Page 1

Zorgzaam samenleven dankzij

Vormingen over zorg! Voorjaar 2018

Sla mij om!! Meer dan 50 vormingen! Wedden dat iets bij jou past?


Colofon Deze brochure is een uitgave van Zorg-Saam vzw Engelenburcht - Kruineikestraat 5 - 3150 Tildonk Tel. 016/24 39 75 www.zorgsaam.be zorgsaam@zorgsaam.be  facebook.com/vzwzorgsaam schrijf je in op onze nieuwsbrief Rek nr: BE67 7300 0410 2587 Ondernemingsnr: BE0439502347 Samenstelling Eline Claus, Kristin Meersschaert Teksten Vormingsmedewerkers, Kristin Meersschaert, Eline Claus Lay-out Studio Ons Fotomateriaal Carl Vandervoort VU: Anne Dedry, directeur Zorg-Saam vzw Verschijnt 2x per jaar Gedrukt op milieuvriendelijk papier.


Echt waar?

Ons aanbod maakt van jouw zorg een zorg van ons samen!

Zorgen doen we allemaal. En allemaal dat zijn heel veel mensen. Vandaar dat wij een breed aanbod hebben. Soms gaat het over je gezinsleven, soms over je job of over jouw vrije tijd. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onze dada’s. We leggen ze in de watten.


Zorg-Saam vzw: wie zijn we? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. Zorg-Saam vzw: wat doen we?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. Deel 1: Kalenderaanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. }}1.1

Aanbod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.

Inhoud vervolg ç Overzicht

5 6 6

Deskundige zorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.

6

1. Omgang met en opvoeding van (zorgen) kinderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.

6

}}Angstige, verdrietige en onrustige kinderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}(Hoog)gevoelige kinderen in het ziekenhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Omdat schreeuwen toch niet werkt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Kinderen zijn geen puppy’s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.

p.

6 7 8 9

2. Omgang met ouderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.

10

}}Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Vertellen met plezier voor senioren in WZC en de thuiszorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ç Overzicht alfabetisch

4

3. Welzijn en gezondheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. p.

p. 10 p. 10 p.

11

p.

11 11

}}Dringende hulpverlening in niet levensbedreigende situaties in combinatie met reanimatie . . . . . . . . . }}Voeding maakt ziek, voeding geneest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Dementie, een ziekte van deze tijd, maar hoe ermee omgaan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Maaltijdgebeuren bij personen met dementie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Balanceren tussen veiligheid en vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.

4. Verlies, palliatieve situaties en rouw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.

}}Hoe sta je iemand bij die in rouw is? Wat is rouw?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Omgaan met emoties rond euthanasie en beslissingen rond het levenseinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Afscheid van het gezonde ik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Rouwen en loslaten in je leven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Palliatieve Zorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.

12 12 p. 13

p.

14

p. 14 p. 14 p. 16 p. 16 p.

17

Zelfzorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.

18

1. Voor iedereen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.

18

}}Zelfzorg: energetische bescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Je immuunsysteem als bondgenoot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Kwaadheid als bron van energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Zelfzorg en zelfhypnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Assertiviteit en grenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Kunst van het loslaten van je werk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Alle stemmen aan boord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Kennismaking Sofrologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Verandering en toch in verbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Veerkracht opbouwen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Vind je (g)evenwicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Negatieve gedachten de boom in?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Eutonie, je lichaam als kompas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 vormingen voorjaar 2018

p. 18 p. 19 p. 19 p. 20 p. 20 p.

21

p. 22 p. 23 p. 23 p. 24 p. 24 p. 25 p. 25


2. Voor professionals in de zorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Beter in je vel en in je job . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Bioritme en nachtwerk - Op zoek naar een gezond ritme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Zelfzorg... in de zorgsector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Communiceren vanuit je hart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Verbindende communicatie in zorgrelaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Optie 1: Driedaagse formule inclusief rondleiding in Kazerne Dossin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Optie 2: Tweedaagse formule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Oefenbijeenkomsten Verbindende Communicatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Verbindend feed-back en kritiek geven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Het levensverhaal en Digital Story Telling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Kennismaking met de Contactclown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Oog voor mantelzorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inspiratie voor zorgzaam leiding geven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zorgzaam samenleven voor iedereen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samen met ‘haar’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}1.2

p. 27 p. 27 p.

28

p. 28 p. 30 p. 30 p.

31

p. 33 p. 33 p. 34 p.

36

p. 36 p. 37 p.

38

p. 38 p. 39 p. 40 p. 40 p. 41 p.

42

p. 42 p. 43 p. 43 p. 44 p.

44

Praktisch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.

45

}}2.1

Aanbod en doelgroepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.

46

}}2.2

Praktisch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.

48

Deel 3: Overzicht kalenderaanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 49 }}3.1

Alfabetische oplijsting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.

49

}}3.2

Chronologische oplijsting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.

50

vormingen voorjaar 2018 3

Overzicht alfabetisch è

Deel 2: Aanbod op maat, in groepsverband. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 46

Overzicht è

}}Interculturele competenties in de zorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Verhalen van gisteren en dromen van morgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Omgaan met weerstanden rond etnisch culturele diversiteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Grenzeloze inspiratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

p. 26

ç Inhoud

}}Leiding geven in zorg en welzijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Mijn team heeft stress... wat nu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Versterk je team door je manier van communicatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Omgaan met racisme en discriminatie voor leidinggevenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }}Gezond leiderschap begint bij persoonlijke groei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.


Op zoek naar een vorming op maat voor jouw groep, team of organisatie?

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Samen nadenken over zorg is wat Zorg-Saam doet. Contacteer ons vrijblijvend!

Zorg-Saam vzw: wie zijn we?

Zorg-Saam is samen werken voor en aan zorg. Wij zijn een team en werken samen met een ploeg van professionele vormingswerkers.

Onze vormingen worden verzorgd door een enthousiast team van professionele vormingswerkers, met sterke voeling met het thema ‘zorg’.

Veel lees- en leerplezier!

Het Zorg-Saam team,

Zorg-Saam is een vormingsinstelling gespecialiseerd in zorg. Zorgen voor elkaar is geen uitzondering. Gelukkig maar. Precies in ‘zorgen voor elkaar’ toont zich de menselijke verbondenheid. Dat vinden wij belangrijk. Zorg-Saam wil mensen ‘in beweging’ brengen door vorming over zorg. We richten ons zowel naar informele als professionele zorgverleners. Zorg-Saam biedt vormingen. Deze brochure geeft informatie over ons aanbod voorjaar 2018. Dat aanbod is dubbel: ●● Vorming voor jou persoonlijk, een gepland aanbod waar je individueel bij aansluit ●● Vorming in groepsverband (voor een team, instelling, organisatie, mantelzorgvereniging, …) Onze inhoud zit steeds op twee sporen: zelfzorg en zorg voor anderen.

4 vormingen voorjaar 2018

Zaal Isala, Enge

lenburcht, Tildo

nk


Zorg-Saam vzw: wat doen we?

Voor vormingen die in Tildonk of omgeving plaatsvinden, kunnen mantelzorgers beroep doen op CADO, een kleinschalige dagopvang van Landelijke Thuiszorg die ook in de Engelenburcht is gehuisvest. Je kan samen met jouw zorgvrager naar Tildonk komen. Jij volgt vorming, jouw zorgvrager geniet van de activiteiten in de CADO. Praktisch ~~ De CADO is open van 8.30 tot 16.30 uur ~~ Wie naar CADO komt zonder middagmaal, betaalt 3,50 euro per uur. Het middagmaal kost 4 euro ~~ Inschrijven: ten laatste op de vrijdag voordien vóór 14.00 uur ~~ Contact: 016/24 49 13 (Ellen De Vroe), edevroe@ons.be, www.landelijkethuiszorg.be ~~ CADO Tildonk: Kruineikestraat 5 in Tildonk

vormingen voorjaar 2018 5

Overzicht alfabetisch è

Zorg-Saam maakt vorming betaalbaar! ●● De prijs voor individuele deelname aan een dagdeel vorming van 3 uur bedraagt 25 euro (voorheen 35 euro). Op die manier hopen we meer mensen meer kansen te bieden op onze Zorg-Saam-kwaliteit. ●● Voor vormingen gericht op professionele medewerkers uit de sociale sector bedraagt de prijs voor individuele deelname 40 euro per dagdeel van 3 uur.

Zorg-Saam wil mantelzorgers beter bereiken! Mantelzorgers aarzelen soms om vorming te volgen omdat zij hun zorgvrager niet in de steek willen laten. Zorg-Saam zorgt voor een oplossing.

Overzicht è

actualiteit een e d gt n e r b s m o !S n. Zorg-Saam a a a m e th w u ie n op in. Updates g a a gr r a a d lt e spe anbod zijn te a r e d n le ka s n o van orgsaam.be .z w w w p o n ge le raadp

Een troef is wel onze eigen locatie, zaal Isala op de zolder van de Sociale Campus Engelenburcht in Tildonk. Alle faciliteiten zijn voorhanden. Meer nog: deze zaal is ook te huur voor andere organisaties. Neem met ons contact op indien je interesse hebt!

ç Inhoud

In deze brochure vind je: Ons kalenderaanbod van vormingen voor jou persoonlijk. De inhoud wordt per thema voorgesteld. Samenvattend vind je ook ons kalenderaanbod, voor iedereen toegankelijk, met zin voor zorg, blz. 50. ●● Ons aanbod van vormingen op maat, in groepsverband. De prijzen voor de vormingen op maat zijn aangepast aan de doelgroep. Zo hanteren we voor kansengroepen een zeer laag tarief en houden we voor groepen van mantelzorgers en vrijwilligers de tarieven bewust zo democratisch mogelijk. ●●

Zorg-Saam werkt van West naar Oost! We begeleiden vormingen van West-Vlaanderen tot Limburg en Brussel,… en indien nodig nog verder.


Deel 1: Kalenderaanbod 1.1 Aanbod Deskundige zorg

Inhoud è

1. Omgang met en opvoeding van (zorgen) kinderen

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Angstige, verdrietige en onrustige kinderen

In de zorg heb je een breed gamma aan ervaringen, inzichten en vaardigheden nodig om met elkaar om te gaan. Zorg-Saam wil de deskundigheid van informele zorgverleners en professionals versterken. De thema’s van deze vormingen zijn uiteenlopend. We bieden ze aan in vier clusters: Omgang met en opvoeding van (zorgen)kinderen, omgang met ouderen, welzijn en gezondheid en tot slot verlies, palliatieve situaties en rouw.

6 vormingen voorjaar 2018

We kennen ze allemaal, de zorgenkinderen: de kinderen die alleen willen zijn op zichzelf, de ruziemakers, de zeurders. Deze kinderen maken het ons moeilijk, maar meer nog: ze hebben het zelf heel moeilijk! Sommige kinderen hebben extra hindernissen te overwinnen voordat ze lekker in hun vel zitten. Ouders en opvoeders staan voor een uitdaging om hen te begeleiden: grenzen stellen, ruimte geven en veiligheid bieden, spelen in dit proces een cruciale rol. Daardoor verwerft het kind geleidelijk aan zelfvertrouwen, basisveiligheid, sensitiviteit en innerlijke vrijheid. Ze voelen zich welkom zoals ze zijn en durven hun eigen pad te bewandelen. Ze leren dit eerst en vooral via hun lichaam, door het ontwikkelen van zintuiglijke oriëntaties. We bespreken elementaire zintuigen, die de kinderen de basisuitrusting geven waarop ze de rest van hun leven kunnen voortbouwen.


Deze vorming heeft ook een kunstzinnig deel. We werken met oefeningen die we daarna zelf kunnen gebruiken. Zo ervaren de deelnemers aan de lijve hoe deugdzaam het is om met kunst aan de slag te gaan. }}1 juni van 09u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Anja Moelans, De Kleine Johannes vzw € 55 (€ 50 cursusgeld + € 5 lunch)

(Hoog)gevoelige kinderen in het ziekenhuis

ç Inhoud

Een (onverwachte) ziekenhuisopname, daar kiest niemand voor. Maar als dit noodzakelijk is, dan willen we er natuurlijk het beste van maken. Zeker als het om (hoog)gevoelige kinderen gaat, dienen we extra alert te zijn om hun leed en angst tot een minimum te beperken. Want de kans op overprikkeling en stress is bij deze kinderen immers nog veel groter. Dat heeft te maken met de intensiteit waarmee deze kinderen alles waarnemen en aanvoelen. Hoe kunnen we hen helpen? Wat hebben ze nodig? Hoe kunnen we hen, naast de noodzakelijke medicatie, nog helpen omgaan met lichamelijke pijn? En hoe kunnen we hun ouders of andere bezoekers helpen bij hun ondersteunende taak? Dit is een vorming met veel tips en praktische adviezen waar iedereen die een hart voor kinderen heeft direct mee aan de slag kan.

Overzicht è

Overzicht alfabetisch è

}}24 april van 13u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: An Michiels, therapeute gespecialiseerd in het omgaan met hooggevoeligheid € 40

vormingen voorjaar 2018 7


Omdat schreeuwen toch niet werkt... Verbindende communicatie voor ouders en begeleiders van kinderen onder de 12 jaar Zou jij al eens willen roepen en schreeuwen tegen een kind (en doe je dat ook soms)? Is er vaak ruzie tussen de kinderen? Moet je vaak “neen” zeggen maar lijkt het niet te helpen, al zeker niet tegen de woede-uitbarstingen of emotionele buien? En werkt straffen ook niet altijd?

Inhoud è

Het kan ook anders, op een verbindende manier in communicatie gaan met je kinderen. Hoe kan je je uitdrukken zodat jullie verbinding versterkt wordt? In deze vorming bekijken we concreet wat je kan doen in verschillende situaties aan de hand van jullie ervaringen. We gaan aan de slag met communicatie die verbinding versterkt met respect voor jezelf en je kind(eren). Bovendien krijgt je inzicht in de reacties van je kind(eren) en leer je hoe hiermee om te gaan.

