Page 1

Vormingen Najaar 2017


Vormingen Najaar 2017


รง Inhoud รง Overzicht รง Overzicht alfabetisch

Colofon Deze brochure is een uitgave van Zorg-Saam vzw Engelenburcht - Kruineikestraat 5 - 3150 Tildonk Tel. 016/24 39 75 www.zorgsaam.be Rek nr: BE67 7300 0410 2587 Ondernemingsnr: BE0439502347 Samenstelling Eline Claus, Kristin Meersschaert Teksten Vormingsmedewerkers, Kristin Meersschaert, Eline Claus Lay-out Studio Ons Fotomateriaal Carl Vandervoort VU: Anne Dedry, directeur Zorg-Saam vzw Verschijnt 2x per jaar Gedrukt op milieuvriendelijk papier. 2 vormingen najaar 2017


Inhoudstafel }} Zorg-Saam

vzw: wie zijn we en wat doen we?  p.  4

}} Meerdaagse

trainingen

2017  p. 6 }} Vormingen

voor jou  p.  11

Aanbod  p. 11 Deskundige zorg }} 1. Omgang met en opvoeding van (zorgen) kinderen }} 2. Omgang met ouderen }} 3. Welzijn en gezondheid }} 4. Verlies, palliatieve situaties en rouw

Zelfzorg }} 1. Voor iedereen }} 2. Voor professionals in de zorg

Overzicht è

Communiceren vanuit je hart Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers Inspiratie voor zorgzaam leiding geven Zorgzaam samenleven voor iedereen Praktische informatie over het geplande vormingsaanbod  p.  42 Chronologische oplijsting  p.  43 Alfabetische oplijsting  p.  46

Overzicht alfabetisch è

}} Vormingen

voor organisaties  p.  48

Aanbod  p. 48 Deskundige zorg Zelfzorg Communiceren vanuit het hart (H)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers Inspiratie voor zorgzaam leiding geven Zorgzaam samenleven voor iedereen Praktische informatie voor een vorming voor organisaties  p.  53

vormingen najaar 2017 3


ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

“Wil je bij jou op locatie een boeiende titel uit deze brochure organiseren? Of een vorming op maat? We komen graag tot bij jouw groep van geinteresseerden, mantelzorgers, vrijwilligers of collega’s. Tarieven, aanvragen en inlichtingen via aanvraag@zorgsaam.be of via 016/24 39 75.”

Zorg-Saam vzw: wie zijn we en wat doen we? Menselijke verbondenheid uit zich in ‘zorgen voor elkaar’. Zorg-Saam is een vormingsinstelling, gespecialiseerd in zorg, die inspireert tot meer autonomie en mondigheid van personen met een zorgbehoefte en hun omgeving. Tegelijk beweegt Zorg-Saam de zorgverleners tot een respectvolle benadering van personen met een zorgbehoefte en versterkt Zorg-Saam de draagkracht van informele en professionele zorgverleners. Daarvoor ontwikkelt Zorg-Saam kwaliteitsvolle vormingen: met aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving en de toenemende diversiteit. Zorg-Saam speelt daarbij in op de actuele noden in de zorg. Zowel geïnteresseerden, zorgverleners als organisaties zijn bij ons welkom. Onze vormingen worden verzorgd door een enthousiast team van professionele vormingswerkers. Zij hebben zich gespecialiseerd in minstens één van onze thema’s en hebben door opleiding of professionele erva-

4 vormingen najaar 2017

ring een sterke voeling met het thema ‘zorg’. Halfjaarlijks komt er een nieuwe brochure uit. Ons open vormingsaanbod is toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Op pagina 43 vind je een chronologische en op pagina  46 een alfabetisch overzicht van deze vormingen. De vormingen zijn gepland op verschillende locaties verspreid over Vlaanderen en Brussel. Hierbij houden we rekening met de bereikbaarheid en de aangename sfeer van de locatie. Zorg-Saam heeft ook een eigen vormingslokaal. We plannen heel wat vormingen op deze unieke locatie, gevestigd op de zolder van de Sociale Campus Engelenburcht in het centrum van Tildonk. Deze zaal “Isala” verhuren we ook aan geïnteresseerden. Als je dus op zoek bent naar een aangename rustgevende locatie voor een vorming, training of opleiding, dan kan je er terecht. Meer info omtrent de huur en beschikbaarheid van deze zaal vind je op onze website www.zorgsaam.be of contacteer Zorg-Saam via: aanvraag@zorgsaam.be of 016/24 39 75


e Op onze websit e maken www.zorgsaam.b itiatieven gsin we extra vormin nen na het plan bekend die we in e brochure. dez verschijnen van

ç Inhoud

~~ Wil je ons aanbod graag laten plaatsvinden in jouw team, organisatie of instelling? Dat kan! Op jouw vraag komen we tot bij jou met onze vormingen, van West-Vlaanderen tot Limburg en Brussel. In overleg zoeken we naar een geschikte datum om dit leermoment in jullie vertrouwde omgeving te laten plaatsvinden. Of heb je nood aan een vormingsaanbod op maat? Dan kan je ons natuurlijk ook contacteren om je vormingsbehoefte toe te lichten. We gaan samen op zoek naar een gepast aanbod. Onze medewerkers laten dit met de grootste zorg aansluiten bij je prioriteiten. Je vindt hierover meer informatie op pagina 53.

Overzicht è Overzicht alfabetisch è

Veel leerplezier!

Het Zorg-Saam team, Anja, Ann, Anne, Conny, Eline, Ellen, Kristin, Lindi en Mieke

vormingen najaar 2017 5


ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Meerdaagse trainingen 2017

Verbindende Communicatie in zorgrelaties Zorg-Saam biedt dit najaar twee mogelijkheden om een training verbindende communicatie te volgen.

Driedaagse zomertraining in samenwerking met Kazerne Dossin in Mechelen “Kazerne Dossin in Mechelen vertrekt vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus, om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie. Daarnaast wil Kazerne Dossin ook een analyse maken van groepsgeweld in de samenleving, als mogelijke opstap naar genocides. Aldus opgevat, draagt dit museum fundamenteel bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.”

6 vormingen najaar 2017

Zorg-Saam en Museum Kazerne Dossin in Mechelen slaan de handen in elkaar om deze vorming verbindende communicatie te laten doorgaan in het unieke decor van dit museum: Omdat we ons als organisaties verbonden weten in het opkomen voor een zorgzame samenleving, een maatschappij waarin burgerzin en de verdediging van individuele basisvrijheden belangrijk is. Omdat we er van overtuigd zijn dat verbindende communicatie hiervoor belangrijk is. In het programma zit een gegidste rondleiding van twee uur in het museum inbegrepen. }} Maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 augustus 2017, telkens vanaf 09u30 tot 16u30 }} Vergaderzaal in Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen }} Begeleiding: Kristin Meersschaert, educatief medewerker van Zorg-Saam vzw, gespecialiseerd in de thema’s verbindende communicatie en sociale vaardigheden. Vanuit haar eigen enthousiasme over verbindende communicatie neemt ze de deelnemers mee op stap. Een boeiende verkenning!


€ 256 (€ 225 voor de begeleiding van de vorming + € 16 gegidste rondleiding + € 15 voor drie broodjeslunches) Maximum 12 deelnemers Desgewenst kan je overnachten in Mechelen. We kunnen jullie volgende mogelijkheden aanraden: 1. Jeugdherberg: HiHostel Mechelen, Zandpoortvest 70, 2800 Mechelen Voor beschikbaarheid en prijzen: 015/27 85 39 of hihostelzandpoort@gmail.com of via: www.jeugdherbergen.be 2. Hotel: Hotel Elisabeth, Goswin de Stassartstraat 26-28, 2800 Mechelen Voor beschikbaarheid en prijzen: info@elisabeth-hotel.be of via: www.elisabethhotel.be

Verbindende communicatie en kritiek Vier bouwstenen: objectieve waarneming, gevoel, behoefte en duidelijk verzoek ●● Drie processen: zelf-empathie, verbindende eerlijkheid en empathie met de ander ●● Bouwen met kritiek: }} Wat maakt het moeilijk om kritiek aan te nemen (vervreemdende communicatie)? }} Hoe kunnen we omgaan met kritiek? }} Hoe kunnen we zelf onze kritiek vormgeven? Verbindende communicatie en assertiviteit ●● Het belang van zelf-empathie: Bewust worden van onze eigen gevoelens en behoeften en stilstaan bij wat het soms moeilijk maakt om assertief te zijn ●● Groeien in assertiviteit: }} Duidelijke verzoeken richten }} ‘Nee’ zeggen op een verzoek van de ander }} Omgaan met een ‘nee’ van de ander ●●

vormingen najaar 2017 7

Overzicht alfabetisch è

Inhoud van beide trainingen: Omgaan met anderen gaat niet altijd even vlot. Soms raken we in conflict of blijven we met een hoop ‘ambetante’ gevoelens zitten. Dit kan nadelig zijn voor de kwaliteit van onze relaties. Of het kan er toe leiden dat we onze doelen moeilijker bereiken. Communicatie raakt dus aan het geluk en de levenskwaliteit van onszelf, en tegelijk van onze omgeving.

We behandelen de volgende deelthema’s van verbindende communicatie tijdens de trainingen:

Overzicht è

}} 11, 18 november en 2 en 9 december, telkens vanaf 09u30 tot 16u30 }} Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk }} Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker van Zorg-Saam vzw, gespecialiseerd in de thema’s verbindende communicatie en sociale vaardigheden. Vanuit haar eigen enthousiasme over verbindende communicatie neemt ze de deelnemers mee op stap. Een boeiende verkenning! € 320 (€ 300 cursusgeld+ € 20 voor vier broodjeslunches) Maximum 12 deelnemers

We zijn Marshall Rosenberg bijzonder dankbaar dat hij zijn levenswerk aan deze vragen heeft gewijd. Hij heeft zijn bevindingen vormgegeven in het model van Geweldloze of Verbindende Communicatie (VC). Tijdens deze trainingen ontdekken we samen dit model. We leren de bouwstenen en de basisprocessen ervan kennen en gaan daar vervolgens intensief mee aan de slag. Tijdens deze interactieve vorming komen doorheen diverse oefeningen jouw eigen praktijkvoorbeelden ruimschoots aan bod.

ç Inhoud

Vierdaagse training in de Engelenburcht te Tildonk

Dit besef drijft ons om tijdens deze training stil te staan bij onze gebruikelijke manier van communiceren. En dat kan al eens afwijken van hoe we graag zouden willen communiceren. Wat maakt het soms zo moeilijk om op een effectieve, verbindende manier in gesprek te gaan? Wat kan ons helpen opdat we onze gesprekken met prettigere gevoelens kunnen afronden? Hoe kunnen we onze gesprekken vormgeven, rekening houdend met de behoeften van alle betrokken partijen?


Verbindende communicatie en empathie ●● Rekening houden met de anderen ●● (In)leven met Empathie: omgaan met boze of gekwetste reacties, aandacht voor de gevoelens en behoeften van de ander

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Verbindende communicatie als kompas ●● Gevoelens en behoeften als drijvende kracht in je leven en je relaties ●● Koers bepalen met zelf-empathie: Wat is belangrijk in mijn leven en welke strategieën kunnen mij helpen om daar vorm aan te geven?

Ik kan de opleiding Verbindende Communicatie aan iedereen aanraden die wenst zicht te krijgen op zijn emoties en behoeften en deze op een verbindende manier wenst te communiceren aan zijn omgeving. Je krijgt letterlijk praktische tools en oefeningen aangereikt om hiermee aan de slag te gaan en je verantwoordelijkheid op te nemen. Vanuit verbindende communicatie in verbinding treden helpt enorm om een duidelijke boodschap over te brengen, vanuit jezelf, zonder je omgeving het gevoel te geven oorzaak te zijn van jouw gevoel. Het werkt! Dankuwel Zorg-Saam.

Getuigenis van Jozefien Vanmolkot, deelnemer training Verbindende Communicatie

Zorgzaam omgaan met rouwenden Gebundelde takken kan je niet breken (Afrikaans spreekwoord) Verlies hoort bij het leven en bij mens-zijn. En toch kan het ons serieus uit balans brengen. Ook de nood aan steun van anderen en het elkaar willen steunen in moeilijke tijden hoort bij ons mens zijn. Maar we voelen ons vaak onwennig en onzeker. Het laatste dat we zouden willen, is het allemaal nog veel erger maken voor de rouwende! In deze achtdaagse intensieve training leren we aan de hand van eigen ervaringen hoe we op weg kunnen gaan met rouwenden (van jong tot oud). Korte theoretische inleidingen met achtergrondinformatie worden afgewisseld met veel oefeningen en opdrachten. De nadruk ligt op het zelf aan de slag gaan, uitproberen en opdoen van ervaringen. Programma Thema’s die aan bod komen: ●● Wat is rouwen? Hoe komt het dat we rouwen? ●● Waar laat de last van rouw zich voelen? ●● Rouwen: hoe doen wij dat? ●● Wat is normale rouw en wat is gecompliceerde rouw? ●● Hoe kunnen we rouwenden ondersteunen bij het (her)ontdekken van hun krachtbronnen? ●● Wat is er anders bij kinderen en bij ouderen? ●● Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zelf niet kopje onder gaan? Deze vorming richt zich naar zorgverleners die als vrijwilliger of als professional te maken krijgen met mensen in een verliessituatie en die zich willen bekwamen in het ondersteunen van rouwenden. Deelnemers zijn bereid te leren uit eigen ervaringen, in interactie met anderen.

8 vormingen najaar 2017


}} 19 en 26 oktober, 9, 16, 23 en 30 november; 7 en 21 december 2017, telkens van 09u30 tot 16u30 }} Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel (tussen Brussel Centraal en Brussel Zuid). }} Begeleiding: Gerke Verthriest, existentieel experiëntieel therapeute, rouwtherapeute en vormingswerkster. € 580 Deelnemers krijgen een attest van deelname. Maximum 16 deelnemers

echtheid ontstaat herkenning en ontroering bij het publiek. We hoeven niet perfect te zijn en mogen de controle loslaten. De spontaniteit van de clown laat alles borrelen en bruisen: spelen maar!

