Page 1

EECANGLO Sİ Zİ Nİ Çİ N İ NGİ LTERE’ YİAYAĞI NI ZAGETİ RDİ !

İ NGİ Lİ ZCEDİ LKÖYÜ

1750TL E D N İ M İ T E Z Ö G R ENLE M T E R Ğ Ö Z İ L İ G ASI N T İ F A H L İ T A T R İ LUB O D E L R E L E C N E EĞL ama eKonakl d el lOt ahi D y e ş r e H / m ı ş a l zU si er et sl Ücr eDer c z i l i g n İ e d n i m i t e z erGö menl et zÖğr i l a t ngi İ rHaf Bi u l o D e l r e l i z e G e v er el t vi i iAkt encel Eğl i er l Gezi y ö k a y a K i s i d erVa ebekl z-Kel üdeni Öl

2-9Temmuzar ası7Gün- SonKayı t25Ni san Her şeyDahi l1750TL! 02122937251/05439362863 - www. eecangl o. com

İngilizce Dil Köyü | Liselere Özel Program  

Liselere Özel Program Posteri

Advertisement