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

}}15 mei van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: Sofie Stiers, coach, counselor € 50

8 vormingen voorjaar 2018


Kinderen zijn geen puppy’s De kracht van zelfsturing in opvoeding

controle uitoefenen, werkt soms niet en is te krampachtig. Misschien moeten we even van standpunt veranderen: wat hebben kinderen nodig om uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn enerzijds belemmerende en anderzijds helpende factoren in de ontwikkeling? Wat wordt mogelijk als we eerder dan op korte termijn gedrag te corrigeren, op lange termijn richting geven? Hoe kunnen we richting geven zonder autoritair te worden? Wat leren we als professional hieruit? Wat zijn onze groeikansen? Inspiratiedag Uitgangspunt is het boek van Jürgen Peeters, ‘Kinderen zijn geen puppy’s’. (Acco, oktober 2017). Jürgen Peeters is Aware Parenting Instructor.

Achtergrond Er is niet één absolute grote waarheid over opvoeding. Het leven is niet maakbaar op wens. Ons innerlijk kompas is richtinggevend. Maar weten we nog wat we werkelijk willen, denken, voelen of waarnemen? Opvoeding is een langetermijnproject. De richting moet duidelijk blijven. Op korte termijn gedragsvormingen voorjaar 2018 9

Overzicht alfabetisch è

}}29 maart 2018 van 09u30 tot 16u00 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Meer info over deze studiedag vind je op www.zorgsaam.be € 95

Overzicht è

Hoe help je kinderen zichzelf te sturen in deze steeds complexere wereld? Hoe houden we een focus op lange termijn en leren we kinderen grenzen en structuur zonder verlies aan warmte en relatie?

ç Inhoud

Inspiratiedag voor professionals in kinderopvang, jeugdzorg en ouder-kindbegeleiding

Na een inleidende uiteenzetting door Jürgen Peeters over de kracht van zelfsturing in opvoeding is er keuze tussen 5 verschillende workshops. Deze worden elk tweemaal georganiseerd. 1. Verbindend communiceren met kinderen en ouders - Annelies Peeters 2. Lichamelijke basis van weerbaarheid Kirsten Mintjens en Marleen Schuurmans 3. Attachment Play - Christien Muller 4. Sturen op zelfsturing voor leidinggevenden Koen Joly 5. Democratisch opvoeden - Jürgen Peeters


2. Omgang met ouderen

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Moeilijk hanteerbaar gedrag is een verzamelnaam voor verschillende vormen van gedrag waarmee je in de zorg voor ouderen te maken kan krijgen. Dit gedrag levert stress op bij de oudere, de omgeving en de zorgverleners. Daarom is het belangrijk om dit gedrag zo goed mogelijk trachten te begrijpen. De oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag verschillen van persoon tot persoon. Wanneer je ervaart dat er onterecht iets met je gebeurt, kan dit leiden tot sterke emoties, gevolgd door bepaald gedrag. Bijvoorbeeld agressie, terugtrekken in jezelf of juist claimend gedrag. Verzet wordt geuit met woorden of door lichaamstaal. Pas als je als zorgverlener weet en begrijpt waar dit verzet of moeilijk hanteerbaar gedrag vandaan komt, is het vaker mogelijk om creatieve oplossingen te vinden om er op te reageren. Tijdens deze samenkomsten staan we stil bij de volgende vragen: ●● Wat is de bedoeling van dit gedrag? ●● Hoe ontstaat het moeilijk hanteerbaar gedrag? ●● Welke factoren kunnen probleemgedrag extra belastend maken? ●● Hoe kunnen we ermee omgaan? }}8 februari van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 80

10 vormingen voorjaar 2018

Vertellen met plezier voor senioren in WZC en de thuiszorg Deze vorming richt zich voornamelijk naar animatoren, begeleiders van groepen senioren, vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers. Niets houdt ouderen alerter dan het vertellen dan een verhaal. Bij het vertellen kijk je naar het publiek, lok je, nodig je uit en vraag je. Ouderen reageren, antwoorden, bewegen en … zingen? Het werkt! Met deze workshop leren we je de beginselen van het vertellen, we helpen je verhalen zoeken die dit doelpubliek aanspreken, zowel wonderverhalen voor volwassenen als historische verhalen en anekdotes. Je leert een verhaal brengen op een interactieve manier en met alle ogen op jou gericht. En zelfs durf kan je leren! Nadien leer je vragen stellen naar aanleiding van het verhaal (reminiscentie). We zoeken al spelend naar jouw voorleesstijl en ontdekken vertelplezier. Iedereen welkom. }}17 mei van 09u30 tot 16u30 CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt Begeleiding: Rien Van Meensel, vertelster € 80


3. Welzijn en gezondheid

Dringende hulpverlening in niet levensbedreigende situaties in combinatie met reanimatie

Veel mensen weten vandaag wat gezonde voeding is maar waarom wordt die kennis zo weinig gebruikt? We reiken tips aan die verder gaan dan het opsommen van wat gezonde voeding is. Het heeft veel met bewustwording te maken, zowel voor de gevolgen van ongezonde voeding als voor de voedingsketen. We halen ook een aantal producten aan waar verborgen ‘gevaren’ inzitten om het vooral lekker te maken.

}}8 maart van 19u30 tot 22u00 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Erica Rutten, Doctor in de voedingswetenschappen € 25

vormingen voorjaar 2018 11

Overzicht alfabetisch è

Is er dan maar één gezonde manier van leven? Iedereen heeft andere behoeften en gewoonten, dus het is meer kwestie om onze manier van leven zo gezond mogelijk te maken. We willen niet met de vinger wijzen, maar wel bewustwording creëren en een aantal praktische tips meegeven over hoe het anders kan.

Overzicht è

}}8 maart van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: Mie Baert, trainer, coach € 50

Tijdens deze vorming worden de deelnemers even meegenomen naar het verleden. Zo zien we hoe onze voeding is geëvolueerd van noodzaak tot overaanbod en krachtig marketing product. Dit heeft tot gevolg dat er voeding gecreëerd is die een aantal ziekten kan induceren of het risico ertoe kan vergroten. Veel chronische ziekten zijn vandaag levensstijl-gerelateerd. Met gezonde voeding kunnen we daar al veel aan doen, zowel voor wat betreft preventie als behandeling.

ç Inhoud

Help! Iemand waarvoor je zorgt heeft een ongeval. Daar sta je dan: wat moet ik doen? Deze opleiding geeft zeer praktisch info over de meest voorkomende verwondingen binnen de (mantel-) zorg. Wat moet je doen en wat doe je beter niet? We bekijken verschillende casussen en oefenen. Verder is er deze dag ook een opleiding reanimatie voorzien met mogelijkheid tot oefenen op de pop en oefenen met een aed-toestel. Hoe en wanneer kunnen we het gebruiken? Bedoeling is dat je na deze dag gewapend bent met een heleboel tips en kennis zodat je in een ongevalssituatie weet wat je moet doen en je medemens op een correcte manier kan bijstaan.

Voeding maakt ziek, voeding geneest


Dementie, een ziekte van deze tijd, maar hoe ermee omgaan?

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

“Als een puber mag puberen, dan mag een persoon met dementie ook dementeren ...” De persoon waar je zorgt voor draagt , begint meer en meer te vergeten. Je hebt het gevoel dat hij je niet begrijpt en dat jij hem niet begrijpt, of dat zijn wereld niet de jouwe en jouw wereld niet de zijne is. En toch wil je dat die afstand weer een nabijheid wordt. Dan is het belangrijk dat je leert accepteren dat de reacties van een dementerende mens eigenlijk normale reacties zijn. We staan stil bij de meest voorkomende vormen van dementie en hun symptomen. We gaan na hoe de belevingswereld wordt opgebouwd en om dit te ervaren gebruiken we een techniek waarin we elkaar dement maken. We staan lang stil bij de communicatieveranderingen en onderzoeken welke communicatie er nog mogelijk is. De-mag -ik-is-magic-methode leert ons het belang van tact bij het bieden van hulp of ondersteuning. Het belevingsgericht gesprek helpt ons negatieve gevoelens om te buigen. We onderzoeken bij onszelf met welke bril we kijken naar “dementie”. Tegelijkertijd hebben we oog voor de familie, de veranderingen binnen de relatie en hoe we ondersteuning kunnen geven. Naast een presentatie zullen interacties, filmpjes en rollenspel ons helpen in de verdieping van dementie. }}26 april van 09u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Cyriel Conings, psychiatrisch verpleegkundige en referentiepersoon dementie € 55 (= € 50 cursusgeld + € 5 lunch)

12 vormingen voorjaar 2018

Maaltijdgebeuren bij personen met dementie Bij personen met dementie kan het maaltijdgebeuren een probleemsituatie worden, zowel voor de persoon zelf als voor de mantelzorger en de hulpverleners. Gedrags- en/of slikproblemen kunnen het maaltijdgebeuren negatief beïnvloeden en zelfs tot een gevaarlijke, levensbedreigende situatie maken. Zich verslikken kan immers een longontsteking veroorzaken. Het doel van deze voordracht is praktische informatie te geven om van de maaltijden een gebeuren te maken waarbij zoveel mogelijk levenskwaliteit behouden blijft en dit met voldoende calorie-inname, op een zo veilig mogelijke manier. Er worden concrete tips gegeven die zowel in een thuissituatie als in een residentiële situatie gebruikt kunnen worden. De noodzaak van een goede mondhygiëne wordt eveneens besproken. }}19 februari van 13u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Marijke Vanderheyden, logopediste € 25


Balanceren tussen veiligheid en vrijheid Hoe omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg?

ç Inhoud

Het wekt veel emoties op bij kinderen, familie en vrienden om een zieke of oudere te moeten (laten) fixeren of afzonderen. Omwille van de veiligheid van zowel de zieke als de omgeving, wordt er toch soms overgegaan tot dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit gebeurt zowel thuis, door mantelzorgers en thuisverzorgers, als in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Vrijheidsbeperking dient steeds gesitueerd te worden in het breder kader van het individueel behandelingsplan van een patiënt. Belangrijk hierbij is dat de beleving van deze persoon centraal staat. In de vorming staan we stil bij het doel van vrijheidsbeperkende maatregelen en bij de praktische mogelijkheden. Via praktijkcasussen ontdekken we de diverse mogelijkheden die we zelf kunnen toepassen.

Overzicht è

}}20 maart 2018 van 09u30 tot 16u30 Remysite, Remylaan 4B, 3018 Wijgmaal Begeleiding: Innofix € 85 (= € 80 cursusgeld + € 5 lunch)

Overzicht alfabetisch è

vormingen voorjaar 2018 13


4. Verlies, palliatieve situaties en rouw

Hoe sta je iemand bij die in rouw is? Wat is rouw? Rouwen is alles wat je meemaakt wanneer je iemand verliest met wie je een band hebt. Elk rouwproces is een heel individueel gebeuren. Rouwen is ‘arbeid’ waarbij je veel van jezelf investeert.

Inhoud è

Hoe kan je leren omgaan met je eigen emoties en gevoelens tijdens het rouwproces? Welke reacties zijn er allemaal? Welke ervaringen zijn “normaal”. Hoe ga je als mantelzorger, als vriend, als familie met de rouwende om? ●●

●●

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

●●

“Ben ik wel normaal als ik de tafel nog dek voor mijn man? “Als ik nu koppels zie op straat ben ik kwaad en jaloers. Omdat zij wél hun vrouw nog naast zich hebben.” “Het is nu een jaar geleden en ik heb het gevoel dat ik steeds dieper wegzak.”

Hoe reageer je als mantelzorger op dergelijke situaties en hoe weet je als mantelzorger dat het hier om rouw gaat en niet om een depressie? Hóe je het ook ervaart en op welke manier je ook met je verdriet omgaat, elk proces is uniek en kan zeer veel tijd en energie vragen. Zelfzorg, zoeken wat jij nodig hebt en wat jou het beste helpt, is belangrijk. Als familie, vriend, mantelzorger kan je de rouwende hierin bijstaan. Samen zoeken … Ook de lesgever, Els Haüser, kent rouwperiodes in haar leven. Zij ondervindt hoe belangrijk het is om tijd te nemen. Tijd om afscheid te nemen, om te rouwen, om voor haarzelf te zorgen en om steun

14 vormingen voorjaar 2018

en knuffels van anderen “toe” te laten. Tegelijkertijd zoekt ze bij familie die in rouw is hoe ze hen het beste kan bijstaan en helpen, … }}16 januari van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: Els Haüser, psychotherapeute interactionele vormgeving € 50

Omgaan met emoties rond euthanasie en beslissingen rond het levenseinde Euthanasie laat ons niet onberoerd en dat is menselijk. Wanneer onze cliënt, eventueel samen met familie, beslist om het leven te beëindigen, raken we vaak uit ons evenwicht en stellen we ons vragen. Er komen op deze momenten heel wat emoties bij kijken. Soms voelen we ons schuldig, in de steek gelaten, verraden of gemanipuleerd. Mogen we die gevoelens hebben, ook op professioneel vlak en zijn er mensen die ons kunnen ondersteunen? Kunnen wij steun bieden aan collega’s? We gaan samen op zoek naar een manier om dit te doen en we bekijken wat op onze weg komt. Voor onszelf, maar ook voor onze collega’s en de cliënt. Misschien is het belangrijkste leerpunt wel dat de weg naar euthanasie nooit “normaal” zal of mag worden. }}23 januari van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Ellen Vandenbroeck, educatieve medewerker Zorg-Saam € 80