Kennismaking met de Contactclown: Vier modules

Module 2: De clown danst Voor de clown is het lichaam een belangrijk instrument. Ieder lichaam heeft haar specifieke kenmerken en eigen-aardigheden. Hoe beweeg je? Hoe gebruik je je lichaam? In deze module ligt de focus op het fysieke spel vanuit beweging en dans. Beweging is de motor om je clown tot uitdrukking te brengen. We vertrekken vanuit gekende bewegingen die we langzamerhand uitbreiden. Je wordt uitgenodigd om op ontdekking te gaan en de humor en de speelsheid op te zoeken in de beweging. Spelen met timing, ritme, klein en groot, hilarisch en poëtisch komen aan bod. Verschillende muziekgenres nodigen uit tot spel. Ben je zo soepel als een elastiek of stijf als een hark? Jouw dansclown mag er helemaal zijn. Jij speelt en beweegt zoals je bent en every-body is welkom! }} 24, 25 en 26 november, telkens van 10u30 tot 17u30 }} Begeleiding: Martine Bal, contactclown }} Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk € 225 Deze module kan enkel gevolgd worden na deelname aan module 1 of als je clownservaring hebt. Maximum 14 deelnemers

vormingen najaar 2017 9

Overzicht alfabetisch è

Module 1: Basis Clownerie De kracht van een clown zit in het onvoorwaardelijk ‘ja’ zeggen tegen alles wat zich aandient. Zijn openheid nodigt uit om je te laten zien in je kracht én in je kwetsbaarheid. Hij incasseert en accepteert wat er gebeurt: zo is het! Op die manier kan de clown jou inspireren om op een liefdevolle en speelse wijze contact te maken met de bron van het leven, je hart. Je verzint, probeert, verrast, durft en beleeft en je gaat spelen vanuit jouw energie, creativiteit en eigenheid. We laten ons door de puurheid van het kind inspireren om dichter bij de clown te komen en zo ook bij onszelf. Vanuit deze transparantie en

Overzicht è

De eerste module is een verplichte module, hier krijg je een degelijke basis en maak je kennis met de diverse mogelijkheden van de contactclown. Daarna kan je een keuze maken uit de drie volgende modules, naargelang interesse. Indien je de vier modules volgt, heb je een degelijke basis meegekregen waar je verder mee aan de slag kan.

ç Inhoud

Tijdens het modulair systeem van de Contactclown kunnen deelnemers kennis maken met de contactclown en wat deze kan betekenen in contact met personen met dementie, met personen met een beperking of gewoon met de wereld rondom hen.

}} 27, 28 en 29 oktober, telkens van 10u30 tot 17u30 }} Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk }} Begeleiding: Martine Bal en Ton Kurstjens, beide contactclown € 225 Maximum 14 deelnemers


ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Module 4: Spelen met muziek In deze module gaan we spelenderwijs onderzoeken en ontdekken hoe we met klank en muziek ons spel kunnen ondersteunen en verrijken. Onze stem is daarbij een interessant instrument met zeer veel mogelijkheden. Iedereen heeft een unieke stem met een eigen klankkleur. Met je stem kan je zingen maar er is nog zoveel meer. We gaan ook aan de slag, tokkel, trommel en zwier met muziekinstrumenten. Dit kan een gitaar, mondharmonica, accordeon zijn of kleine slag-, schud- en blaasinstrumentjes. Je kan ook zelf iets meebrengen.

Module 3: De non-verbale Clown De clown brengt ons dichter bij ons gevoel en onze intuïtie. Hij wil ontdekken, zich verwonderen en zijn enthousiasme delen als een klein kind. Een clown toont zijn opwinding en plezier vanuit zijn hele lijf en mimiek: flonkerende pretoogjes, een ondeugende glimlach, gespreide armen om te ontmoeten,… Het zegt zoveel meer dan woorden, die ons vaak weghalen van wat we diep van binnen voelen en willen tonen. Samen gaan we op onderzoek waar de verschillen zitten in het verbale en non-verbale. Bovendien zullen we ontdekken dat het gebruik van klank juist weer heel ondersteunend kan zijn! }} 2, 3 en 4 februari 2018, telkens van 10u30 tot 17u30 }} Begeleiding: Ton Kurstjens, contactclown }} Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk € 225 Deze module kan enkel gevolgd worden na deelname aan module 1 of als je clownservaring hebt. Maximum 14 deelnemers

10 vormingen najaar 2017

}} 20, 21 en 22 april, telkens van 10u30 tot 17u30 }} Begeleiding: Martine Bal, contactclown }} Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk € 225 Deze module kan enkel gevolgd worden na deelname aan module 1 of als je clownservaring hebt. Maximum 14 deelnemers

Voor mij persoonlijk was de driedaagse eerste module een intensieve en leerrijke ervaring die mij dichterbij mezelf bracht. Het kind in jezelf naar boven laten komen. Het mogen en kunnen handelen, enkel vanuit gevoel. Niets moet, alles kan en is daarmee heel écht. Het ervaren hoe dit mensen kan raken. Vrolijkheid en plezier vervulden de kamer en bracht iedereen dichterbij elkaar vanuit een veilig gevoel. En dat is precies wat ik hoop verder te kunnen doen. Niet alleen met de mensen waarmee ik werk, maar gewoon om een lach te toveren op ieders gezicht en meer in verbinding te staan met elkaar.

Getuigenis van Hanne Leen; deelnemer van Kennismaking met de Contactclown


Vormingen voor jou Aanbod Deskundige zorg

Als baby’s konden praten

Overzicht alfabetisch è

vormingen najaar 2017 11

Overzicht è

In de zorg heb je een breed gamma aan ervaringen, inzichten en vaardigheden nodig om met elkaar om te gaan. Zorg-Saam wil de deskundigheid van informele zorgverleners en professionals versterken. De thema’s van deze vormingen zijn uiteenlopend. We bieden ze aan in vier clusters: Omgang met en opvoeding van (zorgen)kinderen, omgang met ouderen, welzijn en gezondheid en tot slot verlies, palliatieve situaties en rouw.

Natuurlijk praten baby’s al. Ze zijn veel competenter dan algemeen wordt aangenomen. Soms is het jammer voor hen dat ze helemaal anders praten dan volwassenen. Daardoor is het niet altijd makkelijk ze juist te begrijpen. In de levensfase waarin de basis van de persoonlijkheid gevormd wordt, is de mens volledig aangewezen op het inlevingsvermogen van zijn omgeving. Bewust herinneren we ons van deze periode zo goed als niets. Onbewust wordt alle informatie ongefilterd opgeslagen. Een flinke dosis gezond verstand en durven luisteren naar je hart, aangevuld met uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, kunnen je al een heel eind op weg helpen om het jonge kind beter te verstaan. In deze vorming worden een aantal begrippen uit de ontwikkelingspsychologie toegelicht en getoetst aan de praktijk: orale fase, zuigbehoefte, huidhonger, symbiose, scheidingsangst, individuatie, hechting en lichaamstaal. Meer concreet

ç Inhoud

1. Omgang met en opvoeding van (zorgen) kinderen


zullen we het ook hebben over het belang van lichaamscontact en oogcontact, communiceren in de non-verbale ruimte, vertrouwen op de signalen van het kind, omgaan met huilen en het vermogen om hechte intieme relaties aan te gaan. }}10 oktober van 09u00 tot 12u00 CC Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel Begeleiding: Jürgen Peeters, Aware Parenting Instructor € 35

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Democratische discipline Opvoeden zonder straffen en belonen “De diepere oorzaak van de meeste gedragsproblemen is eerder een gebrek aan verbondenheid dan een gebrek aan discipline.” Aletha Solter Straffen en belonen blijkt in sommige situaties een handige manier om het ‘gewenste’ gedrag te verkrijgen bij kinderen. In vele gevallen zijn er echter alternatieven en kan dit perfect vermeden worden. We bekijken hoe we de interne motivatie van het kind kunnen benutten als motor van zijn of haar ontwikkeling. In deze vorming worden handvaten aangereikt om kinderen te disciplineren op een manier die tegelijk ook de band met het kind positief versterkt. Verder verdiepen we ons in de drie belangrijkste redenen van probleemgedrag bij kinderen. }}10 oktober van 13u00 tot 16u00 CC Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel Begeleiding: Jürgen Peeters, Aware Parenting Instructor € 35

Eenvoudig opvoeden Kinderen hebben in deze jachtige maatschappij veel materiële spullen, veel keuzes en weinig vrije tijd. Kinderen vragen eerst en vooral ruimte en vrijheid om hun unieke persoonlijkheid te ontwikkelen. Hoe kunnen we terug oog krijgen voor de rijkdom van het innerlijk van een kind en wat het kind echt van ons vraagt? Vorming met een stukje theorie over het wezen (de ziel) van het kind en wat het kind nodig heeft om terug ‘echt’ kind te kunnen zijn en zo op een natuurlijke en eenvoudige manier zijn ziele-ontwikkeling te volgen. We geven veel praktische tips mee om van onrust naar rust te gaan, ritmes en rituelen inlassen, ontspannen gezamenlijke maaltijden nuttigen. Ook hoe je in rust kan omgaan met kinderen. We bekijken de evolutie van het natuurlijke spel bij een kind en het verschil wanneer het niet beïnvloed wordt door multimedia. Multimedia geeft het kind een eindeloze stroom van informatie en prikkels waardoor het vanuit zichzelf moeilijk in beweging komt. Je krijgt veel inspiratie en ideeën zodat er een nieuwe wereld kan openen voor jezelf en het kind, een vrijere wereld, een wereld waarin we onze beginidealen en dromen terugvinden. We verwerken de verschillende onderdelen telkens op een kunstzinnige manier. Geen kunstzinnige voorkennis vereist. }}7 december van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Anja Moelans, De Kleine Johannes vzw € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Omgaan met verschillende karakters ‘Extreem gedrag’ wordt vaak verward met pathologisch gedrag (adhd, autisme,…). In deze vorming verkennen we een aantal ‘gezonde’ persoonlijkheidskenmerken, met een scherp kantje. 12 vormingen najaar 2017


Soms zal een kind bepaalde gedragsvormen sterker ontwikkelen om voordelen te halen, actiepatronen om zich ‘beter, sterker’ te voelen: extreem koppig, boos, triestig, mondig, beweeglijk,… We verkennen 4 gedragspatronen: ●● sterke binding met emotie en emotionele chantage; ●● sterke binding met rede en de drang naar discussie; ●● sterke binding met lichaam en zijn sterke beweeglijkheid; ●● sterke binding met begrijpen en extreme koppigheid.

Wat kunnen wij voor deze kinderen doen? Hoe kunnen we hen beter begrijpen en hen helpen om beter om te gaan met hun grote gevoeligheid? In deze workshop, geschikt voor zowel ouders als leerkrachten, krijg je talloze voorbeelden uit de praktijk en praktische tips en adviezen voor dagelijkse toepassing.

}}22 september van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

“Wil je bij jou op locatie een boeiende titel uit deze brochure organiseren? Of een vorming op maat? We komen graag tot bij jouw groep van geinteresseerden, mantelzorgers, vrijwilligers of collega’s. Tarieven, aanvragen en inlichtingen via aanvraag@zorgsaam.be of via 016/24 39 75.” vormingen najaar 2017 13

Overzicht alfabetisch è

}}16 november van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: An Michiels, therapeute gespecialiseerd in het omgaan met hooggevoeligheid € 70

Overzicht è

Inhoud ●● ‘storend’ gedrag beter beantwoorden; ●● geïnspireerd aan de slag met het observeren van kinderen; ●● vier bindingspatronen onderscheiden; ●● grensoverschrijding naar negatief gedrag vlugger leren detecteren.

Hooggevoelige kinderen: Wat zijn de kenmerken en hoe ga je ermee om? Deze kinderen hebben een fijngevoelig zenuwstelsel waardoor de prikkels uit hun omgeving een diepe indruk op hen maken. Hierdoor hebben ze meer tijd en rust nodig om deze indrukken te verwerken. Vaak zijn ze zich daar niet van bewust of krijgen ze daar, door hun drukke programma, de kans niet toe. Als gevolg daarvan voelen ze irritatie; worden prikkelbaar en overbeweeglijk of juist gesloten en somber. Maar, afhankelijk van de manier waarop ermee omgegaan wordt, kan hun grote gevoeligheid ook als een mooi talent beschouwd worden, zodat ze kunnen opgroeien tot bewuste en gelukkige volwassenen.

ç Inhoud

Elk patroon heeft zijn positieve uitstraling, elk patroon heeft zijn negatieve randgebieden, zijn extreme polen. Maar vooral, elk karakter heeft zijn eigen taal. Soms moet je kort en duidelijk reageren, soms vanuit je gevoel, soms moet je uitleg geven en soms weer niet. Elk patroon heeft zijn eigen logica. Kennis en inzicht maakt je interventie efficiënt en vooral minder vermoeiend.

