Page 1

Vormingen Voorjaar 2017


Vormingen Voorjaar 2017


รง Inhoud รง Overzicht รง Overzicht alfabetisch

Colofon Deze brochure is een uitgave van Zorg-Saam vzw Engelenburcht - Kruineikestraat 5 - 3150 Tildonk Tel. 016/24 39 75 www.zorgsaam.be Rek nr: BE67 7300 0410 2587 Samenstelling Eline Claus, Kristin Meersschaert Teksten Vormingsmedewerkers, Kristin Meersschaert, Eline Claus Lay-out Studio Ons Fotomateriaal Carl Vandervoort VU: Anne Dedry, directeur Zorg-Saam vzw Verschijnt 2x per jaar Gedrukt op milieuvriendelijk papier. 2 vormingen voorjaar 2017


Inhoudstafel }} Zorg-Saam vzw:

wie zijn we en wat doen we?  p.  4 }} Meerdaagse trainingen 2017  p.  6 }} Vormingen voor jou  p.  9

Aanbod  p. 9 Deskundige zorg }} 1. Omgang met en opvoeding van (zorgen) kinderen }} 2. Omgang met ouderen }} 3. Welzijn en gezondheid }} 4. Verlies, palliatieve situaties en rouw Zelfzorg }} 1. Voor iedereen }} 2. Voor professionals in de zorg Communiceren vanuit je hart Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers Inspiratie voor zorgzaam leiding geven Zorgzaam samenleven voor iedereen

Overzicht è

Praktische informatie over het geplande vormingsaanbod  p.  40 Chronologische oplijsting  p.  41 Alfabetische oplijsting  p.  44

Overzicht alfabetisch è

}} Vormingen voor organisaties  p.  46

Praktische informatie voor een vorming voor organisaties  p.  46 Aanbod  p. 47 Deskundige zorg Zelfzorg Communiceren vanuit het hart (H)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers Inspiratie voor zorgzaam leidinggeven Zorgzaam samenleven, voor iedereen

vormingen voorjaar 2017 3


ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

“Zorg-Saam wil mensen inspireren en in beweging brengen omdat zorgzaam samenleven kan”

Zorg-Saam vzw: wie zijn we en wat doen we? Menselijke verbondenheid uit zich in ‘zorgen voor elkaar’. Zorg-Saam is een vormingsinstelling, gespecialiseerd in zorg, die inspireert tot meer autonomie en mondigheid van personen met een zorgbehoefte en hun omgeving. Tegelijk beweegt Zorg-Saam de zorgverleners tot een respectvolle benadering van personen met een zorgbehoefte en versterkt Zorg-Saam de draagkracht van informele en professionele zorgverleners. Daarvoor ontwikkelt Zorg-Saam kwaliteitsvolle vormingen: met aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving en de toenemende diversiteit. Zorg-Saam speelt daarbij in op de actuele noden in de zorg. Zowel geïnteresseerden, zorgverleners als organisaties zijn bij ons welkom. Onze vormingen worden verzorgd door een enthousiast team van professionele vormingswerkers. Zij hebben zich gespecialiseerd in minstens één van onze thema’s en hebben door opleiding of professionele ervaring een sterke voeling met het thema ‘zorg’. 4 vormingen voorjaar 2017

Halfjaarlijks komt er een nieuwe brochure uit. Ons open vormingsaanbod is toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Deze vormingen zijn gepland op verschillende locaties verspreid over Vlaanderen en Brussel. Hierbij houden we rekening met de bereikbaarheid en de aangename sfeer van de locatie. Sinds kort is Zorg-Saam de fiere eigenaar van een eigen vormingslokaal en plannen we heel wat vormingen op deze unieke locatie, gevestigd op de zolder van de Sociale Campus Engelenburcht in het centrum van Tildonk. Deze zaal “Isala” verhuren we ook aan geïnteresseerden. Als je dus op zoek bent naar een aangename rustgevende locatie voor een vorming, training of opleiding, dan kan je er terecht. Voor meer info omtrent de huur en beschikbaarheid van deze zaal, contacteer Zorg-Saam via: aanvraag@zorgsaam.be ~~ Hou ook onze website www.zorgsaam.be in de gaten: Daarop maken we de extra vormingsinitiatieven bekend die we inplannen na het verschijnen van deze brochure.


r vormingen: o o v e ti a c lo ke ie Un zaal “Isala”. zorgsaam.be g@ a a r v n a a : fo in Meer

ç Inhoud

Op pagina 41 vind je een “Chronologische oplijsting” en op pagina 44 een “Alfabetische oplijsting” van onze vormingen.

Overzicht è

~~ Wil je ons aanbod graag laten plaatsvinden in jouw team, organisatie of instelling? Dat kan! Op jouw vraag komen we tot bij jou met onze vormingen, van West-Vlaanderen tot Limburg en Brussel. In overleg zoeken we naar een geschikte datum om dit leermoment in jullie vertrouwde omgeving te laten plaatsvinden. Of heb je nood aan een vormingsaanbod op maat? Dan kan je ons natuurlijk ook contacteren om je vormingsbehoefte toe te lichten. We gaan samen op zoek naar een gepast aanbod. Onze medewerkers laten dit met de grootste zorg aansluiten bij je prioriteiten. Je vindt hierover meer informatie op pagina “Praktische informatie voor een vorming voor organisaties” op pagina 46.

Overzicht alfabetisch è

Veel leerplezier!

Het Zorg-Saam team, Anja, Ann, Anne, Conny, Eline, Ellen, Kristin, Lindi en Mieke

vormingen voorjaar 2017 5


ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Meerdaagse trainingen 2017

Verwen-driedaagse zelfzorg: Voor iedereen die ‘van nature’ zorgt voor anderen Ben jij iemand die er oprecht van geniet om voor anderen te zorgen? Sta jij haast van nature paraat met een sussend woord, een bemoedigend schouderklopje, een geruststellend kneepje in de hand of een luisterend oor, in tijden van angst of verdriet? Kan je overspoeld worden door voldoening als je ziet dat je iemand écht hebt kunnen helpen, dat je écht een verschil hebt gemaakt? Weet jij soms al wat iemand nodig heeft, zelfs nog voor die persoon zelf goed en wel in de gaten heeft dat hij iets nodig heeft? En overkomt het je weleens dat je in al je enthousiasme en zorgzaamheid simpelweg vergeet om ook eens voor jezelf te zorgen? Dan ben je op deze driedaagse vorming volledig op je plek. Dankzij een gevarieerd programma, bieden we een aangenaam kader om jezelf drie dagen lang te verwennen met aandacht en zelfzorg.

6 vormingen voorjaar 2017

Enerzijds werpen we een stevige blik in de spiegel: we gaan op zoek hoe we de balans kunnen bewaren tussen zorgen voor anderen en zorgen voor onszelf. De volgende thema’s komen hierbij aan bod: ●● Welk type zorgverlener ben ik? Welk effect kan dit hebben op mij wanneer ik zorg voor anderen en op de manier waarop ik voor mezelf zorg? ●● Ben ik mij bewust van mijn grenzen? Hoe geef ik die aan? Kan ik ‘Nee’ zeggen? ●● Hoe is het gesteld met mijn stress- en energiehuishouden? ●● Wat is echt belangrijk in mijn leven en hoeveel tijd besteed ik daaraan? ●● Kan ik mild zijn voor mezelf? ‘Moet’ ik veel van mezelf? ‘Mag’ ik ook gewoon even (niet perfect) zijn? Anderzijds wisselen we deze sessies af met heerlijke verwennerijen zoals een lekker hapje eten, een mooie wandeling in het groen, een ontspannende yoga-sessie… Zo creëren we tijdens de vormingsdagen zelf een aangenaam evenwicht tussen groeien en genieten.


Deze verwen-driedaagse staat open voor geïnteresseerden, mantelzorgers, vrijwilligers of professionele zorgverleners.

Kennismaking met de Contactclown: Vier modules

}} 9, 10 en 11 juni, telkens vanaf 09u30 tot 16u30 }} Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk }} Begeleiding: Lindi Fourie en Kristin Meersschaert, educatief medewerkers van Zorg-Saam vzw € 225 voor de vorming € 99 voor de maaltijden en verwennerijen _ totaalprijs van € 324

In 2016 koos Zorg-Saam er voor om de opleiding tot Contactclown aan te bieden in een modulair systeem. Op deze manier kunnen deelnemers kennis maken met de contactclown en wat deze kan betekenen in hun contact met personen met dementie, met personen met een beperking of gewoon met de wereld rondom hen.

vormingen voorjaar 2017 7

Overzicht alfabetisch è

}} 17, 18 en 19 februari, telkens van 10u30 tot 17u30 }} Begeleiding: Ton Kurstjens, contactclown }} Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk € 225 Deze module kan enkel gevolgd worden na deelname aan module 1

Overzicht è

Module 3: De non-verbale Clown De clown brengt ons dichter bij ons gevoel en onze intuïtie. Hij wil ontdekken, zich verwonderen en zijn enthousiasme delen als een klein kind. Een clown toont zijn opwinding en plezier vanuit zijn hele lijf en mimiek: flonkerende pretoogjes, een ondeugende glimlach, gespreide armen om te ontmoeten… Het zegt zoveel meer dan woorden, die ons vaak weghalen van wat we diep van binnen voelen en willen tonen. Samen gaan we op onderzoek waar de verschillen zitten in het verbale en non-verbale. Bovendien zullen we ontdekken dat het gebruik van stem en klank juist weer heel ondersteunend kan zijn!

ç Inhoud

De eerste module is een verplichte module, hier krijg je een degelijke basis en maak je kennis met de diverse mogelijkheden van de contactclown. Deze module werd voor de eerste maal gegeven in het najaar van 2016 en wordt mogelijks herhaald in het najaar van 2017. Daarna kan je een keuze maken uit drie vervolgmodules, naargelang interesse. Indien je de vier modules volgt, heb je een degelijke basis meegekregen.


Module 4: Spelen met muziek en klank In deze module gaan we spelenderwijs onderzoeken en ontdekken hoe we met klank en muziek ons spel kunnen ondersteunen en verrijken. Onze stem is daarbij een interessant instrument met zeer veel mogelijkheden. Iedereen heeft een unieke stem met een eigen klankkleur. Met je stem kan je zingen maar er is nog zoveel meer. We gaan ook aan de slag, tokkel, trommel en zwier met muziekinstrumenten. Dit kan een gitaar, mondharmonica, accordeon zijn of kleine slag-, schud- en blaasinstrumentjes. Je kan ook zelf iets meebrengen.

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

}} 28, 29 en 30 april, telkens van 10u30 tot 17u30 }} Begeleiding: Martine Bal, contactclown }} Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk € 225 Deze module kan enkel gevolgd worden na deelname aan module 1

8 vormingen voorjaar 2017


Vormingen voor jou Aanbod Deskundige zorg

Ontdek je eigen opvoedingsstijl

In de zorg heb je een breed gamma aan ervaringen, inzichten en vaardigheden nodig om met elkaar om te gaan. Zorg-Saam wil de deskundigheid van informele zorgverleners en professionals versterken. De thema’s van deze vormingen kunnen uiteenlopend zijn. We bieden ze aan in vier clusters: Omgang met en opvoeding van (zorgen)kinderen, omgang met ouderen, welzijn en gezondheid en tot slot verlies, palliatieve situaties en rouw.

In deze vorming Leer je je eigen ‘natuurlijke manier’ van doen kennen en hoe dit je opvoedingsstijl beïnvloedt. Leer je de sterktes en valkuilen van je eigen stijl kennen. Leer je de verschillende stijlen van kinderen kennen en hoe je hiermee rekening kan houden. Leer je hoe je kinderen kan motiveren en bemoedigen, rekening houdend met hun eigen stijl. Leer je stilstaan bij je sterktes en uitdagingen in het vormingen voorjaar 2017 9

Overzicht alfabetisch è

We zijn geneigd nadruk te leggen op die zaken die we zelf belangrijk vinden. Onze eigen persoonlijkheid heeft dus invloed op de manier waarop we met kinderen omgaan.

Overzicht è

Bij de opvoeding van kinderen vinden we het belangrijk dat ze zich goed kunnen ontplooien. We willen dat ze het beste uit zichzelf halen, genieten van het leven, er geraken, dat ze zich veilig en geliefd voelen, dat ze zelfvertrouwen hebben…

ç Inhoud

1. Omgang met en opvoeding van (zorgen) kinderen


Inhoud è ç Overzicht ç Overzicht alfabetisch

toepassen van belangrijke opvoedingsprincipes. Leer je een persoonlijk actieplan opstellen.

je inzicht in de reacties van je kind(eren) en leer je hoe hiermee om te gaan.

Bij deze vorming wordt gebruik gemaakt van het DISC gedragsprofiel. Dit instrument geeft inzicht in je eigen sterktes, motivaties en uitdagingen bij het opvoeden. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en het bespreken van eigen ervaringen.

}}4 februari van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15 te 2000 Antwerpen Begeleiding: Sofie Stiers, coach, counselor € 70

Inhoud Uitleg i.v.m. het DISC persoonlijkheidsprofiel. Invullen van je eigen profiel. Je eigen stijl van opvoeden herkennen en je manier van omgaan met de verschillende stijlen van kinderen.

