Page 1

Startup Game Nieuwe diensten

Ketenverandering

De etalage

Magazine

Innovatie LAB

Plus Platform

Juridische ondersteuning

Management begeleiding

Klantencontact Administratieve ondersteuning


Plus Platform In een tijd waar er markten onder druk staan en het medialandschap sneller v­ erandert dan ooit, is het zaak om heel snel op die veranderingen in te k­ unnen spelen. Zonder hulp lukt dat niet meer. Daarom start de VKGO een platform waar leden hulp en ondersteuning ­krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Met adviseurs die de branche en het vak ­kennen en dat voor een ­betaalbaar tarief. Het VKGO lid staat er niet alleen voor.

2

NETWERKEN MOET De ondernemersvereniging VKGO heeft in de afgelopen jaren zijn nut bewezen als ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Het is juist dat, wat de vereniging zo krachtig maakt. Tijdens de jaarlijkse activiteiten als speakercorners, haringparty, selfcareday en andere informatieve bijeenkomsten komt iedereen wel iemand tegen waar hij uiteindelijk ook zakelijk iets aan heeft. Netwerken is essentieel voor de moderne ondernemer en live sociaal netwerken levert meer op dan de digitale variant. EERSTE HULP BIJ VERANDERINGEN De industrie staat onder druk. Dagelijks ondervinden Grafimedia bedrijven de gevolgen van de crisis en een veranderend media gebruik. De advertentie-inkomsten zijn sterk gedaald waardoor periodieken het moeilijker kregen. Ook zorgde de crisis voor lagere promotionele budgetten waardoor er minder is uitgegeven aan gedrukte reclame en de prijsdruk is toegenomen. Dat met de enorme opkomst van media gebruik via smartphones en tablets in de laatste jaren, zorgt ervoor dat het landschap van gedrukte media er anders uitziet dan vijf jaar geleden. Daarop inspelen is nog niet zo eenvoudig en de stappen moeten doordacht worden genomen. Maar zijn wel nodig want er zijn kansen. Dan blijkt al snel dat een sociaal netwerk alleen niet voldoende is.

Plus Platform


VAN VERENIGING NAAR EEN WAARDEVOL PLATFORM De ondernemer die met dit soort veranderingen te maken heeft redt het niet alleen, die heeft eerste hulp bij veranderingen nodig. Die hulp biedt het VKGO Plus Platform. Niet in plaats van het sociale netwerk maar als belangrijke uitbreiding erop. SCHIL Om het sociale niet los te laten en de service toe te voegen heeft het bestuur van VKGO, bijgestaan door adviseurs, het systeem bedacht van een basislidmaatschap met daarom heen een schil van diensten waar een lid al dan niet betaald gebruik van kan maken. Op die manier voegt de vereniging extra waarde toe aan het lidmaatschap waardoor leden veel meer mogelijkheden krijgen om gebruik te maken van de vereniging waar ze bij aangesloten zijn. Omdat de VKGO geen duur instituut op de been hoeft te houden kan deze dienstverlening met minimale kosten op worden gezet. Het systeem dat het bestuur nu voor ogen heeft maakt gebruik van een netwerk van zelfstandige adviseurs, die verbonden zijn met de VKGO. SERVICE De diensten die het platform aanbiedt zijn heel praktisch en bedoeld om direct ondersteuning te geven. Gaandeweg zal de lijst met diensten worden uitgebreid naar gelang de behoefte. De leden kunnen dit aangeven. In de bijlagen zijn de services die vanaf de start ingevoerd worden uitgebreid opgenomen.

3


1 4

STARTUP GAME

levels doorlopen voor direct voordeel Om snel en gericht een advies te geven heeft het platform informatie nodig. Als elk advies moet beginnen met een hele inventarisatie van het bedrijf dan zullen de kosten oplopen en is de efficiency ver te zoeken. Daarom zullen bedrijven die denken in de toekomst gebruik te maken van het platform eenmalig een vragenlijst moeten invullen op een hele speelse ­manier, de ‘Startup game’ geheten. De opgeslagen gegevens zullen uitsluitend gebruikt ­worden voor het advies aan de ondernemer zelf. De vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Diegenen die alle levels van de ‘Startup game’ hebben doorlopen worden gamers en kunnen direct gebruik maken van de extra voordelen die het platform biedt.

