Page 1


περιεχόµενα Τιµή τεύχους: € 0,30 • Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση µέρους ή όλου χωρίςπροηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. • Tα δηµοσιευόµενα άρθρα απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και µόνο.

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Θέµα Γενική Συνέλευση EEAE. Παρουσίαση και σχολιασµός της . . . 4-6

To σχόλιο της έκδοσης Γενική Συνέλευση Oµοσπονδίας . . . . 7 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 82

Συνέντευξη

ΑΦΜ: 090296638

Aποσπάσµατα από την συνέντευξη της κας Λύχρου στο περιοδικό Aσφαλιστική Aγορά. . . . . . . . . . . . . . . . 8

Α’ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.:

Nοµοθεσία FAX:

Aυτοκίνητα-Aκυρώσεις. Ένα ακόµη χτύπηµα κάτω από τη ζώνη για τον επαγγελµατία ασφαλιστή. του κ. Xάρη Aλεξόπουλου

...............

9

Aποστολή BIPAR. Oι εξελίξεις στο χώρο µας της κας ∆ήµητρας-Iωάννας Λύχρου

........

10

για να γνωρίζεις . . . . . . . . . . . . . . 11

210 3805907 & 210 3827354 210 3827354

e-mail: info@insuranceintermediary.gr & info@haii.gr www.insuranceintermediary.gr & www.haii.gr Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γ. Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλη:

Κωνσταντίνος Σ. Μαυρόπουλος Χάρης Αλεξόπουλος ∆ήµητρα-Ιωάννα Λύχρου Aλέξανδρος Pαφαηλίδης Ειρήνη Λατσούδη Θράσος Γρηγοριάδης Ευθύµιος Σκρίκας

Επιτροπή διαχείρισης εντύπου: Χάρης Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Σ. Μαυρόπουλος ∆ήµητρα-Ιωάννα Λύχρου Ειρήνη Λατσούδη Αλέξανδρος Ραφαηλίδης Ελίζα Πανουργιά Πέτρος ∆ουµάς Γραµµατειακή υποστήριξη: Μαρία Καµπούρη


editorial

Αγαπητέ Συνάδελφε, Συνεπείς στις υποσχέσεις µας για άµεση και αντικειµενική ενηµέρωση και πιστοί στις δεσµεύσεις µας για την ανάδειξη των προβληµατισµών, της αγωνίας και των προσδοκιών του επαγγελµατία διαµεσολαβητή συναντιόµαστε πάλι µαζί σου µέσα από τις σελίδες του 2ου τεύχους του περιοδικού αυτού. Με έµφαση στο σηµαντικό γεγονός της Γενικής Συνέλευσης της Οµοσπονδίας µας (Π.Ο.Α.Π.) στο τεύχος αυτό αναλύονται και παρουσιάζονται όλα τα προβλήµατα και οι δυσλειτουργίες του καθώς και οι προτάσεις και λύσεις για το σηµαντικό αυτό όργανο που οφείλει, αν θέλει να υπάρξει, να εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε. Με αναλυτική παρουσίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσής µας στις 21/11/2007 που προηγήθηκε αυτής της Π.Ο.Α.Π. µπορείς να διαπιστώσεις τον συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών µε τις οποίες η Ένωσή µας διασφάλισε τα συµφέροντα των µελών της στο ανώτατο αυτό όργανο. Παρόλο το προαποφασισµένο των θέσεων, για το Προεδρείο της Οµοσπονδίας, η ουσιαστική και δυναµική παρουσία της Ένωσής µας στη Γενική Συνέλευση και τις Εκλογές της Π.Ο.Α.Π. ανέδειξε τους Συναδέλφους µας κ. ∆ήµητρα – Ιωάννα Λύχρου και κ. Αλέξανδρο Ραφαηλίδη πρώτους σε ψήφους, ανατρέποντας την διαστρεβλωµένη εικόνα που εξωγενείς λόγοι είχαν διαµορφώσει για την Ένωσή µας στις προηγούµενες εκλογές του Πλαταµώνα. Με κύριο στόχο την προσαρµογή µας στο πνεύµα της Οδηγίας και στο νέο περιβάλλον που θα διαµορφωθεί άµεσα στον επαγγελµατικό µας χώρο, στηρίζουµε το θεσµό του ανεξάρτητου Ασφαλιστικού ∆ιαµεσολαβητή µε κοινά πλέον συµφέροντα, στόχους και επιδιώξεις και ηγούµαστε πρωτοβουλίας για δηµιουργία ισχυρής Οµοσπονδίας όλων των ∆ιαµεσολαβούντων µε ενιαίο λόγο και δυνατότητα σοβαρής παρέµβασης. Παράλληλα, συνεχίζουµε να παρακολουθούµε στενά τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό χώρο µε θέµατα όπως το νέο Νόµο για τις ακυρώσεις των αυτοκινήτων, το Επικουρικό Ταµείο Ασφαλιστών, το Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους, τον Ασφαλιστικό φορέα µας Ο.Α.Ε.Ε., τη νέα καµπάνια της Ε.Α.Ε.Ε. για την πρόληψη, καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις στο BIPAR. Τέλος, προετοιµαζόµαστε για το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς που θα είναι ο εορτασµός και η εκδήλωση για τα 70 χρόνια της Ένωσής µας και σε καλούµε να συµµετάσχεις ενεργά στις προετοιµασίες αυτές για να αποτελέσει η στιγµή αυτή γεγονός αντάξιο της ιστορίας, της πορείας και των ανθρώπων του χώρου µας. Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, Κωνσταντίνος Σ. Μαυρόπουλος Πρόεδρος ∆.Σ