Angstige, verdrietige en onrustige kinderen

}}10 maart van 09u30 tot 16u30 Hof Van Watervliet, Oude Burg 27 te 8000 Brugge Begeleiding: Veerle Gouwy, pediatrisch verpleegkundige, geautoriseerd DISC trainer € 74 (€ 70 cursusgeld + € 4 DISC introductie)

Omdat schreeuwen toch niet werkt...

Verbindende communicatie voor ouders en begeleiders van kinderen onder de 12 jaar Zou jij al eens willen roepen en schreeuwen tegen een kind (en doe je dat ook soms)? Is er vaak ruzie tussen de kinderen? Of moet je vaak “neen” zeggen maar lijkt het niet te helpen, al zeker niet tegen de woede-uitbarstingen of emotionele buien? En werkt straffen ook niet altijd? Het kan ook anders, op een verbindende manier in communicatie gaan met je kinderen. Hoe kan je je uitdrukken zodat jullie verbinding versterkt wordt? In deze vorming bekijken we concreet wat je kan doen in verschillende situaties aan de hand van jullie ervaringen. We gaan aan de slag met communicatie die verbinding versterkt met respect voor jezelf en je kind(eren). Bovendien krijg 10 vormingen voorjaar 2017

We kennen ze allemaal, de zorgenkinderen: de kinderen die alleen willen zijn op zichzelf, de ruziemakers, de zeurders. Deze kinderen maken het ons moeilijk, maar meer nog: ze hebben het zelf heel moeilijk! Sommige kinderen hebben extra hindernissen te overwinnen voordat ze lekker in hun vel zitten. Ouders en opvoeders staan voor een uitdaging om hen te begeleiden: grenzen stellen, ruimte geven en veiligheid bieden spelen in dit proces een cruciale rol. Daardoor verwerft het kind geleidelijk aan zelfvertrouwen, basisveiligheid, sensitiviteit en innerlijke vrijheid. Ze voelen zich welkom zoals ze zijn en durven hun eigen pad te bewandelen. Ze leren dit eerst en vooral via hun lichaam, door het ontwikkelen van zintuiglijke oriëntaties. We bespreken elementaire zintuigen, die de kinderen de basisuitrusting geven waarop ze de rest van hun leven kunnen voortbouwen. Deze vorming heeft ook een kunstzinnig deel. We werken met oefeningen die we daarna zelf kunnen gebruiken. Zo ervaren de deelnemers aan de lijve hoe deugdzaam het is om met kunst aan de slag te gaan. }}21 maart van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A te 9000 Gent Begeleiding: Deborah Van De Velde, De Kleine Johannes vzw € 70


(Hoog)gevoelige kinderen in het ziekenhuis

Moeilijk hanteerbaar gedrag is een verzamelnaam voor verschillende vormen van gedrag waarmee je in de zorg voor ouderen te maken kan krijgen. Dit gedrag levert stress op bij de oudere, de omgeving en de zorgverleners. Daarom is het belangrijk om dit gedrag zo goed mogelijk trachten te begrijpen. De oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag verschillen van persoon tot persoon. Elk mens reageert op zijn eigen manier op situaties die hij niet prettig vindt. Wanneer je ervaart dat er onterecht iets met je gebeurt, kan dit leiden tot sterke emoties, gevolgd door bepaald gedrag. Bijvoorbeeld agressie, terugtrekken in jezelf of juist claimend gedrag. Verzet wordt geuit met woorden of door lichaamstaal. Pas als je als zorgverlener weet en begrijpt waar dit verzet of moeilijk hanteerbaar gedrag vandaan komt, is het vaker mogelijk om creatieve oplossingen te vinden om er op te reageren.

“Wil je bij jou op locatie een boeiende titel uit deze brochure organiseren? Of een vorming op maat? We komen graag tot bij jouw groep van geinteresseerden, mantelzorgers, vrijwilligers of collega’s. Tarieven, aanvragen en inlichtingen via aanvraag@zorgsaam.be of via 016/24 39 75.”

}}19 januari van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Lindi Fourie, educatief medewerker Zorg-Saam € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

vormingen voorjaar 2017 11

Overzicht alfabetisch è

Tijdens deze samenkomsten staan we stil bij de volgende vragen: ●● Wat is de bedoeling van dit gedrag? ●● Hoe ontstaat het moeilijk hanteerbaar gedrag? ●● Welke factoren kunnen probleemgedrag extra belastend maken? ●● Hoe kunnen we ermee omgaan?

Overzicht è

}}21 februari van 13u30 tot 16u30 Sensitief vzw, Dupréstraat 83A te 1090 Jette Begeleiding: An Michiels, therapeute gespecialiseerd in het omgaan met hooggevoeligheid € 35

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen

ç Inhoud

Een (onverwachte) ziekenhuisopname, daar kiest niemand voor. Maar als dit noodzakelijk is, dan willen we er natuurlijk het beste van maken. Zeker als het om (hoog)gevoelige kinderen gaat dienen we extra allert te zijn om hun leed en angst tot een minimum te beperken. Want de kans op overprikkeling en stress is bij deze kinderen immers nog veel groter. Dat heeft te maken met de intensiteit waarmee deze kinderen alles waarnemen en aanvoelen. Hoe kunnen we hen helpen? Wat hebben ze nodig? Hoe kunnen we hen, naast de noodzakelijke medicatie, nog helpen omgaan met lichamelijke pijn? En hoe kunnen we hun ouders of andere bezoekers helpen bij hun ondersteunende taak? Dit is een vorming met veel tips en praktische adviezen waar iedereen die een hart voor kinderen heeft direct mee aan de slag kan.

2. Omgang met ouderen


Inhoud è ç Overzicht ç Overzicht alfabetisch

Dringende hulpverlening in niet levensbedreigende situaties in combinatie met reanimatie

advies over “de menopauze” in combinatie met aanbevelingen ten aanzien van leidinggevenden en collega’s, kunnen zorgen voor een positieve en professionele omkadering.

Help! Iemand waarvoor je zorgt heeft een ongeval. Daar sta je dan : wat moet ik doen? Deze opleiding geeft zeer praktisch info over de meest voorkomende verwondingen binnen de (mantel-) zorg. Wat moet je doen en wat doe je beter niet? We bekijken verschillende casussen en oefenen. Verder is er deze dag ook een opleiding reanimatie voorzien met mogelijkheid tot oefenen op de pop en oefenen met een aed-toestel. Hoe en wanneer kunnen we het gebruiken? Bedoeling is dat je na deze dag gewapend bent met een heleboel tips en kennis zodat je in een ongevalssituatie weet wat je moet doen en je medemens op een correcte manier kan bijstaan.

De menopauzeconsulente geeft uitleg en advies over typische en atypische menopauzeklachten en mogelijke gezondheidsrisico’s op langere termijn, de rol van voeding, beweging en stress en de aanbevelingen van het “EMAS” (Europese Menopauze en andropauze samenleving) omtrent werkomstandigheden.

}}21 maart van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Mie Baert, trainer, coach € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Zorg dragen voor zichzelf en zich goed informeren zijn een belangrijke stap in het managen van de overgang en het optimaliseren van de eigen gezondheid.

3. Welzijn en gezondheid

De Overgang - Menopauze In onze maatschappij, die vaak verwacht dat vrouwen zorg dragen, is er weinig zorg en aandacht voor de vrouw in de overgang. Dat moet veranderen, want de ingrijpende hormonale veranderingen tijdens deze levensfase kunnen zowel lichamelijke als psychische gevolgen hebben die de levenskwaliteit negatief beïnvloeden. Gemiddeld genomen manifesteren overgangsverschijnselen zich tussen de leeftijd van 40 en 60 jaar. Deze periode valt voor een groot deel samen met de loopbaan van de vrouw. Overgangsverschijnselen kunnen ook de prestaties op de werkvloer negatief beïnvloeden. Informatie en 12 vormingen voorjaar 2017

Deelnemende vrouwen kunnen ook leren van elkaar en ervaringen uitwisselen over deze levensfase met onzekerheden en klachten door een veranderend lichaam. Vaak beleven deze vrouwen ook stresssituaties op het werk, privé of door mantelzorg.

}}14 februari van 13u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Ann Meers, menopauzeconsulente € 35


Afhankelijk van zorg en toch mondig Wat gebeurt er met iemand die afhankelijk wordt van zorg? Is dit een aanslag op je zelfstandigheid of net een oproep om je autonomie te bewaken? Mieke Coeckelbergh was een jaar buiten strijd door kanker. Ze voerde een gevecht om te overleven. Het was zeer confronterend om met de blik van een gedreven verpleegkundige haar ziekteproces te beleven. Mieke deelt haar ervaringen om andere personen met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers te inspireren. Ze is overtuigd dat het anders kan en moet. Mieke nodigt de deelnemers uit om op zoek te gaan naar concrete stappen om hun autonomie en mondigheid te vergroten. Een boeiende zoektocht !

Het wekt veel emoties op bij kinderen, familie en vrienden om een zieke of oudere te moeten (laten) fixeren of afzonderen. Omwille van de veiligheid van zowel de zieke als de omgeving, wordt er toch soms overgegaan tot dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit gebeurt zowel thuis, door mantelzorgers en thuisverzorgers, als in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Vrijheidsbeperking dient steeds gesitueerd te worden in het breder kader van het individueel behandelingsplan van een patiënt. Belangrijk hierbij is dat de beleving van deze persoon centraal staat.

Bij personen met een dementie kan het maaltijdgebeuren een probleemsituatie worden, zowel voor de persoon zelf als voor de mantelzorger en de hulpverleners. Gedrags- en/of slikproblemen kunnen het maaltijdgebeuren negatief beïnvloeden en zelfs tot een gevaarlijke, levensbedreigende situatie maken. Zich verslikken kan immers een longontsteking veroorzaken. Het doel van deze voordracht is praktische informatie te geven om van de maaltijden een gebeuren te maken waarbij zoveel mogelijk levenskwaliteit behouden blijft en dit met voldoende calorie-inname, op een zo veilig mogelijke manier. Er worden concrete tips gegeven die zowel in een thuissituatie als in een residentiële situatie gebruikt kunnen worden. De noodzaak van een goede mondhygiëne wordt eveneens besproken. }}8 mei van 13u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Marijke Vanderheyden, logopediste € 35

vormingen voorjaar 2017 13

Overzicht alfabetisch è

Hoe omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg?

Maaltijdgebeuren bij personen met dementie

Overzicht è

Balanceren tussen veiligheid en vrijheid

}}23 februari van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15 te 2000 Antwerpen Begeleiding: Mieke Coeckelbergh, educatief medewerker Zorg-Saam € 70

ç Inhoud

}}16 februari van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Mieke Coeckelbergh, educatief medewerker Zorg-Saam € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

In de vorming staan we stil bij het doel van vrijheidsbeperkende maatregelen en bij de praktische mogelijkheden. Via praktijkcasussen ontdekken we de diverse mogelijkheden die we zelf kunnen toepassen.


Kennismaking met psychiatrie: workshop in het museum Dokter Guislain (Gent)

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Tijdens deze dag staan we stil bij het thema psychiatrie in het algemeen. We bespreken de manier waarop we kijken naar die andere mens, de mens met psychische problemen. We kijken of, hoe en wat we kunnen bijdragen in steun en zorg zowel aan de psychisch zieke zelf, als aan zijn familie en omgeving. We zoeken samen naar een evenwicht in het omgaan met het gedrag en de problematiek van psychiatrische patiënten. Aan de hand van casussen onderzoeken we waar onze mogelijkheden en grenzen liggen. Om dit thema in te leiden en te duiden starten we de dag met een geleid bezoek aan de vaste collectie van het Museum Dokter Guislain. Het museum reageert met deze collectie op de grote onwetendheid over maar ook nieuwsgierigheid naar het verleden van de geestesziekenzorg in het algemeen en de psychiatrie in het bijzonder. Een boeiende dag waar zowel geïnteresseerden, mantelzorgers, verzorgenden als verpleegkundigen hun kennis rond de psychiatrische problematiek kunnen bijschaven. Op een interessante, verrijkende manier. }}28 maart van 09u30 tot 16u30 Museum Dokter Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent (aan het station van Gent Sint-Pieters kan je de tram nemen die 20 minuten later voor het museum stopt) Begeleiding: Mieke Coeckelbergh, educatief medewerker Zorg-Saam € 80, in de deelnameprijs zit zowel de prijs van je toegangsticket, een rondleiding met gids en een broodjeslunch

14 vormingen voorjaar 2017

Omgaan met moeilijk gedrag vanuit dementie Het is niet altijd eenvoudig om met personen met dementie om te gaan. Soms stellen ze gedrag waarmee wijzelf als familie, mantelzorger, vrijwilliger of professional het moeilijk hebben. Hoe kan je proberen om dit gedrag om te buigen of het beter te begrijpen, zodat het makkelijker wordt ermee om te gaan? We delen onze ervaringen en zoeken naar handvaten die ons kunnen helpen in de dagelijkse omgang met personen met dementie. }}15 mei van 09u30 tot 16u30 De Zandloper, Kaasmarkt 75 te 1780 Wemmel Begeleiding: Mie Baert, verpleegkundige, trainer, coach € 70


4. Verlies, palliatieve situaties en rouw

Dementiekundige basiszorgverlener

Ontwikkeld door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Dan is de opleiding ‘Dementiekundige basiszorgverlener’ zeker iets voor jou!