Omgaan met hooggevoeligheid bij kinderen


2. Omgang met ouderen

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Ethiek in de ouderenzorg Zorg voor zorgbehoevende ouderen, er komt heel wat bij kijken. Het is niet eenvoudig om deze ouderen de zorg te geven die nodig is. De ene keer is het nodig om de zelfredzaamheid te bevorderen, de andere keer is het beter om begrip te tonen voor hun passiviteit in het leven. Ook dien je als zorgverlener te aanvaarden dat de afhankelijkheid van de oudere alleen maar zal toenemen, dat terug autonoom en onafhankelijk worden niet meer kan. Comfortzorg is dan een mogelijkheid. Kortom, ethische vraagstukken behoren tot de realiteit van elke dag in de ouderenzorg: sondevoeding, fixatie, stoppen van een behandeling, discretie, deuren op slot of niet… In hoeverre en op welke manier gaan we in overleg over al deze zaken? Welke waarden en normen hanteren we en welke rol spelen ze in onze besluitvorming? We gaan hiermee aan de slag vanuit de eigen problematiek en casussen van de deelnemers. Tijdens de vorming wordt structuur voor een ethisch overleg aangereikt. }}28 september van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Mieke Coeckelbergh, educatieve medewerker Zorg-Saam € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Aandacht voor levensvragen van ouderen Als zorgverlener kom je regelmatig in contact met ouderen die bezig zijn met de zin van hun leven. Soms stellen ze deze vragen naar zin (levensvragen) ronduit, maar veel vaker zijn ze verpakt in een opmerking of bepaald gedrag. ‘Waarom moet dit mij nu overkomen?’ ‘Waarom leef ik nog? Ik ben anderen enkel nog tot last.’ ‘Ik zal blij zijn als de Heer me komt halen, ik ben zo moe.’ Bij dit soort vragen en verzuchtingen sta je vaak met je mond vol tanden. Wat zeg je wanneer iemand zich afvraagt wie er nog op hem zit te wachten? Hoe steun je een cliënt/bewoner die verzucht dat het leven niet meer de moeite waard is? De volgende thema’s komen aan bod: Op welke manier zijn ouderen bezig met de zin van hun leven, welke levensvragen hebben ze zoal? Hoe ontstaan die? Hoe herken je de levensvragen die achter opmerkingen en verzuchtingen van de oudere kunnen schuilen? Hoe kun je omgaan met de levensvragen die je in je eigen situatie tegenkomt? Wat zijn concrete tips? Deze vorming richt zich naar iedereen die zorg biedt aan ouderen, in de thuissituatie of in zorginstellingen. }}19 september van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 70

14 vormingen najaar 2017


Intimiteit en seksualiteit bij ouderen

}}3 oktober van 13u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Erica Rutten, Doctor in de voedingswetenschappen € 35

vormingen najaar 2017 15

Overzicht alfabetisch è

Tijdens deze vorming worden de deelnemers even meegenomen naar het verleden om te kunnen zien hoe onze voeding geëvolueerd is van noodzaak tot overaanbod en krachtig marketingsproduct. Dit heeft tot gevolg dat er een voeding gecreëerd is die een aantal ziekten direct of indirect kan induceren of het risico ertoe kan vergroten. Veel chronische ziekten zijn vandaag levensstijl gerelateerd en met gezonde voeding kunnen we daar al veel aan doen, zowel voor wat betreft preventie als behandeling. Veel mensen weten wat gezonde voeding is vandaag, maar waarom wordt die kennis zo weinig gebruikt? Er worden tips aangereikt die verder gaan dan het opsommen van wat gezonde voeding is. Het heeft veel met bewustwording te maken, zowel voor de gevolgen van ongezonde voeding als voor de voedingsketen van vandaag. Er worden ook een aantal producten aangehaald waar verborgen ‘gevaren’ inzitten om het vooral lekker te maken. Is er dan maar één gezonde manier van leven? Iedereen heeft andere behoeften en gewoonten, dus het is meer kwestie om onze manier van leven zo gezond mogelijk te maken. Het is een vorming zonder met de vinger te wijzen, maar wel om bewustwording te creëren en een aantal praktische tips mee te geven over hoe het anders kan.

Overzicht è

}}17 oktober van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Ellen Vandenbroeck, educatieve medewerker Zorg-Saam € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Voeding maakt ziek, voeding geneest

ç Inhoud

Seksualiteit en intimiteit vinden we heel normaal zolang het onszelf aangaat. Voelen we onszelf niet onwennig als we bij seksualiteit aan onze ouders denken? Wanneer we dan spreken over seksualiteitsbeleving, intimiteit en tederheid bij senioren of bewoners blijft dit vaak een moeilijk onderwerp, terwijl het eigenlijk een natuurlijk gegeven is. Seksualiteit en intimiteit lijken zeker in het WZC nog te vaak een taboe. Nochtans kunnen ouderen nog de behoefte hebben aan intimiteit. Hoe wordt die dan beleefd? Hoe ga ik om met seksualiteit en intimiteit bij ouderen? Durven we hier voldoende met elkaar, met de cliënt en met zijn familie open over praten? In deze vorming staan we stil bij de gevoelens en opvattingen die rond dit onderwerp leven. Hoe kunnen we de ruimte voor seksualiteit en intimiteit bij de bewoners waarborgen?

3. Welzijn en gezondheid


ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Gelijkwaardig en respectvol omgaan met personen met een verstandelijke beperking Tijdens deze vorming staan we stil bij begrippen als vertrouwen, privacy en communicatie. We bekijken filmpjes die met personen met een beperking werden opgenomen en bespreken praktijkvoorbeelden. Alles draait er om hoe je kijkt naar de persoon met een beperking en hoe je met iemand in relatie treedt. Gelijkwaardigheid en respect uiten zich op allerlei manieren. Ogenschijnlijk kleine details in ons dagelijks handelen hebben een grote invloed op het welbevinden van cliënten en hoe mensen naar zichzelf kijken. Vaak hebben we niet door hoe groot onze invloed is. Wat is keuzevrijheid en inspraak? Hoe bouwen we aan een duurzame relatie waardoor de persoon met een beperking de hoofdrol speelt in zijn eigen leven? We staan stil bij de invloed van taalgebruik en beeldvorming. De inzichten vanuit de praktijkervaring in deze sector zijn zeker en vast toepasbaar in andere sectoren uit de zorg.

Dementie, een ziekte van deze tijd, maar hoe ermee omgaan? De persoon waar je zorg voor draagt, begint meer en meer te vergeten. Je stelt je de vraag of we te maken hebben met “normaal ouderdomsvergeten” of met “dementie”. Om dementie te begrijpen kijken we eerst wat er precies in de hersenen gebeurt. We staan kort stil bij de verschillende types van dementie. Het primaire kenmerk is het geheugenverlies en de verschillende symptomen vloeien daaruit voort. Om op een juiste manier om te gaan met personen met dementie gaan we na hoe de belevingswereld wordt opgebouwd en hoe die door dementie wordt beïnvloed. Zo komen we tot een persoonlijke en belevingsgerichte benadering. We gebruiken daarvoor enkele stellingen: ●●

●●

●●

}}15 september van 13u30 tot 16u30 CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt Begeleiding: Tom Willems, begeleider in een dagcentrum voor personen met een verstandelijke beperking € 35

●● ●● ●●

iedereen met dementie heeft een belevingswereld die hem eigen is personen met dementie reageren normaal op, voor ons, irreële situaties het is niet omdat je dementie hebt dat je niets meer kan de mag-ik-is-magic-methode het vogelperspectief in de wijsheid daalt de noodzaak van het “vliegeren“

We bekijken onder andere het nut van een ‘Realiteit Oriëntatie Training’ en Reminiscentie. Om blijvend contact te houden analyseren we de communicatieveranderingen. Tegelijkertijd hebben we oog voor de familie, voor de veranderingen binnen de relaties en hoe we ondersteuning kunnen geven. }}28 november van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Cyriel Conings, psychiatrisch verpleegkundige en referentiepersoon dementie € 70

16 vormingen najaar 2017


De Overgang - Menopauze In onze maatschappij, die vaak verwacht dat vrouwen zorg dragen, is er weinig zorg voor de vrouw in de menopauze. Jammer, want de ingrijpende hormonale veranderingen kunnen lichamelijke en psychische gevolgen hebben met dalende levenskwaliteit tot gevolg. De perimenopauze-verschijnselen manifesteren zich tussen 40 en 60 jaar. Het kan echter ook vroeger, soms door een medische reden. Vrouwen in de overgang kunnen problemen ondervinden bij het uitvoeren van hun werk. De vrouwen zelf, maar ook leidinggevenden en collega’s, dienen op de hoogte te zijn van en begrip te hebben voor de tijdelijke klachten die invloed kunnen hebben op stemming, humeur en prestaties.

Meer en meer worden we geconfronteerd met psychiatrische patiënten die thuis verblijven. Hoe krijgen we meer inzicht in hun leefwereld? En hoe kunnen we de psychiatrische patiënt en zijn omgeving ondersteunen? Tijdens deze vorming staan we stil bij de manier waarop we kijken naar die andere mens, de mens met psychische problemen. We kijken of, hoe en wat we kunnen bijdragen in steun en zorg, zowel aan de psychisch zieke zelf, als aan zijn familie en omgeving. We zoeken samen naar een goed evenwicht in het omgaan met het gedrag en de problematiek van psychiatrische patiënten. Aan de hand van casussen onderzoeken we waar onze mogelijkheden en grenzen liggen. }}9 november van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Mieke Coeckelbergh, educatieve medewerker Zorg-Saam en verpleegkundige € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

ç Inhoud Overzicht è Overzicht alfabetisch è

De menopauzeconsulente geeft uitleg over overgangsverschijnselen, gezondheidsrisico’s, behandelingsmogelijkheden, positieve aspecten, de rol van voeding, beweging en stress. Deelnemende vrouwen kunnen ook leren van elkaar en krijgen erkenning voor hun vaak moeilijke positie door werk- en familiale stress of mantelzorg, gecombineerd met de onzekerheden en klachten door een veranderend lichaam. Vrouwen zijn zich best bewust van de transformatie. Zorg dragen voor zichzelf en zich goed informeren kan bijdragen tot mildere overgangsklachten en het behoud van een optimale gezondheid.

Omgaan met psychiatrische patienten in de thuiszorg

}}10 november van 09u30 tot 12u30 Hof Van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge Begeleiding: Regine Cornelus, menopauzeconsulente € 35

vormingen najaar 2017 17


4. Verlies, palliatieve situaties en rouw

Dementiekundige basiszorgverlener

Ontwikkeld door het expertisecentrum dementie Vlaanderen

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Interesse om Dementiekundige basiszorgverlener in de thuiszorg te worden? Werk je als verzorgende in de thuiszorg en kom je regelmatig in contact met personen met dementie en hun mantelzorgers? Wil je een vast aanspreekpunt worden of ben je dit reeds en wil je hiervoor een onderbouwde opleiding volgen? Wil je je meerwaarde verhogen in je huidige team of zoek je extra troeven voor je toekomstige werkgever? Ben je zelfstandig thuisverzorgende en sta je graag sterker in het contact met cliënten met dementie? Dan is de opleiding ‘Dementiekundige basiszorgverlener’ zeker iets voor jou! Deze opleiding werd ontwikkeld door het Expertisecentrum Dementie, in opdracht van de Vlaamse overheid, en kadert binnen het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’. Onze deskundige lesgevers volgden de officiële trainingen om deze opleiding te begeleiden. Het volledige programma omvat 3 dagen van 7 uur. Na het succesvol volgen van deze opleiding reikt Zorg-Saam de officiële attesten tot ‘dementiekundige basiszorgverlener’ uit. Interesse in de opleiding ‘Dementiekundige basiszorgverlener’? Aarzel dan niet om ons te contacteren. zorgsaam@zorgsaam.be of 016/24 39 75

18 vormingen najaar 2017

Troost in de zorg Als we geconfronteerd worden met (emotionele) pijn is er een grote behoefte aan het ontvangen van troost. Toch krijgen we niet altijd de troost die we verlangen. Als we iemand zien die het emotioneel moeilijk heeft, dan voelen we ook de neiging om troost te geven. Toch voelen we ons vaak onwennig en vragen we ons af wat we kunnen doen. We verkennen de vele vormen en uitingen van troost, om dan in te zoomen op het troostgesprek. “Gedeelde smart is halve smart”, zegt de volkswijsheid, maar wat houdt dat delen precies in? Een dag vol troost voor elke zorgverlener die wil leren troost geven zonder zichzelf daarin te verliezen en voor elke mens die wil leren troost vragen en ontvangen. }}26 oktober van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Mieke Coeckelbergh, educatieve medewerker Zorg-Saam en verpleegkundige € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)


Omgaan met emoties rond euthanasie en beslissingen rond het levenseinde

Verliesverwerking bij ziekte of ouderdom

Een chronische ziekte of aftakeling door ouderdom kan veel verdriet veroorzaken bij de betrokkene. Hoe kan je als familielid, mantelzorger of professionele zorgverlener met dit verdriet van de zorgbehoevende omgaan? Hoe begin je aan een gesprek over dit verdriet, dat gelinkt is aan het afscheid van de gezonde persoon die men ooit was? Wat kan je zeggen en doen en wat beter niet?

}}23 november van 09u30 tot 16u30 CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt Begeleiding: Mieke Coeckelbergh, educatieve medewerker Zorg-Saam € 70

Zorgzaam omgaan met rouwenden - meerdaagse training Meer info over deze training, vind je in deze brochure op pagina 8.

vormingen najaar 2017 19

Overzicht alfabetisch è

Afscheid van het gezonde ik

Tijdens de vorming gaan we met praktijkvoorbeelden aan de slag. Op die manier kan je uitzoeken wat je zelf nodig hebt om deze gesprekken te voeren.

Overzicht è

}}28 september van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: Ellen Vandenbroeck, educatieve medewerker Zorg-Saam € 70

Tijdens deze vorming willen we een andere piste bewandelen, gebaseerd op de inzichten uit de verbindende communicatie. We voeren een pleidooi om de gevoelens van verdriet bespreekbaar te maken. Op die manier geven we erkenning aan de betrokkene, inclusief zijn verdriet en verlies, en helpen we deze persoon om inzicht te krijgen in de eigen emoties en beleving. Dit is een noodzakelijke eerste stap om afscheid te nemen. Je hebt moed nodig om deze piste te bewandelen en de bereidheid om je zelf kwetsbaar op te stellen.

ç Inhoud

Euthanasie laat ons niet onberoerd en dat is menselijk. Wanneer onze cliënt, eventueel samen met familie, beslist om het leven te beëindigen, raken we vaak uit ons evenwicht en stellen we ons vragen. Er komen op deze momenten heel wat emoties bij kijken. Soms voelen we ons schuldig, in de steek gelaten, verraden of gemanipuleerd. Mogen we die gevoelens hebben, ook op professioneel vlak en zijn er mensen die ons kunnen ondersteunen? Kunnen wij steun bieden aan collega’s? We gaan samen op zoek naar een manier om dit te doen en we bekijken wat op onze weg komt. Voor onszelf, maar ook voor onze collega’s en de cliënt. Misschien is het belangrijkste leerpunt wel dat de weg naar euthanasie nooit “normaal” zal of mag worden.

