Page 1

Hét Center4Energy© concept voor energie producerende gebouwen! De maatschappelijke agenda wordt steeds vaker beheerst door onderwerpen als klimaatverandering, uitputting van energiebronnen, ontbossing, milieudelicten en overbevolking. Inmiddels leven meer dan 7 miljard mensen op onze planeet aarde en de voorspellingen zijn dat dit in 50 jaar tijd zal groeien naar zo’n 9 miljard mensen.

Al deze mensen willen graag wonen en werken in functionele, comfortabele, veilige en betaalbare woningen en gebouwen. Energiebeheersing(controle), lokale energiewinning en energiebesparing zijn dan ook aspecten die steeds belangrijker worden. Dit vraagt dan ook om meer aandacht voor verduurzaming en slimmere manieren om energie te besparen.

Solar Elektrisch: 150Wp/m2 Solar Thermisch: 300Wp

Met het nieuwe

Luchtafzuiging met WTW (Alpha 24)

Directielevering

Flow + temp.

Thermisch

Elektrisch

17.800 kWh 14.700 kWh

Center4Energie Buffervat Zonneboiler (800 liter)

concept zijn wij in

Onderdeel van bestekswijziging bij installateur van het werk

Zie projectietekening voor details

Vloerverwarming

Naar Tappunten warmwater

flow

DX6015SE

Zie projectietekening voor details verdelers

staat om energie

Water- en scheidingsfilter 0-10V

Diameter Leidingwerk: 40mm DX6015SE

Ultra Laag Transmissie Systeem

producerende

Energiebedrijf

3.600 kWh

woningen te re-

VDI

120.000 – 93.000 kWh 95.000 kWh

18.400 kWh

Open verdeler (40kW)

Bypass koeling

aliseren en een

warmtepomp water/water (1 – 8 kW)

positieve bijdrage

25.000 kWh

26.400 kWh 100.800 kWh

te leveren aan het energievraagstuk.

Open verdeler

Fase

Bestaande Gasketel 42kW (Bosch – 42HRC)

warmtepomp lucht/water

Niet van toepassing

Palletkachel (7kW L/W/S) 2 stuks Alternatief Open haard

P-376 11°C

7°C

5 - 45°C Open buffer in kelder (15 - 20 m3)

Alternatief voor de waterbuffer is een vijver of een zwembad

Funderingspalen met voorziening warmtewisselaar

Willem de Zwijgerstraat 1 en 1A Utrecht

(28 stuks)

(30m -> 560x30 = 19 kW)

Principe tekening Energiestromen

Project Nr: Abdijenlaan 30 5235 BV ‘s-Hertogenbosch

FORMAAT

PRODUCTCODE

TEKENINGNR.

A3 SCHAAL

1

1:1

5-12-2013

BLAD

REV

003

1 VAN 1


Wat houdt het

Center4Energy©

Center4Energy© concept in:

een centraal punt voor:

Onderstaande illustratie is een voorbeeld van een project dat wij

het beheer en de controle van de energiestromen van de (duurzame) bronnen (thermisch & elektrisch) naar de

recentelijk hebben gerealiseerd met Center4Energy©.

aangesloten gebouwen/woningen.

4 netto-energie producerende woningen

De hoofdlijn van het Center4Energy©

Terugverdientijd Center4Energy is:

concept bestaat uit het vereffenen van alle energiestromen in uw gebouw met de navolgende acties;

Zonnepaneel

Zonnepaneel

Zonnepaneel

Zonneboiler

Warmtapwater / Elektra opwekking

Zonnepaneel

Zonneboiler

Zonneboiler

Zonneboiler

Betonkernactivering

Voorzetwand met busvoeding en infrastuctuur

Betonkernactivering

1. Opname en in kaart brengen

1. functioneel

Een gebouw dient primair functioneel te zijn.

van alle voorkomende energie-

2. flexibel en toekomstgericht

Ontwerp gebouwen flexibel en toekomstgericht; gebouwen dienen zodanig

stromen in en om het gebouw.

te worden opgezet, ruimtelijk en qua infrastructuur, dat ze gemakkelijk een

2. Integrale benadering van het

andere gebruiksfunctie kunnen krijgen (bijvoorbeeld een school omvormen

object vanuit bouw en installaties

tot een bejaardenhuis).

voor en vooral met de gebruiker.

