Page 1

lestip : ‘alles wat je zegt’

werking tussen de tekeningen en de tekst. P. en ik is een

Principe : ‘Leesbevordering, geen tijdverlies’

mooi boekje waar jong en minder jong van zullen genieten.

Alles wat je zegt, uit: P. en ik

Werken met het fragment

Geert de Kockere, Sabien Clement De Eenhoorn/Medaillon, . Blz. .

Voor het lezen Aangezien dit een kort fragment is, moeten de kinderen

Over de auteur

snel in de juiste sfeer zitten. Zorg dat je klas in een poë-

Geert De Kockere is op  mei  geboren in Tielt. Hij

tische bui raakt, door ze te laten genieten van een paar

studeerde voor onderwijzer aan de normaalschool van

bijzondere gedichten. Bespreek die kort.Wat bedoelt de

Torhout, maar werd later beroepsjournalist. Hij werkte

schrijver met het gedicht? Wat is er bijzonder aan het

onder meer voor De Standaard-Het Nieuwsblad. In de

gedicht? Het fragment Alles wat je zegt komt als laatste.

kinderbijlage De Stipkrant publiceerde hij gedichten. Hij



werkt ook mee aan de tijdschriften van Uitgeverij

Bij het lezen

Averbode. Geert is hoofdredacteur van

De leerlingen lezen het gedicht luidop. Besteed extra aan-

KITS, een

actu-

aliteitenkrant voor jongeren. Momenteel woont hij met

dacht aan de manier waarop. Je kunt misschien zelf eens

zijn vrouw Annemie, dochtertje Jana en zoontje Simon in

een leuk gedicht op een foute manier voorlezen (te snel,

Oudenaarde.

geen intonatie). De leerlingen vertellen je dan hoe het beter zou kunnen. Laat ze er ook bij elkaar op letten als

Over de illustrator

later het fragment wordt voorgelezen.

Sabien Clement () weet nog goed hoe er in het zesde leerjaar besloten werd om een boek te maken. Het stond

Na het lezen

onmiddellijk vast dat zij voor de illustraties zou zorgen.

P. stelde me voor

Ze hoorde voor de eerste keer het woord illustrator en

een mooi gevoel

wist dat zij dat later worden wou. Na de kunsthumaniora

met hem te delen.

trok ze naar Antwerpen, waar ze Grafische en illustratieve

Ik zei ja

vormgeving studeerde aan het Sint-Lucas Instituut. Haar

En P. brak het middendoor.

hobby’s zijn tekenen, tekenen en tekenen (vooral modeltekenen). Sabien houdt van heldere, vrolijke kleuren.

Naar aanleiding van een feest (of gewoon zomaar) kan je

Haar inspiratie doet ze op door in oude boeken te

met de leerlingen hangertjes maken die ze later aan

neuzen, in oude huizen rond te dwalen en oude glorie te

iemand kunnen schenken. Je drukt een beetje klei samen tot een leuk plat vormpje (ongeveer  cm). Je maakt er,

bekijken.

terwijl de klei nog vochtig is, met een scherp voorwerp Over het boek

een gaatje in. Als de klei opgedroogd is, kan er geschilderd

Een bundel poëtische gesprekjes tussen P. en ik. Er zijn

worden. Je steekt een touwtje door het gaatje en klaar is

verschillende ontmoetingen tussen de ik-figuur en P., die

kees. Nu nog iemand zoeken waarmee je dat mooie

symbool staat voor Persoon.Tijdens die ontmoetingen

gevoel kan delen.

wisselen zij van gedachten en filosoferen ze over het

Als variant hierop kan je ook een stukje karton

leven. Het zijn pure poëtische taalspelletjes van een hoge

beschilderen. Als dit droog is, kan je het middendoor knip-

kwaliteit. Een boekje dat je doet wegdromen, glimlachen

pen en er twee hangertjes van maken. De ene helft hou je

en tot nadenken stemt. Sabien Clement werkte al eerder

zelf, de andere schenk je aan iemand die je graag hebt.