Omgaan met deze verliesverwerking roept ook angst en verdriet op bij de familie en de zorgverleners, die met hun eigen gevoelens en rouwproces worden geconfronteerd. Er wordt vaak – met de beste bedoeling – met algemene wijsheden gegoocheld, om de betrokkene op te monteren: “Er zijn veel mensen die er nog slechter aan toe zijn dan jij. Morgen zal het wel beter gaan. Wees dankbaar om wat je wel nog kan. Etcetera”.


Zelfzorg

Inhoud è

1. Voor iedereen

Energie balans en rust

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Tijdens deze dag gaan we de energie in hara, hart en hoofd balanceren en vermeerderen. Om dit te bereiken combineren we een verrassend simpele en oeroude taoïstische techniek met moderne Corepower oefeningen. Op deze manier kunnen we de energie en balans in het dagelijkse leven vasthouden. De oefeningen zijn zo opgebouwd dat iedereen ze op zijn manier kan oefenen. Na deze dag kan je deze oefeningen thuis toepassen. Kortom, makkelijk toepasbare tips voor iedereen die meer rust, energie en balans wil. Goede zorgverlening start bij zelfzorg. Zowel het brede publiek, mantelzorgers als professionele zorgverleners kunnen in deze vormingen terecht om hun batterijen op te laden. Om daarna met hernieuwde energie, weer klaar te staan om zorg te verlenen.

20 vormingen najaar 2017

}}14 november van 09u30 tot 16u30 Natuurpunt, Putvennestraat 112, 3500 Hasselt Begeleiding: Baud Vandenbemden, trainer en coach, gespecialiseerd in tai-chi, yoga en meditatie € 70


Plezier in je werk Taken thuis of op het werk doe je soms op automatische piloot, soms geniet je echt van wat je doet. Wat maakt het verschil en hoe verander je dit? Deze activiteit helpt je te ontdekken welke je drijfveren zijn in de taken die je doet. Daarnaast staan we stil bij die zaken die je blokkeren en zo beletten dat je tot actie overgaat. Hierin inzicht krijgen helpt om van het leven te genieten en je dagelijkse bezigheden thuis of op je werk met meer plezier te doen.

Meditatie heeft een duidelijke invloed op je gezondheid zowel lichamelijk als psychisch. Neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat regelmatig mediteren bepaalde hersenfuncties gunstig beïnvloedt. Ook het hormonaal stelsel, de hartfunctie en immuniteit ervaren heilzame effecten. Meditatie is zowel een krachtig medicijn voor ziekte als een preventief middel voor burn-out. In deze workshop worden theoretische inzichten afgewisseld met stilte- en meditatiemomenten. We onderzoeken op een leuke, begrijpelijke manier de fysiologische effecten van meditatie, met behulp van mooie afbeeldingen en filmfragmenten. }}5 december van 09u30 tot 16u30 Hof Van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge Begeleiding: Lieven Ostyn, arts en docent neurowetenschappen aan de Vlaamse Eutonie Stichting € 70

Overzicht è Overzicht alfabetisch è

}}3 oktober van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: Mie Baert, stress, burn-out en loopbaancoach € 70

De heilzame invloed van meditatie op hart en brein

ç Inhoud

Tijdens deze interactieve workshop leer je kijken naar wat je graag doet op je werk maar ook naar wat je energie kost. We zoeken samen naar manieren om meer te genieten en energievreters minder ruimte te geven. Maar werken doe je niet alleen. Daarom is er op deze dag ook een tweede luik. Eerst kijken we naar ieders persoonlijk aandeel in het samen plezier maken onder collega’s. Nadien reflecteren we over de ergernissen die tussen collega’s ontstaan en oefenen we tips om een ergernis om te keren in een gezamenlijk voordeel.

Van medicatie naar meditatie

vormingen najaar 2017 21


De moed van imperfectie Deze workshop is gebaseerd op het boek van Brene Brown: ‘De kracht van kwetsbaarheid’ Onze wereld is steeds meer gericht op perfectionisme: je moet voor alles een 100%, een ‘conform’ halen. Kwetsbaarheid is een emotie waar niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en risico’s. Toch is kwetsbaarheid juist de basis van mooie dingen in het leven zoals liefde, vertrouwen en vreugde.

Je oordelen als leidraad voor zelfzorg Hoezo? Wat is de link tussen oordelen en zelfzorg? Iedereen heeft wel eens een oordeel klaar over wat anderen doen of net niet doen. Neen, we zijn niet altijd fier op de (voor)oordelen die door onze gedachten spoken. Oordelen kunnen je relaties en je samenwerking, thuis of op het werk, sterk kleuren en beïnvloeden. Nochtans bestaat er een eenvoudige benadering die je kan helpen: ●●

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

●●

Als je kan loslaten wie je denkt te moeten zijn en empathie en verbondenheid een belangrijke plaats geeft, win je een dosis aan levenskwaliteit. Welke beperkende overtuigingen hebben we onszelf aangepraat ? Het vraagt moed om de regels en verwachtingen die schuld- en schaamtegevoelens opleveren los te laten, maar het is wel de moeite waard. We krijgen er een gevoel van authenticiteit, van echt onszelf te kunnen zijn, voor in de plaats. In deze workshop word je geïnspireerd om kwetsbaarheid te omarmen en om zo de uitdagingen aan te gaan. }}12 december van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 75 (= € 70 cursusgeld + € 5 lunch) Maximum: 12 deelnemers

22 vormingen najaar 2017

om je oordelen te hanteren om jezelf beter te leren kennen en om je communicatie en samenwerking met anderen daarop af te stemmen.

Hiervoor gebruiken we het gedachtengoed van de verbindende communicatie. Je oordeel – over iemand anders of over jezelf – is vaak ingegeven door een gevoel van ergernis, frustratie, boosheid of verdriet, waarachter een onvervulde behoeft van jezelf schuilt. Dit oordeel bevat een belangrijke boodschap om te weten te komen wat je nodig hebt en om beter voor jezelf te zorgen. We reiken tijdens deze vorming handvaten en tips aan om met de vaststelling van onvervulde behoeften aan de slag te gaan, en om verzoeken te formuleren aan jezelf of anderen. En neen, er is geen enkele reden om jezelf te veroordelen omdat je oordelen hebt! }}5 december van 09u30 tot 16u30 De Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 70


Help, ik heb stress

Praktische uitleg en handige tips rond stress en burn-out Je wil je werk graag goed doen maar je hebt onvoldoende tijd. Voel je je onder druk staan? Ben je bang om te falen? Pieker je vaak en ben je in de ochtend nog moe? Kortom, je ervaart stress van de combinatie werk en thuis en je wil dit graag anders aanpakken. In deze cursus krijg je uitleg over wat stress, burn-out en bore-out is. Je leert hoe signalen van burn-out te herkennen en hoe in te grijpen met aandacht voor je gevoel, je grenzen, zelfzorg en communicatie. Bovendien ontwikkel je een andere kijk op stress.

Deze workshop is gebaseerd op het boek ‘Keerkracht’ van Olga Matheusen.

Maximum 16 deelnemers

vormingen najaar 2017 23

Overzicht alfabetisch è

}}30 september van 09u30 tot 17u00 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Olga Matheusen, toolcoach Ofose € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch) voor KVLV leden € 90 (€ 85 cursusgeld + € 5 lunch) voor niet KVLV leden

Overzicht è

Verandering is een groot woord. We willen allemaal wel iets veranderen. Hoe doe je dat dan? Onze mogelijkheid om te veranderen is volgens Olga veel groter dan we denken. Stoot jij op obstakels, grijp jij steeds naar dezelfde gewoontepatronen, loop je vast of kan je wel een energie boost gebruiken? In ieders leven komt er een moment waarop je merkt dat je je hebt vastgeklampt aan gedachten of emoties die het voor jou niet (meer) betekenisvol maken. Er komen kantelmomenten waarop alles lijkt te schuiven. Als alles verandert en het niet meer klopt, wat doe je dan? Laat je jezelf bepalen door wat er gebeurt, kijk je weg of kies je ervoor om je leven ‘te keren’? Tijdens deze intense en energieke workshop gaat Olga samen met jullie rond KEERKRACHT aan de slag. Jullie brengen een ode aan liefde, veerkracht, wroeten, kiezen, herstellen, doen en doorgaan. Je krijgt inzichten in de kantelmomenten en tools om hiermee aan de slag te gaan. Er is zeker en vast ruimte voor persoonlijke inbreng van de deelnemers.

ç Inhoud

}}12 december van 09u30 tot 16u30 Hof Van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge Begeleiding: Sofie Stiers, coach, counselor € 70

Keerkracht


Eutonie, je lichaam als kompas Kennismakingsdag

Dankzij eutonie is mijn lichaam soepeler geworden, ben ik gegroeid in lichaamsbewustzijn en heb ik minder last van pijn in mijn gewrichten. Renild Van den plas begeleidt met grote deskundigheid, op een liefdevolle en uitnodigende manier.

Jürgen Peeters, procesbegeleider

Inhoud è

Je lichaam is je beste barometer in stressvolle situaties. Het geeft vaak haarfijn aan wanneer het tegen z’n grenzen aanstuit. De kunst is om deze barometer juist te leren lezen. Eutonie reikt je een aantal concrete tools aan om je balans te bewaren én te bewaken. Zo leer je beter voelen, ben je niet alleen beter ‘in voeling’ met jezelf maar ook met anderen. Via oefeningen ga je op ontdekking, je lichaam wordt een betrouwbare gids én bondgenoot.

ç Overzicht

Een gezond evenwicht vinden tussen je professionele en privéleven is niet altijd evident. Gericht zijn op anderen en jezelf ‘verliezen’, is een valkuil waarin velen ongemerkt terecht komen. Vage pijn en vermoeidheid zijn de eerste lichaamssignalen die de barometer doen tilt slaan.

ç Overzicht alfabetisch

Eutonie ●● helpt je om tijdig en fijngevoelig de juiste signalen op het spoor te komen en te herkennen ●● is een zeer concrete handreiking, een must in deze hectische tijden ●● legt de focus op duurzame zelfzorg en preventie voor burn-out }}18 september van 09u30 tot 16u30 ‘t Verhaal, Dorpsstraat 12, 2070 Burcht Begeleiding: Katrien Missinne en Christel Cleys €70 Maximum 16 deelnemers

24 vormingen najaar 2017


2. Voor professionals in de zorg

Grenzen in de zorg

Betrokkenheid in balans Ik geef veel te makkelijk toe… Die cliënt gaat steeds over de schreef en ik weet niet hoe ik erop kan reageren… Ik ben er toch om haar te helpen, dan kan ik toch niet… Nogal wat mensen hebben het moeilijk om grenzen te accepteren en te respecteren. Ze vinden het lastig om hun eigen grenzen aan te geven en/of ze vinden het moeilijk om de grenzen van anderen te respecteren.

Het is ideaal als je met deze ritmes kan meebewegen. Zo zou je in de winter meer moeten slapen en minder werken. ’s Nachts kan je best slapen en overdag actief bezig zijn. Dit is niet altijd mogelijk. In sommige sectoren moet er ook ‘s nachts gewerkt worden. Dit heeft vaak een belastend effect. Tijdens deze training bekijken we de mogelijke negatieve effecten van nachtarbeid van naderbij. We verkennen manieren om deze effecten zo goed mogelijk te voorkomen en aan te pakken. Dit is een praktische training. }}9 november van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Baud Vandenbemden, trainer en coach € 70

vormingen najaar 2017 25

Overzicht alfabetisch è

}}14 september van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Baud Vandenbemden, trainer en coach € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Deze ritmes hebben een effect op verschillende aspecten van ons lichaam: ●● ons gemoed ●● onze hormonale schommelingen ●● onze eetlust en spijsvertering ●● stress ●● relaties ●● gewicht…

Overzicht è

Maar evenveel zorgverleners hebben moeite met dit thema. Zij zitten soms gewrongen tussen de verwachtingen van de cliënt en hun eigen grenzen ( en/of de grenzen van de dienst).

Er zijn in een mensenleven veel ritmes die ons beïnvloeden: het wisselen van de seizoenen, de verschillende levensfasen, de hersengolf patronen, de spijsverteringscyclus, de menstruatiecyclus en het dag- en nachtritme.

ç Inhoud

Zeker in de zorgverlening speelt dit thema. Sommige cliënten hebben veel problemen om zich te houden aan de grenzen van de geboden hulpverlening en hebben er moeite mee als ze tegen een grens aanlopen.