ç Inhoud

Overzicht è

Overzicht alfabetisch è

vormingen voorjaar 2018 15


Afscheid van het gezonde ik Verliesverwerking bij ziekte of ouderdom

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Een chronische ziekte of aftakeling door ouderdom kan veel verdriet veroorzaken bij de betrokkene. Hoe kan je als omstaander met dit verdriet van de zorgbehoevende omgaan? Hoe begin je aan een gesprek over dit verdriet, dat gelinkt is aan het afscheid van de gezonde persoon die men ooit was? Omgaan met deze verliesverwerking roept ook angst en verdriet op bij de familie en de zorgverleners, die met hun eigen gevoelens en rouwproces worden geconfronteerd. Er wordt vaak – met de beste bedoeling – met algemene wijsheden gegoocheld, om de betrokkene op te monteren: “Er zijn veel mensen die er nog slechter aan toe zijn. Morgen zal het wel beter gaan. Wees dankbaar om wat je wel nog kan. Etcetera”. Tijdens deze vorming willen we een andere piste bewandelen, gebaseerd op de inzichten uit de verbindende communicatie. We voeren een pleidooi om de gevoelens van verdriet bespreekbaar te maken. Zo geven we erkenning aan de betrokkene, inclusief zijn verdriet en verlies, en helpen we deze persoon om inzicht te krijgen in de eigen beleving. Dit is een noodzakelijke eerste stap om afscheid te nemen. Je hebt moed nodig om deze piste te bewandelen en de bereidheid om je zelf kwetsbaar op te stellen. Tijdens de vorming gaan we met praktijkvoorbeelden aan de slag. Op die manier kan je uitzoeken wat je zelf nodig hebt om deze gesprekken te voeren. }}19 april van 09u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Ellen Vandenbroeck, educatieve medewerker Zorg-Saam € 55 (= € 50 cursusgeld + € 5 lunch)

16 vormingen voorjaar 2018

Rouwen en loslaten in je leven Rouwverwerking is meer dan stoppen met huilen. Deze sessie neemt je mee door de intense stappen van rouwverwerking. Elk rouwproces is verschillend en kan vastlopen in een andere fase van rouw en verdriet. Je leert méér dan weer functioneren in de maatschappij, in het dagelijks leven. Je leert beweging in het rouwproces te krijgen, je kan weer naar de toekomst kijken, je zoekt de zin van het gebeurde. Je kan rouwen om een overleden persoon, maar ook thema’s als echtscheiding, ziekte, handicap, verhuis, verlies van je huis of je auto, ongewild kinderloos, abortus, je doelen niet halen,… kunnen een rouwproces in gang zetten. Het kan nodig zijn om deze zaken te leren loslaten. Je krijgt een theoretische basis mee. Daarna werken we met creatieve oefeningen rond de verschillende stappen in het rouwproces. Je kan deze oefeningen toepassen op om het even welk thema dat je wil loslaten in je leven. }}8 maart van 13u30 tot 16u30 Oude Abdij Drongen, Drongenplein 26-27, 9031 Drongen Begeleiding: Dominieke Van Den Bossche, rouwtherapeute € 25


Palliatieve Zorg

}}3 mei van 09u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Ellen Vandenbroeck, educatieve medewerker Zorg-Saam € 50

ç Inhoud

Een diagnose wordt uitgesproken en genezing blijkt niet meer mogelijk. Jij, je naaste of de persoon voor wie je zorgt, komen plots in een hele nieuwe wereld terecht. Een rollercoaster neemt je mee langs uiteenlopende emoties en gedachten. Je komt op een onbekend terrein terecht en allerhande vragen buitelen door je hoofd. Palliatieve zorg kan je op alle vlakken ondersteunen in deze periode. Naast pijn en lichamelijke ongemakken kunnen verdriet, praktische zorgen en grote vragen rond leven, lijden en dood veel energie vragen. Binnen een palliatief traject gaan zorgverleners en vrijwilligers samen met de familie en patiënt op weg om te streven naar een zo waardevol

mogelijke laatste fase van het leven. In deze vorming ondernemen we samen een reis langs enkele belangrijke ankerpunten van de palliatieve zorg. We blijven stilstaan bij fysieke zorgen om pijn en lichamelijke ongemakken te verminderen, bij de emotionele impact en ondersteuning en bij de grote levensvragen en keuzes die aan de oppervlakte komen. Tot slot zoomen we in op praktische informatie en ondersteuning in palliatieve situaties. Deze vorming wordt aangeboden in samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, naar aanleiding van hun nieuwe publicatie ‘Alles over het levenseinde. Wegwijs in palliatieve zorg’.

Overzicht è

Samen nadenken over zorg is wat Zorg-Saam doet. Contacteer ons vrijblijvend! vormingen voorjaar 2018 17

Overzicht alfabetisch è

Op zoek naar een vorming op maat voor jouw groep, team of organisatie?


Zelfzorg

Inhoud è

1. Voor iedereen

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Zelfzorg: energetische bescherming

Goede zorgverlening start bij zelfzorg. Zowel het brede publiek, mantelzorgers als professionele zorgverleners kunnen in deze vormingen terecht om hun batterijen op te laden. Om daarna met hernieuwde energie, weer klaar te staan om zorg te verlenen.

18 vormingen voorjaar 2018

Voel je je soms moe, leeggezogen of energetisch belast nadat je bij mensen ben geweest? Heb je soms het gevoel dat je emoties van anderen overneemt? Of voel je soms dat de emoties of energie van anderen bij jou naar binnen schieten? Dan ben je waarschijnlijk energetisch hooggevoelig. Dat is een mooie kwaliteit, maar ook een opgave. Het is mogelijk om je te beschermen tegen energetische belasting van plekken en mensen. Tijdens deze dag krijg je effectieve en krachtige technieken aangereikt om jezelf te beschermen en om ruimtes en jezelf te zuiveren van energetische belasting: ●● Effectief werken met aarde energie ●● Krachtplekken in je lichaam activeren ●● Je energieveld verstevigen ●● Werken met beschermers en afscherming ●● Ruimtes energetisch zuiveren en beschermen ●● Je krijgt een mantra aangereikt om je te ondersteunen


Daarnaast proberen we het emotionele patroon waardoor je je energetisch te veel opent te ontdekken en om te buigen. Het Taoïsme is een duizenden jaren oud systeem in het werken met lichaamsenergie en emotionele belasting. De inhoud van deze dag is gebaseerd op taoïstische energetische beschermingstechnieken. }}2 maart van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Vaniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Baud Vandenbemden, trainer en coach, gespecialiseerd in tai-chi, yoga en meditatie € 50

Je immuunsysteem als bondgenoot

Kwaadheid kan een enorme kracht in de mens opwekken, maar ook veel verwoesten. Daarom zijn veel mensen bang voor (hun) kwaadheid en proberen ze emoties als ergernis, kwaadheid en woede zoveel mogelijk te onderdrukken. Uit angst dat ze zouden escaleren worden conflicten zoveel mogelijk uit de weg gegaan. Dit kan echter leiden tot het blokkeren van de noodzakelijke levensenergie, relaties negatief beïnvloeden en op de duur zelfs de gezondheid ondermijnen. Maar hoe kun je de kracht van jouw en andermans kwaadheid op een positieve manier gebruiken? Hoe kun je kalmer worden, als je woedend bent? En hoe kun je reageren op de kwaadheid van anderen? We verkennen de mogelijkheden om met deze emotie om te gaan zodat ze een bron van kracht wordt die ons helpt om onze relaties te verbeteren.

Overzicht è

}}15 maart van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: An Michiels, therapeute gespecialiseerd in het omgaan met hooggevoeligheid € 50

ç Inhoud Overzicht alfabetisch è

Je immuunsysteem is als een leger met miljarden moedige soldaatjes. Helaas kunnen je strijdkrachten ontregeld geraken en dan word je kwetsbaarder voor infecties, allergieën en autoimmuunziekten. Om deze aandoeningen gunstig te beïnvloeden is het nuttig om basisinzichten te verwerven in dit systeem. Welke factoren versterken of verzwakken het? Wat is de invloed van gevoelens zoals vreugde, verdriet en woede? Welke rol speelt je gevoel van zelfwaarde? In deze interactieve workshop leer je – op een leuke en begrijpelijke manier – hoe je afweersysteem functioneert en waarom je er op kunt vertrouwen. We onderzoeken tevens de gunstige effecten van meditatie op de immuuncellen.

Kwaadheid als bron van energie

}}1 maart van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Lieven Ostyn, arts € 50

vormingen voorjaar 2018 19


Inhoud è ç Overzicht ç Overzicht alfabetisch

Zelfzorg en zelfhypnose

Assertiviteit en grenzen

In ons dagelijks leven komen we vaker in een hypnotische staat dan we denken, dus waarom zouden we deze toestand niet bewust oproepen? Hierbij denk ik aan een spannend boek lezen en er zo in verdiept zitten dat men niets meer om zich heen hoort. Of met de auto rijden en op je bestemming aankomen zonder dat je herinnert dat je gereden hebt. Op dat moment heeft het onderbewuste je gedrag gestuurd.

We weten inmiddels wel dat het zijn voordelen heeft wanneer we als individu het assertiviteitsmodel hanteren. Assertief zijn betekent zelfzeker opkomen voor onze eigen belangen zonder die van de ander te schaden.

Zelfhypnose wordt al door de eeuwen heen gebruikt. Van de geestelijken in de Griekse tijd tot wetenschappers in de middeleeuwen. Wanneer je tijdens zelfhypnose jezelf suggesties geeft, met woorden en beeldtaal, zal dat diep inwerken op het onderbewuste. Thema’s waar je mee kan werken: meer ontspanning, een groter gevoel van zelfwaarde, meer innerlijke vrijheid, controle durven loslaten, rust in jezelf vinden, emoties kunnen loslaten, je eigen grenzen beter respecteren, meer geduld,... Het effect van de autosuggesties die je jezelf geeft zijn sterker als de zelfhypnose dieper is. Resultaten: ●● je kunt jezelf hypnotiseren ●● je hebt een zelf-hynose programma dat bij jou past ●● je kunt je eigen zelfhypnose mp3 maken Let op: Het gaat wel degelijk om een vorming in het kader van zelfzorg. Dit is geen therapiesessie. }}1 februari van 09u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Baud Vandenbemden, auteur, coach, trainer, hypnotherapeut, gespecialiseerd in zelfsturing en persoonlijk leiderschap € 55 (= € 50 cursusgeld + € 5 lunch)

20 vormingen voorjaar 2018

Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben ons doorheen onze kindertijd, opvoeding, opleiding en loopbaan vaak heel andere patronen eigen gemaakt. Die voorkeurspatronen maken het ons soms moeilijk om hier en nu zo assertief te zijn als we zouden willen: ●● Duidelijk onze mening zeggen en onze emoties tonen ●● Voor onze rechten, belangen en behoeften opkomen ●● Durven weigeren zonder er schuldgevoelens over te hebben ●● Luisteren en rekening houden met de gevoelens van de ander ●● Open staan voor een weigering van de ander ●● … Veel heeft te maken met het zelfbeeld en ideaalbeeld dat we hanteren. Zelfkennis is niet voor niets het begin van alle wijsheid. We zoomen tijdens deze vorming dan ook in op de eigen voorkeurspatronen, wat het ons moeilijk maakt, wat ons kan helpen om assertief te zijn en hoe we dan vorm kunnen geven aan onze communicatie. }}26 april van 09u30 tot 16u30 CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 50


Kunst van het loslaten van je werk Heel wat mensen hebben moeite om het werk los te laten. Zo blijven we ’s avonds vaak verder nadenken over allerlei dingen op het werk. We blijven zoeken naar oplossingen voor problemen maar soms neemt het vormen aan van vervelend piekeren, blijven malen en in kringetjes draaien. Op andere momenten is het moeilijk om emotionele en lichamelijke rust te vinden. Emoties ten gevolge van de werksituatie blijven “plakken” en je neemt ze mee naar huis. Of je ervaart dat het moeilijk is om thuis niet aan het werk te gaan. Nog snel wat emails beantwoorden, nog een rapport schrijven of een telefoontje doen, werken tijdens je verlof, constant “online” blijven,…

Werkwijze Theoretische inzichten worden aan de praktijk getoetst via interactieve uitwisseling, een werkboek met invuloefeningen/opdrachten voor persoonlijke reflectie en toepassing, brainstorming en uitwisseling in kleine groepen. Deelnemers ontvangen een werkboek waarmee ze tijdens de sessies en tussentijds aan de slag gaan. Dit werkboek is ook het naslagwerk en actieplan om na deze training zelf met het thema aan de slag te blijven gaan. }}19 en 26 maart van 09u30 tot 16u30 Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel Begeleiding: Erna Claes, dr in de psychologie € 100

ç Inhoud

Wanneer dit af en toe gebeurt, hoeft dit geen probleem te zijn. Op een bepaald moment kan het ons echter last gaan bezorgen, we blijven als het ware bezig. “Laat het los”, krijg je dan als advies. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. En, wat houdt dat dan eigenlijk in? Hoe doe je dat?

Overzicht è Overzicht alfabetisch è

Programma Tijdens deze training gaan we in op 3 vormen van loslaten nl. gedragsmatig loslaten, emotioneel loslaten en mentaal loslaten. We kijken ook naar de onderlinge beïnvloeding tussen deze 3 vormen. We gaan na in welke mate de tijd “na” het werk een spiegel is van hoe we de tijd “tijdens” het werk doorbrengen. Vervolgens gaan we daadwerkelijk aan de slag met technieken. De aanknopingspunten naar aanpak zijn gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie, positieve psychologie, mindfullness en inzichten uit de neurobiologie. Deze worden vertaald naar praktisch bruikbare tools en oefeningen in de vorm van een werkboek.

vormingen voorjaar 2018 21


Alle stemmen aan boord Gouden pijlen op complimentendag

1 maart is nationale complimentendag. Een dag voor complimentjes. Complimenten maken compleet. Complimentjes geven of ontvangen, moeilijker dan je denkt?

