Page 1

DE MIDDELEEUWEN (500-1500) o

o

o o

o

o

In de Middeleeuwen verdwijnt het humanistische aspect naar de achtergrond: Europa wordt een religieuze (rooms-katholieke) cultuur; God staat aan het begin en eind van alle dingen; de kerk krijgt veel wereldlijke invloed; de paus wordt de machtigste man ter wereld. Culturele ontwikkelingen staan in de Middeleeuwen min of meer stil (in Europa – niet in Noord-Afrika, waar de islamcultuur bloeit!). De samenlevingsordening is feodaal: koning > hertog > graaf > heer > horige. In de loop van de Middeleeuwen bloeit de handel op en worden de steden groter en machtiger (Brugge, Genua, Venetië). De standenmaatschappij zorgt voor differentiatie in het onderwijs: zonen van de adel gaan naar de ridderacademies (waar ze leren paardrijden, hofdansen, boogschieten etc.); toekomstige geestelijken naar de Latijnse school (waar ze de zeven vrije kunsten krijgen en vooral, tot vervelens toe, les krijgen in het Latijn). Omdat de cultuur als het ware ‘stilstaat’ is reflectie op opvoeding en onderwijs niet nodig; deze ‘spreken voor zich’.

DE RENAISSANCE (1300-1600) o

o

Renaissance betekent ‘wedergeboorte’. Wat werd er wedergeboren? Het humanisme van de oudheid: niet alles draaide meer om God, de kerk en het geloof, maar de mens (en zijn vermogens) kwamen weer in het middelpunt te staan. Shakespeare schrijft (net als de oude Grieken) weer over het menselijk lijden, liefhebben en leven; Michelangelo en Da Vinci schilderen en beeldhouwen weer (net als in de oudheid) mensen (met al hun passies, begeerten en eigenaardigheden) in plaats van (perfecte, semi-goddelijke) heiligen.

DE VROEGMODERNE TIJD (1500/1600-1800) o

o

o

o

De Renaissance bereidde de weg voor voor de moderne tijd (1500/1600-nu), die begint met de vroegmoderne tijd (1500/1600-1800). De mens is de maat van alle dingen, zegt men wel. Alles draait (weer) om de mens, het individu, het subject. Op maatschappelijk en cultureel gebied gebeurt er van alles. De tijd van de – statische – Middeleeuwen is definitief voorbij: er worden talloze ontdekkingen gedaan (van wetenschappelijke feiten, van instrumenten en machines, en van nieuwe werelddelen). Het statische, religieuze wereldbeeld is daardoor niet langer vol te houden.

Resumé College 3 - ME, Ren & VMT  
Resumé College 3 - ME, Ren & VMT  

Shakespeare schrijft (net als de oude Grieken) weer over het menselijk lijden, liefhebben en leven; Michelangelo en Da Vinci schilderen en b...