Je kan rouwen om een overleden persoon, maar ook thema’s als echtscheiding, ziekte, handicap, verhuis, verlies van je huis of je auto, ongewild kinderloos, abortus, je doelen niet halen,… kunnen een rouwproces in gang zetten. Het kan nodig zijn om deze zaken te leren loslaten. Je krijgt een theoretische basis mee. Daarna werken we met creatieve oefeningen rond de verschillende stappen in het rouwproces. Je kan deze oefeningen toepassen op om het even welk thema dat je wil loslaten in je leven.

}} 27 april, 11 mei en 1 juni van 09u30 tot 16u30 Remysite, Remylaan 4b te 3018 Wijgmaal Begeleiding: Ellen Vandenbroeck, educatief medewerker Zorg-Saam € 240 (€ 225 cursusgeld + € 15 lunch)

vormingen voorjaar 2017 15

Overzicht alfabetisch è

}}15 maart van 13u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Dominieke Van Den Bossche, rouwtherapeute € 35

Overzicht è

Deze opleiding werd ontwikkeld door het Expertisecentrum Dementie, in opdracht van de Vlaamse overheid, en kadert binnen het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’. Onze deskundige lesgevers volgden de officiële trainingen om deze opleiding te begeleiden. Het volledige programma omvat 3 dagen van 7 uur. Na het succesvol volgen van deze opleiding reikt Zorg-Saam de officiële attesten tot ‘dementiekundige basiszorgverlener’ uit.

Rouwverwerking is meer dan stoppen met huilen. Deze sessie neemt je mee door de intense stappen van rouwverwerking. Elk rouwproces is verschillend en kan vastlopen in een andere fase van rouw en verdriet. Je leert méér dan weer functioneren in de maatschappij, in het dagelijks leven. Je leert beweging in het rouwproces te krijgen, je kan weer in de richting van de toekomst kijken, je zoekt de zin van het gebeurde.

ç Inhoud

Werk je als verzorgende in de thuiszorg en kom je regelmatig in contact met personen met dementie en hun mantelzorgers? Wil je een vast aanspreekpunt worden of ben je dit reeds en wil je hiervoor een onderbouwde opleiding volgen? Wil je je meerwaarde verhogen in je huidige team of zoek je extra troeven voor je toekomstige werkgever? Ben je zelfstandig thuisverzorgende en sta je graag sterker in het contact met cliënten met dementie?

Rouwen en loslaten in je leven


Hoe sta je iemand bij die in rouw is? Wat is rouw? Rouwen is alles wat je meemaakt wanneer je iemand verliest met wie je een band hebt. Elk rouwproces is een heel individueel gebeuren, geen enkel proces verloopt identiek. Rouwen is ‘arbeid’ waarbij je heel veel van jezelf investeert. Hoe kan je leren omgaan met je eigen emoties en gevoelens tijdens het rouwproces? Welke reacties zijn er allemaal? Welke ervaringen zijn “normaal”. Hoe ga je als mantelzorger, als vriend, als familie met de rouwende om?

Inhoud è

●●

●●

●●

ç Overzicht

●●

“Ben ik wel normaal als ik de tafel nog dek voor mijn man?” “Als ik nu koppels zie op straat ben ik kwaad en jaloers omdat zij wél hun vrouw nog naast zich hebben.” “Het is nu een jaar geleden en ik heb het gevoel dat ik steeds dieper wegzak.” “Waarom moet mij dit overkomen?”

Hoe reageer je als mantelzorger op dergelijke situaties en hoe weet je als mantelzorger dat het hier om rouw gaat en niet om een depressie?

ç Overzicht alfabetisch

Hóe je het ook ervaart en op welke manier je ook met je verdriet omgaat, elk proces is uniek en kan zeer veel tijd en energie vragen. Zelfzorg, zoeken wat jij nodig hebt en wat jou het beste helpt, is belangrijk. Als familie, vriend, mantelzorger kan je de rouwende hierin bijstaan. Samen zoeken… Ook de lesgever, Els Haüser, kent rouwperiodes in haar leven. Zij ondervindt hoe belangrijk het is om tijd te nemen. Tijd om afscheid te nemen, om te rouwen, om voor haarzelf te zorgen en om steun

16 vormingen voorjaar 2017


en knuffels van anderen “toe” te laten. Tegelijkertijd zoekt ze bij familie die in rouw is hoe ze hen het beste kan bijstaan en helpen,…

Je hebt moed nodig om deze piste te bewandelen en de bereidheid om je zelf kwetsbaar op te stellen.

}}1 juni van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 5 te 2000 Antwerpen Begeleiding: Els Haüser, psychotherapeute interactionele vormgeving € 70

Tijdens de vorming gaan we met praktijkvoorbeelden aan de slag. Op die manier kan je uitzoeken wat je zelf nodig hebt om deze gesprekken te voeren.

Afscheid van het gezonde ik Verliesverwerking bij ziekte of ouderdom

}}16 mei van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Mieke Coeckelbergh, educatief medewerker Zorg-Saam € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

ç Inhoud

Een chronische ziekte of aftakeling door ouderdom kan veel verdriet veroorzaken bij de betrokkene. Hoe kan je als familielid, mantelzorger of professionele zorgverlener met dit verdriet omgaan? Hoe begin je aan een gesprek over dit verdriet, dat gelinkt is aan het afscheid van de gezonde persoon die men ooit was? Wat kan je zeggen en doen en wat beter niet?

“Wil je bij jou op locatie een boeiende titel uit deze brochure organiseren? Of een vorming op maat? We komen graag tot bij jouw groep van geinteresseerden, mantelzorgers, vrijwilligers of collega’s. Tarieven, aanvragen en inlichtingen via aanvraag@zorgsaam.be of via 016/24 39 75.” vormingen voorjaar 2017 17

Overzicht alfabetisch è

Tijdens deze vorming willen we een andere piste bewandelen, gebaseerd op de inzichten uit de verbindende communicatie. We voeren een pleidooi om de gevoelens van verdriet bespreekbaar te maken. Op die manier geven we erkenning aan de betrokkene, inclusief zijn verdriet en verlies, en helpen we deze persoon om inzicht te krijgen in de eigen emoties en beleving. Dit is een noodzakelijke eerste stap om afscheid te nemen.

Overzicht è

Omgaan met deze verliesverwerking roept ook angst en verdriet op bij de familie en de zorgverleners, die met hun eigen gevoelens en rouwproces worden geconfronteerd. Er wordt vaak – met de beste bedoeling – met algemene wijsheden gegoocheld, om de betrokkene op te monteren: “Er zijn veel mensen die er nog slechter aan toe zijn dan jij. Morgen zal het wel beter gaan. Wees dankbaar om wat je wel nog kan.” Etcetera.


Zelfzorg

Inhoud è

1. Voor iedereen

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Zelfzorg: energetische bescherming

Goede zorgverlening start bij zelfzorg. Zowel het brede publiek, mantelzorgers als professionele zorgverleners kunnen in deze vormingen terecht om hun batterijen op te laden. Om daarna met hernieuwde energie, weer klaar te staan om zorg te verlenen.

18 vormingen voorjaar 2017

Voel je je soms moe, leeggezogen of energetisch belast nadat je bij mensen ben geweest? Heb je soms het gevoel dat je emoties van anderen overneemt? Of voel je soms zelfs dat de emoties of energie van anderen bij jou naar binnen schieten? Dan ben je waarschijnlijk energetisch hooggevoelig. Dat is een mooie kwaliteit, maar ook een opgave. Het is mogelijk om je te beschermen tegen energetische belasting van plekken en mensen. Tijdens deze dag krijg je effectieve en krachtige technieken aangereikt om jezelf te beschermen en om ruimtes en jezelf te zuiveren van energetische belasting: ●● Effectief werken met aarde energie ●● Krachtplekken in je lichaam activeren ●● Je energieveld verstevigen ●● Werken met beschermers en afscherming ●● Ruimtes energetisch zuiveren en beschermen ●● Je krijgt een mantra aangereikt om je te ondersteunen


Daarnaast proberen we het emotionele patroon waardoor je je energetisch te veel opent te ontdekken en om te buigen. Het Taoïsme is een duizenden jaren oud systeem in het werken met lichaamsenergie en emotionele belasting. De inhoud van deze dag is gebaseerd op taoïstische energetische beschermingstechnieken. }}14 maart van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Baud Vandenbemden, trainer en coach, gespecialiseerd in tai-chi, yoga en meditatie € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Wat bezorgt je het meeste plezier in je werk? Ik ben blij als mijn patiënten tevreden zijn. Als ik het gelaat van iemand die een zwaar ongeval had, kan ‘herstellen’ of als ik iemand die geen tanden meer heeft, opnieuw kan laten lachen en eten, dan ben ik ’s avonds een gelukkig mens! Wat mis je in je job? Ik werk in Nederland en heb last van de strenge regelgeving en de hoop administratie die ik in orde moet brengen en waarin ik veel tijd steek.

Fred, 56 jaar en mond-, kaak- en aangezichtschirurg

vormingen voorjaar 2017 19

Overzicht alfabetisch è

Tijdens deze interactieve workshop leer je kijken naar wat je graag doet op je werk maar ook naar wat je energie kost. We zoeken samen naar manieren om meer te genieten en energievreters minder ruimte te geven. Maar werken doe je niet alleen. Daarom is er op deze dag ook een tweede luik. Eerst kijken we naar ieders persoonlijk aandeel in het samen plezier maken onder collega’s. Nadien reflecteren we over de ergernissen die tussen collega’s ontstaan en oefenen we tips om een ergernis om te keren in een gezamenlijk voordeel.

Gwen, 29 jaar en coördinator van een vrijetijdsaanbod

Overzicht è

Taken thuis of op het werk doe je soms op automatische piloot, soms geniet je echt van wat je doet. Wat maakt het verschil en hoe verander je dit? Deze activiteit helpt je te ontdekken welke je drijfveren zijn in de taken die je doet. Daarnaast staan we stil bij die zaken die je blokkeren en zo beletten dat je tot actie overgaat. Hierin inzicht krijgen helpt om van het leven te genieten en je dagelijkse bezigheden thuis of op je werk met meer plezier te doen.

Wat bezorgt je het meeste plezier in je werk? Ik werk bij een Vlaamse organisatie voor personen met een handicap. Daar heb ik een heel gevarieerde job en kan veel betekenen voor mensen. Dat vind ik echt fijn. Wat mis je in je job? Ik zou willen dat mensen met een handicap sneller aan de juiste informatie geraken. Nu ondergaan ze allemaal dezelfde lange zoektocht en komen ze soms eerder toevallig bij ons terecht, terwijl het zo veel eenvoudiger zou zijn als ze vanaf het begin begeleid zouden kunnen worden naar de juiste ondersteuning.

ç Inhoud

Plezier in je werk in samenwerking met KVLV, Vrouwen met vaart

}}20 januari van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15 te 2000 Antwerpen Begeleiding: Mie Baert, stress, burn-out en loopbaancoach € 70, KVLV leden € 50


ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Kwaadheid als bron van energie Kwaadheid kan een enorme kracht in de mens opwekken, maar ook veel verwoesten. Daarom zijn veel mensen bang voor (hun) kwaadheid en proberen ze emoties als ergernis, kwaadheid en woede zoveel mogelijk te onderdrukken. Uit angst dat ze zouden escaleren worden conflicten zoveel mogelijk uit de weg gegaan. Dit kan echter leiden tot het blokkeren van de noodzakelijke levensenergie, relaties negatief beïnvloeden en op de duur zelfs de gezondheid ondermijnen. Maar hoe kun je de kracht van jouw en andermans kwaadheid op een positieve manier gebruiken? Hoe kun je kalmer worden, als je woedend bent? En hoe kun je reageren op de kwaadheid van anderen? We verkennen de mogelijkheden om met deze emotie om te gaan zodat ze een bron van kracht wordt die ons helpt om onze relaties te verbeteren. }}9 februari van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: An Michiels, therapeute gespecialiseerd in het omgaan met hooggevoeligheid € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Je oordelen als leidraad voor zelfzorg Hoezo? Wat is de link tussen oordelen en zelfzorg? Iedereen heeft wel eens een oordeel klaar over wat anderen doen of net niet doen. Neen, we zijn niet altijd fier op de (voor)oordelen die door onze gedachten spoken. Oordelen kunnen je relaties en je samenwerking, thuis of op het werk, sterk kleuren en beïnvloeden. Nochtans bestaat er een eenvoudige benadering die je kan helpen: ●● om je oordelen te hanteren om jezelf beter te leren kennen ●● en om je communicatie en samenwerking met anderen daarop af te stemmen. 20 vormingen voorjaar 2017

Hiervoor gebruiken we het gedachtengoed van de verbindende communicatie. Je oordeel – over iemand anders of over jezelf – is vaak ingegeven door een gevoel van ergernis, frustratie, boosheid of verdriet, waarachter een onvervulde behoefte van jezelf schuilt. Dit oordeel bevat een belangrijke boodschap om te weten te komen wat je nodig hebt en om beter voor jezelf te zorgen. We reiken tijdens deze vorming handvaten en tips aan om met de vaststelling van onvervulde behoeften aan de slag te gaan, en om verzoeken te formuleren aan jezelf of anderen. En neen, er is geen enkele reden om jezelf te veroordelen omdat je oordelen hebt! }}20 juni van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Lindi Fourie en Kristin Meersschaert, educatieve medewerkers Zorg-Saam € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)


Timemanagement

Slimmer werken met meer energie en minder stress

Tijdens deze opleidingsdag krijg je meer uitleg over het verschil tussen constructief nadenken en niet-constructief piekeren, over het ontstaan van piekeren en wat piekeren doet verergeren. Verder worden er tips en technieken aangereikt om je piekergedachten te onderbreken, om te leren hoe je je eigen piekergedachten kan veranderen en hoe je het gepieker op een effectieve manier kan terugdringen.

vormingen voorjaar 2017 21

Overzicht alfabetisch è

}}2 juni van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Erna Claes, dr in de psychologie € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Overzicht è

}}10 maart van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A te 9000 Gent Begeleiding: Erna Claes, dr in de psychologie € 70

Ieder van ons zit wel eens ergens mee en kan wel eens ergens over lopen piekeren “stel dat…”, “had ik maar…”, “hoe komt het toch dat, …”. Soms zit je met een probleem en blijf je er maar over malen zonder dat je tot een oplossing komt. Je blijft ronddraaien in cirkeltjes. Soms lig je uren te woelen in bed en spoken er negatieve gedachten en allerlei doemscenario’s in je hoofd rond, over belangrijke en onbelangrijke dingen, dingen die gebeurd zijn of die nog staan te gebeuren. Op de lange duur kan piekeren je leven gaan beheersen, het vreet veel energie en het kan leiden tot stress, concentratieproblemen, slaapproblemen, of lichamelijke spanningen. Als je overmatig piekert, doe je er dus goed aan er wat aan te doen.