Bioritme en nachtwerk Op zoek naar een gezond ritme


Zelfzorg... in de zorgsector Als zorg een opgave wordt

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Wie graag ‘zorg draagt’ voor anderen, krijgt vaak heel wat terug: een glimlach, dankbaarheid. Deze zijn een nieuwe stimulans om het nog beter te doen. In deze enthousiaste beweging, schuilt een (aanvankelijk onzichtbaar) gevaar. Je wil nog meer zorg aanbieden, ten nadele van je eigen behoeften. Je inzet wordt groter, je verwacht veel van jezelf. Op een bepaald moment heb je zo veel verwachtingen, dat ze onmogelijk ingevuld kunnen worden. Soms willen zorgbehoevenden andere hulp. Ontgoocheling, frustratie, stress overvallen je. Je wil het anders aanpakken, rustiger worden, maar dat lukt niet altijd, want stress is de slechtste raadgever bij veranderingen. ‘Zorgen voor’ wordt een opgave… Tijdens deze vorming verkennen we een aantal methodes om uit die cirkel te geraken. Die zijn er, heel veel zelfs… Het is aan jou om te kiezen welke methode best past. We leren ook deze goede intenties om te zetten naar actie. We oefenen met keuzebehendigheid, een basis om te veranderen. We zoeken evenwicht tussen werk en gezin, familie, vrienden, … een inspirerend overzicht van je drukke bestaan. Werkvorm Aangename interactieve vorming met vele voorbeelden. Opstellen van persoonlijk groeiplan. }}12 oktober van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

26 vormingen najaar 2017

Emoties in de zorgverlening Gevoelens en emotionele belasting, het hoort erbij als je werkt in de zorg. We praten er zelden over. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je meevoelt met cliënten. Meeleven betekent dat je de mooie en minder mooie ervaringen deelt. Sommige situaties belasten je meer dan andere. Elke zorgverlener ervaart weleens verdriet, woede, onzekerheid, agressie of machteloosheid. Ook gevoelens die verband houden met stress steken al eens de kop. Schuld, spijt en schaamte zijn ons als mens en als hulpverlener al evenmin vreemd. Onaangenaam als we ze soms kunnen vinden, emoties hebben wel een significante signaalfunctie voor ons welzijn. Belangrijk is dan ook dat we deze gevoelens niet wegstoppen, maar ze ernstig nemen, opdat ze benoemd en doorleefd kunnen worden. Alleen zo kunnen we ze een plek geven of kunnen we er wat mee doen. Het werken met gevoelens kost tijd en energie. In deze samenkomst staan we stil bij de emoties die je kan ervaren en hoe je er mee kan omgaan. We werken aan de hand van eigen ervaringen en persoonlijke inbreng. }}23 november van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: Martine Bal, docente communicatie, clownsdocente en creatief coach € 70


Communiceren vanuit je hart

Meer info over deze training vind je in deze brochure op pagina 6.

Communicatie geeft menselijke verbondenheid vorm, zeker binnen een zorgrelatie. Verbindende en respectvolle communicatie is een cruciale sleutel om de autonomie en mondigheid van personen met een zorgbehoefte en hun omgeving te respecteren. Het gaat uiteraard om woorden en taal, maar het gaat ook om non-verbale communicatie. En wanneer taal ontoereikend is gaan we creatief op zoek naar andere manieren van communicatie.

Vierdaagse training

Meer info over deze training vind je in deze brochure op pagina 7.

vormingen najaar 2017 27

Overzicht alfabetisch è

Verbindende Communicatie in zorgrelaties

Overzicht è

Driedaagse zomertraining in samenwerking met Kazerne Dossin in Mechelen

ç Inhoud

Verbindende Communicatie in zorgrelaties


Oefenbijeenkomsten Verbindende Communicatie

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Heb je reeds een vorming verbindende communicatie gevolgd, bij Zorg-Saam of bij een andere begeleider? Dan ben je ongetwijfeld vertrouwd met het theoretische model, met de vier bouwstenen (waarneming, gevoel, behoefte en verzoek) en de drie processen (zelf-empathie, verbindende eerlijkheid en empathie). Onze bestaande – niet zelden gewelddadige – communicatiepatronen zitten echter vaak vastgeroest. Daardoor blijven we er op moeilijke momenten naar teruggrijpen, ondanks de eenvoud van de inzichten van het model van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. We bieden jullie tijdens deze bijeenkomsten professionele ondersteuning door de aanwezigheid van een begeleider van de vormingen verbindende communicatie van Zorg-Saam, die jullie een veilig kader zal bieden om aan de slag te gaan. De begeleider zal uiteraard haar kennis en inzichten met jullie delen. We werken tijdens deze oefensessies met groepen van maximum 12 deelnemers. Let op: we gaan er vanuit dat alle deelnemers aan de oefensessies reeds een basisvorming verbindende communicatie hebben gevolgd en zullen het model tijdens deze bijeenkomsten niet toelichten. We opteren hiervoor omdat er anders te weinig tijd blijft om te oefenen. We rekenen op jullie begrip en medewerking hiervoor. }}9 september van 09u30 tot 12u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 16

28 vormingen najaar 2017

}}16 december van 09u30 tot 12u30 Vrijbroekpark, Ridder Desainlaan 65, 2800 Mechelen Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 16

Roddelen benaderd vanuit Verbindende Communicatie Roddelen gebeurt vrijwel overal. Het kan soms heel verleidelijk zijn en tegelijk vindt niemand het leuk als het ten koste van hem of haar persoonlijk gebeurt. Tijdens deze interactieve vorming bekijken we de dynamieken en effecten van de menselijke neiging tot roddelen en klagen. Situaties lopen weleens anders dan we zouden willen en dat kan leiden tot onprettige emoties zoals teleurstelling, onmacht, gekwetste gevoelens,… We kunnen er op zo’n momenten heel begrijpelijk nood aan hebben om onze frustraties en verwijten te ventileren. Maar waar trekken we nu juist de grens tussen ons hart luchten, klagen en roddelen? Het model van Verbindende (of Geweldloze) Communicatie biedt ons handvatten om: ●● Verantwoordelijkheid te nemen ●● Constructief uiting te geven aan onze behoeften ●● Om te gaan met het roddelen van anderen }}19 oktober van 09u30 tot 16u30 CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 70


Omgaan met kritiek van de familie

ç Inhoud

Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om gepast te reageren op opmerkingen, kritiek en klachten van familieleden. Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen hulpverleners deze meestal goed hanteren. Anders is het als er kritiek wordt geuit die in de ogen van de professional onterecht is of als de kritiek voortkomt uit een visie op zorg of begeleiding die haaks staat op die van de instelling. Ook de wijze waarop de kritiek geuit wordt speelt een grote rol. Soms komt het tot confrontaties die de hulpverlener erg aangrijpen en die veel energie kosten. De vraag die hulpverleners dan ook vaak stellen is: hoe kunnen we anders met deze kritiek omgaan? Tijdens deze dag staan we stil bij eenvoudige strategieën die hulpverleners in staat stellen om de contacten met de familieleden soepeler te laten verlopen.

Overzicht è

}}10 november van 09u30 tot 16u30 Vrijbroekpark, Ridder Desainlaan 65, 2800 Mechelen Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Overzicht alfabetisch è

vormingen najaar 2017 29


Gezag en respect zonder woorden

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Respectvol grenzen aangeven, de taal van je ogen, lichaam Werken met en tussen mensen (gezin, zorg, ouderen, teams,…) vraagt heel wat inzet: luisteren, coachen, ondersteunen, begeleiden, zorgen. Bij alle interventies horen ook grenzen (fatsoen, afspraken, plichten). Vroeger werd respect afgedwongen, kinderen en volwassenen waren zich minder bewust van hun rechten. Vandaag zijn mensen (kinderen) mondiger… respect en gezag moet je verdienen. Deze vorming leert ons grenzen te bewaken, op een respectvolle en duidelijke manier. De communicatie van ‘grenzen’ steunt niet zozeer op woorden, maar wel op je ogen, je houding, toonhoogte,… We leren een unieke code-taal, even oud als het leven zelf, eigen aan dier en mens. Kennis van deze taal, maakt je interventie veel efficiënter, minder vermoeiend, en bovenal : je krijgt respect terug. Redenen genoeg om aan de slag te gaan! Deze unieke woordeloze code-taal is van toepassing op alle leeftijden, van baby tot ouderling, in gezin, kinderopvang, onderwijs, werk of rusthuis. }}26 oktober van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut € 70

Het levensverhaal en Digital Story Telling Het begrip reminiscentie kent men in verzorgingstehuizen, en toch hebben nog veel bewoners honger om hun verhaal te delen. Met een kleinere groep bewoners kan je daarop dieper ingaan. We leren hoe je een proces op gang brengt, hoe je levensverhalen oogst, hoe het geheugen wordt wakker gemaakt en hoe er een draad komt in het verhaal. In de voormiddag werken we aan de verhalen en zoeken we naar kleur en diepgang, in de namiddag maken we er een digital storytelling van. Je leert hiervan de basisprincipes en je kan zo aan het werk met een eigen verhaal of een verhaal van anderen! Breng een paar oude foto’s mee (evt. op een stick) en liefst ook een laptop met powerpoint of Ipad (of degelijke tablet). We eindigen met een toonmoment. Deze vorming is voornamelijk bedoeld voor animatoren, begeleiders en iedereen die wil werken met zijn eigen verhaal of met het verhaal van anderen. }}19 oktober van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Rien Van Meensel, vertelster en begeleidster van vertelgroepen en levensverhalen en Patricia Huion, werkt als vernieuwer in het onderwijs en creëert gemeenschappen door verhalen. € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Kennismaking met de Contactclown - vier modules Meer info over deze modules vind je onze brochure op pagina 9.

30 vormingen najaar 2017


Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers

}}12 december van 13u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Ellen Vandenbroeck, educatieve medewerker van Zorg-Saam € 35

vormingen najaar 2017 31

Overzicht alfabetisch è

Vrijwilligers in de zorgverlening en mantelzorgers nemen cruciale taken op in de dagdagelijkse zorgverlening. Zij verdienen ondersteuning om een balans te vinden tussen hun draagkracht en draaglast om zorg te verlenen. Ook de professionele zorgverleners waarmee ze samenwerken, kunnen hierin een belangrijke rol opnemen.

Overzicht è

Draag je zorg voor je ouders, je buren of vrienden of familieleden en wil je weten wat de bestaande mogelijkheden in de thuiszorg zijn? Er bestaat een grote variatie aan professionele hulpverleners, voorzieningen, premies, tegemoetkomingen, sociale en fiscale voordelen, die kunnen helpen om de zorg goed te organiseren en betaalbaar te houden. Als leek zie je vaak door het bos de bomen niet meer. Deze vorming geeft een gestructureerd overzicht van wat er allemaal mogelijk is.

ç Inhoud

Doolhof van voorzieningen, premies en tegemoetkomingen


ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Oog voor mantelzorg Tijdens de training ‘Oog voor mantelzorg’ maak je als zorgverlener in de thuiszorg op een actieve manier kennis met de verborgen leefwereld van de mantelzorger. We gaan in groepjes in gesprek over een aantal casussen vanuit de drie betrokken perspectieven: cliënt, mantelzorger en verzorgende. Doorheen deze ervaringsgerichte methodiek komen verschillende uitdagingen en thema’s aan bod: privacy, afwezigheid van mantelzorgers, omgaan met grenzen, enz. We verwerven meer inzicht in hoe men met mantelzorgers kan samenwerken en hoe collega’s dit reeds doen. Het is geen theoretische vorming, wel een actieve doe-sessie! Dit vormingspakket sluit perfect aan bij het pleidooi voor ‘triadisch werken’ dat minister Vandeurzen voert in het mantelzorgplan: het gaat over de intense en eerlijke samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers en hulpverleners. Dit pakket is ontwikkeld door onder andere Vonk3@Thomas More en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Deze vorming richt zich voornamelijk naar verzorgenden uit de thuiszorg. }}15 september van 09u30 tot 12u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam € 35

Mantelzorgbeleid?! Ja, voor clienten en voor personeel! Zorgen voor mensen is je tweede natuur. Binnen je organisatie ben je dagelijks op zoek naar creatieve benaderingen om je cliënten op een aangename en professionele manier te verzorgen. Je cliënt komt zelden alleen aankloppen bij je organisatie. Vaak wordt hij of zij omringd door zeer betrokken mantelzorgers, familie of vrienden. Hoe kijk je naar deze mantelzorgers? Krijgen ze ook tijd en aandacht? Worden ze ingeschakeld in de zorgverlening? Of net niet? Tijdens deze vorming gaan we in het eerste luik op zoek naar handvaten om een gedragen visie en beleid rond mantelzorgers uit te werken. Omdat we overtuigd zijn dat de cliënten daar beter van worden. In het tweede luik staan we stil bij het personeel. Een medewerker uit de zorgsector wordt door zijn of haar familie en vrienden vaak als eerste aangesproken om de rol van mantelzorger op te nemen. De combinatie tussen de zeer intensieve zorgtaken thuis met de zorgtaken op de werkvloer is soms zeer belastend. Wat is je visie hierop en is deze mantelzorgtaak bespreekbaar in jullie organisatiecultuur? Welke maatregelen kunnen er zoal genomen worden om de combinatie draaglijker te maken? We gaan samen op zoek naar de bouwstenen voor een visie en naar mogelijke concrete maatregelen die jouw organisatie kan nemen. Doelgroep: professionals in de zorgsector. }}24 oktober van 09u30 tot 12u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Kristin Meersschaert, educatieve medewerker Zorg-Saam € 35

32 vormingen najaar 2017


&    

‘Dementie en nu’ Dementie Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw in opdracht van de Vlaamse overheid. Dit pakket richt zich naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt. In 10 bijeenkomsten worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven, met veel aandacht voor reflectie en uitwisseling. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie. Medewerker Ellen Vandenbroeck van Zorg-Saam is opgeleid tot officiële coach. Interesse in deze bijeenkomsten? zorgsaam@zorgsaam.be of 016/24 39 75

ç Inhoud

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. De mantelzorgers van deze personen met dementie zitten vaak met een heleboel vragen, zowel op emotioneel, sociaal als professioneel vlak. Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden helpt het om meer te weten over dementie, concrete vaardigheden en tips te leren kennen, meer inzicht en houvast te vinden in je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting, mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen, met je eigen ervaring andere deelnemers te ondersteunen, … Om op dergelijke vragen een antwoord te bieden werd het vormingspakket “Dementie en nu” ontwikkeld door het Expertisecentrum

Overzicht è Overzicht alfabetisch è

vormingen najaar 2017 33


Inspiratie voor zorgzaam leiding geven

Inhoud è

Weerbaarheid in tijden van verandering

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Tijdens deze workshop ligt de focus op weerbaar blijven in tijden van verandering, hoe de stress die met verandering gepaard gaat, begrijpen en aanpakken als leidinggevende.

