Page 1

Feiten & getallen Oppervlakte Het plangebied wordt 5 kilometer lang en 350 meter breed. Daarmee is Spoorzone Zwolle even groot als de spoorzones van Rotterdam, Den Haag en Utrecht tezamen.

Trein Op dit moment stappen gemiddeld 43.000 reizigers per dag in, uit of over op station Zwolle. Met de realisatie van Spoorzone Zwolle zal dit aantal stijgen naar 60.000 treinreizigers per dag. Met de komst van de Hanzelijn ontstaat een snelle verbinding met Schiphol met een reistijd van 60 minuten. Reizigerspassage Elke spits maken rond de 9.000 mensen gebruik van de passage.

Bus Per dag doen 37.000 reizigers de Spoorzone aan. In het gebied vinden dagelijks 1200 busbewegingen plaats en zijn tijdens spitsuren 28 bussen tegelijk aanwezig. Fietsenstalling De totale capaciteit van de fietsenstallingen zal toenemen van 6.000 naar meer dan 9.000.

Spoorzone Zwolle VERBINDEN & VERBLIJVEN

Reisdoelen

sociaal en recreatief

2010 2012

continuering lopende bouwactiviteiten start overige bouwactiviteiten bestuurlijke behandeling stedenbouwkundig plan Voltooing: - reizigerspassage - vierde perron - Hanzelijn - stationsplein noordzijde - bustunnel - stadshalte Pannekoekendijk - Regiotram

2013

start ontwerpprocessen & bouwaanbestedingen ontwerp stedenbouwkundig plan aanleg tijdelijke voetgangersbrug start eerste bouwactiviteiten

2011

school en studie

Voltooing: - busstation - uitbreiding Hanzeland

zakelijk

Landelijk voorbeeldproject De ontwikkeling van Spoorzone Zwolle wordt mede mogelijk gemaakt door de stimuleringsbijdragen van de ministeries van VROM en V&W. Spoorzone Zwolle is een van de vijf landelijke voorbeeldprojecten en maakt onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 2010 van de Nederlandse rijksoverheid. Contact Gemeente Zwolle, afdeling Communicatie Robert Vink T 038-4982084 E r.vink@zwolle.nl I www.zwolle.nl

Station Zwolle wordt een steeds belangrijker openbaar vervoersknooppunt. Het is na Utrecht het grootste spoorwegknooppunt van Nederland. Als eind 2012 de Hanzespoorlijn voltooid is, zullen in Zwolle sporen uit acht verschillende richtingen bijeen komen. Station Zwolle wordt dan de schakel die de Randstad met het noorden en oosten van het land verbindt. Mede door de expansie van het kantoor- en scholencomplex aan de zuidzijde kan het stationsgebied de reizigersstroom nu al niet meer goed aan. Kleine verbeteringen volstaan niet meer; er zijn forse ingrepen nodig om het knooppunt soepel te laten functioneren.

Deze ingrepen krijgen hun beslag in een grootschalig project, waarin het gehele stationsgebied op de schop gaat. De herziening van de infrastructuur zal gepaard gaan met een ingrijpende herinrichting van een omvangrijk gebied rondom het station. Dit nieuwe gebied krijgt de uitstraling, inrichting en voorzieningen van een eigentijds, modern binnenstadsgebied. Als in 2013 de laatste deelprojecten zijn voltooid, zal Spoorzone Zwolle een stadsgebied met allure zijn, dat optimaal kan verbinden en waar het aangenaam verblijven is.


Spoorzone Zwolle wordt niet alleen een goed functionerend openbaar vervoersknooppunt, maar ook een veelzijdig binnenstedelijk gebied, waar het goed verblijven is.

VERBINDEN

De nieuwe REIZIGERSPASSAGE onder de sporen wordt reizigervriendelijker gemaakt, door inkorting van 200 naar 95 meter en verbreding van 5 naar 17 meter. Het aantal PERRONS wordt uitgebreid van 3 naar 4 volwaardige perrons. Het BUSSTATION wordt van de noordzijde overgeheveld naar de zuidzijde en wordt bereikbaar via de nieuwe reizigerspassage. Er komt een BUSTUNNEL onder de sporen om de busverbinding tussen het nieuwe busstation en de binnenstad te optimaliseren. De REGIOTRAM zal de bestaande spoorverbinding tussen Zwolle en Kampen vervangen. Dat betekent meer haltes en een hogere frequentie, waardoor beide steden beter verbonden zullen worden.

Het nieuwe in- en uitstappunt voor de binnenstad (en de straks gerenoveerde Kamperpoort) komt te liggen aan de Pannekoekendijk. De openbare ruimte rondom de STADSHALTE krijgt een inrichting die past bij de allure van Spoorzone Zwolle. Door de verplaatsing van het busstation ontstaat er aan de noordzijde ruimte voor een statig STATIONSPLEIN. De entree van het station wordt uitgebreid, waardoor het station het monumentale baken wordt van een markant plein, dat de verbinding met de historische binnenstad herstelt.

Door de ontmanteling van het Nedtrain-terrein ontstaat er ruimte voor UITBREIDING van HANZELAND. Er zal 30.000m2 vloeroppervlakte worden gerealiseerd, die ruimte biedt aan nieuwe kantoren, winkels en woonappartementen. De bereikbaarheid is verzekerd door de verplaatsing van het busstation, de vernieuwde reizigerspassage en nieuw aan te leggen ondervloerse parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Eind 2012 zal de nieuwe HANZESPOORLIJN voltooid zijn. Spoorzone Zwolle zal dan de verbindende schakel vormen tussen de Randstad en het noorden en oosten van het land.

In de huidige situatie vormen busen treinstation een barrière tussen de binnenstad en het zuidelijke stationsgebied. Door de infrastructurele aanpassingen wordt Spoorzone Zwolle het hart van een AANEENGESLOTEN BINNENSTEDELIJK GEBIED dat zich uitstrekt van de binnenstad tot aan de IJsselallee. Spoorzone Zwolle krijgt met het oog op de verblijfsfunctie een AANTREKKELIJKE EN GROENE INRICHTING. De stationspleinen worden autoluw gemaakt. Er komen comfortabele looproutes van en naar de omliggende stadsdelen. Deze stadsketting van looproutes krijgt een groenrijke invulling, met lommerrijke stadslanen en kleine stadsparken.

De mogelijke aanleg van een Groenblauwe Scheg met de uit te graven Willemsvaart is momenteel in onderzoek. Behalve veel groen zal Spoorzone Zwolle de faciliteiten en voorzieningen krijgen die bij een modern binnenstedelijk gebied horen. Er worden moderne stadsappartementen gebouwd, nieuwe kantoorgebouwen gerealiseerd en er komen winkels, horecagelegenheden en andere commerciële voorzieningen bij. Zo wordt Spoorzone Zwolle een nieuw attractief gebied voor WONEN, WERKEN EN STEDELIJK RECREËREN.

VERBLIJVEN


Brochure gevouwen A3

Uitgangspunten: Professioneel Corporate, ambitieus Informeren & inspireren

Communicatiedoelgroep brochure: Desicionmakers Beleidsbepalers etc. Betrokkenen, omwonenden

Back cover

Front cover


Binnenwerk brochure A3

informatie verbinden

informatie verblijven

Spoorzone Zwolle concept  
Spoorzone Zwolle concept  

Concept Spoorzone Zwolle

Advertisement