Inhoud è

Achtergrond Waardering is altijd nodig. Het maakt de samenwerking intenser en beter, het verhoogt de draagkracht, we krijgen een boost. Maar een ‘gouden’ pijl gooien naar iemand ligt niet altijd voor de hand. Fanny Matheusen, transitiepedagoog, begeleidt deze workshop en baseert zich op de Deep Democracy Lewis Method. Een manier om in je relatie waardering effectief te benoemen en zo ook van elkaar te leren. Workshop Voorafgaande kennis is niet nodig. Wel vereist zijn: een open geest, een partner, de intentie om je relatie te versterken. ●● De oefeningen hebben meer impact als je met 2 komt. Neem je vriend, vriendin, partner, collega … mee en beleef een avond van waardering en dankbaarheid. ●● De sessie biedt een kans om op een geheimzinnige maar andere manier te proeven van Deep Democracy. Een weg om conflicten echt op te lossen en te leren uit wat mis liep.

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

●●

Achteraf is er kans tot vraagstelling over methode en proces. }}1 maart van 19u00 tot 22u00 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Fanny Matheusen, transitiepedagoog € 10, uitzonderlijk lage prijs voor deze bijzondere activiteit! 22 vormingen voorjaar 2018


Kennismaking Sofrologie Dynamische relaxatie, een inleiding in de sofrologie. Ben je op zoek naar manieren van goede zelfzorg? Ervaar je soms spanningsklachten (concentratie-problemen, slaapproblemen, vermoeidheid, piekeren,...). Verlang je naar meer rust? Misschien kan sofrologie je helpen om hier op een zorgzame en verrijkende wijze mee om te gaan.

Veranderingen worden niet altijd met open armen onthaald. We stuiten weleens op weerstand in onszelf. De onzekerheden die met verandering gepaard gaan, laten doorgaans ook onze omgeving niet onberoerd. Verandering is dan ook geen geïsoleerde gebeurtenis, geen afgelijnde actie op zich, maar een gezamenlijk proces van loslaten, niet zelden een echt rouwproces. Menselijke weerstand is een natuurlijk signaal. Het geeft aan dat er belangrijke behoeften bij ons spelen. Iets in ons wil de oude situatie vasthouden en heeft daar een reden voor. Als we die reden

Voor meer info zie www.vlaamsesofrologen.be }}3, 10 en 17 maart van 10u00 tot 13u00 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Livia Verlinden, Sofroloog, coach € 75 kennen, kunnen we dat vertalen in wat we nodig hebben. Als we onze behoeften (h)erkennen en onze beïnvloedingsmogelijkheden realistisch inschatten, krijgen we dus meer armslag om met de effecten van verandering om te gaan. }}29 mei van 09u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 55 (= € 50 cursusgeld + € 5 lunch)

vormingen voorjaar 2018 23

Overzicht alfabetisch è

Verandering en toch in verbinding

De essentie van sofrologie is dynamische relaxatie. Het is zorgvuldig bewegen tussen ‘dynamisch aanwezig zijn’ en ‘heilzame ontspanning’.

Overzicht è

De ademhalings-, concentratie- en ontspanningsoefeningen en bewegingen van de dynamische relaxatie beïnvloeden zowel je lichamelijke als je mentale welzijn. De aandacht of het bewustzijn richt zich op het ervaren van het deugddoende.

Gedurende 3 sessies ter introductie gaan we aan de slag met de sleuteltechnieken van de sofrologie. Van harte welkom!

ç Inhoud

Sofrologie, of de studie van het bewustzijn, is een levenswerk ontwikkeld door Alfonso Caycedo (neuroloog – psychiater). Uit jarenlange observaties uit oosterse en westerse relaxatietechnieken heeft hij deze training ter versterking van een positieve levenshouding ontwikkeld.

De sleuteltechnieken van de sofrologie bieden een houvast telkens een hevig stressmoment de kop opsteekt. De oefeningen leren je jezelf en je ademhaling weer onder controle te krijgen en de stress aan te kunnen.


Veerkracht opbouwen

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Doorheen de omstandigheden en drukte van het leven, komt onze veerkracht onder spanning te staan. In deze workshop leer je door betere zelfkennis je eigen veerkracht opbouwen. Je krijgt inzicht in je eigen sterktes, in wat jou motiveert en wat jou energie geeft om door te gaan. We gaan aan de slag met het DISC-persoonlijkheidsprofiel en de Resilience-scan, twee fantastische hulpmiddelen. Met het DISC-profiel krijg je inzicht in je unieke persoonlijkheid, de Resiliencescan biedt de mogelijkheid om je persoonlijk trainingsprogramma te ontwerpen om meer veerkracht op te bouwen. }}27 april van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: Veerle Gouwy, vormingswerker € 60 (€ 50 cursusgeld + € 5 DISC Quickscan + € 5 Resilience-scan)

We zorgen graag, maar soms te veel en dan putten we onszelf uit. Dan gaan we op zoek naar manieren om onszelf te begrenzen, minder te zorgen of soms zelfs helemaal niet meer te zorgen. Maar daarmee verloochenen we dan weer een belangrijke basisbehoefte en doen we onszelf te kort. Het is geen ‘of/of’-verhaal, maar een ‘en’-verhaal. Zelfzorg en je behoefte om te zorgen voor anderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één heeft het ander nodig. Punt. Betrokkenheid op en zorg voor anderen is een noodzakelijke voeding voor zelf-groei, net zoals investeren in jezelf onmisbaar is om oprecht te kunnen geven. Empathie en verbinding vormen hierin belangrijke ingrediënten. Maar hoe kan je hier nu een evenwicht in vinden? Hoe kan je behoefte om te zorgen voor anderen overeind blijven in de jungle van tips en tricks om jezelf af te grenzen, ‘nee’ te leren zeggen en jezelf te ontwikkelen. Hoe kan je in verbinding blijven met jezelf en met de ander?

Vind je (g)evenwicht

Hoe vind je je (g)evenwicht?

Je eigen zorgbehoefte in balans met je behoefte om te zorgen

}}9 en 16 maart van 09u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Leen Muylkens, Klinisch psycholoog, gezins- en relatietherapeut € 110 (= € 100 cursusgeld + € 10 lunch)

Zorgzaam zijn zit in de menselijke natuur. Zorgen voor anderen is een natuurlijke behoefte net zoals eten, drinken, slapen, enz. In een tijd waarin autonomie en zelfontwikkeling op de voorgrond staan, kan het een uitdaging zijn om die behoefte om te zorgen tot zijn recht te laten komen. Anderzijds zijn zelfverwezenlijking, zelfzorg en zelf verzorgd worden eveneens noodzakelijke voorwaarden om een bevredigend leven te leiden én uiteraard ook om op een gepaste manier te kunnen zorgen voor anderen.

24 vormingen voorjaar 2018


Negatieve gedachten de boom in?

Dankzij eutonie is mijn lichaam soepeler geworden, ben ik gegroeid in lichaamsbewustzijn en heb ik minder last van pijn in mijn gewrichten. De begeleiding is met grote deskundigheid, op een liefdevolle en uitnodigende manier.

Jürgen Peeters, procesbegeleider Je lichaam is je beste barometer in stressvolle situaties. Het geeft vaak haarfijn aan wanneer het tegen z’n grenzen aanstuit. De kunst is om deze barometer juist te leren lezen. Eutonie reikt je een aantal concrete tools aan om je balans te bewaren én te bewaken. Zo leer je beter voelen, ben je niet alleen beter ‘in voeling’ met jezelf maar ook met anderen. Via oefeningen ga je op ontdekking, je lichaam wordt een betrouwbare gids én bondgenoot. Een gezond evenwicht vinden tussen je professionele en privéleven is niet altijd evident. Gericht zijn op anderen en jezelf ‘verliezen’, is een valkuil waarin velen ongemerkt terecht komen. Vage pijn en vermoeidheid zijn de eerste lichaamssignalen die de barometer doen tilt slaan. Eutonie helpt je om tijdig en fijngevoelig de juiste signalen op het spoor te komen en te herkennen ●● is een zeer concrete handreiking, een must in deze hectische tijden ●● legt de focus op duurzame zelfzorg en preventie voor burn-out

Overzicht è

}}19 januari van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Patty Leppens, coach en opleider € 50

Kennismakingsdag

ç Inhoud

Wanneer negatieve gedachten de overhand krijgen in jouw hoofd is het resultaat een overdosis aan onzekerheid en faalangst. Je moet dubbel zo hard je best doen, krijgt last van uitstelgedrag of vindt dat gewoon goed nooit goed genoeg is. Kan je deze gedachten bannen uit jouw brein? Jammer genoeg is het antwoord “neen”… Je kan deze gedachten (de “innerlijke criticus”) wel beter in kaart brengen, er naar luisteren wanneer het nodig is en ze leren parkeren wanneer ze alleen maar ellende brengen. Via de methode van Voice Dialogue leer je op een frisse en creatieve manier helpende tegenpolen in jezelf kennen om te komen tot o.a. gezond zelfvertrouwen, realistische doelstellingen, humor, zelfzorg en zelfrelativering. De opleiding is interactief en creatief (uiteraard met respect voor ieders eigenheid). Je krijgt de kans om met eigen concrete vragen aan de slag te gaan. Naast diepgang is er ruimte voor een gezonde dosis humor.

Eutonie, je lichaam als kompas

●●

vormingen voorjaar 2018 25

Overzicht alfabetisch è

}}23 maart van 09u30 tot 16u30 Siloam, Holsteenweg 17, 3520 Zonhoven Begeleiding: Greta Enckels, eutoniepedagoog € 50 Meenemen: Laken, kussen, reisdeken, gemakkelijke kledij, warme sokken Maximum 16 deelnemers


2. Voor professionals in de zorg

Beter in je vel en in je job Focusing voor zorgverleners

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Je bent op zoek naar manieren om beter met de stress van je job om te gaan. Je hebt het gevoel dat je je job niet goed genoeg kunt doen, omdat er te weinig tijd is om naar patiënten en cliënten te luisteren. Je wilt voor de patiënten een (emotioneel) veilige en ondersteunende omgeving creëren, maar je hebt de indruk dat je daarvoor te weinig handvaten hebt. Hoe gaan we te werk? Aan de hand van eenvoudige oefeningen leer je de grondbeginselen van focusing: op een ‘mindful’ manier luisteren naar jezelf of iemand anders, waardoor duidelijk wordt wat echt nodig is. Wat zal je leren? Je oefent eenvoudige tips die stress verminderen, zonder dat dit extra tijd vraagt. ●● Je leert omgaan met je eigen gevoelens, o.a. overwerkt zijn, (emotioneel) overvraagd zijn, onmacht, rouw bij verlies van patiënt… ●● Je verdiept de communicatievaardigheden met patiënten, in het bijzonder (reflectief) luisteren. ●● Je leert de zorgzame houding naar de patiënten toe concretiseren a.d.h.v. (focus)interventies in het gesprek met de patiënten. ●● Je verstevigt je verbinding met de bezieling voor je werk. ●●

26 vormingen voorjaar 2018

Wat is focussen? Focussen is een vaardigheid die sommige mensen spontaan aanwenden. Het is een manier om echt te luisteren naar jezelf, op een vriendelijke manier. Het is een proces van contact maken met en luisteren naar wat er van binnen in je leeft. Impliciet ‘weet’ ons lijf hoe het met ons is en wat goed voor ons is. Door te focussen wordt dat weten van het lijf expliciet. De naam komt van de Amerikaanse filosoof en psycholoog Eugene Gendlin. Hij beschreef de verschillende stappen van het proces zodat het gemakkelijk aan te leren is. Wie op een focussende manier in zijn leven staat, vertrouwt op de ‘wijsheid’ van zijn lijf en is meer in ‘flow’.

Het leertraject dat in Vlaanderen gevolgd wordt om focussen voor jezelf onder de knie te krijgen bestaat uit vier niveaus. Het voorgestelde aanbod komt overeen met de eerste twee niveaus. Wie de vorming volgt, ontvangt niet alleen een attest van deelname van Zorg-Saam vzw, maar ook een Certificaat van Focussen Vlaanderen. Je kan ervoor kiezen om enkel module 1 te volgen. Deelname aan module 2 is enkel mogelijk als je module 1 hebt gevolgd. }}Module 1: 14 & 21 juni. Module 2: 13 & 20 september van 09u30 tot 16u30 Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel Begeleiding: Gerke Verthriest, rouwtherapeute. Ze is verbonden aan de opleiding Counseling in Existentieel Welzijn van de KU Leuven € 160 per module (= € 300 indien u de 2 modules volgt)


Bioritme en nachtwerk Op zoek naar een gezond ritme

Zelfzorg... in de zorgsector

Er zijn in een mensenleven veel ritmes die ons beïnvloeden: het wisselen van de seizoenen, de verschillende levensfasen, de hersengolf patronen, de spijsverteringscyclus, de menstruatiecyclus en het dag- en nachtritme.

Wie graag ‘zorg draagt’ voor anderen, krijgt vaak heel wat terug: een glimlach, dankbaarheid. Deze zijn een nieuwe stimulans om het nog beter te doen. In deze enthousiaste beweging, schuilt een (aanvankelijk onzichtbaar) gevaar. Je wil nog meer zorg aanbieden, ten nadele van je eigen behoeften. Je inzet wordt groter, je verwacht veel van jezelf. Op een bepaald moment heb je zo veel verwachtingen, dat ze onmogelijk ingevuld kunnen worden. Soms willen zorgbehoevenden andere hulp. Ontgoocheling, frustratie, stress overvallen je. Je wil het anders aanpakken, rustiger worden, maar dat lukt niet altijd, want stress is de slechtste raadgever bij veranderingen.