‘Zorgzaam leidinggeven’ kan de juiste randvoorwaarden creëren om zorg in een professionele context optimaal te laten verlopen. Onze vormingen bieden hiertoe de nodige inspiratie. Enerzijds verzorgen we algemene vormingen rond leidinggeven in de zorg. Anderzijds vertaalt Zorg-Saam haar prioriteiten naar thema’s die stilstaan bij de rol van de leidinggevende, bijvoorbeeld rond deskundige zorg, zelfzorg, verbindende communicatie, mantelzorgers, diversiteit, enz. 34 vormingen najaar 2017

Programma 1. Eerst beter begrijpen van verandering… ●● Wat beweegt er allemaal naar aanleiding van verandering? En dit op niveau van de emoties, van gedrag (met inbegrip van weerstand, effect op de productiviteit, veranderen van gewoontes, de geruchtenmolen, kuddegedrag,…). Hoe wordt er omgegaan met informatie rond de verandering, welke gaten doen zich hierin voor? En wat is de impact van onzekerheid, machteloosheid en stress hierop? ●● Enkele kaders om dit te begrijpen (vanuit changemanamagent, de psychologie van gedrag en verandering, de biologie van ons brein onder stress,…).


2. Om dit vervolgens aan te pakken Grip krijgen op verandering: wat kan hierin de rol van de leidinggevende, het management zijn? ●● Welke zijn de bouwstenen van gedragsverandering en hoe kunnen we deze kennis gebruiken om medewerkers met minder stress en meer motivatie mee door een organisatieverandering te loodsen. ●● Welke zijn de basispijlers van werkbetrokkenheid, een fundament waarop verandering kan geënt worden? Hoe kunnen we van daaruit samen weerbaarheid opbouwen? ●● Hoe kunnen we stresssignalen in een vroeg stadium herkennen, hoe dit bespreekbaar maken en medewerkers daarin ondersteunen?

Ontdek je eigen stijl van leiding geven

}}21, 24 november en 1 december 2017 Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel Begeleiding: Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut € 225

vormingen najaar 2017 35

Overzicht alfabetisch è

Tijdens dit driedaagse leertraject ontdekken deelnemers hun ‘natuurlijke’ stijl van leiding geven/nemen, en zoeken we competenties waarin je nog verder wil en kan groeien. Wie over meerdere competenties beschikt, kan vlotter leiding nemen, vlotter inspelen op de veranderingen eigen aan een ‘levende’ groep, vlotter omgaan met moeilijke situaties.

Overzicht è

Verkennen en aanwenden van zes competenties in ‘eff icient’ leiderschap.

Werkvorm Aangename interactieve vorming met vele voorbeelden en met zorg voor toepassingsmogelijkheden in het eigen werkveld. Actieve deelname, creatieve methodiek. Opstellen van persoonlijk groeiplan.

ç Inhoud

}}1 december van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Begeleiding: Erna Claes, dr in de psychologie € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

Inhoud Dit is een echte doe-training, waarin elke deelnemer begeleid wordt in zijn unieke proces van leiding geven. We werken rond zes competenties. Elk team medewerkers, elke groep, heeft ‘ten gepaste tijde’ nood aan een verantwoordelijke die kan: ●● Leiding nemen, knopen doorhakken. ●● Begeleiden, democratische processen installeren, overleg. ●● Coachen, mensen ondersteunen in hun groeiproces. ●● Delegeren, taken uitbesteden en opvolgen. ●● Enthousiasmeren, aanzwengelen, complimenteren. ●● Visionair zijn, waar wil je naartoe, wat wil je bereiken, waar geloof je in? We verkennen de verschillende competenties en ontwerpen een persoonlijk groeiplan. Elke kleine stap in deze competentieverwerving is een ‘blijvende’ meerwaarde in je professionele en persoonlijke groei.


ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Timemanagement Vecht je ook vaak tegen de druk van lange to do lijsten, allerlei problemen die dagelijks je aandacht vragen, de vele keuzes die zich aandienen? Vind je het moeilijk om daarin prioriteiten te bepalen? Loop jij ook de benen van onder je lijf, ben je de hele tijd voor iedereen in de weer om op het einde van de dag toch het gevoel te hebben niet toegekomen te zijn aan datgene wat je gepland had te doen? Is er te weinig tijd om te reflecteren, vooruit te kijken en de dingen terug in het bredere perspectief te plaatsen? Daarnaast komt soms de balans werk-privé in het gedrang en schiet er te weinig tijd over om de batterijen terug op te laden. In deze workshop gaan we na hoe je meer controle kan verwerven over je eigen tijd, meer structuur kan brengen in je job, tijdsverslinders kan opsporen, beter kan afstemmen met je omgeving en grenzen kan bepalen en hoe je gezond met je energie kan omgaan om zo slimmer te werken, met meer energie en minder stress. }}8 september van 09u30 tot 16u30 Lodewijk De Raet, Koningin Maria Hendrikaplein 64A, 9000 Gent Begeleiding: Erwin Vermesen, coach, vormingswerker € 70

“Wil je bij jou op locatie een boeiende titel uit deze brochure organiseren? Of een vorming op maat? We komen graag tot bij jouw groep van geinteresseerden, mantelzorgers, vrijwilligers of collega’s. Tarieven, aanvragen en inlichtingen via aanvraag@zorgsaam.be of via 016/24 39 75.” 36 vormingen najaar 2017

Diversiteit inbedden in het beleid van je organisatie Welke invloed heeft de steeds meer divers wordende samenleving op mijn organisatie? Hoe ver kan een directie gaan om met diversiteit rekening te houden? Hoe kan je medewerkers versterken om zorgverlening/diensten aan te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond? Een visie op diversiteit, waarom is dat nodig? Hebben wij een taalbeleid nodig? Mijn organisatie staat open voor mensen met migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet? We bekijken het ABC van een diversiteitsbeleid. Welke argumenten zijn er om je organisatie te versterken met een diversiteitsbeleid? Welke beeldvorming heeft je onderneming in het omgaan met diversiteit? Hoe werk je aan een draagvlak? Hoe ga je om met weerstand? Wat zijn interculturele competenties? Op het einde van deze vormingsdag kan je een opstart maken van een diversiteitsbeleid, dat kans maakt op een duurzame inbedding. }}3 oktober van 09u30 tot 16u30 PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen Begeleiding: Els Haüser, psychotherapeut en diversiteitsconsultant € 70


Gezond leiderschap begint bij persoonlijke groei In onze snel evoluerende wereld is er nood aan gezond en veerkrachtig leiderschap. Om dit te bereiken zijn zowel de ontwikkeling van je professionaliteit als het stilstaan bij je persoonlijke groei van belang. Het bewust inzetten van je eigen sterktes en waarden vormt de basis om blijvend passie te ervaren in het dagelijks leiding geven aan medewerkers en organisatie. Deze vorming geeft je meer inzicht in wie je bent, waar je als leidinggevende voor staat en hoe je je eigen leiderschapssterktes verder kan ontwikkelen.

}}24 november en 1 december van 09u30 tot 16u30 Hof Van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge Begeleiding: Veerle Gouwy, coach, vormingswerker € 175 (€ 150 cursusgeld + € 25 uitgebreid DISC gedragsprofiel)

ç Inhoud Overzicht è

Inhoud ●● Begrijpen en toepassen van het DISC-gedragsprofiel. ●● Inzicht verwerven in eigen leiderschapsstijl: sterktes, valkuilen en motiverende omstandigheden. ●● Effect van eigen stijl op de verschillende stijlen van medewerkers. ●● Inzicht in de waarden die je als leidinggevende wil uitdragen. ●● Opstellen van een persoonlijk actieplan.

Methodiek Het centrale instrument in deze vorming is het DISC-gedragsprofiel. Dit beschrijft gedragsstijlen en gedragsvoorkeuren van een persoon in een bepaalde omgeving. Bij deze interactieve vorming gaan we aan de slag met: ●● het DISC-gedragsprofiel om eigen stijl te ontdekken, ●● eigen ervaringen, ●● uitwisselen in kleine groepen, ●● intervisie.

Overzicht alfabetisch è

vormingen najaar 2017 37


Zorgzaam samenleven voor iedereen

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Hoe word jij een held van een hulpverlener in een super diverse wereld?

Een zorgzame samenleving heeft ook en vooral aandacht voor de meest kwetsbaren in de maatschappij. Iedereen heeft recht op goede zorg. Hoe kunnen we de drempel van een ondersteuningsaanbod in de zorg zo laag mogelijk houden, ongeacht kenmerken als culturele achtergrond, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, gezinssamenstelling, inkomen, religie, handicap of gezondheidstoestand? Drempelverlagend werken zorgt voor een kwaliteitsverbetering voor iedereen! 38 vormingen najaar 2017

Superdiversiteit roept bij mensen onzekerheid op, verwarring, angst en weerstand. Zowel in het dagelijkse contact als in de zorg rijst de vraag hoe daarmee om te gaan. In deze vorming bieden we jou als hulpverlener een leidraad aan: het love & peacemodel. Het klinkt misschien wollig, maar dat is het zeker niet. In de vorming gaan we oefenen op vijf vaardigheden die van jou een held van een hulpverlener maken. Er is veel ruimte voor interactie en… voor jouw eigen heldenverhalen. }}11 en 12 december van 09u30 tot 16u30 Vrijbroekpark, Dessainlaan 65, 2800 Mechelen Fanny Matheusen, sociaal pedagoog € 160 (€ 150 cursusgeld + € 10 lunch)


Holebi en transgenders in de ouderenzorg

Deze vorming is bedoeld voor alle personen die werken met anderstaligen, met nieuwkomers, met maatschappelijk kwetsbare personen en/of ouderen, … en geïnteresseerden. }}13 november van 09u30 tot 16u30 Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk Rien Van Meensel, vertelster en begeleidster van vertelgroepen. Rien werkt samen met woonzorgcentra, buurtcentra, integratiecentra en met centra voor kwetsbare personen € 75 (€ 70 cursusgeld + € 5 lunch)

vormingen najaar 2017 39

Overzicht alfabetisch è

}}22 november van 13u30 tot 16u30 Casa Rosa, Kammerstraat 22, 9000 Gent Lesgever van KliQ vzw: vormings- en expertisecentrum over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit € 35

Door de juiste vragen te stellen, krijg je mooie en herkenbare verhalen te horen. Vertellen in een kring spreekt allerlei mensen aan: ouderen, nieuwkomers, anderstaligen en maatschappelijk kwetsbare mensen. Nieuwkomers en anderstaligen hebben verhalen, gedichten en herinneringen. Anderen herinneren zich terug een mooie moment. Er wordt geluisterd en herkend. Deze methodiek, het vertellen van levensverhalen in combinatie met wonderverhalen, is een zeer laagdrempelige manier om mensen te bereiken, zich thuis te laten voelen en op een creatieve en genereuze manier naar zichzelf te laten kijken. Gemeenschappen ontmoeten elkaar. Je leert een ontmoetingskring op te zetten, thema’s uit te kiezen en de juiste vragen stellen. Je krijgt ideeën om het project creatief te eindigen. Of wil je het een permanente vorm geven? Je krijgt alle materiaal ter beschikking.

Overzicht è

De workshop is geschikt voor eerstelijnsprofessionals in de residentiële zorg en de thuiszorg, alsook voor mantelzorgers.

Vertellen als verbinding tussen diverse gemeenschappen

ç Inhoud

Holebi- en transgender ouderen zijn een vrij onzichtbare groep in onze samenleving. Ook zijzelf doorbreken die onzichtbaarheid niet altijd (graag). Binnen de zorgcontext verzwijgen holebien transgender ouderen niet zelden hun seksuele oriëntatie of transgender achtergrond, uit angst om bevooroordeeld benaderd te worden of niet de juiste zorg te krijgen. En omdat onbekend onbemind maakt, ontstaat een vicieuze cirkel. Precies daarom staan we in deze workshop stil bij de specifieke zorgbehoeften van holebi- en transgender ouderen. Waar liggen hun noden, waar liggen hun angsten, en waar komen die vandaan? En hoe kan je als zorgverlener drempelverlagend werken? Wat maakt zorgverlening ‘holebi- en transgender inclusief’? Op multimediale en interactieve wijze gaan we met deze vragen aan de slag.

Verhalen van gisteren en dromen van morgen


Grenzeloze inspiratie Zorg-Saam ontmoet regelmatig krachtige mensen en organisaties die op een bewonderenswaardige manier hun steen bijdragen aan een zorgzame samenleving, zowel hier bij ons als wereldwijd. In deze rubriek stellen we hun initiatieven graag aan jullie voor.

Thuiszorgproject ADR-Vlaanderen

Zo kwam Zorg-Saam een tijdje geleden in contact met Jef Vanhoof. Jef werkt voor ADR-Vlaanderen, een socio-culturele vereniging die staat voor ‘Actie Dorpen Roemenië Vlaanderen’. Deze organisatie verenigt mensen met een hart voor Roemenië. Ze wil zich inzetten voor de uitbouw van een duurzame en solidaire samenleving in Centraal- en Oost Europa, als koepel van een 80tal vrijwilligersgroepen in Vlaanderen. ADR-Vlaanderen tracht enerzijds een positief beeld over zowel Roemenië als Vlaanderen in beide landen te verspreiden. Anderzijds wil ze de problemen van nieuwe Oost-Europese lidstaten onder de aandacht te brengen.

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Soms kom je ze zomaar tegen, loop je ze als het ware tegen het lijf. Geëngageerde mensen, mensen met een verhaal of mensen die hun schouders zetten onder een zorgzaam project.

ADR-Vlaanderen spitste zich gedurende de jaren ’90 toe op humanitaire noden in Roemenië die duidelijk werden na de Roemeense Revolutie in 1989. Maar doorheen de jaren veranderde er heel wat in Roemenië. Noodhulp werd omgezet in structurele ondersteuning en samenwerking.