Plus Platform


KETENVERANDERING

actieve begeleiding van het proces

Het idee is om door middel van actieve begeleiding het bedrijf dat hier aan deelneemt te laten opschuiven in de keten. Met als doel: door verandering meer winst. In samenwerking met GOC en Syntens start in 2014 een serie bijeenkomsten die als doel hebben: meer groeikansen voor de deelnemers. Door met anderen samen te werken lopen de deelnemers een veranderingstraject door zodat ze in de keten een positie gaan innemen die meer omzet kansen biedt. Het veranderingsproces in uw organisatie kan begeleid worden door Syntens.

2

5


3 6

INNOVATIE LAB

nieuwe markten ontdekken

Het doel is daarbij om gezamenlijk met andere leden onder begeleiding nieuwe markten te ontdekken en daar op te gaan ondernemen. Het VKGO zal een LAB ontwikkelen samen met partners volgens een bepaald jaarthema. Door actief samen met anderen te innoveren zijn de kansen dat het innovatietraject slaagt groter dan dat elk bedrijf dit op zich doet. HET THEMA VOOR 2014 ZAL ZIJN 3D PRINTING.

Plus Platform


JURIDISCHE ONDERSTEUNING heldere dienstverlening

Heldere dienstverlening voor contracten en arbeidszaken. Als het gaat om 足arbeidsrecht zoals ontslagen, contracten en procedures is het eerste gesprek gratis. De vervolggesprekken worden voor een speciaal leden tarief berekend. De dienst Lezen en Schrijven geeft praktische adviezen bij contracten. Daarbij valt te denken aan contracten met leveranciers, derden partijen en crediteuren. Het Lezen is gratis en ook het beknopte advies per e-mail is voor deelnemende leden gratis. Schrijven en opstellen van contracten kan ook, daar staat een scherp uurtarief voor.

4

7


MANAGEMENT BEGELEIDING van incasso tot strategie en marketing

Ondersteuning op een breed gebied van incasso tot strategie en marketing. Hierbij is de eerste twee uur begeleiding gratis. De VKGO adviseur kan adviseren en actief begeleiden op gebieden als procedures met de bank, faillissementen en vorderingen, incassozaken, retentie, organisatorische zaken en bedrijfsontwikkelingen. De vervolg gesprekken kunnen op locatie plaatsvinden

8

5 Plus Platform


6 9

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

controle en hulp bij invordering De adviseur kan administratief ondersteunen. Zo kan het deelnemende lid gebruik maken van controle naar kredietwaardigheid van bedrijven met wie de leden zaken willen doen en zal de adviesdienst hulp bieden bij de invordering van debiteuren.


7 10

KLANTCONTACT samen doe je meer

Hier gaat het om de marketing- en communicatie mix. Met sessies en één op één afspraken de leden bij te staan en te inspireren; nieuwe markten te ontwikkelen en exploiteren. Dit onder het motto: samen doe je meer. De leden betalen hiervoor niets. Zo zullen er sessies rond klantcontacten en communicatie en marketing georganiseerd worden. De nadruk zal liggen op het bedenken van een marketing communicatie-oplossing voor groei binnen de regio maar ook daar buiten. Ook zal de vereniging actief activiteiten met relaties ondersteunen en leveranciers hiervoor enthousiasmeren.

Plus Platform


MAGAZINE

Uitleg wordt inspiratiemagazine De Uitleg in de nieuwe vorm als inspiratiemagazine gaat een stap verder dan het blad nu is. Naast het informatieve gedeelte zal het magazine meer de insteek nemen van de rol van de grafische ondernemer in de toekomst. Die ondernemer die een belangrijke rol vervult in de productie van communicatiemiddelen in de creatieve sector. Het blad wil de lezers inspireren tot het gebruiken van divers print en drukwerk met interviews, reportages, nieuwtjes en achtergrondartikelen met fraaie fotografie. Het magazine heeft een vrolijke insteek. Een afwisseling van meer serieuze nieuwsrubrieken met toegankelijke artikelen en een frisse vormgeving maken het blad aantrekkelijk.