2|3


το θέµα

Γενική Συνέλευση Παρουσίαση και σχολιασµός της. αναλυτικότερα στην ΥΑ Κ3–8010 και πως αυτή επιχειρεί να καταλύσει κάθε έννοια ίσης µεταχείρισης και ορθών όρων ανταγωνισµού (όρα άρθρο της ∆. Λύχρου στο τεύχος µας Νο 2). «Εν κατακλείδι αυτό που γίνεται µε αυτή την υπουργική απόφαση είναι η χειρότερη παρανοµία, γιατί αφορά την απόλυτη περιφρόνηση του πνεύµατος του νόµου, και τον τορπιλισµό κάθε προσπάθειας για την δηµιουργία υγιών συνθηκών ανταγωνισµού στο χώρο της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης» υπογράµµισε στην οµιλία της. Στη συνέχεια, αναφερόµενη στην κινητοποίηση του Σωµατείου µας, και την προσπάθειά µας να αφυπνίσουµε και να συνταχθούµε ενωτικά και µε τα υπόλοιπα Σωµατεία είπε: «καταλήξαµε στη από κοινού σύνταξη και υποβολή ενός κειµένου υπογεγραµµένο από όλους προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, που παρουσίαζε τις θέσεις µας και ανέλυε τεκµηριωµένα τις αντιθέσεις τα ερωτηµατικά και τις αντιρρήσεις µας εκεί που επιχειρείτο η «περιγραφή» του πνεύµατος του Νόµου. Μετά από µελέτη και σε συνεργασία µε όλα τα Σωµατεία των ∆ιαµεσολαβούντων της Αθήνας, δηλ. ΣΕΜΑ – ΠΣΑΣ – ΠΣΣΑΣ και ΣΠΑΤΕ, και µε την οικονοµική υποστήριξη του ΕΕΑ κατετέθη προσφυγή στο Συµβούλιο Επικρατείας για την αναστολή της εφαρµογής της απόφασης και την ακύρωση της Κ3 – 8010 και αναµένουµε τα αποτελέσµατά της.» Η ΓΣ ολοκληρώθηκε στο δεύτερο µέρος της µε θέµα τη παρουσίαση και ανάλυση των σχέσεων µας µε την Oµοσπονδία και την εκλογή αντιπροσώπων µας, για την ΠΟΑΠ (παραθέτουµε τα κυριότερα σηµεία της οµιλίας

Tα µέλη του Προεδρείου του ∆.Σ.