ç Inhoud

Vecht je ook vaak tegen de druk van lange to do lijsten, allerlei problemen die dagelijks je aandacht vragen, de vele keuzes die zich aandienen en daarin de prioriteiten te bepalen? Loop jij ook de benen onder je lijf, ben je de hele tijd voor iedereen in de weer om op het einde van de dag toch het gevoel te hebben niet toegekomen te zijn aan datgene wat je gepland had te doen? Is er te weinig tijd om te reflecteren, vooruit te kijken en de dingen terug in het bredere perspectief te plaatsen? Daarnaast komt soms de balans werk-privé in het gedrang en schiet er te weinig tijd over om de batterijen terug op te laden. In deze workshop gaan we na hoe je meer controle kan verwerven over je eigen tijd, meer structuur kan brengen in je job, tijdsverslinders kan opsporen, beter kan afstemmen met je omgeving en grenzen kan bepalen en hoe je gezond met je energie kan omgaan om zo slimmer te werken, met meer energie en minder stress.

De kunst van het piekeren


Constructief omgaan met verandering

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Als leidinggevende veranderingen doorvoeren of als medewerker een verandering ondergaan kan onrust teweegbrengen. Iedereen heeft een eigen gebruiksaanwijzing en verantwoordelijkheid, maar kennen we die voldoende? Wanneer hier te weinig aandacht aan gegeven wordt, ontstaan gevoelens van onmacht en weerstand. Dit kan leiden tot een machtsstrijd in plaats van een natuurlijke dans van leiden en volgen. We kijken vanuit verschillende invalshoeken naar veranderingsprocessen, zowel theoretisch als ervaringsgericht. De slingerbeweging tussen oud en nieuw helpt ons verschillende fasen te herkennen en de behoeften die hierbij passen. Respectvolle communicatie, zelfkennis en goede zelfzorg kunnen ons hier heelhuids doorheen loodsen. De opleiding is interactief en wordt mee bepaald door de eigenheid en de vragen van de deelnemers. Humor en lichtheid zijn een helpende factor bij constructief omgaan met veranderingen en zullen dus uiteraard op deze dag de nodige ruimte krijgen. }}12 juni van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Patty Leppens, coach en opleider € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Veerkracht opbouwen Doorheen de omstandigheden en drukte van het leven, komt onze veerkracht onder spanning te staan. In deze workshop leer je door betere zelfkennis je eigen veerkracht opbouwen. Je krijgt inzicht in je eigen sterktes, in wat jou motiveert en wat jou energie geeft om door te gaan. We gaan aan de slag met het DISC-persoonlijkheidsprofiel en de Resilience-scan, twee fantastische hulpmiddelen. Met het DISC-profiel krijg je inzicht in je unieke persoonlijkheid, de Resiliencescan biedt de mogelijkheid om je persoonlijk trainingsprogramma te ontwerpen om meer veerkracht op te bouwen. }}17 maart van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15 te 2000 Antwerpen Begeleiding: Veerle Gouwy, vormingswerker € 80 (€ 70 cursusgeld + € 5 DISC Quickscan + € 5 Resilience-scan)

Help! Ik heb stress?!

Praktische uitleg en handig tips rond stress en burn-out voor hulpverleners Je wil je werk graag goed doen maar je hebt onvoldoende tijd. Voel je je onder druk staan? Ben je bang om te falen? Pieker je vaak en ben je in de ochtend nog moe? Kortom, je heb stress van je werk en wil dit graag anders aanpakken. In deze cursus krijg je uitleg over wat stress, burn-out en bore-out is. Je leert hoe signalen van burn-out te herkennen en hoe in te grijpen met aandacht voor je gevoel, je grenzen, zelfzorg en communicatie. Bovendien ontwikkel je een andere kijk op stress. }}9 maart van 09u30 tot 16u30 CC Hasselt, Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt Begeleiding: Sofie Stiers, vormingswerker € 70

22 vormingen voorjaar 2017


Eutonie, je lichaam als kompas Kennismakingsdag

Dankzij eutonie is mijn lichaam soepeler geworden, ben ik gegroeid in lichaamsbewustzijn en heb ik minder last van pijn in mijn gewrichten. Renild Van den plas begeleidt met grote deskundigheid, op een liefdevolle en uitnodigende manier.

Jürgen Peeters, procesbegeleider

}}9 februari van 09u30 tot 16u30 Oude Abdij Drongen, Drongenplein 27 te 9031 Drongen Begeleiding: Renild Van den plas, eutoniepedagoog VES € 78 (€ 70 cursusgeld + € 8 lunch)

ç Inhoud

Je lichaam is je beste barometer in stressvolle situaties. Het geeft vaak haarfijn aan wanneer het tegen z’n grenzen aanstuit. De kunst is om deze barometer juist te leren lezen. Eutonie reikt je een aantal concrete tools aan om je balans te bewaren én te bewaken. Zo leer je beter voelen, ben je niet alleen beter ‘in voeling’ met jezelf maar ook met anderen. Via oefeningen ga je op ontdekking, je lichaam wordt een betrouwbare gids én bondgenoot.

}}27 januari van 09u30 tot 16u30 Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61 te 2390 Malle Begeleiding: Renild Van den plas, eutoniepedagoog VES € 81 (€ 70 cursusgeld + € 11 lunch)

Overzicht è

Een gezond evenwicht vinden tussen je professionele en privéleven is niet altijd evident. Gericht zijn op anderen en jezelf ‘verliezen’, is een valkuil waarin velen ongemerkt terecht komen. Vage pijn en vermoeidheid zijn de eerste lichaamssignalen die de barometer doen tilt slaan.

Schrijf je in voor deze introductiedag en ondervind zélf het effect van een lichaam in balans, zowel thuis als op het werk.

“Wil je bij jou op locatie een boeiende titel uit deze brochure organiseren? Of een vorming op maat? We komen graag tot bij jouw groep van geinteresseerden, mantelzorgers, vrijwilligers of collega’s. Tarieven, aanvragen en inlichtingen via aanvraag@zorgsaam.be of via 016/24 39 75.” vormingen voorjaar 2017 23

Overzicht alfabetisch è

Eutonie ●● helpt je om tijdig en fijngevoelig de juiste signalen op het spoor te komen en te herkennen ●● is een zeer concrete handreiking, een must in deze hectische tijden ●● legt de focus op duurzame zelfzorg en preventie voor burn-out


2. Voor professionals in de zorg

Bioritme en nachtwerk

Op zoek naar een gezond ritme Er zijn in een mensenleven veel ritmes die ons beïnvloeden: het wisselen van de seizoenen, de verschillende levensfasen, de hersengolf patronen, de spijsverteringscyclus, de menstruatiecyclus en het dag- en nachtritme.

Inhoud è

Deze ritmes hebben een effect op verschillende aspecten van ons lichaam: ●● ons gemoed ●● onze hormonale schommelingen ●● onze eetlust en spijsvertering ●● stress ●● relaties ●● gewicht…

ç Overzicht

Het is ideaal als je met deze ritmes kan meebewegen. Zo zou je in de winter meer moeten slapen en minder werken. ’s Nachts kan je best slapen en overdag actief bezig zijn. Dit is niet altijd mogelijk. In sommige sectoren moet er ook ‘s nachts gewerkt worden. Dit heeft vaak een belastend effect.

ç Overzicht alfabetisch

Tijdens deze training bekijken we de mogelijke negatieve effecten van nachtarbeid van naderbij. We verkennen manieren om deze effecten zo goed mogelijk te voorkomen en aan te pakken. Dit is een praktische training. }}1 juni van 09u30 tot 16u30 CC Hasselt, Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt Begeleiding: Baud Vandenbemden, trainer en coach € 70

24 vormingen voorjaar 2017


Zelfzorg... in de zorgsector

Balans werk versus prive`

Wie graag ‘zorg draagt’ voor anderen, krijgt vaak heel wat terug: een glimlach, dankbaarheid. Deze zijn een nieuwe stimulans om het nog beter te doen. In deze enthousiaste beweging, schuilt een (aanvankelijk onzichtbaar) gevaar. Je wil nog meer zorg aanbieden, ten nadele van je eigen behoeften. Je inzet wordt groter, je verwacht veel van jezelf. Op een bepaald moment heb je zo veel verwachtingen, dat ze onmogelijk ingevuld kunnen worden. Soms willen zorgbehoevenden andere hulp. Ontgoocheling, frustratie, stress overvallen je. Je wil het anders aanpakken, rustiger worden, maar dat lukt niet altijd, want stress is de slechtste raadgever bij veranderingen.

Het draait overal wel eens vierkant, zegt men dan. Toch doet ieder huishouden zijn best om het ‘rond’ te doen draaien. Dat geeft overzicht, rust, het gevoel van controle, van het goed te doen. Als dàt goed zit heb je het gevoel dat het loopt. Wat ik aanbied in deze workshop, is een moment van rust om te kijken naar taken en verantwoordelijkheden, normen en rollen, moeten en willen, prioriteit en keuzes maken, communicatiepatronen die (niet) werken. Ik bied je geen oplossing, maar wel een kader waardoor helder kan worden welke verandering je wil en hoe je dat kan realiseren. Uiteraard zullen er veel tips worden uitgewisseld.

Als zorg een opgave wordt

}}22 mei van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Erwin Vermesen, trainer, coach € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Overzicht è

“Wil je bij jou op locatie een boeiende titel uit deze brochure organiseren? Of een vorming op maat? We komen graag tot bij jouw groep van geinteresseerden, mantelzorgers, vrijwilligers of collega’s. Tarieven, aanvragen en inlichtingen via aanvraag@zorgsaam.be of via 016/24 39 75.” vormingen voorjaar 2017 25

Overzicht alfabetisch è

Werkvorm: Aangename interactieve vorming met vele voorbeelden. Opstellen van persoonlijk groeiplan. }}25 januari van 09u30 tot 16u30 Vormingplus Kortrijk, Wandelweg 11 te 8500 Kortrijk Begeleiding: Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut € 70

ç Inhoud

‘Zorgen voor’ wordt een opgave... Tijdens deze vorming verkennen we een aantal methodes om uit die cirkel te geraken. Die zijn er, heel veel zelfs… Het is aan jou om te kiezen welke methode best past. We leren ook deze goede intenties om te zetten naar actie. We oefenen met keuzebehendigheid, een basis om te veranderen. We zoeken evenwicht tussen werk en gezin, familie, vrienden, ... een inspirerend overzicht van je drukke bestaan.

Of: hoe werk en prive` beter combineren


Communiceren vanuit je hart

Inhoud è

Verbindende communicatie in (zorg)relaties Kennismakings-tweedaagse

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Tijdens deze tweedaagse bieden we een introductie in het gedachtengoed van de verbindende communicatie: een eenvoudige theorie om op een heldere manier een boodschap te brengen die er echt toe doet. De boodschap vertrekt vanuit je eigen gevoelens en behoeften. En je houdt op een empathische manier rekening met de gevoelens en behoeften van de andere.

Communicatie geeft menselijke verbondenheid vorm, zeker binnen een zorgrelatie. Verbindende en respectvolle communicatie is een cruciale sleutel om de autonomie en mondigheid van personen met een zorgbehoefte en hun omgeving te respecteren. Het gaat uiteraard om woorden en taal, maar het gaat ook om non-verbale communicatie. En wanneer taal ontoereikend is gaan we creatief op zoek naar andere manieren van communicatie. 26 vormingen voorjaar 2017

Onze bestaande – niet zelden gewelddadige – communicatiepatronen zitten vaak vastgeroest, waardoor we er naar blijven teruggrijpen, ondanks de eenvoud van de inzichten van de verbindende communicatie. Tijdens deze tweedaagse gaan we dan ook oefenen, oefenen en nogmaals oefenen. Er wordt van de deelnemers een actieve inbreng verwacht en de bereidheid om met eigen voorbeelden aan de slag te gaan.