11

8


DE ETALAGE

online winkel van special products Een online winkel met speciale producten die de leden er in kunnen zetten. De vereniging zorgt ervoor dat die producten onder de aandacht gebracht ­worden van zowel de zakelijke markt als de consumentenmarkt. Na een inventarisatie van de bijzondere producten die de leden aanbieden komt er een o ­ nline etalage om collectief de producten te promoten en kansen te creëren voor ­iedereen. Het doel is de zichtbaarheid van de leden online te vergroten. AL VOOR € 50 KAN EEN PLUS LID HIER EEN PRODUCT OPZETTEN.

12

9 Plus Platform


10 13

NIEUWE DIENSTEN succes is het streven

Uiteindelijk is het doel van al die ondersteuning en inspiratie dat elk lid er beter van wordt. De vereniging blijft zijn lage kosten structuur houden door slim in te kopen,van de ­geselecteerde diensten van derden gebruik te maken en ondersteuning ­efficiënt in te richten. Op deze manier neemt de vereniging de financiële drempels om ondersteuning te krijgen weg. Niets is beter dan geholpen te worden door iemand die je bedrijf kent en de industrie waarin de onderneming opereert. Met het doel gezamenlijk gezond te worden en te blijven.


BASIS algemeen lidmaatschap van de vkgo

BESCHRIJVINGEN

A

PLUSLEDEN (GAMERS)

LEDEN

Secretariaatsdiensten APPR - telefoon - ledenadministratie - secretariële ondersteuning - beleidsmatige ondersteuning Bestuurlijke (vrijwillige) organisatie Algemene Ledenvergadering

14

Social media (FB / Twitter ) news sharing Website met ledenportal

€ 250,-

€ 250,-

Speakerscorners (2x per jaar – regio) Haringparty / BBQ Selfcaredag Bedrijfsbezoek (bij interesse) 10% regeling bij online drukkers Online > digitale nieuwsbrief Uitleg > inspiratie magazine

Plus Platform


BASIS EXTRA’S bij algemeen lidmaatschap van de vkgo

BESCHRIJVINGEN

B

Human Resources ondersteuning - arbeidszaken (contracten/ontslagen/ procedures) - conflicten

LEDEN (GAMERS) Eerste 2 uur gratis vervolg € 125,-

LEDEN

GEEN LEDEN

Uurtarief € 125,-

Aanbod vkgo > eerste gesprek inventarisatie altijd gratis (eventueel fysiek op locatie - intake) > vervolg gesprekken (kolomtarieven)

C

15

Juridische ondersteuning - contracten met leveranciers - contracten met derden partijen - contracten met crediteuren - voorbeelden in gebreke stellingen - telefonische afhandeling / e-mail

Aanbod vkgo > lezen van stukken altijd gratis (voorbereiding) > beknopt advies per email gratis > schrijven en vervolgacties (kolomtarieven)

Lezen gratis (inclusief beknopt advies)

Lezen € 100,- (inclusief beknopt advies) 100% kosten

Vervolgactie volgens uurtarief of offerte ± € 125,-

Vervolgactie volgens uurtarief of offerte ± € 150,-

Uurtarief € 195,-


D

BESCHRIJVINGEN

PLUS LEDEN (GAMERS)

Management begeleiding (organisatie) - procedures met de bank - faillissementen / vorderingen - incassozaken - retentie - (re)organisatie zaken - bedrijfsontwikkelingen (strategie/marketing)

Eerste 2 uur gratis vervolgens € 100,uurtarief

LEDEN

GEEN LEDEN

Eerste 2 uur gratis

€ 125- uurtarief

Reiskosten betalen € 0,50 km.

Reiskosten € 0,50 km.