To νέο δυναµικό µας µέλος κ. Eλίζα Πανουργιά

ΣTIΓMIOTYΠA

ΣTIΓMIOTYΠA

Στις 21/11/2007 πραγµατοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσής µας, στο ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ στην Αθήνα. Η συνέλευση αυτή είχε 2 στόχους. Αφενός να φέρει κοντά τα µέλη µας, και να ενηµερώσει για τα πεπραγµένα και τις εξελίξεις του διαστήµατος που µεσολάβησε, και αφετέρου να αναδείξει νέους εκλογικούς αντιπροσώπους για το δευτεροβάθµιο όργανο, την ΠΟΑΠ. Λόγω της µεγάλης αύξησης της δύναµης της Ένωσής µας, και σύµφωνα µε το καταστατικό µας, έπρεπε να καταφύγουµε σε εκλογές για την ανάδειξη, ανάλογου µε την νέα µας δύναµη µελών, αριθµού αντιπροσώπων. Με τον τρόπο αυτό ή ΕΕΑΕ µπορεί και πρέπει να εκφράζει και να εκφράζεται µε φωνή ανάλογη της νέας δυναµική της. Στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης, ο πρόεδρος κ. Κ.Σ. Μαυρόπουλος, αναφέρθηκε διεξοδικά στα πεπραγµένα της Ένωσης, ενηµερώνοντας τα Μέλη για τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει για τα θέµατα που απασχολούν τον κλάδο των ∆ιαµεσολαβούντων δηλαδή: • Την κατάργηση της αποκλειστικότητας του επαγγέλµατος • Την στρεβλή ενσωµάτωση της οδηγίας 2002/92 • Τον άδικο µοναδικό φορολογικό συντελεστή καθαρού κέρδους • Την απόφαση Κ3-8010 και την προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας Στη συνέχεια η Γ.Γ. κα ∆. Λύχρου, αναφέρθηκε


του Προέδρου, τα οποία µε σαφήνεια καταγράφουν προβληµατισµούς και σκέψεις της Ένωσής µας για το µέλλον της Οµοσπονδίας). «Η ίδρυση της ΠΟΑΠ το 1983 σαφώς και αποτέλεσε µια σηµαντική πρωτοβουλία της Ένωσής µας, µια και ως Οµοσπονδία συγκέντρωσε όλα τα αντίστοιχα σωµατεία στην Ελλάδα, δίνοντας µε το µεγάλο αριθµό µελών της µια δυνατή παρουσία και µια ισχυρή φωνή προς όλους τους φορείς, δηλαδή το Υπουργείο, τις ασφαλιστικές εταιρίες, κλπ. Η οργάνωση και λειτουργία της όµως, λαµβάνοντας υπόψη τη µεγάλη ευθύνη που φέρει για λογαριασµό όλων των σωµατείων, µε τον καιρό δε φάνηκε επαρκής για το σπουδαίο και σηµαντικό ρόλο που οφείλει να διαδραµατίσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που οι εξελίξεις για το µέλλον του κλάδου µας είναι ραγδαίες και σηµαντικές. Έτσι, στην τελευταία Γενική Συνέλευση και εκλογές της Οµοσπονδίας στον Πλαταµώνα, καταθέσαµε τους προβληµατισµούς και τις ανησυχίες µας, ως ΕΕΑΕ, που εξέφραζαν και εκφράζουν τη βαθιά επιθυµία µας για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της. Ο τρόπος όµως που µέχρι σήµερα λειτούργησε η Οµοσπονδία απέχει σε αρκετά σηµεία από τις κατευθυντήριες γραµµές του καταστατικού της.Τούτο κατά την γνώµη µας οφείλεται κυρίως στο ότι δεν δηµιουργήθηκαν οι δοµές λειτουργίας που θα

Eνότητα, αλληλεγύη και αντιπροσωπευτικότητα µπορεί να είναι τα ζητούµενα και σύµφωνα µε το καταστατικό τα προαπαιτούµενα, αλλά ταυτόχρονα µπορεί να παραµένουν µόνο κενές έννοιες και ευχές.