Deze voorbeelden kunnen uit diverse settings komen: uit je gezin, uit een (mantel)zorgrelatie, uit je werkcontext enzoverder. De diversiteit van voorbeelden biedt ons de kans om van elkaars situaties te leren. Marshall Rosenberg is de grondlegger van het gedachtengoed van de geweldloze communicatie en de auteur van het gelijknamige boek. Hij inspireerde vele mensen, wereldwijd, tot ontwapenende, doeltreffende en verbindende communicatie. Ook Zorg-Saam is overtuigd van de kracht van deze verbindende communicatie en wil deze inzichten graag delen!

Getuigenis van een mantelzorger

}}10 februari van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Kristin Meersschaert, educatief medewerker Zorg-Saam € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

“Wil je bij jou op locatie een boeiende titel uit deze brochure organiseren? Of een vorming op maat? We komen graag tot bij jouw groep van geinteresseerden, mantelzorgers, vrijwilligers of collega’s. Tarieven, aanvragen en inlichtingen via aanvraag@zorgsaam.be of via 016/24 39 75.” vormingen voorjaar 2017 27

Overzicht alfabetisch è

}}23 en 24 februari van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Lindi Fourie, educatief medewerker Zorg-Saam € 160 (€ 150 cursusgeld + € 10 lunch) Maximum 12 deelnemers

Overzicht è

Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om gepast te reageren op opmerkingen, kritiek en klachten van familieleden. Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen hulpverleners deze meestal goed hanteren. Anders is het als er kritiek wordt geuit die in de ogen van de professional onterecht is of als de kritiek voortkomt uit een visie op zorg of begeleiding die haaks staat op die van de instelling. Ook de wijze waarop de kritiek geuit wordt speelt een grote rol. Soms komt het tot confrontaties die de hulpverlener erg aangrijpen en die veel energie kosten. De vraag die hulpverleners dan ook vaak stellen is: hoe kunnen we anders met deze kritiek omgaan? Tijdens deze dag staan we stil bij eenvoudige strategieën die hulpverleners in staat stellen om de contacten met de familieleden soepeler te laten verlopen.

ç Inhoud

Ik heb dat van die verbindende communicatie geprobeerd met ons mama. Ze had altijd wel iets aan te merken op het eten. En dan ben ik na vorige keer gaan nadenken: wat zou haar behoefte kunnen zijn? Dan ben ik meer gaan horen wat zij wilde eten en sindsdien heeft ze eigenlijk niet meer geklaagd over het eten! Integendeel, ze heeft me zelfs een paar complimenten gegeven. Toch straf hé, je gaat dan naar zo’n vorming en je hoort daar van alles, en dan zie je dat je daar toch van alles over opgepikt hebt en iets mee doet.

Omgaan met kritiek van de familie


Inhoud è ç Overzicht ç Overzicht alfabetisch

Verbindende feed-back en kritiek geven

Hoe breng je slecht nieuws met zorg?

Kritiek krijgen is moeilijk. Kritiek geven vinden we dikwijls nog veel moeilijker. Vaak reageert de persoon die we aanspreken boos of emotioneel. Aan de andere kant ervaren we zelf spanning omdat we weten dat de ander zich beledigd zou kunnen voelen als we onze kritiek uiten. We durven al gauw niets meer te zeggen. Zodoende gaan we onverstoord verder aanmodderen of blijven we met een hoop frustraties zitten. En dat komt de kwaliteit van onze relaties en van ons werk allerminst ten goede.

Hoe kan je op een goede manier slecht nieuws brengen? In deze sessie komen de fasen van een “slecht-nieuwsgesprek” aan bod en hoe je die op een goede manier kunt doorlopen.

Hoe ontsnappen we hieraan? Centraal in deze dynamiek staan onze eigen behoeften en die van de ander. Als we hier aandacht voor hebben, wordt kritiek constructief. We stappen af van het oordelen en leren om ons niet zomaar veroordeeld te voelen. Dit schept ruimte. We staan open voor de ander en voor zijn behoeften, zonder onze eigen behoeften uit het oog te verliezen. Via verbindende communicatie maken we dus de brug van snijdende kritiek naar constructieve communicatie. }}10 januari van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15 te 2000 Antwerpen Begeleiding: Lindi Fourie, educatief medewerker Zorg-Saam € 70

“Wil je bij jou op locatie een boeiende titel uit deze brochure organiseren? Of een vorming op maat? We komen graag tot bij jouw groep van geinteresseerden, mantelzorgers, vrijwilligers of collega’s. Tarieven, aanvragen en inlichtingen via aanvraag@zorgsaam.be of via 016/24 39 75.” 28 vormingen voorjaar 2017

Ieder van ons ontvangt in zijn/haar leven wel eens slecht nieuws: een onvoldoende voor een belangrijk examen, een afwijzing bij een sollicitatie, een ‘neen’ op een vraag die we stelden. De herinneringen aan dit gesprek zijn meestal onprettig. Niet alleen omwille van het krijgen van het slechte nieuws zelf, ook omwille van de manier waarop het gebracht is. Als je zelf slecht nieuws moet brengen, aarzel je. Je wikt, weegt, stelt uit, tracht de boodschap te verzachten,… Je vreest de reactie op je boodschap: een reactie die meestal gekleurd is door emoties van boosheid, verdriet, hulpeloosheid. Niet alleen de emoties van degene die de boodschap krijgt, maar ook die van jezelf spelen hierbij een rol. In deze workshop staan we stil bij: Wat betekent het voor mij om slecht nieuws te brengen. Hoe kan ik er voor zorgen dat de boodschap zo weinig mogelijk kwaadheid oproept? Hoe ga ik om met de emoties die deze boodschap oproept? }}23 januari van 13u30 tot 16u30 Hof Van Watervliet, Oude Burg 27 te 8000 Brugge Begeleiding: Liesbeth Mattart, vormingswerker € 35


Lichaamstaal in de zorg

}}24 maart van 09u30 tot 16u30 Cultuurconnect, Priemstraat 51 te 1000 Brussel Begeleiding: Patty Leppens, coach en opleider € 70 Maximum: 18 deelnemers

vormingen voorjaar 2017 29

Overzicht alfabetisch è

Overal wordt er geroddeld. Dit kan gaan van onschuldig plezier tot schadelijk gedrag. Waar ligt de grens en hoe ga je hier op verantwoorde wijze mee om? In deze opleiding krijg je verrassende inzichten over het ontstaan en de functie van roddelen. Dit helpt ons te begrijpen waarom het zo moeilijk is om roddelen echt te laten stoppen. De vorming geeft ook handvaten om hier constructief en positief mee om te gaan. Naast creatieve oefeningen en enkele theoretische schema’s is er ruimte voor de concrete ervaringen van de deelnemers. Er worden praktische tips gegeven hoe je aan een betere groepswerking kan bijdragen.

Overzicht è

}}10 maart van 09u30 tot 16u30 De Nieuwe Ceder, Parijsestraat 34 te 9800 Deinze Begeleiding: Vanessa Claeys, orthopedagoge € 80 (€ 70 cursusgeld + € 10 lunch)

Roddelen

ç Inhoud

Als je weet dat onze communicatie slechts voor 7% uit inhoud bestaat en de rest non-verbaal gericht is, hoe groot is dan het belang van lichaamstaal? Inderdaad, ontzettend belangrijk! Iedereen gebruikt het en wordt er zelf door beïnvloed. We zijn er ons alleen niet altijd van bewust. Onze houding en gebaren – de taal van ons lichaam – spreken boekdelen. Wat mensen tegen elkaar zeggen wijkt nogal eens af van wat hun pose of de beweging van hun handen duidelijk maken over wat ze écht denken en voelen. Signalen die we zonder het te weten uitzenden, kunnen wat we meedelen geheel ontkrachten. Als hulpverlener is het belangrijk om een goed contact op te bouwen met de cliënten/patiënten. Inzicht in de lichaamstaal is daarbij een krachtig hulpmiddel, of het nu aan de gesprekstafel is, of vanuit een bedlegerige situatie. In deze vorming worden we ons bewust van de signalen die worden gezonden en niet luidop worden verteld. We leren lichaamstaal analyseren en interpreteren, patronen herkennen en doorbreken. Zowel van de cliënt/patiënt als van onszelf


Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers

Inhoud è

Goede afspraken maken goede vrienden

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

De bespreking van de verdeling van kosten en taken onder familieleden en vrienden, komt niet altijd openlijk op tafel. Zowel voor de zorgbehoevende persoon als de mantelzorgers is het een geruststelling als de zakelijke en financiële kant van de zorg thuis goed geregeld is. Er is ook aandacht voor de wettelijke regelingen met betrekking tot zorg en arbeid.

Vrijwilligers in de zorgverlening en mantelzorgers nemen cruciale taken op in de dagdagelijkse zorgverlening. Zij verdienen ondersteuning om een balans te vinden tussen hun draagkracht en draaglast om zorg te verlenen. Ook de professionele zorgverleners waarmee ze samenwerken, kunnen hierin een belangrijke rol opnemen.

30 vormingen voorjaar 2017

}}30 mei van 13u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Ellen Vandenbroeck, educatief medewerker Zorg-Saam € 35


&    

‘Dementie en nu’ Vlaanderen vzw in opdracht van de Vlaamse overheid. Dit pakket richt zich naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt. In 10 bijeenkomsten worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven, met veel aandacht voor reflectie en uitwisseling. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie. Medewerker Ellen Vandenbroeck van Zorg-Saam is opgeleid tot officiële coach. Interesse in deze bijeenkomsten? zorgsaam@zorgsaam.be of 016/24 39 75

ç Inhoud

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. De mantelzorgers van deze personen met dementie zitten vaak met een heleboel vragen, zowel op emotioneel, sociaal als professioneel vlak. Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden helpt het om meer te weten over dementie, om beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting, mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen… Om op dergelijke vragen een antwoord te bieden werd het vormingspakket “Dementie en nu” ontwikkeld door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga

Mantelzorgvriendelijk ondernemen draagt bij aan een organisatiecultuur waarbinnen werknemers met mantelzorgtaken voldoende mogelijkheden hebben om de combinatie van betaald werk met vaak zeer intensieve zorgtaken vol te houden. Ben je op zoek naar vormingen of advies om hiermee aan de slag te gaan in jouw organisatie? Neem contact op met zorgsaam@zorgsaam.be.

De stijgende levensverwachting en de nakende vergrijzing van onze samenleving dwingen ons om meer en meer om stil te staan bij de organisatie van de zorg. Door de beperkte capaciteit van onze zorginstellingen, zal de focus in de toekomst noodgedwongen vaker op thuiszorg en mantelzorg komen te liggen. Zowel de verhoogde pensioenleeftijd als de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt – vaak de primaire mantelzorgers – bemoeilijken de combinatie zorg en arbeid. Eén op vijf werkende mantelzorgers blijkt een (zeer) hoge belasting te ervaren. Toch kiezen veel mantelzorgers omwille van financiële en sociale redenen voor voltijdse of deeltijdse arbeid. Mits de nodige ondersteuning van de werkgever en ‘op maat gemaakte’ dienstverlening kunnen mantelzorgers gestimuleerd worden om actief te blijven op de arbeidsmarkt tijdens het verlenen van de zorg.

vormingen voorjaar 2017 31

Overzicht alfabetisch è

Vier medewerkers van Zorg-Saam zijn opgeleid tot ‘consulent mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’. Het project ‘Mantelzorgvriendelijk ondernemen’ werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool WestVlaanderen, met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be is er een vormingsbundel ontwikkeld.

Overzicht è

Zorg-Saam - consulenten ‘Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’


Inspiratie voor zorgzaam leiding geven

Inhoud è

Leiding geven in zorg en welzijn

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Doel Leidinggevenden verbinden de belangen van alle betrokkenen, optimaliseren het geheel, en zorgen voor een goede team-werking. Leidinggevenden zijn communicatief sterk en stressbehendig. Te veel in één keer? Geen nood, een goede leider is visionair, toekomstgericht: op weg zijn (ondernemen) is belangrijker dan aan de kant staan (ondergaan). Elke stap is een succes!

‘Zorgzaam leidinggeven’ kan de juiste randvoorwaarden creëren om zorg in een professionele context optimaal te laten verlopen. Onze vormingen bieden hiertoe de nodige inspiratie. Enerzijds verzorgen we algemene vormingen rond leidinggeven in de zorg. Anderzijds vertaalt Zorg-Saam haar prioriteiten naar thema’s die stilstaan bij de rol van de leidinggevende, bijvoorbeeld rond deskundige zorg, zelfzorg, verbindende communicatie, mantelzorgers, diversiteit, enz. 32 vormingen voorjaar 2017

Inhoud De vorming is verdeeld over vijf dagen en is opgedeeld in vijf modules, waarin volgende inhouden aan bod komen: Module 1: Inzicht in eigen leiderschapsstijl. (Dag 1) ●● verkennen van vijf leiderschapsstijlen/verkennen eigen stijl ●● verwerven van ontbrekende stijlen ●● communiceren met lichaamstaal: macro- en microlichaamstaal bepaalt status- rangorde in teams


Module 2: Vaardig in communicatie, stressbehendigheid. (Dag 2) ●● stressbehendigheid – tijdsbeheer ●● conflicten: preventie en de-escalatie ●● moeilijke boodschappen/gesprekken ●● kritiek geven en krijgen, klachten ●● vergadertechnieken Module 3: Coachingsvaardigheden. (Dag 3) ●● coachen van medewerkers ●● motivatietechnieken ●● teamcoaching Module 4: TeamSpirit. (Dag 4) ●● TeamActivatie via Overleg-Model ●● projectmatig werken (model MAGIE) ●● begeleiden van veranderingsprocessen ●● zelfcoaching: ontwikkelen persoonlijk stappenplan

Op het einde van deze vormingsdag kan je een opstart maken van een diversiteitsbeleid, dat kans maakt op een duurzame inbedding. }}3 februari van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 5 te 2000 Antwerpen Begeleiding: Els Haüser, psychotherapeut en diversiteitsconsultant € 70

Overzicht è Overzicht alfabetisch è

Methodiek Interactieve sessies met inzichtelijke oefeningen, casusbesprekingen en mogelijkheid tot het oefenen van communicatieve vaardigheden. Elke deelnemer maakt een zelfcoachingsplan met eigen leerdoelen en acties, dat tijdens de terugkomdag wordt gedeeld.