Nochtans bestaat er nog een grote discrepantie in levensomstandigheden tussen de West- en Oost Europese lidstaten en in Roemenië zelf tussen rurale gebieden en stedelijke. Verstrekken van thuiszorg in actieve plattelandsgemeenschappen Het is in het kader van deze ongelijkheid dat ADR mee zijn schouders zet onder het project ‘Verstrekken van thuiszorg in actieve plattelandsgemeenschappen’. Het uitgangspunt van dit project is om de toegang tot medisch-sociale dienstverlening voor ouderen te verbeteren in zes rurale gemeenschappen door de uitbouw van thuiszorgdiensten. Die dorpen hebben een partnerschap of verbroedering met een Vlaamse gemeente en maken deel uit van ’The Open Network for community development’, een Roemeense stichting die in 2012 werd opgericht vanuit ADR-Vlaanderen. Ondertussen zijn er in zes Roemeense dorpen reeds deeltijds verpleegkundigen en coördinatoren voor thuiszorgdiensten aangeworven. Deze personen kregen in Roemenië al opleiding en worden in april 2017 in Vlaanderen uitgenodigd om hier extra kennis en informatie te vergaren. Tevens worden er in al deze dorpen VZW’s opgericht om dit project in de toekomst verder te zetten.

40 vormingen najaar 2017


ç Inhoud

We zijn blij met de mogelijkheid tot thuisverzorging in Vlaanderen. Heel wat zorgbehoevenden kunnen hier een beroep op doen. Mantelzorgers worden op deze manier ontlast. Ook in Roemenië en vele andere landen is er nood aan professionele zorgverstrekkers aan huis. Zorg-Saam is verheugd te zien hoe ADR Vlaanderen zijn steentje bijdraagt naar een meer zorgzame samenleving in Roemenië.

Overzicht è

In juni en september organiseert ADR-Vlaanderen een fietssponsortocht om de eigen bijdrage in de kost van dit project te kunnen financieren. Meer info over ADR Vlaanderen, het thuiszorgproject en de fietssponsortochten vind je op: www.adrvlaanderen.be

Overzicht alfabetisch è

vormingen najaar 2017 41


Vormingen voor jou Praktische informatie over het geplande vormingsaanbod

ç Overzicht alfabetisch

ç Overzicht

Inhoud è

Inschrijvingen Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via onze website: www.zorgsaam.be. Indien je over de inschrijving vragen hebt, kan je ons telefonisch bereiken op 016/24 39 75 of via mail: zorgsaam@zorgsaam.be. Dadelijk na de online inschrijving ontvang je een bevestigingsmail, gevolgd door een factuur die we versturen naar het door jou opgegeven facturatieadres. De inschrijving is definitief na betaling van deze factuur.

Toegankelijkheid Indien je over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze locaties vragen hebt, kan je ons telefonisch bereiken op 016/24 39 75 of via mail naar zorgsaam@zorgsaam.be.

Betalingen De datum van betaling geldt als inschrijvingsdatum. We vragen je vriendelijk om te wachten op je factuur met daarop alle betalingsgegevens, alvorens te betalen.

Deelnemersprijs Zorg-Saam vzw houdt de deelnemersprijs zo democratisch mogelijk. We houden daarbij uiteraard rekening met een aantal vaste kosten zoals de huur van de lokalen en de vergoedingen van 42 vormingen najaar 2017

de vormingsmedewerkers. Voor personen met een vervangingsinkomen of zonder inkomen (hiervoor vragen wij een bewijs) zijn de prijzen steeds bespreekbaar. Bij jaartrainingen kan je de betaling van de deelnemersprijs, mits overleg, in de tijd spreiden.

Bevestiging Na de betaling van de factuur ontvang je geen bevestiging meer. Je hoort enkel van ons indien de cursus niet kan doorgaan of bij onverwachte wijzigingen.

Wanneer gaat een vorming niet door? Wanneer een cursus onvoldoende inschrijvingen heeft of bij ziekte van een lesgever kunnen wij de cursus annuleren. We verwittigen de ingeschreven deelnemers enkele dagen voor de geplande startdatum en betalen uiteraard het reeds betaalde cursusgeld integraal terug.

Annulatievoorwaarden Kan je onverwacht niet deelnemen aan een vorming? - Langer dan 1 maand voor de startdatum van de vorming, betalen we het cursusgeld terug en rekenen we € 15 administratiekost aan. - Minder dan 1 maand voor de startdatum van de vorming, betalen we het cursusgeld niet terug. Je hebt wel de mogelijkheid om iemand in jouw plaats te laten deelnemen.


Vormingen voor jou Chronologische oplijsting

Overzichtskalender van open aanbod najaar 2017

Augustus

Titel

Lesgever

Locatie

28, 29 & 30/08

Verbindende Communicatie Driedaagse zomertraining

Kristin Meersschaert

2800 Mechelen

Titel

Lesgever

Locatie

08/09

Timemanagement Verbindende Communicatie - Oefensessie Grenzen in de zorg Gelijkwaardig en respectvol omgaan met personen met een verstandelijke beperking Oog voor mantelzorg Eutonie, je lichaam als kompas

Erwin Vermesen

9000 Gent

Lindi Fourie

3150 Tildonk

Baud Vandenbemden

3150 Tildonk

Tom Willems

3500 Hasselt

Lindi Fourie

3150 Tildonk

Katrien Missinne en Christel Cleys

2070 Burcht

Aandacht voor levensvragen van ouderen Omgaan met verschillende karakters Ethiek in de ouderenzorg Omgaan met emoties rond euthanasie en beslissingen rond het levenseinde Keerkracht

Lindi Fourie

2000 Antwerpen

Hendrik Gaublomme

3150 Tildonk

Mieke Coeckelbergh

3150 Tildonk

Ellen Vandenbroeck

9000 Gent

Olga Matheusen

3150 Tildonk

09/09 – NM 14/09 15/09 – NM 15/09 – VM 18/09 19/09 22/09 28/09 28/09 30/09

vormingen najaar 2017 43

Overzicht alfabetisch è

September

ç Inhoud

Deze kalender bevat een chronologisch overzicht van alle vormingsinitiatieven die reeds zijn ingepland bij het verschijnen van deze brochure. We krijgen soms de kans om extra initiatieven te organiseren, voornamelijk in samenwerking met partnerorganisaties. Deze vormingen kondigen we telkens op onze website www.zorgsaam.be aan.


Oktober

Titel

Lesgever

Locatie

03/10 – NM

Voeding maakt ziek, voeding geneest Plezier in je werk Diversiteit inbedden in het beleid van je organisatie Als baby’s konden praten Democratische discipline Zelfzorg in de zorgsector Intimiteit en seksualiteit bij ouderen Zorgzaam omgaan met rouwenden 8-daagse

Erica Rutten

3150 Tildonk

Mie Baert

9000 Gent

Els Haüser

2000 Antwerpen

Jürgen Peeters

3920 Lommel

Jürgen Peeters

3920 Lommel

Hendrik Gaublomme

3150 Tildonk

Ellen Vandenbroeck

3150 Tildonk

Gerke Verthriest

1000 Brussel

Roddelen benaderd vanuit Verbindende Communicatie Het levensverhaal en Digital Story Telling

Lindi Fourie

3500 Hasselt

Rien Van Meensel en Patricia Huion

3150 Tildonk

Kristin Meersschaert

3150 Tildonk

Mieke Coeckelbergh

3150 Tildonk

Hendrik Gaublomme

9000 Gent

Ton Kurstjens en Martine Bal

3150 Tildonk

03/10 03/10 10/10 – VM 10/10 – NM 12/10 17/10 19/10, 26/10, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 21/12/2017 19/10 19/10

27, 28 & 29/10

.. Mantelzorgbeleid voor clienten en personeel Troost Gezag en respect zonder woorden Module 1 Contactclown

November

Titel

Lesgever

Locatie

09/11

Omgaan met psychiatrische .. patienten in de thuiszorg Bioritme en nachtwerk Omgaan met kritiek van de familie Menopauze Verbindende Communicatie Vierdaagse training Verhalen van gisteren en dromen van morgen - Vertellen als verbinding tussen diverse gemeenschappen Energie, balans en rust Omgaan met hooggevoeligheid bij kinderen Ontdek je eigen stijl van leiding geven Holebi en transgenders in de ouderenzorg Afscheid van het gezonde ik Emoties in de zorgverlening

Mieke Coeckelbergh

3150 Tildonk

Baud Vandenbemden

2000 Antwerpen

Lindi Fourie

2800 Mechelen

Regine Cornelus

8000 Brugge

Lindi Fourie

3150 Tildonk

Rien Van Meensel

3150 Tildonk

Baud Vandenbemden

3500 Hasselt

An Michiels

2000 Antwerpen

Hendrik Gaublomme

1000 Brussel

KliQ vzw

9000 Gent

Mieke Coeckelbergh

3500 Hasselt

Martine Bal

9000 Gent

24/10 – VM

Inhoud è

26/10 26/10

09/11 10/11 10/11

ç Overzicht alfabetisch

11, 18/11, 02, 09/12 13/11

14/11 16/11 21, 24/11 & 01/12 22/11 – NM 23/11 23/11

44 vormingen najaar 2017


24/11 & 01/12 24, 25 & 26/11 28/11

Gezond leiderschap begint bij persoonlijke groei Contactclown Module 2 Dementie, een ziekte van deze tijd maar hoe ermee omgaan

Veerle Gouwy

8000 Brugge

Martine Bal

3150 Tildonk

Cyriel Conings

2000 Antwerpen

December

Titel

Lesgever

Locatie

01/12

Weerbaarheid in tijden van verandering Je oordelen als leidraad voor zelfzorg Van medicatie naar meditatie Eenvoudig opvoeden Hoe word je een held van een hulpverlener in een super diverse wereld? De moed van imperfectie Help ik heb stress Doolhof van voorzieningen Verbindende Communicatie - Oefensessie

Erna Claes

3150 Tildonk

Lindi Fourie

1780 Wemmel

Lieven Ostyn

8000 Brugge

Anja Moelans

3150 Tildonk

Fanny Matheusen

2800 Mechelen

Lindi Fourie

3150 Tildonk

Sofie Stiers

8000 Brugge

Ellen Vandenbroeck

2000 Antwerpen

Lindi Fourie

2800 Mechelen

05/12 05/12 07/12 11 & 12/12 12/12 12/12 12/12 – NM 16/12 – VM

ç Inhoud Overzicht alfabetisch è

vormingen najaar 2017 45


Vormingen voor jou

Overzicht è

Inhoud è

Alfabetische oplijsting

Aandacht voor levensvragen van ouderen.............14

Gezag en respect zonder woorden........................ 30

Afscheid van het gezonde ik......................................19

Gezond leiderschap begint bij persoonlijke groei..........................................................37

Als baby’s konden praten.............................................11 Bioritme en nachtwerk Op zoek naar een gezond ritme...............................25

Grenzen in de zorg.......................................................25

Dementie, een ziekte van deze tijd, maar hoe ermee omgaan?.........................................16

Het levensverhaal en Digital Story Telling.............. 30

Help, ik heb stress.........................................................23

‘Dementie en nu’...........................................................33

Hoe word jij een held van een hulpverlener in een super diverse wereld?..................................... 38

Dementiekundige basiszorgverlener........................18

Holebi en transgenders in de ouderenzorg.......... 39

Democratische discipline............................................ 12

Intimiteit en seksualiteit bij ouderen......................... 15

De moed van imperfectie...........................................22

Je oordelen als leidraad voor zelfzorg....................22

De Overgang - Menopauze........................................ 17

Keerkracht.......................................................................23

Diversiteit inbedden in het beleid van je organisatie.......................................................... 36

Kennismaking met de Contactclown: Vier modules.....................................................................9

Doolhof van voorzieningen, premies en tegemoetkomingen................................ 31

Mantelzorgbeleid?! Ja, voor cliënten en voor personeel!.......................32

Eenvoudig opvoeden................................................... 12

Oefenbijeenkomsten Verbindende Communicatie..................................... 28

Emoties in de zorgverlening...................................... 26 Energie balans en rust................................................. 20 Ethiek in de ouderenzorg............................................14 Eutonie, je lichaam als kompas................................ 24 Gelijkwaardig en respectvol omgaan met personen met een verstandelijke beperking..........16

46 vormingen najaar 2017

Omgaan met emoties rond euthanasie en beslissingen rond het levenseinde............................19 Omgaan met hooggevoeligheid bij kinderen........ 13 Omgaan met kritiek van de familie.......................... 29 Omgaan met psychiatrische patiënten in de thuiszorg............................................................... 17


Omgaan met verschillende karakters...................... 12

ç Inhoud

Ontdek je eigen stijl van leiding geven....................35 Oog voor mantelzorg..................................................32 Plezier in je werk............................................................ 21 Roddelen benaderd vanuit Verbindende Communicatie..................................... 28

ç Overzicht

Timemanagement....................................................... 36 Troost in de zorg............................................................18 Van medicatie naar meditatie.................................... 21 Verbindende Communicatie in zorgrelaties............6 Verhalen van gisteren en dromen van morgen.... 39 Voeding maakt ziek, voeding geneest..................... 15 Weerbaarheid in tijden van verandering................. 34 Zelfzorg... in de zorgsector........................................ 26 Zorgzaam omgaan met rouwenden..........................8

vormingen najaar 2017 47


Vormingen voor organisaties Aanbod

Overzicht è

Inhoud è

Zou je één van de voorgaande vormingen uit deze brochure graag in jouw organisatie laten plaatsvinden, zodat een groep collega’s, familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers er samen aan kunnen deelnemen? Op jouw vraag komen we graag tot bij jou met onze vormingen. Al onze cursussen zijn praktijkgericht en interactief. We vertrekken vanuit de ervaringen van de deelnemers. In overleg zoeken we naar een geschikte datum om dit leermoment in jullie vertrouwde omgeving te organiseren.

Overzicht alfabetisch è

Hierna geven we graag een opsomming van thema’s waarrond we de voorbije jaren reeds vormingen hebben aangeboden in diverse organisaties. We komen met plezier ook bij jou een vorming rond deze onderwerpen verzorgen! Uiteraard trachten we deze vorming zo dicht mogelijk te doen aansluiten bij jullie concrete vormingsbehoeften. Maatwerk is dus een vanzelfsprekendheid.

