alueen tunnelman välittävät suurikokoiset, näyttävät kuvat, jotka esittävät kyseiselle alueelle ominaisia tai mielenkiintoisimpia kohteita. Kuva-aineisto auttaa lukijaa myös kiinnittämään huomiota jännittäviin yksityiskohtiin, joita ohikulkija ei välttämättä ensiksi edes huomaa. Martin Rästa on osallistunut erilaisiin työvaiheisiin, kuten esimerkiksi kuvien toimitukseen, kuvaamiseen, kuvien käsittelyyn, taittoon sekä painatusta edeltävään valmisteluun jne.

Vaikutus ja lopputulos  Jalutaja teejuht -sarjan mielenkiintoinen sisältö sekä kokonaisvaltainen graafinen toteutus, jossa huomioidaan erilaisten lukijoiden mielenkiinnonkohteet, on osoittautunut suosituksi, ja kirjat ovat jatkuvasti Virossa eniten myytyjen teosten joukossa, ja useasta osasta on otettu jo uusi painos, ja osa painoksista on myös loppuunmyyty. Sarjassa on ilmestynyt yhteensä kuusi opasta. Asiakkaan yhteystiedot  Solnessi Arhitektuurikirjastuse OÜ/ www.solness.ee/


1.1

1.2

2 Birgitan festivaalin graafinen imago Lähtötehtävä  Tilaajana oli Birgitan festivaalin järjestäjä, Tallinnan filharmoninen orkesteri, joka tilasi festivaalia varten visuaalisen imagon, joka kuvaisi festivaalin kansainvälistä suuntausta sekä vastaisi korkeatasoisia esiintyjiä sekä festivaalin tasoa. Koska festivaalin järjestetään Piritan luostarin raunioissa, asiakas halusi imagon liittyvän niihin. Lisäksi tilaaja korosti sitä, että kaikessa graafisessa toteutuksessa oli huomioitava mittava tekstimäärä sekä useat käytettävät kuvat. Jo projektin alkuvaiheessa oli tärkeätä huomioida se, että festivaali järjestetään joka vuosi, joten käytettävän graafisen järjestelmän on oltava kehityskelpoinen. Edellä esitetyn lisäksi oli huomioitava se, että Birgitan festivaalia markkinoidaan sekä Virossa että kansainvälisillä kulttuurimessuilla, joten luotavan graafisen imagon on oltava universaali. Konsepti ja strategia  Tausta­ tutkimuksien sekä lähtötehtävän perusteella, suunnittelija päätti käyttää Birgitan festivaalin visuaalisen imagon suunnittelussa nykyaikaista, selkeää sekä abstraktia kuvakieltä, joka sitoo erilaiset graafiset elementit yhdeksi kokonaisuudeksi. Graafisten sovellusten luomisen ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin festivaalin logo. Koska yhteys tilaisuuspaikkaan oli poikkeuksellisen tärkeä, Birgitan festivaalin logossa käytettiin tyyliteltyjä Piritan luostaria kuvaavaa aiheita. Markkinointimateriaalista oli selkeästi ilmettävä perustiedot, ohjelmisto sekä lisätiedot. Lehtisten ja mainosten sisältämä merkittävä tietomäärä edellytti sellaisen graafisen järjestelmän luomista, mikä toimisi tehokkaasti sekä pienissä lehtimainoksissa että suuremmissa ulkomainoksissa. Ohjelmistotietojen tekstit olivat valitun fontin sekä taiton ansiosta selkeitä sekä yksinkertaisia. Vaikutus ja lopputulos  Birgitan festivaali on Tallinnan ainoa edustus­ festivaali, jonka järjestämispaikka on todella ainutlaatuinen. Festivaalin korkea taiteellinen taso on saanut kiitosta yleisöltä. Graafisen suunnittelijan näkökulmasta katsottuna, projekti oli mittava ja vastuullinen, ja edellytti hyvää suunnittelua sekä kykyä käsitellä suurta määrää tietoa luovalla tavalla. Virossa ainutlaatuisen festivaalin graafinen imago on tärkeä, ja olemme onnistuneet luomaan selkeästi muista erottuvan kulttuuribrändin, joka vastaa järjestäjien, esiintyjien sekä yleisön toiveita sekä etuja.

2

3 Memokraat.ee -sivustojen graafinen toteutus Lähtötehtävä  Memokraat blogin pääasiallinen kirjoittaja ja omistaja Daniel Vaarik halusi löytää uudenlaisen graafisen konseptin, joka vastaisi blogin laadukasta sisältöä. Laadukas toimitus, uusi tieto, vapaan median kanavat, analysointi sekä toimivuus olivat avainsanoja. Tavoitteena oli luoda graafinen imago, joka olisi visuaalinen sekä tehokas, ulkoasultaan uudenlainen sekä samalla myös riittävän esteettinen, jotta konservatiivisemmatkin lukijat löytäisivät sivustot, ja jotta toteutus sopisi sivustojen vaihteleviin aiheisiin. Konsepti ja strategia  Memokraatin graafisen imagon tavoitteena oli luoda itsenäinen, mediamaailmassa muista edukseen poikkeava ratkaisu, joka auttaisi Memokraattia poikkeamaan edukseen tärkeimmistä virolaisista mediakanavista sekä kuvaisi blogin ajatusmaailmaa, mutta ei kuitenkaan tuntuisi lukijoista liian oudolta. Memokraatin nimi on omaperäinen ja jää helposti mieleen, joten logossa korostettiin M-kirjainta. Kirjaimen visuaalisesti mielenkiintoinen rakenne inspiroi muokkaamaan kirjaimesta kolmiulotteista nauhaa muistuttavan kokonaisuuden. Vaikutus ja lopputulos  Uusi visuaalinen ilme kertoo omin käsin tekemisestä ja ajattelusta sekä avoimuudesta. Logon siksakreuna viittaa sisällön terävyyteen sekä rohkeuteen kertoa asioista, joita ei ole esitelty riittävästi yleisessä mediassa. Blogin uusi logo sekä toteutus loivat Memokraatille mahdollisuudet kehittyä todella alkuperäiseksi itsenäiseksi mediakanavaksi. Sisältöä vastaava graafinen toteutus vahvisti blogin uskottavuutta, ja entistä selkeämpi visuaalinen toteutus teki sivustoista entistä toimivammat. Memokraat.ee on raikas sekä luotettava tietolähde, jota useat viroaliset toimittajat, päätöksentekijät, poliitikot sekä kulttuurihenkilöt seuraavat, ja lisäksi blogin tekstejä on käytetty myös opintomateriaalina humanististen alojen luennoilla Tarton sekä Tallinnan yliopistoissa. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Daniel Vaarik / daniel.vaarik@gmail.com / http://memokraat.ee/

Asiakkaan yhteystiedot  Alice Pehk/ Tallinnan filharmonisen orkesterin markkinointijohtaja / alice.pehk@filharmoonia.ee 9

baas disain

3.1

3.3

3.2


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Brand Manual Roseni 7C–IV 10111 Tallinn +372 664 5049 index@thebrandmanual.com www.thebrandmanual.com

Informaatiomuotoilu ja graafinen muotoilu Visuaalinen ilme Muotoilu ja tuotekehittely Neuvonta ja koulutus Brändin rakentaminen Palvelumuotoilu Pakkausmuotoilu

Prisma Eesti Loto Rautakirja Luiga Mody Hääl Borenius TaxiPal Baltic Beer Co Ltd Warsaw Business Garden WHO

Englanti Venäjä Viro Saksa Ruotsi

tiimi Markko Karu Dan Mikkin Kaarel Mikkin J. Margus Klaar

Brand Manual on vuonna 2009 perustettu brändien rakentamiseen ja palvelumuotoiluun erikoistunut konsultointiyritys. Yritys luo kestäviä brändejä, joiden keskipisteenä on hyvin muotoillut tuotteet ja palvelut.

Brand Manual auttaa määrittelemään yritysten ja niiden tuotteiden kilpailuedut. Se ilmenee paremman tuotteen, palvelujen, visuaalisen ilmeen, pakkauksen tai tulevaisuuden vision kautta, mikä tekee tuotteen ymmärrettävämmäksi ja houkuttelevammaksi kohderyhmälle. Brand Manual on kehittänyt käyttöliittymiä, palvelukonsepteja, esittelyjä ja koulutuksia, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään kilpailuetujen luomisprosesseja kuluttajan näkökulmasta. Brändinrakennusprojektit aloitetaan tekemällä perusteellinen analyysi asiakkaan liiketoimintaympäristöstä, usein hyvin strategisella tasolla. Yrityksen neljä osakasta, joilla jokaisella on vähintään 15 vuoden kokemus mainonnan ja muotoilun alalta, työskentelevät yrityksen johtokunnassa ja omistajina, ja pystyvät toteuttamaan yrityksen sisäisiä muutoksia myös käytännössä. Brand Manual arvostaa pitkäaikaista yhteistyötä ja haasteellisia kansainvälisiä projekteja. Yritys on toiminut tähän mennessä Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Kanadan, Manner-Euroopan ja Keski-Aasian markkinoille suunnattujen projektien parissa.

1 Hypermarketin uudelleenasemointi Prisma eroaa muista hypermarketeista siltä osin, että se välttää myymälässä järjestettäviä myynninedistämis­ kampanjoita, myymälöissä on hyvin leveät käytävät, tuotteet eivät ole eurolavoilla, mutta kassat toimivat nopeasti. Toisaalta oli Prisma valinnut myyntiargumentikseen ainoastaan hinnan ja viestinnässä noudatettiin alennusmyymälän tarjouksiin perustuvaa linjaa. Asiakastutkimukset puolestaan osoittivat, että ihmiset eivät pystyneet kertomaan miten Prisma eroaa muista tavarataloista. Strategia ja konsepti  Brand Manual toteutti aluksi organisaation perusteellisen brändiauditoinnin ja laati pitkäaikaisia suosituksia sisältävän raportin. Raportin mukaan viestinnän tärkein kohderyhmä olivat työntekijät. Brand Manual työskenteli kahdeksan kuukauden ajan Prisman sisäisen viestinnän parissa selvittäen Prisman ainutlaatuisuuden ja osoittaen, miten jokaisen työntekijän toiminta voi lisätä asiakkaan lojaaliutta. Sisäistä kampanjaa seurasi massamediakampanja, joka keskittyi ostoprosessiin ja tuotteiden saatavuuteen. Brand Manual kehitti ostoslistakonseptin, jota käytettiin kommunikaatioon sekä onlinetyökalujen kehittämiseen. Aloittamalla brändiraportista ja sen suosituksista, Prisma on vähentänyt viestinnässään hinta-argumenttien merkitystä ja painottanut sen sijaan yrityksen ainutlaatuisuutta ja asiakasetuja. Tulokset  Prisma on erottunut selvästi kilpailijoistaan, lisännyt markkinaosuuttaan, ja keskimääräinen asiakasmäärä on suurempi kuin huippuvuonna 2008. Prisma oli vuonna 2009 ainoa voittoa tuottava hypermarkettiketju Virossa. Asiakkaan yhteystiedot  Kadri Lainas / Markkinointi- ja viestintäpäällikkö / kadri.lainas@sok.fi

10

brändin rakentaminen

2

Viru on Iso-Britannialaisen yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Olut on valmistettu ja pullotettu Virossa ja sitä myydään hienoissa klubeissa ja ravintoloissa ympäri maailmaa. Brändin kehittyminen oli alussa sattumanvaraista ja sitä osoitti myös pullon ja etiketin välinen ristiriita. Viestintä painotti hieman kaikkea ja brändiltä puuttui selkäranka.

Brand Manualin tehtävänä oli selkeyttää Virun asema kuvaamalla ja painottamalla sen vahvoja puolia ja poistaen samalla kaikki, mikä ei sovi Virun legendaan. Tämä kaikki tuli tehdä siten, etteivät lojaalit asiakkaat vieraantuisi brändistä. Strategia ja konsepti  Brand Manual sijoitti Virun art deco -aikakaudelle painottaen kahdeksansivuisen pullon ainutlaatuisuutta ja luoden siten sopivat visuaaliset elementit. Pulloon lisättiin tunnuselementtejä, lisättiin etiketin merkitystä ja kehitettiin lasin pintakäsittelyä. Virun brändin laajempi historia esiteltiin uudella verkkosivulla www.virubeer.com. Virun yleinen visuaalinen ilme laajeni käsittämään myös 4 pullon pakkaukset, kuljetuslaatikot ja tukimateriaalit olutlavoista aina T-paitoihin. Myyntimateriaalit keskittyvät selvästi painottamaan pullon yksilöllisyyttä tunnuslauseella “Beautiful Beer”. Tulos  Uusi pakkaus ja myyntimateriaalit ovat auttaneet lisäämään Virun myyntiä ja lisänneet markkina-alueiden määrää. Asiakkaan yhteystiedot  Baltic Beer Company Ltd (London) / +44 8442472058.


1.1

2.1

1.2

1.3

2.2

1.4

2.3

11

brand manual


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Graafikamari Kume 1 11218 Tallinn www.graafikamari.ee

Graafinen suunnittelu – visuaalinen imago, myyntimateriaaliset, kuvitukset, infografiikka Kirjat, aikakausilehdet, painotuotteet Kalligrafia- ja kollaasityötuvat

Oksana Tandit SÜDA boutique Viron käsipalloliitto Eesti Veskivaramu Meresõitja Harmonia ekologinen kauneushoitola Mooste Viinavabrik Mixi Kirjastus Perinneleikit ry Karjalan Kuvalehti

viro venäjä englanti suomi

Marge Robam +372 5300 2207 robam.marge@gmail.com marge@graafikamari.ee

tiimi Marge Robam

Graafikamari on graafiseen suunnitteluun keskittyvä suunnittelutoimisto, jonka johtavan ajatuksena on suunnitteluun perustuvan ajatustavan soveltaminen. Ratkaisuja etsitään yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja ratkaisujen tarkoituksena on auttaa asiakkaita näkymään, tulemaan ymmärretyiksi ja olemaan kiinnostavia parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnittelutoimisto Graafikamarilla on pitkäaikainen kokemus sekä pätevyys kirjojen sekä aikakausilehtien taitossa ja typografiassa sekä myös yritys- ja infografiikassa, mainoksien suunnittelussa ja kuvituksessa sekä kuvituksessa ja kalligrafiassa. Lisäksi Marge Robam järjestää kirjataiteen työtupia, joissa voi perehtyä graafisen suunnittelijan työskentelyperiaatteisiin ja perustaitoihin. Graafikamarilta suunnittelupalveluja tilattaessa on huomioitava se, että kaikki projektit koostuvat seuraavista vaiheista: tehtävän laadinta, perusteellinen tietojen kerääminen, suunnittelu, laadinta, viimeistely sekä tuotantoon siirtäminen. Suunnittelija Marge Robam arvostaa työssään sovittujen aikataulujen noudattamista sekä yhteistyökumppaneiden keskinäistä luottamusta, ja on tarvittaessa valmis työskentelemään myös tiukalla aikataululla. Tärkeää on tilaaja sekä toteuttajan välinen selkeä itseilmaisu kaikkien osapuolten kannalta parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Graafikamarin korostaa toiminnassaan ympäristöystävällisyyden merkitystä, ja myös yrityksen nimi (grafiikka + marja) viittaa luonnon säilyttämiseen. Eräs Graafikamarin tavoitteista on harjoittaa lääkeyrttien sekä kasvien inspiroimaa graafista suunnittelua, joka korosta luonnon monimuotoisuuden säilymistä, ja välittää ajattelunaihetta antavia viestejä sisustusgrafiikan sekä kuvitusgrafiikan keinoin. Toimivaa ja selkeää visuaalista viestintää tarvitaan yhtälailla pienillä metsäpoluilla kuin urbaaneilla moottoriteilläkin.

12

graafinen suunnittelu

1 Kalev Meedian ja aikakausilehtien Ärielu ja Avenüü taitto          Lähtötehtävä  2007–2009 Graafikamarin suunnittelija Marge Robam työskenteli Kalev Meedian pääsuunnittelijana, ja sai graafisen osaston johtamisen lisäksi tehtäväkseen luoda myös uuden taiton aikakausilehdille Ärielu ja Avenüü. Konsepti ja strategia  Koska Avenüü oli eräs vanhimpia virolaisia muotilehtiä, taitossa ajattoman tyylin ja nykyaikaisen muotimaailman visuaalisen kielen oli yhdistyttävä yhdeksi kokonaisuudeksi. Suunnittelija hyödynsi kauniita fontteja sekä laadukkaita tuloksia halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Ärielu oli vuosia Viron johtava ja arvostetuin talousalan aikakausilehti, jonka konservatiivinen sisältö edellytti klassisuutta ja konkreettia kuvakieltä myös taitolta. Vaikutus ja lopputulos  Avenüü kiinniti kauniin sisältönsä ansiosta suuren yleisön sekä virolaisten muotialan ihmisten huomion. Ärielu oli pitkän historian omaava, arvostettu virolainen talousalan julkaisu.

2 Leikkikokoelmat Pihaleikit ja Sisäleikit sekä askarteluohjeita sisältävä Askartelukalenteri Lähtötehtävä  2009 Perinneleikit ry tilasi Grafiikamarilta kuvitetun leikkien kokoelman. Graafikamarin tehtävänä oli kuvittaa ja piirtää leikkien ohjeet sekä askartelutehtävien selostavat ja mielenkiintoiset kuvat, jotka motivoisivat kaikenikäisiä tekemään yhdessä sekä myös säilyttämään perinteitä. Konsepti ja strategia  Löytääkseen parhaimman ratkaisun, Graafikamari suoritti kustantajan kanssa yhdessä markkinatutkimuksen sekä kyselyn lasten keskuudessa saadakseen tietää kohderyhmän suosikkileikit. Tutkimuksen perusteella, julkaisussa painotettiin enemmän piirustuksia sekä akvarellitekniikalla tehtyjä taustoja. Graafikamari vastasi kaikesta aina ideoiden luonnostelusta materiaalin kuvitukseen ja taittoon saakka. Vaikutus ja lopputulos  Perinteisten suomalaisten lastenleikkien kokoelmasta ja kalenterista on otettu neljä erilaista painosta, joita myydään Suomessa. Projekti jatkuu. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  www.perinneleikit.fi


2.1

jaa n hei n maa

1

jaa n hei n maa

2.2

3.1 3 Muotisuunnittelija Oksana Tanditin logo

4 Merenkulkuun erikoistuneen koulutusryityksen logo

Lähtötehtävä  2009 Graafikamariin otti yhteyttä tunnettu virolainen muotisuunnittelija Oksana Tandit, joka halusi muuttaa tuotemerkkinsä logoa. Brändin tavoitteena on valloittaa myös ulkomaisia markkinoita, joten logon „luettavuus“ ja ymmärrettävyys kielestä ja kulttuurikontekstista riippumatta oli myös hyvin tärkeää.

Lähtötehtävä  Meresõitja OÜ on erikoistunut merenkulkuun liittyvien koulutusten järjestämiseen ja tilasi yrityksen kehitykseen ja nimenmuutokseen liittyen uuden visuaalisen imagon Graafikamarilta.

Vaikutus ja lopputulos  Tuloksena on tyyliltään minimalistinen ja muotisuunnittelijan eleganttia klassista tyyliä tukeva logo, joka ymmärretään sekä Virossa että muualla maailmassa. Oksana Tanditin sekä Mulberryn tuotteita myyvän putiikin avaamisen jälkeen Virossa, Graafiakmari on suunnitellut myös edustusmyymälän logon, mainosmateriaalit sekä pakkaukset.

Vaikutus ja lopputulos  Meresõitja OÜ:n uusi logo viittaa dynamiikkana sekä kostuu yritykseen nimestä ja erillisestä merkistä. Yhteistyö yrityksen kanssa on kestänyt jo noin kymmenen vuotta. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot   www.meresoitja.ee

F ilipo C arotti

Konsepti ja strategia  Tilaajan toiveena oli uuden logon perustuminen monogrammiin. Graafikamari suunnitteli muotisuunnittelijan nimeä kantavalle logolle uuden muodon sekä monogrammiin perustuvan pintakoristeen. Logoa luotaessa on tärkeätä tiedostaa nimikirjainten keskinäinen toimivuus. Toteutustavaksi valittiin avoin sekä ilmava typografia.

Konsepti ja strategia  Työ alkoi aivoriihellä, jonka aikana päätettiin yhdessä tilaajan kanssa, että uuden logon on kuvastettava merenkulkuun liittyvää ajatusta nopeasta liikkumisesta, avaruudesta sekä rohkeudesta ja myös perinteistä. Tämän jälkeen Graafikamari laati ensimmäiset luonnokset ja lopuksi logo digitalisoitiin.