Deze ritmes hebben een effect op verschillende aspecten van ons lichaam: ●● ons gemoed ●● onze hormonale schommelingen ●● onze eetlust en spijsvertering ●● stress ●● relaties ●● gewicht …

Werkvorm Aangename interactieve vorming met vele voorbeelden. Opstellen van persoonlijk groeiplan. }}9 februari van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut € 80

vormingen voorjaar 2018 27

Overzicht alfabetisch è

}}24 april van 09u30 tot 16u30 Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel Begeleiding: Baud Vandenbemden, trainer en coach € 80

Overzicht è

Tijdens deze training bekijken we de mogelijke negatieve effecten van nachtarbeid van naderbij. We verkennen manieren om deze effecten zo goed mogelijk te voorkomen en aan te pakken. Dit is een praktische training.

‘Zorgen voor’ wordt een opgave... Tijdens deze vorming verkennen we een aantal methodes om uit die cirkel te geraken. Die zijn er, heel veel zelfs… Het is aan jou om te kiezen welke methode best past. We leren deze goede intenties om te zetten naar actie. We oefenen met keuzebehendigheid, een basis om te veranderen. We zoeken evenwicht tussen werk en gezin, familie, vrienden, ... een inspirerend overzicht van je drukke bestaan.

ç Inhoud

Het is ideaal als je met deze ritmes kan meebewegen. Zo zou je in de winter meer moeten slapen en minder werken. ’s Nachts kan je best slapen en overdag actief bezig zijn. Dit is niet altijd mogelijk. In sommige sectoren moet er ook ‘s nachts gewerkt worden. Dit heeft vaak een belastend effect.

Als zorg een opgave wordt


Communiceren vanuit je hart

Inhoud è

Verbindende communicatie in zorgrelaties

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Zou je graag op een respectvolle en krachtige manier willen communiceren? Zou je graag duidelijk krijgen wat je belangrijk vindt en wat je hiervoor nodig hebt? Zou je graag op een respectvolle manier kunnen zeggen wat je van anderen verwacht, wat je stoort en ook wat je nodig hebt? Dan is een training verbindende communicatie zeker het proberen waard!!

Communicatie geeft menselijke verbondenheid vorm, zeker binnen een zorgrelatie. Verbindende en respectvolle communicatie is een cruciale sleutel om de autonomie en mondigheid van personen met een zorgbehoefte en hun omgeving te respecteren. Het gaat uiteraard om woorden en taal, maar het gaat ook om non-verbale communicatie. En wanneer taal ontoereikend is gaan we creatief op zoek naar andere manieren van communicatie. 28 vormingen voorjaar 2018

Inhoud Omgaan met anderen gaat niet altijd even vlot. Soms raken we in conflict of blijven we met een hoop ‘ambetante’ gevoelens zitten. Dit kan nadelig zijn voor de kwaliteit van onze relaties. Of het kan er toe leiden dat we onze doelen moeilijker bereiken. Communicatie raakt dus aan het geluk en de levenskwaliteit van onszelf, en tegelijk van onze omgeving. Dit besef drijft ons om tijdens deze training stil te staan bij onze gebruikelijke manier van communiceren. En dat kan al eens afwijken van hoe we graag zouden willen communiceren. Wat maakt het soms zo moeilijk om op een effectieve, ver-


bindende manier in gesprek te gaan? Wat kan ons helpen opdat we onze gesprekken met prettigere gevoelens kunnen afronden? Hoe kunnen we onze gesprekken vormgeven, rekening houdend met de behoeften van alle betrokken partijen? We zijn Marshall Rosenberg bijzonder dankbaar dat hij zijn levenswerk aan deze vragen heeft gewijd. Hij heeft zijn bevindingen vormgegeven in het model van Geweldloze of Verbindende Communicatie (VC). Tijdens deze trainingen ontdekken we samen dit model. We leren de bouwstenen en de basisprocessen ervan kennen en gaan daar vervolgens intensief mee aan de slag. Tijdens deze interactieve vorming komen doorheen diverse oefeningen jouw eigen praktijkvoorbeelden ruimschoots aan bod.

Ik kan de opleiding Verbindende communicatie aan iedereen aanraden die wenst zicht te krijgen op zijn emoties en behoeften en deze op een verbindende manier wenst te communiceren aan zijn omgeving. Je krijgt letterlijk praktische tools en oefeningen aangereikt om hiermee aan de slag te gaan en je verantwoordelijkheid op te nemen. Vanuit verbindende communicatie in verbinding treden helpt enorm om een duidelijke boodschap over te brengen, vanuit jezelf, zonder je omgeving het gevoel te geven oorzaak te zijn van jouw gevoel. Het werkt! Dankuwel Zorg-Saam

Getuigenis van Jozefien Vanmolkot, deelnemer training Verbindende communicatie

Sofie Buydens | CM Antwerpen Teambegeleider Dienst Maatschappelijk Werk

Verbindende communicatie en empathie ●● Rekening houden met de anderen ●● (In)leven met Empathie: omgaan met boze of gekwetste reacties, aandacht voor de gevoelens en behoeften van de ander

vormingen voorjaar 2018 29

Overzicht alfabetisch è

“”

De vorming heeft bij alle collega’s iets teweeg gebracht. Het is een andere manier van denken.

Overzicht è

Verbindende communicatie en assertiviteit ●● Het belang van zelf-empathie: Bewust worden van onze eigen gevoelens en behoeften en stilstaan bij wat het soms moeilijk maakt om assertief te zijn ●● Groeien in assertiviteit: }} Duidelijke verzoeken richten }} ‘Nee’ zeggen op een verzoek van de ander }} Omgaan met een ‘nee’ van de ander

We werken met kleine groepen van maximum 12 deelnemers.

ç Inhoud

Programma Verbindende communicatie en kritiek ●● Vier bouwstenen: objectieve waarneming, gevoel, behoefte en duidelijk verzoek ●● Drie processen: zelf-empathie, verbindende eerlijkheid en empathie met de ander ●● Bouwen met kritiek: }} Wat maakt het moeilijk om kritiek aan te nemen (vervreemdende communicatie)? }} Hoe kunnen we omgaan met kritiek? }} Hoe kunnen we zelf onze kritiek vormgeven?

Verbindende communicatie als kompas (dit luik komt in de tweedaagse formule minder aan bod) ●● Gevoelens en behoeften als drijvende kracht in je leven en je relaties ●● Koers bepalen met zelf-empathie: Wat is belangrijk in mijn leven en welke strategieën kunnen mij helpen om daar vorm aan te geven?


Optie 1: Driedaagse formule inclusief rondleiding in Kazerne Dossin

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

}}Woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 januari 2018 telkens van 09u30 tot 16u30 Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen Begeleiding driedaagse: Lindi Fourie, educatieve medewerker van Zorg-Saam vzw, gespecialiseerd in de thema’s verbindende communicatie en sociale vaardigheden. Vanuit haar eigen enthousiasme over verbindende communicatie neemt ze de deelnemers mee op stap. € 181 (= € 150 voor de begeleiding van de vorming +€ 16 gegidste rondleiding + € 15 voor 3 broodjeslunches) Maximum 12 deelnemers Zorg-Saam en Museum Kazerne Dossin in Mechelen slaan de handen in elkaar om deze vorming verbindende communicatie te laten doorgaan in het unieke decor van dit museum: Omdat we ons als organisaties verbonden weten in het opkomen voor een zorgzame samenleving, een maatschappij waarin burgerzin en de verdediging van individuele basisvrijheden belangrijk is.

“Kazerne Dossin in Mechelen vertrekt vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus, om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie. Daarnaast wil Kazerne Dossin ook een analyse maken van groepsgeweld in de samenleving, als mogelijke opstap naar genocides.”

30 vormingen voorjaar 2018

Overnachten in Mechelen kan. Tips: Jeugdherberg: HiHostel Mechelen, Zandpoortvest 70, 2800 Mechelen. Voor beschikbaarheid en prijzen: 015/27 85 39 of hihostelzandpoort@gmail.com of via: www.jeugdherbergen.be Hotel: Hotel Elisabeth, Goswin de Stassartstraat 26-28, 2800 Mechelen. Voor beschikbaarheid en prijzen: info@elisabeth-hotel.be of via: www.elisabethhotel.be

Optie 2: Tweedaagse formule }}Maandag 2 en dinsdag 3 juli 2018 09u30 tot 16u30 Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen Begeleiding tweedaagse: Ellen Vandenbroeck, educatieve medewerker van Zorg-Saam vzw, gespecialiseerd in de thema’s verbindende communicatie, dementie en palliatieve zorg. Ze draagt haar eigen passie voor communicatie over op de groep! € 124 (= € 100 voor de begeleiding van de vorming +€ 24 voor 2 broodjeslunches) Maximum 12 deelnemers


Oefenbijeenkomsten Verbindende Communicatie Heb je reeds een vorming verbindende communicatie gevolgd, bij Zorg-Saam of bij een andere begeleider? Dan ben je ongetwijfeld vertrouwd met het theoretische model, met de vier bouwstenen (waarneming, gevoel, behoefte en verzoek) en de drie processen (zelf-empathie, verbindende eerlijkheid en empathie). Onze bestaande – niet zelden gewelddadige – communicatiepatronen zitten echter vaak vastgeroest. Daardoor blijven we er op moeilijke momenten naar teruggrijpen, ondanks de eenvoud van de inzichten van het model van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg.

ç Inhoud

We bieden jullie tijdens deze bijeenkomsten professionele ondersteuning door de aanwezigheid van een begeleider van de vormingen verbindende communicatie van Zorg-Saam, die jullie een veilig kader zal bieden om aan de slag te gaan. De begeleider zal uiteraard haar kennis en inzichten met jullie delen. We werken tijdens deze oefensessies met groepen van maximum 12 deelnemers.

Overzicht è

Overzicht alfabetisch è

Let op: we gaan er vanuit dat alle deelnemers aan de oefensessies reeds een basisvorming verbindende communicatie hebben gevolgd en zullen het model tijdens deze bijeenkomsten niet toelichten. We opteren hiervoor omdat er anders te weinig tijd blijft om te oefenen. We rekenen op jullie begrip en medewerking hiervoor. }}2 juni van 09u30 tot 12u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 20

vormingen voorjaar 2018 31


“Zorg-Saam wil mensen inspireren en in beweging brengen omdat Inhoud è

zorgzaam samenleven kan”

8 daagse jaartraining Verbindende Communicatie

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Wil je je verdiepen in het model Verbindende Communicatie? Vind je het f ijn om met een vaste groep hiermee aan de  slag te gaan? Heb je graag voldoende oefenmomenten? Zoek je meer achtergrond rond kritiek geven en ontvangen, empathisch luisteren, omgaan met oordelen en roddelen?

e v a S Date the

Onze beste vormingen rond deze thema’s worden in deze jaartraining samen aangeboden. Deze training gaat door in ‘Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk’ gedurende één weekend en vervolgens 6 zaterdagen: Zat 6 oktober 2018, zon 7 oktober 2018, zat 10 november 2018, zat 1 december 2018, zat 19 januari 2019, zat 16 februari 2019, zat 16 maart 2019 en zat 6 april 2019 Meer info in onze volgende brochure!

32 vormingen voorjaar 2018


Verbindend feed-back en kritiek geven

Het levensverhaal en Digital Story Telling

Kritiek krijgen is moeilijk. Kritiek geven vinden we dikwijls nog veel moeilijker. Vaak reageert de persoon die we aanspreken boos of emotioneel. Aan de andere kant ervaren we zelf spanning omdat we weten dat de ander zich beledigd zou kunnen voelen als we onze kritiek uiten. We durven al gauw niets meer te zeggen. Zodoende gaan we onverstoord verder aanmodderen of blijven we met een hoop frustraties zitten. En dat komt de kwaliteit van onze relaties en van ons werk allerminst ten goede.

Deze vorming is voornamelijk bedoeld voor animatoren, begeleiders en iedereen die wil werken met zijn eigen verhaal of met het verhaal van anderen.

vormingen voorjaar 2018 33

Overzicht alfabetisch è

}}6 februari van 09u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Rien Van Meensel, vertelster en begeleidster van vertelgroepen en levensverhalen en Patricia Huion, werkt als vernieuwer in het onderwijs en creëert gemeenschappen door verhalen. € 85 (= € 80 cursusgeld + € 5 lunch)

Overzicht è

}}6 maart van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 50

Breng een paar oude foto’s mee (best op een stick) en liefst ook een laptop met powerpoint of Ipad (of degelijke tablet). We eindigen met een toonmoment.

ç Inhoud

Hoe ontsnappen we hieraan? Centraal in deze dynamiek staan onze eigen behoeften en die van de ander. Als we hier aandacht voor hebben, wordt kritiek constructief. We stappen af van het oordelen en leren om ons niet zomaar veroordeeld te voelen. Dit schept ruimte. We staan open voor de ander en voor zijn behoeften, zonder onze eigen behoeften uit het oog te verliezen. Via verbindende communicatie maken we dus de brug van snijdende kritiek naar constructieve communicatie.

Het begrip reminiscentie kent men in verzorgingstehuizen, en toch hebben nog veel bewoners honger om hun verhaal te delen. Met een kleinere groep bewoners kan je daarop dieper ingaan. We leren hoe je een proces op gang brengt, hoe je levensverhalen oogst, hoe het geheugen wordt wakker gemaakt en hoe er een draad komt in het verhaal. In de voormiddag werken we aan de verhalen en zoeken we naar kleur en diepgang, in de namiddag maken we er een digital storytelling van. Je leert hiervan de basisprincipes en je kan zo aan het werk met een eigen verhaal of een verhaal van anderen!