Welke invloed heeft de steeds meer divers wordende samenleving op mijn organisatie? Hoe ver kan een directie gaan om met diversiteit rekening te houden? Hoe kan je medewerkers versterken om zorgverlening/diensten aan te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond? Een visie op diversiteit, waarom is dat nodig? Hebben wij een taalbeleid nodig? Mijn organisatie staat open voor mensen met migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet? We bekijken het ABC van een diversiteitsbeleid. Welke argumenten zijn er om je organisatie te versterken met een diversiteitsbeleid? Welke beeldvorming heeft je onderneming momenteel in het omgaan met diversiteit? Hoe werk je aan een draagvlak binnen je onderneming? Hoe ga je om met weerstand? Wat zijn interculturele competenties?

ç Inhoud

Module 5: Terugkomdag. (Dag 5) Tijdens de terugkomdag worden de ervaringen van de deelnemers m.b.t de transfer van de opgedane kennis en vaardigheden geëvalueerd en bijgestuurd.

Diversiteit inbedden in het beleid van je organisatie

}}24, 27, 28, 29 maart en 21 april van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut € 400 (€ 375 cursusgeld + € 25 lunch)

vormingen voorjaar 2017 33


Leiding geven voor kortgeschoolden

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Leiding geven is geen evidentie; zeker niet als je daar nooit voor bent opgeleid; je kent het vak en hebt veel ervaring op de werkvloer maar dat is niet voldoende. Grote theorieën over leiding geven zijn niet aan jou besteed, en tegelijkertijd heb je heel wat te bieden. Deze opleiding biedt je enerzijds een kader van waaruit je aan de slag kan gaan als leidinggevende en anderzijds ook 4 intervisiemomenten met dezelfde groep om te groeien in je functie, door je case te brengen en hierover feedback te krijgen. Tijdens de basisopleiding van twee dagen komen volgende aspecten aan bod: 1) Verantwoord leiderschap hoe begin je er aan? Hoe kijk ik naar de groep die ik leid, naar mijn bedrijf, naar mijn team? Wat wil ik nog meer uitdragen naast mijn kennis? Wat is de bedoeling van mijn feedback naar mijn medewerkers en wat wil ik daarmee bereiken? 2) Optimaliseren van de communicatie zodat je je medewerkers meekrijgt en je een respectvolle relatie aangaat met hen. Hoe leer ik geven om mijn mensen? 3) Begeleiden van de medewerkers naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid door een aanpak op maat. 4) Leren reflecteren over jezelf om te groeien en te evolueren in leiderschap. Er voor zorgen dat je een professioneel klankbord hebt. En tegelijkertijd goed voor jezelf zorgen. Dit is geen theoretische opleiding. We werken interactief, met veel verschillende methodieken, in een sfeer van openheid en vertrouwen. Tijdens de intervisiemomenten werken we met praktijksituaties die iedereen zelf inbrengt: Wat gaat goed? Waar zit ik wat vast? Wat wil ik oefenen?

34 vormingen voorjaar 2017

}}20 en 27 januari (09u30 - 16u30), 21 februari en 17 maart (09u30 - 12u30) Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk Begeleiding: Kristin Meersschaert, educatief medewerker Zorg-Saam € 300 (€ 290 cursusgeld + € 10 lunch)

Mijn team heeft stress... wat nu? Verhoog het welbevinden van werknemers

Wil je als leidinggevende meer inzicht in hoe je medewerkers met stressklachten kan begeleiden? Wil je proactief ingrijpen om te voorkomen dat teamleden uitvallen met burn-out? Ben je bezorgd dat iedereen zich goed voelt en wil je graag aan meer werkvreugde bouwen. In deze vorming leer je hoe je je team kan begeleiden naar een andere manier van omgaan met stress. Hierbij leer je hoe een duurzame werkomgeving te creëren. Je ontwikkelt inzicht in de positieve effecten van erkenning geven en aandacht te hebben voor en het versterken van energiebronnen op het werk. Je leert hoe je met zelfzorg kan handelen en ontwikkelt inzicht in preventieve acties tegen burn-out. }}25 april van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A te 9000 Gent Begeleiding: Sofie Stiers, coach, counselor € 70


Versterk je team door je manier van communicatie Verbindende communicatie voor leidinggevenden

Wat je zegt en hoe je je uitdrukt maakt een wereld van verschil. In deze vorming hebben we aandacht voor de manier waarop je communiceert en de effecten van verbindende communicatie op de teamwerking. Hoe communiceer je nu? Hoe kan je een moeilijke boodschap geven? Hoe kan je met zelfzorg communiceren? De manier waarop je communiceert heeft invloed op de betrokkenheid van werknemers en het gevoel van gehoord/ begrepen te worden. Dit heeft ook invloed op het niveau van stress, werkt preventief tegen burn-out en stimuleert bevlogenheid.

ç Inhoud Overzicht è

}}9 mei van 09u30 tot 16u30 Cultuurconnect, Priemstraat 51 te 1000 Brussel Begeleiding: Sofie Stiers, coach, counselor € 70 Maximum: 12 deelnemers

Overzicht alfabetisch è

vormingen voorjaar 2017 35


Zorgzaam samenleven voor iedereen

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Elk kind welkom - Inclusief werken in de kinderopvang

Een zorgzame samenleving heeft ook en vooral aandacht voor de meest kwetsbaren in de maatschappij. Iedereen heeft recht op goede zorg. Hoe kunnen we de drempel van een ondersteuningsaanbod in de zorg zo laag mogelijk houden, ongeacht kenmerken als culturele achtergrond, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, gezinssamenstelling, inkomen, religie, handicap of gezondheidstoestand? Drempelverlagend werken zorgt voor een kwaliteitsverbetering voor iedereen! 36 vormingen voorjaar 2017

Meer en meer naar een inclusieve samenleving… een beweging die we niet kunnen en vooral niet willen tegenhouden. Van Dale definieert inclusie als “insluiting”, het tegenovergestelde van uitsluiting. Ook kinderopvang is inclusief, elk kind is welkom. En wat betekent dat in de praktijk? Tijdens deze vorming maken we kennis met de inclusieve kinderopvang: wat betekent inclusief zijn naar kinderen met een fysieke of mentale beperking toe? Welke voordelen heeft inclusief werken en welke drempels komen we nog tegen? We gaan samen op zoek naar manieren waarop we inclusie vorm kunnen geven in onze dagelijkse praktijk. }}26 april van 13u30 tot 16u30 Via Via Mechelen, Zandpoortvest 50 te 2800 Mechelen Begeleiding: Lindi Fourie, educatief medewerker Zorg-Saam € 35


Holebi en transgenders in de ouderenzorg

vormingen voorjaar 2017 37

Overzicht alfabetisch è

}}4 en 5 mei van 09u30 tot 16u30 Cultuurconnect, Priemstraat 51 te 1000 Brussel Begeleiding: Fanny Matheusen, sociaal pedagoog € 150

Overzicht è

}}2 juni van 13u30 tot 16u30 Vzw Het Roze Huis – Cavaria, Draakplaats te 2018 Antwerpen (op wandelafstand van Berchem station) Lesgever van KliQ vzw: vormings- en expertisecentrum over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit € 35

Superdiversiteit roept bij mensen onzekerheid op, verwarring, angst en weerstand. Zowel in het dagelijkse contact als in de zorg rijst de vraag hoe daarmee om te gaan. In deze vorming bieden we jou als hulpverlener een leidraad aan: het love & peacemodel. Het klinkt misschien wollig, maar dat is het zeker niet. In de vorming gaan we oefenen op vijf vaardigheden die van jou een held van een hulpverlener maken. Er is veel ruimte voor interactie en... voor jouw eigen heldenverhalen.

ç Inhoud

Holebi- en transgender ouderen zijn een vrij onzichtbare groep in onze samenleving. Ook zijzelf doorbreken die onzichtbaarheid niet altijd (graag). Binnen de zorgcontext verzwijgen holebien transgender ouderen niet zelden hun seksuele oriëntatie of transgender achtergrond, uit angst om bevooroordeeld benaderd te worden of niet de juiste zorg te krijgen. En omdat onbekend onbemind maakt, ontstaat een vicieuze cirkel. Precies daarom staan we in deze workshop stil bij de specifieke zorgbehoeften van holebi- en transgender ouderen. Waar liggen hun noden, waar liggen hun angsten, en waar komen die vandaan? En hoe kan je als zorgverlener drempelverlagend werken? Wat maakt zorgverlening ‘holebi- en transgender inclusief’? Op multimediale en interactieve wijze gaan we met deze vragen aan de slag. De workshop is geschikt voor eerstelijnsprofessionals in de residentiële zorg en de thuiszorg, alsook voor mantelzorgers.

Hoe word jij een held van een hulpverlener in een super diverse wereld?


Zorg-Saam zet haar deuren open op 23 april 2017 naar aanleiding van de Erfgoeddag met als thema “zorg”.

Erfgoeddag? Een kans! Want ook de geschiedenis van de zorg komt tijdens deze erfgoeddag aan bod. Hoe zag de zorgsector er vroeger uit? Hoe is dit geëvolueerd tot de zorg die we vandaag kennen? Welke sporen zien we hiervan terug in archieven en collecties? Maar vooral, hoe kunnen er bruggen worden geslagen tussen die twee werelden? Meer informatie over de Erfgoeddag vind je op: www.faronet.be

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Zorg-Saam zal samen met de andere organisaties van Ons op 23 april de deuren van de Engelenburcht in Tildonk open gooien. We blikken terug op de zorgende rol die zusters Ursulinen er vroeger opnamen en maken kennis met de huidige invulling door Ons. Meer informatie volgt op www.zorgsaam.be

Met het thema Zorg zoekt de erfgoedsector toenadering tot de zorgsector. Zo is dementie één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Op lokaal vlak kunnen erfgoedinstellingen heel wat betekenen voor de reminiscentiewerking. Er zit immers heel wat kennis en materiaal over de lokale geschiedenis bij musea, archieven, erfgoedbibliotheken en erfgoedorganisaties. Schud elkaar dus hartelijk de hand want de tijd is rijp om bruggen te slaan tussen beide sectoren.

38 vormingen voorjaar 2017


Grenzeloze inspiratie Zorg-Saam ontmoet regelmatig krachtige mensen die op een bewonderenswaardige manier hun steen bijdragen aan een zorgzame samenleving, zowel hier bij ons als wereldwijd. In deze rubriek stellen we hun initiatieven graag aan jullie voor.

Plaster House

Of hoe een droom van een jonge geëngageerde vrouw aan zoveel kinderen en hun families een zorgzame toekomst biedt! Meer informatie vind je op www.theplasterhouse.org

vormingen voorjaar 2017 39

Overzicht alfabetisch è

Deze vaststelling zette Sarah aan het dromen en momenteel staat er een prachtige nieuwbouw aan de rand van Arusha, gebouwd met veel passie: het Plaster House. Dit gebouw is een thuis voor meer

Het meest aangrijpende van dit project zijn de glimlachende gezichten van de kinderen, die dankzij dit initiatief een perspectief krijgen, een toekomst. Ze maken in het Plaster House vaak voor de eerste keer in hun jonge leven deel uit van een ondersteunende gemeenschap, waarin ze mogen zijn wie ze zijn. Voortaan zijn ze welkom in hun gezin, hun familie, hun dorp, hun stam.

Overzicht è

Sarah Rejman, een jonge moeder van drie dochters, van Australische origine, is dertien jaar geleden als vrijwilliger in Tanzania beland bij het Arusha Lutheran Medical Center (ALMC). Daar merkte ze dat kinderen na een operatie vaak niet herstelden zoals verwacht: Omdat hun ouders zich geen wekelijkse trip naar het hospitaal konden veroorloven voor de opvolging, of omdat er in de dorpen geen kinesisten zijn voor de nabehandeling of omdat er geen zuiver water en hygiënische voorzieningen zijn. Dus ondanks een geslaagde ingreep in het hospitaal, was er bij de jonge patiënten vaak geen of slechts zeer weinig verbetering te merken.

Daarnaast heeft het Plaster House ook een team van veldwerkers die meer dan dertig afgelegen dorpen bezoeken om ter plekke hulp te verlenen aan kinderen met een handicap en om hen zo nodig door te verwijzen naar het hospitaal en het Plaster House.

