Page 1

29e MUZIEKAVOND VRIJDAG 25 MAART 2011 OM 19.45 UUR IN MARK LIEBRECHT-SCHOUWBURG H.-KRUISSTRAAT 16 MORTSEL

TICKET: 7 EURO

te verkrijgen op school of tot 15/03 te bespreken door de som over te schrijven op bankrekening 220-0281154-84 (IBAN: BE03 2200 2811 5484) van Vorom

MET DANK AAN DE VRIENDENKRING VAN ONZE SCHOOL

MECHELSESTEENWEG 194 TEL.: 03 449 88 93

E-mail: ka.mortsel@g-o.be

2 6 4 0 M O RT S E L

FA X : 0 3 4 4 9 5 7 5 3 www.kamortsel.be

Affiche Muziekavond 2011  
Affiche Muziekavond 2011  

Buy your tickets today!

Advertisement