3.2

Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  www.oksanatandit.ee / www.suda.ee

4

13

graafikamari


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Identity Pärnu mnt 142a 11317 Tallinn info@identity.ee www.identity.ee

Yrityksien visuaaliset imagot Brändistrategia, positionti ja imago Brändi- ja pakkaussuunnittelu Strateginen konsultointi ja muu konsultointi Markkinointimateriaalien laadinta

Statoil KESKO Foods Viron tasavallan hallitus Hansapank Baltika Grupp/Monton bränd Solaris Keskus ETV

viro venäjä englanti suomi

Egle Raudvee +372 6830 2000

tiimi Ionel Lehari Maret Põldre Kristian Paljasma Egle Raudvee Ants Lusti

Yrityksien ja organisaatioiden brändi­strategian ja visuaalisen identiteetin laatimiseen keskittyneen Identityn visiona on olla alueensa johtava ja kansainvälisesti tunnetuin brändäystoimisto .

Strategisena yhteistyökumppanina toimiessaan, yritys arvostaa erityisesti järjestelmällisyyttä sekä organisoitua toimintaa. Näin asiakkaille voidaan taata menestyvien brändien kehittäminen, jotka poikkeavat edukseen kilpailijoista ja samalla taataan myös viennin kestävä kasvu. Identity on yhdeksän toimintavuotensa aikana luonut yli sata imago-ohjelmaa yrityksille sekä organisaatioille, muun muassa Statoilille, Viron tasavallan hallitukselle, Baltika Grupille, Solarise Keskukselle, ETV:lle, Viron vero- ja tullihallinnolle, Cinamon -elokuvateattereille sekä Viron kulttuuriministeriölle. Identity on saanut myös toistaiseksi suurimman kansainvälisen tunnustuksen virolaisten yritysten keskuudessa voittamalla kansainvälisen Golden Hammer – mainospalkinnon Creative Agency of the Year – palkinnon 2008.

1 Viron paviljonki EXPO -maailmannäyttelyssä Lähtötehtävä  2010 maailmannäyttely järjestettiin Shangaissa Kiinassa, ja tunnuslauseena oli “Parempi kaupunki, parempi elämä”. Viro päätti hyödyntää järjestäjien tarjoamaa vuokrapaviljonkia. Syyt tähän olivat pääasiassa käytännöllisiä: oma ainutlaatuinen rakennus olisi ollut kalliimpi, ja totuetuksen johtaminen kaukana sijaitsevassa ja vieraassa liiketoiminta- ja kulttuuriympäristössä olisi myös ollut vaivalloista. Konsepti ja strategia  Huolellisesti alusta loppuun saakka harkittu ja selkeästi esitetty Viron EXPO –projekti oli toteutettu markkinointitehtävänä perinteisen arkkitehtuurisen lähestymistavan sijasta. Konsepti oli monikerroksinen ja keskittyi virolaisten näkemysten sekä ajatustapojen välittämiseen pyrkimättä kuitenkaan luomaan vuokratuista tiloista arkkitehtuurista helmeä ja välttäen kuitenkin samalla myös yksinkertaista matkailunedistämistä. Säästäväisyys, kierrätys, osallistuminen, low-tech, yhteisöllinen ajattelutapa sekä demokraattiset arvot olivat avainsanoja. Vaikutus ja lopputulos  Rauhaton ja limittäisistä kansallispuvun kuvioin koristelluista kangaspaneeleista koottu julkisivu peitti erinomaisesti ilmeettömän vuokratun paviljongin ja toimi visuaalisena magneettina ympäröivien pohjoismaisten paviljonkien luomassa yhtenäisessä ympäristössä. Kahteen osaan jaettujen sisätilojen yleisölle avoimessa osassa sijaitsevilla, kierrätetystä puusta valmistetuilla portailla oli esillä ylisuuria ja kirkkaanvärisiä säästöpossuja, joilla jokaisella oli oma numeronsa sekä sanomansa kaupunkielämän parantamiseksi. Vierailijat saattoivat valita oman suosikkisanomansa sekä äänestää sen puolesta pudottamalla setelin possun selässä olevaan aukkoon ja lähettämällä tekstiviestini. Jono paviljongin oven edessä kertoi onnistuneesta toteutuksesta, värikäs julkisivu ja säästöpossut kuuluivat suosituimpiin kohteisiin. Viron paviljonki oli myös eräs niitä harvoja, jotka myös vastasivat järjestäjien esittämään haasteeseen.

14

yrityksien visuaaliset imagot

Asiakkaan yhteystiedot  www.eas.ee

2 IIZI Lähtötehtävä  eVakuutuksen nimellä toimivan vakuutusvälittäjän nimi oli kielisidonnainen ja haittasi laajentumista uusille markkinoille. Viron rajojen ulkopuolelle siirryttäessä, yritys tarvitsi kansainvälisen tuotemerkin, jonka vuoksi haettiin nimenomaan uutta ja yksinkertaista nimeä. Ajatuksena oli luoda tuotemerkki, joka poikkeaisi nimensä sekä olemuksensa puolesta vakuutussektorille tyypillisestä perinteisestä ja ehkä hiukan tylsästäkin imagosta. Konsepti ja strategia  Palvelun asemaa voisi luonnehtia sanoilla “helppo” tai “yksinkertainen”, ja näin englanninkielisestä sanasta easy kehitettiin tuotemerkin nimi IIZI. Graafiseen asuun lisättiin terävyyttä pehmeän nimen tasapainottamiseksi sekä nopeuden korostamiseksi. Näin työryhmässä “pommittajaksi” ristitty logo syntyi, joka jossa yksinkertaisuus, mieleenpainuvuus sekä omaperäisyys muodostavat harvinaisen kokonaisuuden. Vaikutus ja lopputulos  Virossa, Latviassa, Liettuassa ja suomessa asiakkaat sekä yhteistyökumppani ovat hyväksyneet IIZI –tuotemerkin, ja yritys on alallaan Baltian markkinajohtaja. Tällä hetkellä IIZI toimii Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Suomessa. 2010 IIZI välitti vakuutuksia miltei 40 miljoonalla eurolla. Lisäksi IIZI –yhtymällä on tarkoitus siirtyä kansainväliselle tietojenkäsittelysovellusten markkinoille sekä tarjota IIZI services -tuotemerkillä erilaisia infoteknologisia palveluja vakuutus- ja rahoitusalalla toimiville yrityksille. Asiakkaan yhteystiedot  www.iizi.net


1.1

1.3

2

1.2

3 3 Viimsin koulu

4 WEPLAY!

Lähtötehtävä  Viron suurimpiin lukioihin ja peruskouluihin kuuluva Viimsin koulu sai 2006 uuden, arkkitehtuurisesti erittäin näyttävän koulurakennuksen. Uusi rakennus tarvitis myös selkeän ideologian ja visuaalisen identiteetin.

Lähtötehtävä  Tallinnana perustettava lauta-, digi- ja korttipeleihin erikoistunut liike tarvitsi brändin. Itsevarmana vastavirtaan uijana ovet haluttiin avata keskellä koko maailman kattavaa taloudellista taantumaa 2009.

Konsepti ja strategia  Koulun perusarvot määriteltiin, ja niissä painotettiin tasavertaisten mahdollisuuksien tarjoamista kaikille oppilaille, koulun sosiaalista tehtävää sekä pyrkimystä kohti tasapainoista kehitystä. Pyrkimys kohti harmoniaa sekä muodon että sisällön osalta, johti laatijat länsimaisen kulttuurin lähteille Sokrateen aikaa edeltävään Kreikkaan. Neljä universumin peruselementtiä eli maa, ilma, tuli ja vesi saivat logossa uuden ja modernin muodon, ja kuvaavat Viimsin koulun filosofista perustaa.

Konsepti ja strategia  WePlay! Suhteen tavoitteena oli luoda dynaaminen nuorille suunnattu brändi, joka vetoaisi juuri esikouluikäisiin ja nuoriin. Tästä syystä imagoa luotaessa hyödynnettiin myös nuoren taiteilijoiden töitä sekä luotiin identiteetiltään muuttava brändi, johon sisällytettiin myös reippaasti tekijöiden omaa asennetta. Muotoa etsittäessä inspiraatiota saatiin kohderyhmän visuaalisesta maailmasta ja luotiin graffitista sekä tietotekniikkaretrosta vaikutteitta saanut logo, joka kehystää leikin tapaan muuttuvaa sisältöä.

Vaikutus ja lopputulos  Nykyään koulun yritysimago on löytänyt paikkansa ja otettu omaksi. Äskettäin tehdystä tyytyväisyystutkimuksesta selvisi, että koulua arvotetaan ja sinne halutaan tulla nimenomaan koulun brändin luoman maineen kuin koulun läheisen sijainninvuoksi. Koulun oppilasmäärä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana miltei 500 oppilaan verran.

Vaikutus ja lopputulos  WePlay! On todiste siitä, että hyvä konsepti myy myös taantumassa. Tällä hetkellä WePlay! –myymälä löytyy Tallinnasta, ja lähitulevaisuudessa myymälöitä aiotaan avata myös Tarttoon sekä ulkomaille. Asiakkaan yhteystiedot  www.weplay.ee

Asiakkaan yhteystiedot  www.viimsi.edu.ee

15

identity

4


5

6.1

6.2

5 Erilaisuus on rikkautta

6 Bauhof

Lähtötehtävä  Tallinnan teknisen yliopiston yhteydessä toimiva Ihmisoikeuksien keskus tarvitsi sekä sanallisen että kuvallisen imagon homofobia ja muukalaisvihaa vastustavalle kampanjalleen. Venäläisvastaisuuteen juuttumisen sekä homopropagandan välttämiseksi, kampanjan oli oltava ehdottoman positiivinen sekä yleisluontoinen.

Lähtötehtävä  Rakennustarvikeketju tarvitsi uuden brändin uusille markkinoille siirtymistä varten sekä erottuakseen kilpailijoistaan nykyisillä markkinoilla. Tavoitteena oli yhdistää laatu nimeen, ja tästä syystä ryhdyttiin etsimään saksankielistä nimeä.

Konsepti ja strategia  Aivoriihessä syntyi tehokas tunnuslause “Erilaisuus on rikkautta”, jota vastaan vähänkin ajattelevan ihmisen on vaikea väittää. Kuvallisen viestinnän osalta tunnuslausetta tukee monivärinen ja rakenteellisesti monikerroksinen geometrinen kuvio, jonka voi myös ”purkaa” ja käyttää osana erilaisia visuaalisia toteutuksia. Aihe on peräisin koralliriutoilta, jonka kirjavassa ympäristössä voi kohdata erilaisten elämänmuotojen muodostamia symbiooseja, ja samaan tapaan logossa on kyse luonnon omasta älykkäästä vertauskuvasta erilaisuuden rikastavista vaikutuksista. Geometrian kanssa onnistuneessa kontrastissa toimivat kuvitukset eli mustavalkoinen sekä vapaalla kädellä toteutettu sarjakuvia muistuttava piirrossarja, joka tuo henkilöhahmoille sekä juonelle tarvittavaa ehdollisuutta. Vaikutus ja lopputulos  Kaikkien aikojen suurin erilaisuuteen liittyvä keskustelu, jota käsiteltiin laajalti mediassa ja vastakaikua on saatu kaikista yhteiskunnan kerroksista ja ryhmiltä. Asiakkaan yhteystiedot  www.erinevusrikastab.ee

16

yrityksien visuaaliset imagot

Konsepti ja strategia  Visuaalinen imago sai yksinkertaisen ja selkeän toteutuksen, jossa nimi sekä tehokas tunnusväri korostuvat. Vaikutus ja lopputulos  Nykyään Bauhofist on Viron rakennustarvikemarkkinoiden johtava yritys sekä tunnetuin rakennustarvikeliikebrändi ja yleisesti ottaen sektorin arvostetuin brändi. Asiakkaan yhteystiedot  www.bauhof.ee


7.1

7.3

7.2

7.4

8.1 7 Thermory

8 Tallinn 2011

Lähtötehtävä  Lämpökäsitellyn puun, pääasiassa lattialautojen valmistukseen keskittynyt Tretimber tarvitsi vientibrändin.

Lähtötehtävä:  Tallinna on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 ja tapahtuma tarvitsi visuaalisen imagon.

Konsepti ja strategia  Vientiä varten luotu Thermory sai nimensä sekä visuaalisen imagonsa teknologisesta prosessista, joka oli loogisessa yksinkertaisuudessaan suorastaan käsittämättömän selkeä. Brändin tarina romantisoi lattian tanssin avulla, mikä lisää tuotteeseen emotionaalisen ulottuvuuden. Sisältö on tuotevalikoiman mukaisesti laaja, ja erilaisten tunnelmien ja sävelten skaala vaihtelee hitaasta valssista tangoon. Vaikutus ja lopputulos  Tavoite luoda vahva tuotemerkki lämpökäsiteltyä puuta varten onnistui. Thermory -tuotemerkki tunnetaan parhaiten Saksassa, Itävallassa, Norjassa, Italiassa, Yhdysvalloissa, Belgiassa, Portugalissa, Ruotsissa, Latviassa, Venäjälle sekä muilla kohdemarkkinoilla. Nykyään myös kaikki yrityksen valmistamat terassi-, vuori- ja lattialaudat on varustettu Thermory -merkillä.

Konsepti ja strategia  Tehtävänä oli luoda Euroopan kulttuuripääkaupungin 2011 imagon visuaalinen toteutus, ja tehtävä oli sinällään ristiriitainen, sillä yhtäältä kulttuurivuoden imagon oli oltava vahva, mutta samalla yksinkertainen ja mieleen painuva, mutta lisäksi myös avoin ja joustava sopiakseen monimuotoiseen kulttuuritarjontaan. Vaikutus ja lopputulos  Tulos on yksinkertainen: taustalle asetusta vuosiluvusta muodostuva katto peittää sisäänsä kulttuuria hyvin kuvaavan muuttuvan sisällön. Logon alaosaan on jätetty tilaa improvisaatiolle sekä mukaelmille, tulkinnoille sekä muutoksille, tulkinnoille ja uudelleenjärjestelyille, plagioinnille sekö kopioille. Imago sai projektiin osallistuvien hyväksynnän jo hyvissä ajoin ennen kulttuurivuoden saapumista. Asiakkaan yhteystiedot  www.tallinn2011.ee/est

Asiakkaan yhteystiedot  www.thermory.com

17

identity

8.2


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Iseasi Rüütli 18 10130 Tallinn +372 6766236 iseasi@iseasi.ee www.iseasi.ee

Suunnittelun johtamiseen sekä strategisen käyttöön liittyvä konsultointi Suunnittelututkimukset sekä auditoinnit Teollinen muotoilu sekä tuotekehitys Julkisten tilojen sisustussuunnittelu Suunnittelun ja käyttäjäkeskeisen lähestymistavan soveltaminen erilaisten tehtävien ratkaisuissa

Extery Thulema Konesko Cleveron

viro venäjä englanti suomi unkari

tiimi Martin Pärn Edina Dufala-Pärn Sven Sõrmus Pent Talvet Kaspar Torn Kätlin Kangur

Iseasi on omaperäinen, runsas sekä useilta aloilta kattavan kokemuksen omaava suunnittelutoimisto, jonka pätevyys kattaa tuotekehityksen, teollisen muotoilun ja arkkitehtuurin, ja jolla on kokemusta tuotteiden suunnittelusta, kokemusten luomisesta sekä suunnittelujohtamiseen liittyvästä konsultoinnista. Yhteistyökumppaneikseen Iseasi etsii yrityksiä, joiden kanssa yhteistyössä asiakasyrityksien toiveet ja mahdollisuudet voidaan muokata kestäviksi sekä onnistuneiksi ratkaisuiksi, jotka tuovat hymyn huulille sekä yrittäjille että tuotteiden ja palvelujen käyttäjille. Iseasin suunnittelijat uskovat, että molemminpuolinen hyöty on mahdollista, ja on myös ainoa oikea lähtökohta, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi, pyritään kaikin keinoin perehtymään asiakkaan ongelmiin sekä luomaan uusia sekä entistä tehokkaampia ratkaisuja, jotka perustuvat käyttäjien ymmärtämiseen sekä erilaisten suunnittelutekniikoiden perusteelliseen hallintaan. Iseasin suunnittelijoiden pitkäaikainen sekä moni­ puolinen kokemus on tehnyt heistä mestareita myös vaativien ja mahdollisuuksiltaan rajallisten tehtävien ratkaisemisessa. Iseasin suunnittelijat tietävät, että asioita voi aina tehdä toisin, ja myös entistä paremmin. Iseasin osakkaiden työkokemus kattaa lääke­ tieteessä käytettävän tekniikan, elektroniikan, koneet ja kylpyammeet, huonekalut, julkisten tilojen sisustussuunnittelun ja yrityksien konsultoinnin suunnittelujohtamisessa. Useat Iseasin työt ovat saaneet tunnustusta myös kansainvälisissä kilpailuissa, joista esimerkkinä mainittakoon Red Dot, Adex Award, Braun Prize, Bruno ja European Design Management Award.

18

tuotesuunnittelu

1 Klaari -penkit

2 Krog -toimistokalusteet

Lähtötehtävä  Projektin lähtötehtävänä on luoda penkkisarja, joka sopisi Helsingin identiteettiin.

Lähtötehtävä  Suunnittelija Martin Pärn sai tehtäväkseen luoda edullisia toimistokalusteita.

Konsepti ja strategia  Suunnittelijoiden tavoitteena oli perehtyä huolellisesti asiakkaan odotuksiin sekä sovittaa penkit osaksi Helsingin henkeä. Kyse oli suunnittelukilpailusta, ja lopputulos on siten syntynyt nopeasti.

Konsepti ja strategia  Tavoitteena oli luoda kalustemallisto, joka edullisesta hinnastaan huolimatta erottuisi selkeästi muista ja muodostaisi Thulema -brändin sekä taloudellisen toiminnan perustan. Minimalistiseen lopputulokseen päädyttiin erilaisia prototyyppejä testaamalla.

Vaikutus ja lopputulos  Klaari -penkit voittivat Helsingin kaupungin järjestämän tarjouskilpailun, ja penkkejä käytetään Helsingin julkisissa tiloissa. Erilaisia versioita Klaari -penkeistä myydään myös muissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  www.extery.com

Vaikutus ja lopputulos  Krog -mallisto osoittautui erääksi myydyimmäksi toimistokalustemallistoksi Virossa heti malliston lanseeraamisen jälkeen. Edullisesta hinnasta huolimatta, kalusteet eivät näytä halvoilta, ja malliston kalusteita käytetään myös edustavampien tilojen sisustukseen. Suosittu Krog on saanut myös virolaisen Bruno -suunnittelupalkinnon. Thuleman kokonaisvaltainen suunnittelujohtaminen sekä yhteistyö suunnittelija Martin Pärnan kanssa on puolestaan johtanut yritykselle myönnettyyn European Design Award -palkintoon. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  www.thulema.ee


1.1

1.2

2 3 Leaf - hierovien kylpyammeiden ohjaustaulu ja käyttäjäliite Lähtötehtävä  Suunnittelija Sven Sõrmus sai tehtäväkseen luoda ainutlaatuisen hierovissa kylpyammeissa käytettävän ohjaustaulun yritykselle Aquator. Konsepti ja strategia  Perinteisten mekaanisten ja abstraktien ohjausjärjestelmien sijasta haluttiin luoda selkeä ja helppokäyttöinen hipaisunäytöllä varustettu ohjaustaulu. Projektiin osallistui myös Artec Grupp, joka loi laitteen uudenlaisen laitteiston sekä ohjelmiston. Vaikutus ja lopputulos  Uudenlaisen teknologian hyödyntäminen sekä hipaisunäytön käyttö märässä kylpyhuoneessa loi mahdollisuudet sellaisen käyttäjäliittymän luomiseen, jonka avulla ammeen toimintoja on helppo ohjata. Käyttäjäliittymässä on huomioitu myös heikomman näkökyvyn omaavien käyttäjien asettamat tarpeet. Suunnittelijan ja yrityksen pitkäaikaisen yhteistyön tuloksena valmistuneet Aquatorin tuotteet on huomattu myös Bruno -suunnittelukilpailuissa, ja yrityksen suunnittelujohtaminen on palkittu European Design Award -palkinnolla.