βοηθούσαν το έργο της. ∆εν κατανεµήθηκαν αρµοδιότητες και δεν εξελίχθηκαν µορφές που θα µπορούσαν να είναι έγκαιρα παρούσες στα πολύ Mέλη τη σηµαντικά, ς Ένωση ς επείγοντα πολλές φορές θέµατα του κλάδου µας. Πιστεύουµε ότι οι απαιτήσεις των καιρών έχουν αλλάξει. Τα προβλήµατα του κλάδου µας απαιτούν άµεση οργανωµένη και ταχύτατη αντιµετώπιση. Οι σύγχρονες απαιτήσεις επιβάλουν πλέον γνώσεις, γλώσσες και τεχνογνωσία και ανθρώπους που θα θέλουν να αφιερώσουν χρόνο για να τρέξουν, και µυαλό για να προβλέψουν, να µελετήσουν, και να προλάβουν. Εάν θα προέρχονται από την Κοζάνη, την Θεσσαλονίκη ή την Πάτρα αυτό για εµάς µικρή σηµασία έχει. Σηµασία όµως έχει να είναι ενήµεροι, διαθέσιµοι και παρόντες στα κέντρα των αποφάσεων, και να θέλουν να πλαισιωθούν από ανθρώπους που κάποιες φορές θα γνωρίζουν καλλίτερα κάποια ειδικότερα θέµατα του κλάδου. Με βάσει λοιπόν τα ανωτέρω, προτείναµε στο ∆.Σ. να δεσµευθεί: Α) για την πιστή πλέον τήρηση του Καταστατικού που βοηθά στην εύρυθµη και εντός σωστών πλαισίων λειτουργία της Οµοσπονδίας και Β) για την πραγµατοποίηση επί τη βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος των κάτωθι ενεργειών: 1) Συγκρότηση επιτροπής που θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του κάθε Σωµατείου – µέλους προκειµένου να συγκεντρώσουν προτάσεις και να µελετήσουν το

4|5

ΣTIΓMIOTYΠA

ΣTIΓMIOTYΠA

Στιγµιότυπα απο την οµιλία του Προέδου


ΣTIΓMIOTYΠA ΣTIΓMIOTYΠA ΣTIΓMIOTYΠA ΣTIΓMIOTYΠA

Ψηφοφορία Η ΓΣ ολοκληρώθηκε µε τις αρχαιρεσίες από τις οποίες αναδείχτηκαν ως εκλογικοί αντιπρόσωποι της ΕΕΑΕ για την οµοσπονδία οι παρακάτω συνάδελφοι (µε αλφαβητική σειρά). Αβατάγγελος Ο., Αλεξόπουλος Χ., Βαλοπετρόπουλος Γ., Βιδάλης Ι., Βικτωράτου Μ., Βλαχάκης Κ., Γιαννακάκου-Ραζέλου Π., Γλυκής Χ., Γρηγοριάδης Θ., Γρηγοριάδου Ν., ∆ουµάς-Χαλκούσης Π., ∆ρούλιας Ι., Κατσέρη Α., Κοντογιάννη Ι., Κωστέα Κ., Λατσούδη Ε., Λεβετσοβίτης Ν., Λευίτης Κ., Λύχρου ∆., Μάνεσης Α., Μαυρόπουλος Κ., Μουτσουρούφης Κ., Νοητάκη Ε., Πανουλής ∆., Πανουργιά Λ., Πατρίκιος Σ., Πετρακόπουλος Ν., Πολίτης Ι., Ραφαηλίδης Α., Σισµάνης Γ., Σκρίκας Ε., Σταµατάκης Α., Τζίκας ∆., Τσαπάλας Σ., Τσικόγιας Ι., Φυλακτού Μ., Ψαρρός Ι.

θέµα της αναθεώρησης του καταστατικού της ΠΟΑΠ. 2) Συγκρότηση επιτροπών και υποεπιτροπών όπου θα κληθούν να µετέχουν κατ’ αρχήν όλοι οι συνάδελφοι του ∆.Σ. της ΠΟΑΠ και όσοι άλλοι θα προταθούν από τα πρωτοβάθµια Σωµατεία και θα συγκεντρώνουν τα στοιχεία που, το αντικείµενο της κάθε επιτροπής, θα απαιτεί. Η πρότασή µας που κατατέθηκε, µε τις ενδεικτικές αυτές θέσεις, είχε σκοπό να δώσει το κλίµα και την κατεύθυνση, που θεωρούµε ότι θα πρέπει να είναι ο στόχος µας και είναι: • Η δηµιουργία επιτροπής και υποεπιτροπών για τις επαφές µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, και µε τις Επιτροπές που βάσει αποφάσεων του Υπουργείου κάθε φορά δηµιουργούνται – προκειµένου να επεξεργαστούν συγκεκριµένα θέµατα - καθώς επίσης και µε την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών. • Επιτροπή και υποεπιτροπές για την επικοινωνία µεταξύ των Σωµατείων για την ανταλλαγή απόψεων και προβληµατισµών. Καλό θα ήταν τα θέµατα των συνεδριάσεων του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας να κοινοποιούνται στα Σωµατεία εγκαίρως προκειµένου να φέρνουν τις παρεµβάσεις τους όπου υπάρχουν. • Επιτροπή για την έκδοση περιοδικού φυλλαδίου και για την προβολή του έργου της Οµοσπονδίας στον Τύπο. • Επιτροπή για την επαφή της Οµοσπονδίας µε το BIPAR.