3. Comfortabel

je afbreuk doet aan de energiezuinigheid en duurzaamheid.

3. Enthousiasmeren en onderebouw Gebouw Beheerssysteem Optie

Optie

Optie

E kast & E-kast Schakelsysteem

steunen van de gebruikers door Warmtepomp (W/W)

Optie Vloerverwarming

WTW

WTW

M

M

WTW

M

WTW

M

Watertank (Grondwarmte)

Optie

CO2 meter / Rookmelder Bedienpaneel Doorstroomboiler Temperatuursensor

MK

http://dashboardsonline.nl/

hierbij de Trias Energetica toe.

projecten/Energiedashboard/

5. Veiligheid

Veiligheid; staat altijd voorop!

Energiedashboardhome.nl

6. Betaalbaar

Betaalbaar; door het toepassen van integrale, eenvoudige technieken en

4. De gebruikers erbij betrekken

concepten kan je goedkoper bouwen in ver-gelijking met de meer traditionele

gedurende het gehele proces

technieken.

en zorgen voor goede ener5. Door gebruik te maken van het

door met een gebouw zelf energie te produceren en die energie te verkopen.

vergelijking met traditioneel gebouwde gebouwen.

• water/waterpomp COP 8-10

in beeld te brengen.

• meedraaiend PV-paneel

• betonkernactivering

• gebouwbeheerssysteem

• BUS-gestuurde installatieopbouw • aansluiting energie naar Center4Energy

ondercapaciteit en terugleveren overcapaciteit • warmte-terugwinning uit retourwater

Materiaal duurzaamheid; gebruik zo min mogelijk bouwmaterialen en pas de C2C methodiek toe. Gemiddeld gebruiken we 40% minder bekabeling in

• PV-paneel

•e  lektriciteitsaansluiting voor opvangen

8. Materiaal duurzaamheid

voor Energie berekeningen zijn • zonneboiler (i.c.m. instant heaters)

• geen gasaansluiting

Lage exploitatie kosten vanwege weinig onderhoud en weinig energieverbruik. Wat nog interessanter is, is de mogelijkheid om geld te verdienen

we in staat om de enegiestromen

• dashboard t.b.v. bewustwording

7. Lage exploitatie kosten

giestromen.

Uitgangspunten Center4Energy

• ventilatiesysteem o.b.v. aardwarmte

Energetische duurzaamheid; een gebouw kan energie zuinig, energie neutraal of netto energie producerend gemaakt worden. In2EcoBuildings past

Uitgangspunten woningen

• LED-verlichting

4. Energetische duurzaamheid

een teaser programma te geven:

A.P.P. (Actief Pragmatisch Plan)

Optie

Comfortabel; De gebruiker dient van alle comfort voorzien te zijn zonder dat

9. Weinig water gebruik

Weinig water gebruik. De door ons gerealiseerde gebouwen verbruiken minder water. Een gedeelte van de watervraag wordt gedekt door opgevangen regenwater.

Graag maken wij met u een vrijblijvende afspraak om dit vernieuwende concept verder toe te lichten en de voordelen voor u te bespreken!

6. bewezen producten

Wij werken uitsluitend met bewezen producten en technieken.


Ge誰nteresseerd en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Professor Minckelersweg 2a 5144 NZ Waalwijk t

Jan van Liempt +31 (0)6 81 428 418 e Jan@C4E.me

t

Bart Zeegers +31 (0)6 51 034 307 e Bart@C4E.me www.C4E.nl

Center4Energie concept  

folder