3

Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  www.aquator.ee

19

iseasi


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Keha3 Soo 4 10414 Tallinn www.keha3.ee

Tuotteiden suunnittelu sekä teollinen muotoilu Suunnitteluun sekä tuotekehitykseen liittyvä konsultointi Ympäristösuunnittelu Suunnittelujohtaminen

Viron kulttuurivirasto Tarton kaupunginvaltuusto Kultuurikatel

viro venäjä englanti suomi

Katrin Karu +372 504 0813 katrin@keha3.ee

tiimi Ville Jehe Margus Triibman Tarmo Luisk Pavel Sidorenko Aivar Lepp Katrin Karu

Suunnittelutoimisto Keha3 päätoimialaan kuuluu tuotesuunnittelu sekä suunnittelujohtaminen. Suunnittelupalvelujen lisäksi Keha3:lla on myös oma tuotevalikoimansa, jossa on valaisimia, sisustustuotteita sekä katukalusteita.

Viron tunnetuimpiin suunnittelijoihin lukeutuvat suunnitte­ lijat Tarmo Luisk, Margus Triibmann ja Pavel Sidorenko ovat Keha3:n suunnittelijoita. Yrityksen etuna on pitkäaikainen kokemus julkisten tilojen sekä valaistuksen suunnittelusta ja valmistuksesta. Lisäksi Keha3 on käytännöllisesti katsoen ainoa paikallinen suunnittelutoimisto, joka on hyödyntänyt LED -teknologiaa onnistuneesti tuotteissaan. Keha3:n vahvuuksiin kuuluvat pienet tuotekehityskustannukset sekä mahdollisuudet käyttää laajaa alihankintaverkostoa. Yritys noudattaa Virossa uudenlaista mallia, jossa suunnittelutoimisto toimii samalla sekä tuotekehittäjänä, omistajana että myyjänä – suunnitteluyritys haluaa ja sillä on myös mahdollisuus suunnata energiansa tuotekehitykseen, eikä Keha3 tyydy ainoastaan prototyyppien valmistukseen. Keha3:n suunnittelemia valaisimia, ulkokalusteita sekä sisustustuotteita yhdistää perusteellinen nykyaikainen toteutus sekä näppärät ratkaisut, joissa on myös aina jokin hauska yksityiskohta. Yrityksen tiimin mielestä suunnittelija luo ihmistä ympäröivän keinotekoisen ympäristön eli kaiken muun luontoa lukuun ottamatta, mutta mukaan lukien kuitenkin kaiken aineellisen ja myös näkymättömät prosessit. Toiminnassaan yritys noudattaa periaatetta, jonka mukaisesti tuotannon on suuntauduttava myös ulkomaille. Keha3 on valinnut tuotannostaan ne tuotteet, jotka voisivat menestyä myös ulkomaille, ja on ottanut ensimmäiset askeleet ulkomaan markkinoille siirtymistä varten. Lisäksi Keha3 jatkaa myös kotimaisten markkinoiden valloittamista, ja Keha3 on ainoa paikallinen valaisimia suunnitteleva yritys, jonka tuotteita myy tallinnalainen, näyttäviä valaisimia myyvä Hektor Light todistaen siten, että Keha3:n tuotteet pärjäävät toteutuksensa sekä valmistuksensa puolesta myös kansainvälisessä kilpailussa. 20

tuotesuunnittelu

1 Katuvalaisimet

2 Grazz -pyöräteline

Lähtötehtävä  Virolainen teollisuusautomatiikkalaitteiden suunnitteluun, valmistukseen sekä myyntiin keskittynyt ATS Group OÜ otti yhteyttä Keha3:en tavoitteenaan lanseerata uudenlainen, LED-teknologiaan perustuvan katuvalaistussovellus syksyllä 2010. Teollista suunnittelua harjoittava Keha3 valittiin yhteistyökumppaniksi siitä syystä, että se on ainoa virolainen yritys, jolla on pitkä kokemus sekä valaisinsuunnittelusta että valmistuksesta.

Lähtötehtävä  Suunnittelija Margus Triibman sai inspiraation eräällä keväisellä pyöräretkellä tukiessaan pyöränsä tauon ajaksi nuorta vesakkoa vasten, jossa pyörä pysyi hyvin pystyssä. Triibman päättikin täydentää Keha3:n tuotevalikoimaa pyörätelineellä.

Konsepti ja strategia  Toteutuksessa tavoitteena oli luoda muodoltaan ainutlaatuinen, nykyaikaista suunnittelukieltä kuvaava sekä ainutlaatuisen imagon omaava LED-katuvalaisisimen kotelo. Keha3:n suunnittelijoiden lähtökohtana oli valaisimen tuotantokelpoisuus, toimivuus, esteettiset ominaisuudet sekä myös samojen ratkaisujen hyödyntäminen muihin mallistoihin kuuluvissa tuotteissa tulevaisuudessa. Teknologiset tekijät, kuten vaatimuksia vastaava valaistusteho, matalan lämpötilan varmistaminen kotelossa sekä valaisimien ulkopinnoilla, valonlähteen helppo vaihdettavuus, kotelon paino, sopivuus kaupunkikuvaan sekä erilaisille markkinoille jne. osoittautuivat kaikkein tärkeimmiksi. Vaikutus ja lopputulos  Tuotteen kehittäminen on viimeisessä vaiheessa, ja suunnitelmissa on jatkaa yhteistyötä uusien projektien merkeissä. ATS Group varmistui siitä, että suunnittelu on prosessi ja että suunnittelijat ovat yhteistyökumppaneita, joiden pyritään toteuttamaan yhteiset tavoitteet. Asiakkaan yhteystiedot  www.atsg.ee

Konsepti ja strategia  Pyöräteline koostuu joustavista muovipäällysteisistä metallivitsoista, joiden päissä on metallirenkaat pyöränlukon kiinnittämistä varten. Muovin ansiosta, teline ei naarmuta pyörää ja joustava rakenne vähentää suurempien vaurioide todennäköisyyttä esimeriksi pyörien kaatuessa päällekkäin. Pyörä pysyy pystyssä metallioksien jäykkyyden ansiosta, ja pyörä voidaan lukita telineeseen ihan tavallisella riippulukolla. Vaikutus ja lopputulos  Grazz-pyörä­ teline voitti Designyön 2009 puitteissa järjestetyn suunnittelu­kilpailun. Kansainvälinen tuomaristo myönsi pyörätelineelle myös kunniamaininnan Bruno 2010 -suunnittelukilpailussa. Pyöräteline on ollut markkinoilla vuoden ajan, ja on valmis sarjatuotantoa varten. Tilaukset ovat tervetulleita.


1.1

2

1.2

1.3

3 3 Klimp -penkki Lähtötehtävä  Keha3:n suunnittelijoiden mielestä julkisten tilojen kalusteet ovat konservatiivisia, vakavia ja paikoin jopa tylsiä. Hauskoja, nykyaikaista ajattelutapaa edustavia, joustavia ja dynaamisia kalusteita, jotka vastaisivat kaikkia urbaanin ympäristön asettamia vaatimuksia, kuten esimerkiksi sään, ilkivallan tai pitkän käyttöiän mukanaan tuomia haasteita, ei yksinkertaisesti ollut. Keha3, joka on suunnitellut kaupunkiin tarkoitettuja kalusteita vuosien ajan, laati urbaania ympäristöä koskevan tutkimuksen sekä kartoitti viranomaisten, arkkitehtien sekä kaupungissa liikkuvien kaupunkilaisten toiveet. Suunnittelijat ryhtyivät luomaan kaupunkiympäristöön sopivaa penkkiä keräämiensä tietojen perusteella. Konsepti ja strategia  Klimp -penkki edustaa eräässä perusasennossaan perinteisiä puistonpenkkejä ja toisaalta myös kotoista sohvaa, ja on suunnattu konservatiivisemmalle kuluttajalle. Kääntämällä penkin toisin päin, penkkiin muodostuu uusia ja yllättäviä muotoja, joita kaikkia voidaan käyttää istumiseen, nojaamiseen tai muuten vain mukavaan oleiluun. Penkki on valmistettu kierrätetystä muovista, joten penkin valmistusta varten ei tarvitse kaataa yhtään puuta.

4 Valaisimet luovat imagon – Kultuurikatel Lähtötehtävä  Arkkitehtitoimisto Pinkin sisustusarkkitehdit ottivat yhteyttä Keha3:een tarkoituksenaan luoda omaperäisiä valaisimia, jotka sopisivat Kultuurikatel –kulttuurikonseptin imagoon. Konsepti ja strategia  Koska Kultuurikatel toimii entisen kaukolämpökeskuksen tiloissa, suunnittelijat ottivat työnsä lähtökohdaksi vanhan sähkölaitoksen symboliikan. Vaikutus ja lopputulos  Tallinnan kaupunki eli valaisimien tilaaja on hyväksynyt ehdotuksen sekö mallikappaleen, ja valaisin tulee toimimaan Tallinnan kaupungin virallisena valaisimena. Kultuurikatel on puolestaan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2011 toimivan Tallinnan tärkein ja merkittävin rakennushanke. Asiakkaan yhteystiedot  http://pink.ee / www.tallinn.ee

Vaikutus ja lopputulos  Penkki valmistui syksyllä 2010. Keha3 on valmis vastaanottamaan tialuksia. Klimp -penkki toimisi hyvin Tallinnan, Lontoon, Madridin tai minkä tahansa muun maailman kaupungin symboliksi.

21

keha 3

4


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Konstruktor

Vaatemallien kaavoitus ja tekninen suunnittelu Vaatteiden kaavoitukseen ja tekniseen suunnitteluun liittyvä konsultointi Tuotannon järjestäminen

KM Ideas / Tallinn Dolls Liisi Eesmaa Karolin Kuusik

viro venäjä englanti

Kadi Adrikorn +372 5648 5246 kadiadrikorn@hotmail.com

tiimi Kadi Adrikorn

Konstruktor tarjoaa vaatesuunnitteluun liittyviä konsultointipalveluja, teknisiä suunnittelu- ja valmistuspalveluja sekä vaateidenvalmistusprojektien johtamispalvelua. Konstruktor toimii suunnittelijan oikeana kätenä, ja laatii kaavat suunnittelijan suunnitelmista vaatteista sekä auttaa toteuttamaan vaativatkin ideat. Konstruktorin tärkein tehtävä on mallien toteuttaminen, mikä tarkoittaa sitä, että sekä suunnittelijat että yritykset voivat kääntyä ideoineen ja/tai piirustuksineen kaavoittajan puoleen vaatteiden valmistamista varten. Lisäksi voidaan solmia esimeriksi projektisopimuksia uuden malliston laadintaa varten. Tarvittaessa suunnittelija Kadi Adrikorn järjestää ja toteuttaa asiakkaan koko tuotantoprosessin. Kadi Adrikornilla on erittäin kattava kokemus mallien laadinnasta sekä suunnittelijoiden visioiden toteuttamisesta. Yhteistyön lopputuloksena valmistuu teknologisesti ja konseptinsa puolesta viimeistelty vaatemalli. Konstruktor toteuttaa pääasiassa naisten vaatteita (leningit, hameet, puserot, jakut, takit, korsetit jne.), mutta myös miestenvaatteiden kaavoitusta voidaan tilata. Konstruktorin valttina on projektien säännöllinen toteuttaminen, mikä avartaa yrityksen ajatusmaailmaa: uudet ideat ja entistä kekseliäämmät ratkaisut ovat osa yrityksen arkea. Yhteistyössä Konstruktorin kanssa kannatta muistaa, että vaatemallien suunnitteluun ja kaavoitukseen kuluu noin viikko, ja vaativampien ideoiden ja leikkauksien ollessa kyseessä, aikaa voi kulua huomattavasti enemmän.

1 Tallinn Dollsin mallistojen toteutus Lähtötehtävä  Konstruktorin asiakkaat eli vaatemalliston Tallinn Dolls suunnittelijat halusivat Kadi Adrikornin toteuttaman tunnettujen virolaisten suunnittelijoiden Karolin Kuusikin ja Liisi Eesmaan mallistot piirustuksista myyntivalmiiksi vaatteiksi. Konsepti ja strategia  Malliston toteuttamisessa Konstruktorin tärkeimpänä tavoitteena oli tarjota tilaajalle parhaimmat ja edullisemmat ratkaisut. Projektin toteutuksessa, Kadi Adrikornin mielestä paras tapa toteuttaa projekti oli paikanpäällä yrityksessä nopeimman mahdollisen reagoinnin ja prosessin johtamisen varmistamiseksi. Adrikorn laati mallit (mallikappaleet, kaavoituksen, valmistusmenetelmät) ja työskenteli jatkuvassa yhteistyössä vaatteet valmistavan yrityksen kanssa. Eräänä haasteena oli löytää paras ratkaisu malliston ryhmittelyyn erilaisiksi tuoteryhmiksi siten, että erilaiset vaatteet tavoittaisivat loppuasiakkaansa nopeasti ja yksinkertaisesti. Tämä tarkoitti kompromisseja suunnittelijoiden kanssa, ehdotuksien esittämistä sekä jatkuvaa keskinäistä yhteydenpitoa. Tärkeimpänä tavoitteena oli kuitenkin poikkeuksetta erinomainen ja näyttävä suunnittelu. Vaikutus ja lopputulos  Uusi ja omaperäinen vaatemerkki näky mediassa ja voitti asiakkaiden suosion puolelleen. Tallinn Dollsin vaatteita myydään kolmessa liikkeessä Tallinnassa. Asiakkaan/ tilaajan yhteystiedot  Mari Martin, KM Ideas OÜ / +372 56226225

22

vaatesuunnittelu


liisi eesmaa talli n n dolls collectio n

1.1

1.2

1.3

23

konstruktor


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Kristina Design Suur-Karja 2 10140 Tallinn, www.kristinadesign.ee

Naistenvaatteiden suunnittelu ja myynti Uniikkikorujen ja vaatteiden valmistaminen tilaustöinä

Viron tasavallan presidentin puoliso Evelin Ilves My o My Ajatar

viro suomi englanti espanja

Kristina Viirpalu +372 5394 8342 kristinadesign@mac.com tiimi Kristina Viirpalu

Tuotemerkillä Kristina Viirpalu toimiva yritys valmistaa, suunnittelee ja myy pääasiassa naistenvaatteita, uniikkikoruja, käsin kudottuja leninkejä sekä juhla- ja häävaatteita.

Yrityksen pääsuunnittelija Kristina Viirpalu kunnioittaa vanhoja perinteitä sekä modernia tyyliä. Tuotannossaan Viirpalu käyttää kuluttajaystävällisiä materiaaleja ja suosii yksinkertaista ja selkeää linjaa, joka yhdistetään vaativiin leikkauksiin sekä art déco -tyyliä noudatteleviin värisävyihin. Kristina Designin tuotevalikoima koostuu kolmesta osasta. Ensimmäiseen tuoteryhmään kuuluvat päällysvaatemallistot, jotka koostuvat pääasiassa ainutlaatuisista ja leikkauksiltaan vaativista uniikkikappaleista, kuten esimerkiksi takeista, jakuista, jakkupuvuista iltapuvuista sekä hääpuvuista. Toiseen tuoteryhmään kuuluvat pieninä kappalemärinä valmistettavat sukat, sukkanauhat, sukkahousut ja legginsit, joissa käytetyt materiaalit sekä väriyhdistelmät saavat nämä tuotteet erottumaan muista. Kristina Designin kolmannen tuoteryhmän muodostavat hienojakoisesta villasta kudotut ilta- ja hääpuvut, jotka valmistetaan perinteisin haapsalulaisen huivinkudontamenetelmin. Viron tasavallan presidentin rouva Evelin Ilves pukeutui Kristina Viirpalun kutomaan pukuun Viron tasavallan itsenäisyyspäivän vastaanottoa varten vuonna 2010. 2010 lähtien yritys on ryhtynyt valmistamaan myös pienempiä mallistoja. Viime kesänä tuotteita ryhdyttiin myymään myös Suomessa. Yrityksen kilpailuetuna Virossa ja muilla markkinoilla on nopeus sekä joustavuus uusien mallistojen markkinoille lanseeraamisessa, erittäin laadukkaat materiaalit sekä uutta näkökulmaa edustavat leikkaukset. Vaatteiden kaavat digitalisoidaan, mallikappaleet sekä uniikkituotteet ja pienet mallistot valmistetaan paikanpäällä yrityksessä. Mallistojen muut kappaleet tilataan alihankintana virolaisista ompelimoilta ja kankaat sekä muut materiaalit ostetaan maailman johtavilta kankaidenvalmistajilta. Suunnittelija arvostaa henkilökohtaista yhteistyötä asiakkaan kanssa sekä tavoitteiden kartoittamista yhdessä asiakkaan kanssa. 24

vaatesuunnittelu

1

2

Lähtötehtävä  Kristina Viirpalu päätit luoda oman tuotemerkin, jonka tuotteita oli tarkoitus markkinoida Virossa ja ulkomailla.

Lähtötehtävä  Tavoitteena oli laajentaa Kristina Viirpalu -tuotteiden valikoimaa sekä markkinoida uusia tuotteita Viron lisäksi myös ulkomailla. Toiseen tuoteryhmään kuuluu naisten päällysvaatteita takkeja sekä jakkupukuja – joiden suunnittelussa painotettiin edelleen näyttävyyttä sekä naisellisuutta.

Konsepti ja strategia  Suunnittelijan tarkoituksena oli luoda voimakkaan naisellisia tuotteita, joten hän päätti ryhtyä valmistamaan näyttäviä sekä pitkään käyttöä kestäviä sukkia. Materiaaleiksi valittiin lycra, ja valmistustavaksi ompeleminen, sillä tällä tavoin valmistetut sukat kestävät pidempään. Ajan mittaan tuotemäärä kasvoi, ja yritys valmistaa polvisukkia, sukkia, sukkahousuja, legginsejä, sukkanauhoja sekä korsetteja. Kaikki tuotteet on jaettu eri ryhmiin kuvion perusteella (leveät raidalliset ja värikkäät sekä kapeat kantatut polvisukat, leveä- ja kapearaitaiset sukat sekä käsin kirjotut sukat, polvisukat sekä sukkahousut). Koska kyseessä ovat uniikkikappaleet, asiakas voi itse valita millaisia väriyhdistelmiä tai raitaleveyttä hän haluaa tuotteissaan käyttää. Vaikutus ja lopputulos  Aluksi Kristina Designin tuotteita myytiin ainoastaan omassa liikkeessä, mutta myöhemmin myös Riiassa sijaitsevassa Sockbox -puodissa. Toinen jälleenmyyjä on tällä hetkellä helsinkiläinen My o My. Kristina Designin tuotteet ovat tällä hetkellä ainoita laatuaan koko maailmassa, ja tuotteita kehitetään jatkuvasti. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Sockbox Riiassa ja My o My Helsingissä

Konsepti ja strategia  Kristina Viirpalu päätti luoda todella omaperäisen tuotemalliston joka kääntäisi varmasti katseet, mutta tuotteiden olisi samalla oltava klassisia ja niissä tuli olla myös jokin mielenkiintoinen yksityiskohta. Näissä tuotteissa käytetään ainoastaan erittäin laadukkaita kankaita. Onnistuneen viennin varmistamiseksi, yritys päättä käyttää apuna suomalaista pr-yritystä D’Oro Mediapalvelu. Vaikutus ja lopputulos  Mallistoon kuuluu 40 erilaista vaatetta, ja malliston takkeja myydään tällä hetkellä helsinkiläisessä Ajataressa. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Ajatar / www.ajatar.fi


1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

25

kristina viirpalu


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Kromo Disain Roosikrantsi 8–3 10119 Tallinn info@kromodisain.ee www.kromodisain.ee

Tuotesuunnittelu (huonekalut, valaisimet, sisustustuotteet) Teollinen muotoilu Sisustussuunnittelu ja ympäristösuunnittelu Suunnitteluun liittyvä konsultointi Projektijohtaminen ja tuotannon valvonta

Hardmeier OÜ United Motors Vihterpalu Mõis Buen Provecho OÜ Husqvarna Eesti OÜ Pernod Ricard Estonia OÜ SIA Autohalle

viro venäjä englanti suomi

Anzhelika Torn/ Marko Uibo +372 516 4040

tiimi Anzhelika Torn Marko Uibo

Kromo Disain tarjoaa suunnittelu- ja sisutuspalveluja ja erityisesti tuotesuunnitteluun ja sisustussuunnitteluun liittyvää konsultointia. Suunnittelijamme painottavat työssään ympäristöä säästävän ajattelutavan kehittämistä laadukkaiden tuotteiden kautta.