Kαι εµείς ανήκουµε στους ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, µε κοινά πλέον συµφέροντα, στόχους και επιδιώξεις.

Αυτά αγαπητοί Συνάδελφοι, πιστεύουµε ότι πρέπει να ήταν τα πλαίσια που θα αναβάθµιζαν και θα εκσυγχρόνιζαν την Οµοσπονδία µας ώστε στο µέλλον να είναι περισσότερο δηµιουργική, άµεσα παρούσα στα θέµατα που µας απασχολούν και αποτελεσµατική. Αντ’ αυτού, όχι µόνο δεν υλοποιήθηκαν τα ανωτέρω, αλλά δυστυχώς εδώ και οκτώ µήνες το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας αυτής, λειτουργεί µε πέντε από τα επτά µέλη του, έπειτα από την παραίτηση τριών µελών, εκ των οποίων η µία δεν έγινε δεκτή. Για να προλάβουµε λοιπόν τις εξελίξεις µε ή χωρίς τη συµµετοχή της ΠΟΑΠ, αναπτύξαµε δραστηριότητα ως αναλυτικά σας περιέγραψε η συνάδελφος κα. Λύχρου, µε ουσιαστικά αποτελέσµατα των ενεργειών µας, και σε συνεργασία µε τη σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας των υπόλοιπων σωµατείων του κλάδου µας, δηλαδή των Μεσιτών, των Συντονιστών και των Συµβούλων. Γιατί πλέον, πρέπει όλοι να καταλάβουµε ότι σύµφωνα µε την Οδηγία, οι έως τώρα τάξεις διαµεσολαβούντων, δηλαδή Μεσίτες, Πράκτορες, Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι και Συντονιστές, ουσιαστικά παύουν, και υπάγονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τους Συνδεδεµένους και τους Ανεξάρτητους Ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές. Και εµείς ανήκουµε στους ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, µε κοινά πλέον συµφέροντα, στόχους και επιδιώξεις. Νιώθουµε δικαιωµένοι γιατί η πιθανή αποχή µας και η συµπόρευση µε τους ρυθµούς των διοικούντων της ΠΟΑΠ, θα µας έφερνε σήµερα σε µια δυσχερέστατη θέση τόσο απέναντι στις εξελίξεις όσο και απέναντι σε εσάς τους ίδιους.» Kαι ο πρόεδρος κατέληξε λέγοντας: «Πιστεύουµε και στηρίζουµε το θεσµό της ΠΟΑΠ και γι αυτό βρισκόµαστε σήµερα εδώ για να εκλέξουµε και νέους αντιπροσώπους για την Οµοσπονδία σύµφωνα µε τη νέα δύναµη των µελών µας, όπως προκύπτει τόσο από το καταστατικό της Ένωσής µας, όσο και από το καταστατικό της ΠΟΑΠ.»