Vervolgens € 100,uurtarief

Aanbod vkgo > eerste gesprek inventarisatie altijd gratis (eventueel fysiek op locatie - intake) > vervolg gesprekken (kolomtarieven)

16

E

Administratieve ondersteuning (debiteuren) - creditchecks - vorderingen

5 checks

2 checks

geen

Aanbod vkgo > controlemogelijkheden via APPR (kolomtarieven)

Plus Platform


NIEUWE MOGELIJKHEDEN bij algemeen lidmaatschap van de vkgo

1

LEDEN

BESCHRIJVINGEN

PLUS LEDEN (GAMERS)

De Etalage - leden bieden hun opvallende en ­speciale producten aan in online platform - doel: verbreding van assortiment en online zichtbaarheid van mogelijkheden van leden - platform is zowel voor B to B als B to C - collectiviteit maakt betaalbaarheid hiervan mogelijk. - kleine drukker krijgt grotere exposure

€ 175,- lidmaatschap plus 1 product

€ 225,- lidmaatschap plus 1 product

2e product € 65,-

2e product € 75,-

Meer dan één tegelijk € 50,-

Meer dan één tegelijk € 65,-

Meer producten op aanvraag

Meer producten op aanvraag

GEEN LEDEN Toegang na ­lidmaatschap

17

Aanbod vkgo

2

> inventarisatie van producten onder leden

> plaatsing en realisatie van online platform

> registratie van producten in uniform webmodel

> deelname kosten zie kolomtarieven

Ketenverandering - Project 2014 (samenwerking met GOC & Syntens) - doel: leden op te laten schuiven in de keten - vergroten van kansen op omzet (groei) - serie van verschillende bijeenkomsten - 3 workshops (2014) - veranderingsbegeleiding m.m.v. Syntens

€ 375,-

Aanbod vkgo > traject van verandering van de onderneming > samenwerking van verschillende leden (deelname) > deelname kosten zie kolomtarieven

€ 550,-

€ 750,-


3

BESCHRIJVINGEN

PLUS LEDEN (GAMERS)

Innovatie LAB - onderzoek naar coöperatieve ­samenwerking van leden met zelfde innovatie interessegebieden - gemeenschappelijke doelen ­ontwikkelen - samen is beter dan alleen strategie

€ 100,-

LEDEN € 500,-

GEEN LEDEN € 1.000,-

plaatsnemen in de ‘wachtkamer’ afhankelijk van de behoefte opschalen

Aanbod vkgo > ontwikkeling van een LAB platform rond één bepaald jaarthema > realiseren en aantrekken van wervingspartijen voor uitvoering van bovenstaande > deelname kosten zie kolomtarieven

18

4

Inspiratie magazine de Uitleg - vijf keer per jaar vanuit redactieteam - sterke inhoud vanuit verenigingsmodel nieuwe stijl. - trends / samenvattingen / ontwikkelingen / niche

gratis

gratis

abonnement € 52,50 per jaar Losse nummers € 17,50

Aanbod vkgo > scherp abonnement (kolomtarieven)

Plus Platform


5

LEDEN (GEWOON)

BESCHRIJVINGEN

PLUS LEDEN (GAMERS)

Samen doe je meer! > klantcontact - sessies rond klantcontacten (communicatie/marketing) - activiteiten met je relaties (ondersteuning) - marketing communicatie oplossing voor groei bedenken - visie op de breedte in jouw regio

Secr. ondersteunt en faciliteert! Lid betaald hiervoor niets

Secr. ondersteunt en faciliteert! Lid betaald hiervoor niets

Overige kosten deel­ nemers etc.

Overige kosten deelnemers etc. Organisatie doorbelasten

GEEN LEDEN Doorberekening Evenementen tarieven

Organisatie doorbelasten

Aanbod vkgo

19

> aandragen van mogelijkheden met diverse partijen waar samenwerking mee is > leveranciers enthousiasmeren > mogelijke prijsontwikkeling (kolomtarieven)

Gooimeer 4 – 15 1411 DC Naarden Postbus 5135 1410 AC Naarden T (020) 543 55 01 F (020) 543 55 35 E info@vkgo.nl W www.vkgo.nl


Startup Game Nieuwe diensten

Ketenverandering

De etalage

Magazine

Innovatie LAB

Plus Platform

Juridische ondersteuning

Management begeleiding

Klantencontact Administratieve ondersteuning

Vkgo brochure  
Vkgo brochure  

In een tijd waar er markten onder druk staan en het medialandschap sneller verandert dan ooit, is het zaak om heel snel op die veranderingen...

Advertisement