Kromo Disain on pääasiassa sisustussuunnittelupalveluja tarjoava yritys, jonka tavoitteena on keskittyä entistä enemmän myös tuotesuunnitteluun. Pitkän yhteistyön ansiosta latvialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, Kromo Disainillla on perusteellinen käsitys latvialaisista markkinoista, joten yritys sopii erinomaisesti yhteistyökumppaniksi Latvian markkinoille suuntautuville yrityksille. Suunnittelijat Marko Uibo ja Anzhelika Torn ovat vastuuntuntoisia sekä joustavia yhteistyökumppaneita, jotka arvostavat yhteistyötä asiakkaan kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyössä Kromo Disainin kanssa tulisi huomioida se, että projektit koostuvat kahdesta vaiheesta, joista ensimmäinen käsittää asiakkaan toimintaan perehtymisen, ideoiden laadinnan, mittaukset, konsultoinnin sekä suunnitelmien laadinnan. Toisessa vaiheessa laaditaan piirustukset ja esitellään, hyväksytetään ja tarkennetaan sekä vahvistetaan ehdotukset, ja lopuksi toteutetaan koko projekti. Ensimmäinen ja toinen vaihe kestävät noin kuukauden, mutta varsinainen sisustussuunnittelu tai tuotesuunnittelu riippuu kyseisen toimeksiannon laajuudesta, asiakkaan toiveista sekä laaditusta lähtötehtävästä.

26

tuotesuunnittelu

1 Vihterpalun kartanon sisustussuunnittelu Lähtötehtävä  2004 Kromo Disainin suunnittelijat aloittivat yhteistyön Vihterpalun kartanon omistajan Timo Lembergin kanssa, joka oli kunnostanut kartanoa jo kolmen vuoden ajan, ja suuremmat rakennustyöt oli jo tehty. Suunnittelijoiden tehtävänä oli laatia kartanon päärakennuksen sisustussuunnittelu, jonka tuli sopia historialliseen kartanorakennukseen ja myös sitoa vanha rakennus yhteen uuden toimintasuunnan kanssa eli hotelli- ja konferenssikeskuksen kanssa. Päärakennukseen on suunniteltu 19 hotellihuonetta, kaksi kokoushuonetta, kirjastohuone, ravintola, baari ja kaksi sikarihuonetta. Koska kartanorakennuksen alkuperäiset arkkitehtuuriset piirustukset eivät ole säilyneet, kartanon alkuperäisestä ulkoasusta ei ole tietoa. Myöskään itse kartanorakennus ei ole kovin hyvin säilynyt ja alkuperäisiä ovat ainoastaan yhdet puurappuset, kaksi yksinkertaisempaa uunia sekä osa pompeijilaista tyyliä edustavasta seinämaalauksesta, salin pylväistä ja osa katon koristelistasta. Sisustussuunnittelussa oli tältä osin huomioitava myös kartanon historiaan liittyvä vastuu. Konsepti ja strategia  Työ jaettiin tärkeysjärjestyksessä neljään eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe käsitti kohteeseen perehtymisen, tarpeellisen tietokannan luomisen sekä ideointiin liittyvien suunnitelmien valmistamisen. Toinen vaihe käsitti suunnittelun eli kartanorakennuksen väriyhdistelmien sekä seinien pintamateriaalien valinnan ja myös tilaustyönä valmistettavien huonekalujen, verhojen sekä muiden sisustukseen sisältyvien yksityiskohtien sekä esineiden suunnittelun. Tässä vaiheessa Timo Lemberg esitti suunnittelijoille myös oman käsityksensä tulevista kalusteista sekä myös koristekuviosta joka koristaa nyt jo valmiita huonekaluja. Tuotesuunnittelija Marko Uibo laati Vihterpalun kartanon kalusteet kahtena eri versiona tavallisiin hotellihuoneisiin sekä sviitteihin.

Kolmannessa vaiheessa valittiin valmiina ostettavat huonekalut, antiikkihuonekalut sekä sisutusesineet. Valmiit huonekalut tilattiin italiasta, ja antiikkikalusteita etsittiin yli puoli vuotta. Neljännessä vaiheessa valvottiin projektin edistymistä, konsultoitiin tilaajia, tehtiin yhteistyötä alihankkijoiden, materiaalin hankkijoiden sekä toimittajien kanssa. Neljännessä vaiheessa etsittiin sisustustuotteiden valmistajat, joiden kanssa tehtiin myös tuotteiden valmistamiseen liittyvää yhteistyötä, varmistettiin toteutetun suunnittelun vastaavuus alkuperäisen sisutussuunnitelman kanssa sekä laatuvaatimusten noudattaminen. Viimeisessä vaiheessa haastavimmaksi osoittautui tilaustyönä valmistettavien huonekalujen valmistaja, jollainen kuitenkin löytyi lopuksi Latviasta. Vaikutus ja lopputulos  Puolitoista vuotta yhteistyötä tilaajan kanssa on vain lyhyt vaihe Vihterpalun kartanon pitkässä historiassa, mutta Kromo Disainin suunnittelijoille tämä oli erittäin hyödyllistä, innostavaa sekä ikimuistoista aikaa. Viron museovirasto, pelastusviranomaiset, terveydenhuoltoviranomaiset sekä muut tärkeät viranomaistahot olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Myös kartanon omistajat ja vieraat ovat olleet tyytyväisiä lopputulokseen. Asiakkaan yhteystiedot  www.vihterpalu.ee


1.1

1.3

1.2

1.4

2 Näppäimistöt kulkulupajärjestelmiä valmistavalle sekä asentavalle Hardmeier OÜ:lle Lähtötehtävä  Hardmeier OÜ:n toimialana on valvontajärjestelmien laadinta, myynti sekä asennus. Järjestelmän erään tärkeän osan muodostavat näppäimistöt, joita käytetään valvontajärjestelmää kotiin tai toimistoon asennettaessa. Hardmeier OÜ tarvitsi laitteen, joka olisi toimiva ja sopisi esteettisesti vaihteleviin ympäristöihin sekä erilaisille käyttäjille. Tehtävänä oli laatia näppäimistöstä kaksi versiota: yksinkertaisempi LED-merkkivaloilla varustettu näppäimistö sekä toinen vaativammalle asiakkaalle suunnattu LCD -näytöllä varustettu versio. Eräs tuotteen tärkeimmistä vaatimuksista oli valmistuksen edullisuus. Asiakas oli helpon puhdistettavuuden vuoksi päättänyt käyttää muovisia painikkeita sekä määritellyt painikkeiden sijainnin etukäteen.

Vaikutus ja lopputulos  Aluksi edullisemman LED -merkkivaloilla varustetun mallin uskottiin olevan yhtä suosittu kuin kalliimman LCD -näytöllä varustetun mallin, mutta nyttemmin on selvinnyt, että kalliimpi malli on selvästi suositumpi. Lisäksi Hardmeieri tarvitsee myös korkealuokkaisiin liiketiloihin suunnitellun sopivan näppäimistön, joten tällaisen ylellisen näppäimistömallin suunnittelu on aloitettu ja tätä näppäimistöä on tarkoitus markkinoida muiden mallien lisäksi. Uusi mallisto on myös esitelty messuilla Englannissa, ja palaute on ollut poikkeuksellisen positiivista. Näppäimistöjä on myyty jo ensimmäisille asiakkaille. Asiakkaan yhteystiedot  www.hardmeier.ee

Konsepti ja strategia  Kromo Disainin tiimiin tuli mukaan myös tuotesuunnittelija Veiko Liis, jolla oli paljon kokemusta muovisten tuotteiden suunnittelusta. Koska asiakkaalla oli selkeä käsitys tulevasta tuotteesta, sopiva ulkomuoto löytyi nopeasti, ja Hardmeier OÜ:n insinöörien kanssa päästiin perehtymään teknisiin ominaisuuksiin. Asiakasta miellyttävän lopputuloksen löydyttyä, tuotepiirustuksiin tehtiin vielä muutama korjaus, ja tuotteiden valmistus voitiin aloittaa.

27

2.1

2.2

kromo disian


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Leonardo Disain Kentmanni 10–2 10116 Tallinn www.leonardo.ee

Tuotesuunnittelu Visuaalinen viestintä Yritysgrafiikka Näyttelyiden sekä museoiden näyte-esineiden suunittelu Audiovisuaaliset installaatiot ja valoinstallaatiot

Viron ulkoministeriö Tallinnan kulttuurivirasto Tallinnan kaupunginmuseo Insinööritoimisto Skoop OÜ Hansanova MTÜ Valgusfestival

viro englanti venäjä

Leonardo Meigas +372 501 6479 leonardo@leonardo.ee

tiimi Leonardo Meigas

Suunnittelija Leonardo Meigas on toiminut suunnittelijan jo 1980-luvulta saakka, joten Meigaksella on mittava kokemus virolaisesta suunnittelusta, ja hän onkin alansa johtava asiantuntija Virossa. Meigaksen osaaminen on kattavaa ja hän on tehnyt sekä sisutussuunnitelmia, suunnitellut huonekaluja, valaisimia ja kelloja sekä luonut visuaalista informaatiota ja yrityksien logoja. Viron lisäksi Leonardo Disain tunnetaan myös ulkomailla, ja Meigaksen keramiikkaa löytyy sekä Suomesta että Ranskasta, ja Moskovan taiteilijoiden talossa sijaitseva infomaisemasuunnitelma kuuluu Meigaksen tärkeimpiin töihin. Meigas on kerta toisensa jälkeen todistanut, että kykenee toteuttamaan sekä käyttötaidetta että vapaata taidetta. Leonardo Meigaksen toiveena on suunnitella teemapuisto aivan alusta alkaen eli konseptista lopulliseen toteutukseen saakka. Leonardo Disain arvostaa yhteistyötä asiakkaan kanssa ja uskoo, että yhteisen projektin tulisi olla molemminpuolinen löytöretki. Suunnittelija on sitä mieltä, että suunnittelussa ei ole yhtään ainoata oikeaa vastausta, vaan niitä on useita, joista on löydettävä sopivin. Meigaksen mielestä hyvä suunnittelu on mahdollista vain silloin, kun molemmat osapuolet suhtautuvat työhön avoimesti. Yhteistyö erilaisten asiakkaiden kanssa on tehnyt suunnittelijan elämästä jännittävää, mutta tuloksekkainta on yhteistyö sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla on aikaa ja halua syventyä suunnitteluprojekteihin, sillä suunnitteluun tarvitaan aikaa, huolellisuutta sekä rakkautta. Leonardo Disainissa toteuttavien projektien tarvittava aika sekä resurssit riippuvat suuressa määrin asiakkaan toiveista, ja esimerkiksi yksinkertaisemman yritysgrafiikan suunnitteluun kuluu vähintään yksi viikko.

28

tuotesuunnittelu

tiit veerm ä e

Leonardo Disain on Leonardo Meigaksen suun­ nittelutoimisto, jonka pääasialliset toimialat ovat tuotesuunnittelu sekä näyttelyiden, museoiden ja kaupunkiympäristön suunnittelu. Suunnittelutoimiston toiminta perustuu ajatukseen siitä, että suunnittelu on tulkintaa, jonka aikana ideasta tai sanasta muodostuu jotain käsin kosketeltavaa sekä todellista. 1 Kiek in de Köki –tykkitornin ja linnoituksen maanalaisten käytävien kunnostus Lähtötehtävä  2009 Tallinnan kulttuurivirasto ja Tallinnan kaupunginmuseo tilasivat Leonardo Disainilta suunnitelmat Kiek in de Kök -tykkitornin kunnostamista ja näyttelytiloja varten. Strategia ja konsepti  Leonardo Disainin tavoitteena oli luoda nykyaikaisten elektronisten välineiden avulla houkutteleva, historian eri aikakausia esittelevä ja tiloihin sisällöltään sopiva sisustus. Tykkitornin luovan suunnittelun keskipisteenä oli 6. kerroksessa sijaitseva kahvila, jota hallitsee katossa riippuva, jättiläismäistä tykinkuulaa muistuttava Kuula -kello, joka sopii ympäristöön sekä lyö täystunnein sekä 15 minuutin välein. Kellonnumerot voidaan kuitenkin tulkita vuosisadoiksi, ja itse kello on muodoltaan pyörä sekä koostuu putkista sekä verkosta, ja jonka epätasainen pinta muistuttaa keskiaikaisen kivestä valmistetun tykinkuulan pintaa. Holvatussa katossa, täsmälleen keskellä lattiaa sijaitsevan lasitetun aukon keskellä riippuva kello tuntuu olevan ajaton, ja ajantaju katoaa kelloa katseltaessa: sekunnit kuluvat tämän ”pommin” ympärillä, ja keskiakseli on valaistu ainoastaan osittain eikä numeroita näy. Meigas suunnitteli kahvilaan myös seitsemän pyörää pöytää ja 21 tuolia, joissa erityistä huomiota on kiinnitetty tuolin puoliympyränmuotoiseen siirrettävään selkänojaan, joka toimii myös sivupöytänä. Vaikutus ja lopputulos  Kiek in de Kök -tornin vierailijamäärä on kaksinkertaistunut vuoteen 2006 verrattuna. Yhteystiedot  Tallinnan kaupunginmuseo

2 Aikajuna Lähtötehtävä  Keväällä 2009 Tallinnan kaupunginmuseo järjesti Toompean linnoituksen maanalaisten käytävien kunnostuksen yhteydessä Aikajunan nimeä kantavan suunnitteluideointikilpailun. Tämän kilpailun tarkoituksena oli sijoittaa liikkuva ajoneuvo käytävien pisimpään suoraan osaan. Ajatus oli rohkea, sillä näin vaativaa toteutusta ei ollut aikaisemmin tehty missään virolaisessa museossa. Strategia ja konsepti  Leonardo Disainin suurin tehtävä oli oikean tyylin löytäminen aikajunaa varten: pitäisikö junan kuvastaa historiallista ympäristöä vai edustaa uutta tieteellistä suuntaa ja toimia siten vuoropuhelussa vanhan kanssa? Näistä valittiin viimeksi mainittu. Rakenteet suunniteltiin yhteistyössä insinööritoimisto Skoopin kanssa, ja ensimmäiset mallit rungosta valmisti Hansanova. Junaa varten sopivat materiaalit, jotka eivät homehtuisi eivätkä mätänisi, ja jotka olisi helppo puhdistaa ja jotka olisivat myös turvallisia museovieraiden kannalta, oli löydettävä. Myös kapeat käytävät asettivat omat rajoituksensa mukavuudelle. Aikajunan ulkoasu on visio ajan loputtomasta kulusta sekä elämäämme muokkaavasta jaksottaisuudesta. Aikajuna on kahdeksasta eri osasta koostuva leikkimielinen liikkuja, joka ajeluttaa museovieraita sivuttain 68 metrin matkan eteenpäin ja taaksepäin. Matkan aikana ylös- ja alaspäin liikkuviin visiireihin kiinnitetyiltä näytöiltä voi katsella videota. Juna kylmää valoa hehkuvine LED -valoineen ja viimeisen ja ensimmäisen vaunun punaisena hehkuvine puoliympyröineen muodostaa vastakohdan ympäröiville kosteille käytäville. Projekti on ainutlaatuinen sijaintinsa ansiosta Tallinnan Vanhassa kaupungissa sekä näyttelyssä ensikertaa käytettävien teknisten ratkaisujensa ansiosta. Vaikutus ja lopputulos  Kiek in de Kök -tornin vierailijamäärä on kaksinkertaistunut vuoteen 2006 verrattuna. Yhteystiedot  Tallinnan kulttuurivirasto, Tallinnan kaupunginmuseo


1

2.3

tiit veerm 채 e

2.2

29

leonardo disain


I n gmar M uusikus

3.1

3.2 3 Valoinstallaatio AEG

4 Keramiikkasarja MERI

Lähtötehtävä  Uuden vuosituhannen saapumista haluttiin juhlistaa Tallinnassa mittavalla valoinstallaatiolla sekä esityksellä Harjumäellä. Esityksen ja installaation tavoitteena oli visualisoida kaikkia yhdistävän ajan kulumista sekä luoda aukion eloon herättävän energiakentän luova ympäristö. Ehdotus esiteltiin Tallinnan kaupunginvaltuustossa ja kulttuuriministeriössä, jossa se myös hyväksyttiin.

Lähtötehtävä  Tallinnan keramiikkatehdas tilasi keraamisen tuotesarjan, joka sopisi nykyiseen minimalistiseen sisustustyyliin, ja vastaisi myös laadukasta suunnittelua arvostavan kuluttajan asettamia vaatimuksia.

Konsepti ja strategia  Suunnittelija Leonardo Meigaksen, ohjaaja Jaanus Rohumaan sekä tuottaja Valdo Kasen kanssa yhteistyössä luotu installaatio koostui neljästä osasta: elämänsykli, aika-akseli, aikapylväät ja laserkello. Elämänsykli kuvasi yhteenkuuluvuutta ja pyhyyttä ja koostui valoinstallaatiosta, joka oli synkronoitu aukiolla soitettavaan musiikkiin. Valo liikkui pitkin aika-akselia ja kattoi koko akselin sykemäisesti 60 sekunnin kuluessa. Aikapylväissä kuvattiin kellonaika kaikilla 12 aikavyöhykkeellä ja ne kertoivat uuden vuosituhannen alkamisesta tärkeimmissä kaupungeissa: Honolulussa, New Yorkissa, Buenos Aireksessa, Rio de Janeirossa, Lontoossa, Brysselissä, Moskovassa, Bangkokissa, Pekingissä, Tokiossa, Sydneyssä ja Kiribatissa. Laserkello kuvastui Tallinnan kaupungintalon keskelle asetetusta säteestä, ja rakennuksen julkisivu toimi kellotauluna. Tehokkaan laserin ansiosta, osoittimet näkyivät myös toiselta puolelta, ja osoittimien osoittaessa ylöspäin, laser ulottui pilviin saakka kolmen kilometrin korkeudessa.

3.3

3.4

Vaikutus ja lopputulos  Installaatio toteutettiin Tallinnan keskustassa sijaitsevalla Vapaudenaukiolla, ja esitettiin 27.12.1999 – 3.1.2000 välisenä aikana. Leonardo Meigaksen toteuttama AEG valoinstallaatio visualisoi ajan kaiken kattavaa ja meitä kaikkia yhdistävää kulkua, ja loi katsojat mukaansa tempaavan energiakentän. Projektia esiteltiin laajalti virolaisessa mediassa ja myös BBC:n World 2000 Today -ohjelmassa. Yhteystiedot  Kulttuuriministeriö, Tallinnan kulttuurivirasto 30

tuotesuunnittelu

Konsepti ja strategia  Leonardo Meigas otti lähtökohdaksi Virolle ominaisen meriaiheen. Suunnittelija oli ottanut usean kesän aikana valokuvia ja kipsivaloksia kauniista rantahiekkaan muodostuneista kuvioista. Nämä kuviot loivat pohjan tulevalle kivikeraamiselle tuotesarjalle. Kesäkuussa 2004 Meigas ryhtyi valmistamaan mallikappaleita tuotteista yhdessä Tallinnan keramiikkatehtaan kipsivalumestarin kanssa. Vaikutus ja lopputulos  Kahden vuoden kuluessa Mereaeg -seinäkello ja Mere Jälg -kulho sekä lautanen, Mere Tuled -kynttilänjalka sekä Mere Õied -kukkaalusta saivat lopullisen muotonsa ja niitä ryhdyttiin valmistamaan. 2006 sarja esiteltiin Pariisissa järjestetyillä Maison&Objet -messuilla ja 2008 Bornholmin saarella pidetyssä näyttelyssä European Ceramic Context. Swedbank valitsi Mere Jälg -kulhon myös yrityslahjakseen. Yhteystiedot  Tallinnan Kunstkeraamika Tehas (Tallinnan keramiikkatehdas)


tiit veerm 채 e

tiit veerm 채 e

4.1

4.2

31

leonardo disain


yhteystiedot

palvelut

Les Petites Disain Mon–Fri 12–18 / Sat 12–16 Tartu mnt 28 10115 Tallinn www.lespetites.ee

Designtuotteiden myynti Designkorujen valmistus & työpajat Muotiesitykset

Elena Volk +372 5817 6831 elena@lespetites.ee

edustettuna olevat muotoilijat Karolin Kuusiku Liisi Eesmaa Jaana Varkki Mari Martin Vassilissa GKDisaini Marimofashion

kielet viro englanti venäjä

tiimi Elena Volk Liisi Joala

Monen Viron tunnustetun designerin ja taiteilijan tuotantoa tarjoaa tyylikäs myyntisalonki Les Petites Tallinnan keskustassa Tartun maantiellä. Valikoimasta löytyy sekä lahjakkaasti muotoiltuja designesineitä että eksklusiivista huippumuotia.