Kennismaking met de Contactclown

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Tijdens het opleidingstraject van de Contactclown kunnen deelnemers kennis maken met de contactclown en wat deze kan betekenen in hun contact met personen met dementie, met personen met een beperking of gewoon met de wereld rondom hen … Module 3: De non-verbale Clown De clown brengt ons dichter bij ons gevoel en onze intuïtie. Hij wil ontdekken, zich verwonderen en zijn enthousiasme delen als een klein kind. Een clown toont zijn opwinding en plezier vanuit zijn hele lijf en mimiek: flonkerende pretoogjes, een ondeugende glimlach, gespreide armen om te ontmoeten… Het zegt zoveel meer dan woorden, die ons vaak weghalen van wat we diep van binnen voelen en willen tonen. Samen gaan we op onderzoek waar de verschillen zitten in het verbale en non-verbale. Bovendien zullen we ontdekken dat het gebruik van klank juist weer heel ondersteunend kan zijn! }}2, 3 en 4 februari, telkens van 10u30 tot 17u30 Begeleiding: Ton Kurstjens, contactclown Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk € 225 Deze module kan enkel gevolgd worden na deelname aan module 1 of als je clownservaring hebt. Maximum 14 deelnemers

Module 4: Spelen met muziek In deze module gaan we spelenderwijs onderzoeken en ontdekken hoe we met klank en muziek ons spel kunnen ondersteunen en verrijken. Onze stem is daarbij een interessant instrument met zeer veel mogelijkheden. Iedereen heeft een unieke stem met een eigen klankkleur. Met je stem kan je zingen maar er is nog zoveel meer. We gaan ook aan de slag, tokkel, trommel en zwier met muziekinstrumenten. Dit kan een gitaar, mondharmonica, accordeon zijn of kleine slag-, schud- en blaasinstrumentjes. Je kan ook zelf iets meebrengen. }}20, 21 en 22 april, telkens van 10u30 tot 17u30 Begeleiding: Martine Bal, contactclown Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk € 225 Deze module kan enkel gevolgd worden na deelname aan module 1 of als je clownservaring hebt. Maximum 14 deelnemers

Voor mij persoonlijk was de driedaagse module een intensieve en leerrijke ervaring die mij dichterbij mezelf bracht. Het kind in jezelf naar boven laten komen. Het mogen en kunnen handelen, enkel vanuit gevoel. Niets moet, alles kan en is daarmee heel écht. Het ervaren hoe dit mensen kan raken. Vrolijkheid en plezier vervulden de kamer en bracht iedereen dichterbij elkaar vanuit een veilig gevoel. En dat is precies wat ik hoop verder te kunnen doen. Niet alleen met de mensen waarmee ik werk, maar gewoon om een lach te toveren op ieders gezicht en meer in verbinding te staan met elkaar.

Getuigenis van Hanne Leen, deelnemer van Kennismaking met de Contactclown

34 vormingen voorjaar 2018


ç Inhoud

Overzicht è

Overzicht alfabetisch è

vormingen voorjaar 2018 35


Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers

Inhoud è

Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

We ontdekken samen hoe we mantelzorgers van zorgbehoevenden kunnen (h)erkennen als volwaardige partners in de zorg. We zoeken uit hoe we oog kunnen hebben voor een gezonde balans tussen hun draagkracht en draaglast en hoe we de mantelzorgers kunnen ondersteunen. Uiteraard zullen de kneepjes van de verbindende communicatie daarbij goed van pas komen.

Vrijwilligers in de zorgverlening en mantelzorgers nemen cruciale taken op in de dagdagelijkse zorgverlening. Zij verdienen ondersteuning om een balans te vinden tussen hun draagkracht en draaglast om zorg te verlenen. Ook de professionele zorgverleners waarmee ze samenwerken, kunnen hierin een belangrijke rol opnemen.

36 vormingen voorjaar 2018

}}27 februari van 13u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Ellen Vandenbroeck, educatieve medewerker van Zorg-Saam € 40


Oog voor mantelzorg Deze vorming richt zich naar verzorgenden uit de thuiszorg Tijdens de training ‘Oog voor mantelzorg’ maak je als zorgverlener in de thuiszorg op een actieve manier kennis met de verborgen leefwereld van de mantelzorger. We gaan in groepjes in gesprek over een aantal casussen vanuit de drie betrokken perspectieven: cliënt, mantelzorger en verzorgende. Doorheen deze ervaringsgerichte methodiek komen verschillende uitdagingen en thema’s aan bod: privacy, afwezigheid van mantelzorgers, omgaan met grenzen etc. We verwerven meer inzicht in hoe men met mantelzorgers kan samenwerken en hoe collega’s dit reeds doen. Het is geen theoretische vorming, wel een actieve doe-sessie!

Dit vormingspakket sluit perfect aan bij het pleidooi voor ‘triadisch werken’ dat minister Vandeurzen voert in het mantelzorgplan: het gaat over de intense en eerlijke samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers en hulpverleners. Dit pakket is ontwikkeld door onder andere Vonk3@Thomas More en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. }}12 juni van 09u30 tot 13u00 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 40

Voor bestellingen van de mantelzorgwijzer ‘Zorg zonder naam’ (2016) of van het nieuwe boek ‘Werken, zorgen, leven: naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’ (2018), voor info en inschrijvingen voor de studienamiddag, verwijzen we je graag naar onszorgnetwerk@ons.be. vormingen voorjaar 2018 37

Overzicht alfabetisch è

Het aantal werkende mantelzorgers neemt almaar toe. ‘ Een haalbare werk-privebalans is voor hen vaak een uitdaging. Een op de drie ondervindt er problemen bij, ook op het werk. Daarom schrijft Ons Zorgnetwerk samen met Howest een boek rond dit thema. Het richt zich in eerste instantie op HR-professionals en directies, maar ook de werkende mantelzorgers zelf zullen er veel inzichten en praktische tips uit kunnen halen. Op 22 juni wordt het boek voorgesteld op een studienamiddag. Hou deze datum alvast vrij.

Overzicht è

Werken, zorgen, leven: naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

ç Inhoud

Save e t a D e th


Inspiratie voor zorgzaam leiding geven

Inhoud è

Leiding geven in zorg en welzijn

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Doel Leidinggevenden verbinden de belangen van alle betrokkenen, optimaliseren het geheel, en zorgen voor een goede team-werking. Leidinggevenden zijn communicatief sterk en stressbehendig. Te veel in één keer? Geen nood, een goede leider is visionair, toekomstgericht: op weg zijn is belangrijker dan aan de kant staan. Elke stap is een succes!

‘Zorgzaam leidinggeven’ kan de juiste randvoorwaarden creëren om zorg in een professionele context optimaal te laten verlopen. Onze vormingen bieden hiertoe de nodige inspiratie. Enerzijds verzorgen we algemene vormingen rond leidinggeven in de zorg. Anderzijds vertaalt Zorg-Saam haar prioriteiten naar thema’s die stilstaan bij de rol van de leidinggevende, bijvoorbeeld rond deskundige zorg, zelfzorg, verbindende communicatie, mantelzorgers, diversiteit, enz. 38 vormingen voorjaar 2018

Inhoud De vorming is verdeeld over drie dagen en is opgedeeld in drie modules, waarin volgende inhouden aan bod komen: Module 1: Inzicht in eigen leiderschapsstijl. (Dag 1) ●● verkennen van vijf leiderschapsstijlen/verkennen eigen stijl ●● verwerven van ontbrekende stijlen ●● communiceren met lichaamstaal: macro- en microlichaamstaal bepaalt status- rangorde in teams.


Module 2: Vaardig in communicatie, stressbehendigheid. (Dag 2) ●● stressbehendigheid – tijdsbeheer; ●● conflicten: preventie en de-escalatie; ●● moeilijke boodschappen/gesprekken; ●● kritiek geven en krijgen, klachten. Module 3: Coachingsvaardigheden. (Dag 3) ●● coachen van medewerkers; ●● teamcoaching via Overleg-model; ●● projectmatig werken (model MAGIE); ●● zelfcoaching: ontwikkelen persoonlijk stappenplan.

Wil je als leidinggevende meer inzicht in hoe je medewerkers met stressklachten kan begeleiden? Wil je proactief ingrijpen om te voorkomen dat teamleden uitvallen met burn-out? Ben je bezorgd dat iedereen zich goed voelt en wil je graag aan meer werkvreugde bouwen? In deze vorming leer je hoe je je team kan begeleiden naar een andere manier van omgaan met stress. Hierbij leer je hoe een duurzame werkomgeving te creëren. Je ontwikkelt inzicht in de positieve effecten van erkenning geven en aandacht hebben voor en versterken van energiebronnen op het werk. Je leert hoe je met zelfzorg kan handelen en ontwikkelt inzicht in preventieve acties tegen burn-out. }}29 mei van 09u30 tot 16u30 Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel Begeleiding: Sofie Stiers, coach, counselor € 80

Overzicht è

}}26, 27 en 28 maart van 09u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut € 255 (€ 240 cursusgeld + € 15 lunch)

Verhoog het welbevinden van werknemers

ç Inhoud

Methodiek Interactieve sessies met inzichtelijke oefeningen, casusbesprekingen en mogelijkheid tot het oefenen van communicatieve vaardigheden. Elke deelnemer maakt een zelfcoachingsplan met eigen leerdoelen en acties.

Mijn team heeft stress... wat nu?

Samen nadenken over zorg is wat Zorg-Saam doet. Contacteer ons vrijblijvend! vormingen voorjaar 2018 39

Overzicht alfabetisch è

Op zoek naar een vorming op maat voor jouw groep, team of organisatie?


Versterk je team door je manier van communicatie Verbindende communicatie voor leidinggevenden Wat je zegt en hoe je je uitdrukt maakt een wereld van verschil. In deze vorming hebben we aandacht voor de manier waarop je communiceert en de effecten van verbindende communicatie op de teamwerking.

De manier waarop je communiceert heeft invloed op de betrokkenheid van werknemers en het gevoel van gehoord/begrepen te worden. Dit heeft ook invloed op het niveau van stress, werkt preventief tegen burn-out en stimuleert bevlogenheid. }}5 juni van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Sofie Stiers, coach, counselor € 80 Maximum aantal deelnemers: 12

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Hoe communiceer je nu? Hoe kan je een moeilijke boodschap geven? Hoe kan je met zelfzorg communiceren?

40 vormingen voorjaar 2018

Omgaan met racisme en discriminatie voor leidinggevenden Wanneer spreken we van discriminatie? Wat is racistisch? Welke tools hebben we om hiermee goed om te gaan? Welke rol heb je hier als leidinggevende in op te nemen? Wat is het beleid en de visie van de organisatie hierover? Onze samenleving wordt meer divers. Men spreekt in de Vlaamse grootsteden al van superdiversiteit. Onze bedrijven, organisaties en instellingen gaan mee in deze beweging. Klanten, medewerkers en collega’s zijn steeds meer divers, steeds meer mensen met een migratie achtergrond. Dit heeft dikwijls een grote meerwaarde: er kan vanuit meerdere perspectieven, culturen en aandachtspunten naar het werkproces gekeken worden. We halen zo steeds meer andere en aanvullende competenties in onze organisaties binnen. Daarnaast zorgen verschillen soms voor conflicten en worden we geconfronteerd met racisme en discriminatie. Als leidinggevende zijn dit dikwijls nieuwe aspecten binnen de functie. }}25 januari van 09u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Els Haüser, psychotherapeut en diversiteitsconsultant € 85 (= € 80 cursusgeld + € 5 lunch)


Gezond leiderschap begint bij persoonlijke groei In onze snel evoluerende wereld is er nood aan gezond en veerkrachtig leiderschap. Om dit te bereiken zijn zowel de ontwikkeling van je professionaliteit als het stilstaan bij je persoonlijke groei van belang. Het bewust inzetten van je eigen sterktes en waarden vormt de basis om blijvend passie te ervaren in het dagelijks leiding geven aan medewerkers en organisatie. Deze vorming geeft je meer inzicht in wie je bent, waar je als leidinggevende voor staat en hoe je je eigen leiderschapssterktes verder kan ontwikkelen.

}}9 en 23 maart van 09u30 tot 16u30 Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel Begeleiding: Veerle Gouwy, coach, vormingswerker € 185 (€ 160 cursusgeld + € 25 uitgebreid DISC gedragsprofiel)

ç Inhoud Overzicht è

Inhoud Begrijpen en toepassen van het DISC-gedragsprofiel. ●● Inzicht verwerven in eigen leiderschapsstijl: sterktes, valkuilen en motiverende omstandigheden. ●● Effect van eigen stijl op de verschillende stijlen van medewerkers. ●● Inzicht in de waarden die je als leidinggevende wil uitdragen. ●● Opstellen van een persoonlijk actieplan. ●●

Methodiek Het centrale instrument in deze vorming is het DISC-gedragsprofiel. Dit beschrijft gedragsstijlen en gedragsvoorkeuren van een persoon in een bepaalde omgeving. Bij deze interactieve vorming gaan we aan de slag met: ●● het DISC-gedragsprofiel om eigen stijl te ontdekken, ●● eigen ervaringen, ●● uitwisselen in kleine groepen, ●● intervisie.

Overzicht alfabetisch è

vormingen voorjaar 2018 41


Zorgzaam samenleven voor iedereen

Inhoud è

Interculturele competenties in de zorg

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Ben jij nieuwsgierig naar de gewoontes en gebruiken in andere culturen? Vraag jij je soms af wie zich aan wie moet aanpassen? Ben je al eens geschrokken van de reactie van een cliënt/patiënt op jouw goed bedoelde handeling? Heb je jezelf al eens op vooroordelen betrapt?