ç Inhoud

Onze medewerker Kristin Meersschaert werkte een aantal jaren in de sector ontwikkelingssamenwerking in Afrika aan de voet van de Kilimanjaro, in Arusha, Tanzania. Daar maakte ze kennis met het ‘Plaster House’, het Plaasterhuis. Dit initiatief houdt haar ook nu nog bezig, omwille van de unieke gedrevenheid die er leeft om kinderen zorgzaam te ondersteunen. Het is een huis waar kinderen vanuit heel Tanzania kunnen herstellen na corrigerende orthopedische chirurgie, plastische chirurgie of neurochirurgie voor een handicap. Een team van therapeuten en vrijwilligers bieden met veel liefde aan kinderen met een handicap de kans om er na een corrigerende ingreep weer helemaal bovenop te komen. Het kan gaan om operaties van hazenlippen, klompvoetjes, verbrande huid enzoverder.

dan 120 kinderen, 30 moeders, 10 huismoeders en een team van therapeuten en vrijwilligers. Een hele prestatie, als je weet dat er maar 48 bedjes zijn! De kinderen mogen er zo lang verblijven als nodig om te herstellen, soms zelfs verschillende jaren. Er wordt dagelijks les gegeven en er worden drie maaltijden per dag voorzien.


Vormingen voor jou Praktische informatie over het geplande vormingsaanbod

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Inschrijvingen Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via onze website: www.zorgsaam.be Indien je over de inschrijving vragen hebt, kan je ons telefonisch bereiken op 016/24 39 75 of via mail: zorgsaam@zorgsaam.be. Dadelijk na de online inschrijving ontvang je een bevestigingsmail, gevolgd door een factuur die we versturen naar het door jou opgegeven facturatieadres. De inschrijving is definitief na betaling van deze factuur.

Toegankelijkheid Indien je over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze locaties vragen hebt, kan je ons telefonisch bereiken op 016/24 39 75 of via mail naar zorgsaam@zorgsaam.be.

Betalingen De datum van betaling geldt als inschrijvingsdatum. We vragen je vriendelijk om te wachten op je factuur met daarop alle betalingsgegevens, alvorens te betalen.

Deelnemersprijs Zorg-Saam vzw houdt de deelnemersprijs zo democratisch mogelijk. We houden daarbij uiteraard rekening met een aantal vaste kosten zoals de huur van de lokalen en de honoraria van de 40 vormingen voorjaar 2017

vormingsmedewerkers. Voor personen met een vervangingsinkomen of zonder inkomen (hiervoor vragen wij een bewijs) zijn de prijzen bespreekbaar. Bij jaartrainingen kan je de betaling van de deelnemersprijs, mits overleg, in de tijd spreiden.

Bevestiging Na de betaling van de factuur ontvang je geen bevestiging meer. Je hoort enkel van ons indien de cursus niet kan doorgaan of bij onverwachte wijzigingen.

Wanneer gaat een vorming niet door? Wanneer een cursus onvoldoende inschrijvingen heeft of bij ziekte van een lesgever kunnen wij de cursus annuleren. We verwittigen de ingeschreven deelnemers enkele dagen voor de geplande startdatum en betalen uiteraard het reeds betaalde cursusgeld integraal terug.

Annulatievoorwaarden Kan je onverwacht niet deelnemen aan een vorming? - Langer dan 1 maand voor de startdatum van de vorming, betalen we het cursusgeld terug en rekenen we € 15 administratiekost aan. - Minder dan 1 maand voor de startdatum van de vorming, betalen we het cursusgeld niet terug. Je hebt wel de mogelijkheid om iemand in jouw plaats te laten deelnemen.


Vormingen voor jou Chronologische oplijsting

Overzichtskalender van open aanbod voorjaar 2017

Januari 19/01 20/01 20 & 27/01, 21/02 & 17/03 25/01 27/01

Locatie

Lindi Fourie

2000 Antwerpen

Lindi Fourie

3150 Tildonk

Mie Baert

2000 Antwerpen

Kristin Meersschaert

3150 Tildonk

Slecht nieuwsgesprek voeren Zelfzorg in de zorgsector Eutonie, je lichaam als kompas

Liesbeth Mattart

8000 Brugge

Hendrik Gaublomme

8500 Kortijk

Renild Van den plas

2390 Malle

vormingen voorjaar 2017 41

Overzicht alfabetisch è

23/01

Lesgever

Verbindende feed-back en kritiek geven Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen Plezier in je werk i.s.m. KVLV Leiding geven voor kortgeschoolden

Overzicht è

10/01

ç Inhoud

Deze kalender bevat een chronologisch overzicht van alle vormingsinitiatieven die reeds zijn ingepland bij het verschijnen van deze brochure. We krijgen soms de kans om extra initiatieven te organiseren, voornamelijk in samenwerking met partnerorganisaties. Deze vormingen kondigen we telkens op onze website www.zorgsaam.be aan.


Februari

Titel

Lesgever

Locatie

03/02

Diversiteit inbedden in het beleid van je organisatie Omdat schreeuwen toch niet werkt Kwaadheid als bron van energie Eutonie, je lichaam als kompas Omgaan met kritiek van de familie De overgang - menopauze Afhankelijk van zorg en toch mondig Module 3 van de Contactclown: de non-verbale clown Hooggevoelige kinderen in het ziekenhuis Verbindende communicatie in zorgrelaties: kennismakings 2-daagse Balanceren tussen veiligheid en vrijheid

Els Haüser

2000 Antwerpen

Sofie Stiers

2000 Antwerpen

An Michiels

3150 Tildonk

Renild Van den plas

9031 Drongen

Kristin Meersschaert

3150 Tildonk

Ann Meers

3150 Tildonk

Mieke Coeckelbergh

3150 Tildonk

Ton Kurstjens

3150 Tildonk

An Michiels

1090 Jette

Lindi Fourie

3150 Tildonk

Mieke Coeckelbergh

2000 Antwerpen

04/02 09/02 09/02 10/02 14/02 16/02 17, 18 & 19/02 21/02 23 & 24/02

Inhoud è

23/02

Maart

Titel

Lesgever

Locatie

09/03

Help, ik heb stress Timemanagement Ontdek je opvoedingsstijl Lichaamstaal in de zorg Zelfzorg: energetische bescherming Rouwen en loslaten in je leven

Sofie Stiers

3500 Hasselt

Erna Claes

9000 Gent

Veerle Gouwy

8000 Brugge

Vanessa Claeys

9800 Deinze

Baud Vandenbemden

3150 Tildonk

Dominieke Van Den Bossche

3150 Tildonk

Veerkracht opbouwen Over angstige, verdrietige en onrustige kinderen Dringende hulpverlening in niet levensbedreigende situaties in combinatie met reanimatie Roddelen Leiding geven in zorg en welzijn

Veerle Gouwy

2000 Antwerpen

Deborah Van De Velde

9000 Gent

Mie Baert

3150 Tildonk

Patty Leppens

1000 Brussel

Hendrik Gaublomme

3150 Tildonk

28/03

Kennismaking met psychiatrie: workshop in het museum Dokter Guislain

Mieke Coeckelbergh

9000 Gent

April

Titel

Lesgever

Locatie

26/04

Inclusie Mijn team heeft stress... Wat nu? Module 4 van de Contactclown: Spelen met muziek en klank Dementiekundige basiszorgverlener

Lindi Fourie

2800 Mechelen

Sofie Stiers

9000 Gent

Martine Bal

3150 Tildonk

Ellen Vandenbroeck

3018 Wijgmaal

10/03 10/03 10/03 14/03

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

15/03 17/03 21/03 21/03

24/03 24, 27, 28, 29/03 & 21/04

25/04 8, 29 & 30/04 27/04, 11/05 & 01/06

42 vormingen voorjaar 2017


Mei

Titel

Lesgever

Locatie

4 & 5/05

Hoe word jij een held van een hulpverlener in een super diverse wereld? Maaltijdgebeuren bij personen met dementie Versterk je team door je manier van communiceren Omgaan met moeilijk gedrag vanuit dementie Afscheid van het gezonde ik Balans werk versus prive` Goede afspraken maken goede vrienden

Fanny Matheusen

1000 Brussel

Marijke Vanderheyden

3150 Tildonk

Sofie Stiers

1000 Brussel

Mie Baert

1780 Wemmel

Mieke Coeckelbergh

3150 Tildonk

Erwin Vermesen

3150 Tildonk

Ellen Vandenbroeck

3150 Tildonk

08/05 09/05 15/05 16/05 22/05 30/05

Titel

Lesgever

Locatie

01/06

Hoe sta je iemand bij die in rouw is? Wat is rouw? Bioritme en nachtwerk Holebi en transgenders in de ouderenzorg De kunst van het piekeren Verwenmoment voor mantelzorgers

Els Haüser

2000 Antwerpen

Baud Vandenbemden

3500 Hasselt

Kliq vzw

2000 Antwerpen

Erna Claes

3150 Tildonk

Lindi Fourie en Kristin Meersschaert

3150 Tildonk

Constructief omgaan met verandering Je oordelen als leidraad voor zelfzorg

Patty Leppens

2000 Antwerpen

Lindi Fourie en Kristin Meersschaert

3150 Tildonk

01/06 02/06 02/06 9, 10 & 11/06 12/06 20/06

ç Inhoud

Juni

Overzicht è Overzicht alfabetisch è

vormingen voorjaar 2017 43


Vormingen voor jou Alfabetische oplijsting

Inhoud è

Afhankelijk van zorg en toch mondig...................... 13 Afscheid van het gezonde ik...................................... 17 Angstige, verdrietige en onrustige kinderen...........10 Balanceren tussen veiligheid en vrijheid................. 13 Balans werk versus privé..............................................25

ç Overzicht

Constructief omgaan met verandering...................22

ç Overzicht alfabetisch

Bioritme en nachtwerk............................................... 24

Diversiteit inbedden in het beleid van je organisatie.......................................................................33

De kunst van het piekeren.......................................... 21 ‘Dementie en nu’........................................................... 31 Dementiekundige basiszorgverlener........................ 15 De Overgang - Menopauze........................................ 12

Dringende hulpverlening in niet levensbedreigende situaties in combinatie met reanimatie............................................................... 12

Hoe sta je iemand bij die in rouw is? Wat is rouw?...................................................................16 Hoe word jij een held van een hulpverlener in een super diverse wereld?......................................37 Holebi en transgenders in de ouderenzorg...........37 (Hoog)gevoelige kinderen in het ziekenhuis...........11 Je oordelen als leidraad voor zelfzorg................... 20 Kennismaking met psychiatrie: workshop in het museum Dokter Guislain (Gent)........................14 Kwaadheid als bron van energie.............................. 20 Leiding geven in zorg en welzijn...............................32 Leiding geven voor kortgeschoolden..................... 34 Lichaamstaal in de zorg.............................................. 29 Maaltijdgebeuren bij personen met dementie...... 13 Mijn team heeft stress... wat nu?.............................. 34 Omdat schreeuwen toch niet werkt........................10

Elk kind welkom - Inclusief werken in de kinderopvang................................................................. 36

Omgaan met kritiek van de familie...........................27

Eutonie, je lichaam als kompas.................................23 Goede afspraken maken goede vrienden............. 30

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen..............................................11

Help! Ik heb stress?!......................................................22

Ontdek je eigen opvoedingsstijl..................................9

Hoe breng je slecht nieuws met zorg?.................. 28

Plaster House................................................................ 38

44 vormingen voorjaar 2017

Omgaan met moeilijk gedrag vanuit dementie....14


ç Inhoud

Plezier in je werk in samenwerking met KVLV, Vrouwen met vaart............................................19 Roddelen........................................................................ 29 Rouwen en loslaten in je leven.................................. 15 Timemanagement........................................................ 21 Veerkracht opbouwen.................................................22

Overzicht è

Verbindende communicatie in (zorg)relaties........ 26 Verbindende feed-back en kritiek geven................ 28 Versterk je team door je manier van communicatie................................................................35 Zelfzorg: energetische bescherming.......................18

Overzicht alfabetisch è

Zelfzorg... in de zorgsector.........................................25 Zorg-Saam - consulenten ‘Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’................. 31 Zorg-Saam zet haar deuren open op 23 april 2017 naar aanleiding van de Erfgoeddag met als thema “zorg”............................ 38

vormingen voorjaar 2017 45


Vormingen voor organisaties

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Praktische informatie voor een vorming voor organisaties Locatie

Aanvragen voor organisaties

Zorg-Saam is actief in gans Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je zorgt voor een aangepast lokaal, dat wil zeggen: voldoende ruimte, liefst met daglicht en voldoende verluchting, met het nodige didactisch materiaal. Zowel deelnemers als begeleiders vinden het prettig als er koffie, thee en water klaar staat.

Voor meer inlichtingen kan je ons steeds contacteren: ●● Zorg-Saam, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk ●● Telefonisch op het nummer 016/24 39 75 ●● Per email: aanvraag@zorgsaam.be

Aantal deelnemers

Neem tijdig contact op, want de agenda’s van onze lesgevers zijn gauw volzet.

Omwille van de kwaliteit van de vorming, houden we ons aan een maximum van 20 deelnemers per groep. Om een uitzondering te bekomen op deze regel, dien je ten laatste een week vóór de vorming contact op te nemen met Zorg-Saam. Wij staan deze uitzondering na overleg in bepaalde situaties toe.