Salonki Les Petites keskittyy uniikkidesigniin – valikoimasta löytyy käyttötaidetta, retro-designhuonekaluja, valaisimia, koruja, vaateita sekä kansallisaiheesta inspiroituja esineitä. Les Petites’in tekee ainutlaatuiseksi mahdollisuus hankkia vain tästä uusimpia tuotteita tekstiilisuunnittelijoiden Liisi Joalan ja Helen Valkin, GKDisain’in koruvalmistajien, miesten designvaate-brändin Marimofashion sekä TallinnDolls’in tuotannosta. Tunnetuista virolaisista muotoilijoista Les Petites -salongissa ovat edusteilla Vassilissa, Karolin Kuusik sekä Liisi Eesmaa (TallinnDolls), Mari Martin (Re-Use Republic), Jaana Varkki (Monton), Anneli Valtin (Waltin Disain) ja Helen Valk. Esillä on myös toistaiseksi tuntemattomien lahjakkuuksien töitä. Les Petites on paitsi myyntiliike myös näyttävä galleria, jossa usein järjestetään sekä muotiesityksiä että työpajatapahtumia. Les Petites’in ovet on aina avattu näyttelytilaa etsiville muotoilijoille. Yleisöä houkuttelevat korukerhot sekä muut luovaa askartelua tarjoavat tapahtumat. Tallinnan ulkopuolella asuvia asiakkaita palvelee verkkokauppa osoitteessa www.lespetites.ee. Etukäteen sopimalla tavaroita voi tilata myös ulkomaille.

32

design salonki


33

les petites disain


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Loomelabor Köie 1A-10 10415 Tallinn info@annikelaigo.ee www.annikelaigo.ee

Tuotesuunnittelu ja -muotoilu Vaate- ja tekstiilisuunnittelu Muotoiluun ja suunnitteluun sekä tuotekehitykseen liittyvä konsultointi

Lifestyle OÜ Estonian Design Centre

viro englanti venäjä

Annike Laigo +372 56 686 772 tiimi Annike Laigo

Annike Laigo on tunnetuimpia virolaisia tekstiilisuun­ nittelijoita. Laigon uudentyyppiset matot ja Kivi -istuimet ovat voittaneet useita suunnittelupalkintoja sekä Virossa että ulkomailla, ja niitä on myyty sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ja Japanissa. Annike Laigo uskoo laadukkaiden tuotteiden pysyvyyteen, ja hän painottaa tuotteissaan uutuutta, estetiikkaa, käyttömukavuutta ja ajatonta trendikkyyttä. Yrityksen kilpailuetuna on tuotteiden ns. wow factor, joustavuus ja suunnittelijan vankka kokemus. Tekstiili- tai sisustustuotteiden luomisprosessi suunnitelmasta valmiiseen tuotteeseen kestää kuudesta kuukaudesta pariin vuoteen. Työ koostuu useasta eri vaiheesta: uuteen yhteistyökumppaniin perehtymisestä sekä asiakkaan toiveiden kartoittamisesta; suunnittelu­ tehtävän laadinnasta sekä luonnoksien laatimisesta; tuotteen kehittämisestä ja prototyyppien valmistuksesta; tuotteiden testaamisesta sekä tarvittaessa tehtävistä muutoksista sekä valmistuksesta. Suunnittelija arvostaa työssään yhteistyötä asiakkaan kanssa ja yhteisten tavoitteiden asettamista – asiakkaan toiveita kuunnellaan jokaisessa vaiheessa.

1 Ulkomaanmarkkinoiden valloittajat – ainutlaatuiset KIVI -istuimet

2 Textile+Light – pimeässä hohtava matto

Lähtötehtävä  Annike Laigo päätti suunnitella oman tuotemerkkinsä yhdessä uniikkituotteineen. Ja ensimmäinen Laigon suunnittelema tuote on KIVI -istuin.

Lähtötehtävä  Lähtötehtävänä oli Loomelaborin tuotevalikoiman täydentäminen uudella, innovatiivisella tuotteella.

Konsepti ja strategia  KIVIen suunnittelun ja tuotekehityksen tärkeimpiä vaiheita olivat sopiva työmenetelmän löytäminen, materiaalien hankinta sekä tuotantoprosessin suunnittelu. Aluksi kaikki KIVEt tehtiin käsityönä, mutta tilausmäärän kasvaessa, uutta nopeampaa ja mukavampaa valmistusmenetelmää tarvittiin. Nykyään kaikkien KIVIen täytteet tehdään muoteilla. Vaikutus ja lopputulos  KIVIen todella onnistuneen debyytin jälkeen ulkomailla eli Ranskassa vuonna 2004 järjestetyssä St. Etienne’n suunnittelu- ja muotoilubiennaalissa, istuimia on esitelty 6–7 messuilla eripuolilla Eurooppaa, joissa istuimet on usein esitelty myös uuden trendin luovana tuotteena. KIVI -istuimia on myyty sekä Virossa että ulkomailla, pääasiassa Japanissa, Yhdysvalloissa, Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa sekä Sveitsissä. Asiakkaita ovat olleet sekä tukkukauppiaat että yksityissektori, sisustussuunnitteluyritykset, hotellit ja museot. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Isabelle Klein / Espace marin K-LINE / (+ 41) (21) 801 59 73 / SooSoo galerii / soosoo@soosoo.ee

34

tekstiilisuunnittelu

meeli k ü ttim

Loomelabor on yritys, joka tarjoaa suunnitteluun sekä muotoiluun ja tuotekehitykseen liittyviä palveluja sekä konsultointia. Pitkäaikaisen toimintansa aikana, Loomelaborin suunnittelija Annike Laigo on suunnitellut kattavan valikoiman erilaisia kodintekstiilejä sekä muita tuotteita, joita markkinoidaan pääasiassa ulkomailla. Vuosien varrella Loomelabor on kerännyt merkittävän määrän kokemusta ulkomaisista messuvierailuista sekä esiintymisistä.

Konsepti ja strategia  Pimeässä hohtavan maton inspiraationa olivat kirkkaat talviyöt, jolloin kuu valaisee huoneet eikä valoa tarvitse sytyttää öisin kodissa liikuttaessa. Ajatus pimeässä tien valaisevasta matosta oli syntynyt. Ensimmäinen ajatus perustui sähköä tai paristoja käyttävä laitteen sisällyttämiseen mattoon, mutta ajatus johdoista ei ollut oikein houkutteleva eikä tällainen matto olisi ollut myöskään kovin energiaa säästävä. Suunnittelija päätyi lopuksi käyttämään kuitenkin fosforipigmenttiä, sillä fosfori kerää valoa ja lopputuloksena on pimeässä useita tunteja valoa hehkuva materiaali. Ongelmia aiheutti valoa heijastavan materiaalin integroiminen tekstiiliin eikä parasta mahdollista ratkaisua ole vielä löydetty, joskin erilaisia mahdollisuuksia on useita. Ajatustaan pimeässä loistavasta matossa on esitelty myös Kölnin huonekalumessujen yhteydessä järjestetyssä Talents -kilpailussa, jossa tuote valittiin yleisölle esiteltäväksi 460 projektin joukosta. Textile+ Light sai myös Viron ensimmäisen suunnitteluja muotoilupalkinnon ”BRUNO” parhaimmasta projektista. Vaikutus ja lopputulos  Projekti odottaa yhteistyötarjouksia sekä tuotannosta kiinnostuneita yhteistyökumppaneita. Asiakkaan yhteystiedot  Annike Laigo / info@annikelaigo.ee


1

2

3 3 3D Stripe – kolmiulotteinen matto Lähtötehtävä  2000 Annike Laigo työskentely OÜ Valleysin palveluksessa, jossa hän ryhtyi laatimaan Virossa tuolloin vielä tuntematonta käsin tehtävää taftingmenetelmää. Konsepti ja strategia  Tämä menetelmä oli uusi ja mielenkiintoinen, ja suunnittelija kokeili useita erilaisia mahdollisuuksia kunnes kolmiulotteisen maton malli syntyi. Voimaakaan kohokuvioitu matto oli aivan uudenlainen tuolloisessa kaksiulotteisessa mattomaailmassa. Vaikutus ja lopputulos  Lainematto on menestynyt Virossa sekä ulkomailla. Suosittuja 3D Stripe -mattoja valmistetaan tälläkin hetkellä. Asiakkaan yhteystiedot  Annike Laigo / info@annikelaigo.ee

4

Lifestyle OÜ:n suunnitteluja muotoilustrategia, tuotesuunnittelun ohjeet sekä brändäys

Lähtötehtävä  Ruotsalaisia keraamisia sisutustuotteita välittänyt asiakas halusi laajentaa toimialaansa. Yritys halusi luoda uuden sisustustuotebrändin, jonka tuotteet olisivat paikallisten suunnittelijoiden ja muotoilijoiden valmistamia, ja hän halusi myös myydä tuotteitaan Virossa. Annike Laigolta tilattiin Lifestyle OÜ:n suunnittelu- ja muotoilustrategia, tuotesuunnitteluohjeet sekä käsikirja ja brändäys. Konsepti ja strategia  Asiakkaan alalta hankkiman aiemman kokemuksen turvin, suunnittelija selvitti asiakkaan odotukset sekä tavoitteet ja kartoitti realistiset mahdollisuudet. Asiakkaalle tarjottiin useita toimintaskenaarioita, ja yhdessä valittiin näistä sopivin sekä laadittiin vastaava suunnittelu- ja muotoilustrategia. Yhteistyön toisessa vaiheessa laadittiin tuotekokoelman toteutusohjeet sisältävä käsikirja. Käsikirja on käytännöllinen väline yrityksen vision esittelemiseksi potentiaalisille yhteistyökumppaneille, ja auttaa myös suunnittelijoita sekä muotoilijoita tuotteiden lähtötehtävän mukaisessa toteuttamisessa. Brändin suunnittelu sekä muotoilu ja suunnittelustrategia muodostavat tiiviisti toisiinsa sidotun kokonaisuuden, Annike Laigo teki projektin puitteissa yhteistyötä brändäykseen erikoistuneen Brand Manual -yrityksen kanssa. Vaikutus ja lopputulos  Projektin ensimmäinen vaihe on päättynyt, ja muut vaiheet ovat vielä työn alla. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Lifestyle OÜ / +372 5286544

35

loomelabor


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

mare kelpman tekstiilistuudio Köie 1a – 8 10415 Tallinn

Tekstiilisuunnittelu Tekstiilimateriaali-, tuotekehitys ja muotoilualan neuvonta sekä koulutukset

Stockmann AS Wendre Sisustussuunnittelijat Lühike Jalg -galleria Yksityisasiakkaat Viron Designkeskus

viro englanti suomi venäjä

Mare Kelpman +372 511 8947 kelpman@gmail.com

tiimi Mare Kelpman

Tekstiilistudion kilpailuetu muihin paikallisiin tekstiili­ muotoiluyrityksiin nähden on uudenlaisten tekniikkojen ja menetelmien käyttö – Mare Kelpman on tekstiili­ materiaalien asiantuntija, joka on myös intohimoinen uusien asioiden ja ratkaisujen kokeilija. Mare Kelpmanin tekstiilistudio tarjoaa omaleimaisia ja uudistuksellisia sisustus- ja vaatetustuotteita, designratkaisuja sekä tekstiili- ja muotoilualan neuvontaa ja koulutuksia. Studion toteuttamia töitä ovat muun muassa laserleikkausmenetelmin tehdyt ikkunatekstiilit ja tilanjakajat, kolmiulotteisesti kudotut kankaat, pimeässä loistavat verhot ja tyynyt sekä reservivanutetut vaatteet ja asusteet. Sisustustekstiilejä tilattaessa projekti alkaa idealuonnoksesta, josta edetään materiaalivalintaan ja tilaukseen. Sitten tehdään työnäytteet, joidenka perusteella asiakas hyväksyy projektin ja tekstiili siirretään tuotantoon. Sisustustekstiili valmistuu alusta loppuun keskimäärin kuukaudessa, hinta riippuu projektista. Mare Kelpmanin tekemiä töitä on tunnustettu sekä ulkomailla että Virossa. Hänen laserleikkauksia on esitelty Münchenissä, Vilnassa ja Manchesterissa, hänen kankaansa saivat palkinnon v. 2005 ja 2006 Japanin kansainvälisessä vaatetekstiilien kilpailussa Japan Textile Contest. Vuonna 2008 Mare Kelpman ansaitsi Viron Bruno -designpalkinnon tuotemuotoilun luokassa.

36

tekstiilisuunnittelu

V allo K ruusel

Mare Kelpman on virolainen tekstiili­ suunnittelija, jolla on ainutlaatuinen taito sitoa perinteisiä tekstiilimuotoja nykyisiin uudistuksellisiin ratkaisuihin. Hänen tavoitteena on luoda todella käytettäviä ja ainutlaatuisia tuotteita sekä tilojen sisustukseen että vaatetukseen.

1

Laserleikkausmenetelmin toteutettu kangasmallisto “Viron kansankirjonta” (Estonian National Embroidery Collection) ja Light & Stripes Collection high-tech kankaat

Lähtötehtävä  Kangassuunnittelijan tavoitteena oli luoda nykyaikainen sisustustekstiilimallisto, joka sopii moderniin minimalistiseen interiööriin sekä materiaaliltaan että muodoltaan, rikastaen samalla tilaa kansallisilla kuvioilla. Konsepti ja strategia  Laserleikattujen kankaitten luomistyössä suunnittelijaa inspiroivat vanhat virolaiset kirjontakuviot. Näitä kuvioita työstettiin, suurennettiin ja kangas toteutettiin laserleikkausmenetelmin. Kankaat soveltuvat tilanjakajiksi, verhoiksi, rullakaihtimiksi sekä muiksi tilankoristeiksi. Tyynymallistossa on käytetty uudenlaisia laadukkaita huipputeknisiä materiaaleja. Mare Kelpman valmisti ensimmäiset tuotenäytteet ja kangasnäytekokoelmat. Hänen kankaansa eriytyvät selvästi käsityötuotteista, sekä ulkonäöltään että materiaaliltaan ja toteutustekniikaltaan. Laserleikatut kankaat valmisti Laserstuudio OÜ. Tyynymalliston jälkiloistavat kankaat kutoi Tekstiiliverstas Suomessa. Tulos ja vaikutus  Jälkiloistavasta kankaasta valmistettu tyynymallisto sai v. 2008 Viron muotoilijoiden liiton järjestämässä muotoilukilpailussa Bruno –palkinnon parhaasta tuotemuotoilusta. Laserleikatut kankaat ovat herättäneet huomiota useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa näyttelyissä. Sekä kankaat että tyynyt ovat saaneet useita tilaajia sekä niitä on ostettu myös Viron taideteollisuus- ja muotoilumuseon kokoelmaan. 

2 Vaatetuskangasmallisto 3D Collection ja asustemallisto Winter Flower Collection Lähtötehtävä  Projektin tavoitteena oli valmistaa uudenlaiseen teknologiaan perustuvat laadukkaat vaatekankaat.  Konsepti ja strategia  Mallistot perustuvat laadukkaan villakankaan erikoiskäsittelyyn – vanutukseen ja reservivanutukseen, jonka seurauksena osa pinnasta vanuu ja eriytyy muusta läpikuultavasta ornamentista. Kankaan osittaisen käsityöstön ansiosta jokainen tuote on ainutlaatuinen. Lopputulos on kevyt ja lämmin vanutettu ja kuvion osalta läpikuultava vaatekappale. Jossain malliston tuotteissa käytetään myös päällikeompelua. 3D Collection’in ja Winter Flower Collection’in valmistuksessa studio tekee yhteistyötä Suomen Tekstiiliverstaan kanssa.   Tulos ja vaikutus  Molemman malliston kankaat on palkittu Japanissa pidetyssä kansainvälisessä vaatetuskangaskilpailussa Japan Textile Contest, vastaavasti vuosina 2005 ja 2006. Asusteet ovat keränneet ihailijoita sekä Virossa että ulkomailla. Kankaat täydentävät myös Viron taideteollisuusja muotoilumuseon kokoelmaa. 


1.3

2

V allo K ruusel

1.1

1.2

3 Pimeässä loistavat verhot Lähtötehtävä  Mare Kelpman sai tilaajalta tehtäväkseen luoda sisustustekstiilit historiallistyyliseen kesähuvilaan Viron rannikolla. Asiakas halusi sisustaa lastenhuoneet talon interiööriin sopivilla pimeässä loistavilla huipputeknologisilla verhoilla. Konsepti ja strategia  Suunnittelija päätti yhdistää keskenään kansalliset kuviot, pimeässä loistavat raidat ja huoneitten asukkaiden nimet. Verhot valmistettiin korkealaatuisesta puuvillasta ja jälkiloistavasta hightech -materiaalista. Työ jakautui vaiheisiin: tutustuminen interiööriin, verhokonseptin luominen ja hyväksyttäminen tilaajalla, lankojen valinta ja tilaaminen, suunnittelu tietokoneen kudontaohjelmalla, kangasnäytteiden kudonta, lopullisen muodon valinta ja syöttö tietokoneohjelmaan. Sitä seurasi kankaiden toteutus, työstö, verhojen ompelu ja asennus. Kankaat kutoi käsityönä Kango Tekstiil OÜ.

4 Tekstiilimateriaalien koulutukset Viron Designkeskuksen, AS Wendre ja AS Stockmann tilauksesta Lähtötehtävä  Luento- ja koulutusmateriaalien laadinta ja koulutusten toteuttaminen tilaajien tarpeiden mukaan. Konsepti ja strategia  Monipuolisen tiedon jakelu ja välittäminen tilaajan koulutustarpeiden mukaan, lisäksi tieto uusimmista tekstiilimateriaaleista ja alan tiedesaavutuksista.

3.1

Tulos ja vaikutus  Tyytyväiset yhteistyökumppanit ovat tilanneet jatkuvasti uusia koulutuksia. Asiakkaan yhteystiedot  www.wendre.ee / www.stockmann.ee / www.disainikeskus.ee

Tulos ja vaikutus  Tilaaja ja sisustussuunnittelija olivat hyvin tyytyväisiä tulokseen. Tekstiileihin oli yhdistetty interiööriin sopiva kotoinen ja maalaismainen tunnelma sekä lasten toivoma omaperäisyys ja hauskuus, jotka tekivätkin projektista ainutlaatuisen.

3.2

Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Sisustussuunnittelija Katrin Emmus / kemmus@gmail.com

37

V allo K ruusel

tiit rammul

1.4

mare kelpman tekstiilistuudio


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Maris Lindoja Disain www.lindojadisain.ee

Tietodesign ja graafinen muotoilu (logoanalyysi, yritysgrafiikka, brändikirjat) Painotuotteiden muotoilu (vuosikirjat, katalogit, esitteet) Multimediamuotoilu (esittelyt, multimediaohjelmat, käyttöliittymämuotoilu)

Fazer Makeiset Viro Viron Metsäyhdistys Viron Taiteilijaliitto Viron Taidemuseo Euroopan valtionmetsien järjestö EUSTAFOR

viro venäjä englanti

Maris Lindoja +372 5635 4250

tiimi Maris Lindoja

Maris Lindoja Disain tarjoaa yrityksille graafisen muotoilun kokonaisratkaisuja – tilaaja saa sekä logon ja tarvittavat painotuotteet että digitaaliset esittelymateriaalit, animaatiot ja multimediaohjelmat. Maris Lindoja on yksi vähäisistä Viron multimediamuotoilijoista.

Maris Lindoja Disain –yrityksen tavoitteena on luoda tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaan tarpeisiin sekä tarjoavat tekemisen iloa muotoilijalle. Graafisen muotoilun kehitystä seuraten Maris Lindoja tarjoaa klassisen graafisen muotoilun lisäksi myös uuden median ratkaisuja. Hänen toimintansa pääperiaate on: mitä monimutkaisempi ongelma, sitä luovempi ratkaisu. Maris Lindoja Disain tarjoaa yrityksille sekä yritysmuotoiluun liittyviä palveluita, painotuotteiden ja flash-animaatioiden laadintaa että myös opintoympäristöjen luontia ja muotoilua, jota useat muut Viron muotoilutoimistot eivät tarjoa. Yritysgrafiikkapaketin yhteydessä voi tarvittaessa tilata myös esittelyjä, animaatioita, sähköisiä kortteja ja käyntikortteja, näytönsäästäjiä yms. Jokaista tilaustyötä edeltää tilanteen ja asiakkaan tarpeiden perusteellinen analyysi, jota seuraa toteutusprosessi – materiaalien ja ratkaisujen valinta, tarkistus ja hyväksyminen. Asiakastoiminnassaan Maris Lindoja Disain perustuu ideaan, että hyvä muotoilu on selkeä ja ymmärrettävä – muotoilijan tehtävä on tuottaa monimutkaisesta sisällöstä mahdollisemman yksinkertainen viesti. Maris Lindoja Disain kohdistaa toimintansa lähinnä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, palvelu on nopea ja perusteellinen. Yritysgrafiikkaa tilattaessa yrityksen kannattaa ottaa huomioon, että paketin käyttöönottoon menee noin kuukausi, logon 5–10 sekunnin pituinen animaatio valmistuu kahdessa viikossa sekä suurempien painotuotteiden valmistumisaika on kolme kuukautta.