το σχόλιο της έκδοσης

Γενική Συνέλευση Oµοσπονδίας Γενικές Συνελεύσεις και Εκλογές Συνδικαλιστικών Οργάνων και Σωµατείων: Ένα γεγονός παλιό όσο και η Ιστορία. ∆ιαδικασίες, παρασκήνια, διαβουλεύσεις, πολιτικά παιχνίδια, µηχανοραφίες, προσωπικά συµφέροντα, φιλοδοξίες και τόσες άλλες λέξεις που θα µπορούσαµε να παραθέσουµε για να περιγράψουµε τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούν κατά καιρούς συµφέροντα και πολιτικές σκοπιµότητες να αναδείξουν ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να προστατεύσουν, να διεκδικήσουν και να προωθήσουν τα δικαιώµατα ενός ολόκληρου επαγγελµατικού χώρου και των επαγγελµατιών που συνθέτουν αυτόν. Παρ’ όλ’ αυτά και κόντρα πολλές φορές στην αναπαραγωγή τέτοιων µοντέλων που όλοι µας συναντούµε, υπάρχουν άνθρωποι και τρόποι που καταφέρνουν ν’ αλλάξουν αυτήν την τόσο αρνητική εντύπωσή και ως φωτεινοί αστέρες µας ξανακάνουν να πιστεύουµε και να ελπίζουµε στο κοινά αποδεκτό ως δίκαιο και αντικειµενικό. Ένα τέτοιο γεγονός αποτέλεσε και το αποτέλεσµα της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Α.Π. στη Θεσσαλονίκη στις 8/12/2007. Έτσι, µετά την παραίτηση του προηγούµενου ∆.Σ. της Π.Ο.Α.Π. κατόπιν έντονου προβληµατισµού για την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του οργάνου αυτού και την µετέπειτα παραίτηση µελών του, βρέθηκε ο Κλάδος τον Νοέµβρη σ΄ένα πυρετό συζητήσεων και διεργασιών ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών της Π.Ο.Α.Π. στις 8/12/2007. Χωρίς δυστυχώς να αποφευχθούν διεργασίες και ενέργειες που περιγράφονται από µερικές ή από το σύνολο των λέξεων που παρατέθηκαν στην εισαγωγή του σχόλιου αυτού, η περίοδος αυτή πριν τις εκλογές κύλησε µε την προσπάθεια κάποιων να αναπαράγουν παλαιές µεθόδους που δεν εκφράζουν και δεν τιµούν τόσο το χώρο µας όσο και τα συνδικαλιστικά όργανα. Η Ένωσή µας ακολούθησε τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών επακριβώς το γράµµα του Νόµου και τήρησε στάση ενότητας και αλληλεγγύης, γεγονός που εκτιµήθηκε και επαληθεύθηκε µε την ανάδειξη από το σύνολο σχεδόν του Σώµατος των συναδέλφων µας κας ∆ήµητρας-Ιωάννας Λύχρου και κ. Αλέξανδρου Ραφαηλίδη πρώτων σε ψήφους (1η θέση κ.∆ήµητραΙωάννα Λύχρου µε 44 ψήφους, 2η θέση κος Αλέξανδρος Ραφαηλίδης µε 36 ψήφους).