Een zorgzame samenleving heeft ook en vooral aandacht voor de meest kwetsbaren in de maatschappij. Iedereen heeft recht op goede zorg. Hoe kunnen we de drempel van een ondersteuningsaanbod in de zorg zo laag mogelijk houden, ongeacht kenmerken als culturele achtergrond, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, gezinssamenstelling, inkomen, religie, handicap of gezondheidstoestand? Drempelverlagend werken zorgt voor een kwaliteitsverbetering voor iedereen! 42 vormingen voorjaar 2018

Tijdens deze opleidingsdag werken we aan jouw interculturele competenties. Via ervaringsgerichte oefeningen komen we tot inzichten. We maken tijd om stil te staan bij casussen van de deelnemers. We valoriseren de in de praktijk beproefde tips. Op het einde van de dag maken we samen de synthese en gaan deelnemers naar huis met een aanzet van een handelingskader voor zichzelf en/of hun dienst. Tijdens deze opleidingsdag: Bespreken we culturele oriëntaties die hun invloed kunnen hebben op de uitvoering en organisatie van de zorg: tijd- en ruimtegebruik, wereldbeelden, ziektebeelden, …

●●


●●

●●

●● ●● ●●

Wisselen we inzichten en ervaringen uit over cultuursensitieve zorg. Verkennen we aan de hand van oefeningen het PEACEmodel, een handelingskader voor interculturele competentie in de praktijk. Bespreken we casussen van de deelnemers. Wisselen we praktijkgerichte tips uit. Komen we tot (de aanzet van) een eigen handelingskader voor de praktijk.

}}12 maart van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: Fanny Matheusen, sociaal pedagoog € 80

Vertellen als verbinding tussen diverse gemeenschappen

Onze samenleving verandert van samenstelling, ze vergroent (meer jongeren) verkleurt (meer mensen met een andere herkomst) en vergrijst (meer ouderen). We merken een steeds groter wordende etnisch culturele diversiteit bij onze klanten, onze medewerkers, collega’s, ... Nieuwkomers, vluchtelingen, Marokkanen en Turken van 2de en 3de generatie, Roma, … Anders-zijn / een andere herkomst hebben, een andere religie hebben kan een meerwaarde inhouden, maar ook bron van conflict. Hoe sta jij hier tegenover? Zie jij vooral de drempels, de moeilijkheden, de aanpassingen, de veranderingen, …? Merk je deze weerstanden bij je collega’s, medewerkers, klanten, … Hoe ga je hier dan mee om? Wat doet het met je? Merk je dan zelf weerstand? Kwaadheid, machteloosheid? Welke paraplu’s gaan er open? Is er subtiel racisme? … }}6 februari van 09u30 tot 16u30 Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel Begeleiding: Els Haüser, psychotherapeut en diversiteitconsultant € 50

vormingen voorjaar 2018 43

Overzicht alfabetisch è

Door de juiste vragen te stellen, krijg je mooie en herkenbare verhalen te horen. Vertellen in een kring spreekt allerlei mensen aan: ouderen, nieuwkomers, anderstaligen en maatschappelijk kwetsbare mensen. Nieuwkomers en anderstaligen hebben verhalen, gedichten en herinneringen. Anderen herinneren zich een mooi moment. Er wordt geluisterd en herkend. Deze methodiek, het vertellen van levensverhalen in combinatie met wonderverhalen, is een zeer laagdrempelige manier om mensen te bereiken, zich thuis te laten voelen en op een creatieve en genereuze manier naar zichzelf te laten kijken. Gemeenschappen ontmoeten elkaar. Je leert een ontmoetingskring op te zetten, thema’s uit te kiezen en de juiste vragen stellen. Je krijgt ideeën om het project

Omgaan met weerstanden rond etnisch culturele diversiteit

Overzicht è

Deze vorming is bedoeld voor alle personen die werken met anderstaligen, met nieuwkomers, met maatschappelijk kwetsbare personen en/of ouderen, ... en geïnteresseerden.

}}8 juni van 09u30 tot 16u30 Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Rien Van Meensel, vertelster en begeleidster van vertelgroepen € 85 (€ 80 cursusgeld + € 5 lunch)

ç Inhoud

Verhalen van gisteren en dromen van morgen

creatief te eindigen. Of wil je het een permanente vorm geven? Je krijgt alle materiaal ter beschikking.


Grenzeloze inspiratie Zorg-Saam ontmoet regelmatig krachtige mensen en organisaties die op een bewonderenswaardige manier hun steen bijdragen aan een zorgzame samenleving, zowel hier bij ons als wereldwijd. In deze rubriek stellen we hun initiatieven graag aan jullie voor.

Dit boek brengt op een toegankelijke en kunstzinnige manier één van deze verhalen, het verhaal van Mieke.

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Mieke Coeckelbergh: “Dit boek is geschreven voor vrouwen met kanker en hun geliefden en familie. Dit boek wil een sterkte en steun zijn, een verhaal brengen, om elkaar beter te begrijpen en om er te zijn voor elkaar. Het bevat teksten uit mijn dagboek van meer dan een jaar, maar ook teksten van vrienden en vriendinnen, kaartjes en brieven die me gesteund en geïnspireerd hebben. Het was een enorme ervaring. Ik heb veel geleerd en zoveel vriendschap en sterkte ontvangen, dat ik niet anders kan dan dit met jullie te delen. Dit is mijn verhaal.”

Samen met ‘haar’ Voor deze brochure vonden we onze inspiratie heel dicht bij huis, letterlijk in onze eigen organisatie. Onze educatief medewerkster Mieke Coeckelbergh, 61 jaar, is al 17 jaar een vaste waarde bij Zorg-Saam. Op 23 januari 2015 keeg Mieke de diagnose borstkanker, een harde confrontatie met het leven. In het boek Samen met ‘haar’ brengt Mieke Coeckelbergh het verhaal over hoe zij plots met borstkanker te maken kreeg en hoe ze de moeilijke periode van de diagnose en de behandeling doorkwam. Ze is één van de velen die elk jaar met kanker worden geconfronteerd. Elk jaar krijgen in ons land meer dan 67 000 mensen de diagnose kanker. Achter deze enorme cijfers schuilen evenveel verhalen van mensen van wie het leven plots onherroepelijk en onherkenbaar verandert.

44 vormingen voorjaar 2018

Dit boek is te verkrijgen aan € 19,95 + € 3 verzendingskost via: www.zorgsaam.be Of telefonisch via 016/24 39 75.

Ik heb het in één ruk uitgelezen, dat wou ik eigenlijk niet, maar ik kon niet meer stoppen. Ik ben zo blij dat ik het gelezen heb, dat ik weet wat je allemaal kunt meemaken als je ziek bent; wat er dan in je omgaat. Zo fijn dat ik in iemand zijn hoofd kan kijken. Ik denk dat heel veel mensen hiermee geholpen zijn. En zo mooi, het is ook een mooi boek. Ik ga het nog eens herlezen, maar dan trager …

Reactie van lezer Ann


Kalenderaanbod 1.2 Praktisch

De prijs voor een dagdeel vorming van drie uur is in deze brochure gezakt van 35 euro naar 25 euro. Dit is een bewuste keuze om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om de vorming bij te wonen. Voor de vormingen die uitsluitend gericht zijn op professionele medewerkers uit de sociale sector rekenen we voortaan 40 euro per dagdeel van 3 uur.

Bevestiging Kort voor de vorming ontvang je van Zorg-Saam een herinneringsmail met praktische afspraken. Deze email ontvang je op het emailadres dat je ons bezorgt bij je inschrijving.

Wanneer gaat een vorming niet door? Wanneer een cursus onvoldoende inschrijvingen heeft of bij ziekte van een lesgever kan ZorgSaam een vorming annuleren. We verwittigen de ingeschreven deelnemers enkele dagen voor de geplande startdatum en betalen uiteraard het reeds betaalde cursusgeld integraal terug.

Voor personen met een vervangingsinkomen of zonder inkomen zijn de prijzen bespreekbaar. We vragen daarvoor wel een attest. Bij jaartrainingen kan je de betaling van de deelnemersprijs, mits overleg, in de tijd spreiden.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid Bedenkingen of vragen omtrent de vormingslocaties? Bel ons op het nummer 016/24 39 75 of stuur een email naar zorgsaam@zorgsaam.be.

Annulatievoorwaarden Kan je onverwacht niet deelnemen aan een vorming? - Langer dan 1 maand voor de startdatum van de vorming, betalen we het cursusgeld terug en rekenen we € 15 administratiekost aan. - Minder dan 1 maand voor de startdatum van de vorming, betalen we het cursusgeld niet terug. Je hebt wel de mogelijkheid om iemand in jouw plaats te laten deelnemen.

vormingen voorjaar 2018 45

Overzicht alfabetisch è

Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Dit doe je via onze website: www.zorgsaam.be waar je bovenaan klikt op ‘onze vormingen’. Wil je meerdere mensen tegelijk inschrijven? Maak hiervoor een organisatieadres aan. Vervolgens kan je het gewenste aantal deelnemers toevoegen. Heb je vragen over de inschrijving? Bel ons gerust op het nummer 016/24 39 75 of stuur een email naar zorgsaam@zorgsaam.be. Dadelijk na de online inschrijving ontvang je een bevestigingsmail, gevolgd door een factuur die we versturen naar het door jou opgegeven facturatieadres. De inschrijving is definitief na betaling van deze factuur. De datum van betaling geldt als inschrijvingsdatum. We vragen je vriendelijk om te wachten op je factuur met daarop alle betalingsgegevens, alvorens te betalen.

Overzicht è

Deelnemersprijs

ç Inhoud

Inschrijving en betaling


Deel 2: Aanbod op maat, in groepsverband 2.1 Aanbod en doelgroepen

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Zoek je voor een groep, een team of een organisatie een vorming op maat? Dat kan! We hebben hier jarenlange ervaring mee, bij onder andere de volgende groepen: ●● Groepen van mensen in kansarmoede ●● Groepen van mensen met een migratieachtergrond ●● (Lokale) ledengroepen van verenigingen ●● Mantelzorgers, samengebracht door lokale besturen of organisaties ●● Vrijwilligers in bv zorgvoorzieningen ●● Personeelsleden in de thuiszorg, woonzorgcentra, ziekenhuizen, welzijns-en zorgvoorzieningen ●● Leidinggevenden in de sociale sector ●● Deelnemers aan studiedagen, via lezingen of workshops We luisteren zorgvuldig naar jouw vraag en werken samen een gepast aanbod uit. Dit kan een bestaande vorming zijn uit ons kalenderaanbod (uit deze of onze voorgaande brochures), of een nieuwe vorming.

46 vormingen voorjaar 2018


Ter inspiratie delen we hier een aantal thema’s waarmee Zorg-Saam ervaring heeft voor het ontwikkelen van een aanbod op maat voor groepen. Op onze website vind je hierover meer informatie. ●●

●●

●●

Overzicht alfabetisch è

●●

Overzicht è

●●

ç Inhoud

●●

Deskundige zorg }} Omgang met en opvoeding van (zorgen) kinderen }} Omgaan met ouders in de kinderopvang of op school }} Omgang met ouderen }} Thuis in het rusthuis }} De Chaos(s)temmer: omgang met personen met een psychiatrische aandoening }} Dementiekundige basiszorgverlener en dementie algemeen }} Ziektebeelden in de kijker }} Diverse gezondheidsthema’s }} Palliatieve zorg }} Rouw }} Euthanasie }} Digitalisering in de zorgsector Zelfzorg }} Grenzen in de zorg }} Zelfzorg voor zorgverleners }} Ergonomisch denken in de zorg Communiceren vanuit het hart }} Verbindende communicatie }} Kennismaking met de contactclown (H)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers }} Professionele zorgverleners versterken in hun omgang met mantelzorgers }} Maatwerk voor mantelzorgers Inspiratie voor zorgzaam leidinggeven }} Algemene leidinggevende vaardigheden en attitudes, toepasbaar in de zorgsector }} Mentorschap voor verzorgenden }} Teambegeleidingen rond kernthema’s van Zorg-Saam Zorgzaam samenleven, voor iedereen }} Maatwerk voor diverse doelgroep }} Interculturaliteit in de zorg }} Kansarmoede in de zorg }} Inburgering voor autochtonen

vormingen voorjaar 2018 47


Aanbod op maat, in groepsverband 2.2 Praktisch

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Locatie Zorg-Saam is actief in gans Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je zorgt voor een aangepast lokaal, dat wil zeggen: voldoende ruimte, liefst met daglicht en voldoende verluchting, met het nodige didactisch materiaal. Zowel deelnemers als begeleiders vinden het prettig als er koffie, thee en water klaar staat. Zorg-Saam stelt desgewenst haar vormingslokaal Isala graag ter beschikking om een aanbod op maat te laten plaatsvinden.

Aantal deelnemers Omwille van de kwaliteit van de vorming, houden we ons meestal aan een maximum van 20 deelnemers per groep. Om een uitzondering te bekomen op deze regel, dien je ten laatste een week vóór de vorming contact op te nemen met Zorg-Saam. Wij staan deze uitzondering na overleg in bepaalde situaties toe. Sporadisch werken we ook mee aan studiedagen voor grote groepen.

Kostprijs De prijzen voor de vormingen op maat zijn aangepast aan de doelgroep. Zo hanteren we voor 48 vormingen voorjaar 2018

kansengroepen een zeer laag tarief en houden we ook voor groepen van mantelzorgers en vrijwilligers de tarieven bewust zo democratisch mogelijk. Op aanvraag bezorgen we je een totaalprijs, rekening houdend met de concrete vormingsnoden. In de mate van het mogelijke kiezen we een lesgever die in de buurt van je organisatie woont, om de verplaatsingskost zo laag mogelijk te houden.

Aanvragen voor organisaties Voor meer inlichtingen kan je ons steeds contacteren: Zorg-Saam, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Telefonisch op het nummer 016/24 39 75 Per email: aanvraag@zorgsaam.be ! Een gouden tip: Neem tijdig contact op, want de agenda’s van onze vormingswerkers zijn gauw volzet. Ben je tevreden, zeg het voort! Ben je niet tevreden, zeg het ons! Deze brochure is met de meeste zorg opgesteld. Vergissingen en fouten zijn echter menselijk, en wijzigingen zijn soms noodzakelijk of buiten onze wil.