38

graafinen suunnittelu

1 Metsäviikon logo, identiteetti ja julkaisut Lähtötehtävä  Tilaajan, Viron Metsäyhdistyksen (Eesti Metsaselts) tavoitteena on ohjata metsäalan kehitystä. Yksi yhdistyksen järjestämistä tapahtumista on vuosittain pidettävä valtakunnallinen metsäviikko, jonka pitäisi osallistuttaa mahdollisemman monia Viron asukkaita. Tilaaja tiedosti tarpeen saada tapahtumalle aikaisemmasta näyttävämpi tunnusgrafiikka ja laatia materiaalit, jotka viestittäisivät selvemmin ja paremmin sen tavoitteista. Näin ollen tuli ensiksi uudistaa metsäviikon logo ja luoda yhteinen graafinen konsepti kaikille metsäviikon tapahtumille ja julkaisuille. Vaikka tavoitteena oli olla entistä näyttävämpi, tuli säilyttää myös metsä-alalle ominainen konservatiivisuus. Konservatiivisempaa muotoilutyyliä edellyttää myös seikka, että metsäviikko pidetään kerran vuodessa, siksi sen muotoilun täytyy olla sopiva myös kymmenen vuoden kuluttua. Konsepti ja strategia  Mikäli metsäviikon tavoiteryhmänä on laaja yleisö, logon suunnittelussa ei voitu perustua tavoiteryhmään, vaan täytyi löytää jotain yleisiä sitovia arvoja. Logoratkaisun avaintekijäksi tuli fakta, että yli puolet Viron pinta-alasta on peitetty metsällä. Kolmikulmaisista ”kuusista” rakennettu Viron-muotoinen merkki symbolisoi tätä rikkautta ja virolaisen suhdetta metsään. Yksinkertaisista kuvioista muodostuva symboli perustuu kansantaiteen ornamenttiin ja luo yhteyden kulttuuriperintöön, jonka osana on myös metsä. Metsäviikon grafiikka on tyyliltään minimalistinen, sitä luonnehtivat isot väripinnat ja yksinkertainen geometria. Ratkaisun vahvuutena on, että perinteiselle tapahtumalle onnistuttiin löytämään sopiva selkeä ja looginen muoto. Tulos ja vaikutus  Vuoden 2010 tapahtumiin osallistui n. 4000 henkilöä. Projekti kattaa koko Viron ja kehittyy vuosi vuodelta: keskusteluissa on selvinnyt tarve erilaistaa enemmän eri sidosryhmille kohdistettua tietoa ja kehittää identiteettiä sen mukaan. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  MTÜ Eesti Metsaselts / Heiki Hepner / heiki@metsaselts.ee

2 Localtrade’n yritysgrafiikka. Lähtötehtävä  Tilaaja OÜ Localtrade, joka tuo Viroon laadukkaita leluja ja vapaa-aikatuotteita, etsi keinoja olla yritysgrafiikan avulla yhteistyökumppaneille nähtävä ja tunnistettava. Koska kyseessä on maahantuoja, liiketoiminta on pääasiassa B2B-tyyppinen. Eli yrityksen täytyy olla nähtävä sekä ulkomailla että Virossa, sekä yhteistyökumppaneiden ja tavarantoimittajien että asiakkaiden eli vähittäisliikkeiden seassa. Konsepti ja strategia  Tavoitteena oli luoda yrityksen toimintaa kuvastava iloinen logo, joka kertoo nuorekkaasta, aktiivisesta, avoimesta sekä luotettavasta yrityksestä. Tilaaja suosi kirkkaita ja eläviä värejä sekä halusi olla kaikkea muuta kuin konservatiivinen. Tulos ja vaikutus  Localtrade’n logo on hyvin tunnetun symbolin kehittely, joka on hetkessä ymmärrettävä ja muistiinpainuva. Yritys sai symbolikseen hymyn, joka saa aikaan säpinää ja iloista palautetta. Leikkisä ratkaisu näyttää, että erilaistumiseen ei aina tarvitse käyttää ainutlaatuisia keinoja, myös tunnetut symbolit sopivat mainiosti. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  OÜ Localtrade / Anu Toodu +372 522 7727


1

2

3 3 Viron Taiteilijaliiton vuosikirjat 2005–2010

4 “Sammutin” – paloturvallisuuden opetusohjelma koululaisille

Lähtötehtävä  Vuosikirjojen tilaajana oli Viron Taiteilijaliitto. Tilaajan antaman lähtötehtävän mukaan kirjan laatijan esittämää isoa tekstimäärää tuli käsitellä hienotunteisesti, perustuen vuosikirjan osien ja kappaleiden sisältöön ja rakenteeseen. Monimutkainen alkumateriaali tuli jäsentää tajuttavaksi kokonaisuudeksi. Lopputuloksena lähtötehtävä edellytti runsasta teksti- ja kuvamateriaalia sisältävältä julkaisulta nopeasti huomattavaa tulosta.

Lähtötehtävä  Tilastotiedot osoittavat, että tulipalojen syyt ovat kautta vuosien aika tyypilliset. Tämä johti Viron Palontorjuntaliiton ja Harjun Pelastuslaitoksen ihmiset ajatukseen tuottaa verkkoympäristöön koululaisille tarkoitettuja tyyppitilanteisiin perustuvia opetustehtäviä, joihin annettujen vaihtoehtojen joukosta on löydettävä oikeat vastaukset. Muotoilijan tehtävänä oli luoda oppiympäristön rakenne ja muoto.

Konsepti ja strategia  Haasteena oli hyvinkin monipuolisen tiedon mahduttaminen yhteen sidokseen ja yhtenäisen muotoilun puitteisiin. Vuosikirjan tuli antaa yleiskatsaus organisaatiosta kokonaisuudessaan ja siksi ei saanut korostaa kenenkään yksittäisen jäsenen töitä – joka taas on ristiriidassa taiteen persoonakeskeisen olemuksen kanssa. Organisaation kokonaiskuvan vuoksi reprojen osuus vuosikirjassa jäi pienemmäksi kuin yleensä taidejulkaisuissa. Kuvamateriaalin sijoittaminen runsassisältöisen tekstin väliin vaati todellista kompromissitaitoa.

Konsepti ja strategia  Jotta lapsissa heräsi kiinnostus, oppiympäristön muoto ei saanut muistuttaa klassista oppikirjaa. Mikäli kohderyhmä koostui koululaisista ja esityksen piti olla mahdollisemman ilmeikäs, otettiin ratkaisun lähtökohdaksi animoitujen tilanteiden esittäminen. Hyvä löytö oli projektin lyhyt ja aiheen mukainen nimi – „Kustuti“ (Sammutin) sekä sitä vastaava logo. Sammutin on sekä ohjelman tunnusgrafiikan että käyttöliittymän ”päähenkilö”, joka antaa lapsille palautetta oikeista ja vääristä vastauksista. Tyyli on skemaattinen, kuvissa on vain tarpeelliset kohteet, tehtävät keskittyvät tilanteisiin ja seurauksiin.

Tulos ja vaikutus  Taiteilijaliitto on Viron taide-elämän keskeinen järjestö sekä sen vuosikirjan ulkoasun suunnittelu on muotoilijalle tavallaan kunniatehtävä. Vuosikirjan ulkoasusta tuli mahdollisemman yksinkertainen ja tarkoituksenmukainen. Viron Taiteilijaliiton vuosikirjaa levitetään lähinnä Taiteilijaliiton jäsenille, mutta se sopii myös lahjaksi Taiteilijaliiton vieraille ja yhteistyökumppaneille sekä Virossa että ulkomailla. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Viron Taiteilijaliitto / Jaan Elken / jaan@eaa.ee

39

Tulos ja vaikutus  Virossa on julkaistu monenlaista turvallisuusaiheista aineistoa, mutta “Sammutin” on ainutlaatuinen, perustuen konkreettisten tilanteiden ratkaisemiseen leikillisellä tavalla. “Sammutin” tarjoaa mahdollisuuden testata tietokoneen ääressä omaa paloturvallisuustietämystä ja -osaamista sekä löytää vastauksia tämänaiheisiin kysymyksiin. Hetkellä projekti odottaa asiasta kiinnostuneita kehittäjiä ja ideoita, noustakseen uudelle sisällölliselle tasolle. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Pohjois-Viron Pelastuskeskuksen (Põhja-Eesti Päästekeskus) tiedotus- ja suhdetoiminnan johtava asiantuntija Ants Raava / ants.raava@rescue.ee

maris lindoja disain

4


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

MELIORAD Lemmiku 20A 10911 Tallinn info@meliorad.com www.meliorad.com

Teollisuus- ja tuotemuotoilu Arkkitehtuuri ja arkkitehtuurinen muotoilu Ympäristömuotoilu Muotoilu- ja tuotekehitysalan neuvonta

Alfred & Partners Alver Arhitektid Aunin + Melioranski Columbia University GSAPP EAReng Viron Taideakatemian arkkitehtuuriosasto KMRA -tilintarkastustoimisto

viro englanti suomi venäjä

Martin Melioranski +372 551 2026 Ingmar Melioranski +372 5661 4990

tiimi Martin Melioranski Ingmar Melioranski Ruth-Helene Melioranski

MELIORAD tiimillä on pitkäaikainen kokemus teollisuus- ja tuotemuotoilun, arkkitehtuurin, ympäristömuotoilun sekä muotoiluun ja arkkiteh­ tuuriin liittyvän tutkinta- ja neuvontatoiminnan alalla. Lisäksi MELIORAD’in designerit ja arkkitehti ovat toteuttaneet monia laajaa huomiota saaneita projekteja palvelukehityksen, sisustussuunnittelun ja pikaprototyyppien luonnin alalla. MELIORAD lähtee toiminnassaan ajatuksesta, että jokaisesta projektista täytyy löytää haaste sekä tunnistaa asiakkaan todellinen ratkaisua kaipaava ongelma. Vain sillä tavalla saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset, jotka ovat hyödyksi tilaajalle ja tarjoavat käyttömukavuutta loppukäyttäjälle. MELIORAD’illa on hallussaan perusteellista osaamista ja monipuolista kokemusta uuden teknologian soveltamisesta sekä muotoilun että arkkitehtuurin alalla. Tiimi hallitsee hyvin erilaisten projektien toteutukseen tarvittavia tietokoneohjelmia. Tehtävän erityispiirteistä johtuen sovelletaan mallinnusta, luodaan 2D- tai 3D-tietomallit sekä määritellään tiedot, joita tarvitaan kohteen valmistukseen prototyyppinä sekä lopputuotteena. Ulkomailla toteutettujen projektien ansiosta tiimi on tietoinen myös kansainvälisillä markkinoilla tapahtuvista prosesseista. Yhteistyöprojektit MELIORAD’in kanssa sujuvat hyvin – muotoilutoimistolla on hyvä kokemuspohja, useita ammattilaiskumppaneita sekä laaja yhteistyöverkosto, joka mahdollistaa tiimin joustavan laajentamisen projektin tarpeiden mukaan. MELIORAD’in uudet projektit lähtevät aina liikkeelle asiakkaan ja hänen tarpeittensa kartoittamisesta ja vasta sen jälkeen laaditaan hintatarjous sekä alustava aikataulu. Vaikka tällaisen lähestymisen vuoksi tarjousta laaditaan ainakin viikon ajan, on tuloksena tavanomaista paljon tarkempi arviointi sekä tulevan projektin aikataulun että budjetin osalta. Jokaisen projektin toteutus ja vaiheistus riippuvat kulloinkin tehtävän erityispiirteistä. Uuden tuotteen kehitys ideasta prototyyppiin vie suunnilleen kuusi kuukautta.

1 City Plaza liikerakennuksen lasijulkisivu ja kierreporras Lähtötehtävä  Tilaajan ja yhteistyökumppanin, Alver Trummal Arhitektid -arkkitehtitoimiston antama lähtötehtävä oli luoda Virossa uudenlaista teknologiaa käyttäen julkisivuratkaisu, joka sopisi rakennuksen yleiseen arkkitehtuurikonseptiin, peittäisi pysäköintitason sekä soveltuisi kaupungin ympäristöön. Konsepti ja strategia  Martin Melioranski perustui pysäköintitason julkisivun suunnittelussa vinoihin, teräskiinnikkein asennettuihin kehyksettömiin lasitauluihin, joille oli silkkipainomenetelmin painettu sisätilat peittävä tekstuuri. Julkisivun kahdelle päämoduulille hän muodosti erikoisalgoritmien avulla hajanaiselta vaikuttavan abstraktin struktuurin. Ratkaisun kokonaisuus saavutettiin lasielementtien kääntämisen ja vaihtelevan sijoittelun kautta. Saman­ lainen konsepti toimi myös rakennuksen kierreportaiden suunnittelun lähtö­ kohtana. Julkisivun kehitysvaiheet olivat yleisen parametrisen rakenteen luonti tietokonemallina, lakonisen teräsrakenteen suunnittelu, lasi­ elementtien tekstuurikonseptin luonti sekä digitaaliseen silkkipainoon tarvittavien tietojen valmistelu. Kerros­talon kahta ylintä kerrosta yhdistävä taivutetusta teräslevystä valmistettu ja rei’itetyistä alumiini­ paneeleista kootulla kaiderakenteella varustetun kierreportaan suunnitteli myös Martin Melioranski. Projektin yhteistyö­kumppanina toimivat VH Piire valmistajana ja PAL-KLAAS digitaalisen silkkipainon toteuttajana. Tulos ja vaikutus  Alver Arhitektid OÜ sai City Plaza –liikerakennuksen arkkitehtuuriratkaisusta v. 2005 Viron Kulttuurirahaston arkkitehtuurialan vuosipalkinnon. Asiakkaan yhteystiedot  Alver Arhitektid OÜ / +372 641 5533.

40

tuotesuunnittelu


1

2 2 Estelon -kaiutinsarja Lähtötehtävä  Tilaajan Alfred & Partners OÜ:n antama lähtötehtävä sisälsi tuotteen olemuksen ja kohdemarkkinan kuvauksen sekä taustatiedot maailmalla valmistettavista hi-end -kaiuttimista. Tavoitteena oli luoda musiikin toistolaitteet, jotka saisivat aikaan tunne-elämyksen sekä kuulo- että näköaistin kautta. Tyylikkään ulkonäön saavuttamisen edellytyksenä oli uudenlaisen runkomateriaalin käyttö sekä muotologiikka. Asiakas määritteli myös kaiuttimien hintatason, joka tuotteen eksklusiivisuudesta johtuen oli hyvin korkea. Kohdemarkkinoiksi kaavailtiin Pohjois-Amerikan ja Euroopan maita. MELIORAD’in haasteena oli kaiuttimien geometrian esteettisen harmonian sitominen tilaajan valitsimiin muihin äänijärjestelmän komponentteihin, akustisesti tarkan sisä- ja ulkomuodon luonti sekä mallin sovittaminen tuotantoon.

Tulos ja vaikutus  Kaiuttimia ensiesiteltiin v. 2010 lokakuussa nettisivulla www.estelon.com ja menestyksellisesti Rocky Mountain Audio Fest 2010 -äänitekniikkaan suurtapahtumassa USA:ssa. Estelon XA kaiuttimet saivat v. 2010 syksyllä maineikkaan innovaatiopalkinnon International CES Innovations 2011 Design and Engineering Awards. Pääkaiuttimen lisäksi työn alla on kokonaisen tuoteperheen luonti. Asiakkaan yhteystiedot  Alfred & Partners OÜ / Alfred Vassilkov / +372 661 0614.

Konsepti ja strategia  Tuotteen konsepti perustui vapaamuotoiseen akustisesti resonoimattomaan runkoon. Muodon monimutkaisuuden vuoksi suunnittelu toteutettiin suoran ja parametripohjaisen tietokonemallinnuksen keinoin. Muottiaihio valmistettiin pikamenetelmin (art-to-part) CNC-koneella jyrsien. Kaiuttimen tuotekehitysvaiheet olivat tilaajan protomallin digitalisointi, siihen perustuvan muotoestetiikkaja rakennekonseptin luonti, vapaamuotoisen ja parametrisen ulkomuodon ja sisärakenteen muotoilu, rungon lisäaukkojen konseptin luonti, tuotteen 3D-mallinnus sekä valmistelu kolmiulotteiseen jyrsintään. Yhteistyökumppaneita olivat EKA:n (Viron Taideakatemia) arkkitehtuuriosasto 3DL sekä AW Neoon.

41

meliorad


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Naiiv / Lviira Pikk 33 10133 Tallinn www.lviira.com

Vaatteiden suunnittelu ja valmistus Näyttelyt Muotiesitykset

EAS (Viron elinkeinoelämän kehittämissäätiö) Stockmann KUMU Tallink

viro englanti ruotsi

Liina Viira +372 5373 8780 liina@lviira.com

tiimi Liina Viira

Naiiv on Liina Viiran muotoiluyritys, joka tarjoaa lähinnä virolaisista kansallispuvuista ja -kuvioista inspiroituja neulevaatteita ja –asusteita Lviira –tavaramerkin alla. Vaatesuunnittelija Liina Viira on toiminut alallaan kymmenen vuotta, joista viisi viimeistä Virossa sekä aikaisemmat Tukholmassa ruotsalaisessa vaatetusyrityksessä H&M. Liina Viiran tuotannossa on havaittavissa skandinavialaisen muotoilun selkeä ja puhdas linja, jota rikastavat virolaisten kansallispukujen kirkkaat värit ja kuviot. Muotitaiteilija noudattaa tuotannossaan luonnollisuuden ja uudelleenkäytettävyyden periaatteita sekä kokeilee avoimesti ja rohkeasti erilaisia materiaaleja. Kaikki mallistot valmistetaan Virossa, jossa yrittäjällä on laaja yhteistyöverkosto. Liina Viiran tunnetumpia asiakkaita ovat EAS, Stockmann, KUMU, suurlähetystöt, diplomaattikunta sekä monet kuorot ja yhtyeet niin Virossa kuin ulkomailla. Hänen tuotantoaan käytettiin v. 2010 Shanghain EXPO:n Viron musiikkiohjelmassa sekä Tallinkin kevät-kesäkauden kampanjassa. Yhteistyössä EAS:n ja Viron suurlähetystöjen kanssa Liina Viira järjestää ulkomailla Viroa esittelevissä tapahtumissa muotiesityksiä ja näyttelyjä. Liina Viira on hyvin menestynyt muotisuunnittelija, jonka tuotanto herättää huomiota myös ulkomaan markkinoilla: vuoden 2010 lokakuusta lähtien Lviiran mallistoja myyvät designmyymälät ja museot Ruotsissa ja Saksassa. Myös Virossa tulee jatkuvasti lisää jälleenmyyjiä, hetkellä Liina Viiran tuotteita myyvät KUMU, NuNordik, Loomekombinaat, SooSoo -galleria Tallinnassa ja Vuhti -galleria Pärnussa. Vuoden 2010 marraskuussa Tallinnan vanhassakaupungissa avattiin Liina Viiran edustusliike Naiiv. Liina Viiran suunnittelemia esineitä voi ostaa myös nettikaupoista.

42

vaatesuunnittelu

1 Lähtötehtävä  Ensimmäistä myyntimallistoa luodessaan Liina Viira perustui luonnollisuuden ja uudelleenkäytettävyyden ideaan, johon soveltuivat hyvin virolaisten kansallispukujen kuviot ja värit, Viron kansan historia, alkuperä, kulttuuri ja perinteet. Olennainen ehto oli, että vaatteiden ja asusteiden täytyy olla mukavia ja lämpimiä. Malliston nimeksi tuli Lviira. Konsepti ja strategia  Mallistoaan luotaessa vaatesuunnittelija luonnehti tavoiteryhmää seuraavasti: vaatteiden käyttäjä on melko hienosteleva nainen, joka haluaa erottua harmaasta massasta, mutta samalla arvostaa mukavuutta ja luonnollisuutta. Ikä ei ole hänen ongelmansa. Muoti ei tarkoita hänelle globaalien trendien sokeaa seuraamista, vaan pikemmin yksilöllisyyttä ja itseilmaisua. Tulos ja vaikutus  Mallistoa myydään sekä Virossa että ulkomailla – Ruotsissa ja Saksassa. Tulevaisuudessa tuotevalikoimaa tullaan laajentamaan miesten vaatteilla ja kodintekstiileillä. Yhteystiedot  Liina Viira, +372 5373 8780.