Kostprijs Op aanvraag bezorgen we je een totaalprijs, rekening houdend met de concrete vormingsnoden van je organisatie. In de mate van het mogelijke kiezen we een lesgever die in de buurt van je organisatie woont, om de verplaatsingskost zo laag mogelijk te houden.

46 vormingen voorjaar 2017

Ben je tevreden, zeg het voort! Ben je niet tevreden, zeg het ons! Deze brochure is met de meeste zorg opgesteld. Vergissingen en fouten zijn echter menselijk, en wijzigingen zijn soms noodzakelijk of buiten onze wil.


Vormingen voor organisaties Aanbod

Overzicht alfabetisch è

vormingen voorjaar 2017 47

Overzicht è

Hierna geven we graag een opsomming van thema’s waarrond wij de voorbije jaren reeds vormingen hebben aangeboden in diverse organisaties. We komen met plezier ook bij jou een vorming rond deze onderwerpen verzorgen! Uiteraard trachten we deze vorming zo dicht mogelijk te doen aansluiten bij jullie concrete vormingsbehoeften. Maatwerk is dus een vanzelfsprekendheid.

ç Inhoud

Zou je één van de voorgaande vormingen uit deze brochure graag in jouw organisatie laten plaatsvinden, zodat een groep collega’s, familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers er samen aan kunnen deelnemen? Op jouw vraag komen we graag tot bij jou met onze vormingen. Al onze cursussen zijn praktijkgericht en interactief. We vertrekken vanuit de ervaringen van de deelnemers. In overleg zoeken we naar een geschikte datum om dit leermoment in jullie vertrouwde omgeving te organiseren.


Deskundige zorg Omgang met en opvoeding van (zorgen)kinderen Binnen dit thema kunnen we diverse deelaspecten behandelen. Wat volgt zijn enkele voorbeelden: Hoe ga je om met kinderen en welke opvoedingsstijl is best gepast? Hoe ga je om met als moeilijk ervaren kinderen? Wat is de impact van leer- of karakterstoornissen en hoe kan je er best mee omgaan?

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Omgaan met ouders in de kinderopvang of op school Hoe betrek je de ouders in de opvang of in de werking van de school? Een praktische workshop om van gedachte te wisselen en op zoek te gaan naar concrete en vooral bruikbare manieren om ouders een plek te geven in jouw opvang of school.

Omgang met ouderen Ouder worden brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Als zorgverlener speel je een belangrijke rol, zowel preventief als verzorgend. Wat volgt is een exemplarische opsomming van enkele thema’s die we kunnen aanbieden: eenzaamheid, actief ouder worden, levensvragen bij ouderen, omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag, ouderenmis(be)handeling, reminiscentie, ethiek in de ouderenzorg, seksualiteit en intimiteit bij ouderen.

Thuis in het rusthuis Wanneer een rusthuisbewoner zich thuis voelt in zijn of haar omgeving, heeft dat een positieve invloed op lichaam en geest. Wat kan je als hulpverlener doen om de rusthuisbewoner zich te doen thuis voelen?

De Chaos(s)temmer Ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds. ‘De chaos(s)temmer’ wil verzorgenden en mantel-

48 vormingen voorjaar 2017

zorgers inspireren om thuisbegeleiding van personen met een psychiatrische aandoening mogelijk te maken. Ook in situaties van complex gedrag. De boeiende website (www.chaosstemmer.be) is een initiatief van ESF, SPK vzw, Landelijke Thuiszorg, vormingscentrum HIVSET en Familiehulp. In de vorming besteden we aandacht aan complex gedrag enerzijds en aan communicatie anderzijds. Je kan een vormingspakket samenstellen op maat van jouw organisatie. Het betreft een maximum van vier dagen, die verspreid kunnen worden in de tijd.

Dementiekundige basiszorgverlener Ontwikkeld door het expertisecentrum dementie Vlaanderen De Vlaamse overheid koos ervoor om het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu’ verder te ontvouwen met als doel de dementiekundigheid van alle formele woonzorgactoren aan te scherpen. De dementiekundige basiszorgverlener is een eerste aanspreekpunt. Dementiekundige basiszorg biedt een antwoord op zowel fysieke, psychische als sociale noden van personen met dementie en houdt bovendien rekening met de mogelijkheden en noden van de mantelzorgers. De verantwoordelijkheid, de regie blijft zoveel mogelijk in handen van de persoon met de dementie en zijn mantelzorgers. Zorg-Saam heeft lesgevers die in 2015 zijn opgeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw om het opleidingsprogramma ‘dementiekundige basiszorgverlener’ te begeleiden (niveau verzorgenden en niveau bachelors). Zorg-Saam kan uiteraard de daarbijhorende attesten afleveren.

Dementie, veelzijdig belicht Zorg-Saam heeft doorheen de jaren een expertise opgebouwd rond het thema dementie. We stellen voor jullie graag een vorming op maat samen, voor beginners of gevorderden. Desgewenst gaan we in op een deelaspect van dementie waarrond jullie meer achtergrond zoeken.


Ziektebeelden in de kijker

Euthanasie, veelzijdig belicht

Zorg-Saam heeft een uitgebreid team van lesgevers met een diploma verpleegkunde. Zij volgen de laatste inzichten en kennis rond een divers pallet van ziektebeelden op, waardoor we jullie een boeiende vorming rond tal van ziektes kunnen aanbieden. Ofwel algemeen als introductie, ofwel inzoomend op een deelthema, voor gevorderden. Wat volgt is een exemplarische lijst van ziektebeelden waarrond we in het verleden reeds hebben gewerkt: ●● Parkinson, diabetes, incontinentie, niet aangeboren hersenletsel,… ●● CVS, fybromyalgie,… ●● Psychiatrische beelden zoals angststoornissen, trauma’s, depressie, psychose, stemmingsstoornissen,…

Euthanasie is het levensbeëindigend handelen, door een arts, op verzoek van een patiënt. Beslissingen rond euthanasie hangen samen met ethische vraagstukken en roepen hevige emoties op bij alle betrokkenen. Stof genoeg om vormingen op maat rond aan te bieden.

Diverse gezondheidsthema’s

Grenzen in de zorg

Zorg brengt veel (praktische) vragen met zich mee rond allerlei gezondheidsthema’s. Tijdens een informatieve sessie gaan we er graag dieper op in. Een aantal voorbeelden van thema’s zijn: Geneesmiddelengebruik- en misbruik, wondzorg, slapen en slaapproblemen, gezonde voeding en dieet, …

Het is niet evident om grenzen te accepteren en te respecteren. Hoe geef je je eigen grenzen aan en hoe respecteer je die van anderen? Zeker in de zorgverlening speelt dit thema, zowel voor de cliënten als voor de zorgverleners. We kunnen tijdens de vorming algemeen stilstaan bij dit thema of de focus verschuiven naar specifieke onderwerpen zoals ongewenste seksuele intimiteiten in de zorg of agressie.

Ons hele leven lijden we verliezen: kleine of grotere. Een groot verlies wordt ervaren bij het overlijden van iemand die je dierbaar is. Elk verlies brengt heel wat emoties teweeg. Elk verlies vraagt om verwerking. Zorg-Saam heeft degelijke expertise opgebouwd rond het thema rouw, waardoor we vormingen op maat binnen dit thema kunnen aanbieden.

Zelfzorg voor zorgverleners Hoe kan je als zorgverlener de zorgbalans in evenwicht houden? We verkennen samen hoe we zorg geven en ontvangen, zorg vragen en weigeren. We ontdekken hoe we met meer zelfzorg in ons leven en ons werk kunnen staan.

Ergonomisch denken in de zorg Het doel van deze cursus is alle mogelijke zelfinterventies, zowel thuis als op het werk, uit te werken, met als doel ieders welzijn te verbeteren. Uiteraard besteden we bijzondere aandacht aan de rug.

vormingen voorjaar 2017 49

Overzicht alfabetisch è

Rouw, veelzijdig belicht

Zelfzorg

Overzicht è

Palliatieve zorg beoogt niet jaren toe te voegen aan het leven maar leven aan de jaren of periode die mensen nog rest. Naast een aantal kaders wordt ook geoefend op basisvaardigheden en houdingen die vereist zijn in het zorgen voor en begeleiden van stervende mensen. We kunnen diverse deelaspecten van palliatieve zorg belichten.

De digitalisering is niet meer weg te denken uit de zorg. Ook de zorgbehoevenden en hun mantelzorgers krijgen er meer en meer mee te maken. Hoe kunnen zij er op een kritische manier mee omgaan?

ç Inhoud

Palliatieve zorg, veelzijdig belicht

Digitalisering in de zorgsector


Communiceren vanuit het hart Verbindende communicatie, veelzijdig belicht Zorg-Saam gelooft in de kracht van het concept verbindende communicatie binnen zorgrelaties. We kunnen een introductie aanbieden of een variant voor gevorderden. De vorming kan algemeen blijven, of specifiek ingaan op deelthema’s zoals assertiviteit, empathie, feedback geven en ontvangen, slecht nieuws boodschappen brengen, omgaan met emoties in de communicatie enz. We stellen graag samen met jou een geschikt pakket samen.

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

(H)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers Professionele zorgverleners versterken in hun omgang met mantelzorgers We ontdekken samen hoe we mantelzorgers van zorgbehoevenden kunnen (h)erkennen als volwaardige partners in de zorg. We zoeken uit hoe we oog kunnen hebben voor een gezonde balans tussen hun draagkracht en draaglast en hoe we de mantelzorgers kunnen ondersteunen. Uiteraard zullen de kneepjes van de verbindende communicatie daarbij goed van pas komen.

Maatwerk voor mantelzorgers We delen laagdrempelige informatie over rechten en plichten van mantelzorgers. We gaan op zoek naar ondersteuningsmogelijkheden om de rol als zorgverlener beter op te nemen en langer vol te houden. Uiteraard denken we ook aan zelfzorg voor de mantelzorgers. Afhankelijk van jullie specifieke vraag kan de inhoud van deze vorming variëren.

50 vormingen voorjaar 2017

Inspiratie voor zorgzaam leidinggeven Algemene leidinggevende vaardigheden en attitudes, toepasbaar in de zorgsector Leidinggevenden spelen een cruciale rol in een organisatie. Zij bewegen op het kruispunt van vakmanschap en beleid. Door deze sleutelrol is er niet alleen technische kennis nodig maar bovendien is de dagelijkse omgang met medewerkers een kritische succesfactor. Diverse aspecten van leiderschap kunnen aan bod komen: je eigen leiderschapsgedrag, communicatie, stress managen, coachen van medewerkers, motiveren van medewerkers, managen van conflicten, teams vormen, vergadertechnieken, functioneringsgesprekken houden, begeleiden van veranderingen,… Methodisch maken we gebruik van vormingen of intervisies.

Mentorschap voor verzorgenden De opleiding mentorschap is bedoeld voor verzorgenden (in de thuiszorg) die stagiairs begeleiden. Deze opleiding heeft als doelstelling: ●● aanleren van basishouding mentor ●● aanleren van technieken om een opleidingsplan op te stellen ●● inzicht verwerven in de fasen van het leerproces van een stagiair ●● aanleren hoe leerkansen te creëren ●● vaardigheden aanleren inzake communicatie ●● vaardigheden aanleren inzake feedback geven ●● vaardigheden aanleren inzake, observeren, interpreteren, reflecteren ●● aanleren opvolgen van vorderingen, rapporteren en bijsturen Deze opleiding is erkend als “Mentoropleiding met doelgroepvermindering” (FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg). Dit betekent dat ZorgSaam deze attesten kan afleveren aan de deelnemers van de vorming.


Teambegeleidingen rond kernthema’s van Zorg-Saam De leidinggevenden hebben een belangrijke rol om veranderingen in de organisatie te begeleiden. De medewerkers zullen nieuwe inzichten of vaardigheden sneller toepassen als ze daarin ondersteuning krijgen vanuit het beleid. Vanuit deze overtuiging, bieden we vormingen op maat aan zodat leidinggevenden samen met hun teams hun organisatiebeleid- en cultuur kunnen voeden rond de thema’s: ●● deskundige zorg ●● zelfzorg en werkbaar werk ●● verbindende communicatie ●● mantelzorg ●● diversiteit en kansarmoede

Zorgzaam samenleven, voor iedereen Maatwerk voor diverse doelgroep Zorg-Saam wil aan iedereen inspiratie rond zorgthema’s bieden. We stellen in overleg graag een vormingspakket op maat samen, voor groepen met een etnisch diverse achtergrond of voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Interculturaliteit in de zorg

Kansarmoede in de zorg

Overzicht è

We geloven in een krachtgerichte benadering van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Wat betekent dit voor de zorgverleners? Hiervoor staan we stil bij onze visie op armoede en de leefwereld van mensen in armoede. Wat zijn de drijfveren van de begeleider, versus de noden en de verwachtingen van de hulpvrager? Wat is onze rol en het effect er van? Een boeiende zoektocht!

ç Inhoud

We leven in een superdiverse samenleving en ook in de zorgsector merken we dit. De diverse achtergronden van de cliënten stellen de zorgverleners voor de nodige uitdagingen. Tijdens deze opleidingen werken we op een ervaringsgerichte manier aan jullie interculturele competenties. Interculturele communicatie is daar een belangrijk onderdeel van.

Overzicht alfabetisch è

vormingen voorjaar 2017 51

Brochure voorjaar17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you