48 vormingen najaar 2017


Deskundige zorg Omgang met en opvoeding van (zorgen)kinderen Binnen dit thema kunnen we diverse deelaspecten behandelen. Wat volgt zijn enkele voorbeelden: Hoe ga je om met kinderen en welke opvoedingsstijl is best gepast? Hoe ga je om met als moeilijk ervaren kinderen? Wat is de impact van leer- of karakterstoornissen en hoe kan je er best mee omgaan?

Omgaan met ouders in de kinderopvang of op school

Omgang met ouderen

Wanneer een rusthuisbewoner zich thuis voelt in zijn of haar omgeving, heeft dat een positieve invloed op lichaam en geest. Wat kan je als hulpverlener doen om de rusthuisbewoner zich te doen thuis voelen?

De Chaos(s)temmer Ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds. ‘De chaos(s)temmer’ wil verzorgenden en mantel-

Dementie, veelzijdig belicht Zorg-Saam heeft doorheen de jaren een expertise opgebouwd rond het thema dementie. We stellen voor jullie graag een vorming op maat samen, voor beginners of gevorderden. Desgewenst gaan we in op een deelaspect van dementie waarrond jullie meer achtergrond zoeken.

vormingen najaar 2017 49

ç Overzicht alfabetisch

Thuis in het rusthuis

Ontwikkeld door het expertisecentrum dementie Vlaanderen De Vlaamse overheid koos ervoor om het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu’ verder te ontvouwen met als doel de dementiekundigheid van alle formele woonzorgactoren aan te scherpen. De dementiekundige basiszorgverlener is een eerste aanspreekpunt. Dementiekundige basiszorg biedt een antwoord op zowel fysieke, psychische als sociale noden van personen met dementie en houdt bovendien rekening met de mogelijkheden en noden van de mantelzorgers. De verantwoordelijkheid, de regie blijft zoveel mogelijk in handen van de persoon met de dementie en zijn mantelzorgers. Zorg-Saam heeft lesgevers die in 2015 zijn opgeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw om het opleidingsprogramma ‘dementiekundige basiszorgverlener’ te begeleiden (niveau verzorgenden en niveau bachelors). Zorg-Saam kan uiteraard de daarbijhorende attesten afleveren.

ç Overzicht

Ouder worden brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Als zorgverlener speel je een belangrijke rol, zowel preventief als verzorgend. Wat volgt is een exemplarische opsomming van enkele thema’s die we kunnen aanbieden: eenzaamheid, actief ouder worden, levensvragen bij ouderen, omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag, ouderenmis(be)handeling, reminiscentie, ethiek in de ouderenzorg, seksualiteit en intimiteit bij ouderen.

Dementiekundige basiszorgverlener

ç Inhoud

Hoe betrek je de ouders in de opvang of in de werking van de school? Een praktische workshop om van gedachte te wisselen en op zoek te gaan naar concrete en vooral bruikbare manieren om ouders een plek te geven in jouw opvang of school.

zorgers inspireren om thuisbegeleiding van personen met een psychiatrische aandoening mogelijk te maken. Ook in situaties van complex gedrag. De boeiende website (www.chaosstemmer.be) is een initiatief van ESF, SPK vzw, Landelijke Thuiszorg, vormingscentrum HIVSET en Familiehulp. In de vorming besteden we aandacht aan complex gedrag enerzijds en aan communicatie anderzijds. Je kan een vormingspakket samenstellen op maat van jouw organisatie. Het betreft een maximum van vier dagen, die verspreid kunnen worden in de tijd.


Inhoud è Overzicht è Overzicht alfabetisch è

Ziektebeelden in de kijker

Euthanasie, veelzijdig belicht

Zorg-Saam heeft een uitgebreid team van lesgevers met een diploma verpleegkunde. Zij volgen de laatste inzichten en kennis rond een divers pallet van ziektebeelden op, waardoor we jullie een boeiende vorming rond tal van ziektes kunnen aanbieden. Ofwel algemeen als introductie, ofwel inzoomend op een deelthema, voor gevorderden. Wat volgt is een exemplarische lijst van ziektebeelden waarrond we in het verleden reeds hebben gewerkt: ●● Parkinson, diabetes, incontinentie, niet aangeboren hersenletsel,… ●● CVS, fybromyalgie,… ●● Psychiatrische beelden zoals angststoornissen, trauma’s, depressie, psychose, stemmingsstoornissen,…

Euthanasie is het levensbeëindigend handelen, door een arts, op verzoek van een patiënt. Beslissingen rond euthanasie hangen samen met ethische vraagstukken en roepen hevige emoties op bij alle betrokkenen. Stof genoeg om vormingen op maat rond aan te bieden.

Diverse gezondheidsthema’s

Grenzen in de zorg

Zorg brengt veel (praktische) vragen met zich mee rond allerlei gezondheidsthema’s. Tijdens een informatieve sessie gaan we er graag dieper op in. Een aantal voorbeelden van thema’s zijn: Geneesmiddelengebruik- en misbruik, wondzorg, slapen en slaapproblemen, gezonde voeding en dieet,…

Het is niet evident om grenzen te accepteren en te respecteren. Hoe geef je je eigen grenzen aan en hoe respecteer je die van anderen? Zeker in de zorgverlening speelt dit thema, zowel voor de cliënten als voor de zorgverleners. We kunnen tijdens de vorming algemeen stilstaan bij dit thema of de focus verschuiven naar specifieke onderwerpen zoals ongewenste seksuele intimiteiten in de zorg of agressie.

Palliatieve zorg, veelzijdig belicht Palliatieve zorg beoogt niet jaren toe te voegen aan het leven maar leven aan de jaren of periode die mensen nog rest. Naast een aantal kaders wordt ook geoefend op basisvaardigheden en houdingen die vereist zijn in het zorgen voor en begeleiden van stervende mensen. We kunnen diverse deelaspecten van palliatieve zorg belichten.

Rouw, veelzijdig belicht Ons hele leven lijden we verliezen: kleine of grotere. Een groot verlies wordt ervaren bij het overlijden van iemand die je dierbaar is. Elk verlies brengt heel wat emoties teweeg. Elk verlies vraagt om verwerking. Zorg-Saam heeft degelijke expertise opgebouwd rond het thema rouw, waardoor we vormingen op maat binnen dit thema kunnen aanbieden.

50 vormingen najaar 2017

Digitalisering in de zorgsector De digitalisering is niet meer weg te denken uit de zorg. Ook de zorgbehoevenden en hun mantelzorgers krijgen er meer en meer mee te maken. Hoe kunnen zij er op een kritische manier mee omgaan?

Zelfzorg

Zelfzorg voor zorgverleners Hoe kan je als zorgverlener de zorgbalans in evenwicht houden? We verkennen samen hoe we zorg geven en ontvangen, zorg vragen en weigeren. We ontdekken hoe we met meer zelfzorg in ons leven en ons werk kunnen staan.

Ergonomisch denken in de zorg Het doel van deze cursus is alle mogelijke zelfinterventies, zowel thuis als op het werk, uit te werken, met als doel ieders welzijn te verbeteren. Uiteraard besteden we bijzondere aandacht aan de rug.


Communiceren vanuit het hart Verbindende communicatie, veelzijdig belicht Zorg-Saam gelooft in de kracht van het concept verbindende communicatie binnen zorgrelaties. We kunnen een introductie aanbieden of een variant voor gevorderden. De vorming kan algemeen blijven, of specifiek ingaan op deelthema’s zoals assertiviteit, empathie, feedback geven en ontvangen, slecht nieuws boodschappen brengen, omgaan met emoties in de communicatie, enz. We stellen graag samen met jou een geschikt pakket samen.

(H)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers

We delen laagdrempelige informatie over rechten en plichten van mantelzorgers. We gaan op zoek naar ondersteuningsmogelijkheden om de rol als zorgverlener beter op te nemen en langer vol te houden. Uiteraard denken we ook aan zelfzorg voor de mantelzorgers. Afhankelijk van jullie specifieke vraag kan de inhoud van deze vorming variëren.

Mentorschap voor verzorgenden De opleiding mentorschap is bedoeld voor verzorgenden (in de thuiszorg) die stagiairs begeleiden. Deze opleiding heeft als doelstelling: ●● aanleren van basishouding mentor ●● aanleren van technieken om een opleidingsplan op te stellen ●● inzicht verwerven in de fasen van het leerproces van een stagiair ●● aanleren hoe leerkansen te creëren ●● vaardigheden aanleren inzake communicatie ●● vaardigheden aanleren inzake feedback geven ●● vaardigheden aanleren inzake, observeren, interpreteren, reflecteren ●● aanleren opvolgen van vorderingen, rapporteren en bijsturen Deze opleiding is erkend als “Mentoropleiding met doelgroepvermindering” (FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg). Dit betekent dat ZorgSaam deze attesten kan afleveren aan de deelnemers van de vorming.

vormingen najaar 2017 51

ç Overzicht alfabetisch

Maatwerk voor mantelzorgers

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in een organisatie. Zij bewegen op het kruispunt van vakmanschap en beleid. Door deze sleutelrol is er niet alleen technische kennis nodig maar bovendien is de dagelijkse omgang met medewerkers een kritische succesfactor. Diverse aspecten van leiderschap kunnen aan bod komen: je eigen leiderschapsgedrag, communicatie, stress managen, coachen van medewerkers, motiveren van medewerkers, managen van conflicten, teams vormen, vergadertechnieken, functioneringsgesprekken houden, begeleiden van veranderingen,… Methodisch maken we gebruik van vormingen of intervisies.

ç Overzicht

We ontdekken samen hoe we mantelzorgers van zorgbehoevenden kunnen (h)erkennen als volwaardige partners in de zorg. We zoeken uit hoe we oog kunnen hebben voor een gezonde balans tussen hun draagkracht en draaglast en hoe we de mantelzorgers kunnen ondersteunen. Uiteraard zullen de kneepjes van de verbindende communicatie daarbij goed van pas komen.

Algemene leidinggevende vaardigheden en attitudes, toepasbaar in de zorgsector

ç Inhoud

Professionele zorgverleners versterken in hun omgang met mantelzorgers

Inspiratie voor zorgzaam leiding geven


Teambegeleidingen rond kernthema’s van Zorg-Saam

Inhoud è

De leidinggevenden hebben een belangrijke rol om veranderingen in de organisatie te begeleiden. De medewerkers zullen nieuwe inzichten of vaardigheden sneller toepassen als ze daarin ondersteuning krijgen vanuit het beleid. Vanuit deze overtuiging, bieden we vormingen op maat aan zodat leidinggevenden samen met hun teams hun organisatiebeleid- en cultuur kunnen voeden rond de thema’s: ●● deskundige zorg ●● zelfzorg en werkbaar werk ●● verbindende communicatie ●● mantelzorg ●● diversiteit en kansarmoede

Zorgzaam samenleven voor iedereen Maatwerk voor diverse doelgroep Zorg-Saam wil aan iedereen inspiratie rond zorgthema’s bieden. We stellen in overleg graag een vormingspakket op maat samen, voor groepen met een etnisch diverse achtergrond of voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Interculturaliteit in de zorg We leven in een superdiverse samenleving en ook in de zorgsector merken we dit. De diverse achtergronden van de cliënten stellen de zorgverleners voor de nodige uitdagingen. Tijdens deze opleidingen werken we op een ervaringsgerichte manier aan jullie interculturele competenties. Interculturele communicatie is daar een belangrijk onderdeel van.

Kansarmoede in de zorg

Overzicht alfabetisch è

Overzicht è

We geloven in een krachtgerichte benadering van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Wat betekent dit voor de zorgverleners? Hiervoor staan we stil bij onze visie op armoede en de leefwereld van mensen in armoede. Wat zijn de drijfveren van de begeleider, versus de noden en de verwachtingen van de hulpvrager? Wat is onze rol en het effect er van? Een boeiende zoektocht!

52 vormingen najaar 2017


Vormingen voor organisaties Praktische informatie voor een vorming voor organisaties Aanvragen voor organisaties

Zorg-Saam is actief in gans Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je zorgt voor een aangepast lokaal, dat wil zeggen: voldoende ruimte, liefst met daglicht en voldoende verluchting, met het nodige didactisch materiaal. Zowel deelnemers als begeleiders vinden het prettig als er koffie, thee en water klaar staat.

Voor meer inlichtingen kan je ons steeds contacteren: ●● Zorg-Saam, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk ●● Telefonisch op het nummer 016/24 39 75 ●● Per email: aanvraag@zorgsaam.be Neem tijdig contact op, want de agenda’s van onze lesgevers zijn gauw volzet.

Kostprijs Op aanvraag bezorgen we je een totaalprijs, rekening houdend met de concrete vormingsnoden van je organisatie. In de mate van het mogelijke kiezen we een lesgever die in de buurt van je organisatie woont, om de verplaatsingskost zo laag mogelijk te houden.

Ben je tevreden, zeg het voort! Ben je niet tevreden, zeg het ons! Deze brochure is met de meeste zorg opgesteld. Vergissingen en fouten zijn echter menselijk, en wijzigingen zijn soms noodzakelijk of buiten onze wil.

vormingen najaar 2017 53

ç Overzicht alfabetisch

Omwille van de kwaliteit van de vorming, houden we ons meestal aan een maximum van 20 deelnemers per groep. Om een uitzondering te bekomen op deze regel, dien je ten laatste een week vóór de vorming contact op te nemen met Zorg-Saam. Wij staan deze uitzondering na overleg in bepaalde situaties toe.

ç Overzicht

Aantal deelnemers

ç Inhoud

Locatie


“Zorg-Saam wil mensen inspireren en in beweging brengen omdat zorgzaam samenleven kan”

Engelenburcht Kruineikestraat 5 - 3150 Tildonk Tel. 016/24 39 75 www.zorgsaam.be zorgsaam@zorgsaam.be   facebook.com/vzwzorgsaam schrijf je in op onze nieuwsbrief

Brochurezs najaar17 met links pc  
Brochurezs najaar17 met links pc  
Advertisement