1.1

1.2

43

1.3

naiiv


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Taikonaut www.taikonaut.ee

Teollisuus- ja tuotemuotoilu

Brilliant Marketing Communication FoldPlast Hardmeier Tallinnan Kesklinna –kaupunginosan hallinnon viherosasto Smartdust CAVIAR Productions 4ROOM

viro englanti

Veiko Liis +372 50 83 527 veiko@taikonaut.ee

tiimi Veiko Liis Marko Ausma Kristiina Tuubel

Taikonaut on keskittynyt tuotemuotoiluja tuotekehityspalvelun tarjontaan. Tavoitteena on luoda kestäviä, hyödyllisiä ja laadukkaita tuotteita. Muotoilijat ottavat toiminnassaan huomioon kaikkien osapuolien toiveet ja tarpeet, yhtä tärkeitä ovat sekä tilaajat, valmistajat että tuotteiden käyttäjät.

Taikonaut’in tiimissä on edustettuna sekä insinööriettä muotoilualan pätevyydet ja osaamiset. Tuotteiden muotoilussa arvostetaan selkeitä piirteitä, käyttö­ mukavuutta ja toimintavarmuutta. Muotoilijat lähtevät periaatteesta, että kehittämänsä tuotteiden pitää olla käyttökelpoisia myös tuleville sukupolville. Realisteina he valmistavat vain tarpeellisia tuotteita sekä tavoittelevat säästäväisyyttä ja ekologista lähestymistä sekä tuotteen valmistusprosessia että myöhäisempää käyttöä silmällä pitäen. Taikonaut’in designerit toimivat joustavasti ja nopeasti reagoiden, tarjoamalla näin asiakkailleen aina optimaalisia ratkaisuja. Kaikki Taikonaut’in muotoiluprojektit koostuvat selvistä vaiheista: ensiksi kartoitetaan asiakkaan tavoitteet ja kilpailuedut, sitä seuraa ideoiden generointi, 3D-visualisointi ja teknisten piirustusten laadinta. Sitten lasketaan tuotantokustannukset, valmistetaan prototyypit ja pienet tuotesarjat, loppuvaiheissa järjestetään tuotantoja valvonta-asiat. Kaikki nämä etapit muodostavat yhdessä Taikonaut’in palvelupaketin, mutta tarvittaessa on mahdollista tilata yksittäisiä palveluja myös erikseen. Taikonaut’in kanssa yhteistyötä tehdessä täytyy ottaa huomioon, että tuotemuotoilu ja -kehitys on pitkä ja työläs prosessi. Uuden tuotteen luonti onnistuu nopeimmillaan kuudessa kuukaudessa, mutta käytännössä siihen kannattaa varata ainakin kaksi vuotta. Taikonaut’in suurin haave ja tavoite on osallistua erilaisiin tiede- ja kehitysprojekteihin, ensimmäiset tällaiset muotoilutyöt ovat heidän projektisalkussaan jo olemassa.

44

tuotesuunnittelu

1 Taittokannu maitopusseille Lähtötehtävä  Taikonaut’in muotoilijat huomasivat, ettei kaupoissa ole mahdollista noutaa maitopussikannuja heti maitotiskin vierestä. Kuluttajat valitsivat pussitetun maidon tai tetrapakkauksen sen mukaan, oliko heillä kotona maitopussikannu vai ei. Muotoiluprosessi alkoi tavoitteesta muuttaa pussimaidon käyttö mukavammaksi ja tyylikkäämmäksi. Ensimmäinen haaste oli luoda tuote, joka noudattaisi ekologista ajatustapaa. Lisäksi tuli löytää mahdollinen asiakas/ yhteistyökumppani tuotteen myyntiin ja markkinointiin. Kehitettävän tuotteen päävaatimuksiin kuuluivat vahvuus ja kestävyys. Haluttiin luoda tuote, joka pitkän ja aktiivisen käyttöiän ansiosta olisi kestävä ja ekologinen. Konsepti ja strategia  Projekti alkoi tutkimuksella, jossa kävi ilmi, että lähes 90% Virossa myytävästä maidosta pakataan muovipusseihin. Samoin selvisi, että pussimaitoa ei myydä vain Virossa, vaan myös monessa suuressa maassa kuten Brasilia, Argentiina ja Intia. Tuotekehitys aloitettiin eri teknologien vertailulla sekä päätettiin, että lähtötehtävän täytti parhaiten polypropyleenista stanssattu taitettava kannu. Toteutukseen meni yli kaksi vuotta ja se koostui monesta vaiheesta, joidenka kuluessa ratkaistiin useita erilaisia asioita: rakenteen luonti ja esittely, teknisten yksityiskohtien ja kiinnitysten muotoilu, valmistus, markkinointi ja hinnoittelu. Lisäksi tuotetta varten suunniteltiin erikoiset myyntilaatikot, jotka sijoitetaan kaupoissa suoraan maitotuotteiden viereen. Tuotteelle luotiin oma kotisivu, myyntiaineisto, käyttöohje ja tukkupakkaus. Löydettiin myös yhteistyökumppani OÜ Foldplast.

Tulos ja vaikutus  Perinteisen muovikannun ohelle suunniteltiin täysin uudenlainen tuote, joka erilaistuu vahvasti muista tarjolla olevista, ollessaan kompaktimpi, mukavampi ja helpommin markkinoitava. Lisäksi tämä designtuote antaa lisäarvon muita pakkauslajeja edullisemmalle pussimaidolle, osoittaen, että huolellisesti suunniteltujen tuotteiden ei välttämättä pidä olla kalliita ja eksklusiivisia. Taittokannuja on jo yli vuoden myyty monessa Viron suuremmassa kauppaketjussa. Vuoden 2010 keväällä lanseerattiin uusi tuote, joka helpottaa smetanapussien käyttöä. Hetkellä käydään neuvotteluja monissa ulkomaissa, joissa myydään pussimaitoa. Vuonna 2010 kansainvälinen jury tunnusti taittokannun Viron Bruno -designpalkinnon arvoiseksi parhaan tuotemuotoilun kategoriassa. Asiakas/yhteistyökumppani  Foldplast OÜ / jälleenmyyjät Selver, Prisma


1.1

1.2

2.1

2 Tiedeprojekti BrainCapsule Lähtötehtävä  Taikonaut’in puoleen kääntyi Cognuse OÜ, jonka tavoitteena oli toteuttaa uusi, sekä laitteistoa että ohjelmistoa käsittävä kokonaisratkaisu BrainCapsule iäkkäiden käyttäjien kognitiivisten kykyjen kehittämiseksi. Tietokonepelin yhteydessä tuli luoda käyttöliittymä, joka soveltuisi olemassaolevaan pelikonsoliin sekä olisi käytettävissä intuitiivisesti, ilman erikoisohjeita. Projektin tekivät mielenkiintoiseksi loppukäyttäjiin liittyvät erikoispiirteet. Konsepti ja strategia  Tiedeprojekteissa muotoiluyrityksen strategian on oltava hyvin joustava ja alttiina muutoksille. Taikonaut valitsi tämän tehtävän ratkaisemiseksi strategian, jossa keskeisellä sijalla on nopea ja kunkin hetken tarpeita huomioon ottava prototyypin valmistus. Muotoilijoiden etuna oli tietotaito erilaisista tuotantovälineistä, -sovelluksista sekä prototyyppien valmistushinnoista. Pitkä työprosessi koostui monesta vaiheesta, jotka alkoivat lähtötehtävän määrittelyllä, jolloin sovittiin toteutettavien osien määrästä ja hinnasta, sitten tehtiin tarvittavat piirustukset ja prototyypit, jotka tarvittaessa myös kokoonpantiin. Tulos ja vaikutus  Taikonaut’in osallistuminen tiedeprojekteihin tarjoaa partnereilleen enemmän mahdollisuuksia reaalisten laitteiden ja prototyyppien valmistukseen sekä vähentää koko prosessiin kuluvaa aikaa. Cognuse OÜ toimii kansainvälisillä markkinoilla, jossa tietyllä kapealla alalla kuulutaan parhaiden joukkoon. Projekti jatkuu, suunnitelmat ovat pitkänaikaisia. Asiakas/yhteistyökumppani  Cognuse OÜ

45

3 Ekologinen siivouslaite kauppa-, varasto- ja tuotantotiloja varten Lähtötehtävä  Tavoitteena oli luoda tuote, joka muuttaa siivouspalvelun ekologisemmaksi. Lähtötehtävän tarkentamiseksi ja tiedon saamiseksi järjestettiin kyselyitä monessa siivouspalvelua tarjoavassa yrityksessä. Yksi tutkittavista siivouskohteista oli Elcoteq -tehdas, jossa siivottavaa tilaa on 26 000 neliömetriä. Nykyään tehtaan tilojen siivoukseen käytetään sähköisiä combi-tyyppisiä siivouskoneita. Klassinen ja hyvin monikäyttöinen moppi on näin suurien tilojen siivoukseen liian pieni ja hidas. Perustuen usean suuren siivousyrityksen reaalitarpeisiin, lähtötehtävän pääpaino kohdistui siivouslaitteen luontiin, joka toimisi ilman sähköä tai mahdollisemman pienellä sähkönkulutuksella, olisi painoltaan riittävän kevyt ja mukavakäyttöinen sekä tehokas juuri isojen pintojen puhdistukseen. Konsepti ja strategia  Työn ensimmäisessä vaiheessa visualisoitiin tuotteen toimintaperiaatteet. Ideavaiheessa jätettiin sivuun tuotantokustannuksien laskenta ja yksityiskohtainen insinööritekninen toteutus. Seuraavaksi selvitettiin minimalistisin ratkaisu, luopuen kaikesta, mikä ei välttämättä ollut tarpeellinen tai sitten olisi tehnyt laitteen liian kalliiksi. Erityistä huomiota kiinnitettiin tarkkojen käyttöskenaarioiden määrittelyyn, laitteen ergonomisuuteen sekä toimivien prototyyppien valmistukseen. Tulos ja vaikutus  Projektin päätavoitteena oli luoda hyvin mukavakäyttöinen ja käyttäjäystävällinen siivouslaite, jonka ekologisuus ilmenee lähinnä säästetyissä kustannuksissa. Projektin tuloksia aiotaan myydä ja markkinoida maailmanlaajuisesti. Hetkellä Taikonaut etsii sopivia yhteistyökumppaneita sekä myynti- että tuotantotoimintaan.

taikonaut

2.3

3

2.2


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Ten Twelve Narva mnt 9a 10117 Tallinn www.tentwelve.ee

Tuotesuunnittelu ja teollinen muotoilu Tiedonvälitys ja graafinen suunnittelu Ympäristönsuunnittelu Palvelujen ja elämysten suunnittelu Suunnitteluun ja muotoiluun sekä tuotekehitykseen liittyvä konsultointi

Defendec OÜ Hotel Viru Isku Möve Pioneer Engineering Group Sokos Hotel Viru Viru Keskus Tiedekeskus Heureka TTÜ

viro suomi englanti venäjä ranska ruotsi saksa

Evely Kasemaa +372 5663 0001 evely@tentwelve.ee Jukka Halttunen +372 5621 6173 jukka@tentwelve.ee

tiimi Jukka Halttunen Tarmo Härmaorg Emmanuel Meslet Evely Kasemaa Marjut Nousiainen Margit Lillemaa Lotta Ojaver

Ten Twelve on pyrkii takaamaan yhteistyökumppa­ neidensa tuotteen, brändin tai yrityksen menesty­ misen markkinoilla yhdistämällä tuote­kehitykseen, graafiseen suunnitteluun sekä tuotesuunnitteluun liittyvän osaamisen ja kokemuksen. Ten Twelven tavoitteena on luoda sekä kohderyhmän että tila­ ajan arvoihin ja odotuksiin perustuvia tuotteita sekä ratkaisuja, jotka vastaavat markkinoiden tarpeita. Viisi kansainvälisen taustan omaavaa suunnittelijaa yhdistävä Ten Twelve kerää tiimin kokemuksen ja osaamisen yhteen luodakseen menestyviä ratkaisuja sekä paikallisille että ulko­maisille markkinoille. Ten Twelven tavoitteena on kaikissa projekteissaan lisätä asiakkaidensa kilpailukykyä, pitää tuotantokustannukset kurissa, varmistaa tuotteiden käyttömukavuus, kierrätettävyys, esteettinen ulkoasu sekä selkeästi erottuva brändilogiikka. Yritys toteuttaa myös erilaisia tilaustöitä projektin luonteen mukaisesti, mm. suunnitellaan huonekaluja ja sisustustuotteita, käyttöliittymiä sekä interaktiivisia kohteita. Ten Twelve jakaa projektit yleensä neljään vaiheeseen: ensin laaditaan lähtötehtävä yhdessä asiakkaan kanssa ja tehdään taustatutkimukset, ja sitten laaditaan alustavat luonnokset. Ensimmäisten luonnosten perusteella selvitetään suunnat, jotka vastaavat parhaiten asiakkaan tavoitteita. Näiden perusteella valmistetaan pidemmälle kehitetyt kolmiulotteiset mallit, pienoismallit, valokuvavisualisoinnit sekä piirustukset. Lopullinen tuote kehitetään ja prototyyppi testataan yhteistyössä kohderyhmän edustajien, asiakkaan ja valmistajalta saadun palautteen perusteella, ja lopuksi tuote lanseerataan kohdemarkkinoilla. Teknisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä laskelmien laadintaa varten, suunnittelijat tekevät yhteistyötä virolais­ ten sekä suomalaisten tuotekehitys- ja insinööritoimistojen kanssa, ja suurten työmäärien ollessa kyseessä, tiimiä täyden­ netään muiden suunnittelu­toimistojen suunnittelijoilla sekä freelancereilla. Ten Twelven laatimia tuotteita sekä palveluja on markkinoitu Viron lisäksi myös useilla ulkomaisilla markkinoilla, muun muassa Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Liettuassa, Latviassa, Bulgariassa, Romaniassa, Italiassa, Saksassa, Ranskassa, Itävallassa, Englannissa sekä Yhdysvalloissa. 46

tuotesuunnittelu

1 Möve -kylpyhuonetarvikkeet Lähtötehtävä  Kylpyhuonetarvikesarjan laatiminen yhteistyössä virolaisen valmistajan kanssa, jonka asiakas oli saksalainen Möve. Möven tuotemerkillä myydään pääasiassa kylpyhuoneeseen tarkoitettuja tuotteita. Lähtötehtävän saatiin Möven edustajalta, jonka tavoitteena oli laajentaa nykyistä tuotevalikoimaa sekä lisätä valikoimaan saippua-alustoja, kankaisia pesukintaita sekä kuivaustelineitä. Ten Twelven tehtävänä oli tehdä markkinatutkimus selvittääkseen saksalaisella kylpyhuonetarvikemarkkinoiden tuotevalikoima. Yhteistyö tilaajan kanssa koko prosessin aikana oli tärkeätä, sillä projektin eräänä lähtökohtana olivat valmistajan esittämät valmistusteknologiat sekä materiaalit. Haasteena oli luoda uusi tuotesarja saksalaisille kylpyhuonetarvikkeiden markkinoille, joka vastaisi senhetkisiä trendejä sekä toisi uutta ilmettä nykyiseen tuotevalikoimaan. Konsepti ja strategia  Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa luotiin uusi, yhtenäinen tuoteperhe sekä perehdyttiin Möven tähän saakka tarjoamien tuotteiden suunnitteluun sekä asiakkaiden mieltymyksiin. Toisessa vaiheessa tuotteesta laadittiin ensimmäiset luonnokset, jotka perustuivat saksalaisilta markkinoilta kerättyihin ja edeltävästi yhdessä asiakkaan kanssa läpi käytyihin tietoihin. Erilaiset ratkaisut perustuivat muun muassa tuotannon kannalta optimaalisimpiin vaihtoehtoihin. Luonnoksista tehtiin alustavat valinnat, joihin työpiirustukset perustuivat. Asiakas piti jatkuvasti yhteyttä Möveen, ja sai siten palautetta jatkuvasti, jonka avulla suunnittelijat pystyivät laatimaan tuotevalikoimaan parhaiten sopivat tuotteet. Tuotesarja toimitettiin Saksaan.

Vaikutus ja lopputulos  Tuotteita myytiin menestyksekkäästi eripuolilla saksaa. Koska tuotesarjan eliniäksi oli suunniteltu korkeintaan vuosi, kyseistä tuotesarjaa ei enää valmisteta. Asiakkaan yhteystiedot  www.moeve-shop.de


1

2 2 Seurantalaite Defendec OÜ:lle Lähtötehtävä  Ten Twelve osallistui yhteistyössä Defendec OÜ:n ja Viron rajavartiolaitoksen kanssa Defendec OÜ:n tuotteen tuotekehitykseen, joka on tarkoitettu erilaisten strategisten kohteiden, kuten esimerkiksi valtionrajojen ja öljyputkien jne. seurantaan. Lähtötehtävänä oli luoda mahdollisimman kompakti ja huomaamaton seurantalaite ulkona tapahtuvaan käyttöön. Lisäksi vaatimuksena oli, että tuote sulautuisi erilaisiin ulkotiloihin (erityyppiset metsät, kaupunkiympäristö, aavikko, kalliot, vesistöt jne.), ja vastaisia vaativia ergonomisia vaatimuksia, ja olisi myös helppo sekä nopea asentaa. Lisäksi tuotteen oli oltava äärimmäisen vedenpitävä sekä kestettävä ilkivaltaa ja oltava miltei mahdoton varastaa.

Seuraavissa kehitysvaiheessa valmistettiin prototyyppejä erilaisine ominaisuuksien ja käyttö­ominaisuuksineen. Tuotetta testattiin kohderyhmän edustajien sekä Defendec OÜ:n potentiaalisten asiakkaiden työkohteissa. Vaikutus ja lopputulos  Alustavan sarja malleja testataan ja markkinoidaan useissa eurooppalaisissa maissa. Seurantalaitteen sarjatuotannon aloittamista valmistellaan. Lopputulos vastaa asetettuja tavoitteita, tuotteen ominaisuudet ovat ainutlaatuisia ja tuotteella on kilpailuetuja kansainvälisillä markkinoilla. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  www.defendec.com /Tauri Tuubel / tauri.tuubel@defendec.com

Konsepti ja strategia  Työ aloitettiin taustatutkimuksilla erilaisten lähestymistapojen ja mahdollisuuksien selvittämiseksi. Tutkimuksen aikana analysointiin jo markkinoilla olevia ratkaisuja, tuotteita sekä järjestelmiä, jotka vastaisivat ominaisuuksiltaan kehitettävää tuotetta. Taustatutkimusten perusteella laadittiin tuote sekä tuoteratkaisujen erilaiset konseptit, jotka kattoivat tuotteen parhaimmat käyttöskenaariot, tuotteen toiminnoista juontuvat erilaiset ideat, teknologioiden vertailun sekä analyysit ja visuaalisen analyysin, jotta tuote olisi kohderyhmän kannalta luotettavan näköinen sekä muodoltaan että ulkoasultaan. Konseptien perusteella laadittiin erilaiset piirustukset, joista parhaimmat valittiin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Näiden perusteella luotiin toimivat pienoismallit sekä testattiin kohderyhmän kanssa erilaisia ratkaisuja simuloimalla todellisia käyttötilanteita. Tuotekehitystä jatketaan ja digitaalinen prototyyppi valmistetaan testaustuloksia analysoimalla.

