Page 1

Een bijzondere combinatie van een ABC-boek en een gedichtenboek. Bij elke letter word je voorgesteld aan een persoon en zijn, soms vreemde, eigenschappen en avonturen. De gedichten hebben wat weg van oude raadselachtige aftelversjes. Met de gratis te bestellen diskette kunnen de kinderen een eigen adresboekje maken.

Een straatje zonder eind Suggesties: De suggesties 2 en 3 zijn bedacht door Ann Meijer, consulent drama bij de Vrije Akademie in Delft.

Geert de Kockere (tekst) en Carll Cneut (illustraties) A/ Voorlezen vanaf 5 jaar, zelf lezen vanaf 7 jaar (De Eenhoorn) € 11,60

doos versieren met allerlei soorten letters. Doe de losse letterkaartjes in de doos en gebruik die bij de spelletjes. Zie suggestie 3. 3 Een kind pakt een letter uit de doos. Lees het gedicht voor dat erbij hoort. Speel daarna samen een groepsspelletje dat erbij past.

1 Ga de beginletters van de kinderen na en lees het versje voor dat bij die letter hoort. De meeste gedichten kunnen ritmisch, net als bij aftelversjes, worden voorgelezen. Welke aftelversjes kennen de kinderen? Lees “Quintientje” voor. Hierin zit vaak het cijfer “vijf”. Verzin samen met de kinderen een aftelversje met een ander cijfer. Quintientje Quintientje houdt van vijf, vijf van elk en koopt ze boter, koopt ze melk, dan koop z'er vijf van elk. Vijf keer boter, vijf keer melk, vijf keer roeren in de pap. Slappe boter, slappe pap, vijf paar schoentjes aan de trap. Vijf keer scheppen, vijf keer hap: vijf kleine mondjes eten boterpap. 2 De kinderen maken, op eenzelfde formaat papier, letterkaartjes met uitgeknipte en opgeplakte letters. Er mag een plaatje bij van een woord dat met die letter begint. Zorg dat alle letters van het alfabet vertegenwoordigd zijn. Heeft u meer dan 26 kinderen laat die dan een

Een paar voorbeelden: Anneliesje: Waarom heeft moeder spijt? Anneliesje is ondeugend. Wat heeft ze gedaan? Maak samen een lijst met ondeugden. Elk kind verzint iets stouts: de lijst wordt steeds langer (variatie op “ik ga op reis en neem mee”). - Greetje: Maak een grote “voelzak” van stof met allerlei voorwerpen er in. De kinderen voelen en raden wat Greetje in haar jaszak heeft. Suggesties voor in de gymzaal of het speellokaal: - Isolde: Twee kinderen aan weerskanten van het lokaal laten een lang touw kronkelend bewegen. De anderen springen één voor één over het touw. Het touw vormt de golven van de zee. De golven worden steeds hoger. - Marietje: Zet vrolijke muziek op. De kinderen bewegen op de maat door het lokaal. Als de

1998 - Boekidee 2 - 17

Uit: Leesgoed, katern Boekidee (1998, nr 2). Boekidee is een katern met praktische tips in het hart van het tijdschrift Leesgoed. Leesgoed verschijnt 8 x per jaar en is een uitgave van Biblion Uitgeverij, zie http://www.nbdbiblion.nl.


muziek stopt is de neus van Marietje schoon en staan de kinderen stil. Totdat ze haar neus weer moet snuiten en de muziek weer naar buiten komt (zet de muziek weer aan). - Otje: Teken met krijt een ingewikkeld traject van “vieze voeten” op de vloer van het lokaal. De kinderen volgen één voor één dit traject en moeten precies op de voetstappen lopen. Daarna maakt een kind een traject met schone voeten. Kan een ander kind het precies nadoen? - Pee: Een geblinddoekt kind is de schatbewaarder. Een sleutelbos ligt voor hem, een opgerolde krant is zijn wapen. Iemand mag proberen de sleutelbos te stelen. Raakt de schatbewaarder de dief met de krant, dan wordt de dief de schatbewaarder. - Xantippe: De kinderen lopen rustig door het lokaal. Eén kind is Xantippe. Lees het gedicht voor.

Als het uit is raakt Xantippe iemand aan, die in een stenen beeld verandert. Ga door tot alle kinderen in een beeld veranderd zijn. Wie beweegt is af en gaat aan de kant. Wie houdt het vol? Kies bij een grote klas twee Xantippes. 4 Bestel de gratis diskette met de bestelkaart achterin het boek. Na de installatie op de harde schijf maakt de klas een klasse-adresboek. Behalve van de leerlingen in de klas kunnen er ook adressen bij van de juffen en meesters, van de bibliotheek, het buurthuis en alle adressen die voor de klas belangrijk zijn. Iedereen krijgt natuurlijk een uitdraai en maakt er mooie versieringen bij.

18 - Boekidee 2 - 1998

Uit: Leesgoed, katern Boekidee (1998, nr 2). Boekidee is een katern met praktische tips in het hart van het tijdschrift Leesgoed. Leesgoed verschijnt 8 x per jaar en is een uitgave van Biblion Uitgeverij, zie http://www.nbdbiblion.nl.

/Een%20straatje%20zonder%20eind  

http://www.eenhoorn.be/site/images/pdf/Een%20straatje%20zonder%20eind.pdf