samen met Geert de Kockere; ze illustreerde het bekroon-

Een mooi gevoel middendoor breken. Ik vind het toch

de Jij lievert (De Eenhoorn, ). Ook dit boek staat bol

wel wat raar, hoor. Ik vraag me af… Is de helft van een

van de speelse tekeningen. Figuurtjes waarvan de verhou-

mooi gevoel nog steeds een mooi gevoel of is het wat

dingen zoek zijn: ze hebben lange armen en korte benen

lelijker geworden? Is een stuk van een gedicht nog steeds

en niet meer dan een stip als oog. Er is een mooie wissel-

een gedicht, of slaat het nergens meer op?


Je zoekt enkele leuke gedichten bij elkaar. Elk gedicht ver-

iedereen die het ziet mee zal lachen? Je kunt op dezelfde

deel je in drie stukken – je kan ze nummeren van  tot .

manier te werk gaan met huilen. De eerste zal slechts

Je zorgt ervoor dat iedere leerling een stukje van een

lichtjes de neus ophalen, maar het gesnif wordt ten slotte

gedicht heeft. Geef de leerlingen even de tijd om wat door

een haast oncontroleerbare, hysterische huilbui. Benieuwd?

elkaar te lopen en het oorspronkelijke gedicht weer

Proberen maar.

volledig te krijgen: drie juiste delen in de goede volgorde. Als de tijd om is, komen de gevormde groepjes vooraan en lezen het gedicht voor aan de klas. Als je het met de kinderen over delen wil hebben, kan het leuk zijn dit eerst klassikaal te beleven. Maak met je leerlingen iets lekkers (koekjes, fruitsateetjes, speculoos…). Wanneer dit klaar is, stuur je de leerlingen in groepjes op pad om er alle klassen van de hele school mee te verrassen. In een nabespreking kan je het hebben over delen.Wie deelt er wel eens iets? Waarom? Ben je een egoïst als je je koek niet deelt? Als je iets deelt, moet je dan iets terugkrijgen? Sindsdien delen we een mooi gevoel Je legt de kinderen uit dat ze straks ook mooie gevoelens gaan delen met andere mensen. Door gedichten die ze zelf hebben geschreven, geillustreerd en versierd, uit te delen in de plaatselijke supermarkt of in de dichtstbijzijnde winkelstraat. Uit ervaring weten we dat mensen al vlug weigeren, omdat ze denken dat ze alweer moeten betalen en uiteindelijk des te vriendelijker zijn wanneer ze merken dat deze mooie gevoelens hen gratis worden aangeboden. ‘Een mooi gevoel delen’ klinkt misschien wat gek, maar het is het niet. Gevoelens kunnen soms heel aanstekelijk werken.Wanneer ik met iemand aan het praten ben die echt heel somber is, betrap ik mezelf er soms op dat ik ook een beetje somber word. Of iemand die heel veel en uitbundig lacht, tovert onbewust een glimlach op de gezichten van de mensen rondom. Zo delen we allemaal onze gevoelens een beetje met elkaar. Een leuke dramaoefening is hierop geïnspireerd. Zet een zestal stoelen op een rij en laat daarop zes vrijwilligers plaatsnemen. De persoon op de eerste stoel moet heel zachtjes (haast binnensmonds) beginnen lachen, de tweede pikt hierop in en gaat ook lachen, maar al een beetje luider. Deze lach steekt dan op zijn beurt de derde persoon aan die nog wat harder zal beginnen lachen. Zo bouw je het spel op tot de laatste haast van zijn stoel rolt van het lachen.Wedden dat



http://www.eenhoorn.be/eenhoornsite/images/pdf/Lestips%20P%20en%20ik  
http://www.eenhoorn.be/eenhoornsite/images/pdf/Lestips%20P%20en%20ik  

http://www.eenhoorn.be/eenhoornsite/images/pdf/Lestips%20P%20en%20ik.pdf

Advertisement