47

ten twelve


yhteystiedot

palvelut

referenssit

kielet

Velvet Niine 11 10414 Tallinn +372 521 6162 info@velvet.ee www.velvet.ee

Tietodesign ja graafinen muotoilu Palvelu- ja elämysmuotoilu Ympäristömuotoilu Teollisuus- ja palvelumuotoilu muotoilu- ja tuotekehitysalan neuvonta

Eesti Energia Eesti Pank Viron Tasavalta EMT ESA (Viron yrittäjyyden tukisäätiö) Estonian Air NASDAQ OMX Tallinna Pohjoismaiden Ministerineuvoston Viron edusto Raidla Lejins & Norcous Meiren Engineering TV3 WNB

viro venäjä englanti suomi tiimi Janno Siimar Mart Lankots Marion Jõepera Kaarel Vahtramäe Jaak Peep Tim Martin Rainer Olbri Magnus Haravee Liina Jakobson Lauri Pugast Kristian Kirsfeldt

Velvet on luovien tiimien yhdistys, jossa luodaan ymmärrettäviä ja selviä viestejä, jotka yhdistävät ihmisiä. Velvet’in designerit työskentelevät asiakkai­ den parissa, jotka nauttivat jatkuvasti muuttuvan ympäristön tarjoamista haasteista. Tämä on agen­ tuuri, jossa tulosten saavuttamiseksi yhdistetään kokonaisuudeksi asiantuntijoiden osaaminen, asiak­ kaan kokemus ja käyttäjien tarpeet. We. Make. Sense. Velvet on yritysten strateginen yhteistyökumppani visuaalisen kommunikoinnin alalla, ollessaan keskittynyt palvelu-, kommunikointi-, tuote-, painotuote-, ympäristö- ja interaktiiviseen muotoiluun. Agentuurin jokapäiväiseen toimintaan kuuluu myös graafinen muotoilu, tavaramerkkistrategioiden luonti, tuotevälitys ja ohjelmointi. Velvet’in muotoiluasiantuntijoiden yhteinen tavoite on luoda selkeitä ja toiveikkaita ratkaisuja. Jokainen aloitettu projekti on prosessi, joka alkaa asiakkaan tarpeiden, haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittamisella. Sillä tavalla Velvet’in tiimi löytää ja kehittää keinot, joilla tärkeät arvot muutetaan käytännössä toimiviin ja taloudellisesti kannattaviin ratkaisuihin. Muotoilu on osa liikestrategiaa ja näin ollen aina myös osa tulevaisuutta. Velvet’in tulevaisuuteen tähtäävä toiminta lähtee periaatteesta, että hyvä tulos perustuu yhteistyössä asiakkaan kanssa kehitettyyn visioon ja yhdessä asetettuihin tavoitteisiin.

48

graafinen suunnittelu

1 Viron yrittäjyyden tukisäätiön (ESA) Luomisinkubaattorin sisustusgrafiikka Lähtötehtävä  Vuoden 2009 syksyllä Tallinnassa Baltikan korttelissa avattu Luomisinkubaattori on yrittäjyys­ ympäristö luovilla aloilla toimiville yrityksille. Velvetin tehtävä oli luoda inspiroiva sisustusgrafiikkakonsepti ja graafinen muotoilu Luomis­inkubaattorin uusittuihin tiloihin. Entisestä tehdasrakennuksesta piti sisustus­ grafiikan voimin tulla mukava, lämmin ja luovaan ajatteluun kehottava ympäristö. Haasteena oli myös projektin suhteellisen lyhyt toteutusaika; luova konsepti, graafinen muotoilu ja sisustusgrafiikan valmistus toteutettiin alle kahdessa kuukaudessa. Konsepti ja strategia  Sisustusgrafiikan tavoitteena oli liittää kokonaisuudeksi kahdessa eri kerroksessa toimivat yritykset ja saada aikaan Luomisinkubaattorin asukkaita inspiroiva ympäristö, joka välittäisi rakennuksessa vallitsevan tunnelman myös Luomisinkubaattorin vierailijoille sekä opastaisi heidät oikeisiin tiloihin. Sisustusgrafiikan läpäisevä piirre on virtaviivainen lonkerokuvio, johon on sovitettu toimistojen, neuvottelu- ja aputilojen nimet. Kuvion detaljit saavat alkunsa ulkoeteisestä ja ohjaavat vieraat portaita pitkin Luomisinkubaattoriin. Kaikki huonenumerot on ilmaistu eri kielillä – ratkaisu, joka tarjoaa hauskoja arvailutehtäviä sekä talon asukkaille että vieraille, vihjaten samalla, ettei siinä paikassa kannata ajatella vakiintuneiden mallien mukaan. Interiöörigrafiikkaa täydentävät eläinkuvat ja inspiroivat sitaatit, jotka tukevat yhteiskäyttötilojen käyttötarkoitusta.

Tulos ja vaikutus  Luomisinkubaattorin tiloissa toimii tänä päivänä 20 luovan alan yritystä, talossa sijaitsevat myös ESA:n henkilökunnan ja tukihenkilöstön työtilat. Velvetin toteuttama sisustusgrafiikka voitti ADC*Estonia v. 2009 designkilpailussa ympäristömuotoilun alan kultamitalin. Kuldmuna 2010 –mainoskilpailussa tämä työ voitti kuvitusalan Hõbemuna -palkinnon. Asiakkaan yhteystiedot  ESA (Viron yrittäjyyden tukisäätiö), Anu Lõhmus / info@esa.ee / www.esa.ee


1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

49

velvet


2.1

3.1

2.2

2 Meiren Snow Lähtötehtävä  Meiren Engineering OÜ toimii tuotekehityksen ja suunnittelun alalla, yrityksen päätoiminta-alat ovat lumiaurojen, nostokauhojen ja erikoislaitteiden suunnittelu, tuotekehitys ja valmistuotteiden myynti. Velvetin tehtävänä oli luoda uusi brändi ja markkinointistrategia, kun yritys oli menossa uusille markkinoille – Skandinavian maihin, Islantiin, Amerikan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Haasteena oli luoda visuaalisesti vahva brändi, joka eriytyy selvästi kilpailijoista, sekä brändilupaus, joka viestittää Meirenin omistajien ja henkilökunnan asenteista sekä vaikuttaa Meirenin tuotteiden jokapäiväiseen käyttäjään – lumiaurakuljettajaan, joka osaa arvostaa Meirenin tuotteiden korkeaa laatua, käyttömukavuutta ja kestävyyttä. Konsepti ja strategia  Työn vaiheita olivat: strategian valinta, identiteetin muotoilu, brändilupauksen eli sloganin luominen, valokuvapankin perustaminen, kommunikointivälineiden valinta, nettisivuston luonti, markkinointi- ja myyntimateriaalien laadinta. Kaikki tarvittavat työt tehtiin yhdessä Velvet Creative Alliance -tiimien kanssa, strategia- ja muotoilutiimin lisäksi mukana olivat www-tiimi (Velvet DigitalPaper) ja valokuvastudio (Kliff ja Klaus). Luotiin brändi ja slogan, joka heijastaa Meirenin ihmisten suhtautumista sekä yrityksen että sen tuotteiden jatkuvaan kehittämiseen. Nettitiimin työn tuloksena valmistui www-sivusto, joka esittelee Meirenin ja sen alabrändien tuotevalikoimaa ja toimintaperiaatteita. Markkinointi­ strategian alalla Velvet toteutti uuden myynti- ja markkinointiaineiston, toiminta­suunnitelman mediakanavia varten sekä mainosesineet, joita käytetään tuote-esittelyissä ja messuilla.

2.3

Tulos ja vaikutus  Meiren Snow’n tuotteita on uuden brändin lanseerauksen jälkeen myyty kaikissa tavoitemaissa, aktiivinen toiminta uusien markkinoiden valloittamiseksi jatkuu. Yrityksen johto ennustaa v. 2010 liikevaihdon kasvavan yli 20% verrattuna vuoteen 2009. Asiakkaan yhteystiedot  Meiren Engineering OÜ / Toomas Uibo / toomas@meiren.ee / www.meiren.ee

50

graafinen suunnittelu

3 NASDAQ OMX markkinatiedon tietografiikka Lähtötehtävä  NASDAQ OMX Group, Inc. on maailman suurin pörssikonserni, joka tarjoaa kaupankäynti-, pörssitekniikkaja noteerauspalvelua kuudella mantereella. Velvetin tehtävänä oli luoda, muotoilla ja toteuttaa ratkaisu, joka ilmaisee reaaliajassa Baltian arvopaperimarkkinoiden tilannetta, on visuaalisesti näyttävä, sisällöltään informatiivinen, helposti ymmärrettävä ja huomattava. Konsepti ja strategia  Suurin haaste oli isojen tietomäärien esittäminen muodossa, joka olisi ymmärrettävissä myös pinnallisella silmäyksellä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tiimi otti avukseen kaikki nykyisen tietografiikan keinot ja erilaiset geometriset kuviot, havainnollistaakseen numeerisen tiedon dynamiikkaa. Sivustolla on käytetty erilaisia tiedon esitystapoja ja niiden yhdistelmiä. Teknisesti on tietografiikka toteutettu Flash-pohjaisena. Tiedonsiirto sujuu nopeasti ja tehokkaasti AMF-muodossa. Valittu tekninen ratkaisu mahdollistaa järjestelmän käytön tarvittaessa myös kotisivulla tai tietokoneen työpöytäsovelluksena. Tulos ja vaikutus  Projektin tuloksena Baltian pörssitieto on esillä graafisesti näyttävässä ja ymmärrettävässä muodossa. NASDAQ OMX käyttää tätä ratkaisua tiedonesitykseen suurilla kuvaruuduilla toimistossaan ja toimistorakennuksen aulassa. Reaaliaikainen kauppatieto on esillä myös demokeskuksissa. Sivuston graafinen ratkaisu on menestynyt monessa alansa kilpailussa. Saman ratkaisun ovat ottaneet käyttöön myös NASDAQ OMX Groupin yritykset Latviassa ja Liettuassa. Kiinnostusta ratkaisuun ovat ilmaisseet myös Pohjoismaiden pörssit. Asiakkaan/tilaajan yhteystiedot  Tex Vertmann / tex.vertmann@nasdaqomx.com / www.nasdaqomxbaltic.com


3.2

4 Viron Tasavalta 90

3.3

4

Lähtötehtävä  Viron Tasavallan 90-vuotispäivän juhlintaa varten Viron valtionkanslia järjesti juhlavuoden logo -kilpailun. Logon piti olla koko juhlavuoden symboli, merkki, joka viestittää Viron ja virolaisten luonteesta ja elämästä juuri siinä hetkessä, mihin maa on kehittynyt. Konsepti ja strategia  Logon luomisessa Velvetin muotoilijat perustuivat kahteen päätavoitteeseen: logon toiminnallisuus ja merkitys. Koska merkin käyttöalue oli hyvin laaja, sen piti olla nähtävissä koko juhlavuoden ajan sekä jäädä pysymään pitkäksi aikaa sen jälkeenkin, merkin piti olla puhdas ja yksinkertainen sekä soveltua erilaisiin mainosrakenteisiin, vaikuttaa arvokkaalta ja näyttävältä, mutta samalla uudenlaiselta. Lisäksi logon tuli edustaa Viroa, kuvastaa sen kehitystä ja pyrkimyksiä, puhtautta ja luonnonläheisyyttä sekä maata kokonaisuutena, sen menneitä, nykyisiä ja tulevia päiviä. Työn tuloksena syntyi Eesti 90 -merkki, joka muodoltaan muistuttaa vahvaa kasvinlehteä. Merkki symbolisoi sisäistä voimaa, joka on vuosisatoja ajanut virolaisia eteenpäin. Numero 90 sulautettiin merkin konseptiin, se säilyi numeromerkkinä, mutta saattoi ensi silmäyksellä jäädä jopa huomaamatta. Tulos ja vaikutus  Juhlavuoden kokonaisidentiteettiä kantava merkki sai tunnustusta sekä virallisella että laajemmalla tasolla. Ihmiset rupesivat hankkimaan itselleen juhlalogollisia tuotteita; leikkisä ja tyylikäs merkki huomattiin ja arvostettiin. Elinvoimaa ja eheyttä viestivä tunnusgrafiikka voitti v. 2008 Kuldmuna –mainospalkinnon yritystunnusten luokassa sekä ehti koristamaan Viron kruunun kolikkoa. Velvet toteutti myös Viron Tasavallan juhlavuoden virallisen www-portaalin ja verkkokaupan, jossa myytiin juhlavuoden muistoesineitä. Logoa käytettiin kaikissa juhlavuoden virallisissa painotuotteissa ym. esineissä. Asiakkaan yhteystiedot  Viron valtionkanslia / info@riigikantselei.ee

51

velvet


Tallinn Dolls on laadukas ready-to-wear -vaatemerkki, jossa suunnittelijoiden Karolin Kuusikin ja Liisi Eesmaan omaleimainen kädenjälki näkyy selvästi. Onnistuneen suunnittelun ja kuluttajaystävällisyyden yhdistäminen on jo sinänsä taidetta, ja juuri tämä onkin Tallinn Dollsin tavoite.

Näyttävä, säteilevä ja leikkimielinen, mutta kuitenkin arkeen sopiva. Näyttäviltä naisilta näyttäville naisille!

52

tallinn dolls

www.tallinndolls.com

Tallinn Dollsin taianomainen resepti on seuraavanlainen: 100 g klassista kauneutta Loputtomasti tyyliä Ripaus rohkeutta hyvän maun varmistamiseksi sekä hyppysellinen naisellista sähäkkyyttä


www.artun.ee

www.artun.ee/teenused www.artun.ee/uslugi www.artun.ee/services

äri on kunst kunst on looming looming viib edasi

Collaboration opportunities offered by the Estonian Academy of Arts www.artun.ee/services

Koostöövõimalused Eesti Kunstiakadeemias www.artun.ee/teenused

бизнес – это искусство искусство – это творчество творчество – это движение вперёд Возможности сотрудничества с Эстонской Академией Художеств www.artun.ee/uslugi Yhteistyön mahdollisuudet Eestin Taiteiden Akademian kanssa www.artun.ee/services

53

mainos


Tallinn Creative Incubator Launchpad for creative start-ups! * Ca 50 creative start-ups – fashion designers, jewellers, glass artists, interior architects, graphic designers, photographers.

* Best supportive environment for business growth and development: know-how, joint marketing, networks.

ESA Tallinn Creative Incubator / Veerenni 24C, 10135 Tallinn, Estonia Manager: Ele-Mall Vainomäe, elemall@esa.ee, tel +372 604 0621

54

mainos

* The 2nd place winner of the global Best Science Based Incubator 2010 award.

www.esa.ee


Ärijuhtimise magistrikraad teenuste disaini valdkonnas Tartu Ülikoolist – unikaalne magistriõppekava Eestis Õpi tundma disaini rakendusvõimalusi teenindusorganisatsioonis ja elamust pakkuvate teenuste arendamisel, arenda loovat mõtlemist ning projektide juhtimise oskust. Õppetööd viivad läbi TÜ majandusteaduskonna ning Pärnu kolledži õppejõududele lisaks rahvusvaheliselt tunnustatud disainipraktikud ja õppejõud. Vaata lisainfot: www.pc.ut.ee/teenusedisain

Wellness and Spa Service Design and Management - unique Master programme in the whole Europe. Learn about wellness philosophy, spa management, service design, spa treatments. Experience international network of lecturers, practical internship and study-trips, innovative web-conferences and studying partly online. See more information: www.pc.ut.ee/wellspa

55

mainos


Design Excellence Estonia odottaa uusia jäseniä mukaan toimintaan!

Viron muotoilu- ja suunnittelukeskus

Viron muotoilu- ja suunnittelukeskus kutsuu virolaisia muotoilu- ja suunnitteluyrityksiä liittymään Design Excellence Estonia -verkostoon, joka toimii suunnitteluun sekä muotoiluun liittyvän osaamisen, mahdollisuuksien sekä kontaktien kohtaamispaikkana. Design Excellence Estonia tarjoaa jäsenyrityksilleen mahdollisuuksia kehittyä koulutusten konsultoinnin sekä yhteyksien luomisen kautta, ja jäsenyritysten yhteystietoja välitetään puolestaan mahdollisille yhteistyökumppaneille Virossa ja ulkomailla. Jäsenyys Design Excellence Estoniassa edesauttaa muotoilu- ja suunnitteluyritysten yritystoimintaan liittyvää toimintaa, muotoiluun sekä suunnitteluun liittyvän osaamisen lisäämistä ja myös yhteistyötä muiden muotoilu- ja suunnitteluyritysten sekä vastaavien palvelujen tilaajien kanssa.

Viron muotoilu- ja suunnittelukeskus on muotoilua sekä suunnittelua edistävä keskus, joka panostaa monipuolisesti tietoon perustuvan, luovan sekä kilpailukykyiseen Viron kehittämiseen. Viron muotoilu- ja suunnittelukeskuksen missiona on luoda inspiroiva, innovatiivinen sekä yhteistyöhön perustuva ympäristö muotoilun ja suunnittelun kehittämistä varten. Uskomme, että osaavalla muotoilulla ja suunnittelulla saavutetaan myös hyvä tuottavuus sekä taloudellisessa että sosiaalisessa mielessä ja ympäristön kannalta katsottuna. Viron muotoilu- ja suunnittelukeskuksen strategisena tavoitteena on: • lisätä muotoilu- ja suunnitteluyritysten sekä suunnittelijoiden ja muotoilijoiden omaan alaansa sekä yritystoimintaan liittyvää osaamista kilpailukyvyn parantamiseksi; • tukea tehokasta muotoilun sekä suunnittelun hyödyntämistä yrityksissä ja julkisella sektorilla, edistää innovaatiota sekä kansainvälisesti tasokkaiden tavaramerkkien, tuotteiden sekä palvelujen kehittämiseksi Virossa; • markkinoida muotoilua sekä suunnittelua Virossa ja myös ulkomailla suotuisan toimintaympäristön luomiseksi muotoilu- ja suunnittelupalveluja tarjoaville yrityksille; • tukea valtiollisten muotoilu- ja suunnittelukäytäntöjen kehittämistä lainsäädännön kautta edistääkseen suunnittelun ja muotoilun hyödyntämistä.

Design Excellence Estonian jäseniksi ovat tervetulleita kaikki sellaiset yritykset, jotka tarjoavat muotoilu- ja suunnittelupalveluja seuraavilla aloilla: • Tiedotuspalvelut ja graafinen suunnittelu • Teollinen muotoilu ja tuotemuotoilu • Vaate- ja tekstiilisuunnittelu • Palvelu- ja elämyssuunnittelupalvelut • Suunnitteluun ja muotoiluun liittyvä tuotekehityskonsultointi • YmpäristösuunnitteluJäseneksi voi liittyä täyttämällä vastaavan lomakkeen ja maksamalla vuosijäsenmaksun. Toimintaa ja lisätietoihin voi perehtyä muotoilu- ja suunnittelukeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.disainikeskus.ee tai ottamalla yhteyttä Design Excellence Estonian kehityspäällikköön: Sirli Nõmm / sirli@disainikeskus.ee / +372 523 0561

56

viron muotoilu- ja suunnittelukeskus

Viron muotoilu- ja suunnittelukeskus toimii virolaisessa yritysmaailmassa sekä julkisella sektorilla tarjoamalla konsultointipalveluja uusien tuotteiden sekä palvelujen kehittämiseksi ja strategista johtamista varten laajentaakseen siten muotoilun sekä suunnitteluun roolia Virossa. Lisäksi keskus osallistuu aktiivisesti eri alojen uusiin yhteistyöprojekteihin sekä yritystoiminta-aloitteisiin. Viron muotoilu- ja suunnittelukeskus järjestää erilaisia muotoiluun ja suunnitteluun liittyviä täydennyskoulutuksia, yhteistyötapahtumia, aivoriihiä, seminaareja, tutkimuksia, työtupia sekä näyttelyjä, ja tarjoaa myös muotoilun sekä suunnittelun asiantuntija- ja konsultointipalveluja. Lisätietoja Viron muotoilu- ja suunnittelukeskuksen toiminnasta ja muista alan tapahtumista löytyy keskuksen verkkosivuilta osoitteesta www.disainikeskus.ee sekä sähköisestä uutiskirjeestämme uudiskiri.disainikeskus.ee Meille voi lähettää palautetta ja ehdotuksia osoitteeseen info@disainikeskus.ee Viron muotoilu- ja suunnittelukeskus perustettiin 2008 Viron taideakatemian, Tallinnan teknisen yliopiston, Viron muotoilijoiden ja suunnittelijoiden liiton sekä Viron muotoilu- ja suunnitteluinstituutin toimesta.


Eesti Disainikeskus Kooli 7–4, 10133 Tallinn, Viro +372 631 1508, info@disainikeskus.ee www.disainikeskus.ee

Profile for Eesti Disainikeskus MTÜ

Viron Muotoiluyritysten Luettelo 2011  

Viron Muotoiluyritysten Luettelo 2011

Viron Muotoiluyritysten Luettelo 2011  

Viron Muotoiluyritysten Luettelo 2011

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded