Page 1

Lestips bij • Stel het boek voor: bespreek de kaft (titel, schrijver, illustrator, korte inhoud). Waarover zou dit boek gaan? • Hou een klasgesprek. Wie past op de kinderen als hun ouders even weg moeten? Worden sommige kinderen opgevangen door de buren? • Laat de kinderen een portret (hoofd en schouders) tekenen van hun buurman of -vrouw. Hang alle portretten aan het bord en stuur één leerling de klas uit. Duid één portret aan. De leerling komt terug en moet het aangeduide portret zoeken door ja/neenvragen te stellen. • Zijn er kinderen die net als Tuur en Vik een woord vinden in hun naam? Laat de kinderen hun naam leggen met letters uit de letterdoos. Daarna vormen ze nieuwe woorden met de letters van hun naam. Ze hoeven niet alle letters te gebruiken. • Laat de kinderen zoeken naar rijmpjes die vertellen wat dieren kunnen doen. Het is erg leuk om dit te tekenen en er de eigen verzen bij te schrijven. Enkele suggesties: Ik neem een bad, zegt de kat; Ik roep luid boe, zegt de koe; Ik eet een banaan, zegt de haan. • De prent met als beginzin ‘ik maak’ leent zich goed voor telopdrachten. Hoeveel koekjes staan er op de prent? Ik zie het drie keer, wat is het? Zijn er meer peren dan meloenen? Hoeveel meer? Je kan ook werken met getalbeelden: steek een getalbeeld in de lucht, waar op de prent zie je evenveel voorwerpen? • De spelletjes ‘Ik ga op reis en ik neem mee’ en ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ zijn leuke tussendoortjes. Het eerste traint het geheugen, het tweede de taalvaardigheid.

nzy| www.eenhoorn.be

Thema’s: buur, kamer, spel, vriendschap

Korte inhoud: Wanneer mama en papa niet thuis zijn, gaat Vik langs bij zijn buur Tuur. Vik en Tuur zijn heel goede vrienden. In elke kamer doen ze iets leuks. Ze eten een hapje in de keuken, spelen verstoppertje in de woonkamer, maken iets in de knutselkamer, voetballen in de sportkamer,... Een leuk boek op rijm voor beginnende lezers. Met spelletjes, raadsels en zoekopdrachten. Gegevens: auteur: Riet Wille illustrator: Frank Daenen eerste lezer | 48 blz. leeftijd: 6+ | AVI 1 / AVI-M3 prijs: € 14,95 isbn: 978-90-5838-756-1

De oplossingen van de werkbladen vind je op www.eenhoorn.be op de pagina van dit boek.


zoek in het boek zoek op pag. 1-2 en vul in. ik heet

ik woon op nummer ...

mijn buur heet

hij woont op nummer ...

zoek op pag. 3-4 en trek een lijn. • knap

tuur is… • • stoer

• oud zoek op pag. 6. wat kookt en bakt tuur? trek er een kring rond.

zoek op pag. 11-12. tel wat je ziet en vul in.

nzy| www.eenhoorn.be

• rijk • boos

• gek • lief


kijk 1 minuut naar de prent op pag. 8. doe dan het boek dicht. zoek op dit blad wat weg is. teken het erbij.

kijk 1 minuut naar de prent op pag. 10. doe dan het boek dicht. zoek op dit blad wat fout is. trek er een streep door.

nzy| www.eenhoorn.be


maak zelf een dier: zoek een kop, een rug, een poot,‌ knip alles uit en maak een dier. plak op. vul de tekst in.

neem: de kop van een

,

de poot van een

,

de rug van een

,

de

van een

,

het

van een

.

weet jij wat dat is? wat loopt hier? een

nzy| www.eenhoorn.be

dier!

Lestips%20het%20uur%20bij%20tuur  

http://www.eenhoorn.be/userfiles/File/Lestips%20het%20uur%20bij%20tuur.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you