Deel 3: Overzicht kalenderaanbod 3.1 Alfabetische oplijsting

Overzicht alfabetisch è

vormingen voorjaar 2018 49

Overzicht è

Mijn team heeft stress... wat nu?.......................................... 39 Negatieve gedachten de boom in?......................................25 Oefenbijeenkomsten Verbindende Communicatie......... 31 Omdat schreeuwen toch niet werkt......................................8 Omgaan met emoties rond euthanasie en beslissingen rond het levenseinde........................................14 Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen....................................................................10 Omgaan met racisme en discriminatie voor leidinggevenden....................................................................... 40 Omgaan met weerstanden rond etnisch culturele diversiteit................................................................... 43 Oog voor mantelzorg..............................................................37 Palliatieve Zorg........................................................................... 17 Rouwen en loslaten in je leven..............................................16 Samen met ‘haar’ .................................................................... 44 Veerkracht opbouwen............................................................ 24 Verandering en toch in verbinding.......................................23 Verbindende communicatie in zorgrelaties...................... 28 Verbindend feed-back en kritiek geven...............................33 Verhalen van gisteren en dromen van morgen................ 43 Versterk je team door je manier van communicatie...... 40 Vertellen met plezier voor senioren in WZC en de thuiszorg................................................................................10 Vind je (g)evenwicht................................................................ 24 Voeding maakt ziek, voeding geneest................................. 11 Zelfzorg: energetische bescherming...................................18 Zelfzorg en zelfhypnose......................................................... 20 Zelfzorg... in de zorgsector.....................................................27

ç Inhoud

Afscheid van het gezonde ik..................................................16 Alle stemmen aan boord........................................................ 22 Angstige, verdrietige en onrustige kinderen.........................6 Assertiviteit en grenzen........................................................... 20 Balanceren tussen veiligheid en vrijheid............................. 13 Beter in je vel en in je job....................................................... 26 Bioritme en nachtwerk Op zoek naar een gezond ritme...........................................27 Dementie, een ziekte van deze tijd, maar hoe ermee omgaan?..................................................... 12 Dringende hulpverlening in niet levensbedreigende situaties in combinatie met reanimatie.................................................................................... 11 Eutonie, je lichaam als kompas.............................................25 Gezond leiderschap begint bij persoonlijke groei............41 Het levensverhaal en Digital Story Telling...........................33 Hoe sta je iemand bij die in rouw is? Wat is rouw?..........14 (Hoog)gevoelige kinderen in het ziekenhuis........................ 7 Interculturele competenties in de zorg.............................. 42 Je immuunsysteem als bondgenoot...................................19 Kennismaking met de Contactclown................................. 34 Kennismakingsdag....................................................................25 Kennismaking Sofrologie.........................................................23 Kinderen zijn geen puppy’s.......................................................9 Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers.............. 36 Kunst van het loslaten van je werk........................................ 21 Kwaadheid als bron van energie...........................................19 Leiding geven in zorg en welzijn.......................................... 38 Maaltijdgebeuren bij personen met dementie.................. 12


Overzicht kalenderaanbod 3.2 Chronologische oplijsting

Inhoud è

Overzichtskalender Kalenderaanbod van november 2017 tot juni 2018 Hieronder vind je een overzicht van alle reeds geplande vormingen, per maand. Op onze website www.zorgsaam.be verschijnen er af en toe aanvullingen. Dit zijn voornamelijk initiatieven in samenwerking met partnerorganisaties. November 2017 – voor details: zie brochure ‘Vormingen najaar 2017’ of www.zorgsaam.be

Overzicht

09/11 09/11 10/11 10/11 11, 18/11, 02, 09/12

Overzicht alfabetisch è

13/11

14/11 16/11 21, 24/11 & 01/12 22/11 – NM 23/11 23/11 24/11 & 01/12 24, 25 & 26/11 28/11

Omgaan met psychiatrische patienten in de thuiszorg Bioritme en nachtwerk Omgaan met kritiek van de familie Menopauze Verbindende Communicatie Vierdaagse training Verhalen van gisteren en dromen van morgen - Vertellen als verbinding tussen diverse gemeenschappen Energie, balans en rust Omgaan met hooggevoeligheid bij kinderen Ontdek je eigen stijl van leiding geven Holebi en transgenders in de ouderenzorg Afscheid van het gezonde ik Emoties in de zorgverlening Gezond leiderschap begint bij persoonlijke groei Contactclown Module 2 Dementie, een ziekte van deze tijd maar hoe ermee omgaan

50 vormingen voorjaar 2018

Mieke Coeckelbergh

3150 Tildonk

Baud Vandenbemden

2000 Antwerpen

Lindi Fourie

2800 Mechelen

Regine Cornelus

8000 Brugge

Lindi Fourie

3150 Tildonk

Rien Van Meensel

3150 Tildonk

Baud Vandenbemden

3500 Hasselt

An Michiels

2000 Antwerpen

Hendrik Gaublomme

1000 Brussel

KliQ vzw

9000 Gent

Mieke Coeckelbergh

3500 Hasselt

Martine Bal

9000 Gent

Veerle Gouwy

8000 Brugge

Martine Bal

3150 Tildonk

Cyriel Conings

2000 Antwerpen


December 2017 – voor details: zie brochure ‘Vormingen najaar 2017’ of www.zorgsaam.be 01/12

3150 Tildonk

Lindi Fourie

1780 Wemmel

Lieven Ostyn

8000 Brugge

Anja Moelans

3150 Tildonk

Fanny Matheusen

2800 Mechelen

Lindi Fourie

3150 Tildonk

Sofie Stiers

8000 Brugge

Ellen Vandenbroeck

2000 Antwerpen

Lindi Fourie

2800 Mechelen

Januari 2018

Titel

Lesgever

Locatie

16/01

Hoe sta je iemand bij die in rouw is? Wat is rouw? Verbindende communciatie in Kazerne Dossin Negatieve gedachten de bomen in Omgaan met emoties rond euthanasie en beslissingen rond het levenseinde Omgaan met racisme en discriminatie voor leidinggevenden

Els Haüser

9000 Gent

Lindi Fourie

2800 Mechelen

Patty Leppens

2000 Antwerpen

Ellen Vandenbroeck

2000 Antwerpen

Els Haüser

3150 Tildonk

05/12 07/12 11 & 12/12 12/12 12/12 12/12 – NM

17, 18, 19/01 19/01 23/01 25/01

Lesgever

Locatie

Zelfzorg en zelfhypnose Module 3: de non-verbale clown Het levensverhaal en Digital Storrytelling

Baud Vandenbemden

3150 Tildonk

Ton Kurstjens

3150 Tildonk

Rien Van Meensel en Patricia Huion

3150 Tildonk

Omgaan met weerstanden rond etnisch culturele diversiteit Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen Zelfzorg in de zorgsector Maaltijdgebeuren bij personen met dementie Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers

Els Haüser

1000 Brussel

Lindi Fourie

2000 Antwerpen

Hendrik Gaublomme

9000 Gent

Marijke Vanderheyden

3150 Tildonk

Ellen Vandenbroeck

3150 Tildonk

Maart 2018

Titel

Lesgever

Locatie

01/03 - AV

Alle stemmen aan boord Je immuunsysteem als bondgenoot Energetische bescherming Kennismaking Sofrologie Verbindende feed-back en kritiek Dringende hulpverlening in niet-bedreigende levenssituaties icm reanimatie

Fanny Matheusen

3150 Tildonk

Lieven Ostyn

2000 Antwerpen

Baud Vandenbemden

2000 Antwerpen

Livia Verlinden

3150 Tildonk

Lindi Fourie

2000 Antwerpen

Mie Baert

9000 Gent

02, 03 & 04/02 06/02 06/02 08/02 09/02 19/02 - NM 27/02 - NM

01/03 02/03 03, 10 & 17/03 - VM 06/03 08/03

ç Overzicht alfabetisch

Titel

01/02

Overzicht

Februari 2018

ç Inhoud

Erna Claes

16/12 – VM

Weerbaarheid in tijden van verandering Je oordelen als leidraad voor zelfzorg Van medicatie naar meditatie Eenvoudig opvoeden Hoe word je een held van een hulpverlener in een super diverse wereld? De moed van imperfectie Help ik heb stess Doolhof van voorzieningen Verbindende Communicatie - Oefensessie

05/12


08/03 – AV 08/03 – NM 9 & 16/03 9 & 23/03 12/03 15/03 19 & 26/03 20/03 23/03 26, 27 & 28/03 29/03

Voeding maakt ziek, voeding geneest Rouwen en loslaten in je leven

Erika Rutten

2000 Antwerpen

Dominieke Van Den Bossche

9031 Drongen

Vind je (g)evenwicht Gezond leiderschap en persoonlijke groei Interculturele competenties in de zorg Kwaadheid als bron van energie Kunst van het loslaten van je werk Balanceren tussen vrijheid en veiligheid Eutonie kennismaking Leiding geven in zorg en welzijn Kinderen zijn geen puppy’s - Inspiratiedag

Leen Muylkens

3150 Tildonk

Veerle Gouwy

1000 Brussel

Fanny Matheusen

9000 Gent

An Michiels

9000 Gent

Erna Claes

1000 Brussel

Innofix

3018 Wijgmaal

Greta Enckels

3520 Zonhoven

Hendrik Gaublomme

3150 Tildonk

Zorg-Saam

3150 Tildonk

Locatie

Ellen Vandenbroeck

3150 Tildonk

Martine Bal

3150 Tildonk

Baud Vandenbemden

1000 Brussel

An Michiels

2000 Antwerpen

Cyriel Conings

3150 Tildonk

Lindi Fourie

3500 Hasselt

27/04

Veerle Gouwy

9000 Gent

Mei 2018

Titel

Lesgever

Locatie

03/05

Ellen Vandenbroeck

3150 Tilldonk

Sofie Stiers

9000 Gent

Rien Van Meensel

3500 Hasselt

Lindi Fourie

3150 Tildonk

29/05

Palliatieve zorg Omdat schreeuwen toch niet werkt Vertellen met plezier voor senioren in WZC en de thuiszorg Verandering en toch in verbinding Mijn team heeft stress wat nu?

Sofie Stiers

1000 Brussel

Juni 2018

Titel

Lesgever

Locatie

01/06

Angstige verdrietige en onrustige kinderen Verbindende communicatie - oefensessie Versterk je team door je manier van communiceren Verhalen van gisteren en dromen van morgen Focussen

Anja Moelans

3150 Tildonk

Lindi Fourie

3150 Tildonk

Sofie Stiers

2000 Antwerpen

Rien Van Meensel

3150 Tildonk

Gerke Verthriest

1000 Brussel

Oog voor mantelzorg Studiedag zorg

Lindi Fourie

3150 Tildonk

Ons Zorgnetwerk

3150 Tildonk

20, 21 & 22/04 24/04 24/04 – NM 26/04 26/04

15/05 17/05 29/05

02/06 - VM 05/06 08/06 14, 21/06 & 13, 20/09 12/06 – VM 22/06

Juli 2018

Titel

Lesgever

Locatie

2, 3/07

Verbindende communicatie in zorg

Ellen Vandenbroeck

3740 Bilzen

ç Overzicht alfabetisch

Lesgever

Afscheid van het gezonde ik Module 4: Spelen met muziek Bioritme en nachtwerk (Hoog)gevoelige kinderen in het ziekenhuis Dementie Assertiviteit en grenzen Veerkracht opbouwen

Overzicht

Titel

19/04

ç Inhoud

April 2018


Inhoud è Overzicht è Overzicht alfabetisch è

Inspiratiedag voor professionals in kinderopvang, jeugdzorg en ouder-kindbegeleiding

29 maart 2018 van 9u30 tot 16u00 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Meer info over deze studiedag vind je op www.zorgsaam.be 95 euro


“Zorg-Saam wil mensen inspireren en in beweging brengen omdat

Overzicht alfabetisch è

Overzicht è

Inhoud è

zorgzaam samenleven kan”

Op zoek naar een vorming op maat voor jouw groep, team of organisatie? Samen nadenken over zorg is wat Zorg-Saam doet. Contacteer ons vrijblijvend!


Samen ’ ‘ met haar Een kunstzinnig geschenkboek geschreven door Mieke Coeckelbergh voor vrouwen met kanker, hun geliefden en familie “Dit boek is geschreven voor vrouwen met kanker en hun geliefden en familie. Al die mensen voor wie de wereld even stilstaat, ook al is dat niet zo, maar toch. Dit boek bevat teksten uit mijn dagboek van meer dan een jaar maar ook teksten van vrienden en vriendinnen, kaartjes en brieven die me gesteund en geïnspireerd hebben.”

.

.

Engelenburcht Kruineikestraat 5 3150 Tildonk tel 016/24 39 75 www.zorgsaam.be zorgsaam@zorgsaam.be

.

.

Dit boek is te verkrijgen via www.zorgsaam.be aan € 19.95 + € 3 verzendkosten.

v.u. Anne Dedry, directeur Zorg-Saam

Verhalen over mijn weg met borstkanker


Meer dan 50 kansen op vorming! Wedden dat iets bij jou past?

Inspiratiedag

Verbindende communicatie in zorgrelaties

Kennismaking met de contactclown

p. 34

p. 9

p. 28

p. 4 Vormingslokaal Isala in Tildonk p. 22 Gouden pijlen gooien op 1 maart complimentendag p. 44 Samen met haar, verhalen over mijn weg met borstkanker

Brochurezs voorjaar18 link  
Brochurezs voorjaar18 link  
Advertisement