Προηγουµένως και µετά από ενδελεχή µελέτη του Νόµου, των καταστατικών της Ένωσής µας και της Π.Ο.Α.Π. και τη γνωµοδότηση αναγνωρισµένων νοµικών του χώρου, η Ένωσή µας συγκάλεσε, ως όφειλε, Γενική Συνέλευση στις 11/11/2007 και ανέδειξε νέους Εκλογικούς Αντιπροσώπους για το δευτεροβάθµιο όργανο, την Π.Ο.Α.Π., διασφαλίζοντας έτσι τον ουσιαστικό και σύµφωνα µε το Νόµο ακριβή αριθµό εκλογικών αντιπροσώπων. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλισε και τυπικά την ισχυρή παρουσία της ως εδικαιούτω, και την ισχυρή φωνή και λόγο των µελών της στο δευτεροβάθµιο όργανο. Πέραν αυτού όµως καταλυτική υπήρξε η συµµετοχή και οι πρωτοβουλίες νέων ανθρώπων απ΄όλα τα Σωµατεία στη Γενική Συνέλευση και το πνεύµα αλληλεγγύης, ενότητας και αντιπροσωπευτικότητας που χαρακτήρισε τους συµµετέχοντες στην προσπάθεια αυτή, και οδήγησε στην εύρεση λύσης στο αδιέξοδο που βρέθηκε η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της. Ο άψογος τρόπος µε τον οποίο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου συντόνισε τις εργασίες της καθώς και η από κοινού πρωτοβουλία του µε την Ένωση µας να διακόψει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να ζητήσει την κεκλισµένων των θυρών συνάντηση των Προέδρων των Σωµατείων για εύρεση λύσης στο αδιέξοδο αποτέλεσε εξαιρετικό ελιγµό που µόνο επαγγελµατισµό και συνδικαλιστική εµπειρία µπορεί να δείξει. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής των Προέδρων υπερίσχυσε το πνεύµα ενότητας και αντιπροσωπευτικότητας µε αποτέλεσµα να συµφωνηθεί ενιαίο εννεαµελές ψηφοδέλτιο µε το οποίο οι πρώτοι εφτά που θα εκλεγούν να δεσµευτούν εντός εξαµήνου για τροποποίηση του καταστατικού και διεύρυνση του αριθµού των µελών του ∆.Σ. σε εννέα από επτά. Η απόφαση αυτή των Προέδρων χαιρετίστηκε από το σύνολο της Γενικής Συνέλευσης, σφραγίζοντας µια νέα περίοδο για την Π.Ο.Α.Π. βάζοντας στην άκρη και στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας παλιές µεθόδους, πρόσωπα και µνήµες του παρελθόντος. Σηµαντικό γεγονός που επιβεβαίωσε το νέο αυτό πνεύµα αποτέλεσε η πρωτοβουλία του συναδέλφου κ. Χάρη Αλεξόπουλου και στη συνέχεια του κ. Γιάννη ∆ρούλια και άλλων συναδέλφων να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους διευκολύνοντας έτσι την απόφαση που οι Πρόεδροι των Σωµατείων έλαβαν κατά τη Γενική Συνέλευση. Τέλος, συγκινητική ήταν η στήριξη των Εκλογικών Αντιπροσώπων της Ένωσής µας, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη αφήνοντας άλλες υποχρεώσεις τους για να συµµετάσχουν στην προσπάθεια αυτή της Ένωσής µας. Φωτεινό παράδειγµα του πώς η ενότητα και η συσπείρωση γύρω από τον Συνδικαλιστικό αυτό πυρήνα που λέγεται Ένωση Επαγγελµατιών Ασφαλιστών Ελλάδος µπορεί να αποδείξει τη δύναµη του λόγου που µπορεί να έχει καθένας από εµάς µέσα από την Ένωση αυτή. Υ.Γ.: ∆υστυχώς η φωνή του Σώµατος της Γενικής Συνέλευσης που ανέδειξε τους δύο συναδέλφους µας στις πρώτες θέσεις δεν αποτυπώθηκε και στις αντίστοιχες θέσεις που αρµόζουν στις πρωτιές αυτές στο ∆.Σ. της Π.Ο.Α.Π. Παρ’ όλ’ αυτά η Ένωση και οι άνθρωποί της νιώθουν απόλυτα δικαιωµένοι µε το αποτέλεσµα της Γενικής αυτής Συνέλευσης και αποδεικνύουν εµπράκτως τον ισχυρισµό µας που επανειλληµένως και εντόνως στη Γενική Συνέλευση του Πλαταµώνα υποστηρίξαµε ότι η Ένωσή µας δεν αγωνίζεται για να διεκδικεί θέσεις και αξιώµατα αλλά µπορεί να συµµετέχει από οποιαδήποτε θέση για το συµφέρον του Κλάδου µας.

Στιγµιότυπα από τη Γ.Σ. της Oµοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη

6|7


συνέντευξη

∆HMIOYPΓIA IΣXYPHΣ OMOΣΠON∆IAΣ ...Eίναι καιρός πια, όλοι οι διαµεσολαβούντες, να την επιδιώξουµε ώστε να έχει ενιαίο λόγο και δυνατότητα σοβαρής παρέµβασης. Σε συνέντευξη της στο Περιοδικό Aσφαλιστική Aγορά, η Γ. Γραµµατέας µας κα ∆ήµητρα Λύχρου, αναφέρθηκε στην ανάγκη να επιδιώξουµε τη δηµιουργία µιας ισχυρής Oµοσπονδίας, αλλά και στα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν ή πρέπει να διαφοροποιούν τον επαγγελµατία ασφαλιστή, καθώς και το νέο τοπίο που διαµορφώνεται. Παραθέτουµε αποσπάσµατα από αυτή τη συνέντευξη. Στα σηµερινά πλαίσια λειτουργίας της αγοράς, όπου και εναλλακτικά δίκτυα διανοµής “διεκδικούν” µέρος των εργασιών σας, ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ασφαλιστικού πράκτορα; Ο ασφαλιστικός πράκτορας έχοντας αποφασιστική συµβολή στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς ασκεί µία µεγαλύτερη επιρροή στο καταναλωτικό κοινό λόγω της φύσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει. Η διάγνωση των αναγκών, η προώθηση του ιδανικού προϊόντος και το σωστό service είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν ή που πρέπει να διαφοροποιούν τον επαγγελµατία διαµεσολαβητή. Όµως και ο καταναλωτής πρέπει να θέλει να διακρίνει και να απαιτεί την ορθή ενηµέρωση. Τα εναλλακτικά δίκτυα, και εννοούµε κυρίως το bankassurance, έχουν την δυνατότητα – και τους την έδωσε η τελευταία υπουργική απόφαση – να παρέχουν γνώσεις και υπηρεσίες στο κοινό µε ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης 50 ωρών.∆ηλαδή οι καταναλωτές πελάτες έχουν µειωµένες απαιτήσεις ορθής ενηµέρωσης από τους συγκεκριµένους υπαλλήλους; Φοβούµαι ότι η χωρίς όρους και υποδοµή ανάπτυξη του bankassurance, κυρίως σε προϊόντα ζωής, από ασφαλιστικές Εταιρείες που ανήκουν σε Τραπεζικούς οµίλους, µε µοναδικό στόχο την προώθηση προϊόντων χωρίς κόστος διάθεσης και µε αβέβαιο service, µακροπρόθεσµα θα δηµιουργήσει κακή εικόνα για την ασφαλιστική αγορά και θα το πληρώσουµε όλοι µας. Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Π.O.A.Π. αναδειχθήκατε πρώτη σε ψήφους, γεγονός που σηµαίνει ότι απολαµβάνετε την αναγνώριση και την αποδοχή των συναδέλφων σας. Θα ήθελα να µας πείτε εάν κρίνετε ικανοποιητική τη συµµετοχή των συναδέλφων σας στο επαγγελµατικό τους σωµατείο.Aν όχι, για ποιους λόγους θεωρείτε ότι συµβαίνει αυτό; Είναι αλήθεια ότι η συµµετοχή των συναδέλφων στις τάξεις των επαγγελµατικών τους Σωµατείων δεν είναι ικανοποιητική και αυτό οφείλεται κατά την γνώµη µου σε διάφορους λόγους. Η µεγάλη κινητικότητα του επαγγέλµατος, η επαγγελµατική ανασφάλεια και η σχετικά βραχυχρόνια παραµονή στο επάγγελµα,

ειδικά των ασφαλιστικών συµβούλων οδηγεί σε µειωµένη κλαδική συνείδηση και ανάλογη συµµετοχή στα συνδικαλιστικά όργανα. Η µειωµένη αυτή συµµετοχή στερεί από τα σωµατεία την δυνατότητα να εκφράσουν µε υπευθυνότητα τα αιτήµατα που έχει ο κλάδος – και µε δύναµη να πιέσουν για την επίλυση των προβληµάτων τους. Αλλά και τα επαγγελµατικά σωµατεία πρέπει πλέον να ισχυροποιηθούν, να παραµείνουν σταθερά προσηλωµένα στα κλαδικά τους αιτήµατα, να πείσουν νέους συναδέλφους άρτια κατηρτισµένους και καταξιωµένους στον χώρο [και υπάρχουν αρκετοί] να δώσουν τις δυνάµεις τους για την ενδυνάµωση της φωνής του Σωµατείου µακριά από επιρροές και προσωπικές φιλοδοξίες, για να µπορέσουν και τα Σωµατεία να γίνουν ανταποδοτικά προς τα µέλη τους. Ως µέλος του ∆.Σ. της Oµοσπονδίας θα ήθελα να µας πείτε ποια είναι τα θέµατα που, αυτήν την περίοδο, θα χαρακτηρίζατε ως φλέγοντα για τη δουλειά σας για την αναγκαιότητα ή µη µιας Oµοσπονδίας ασφαλιστικών διαµεσολαβητών; Ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής γενικώτερα σήµερα βρίσκεται στην κρίσιµη καµπή όπου πρέπει να διαφυλάξει την θέση του αφ’ ενός και να βάλει το στίγµα του στο πλαίσιο που διαµορφώνεται αφ’ ετέρου. Η δηµιουργία ισχυρών και εξειδικευµένων γραφείων είναι αυτή που θα χαρίσει προοπτική στο επάγγελµα. Όµως το πλαίσιο που περιβάλει το επάγγελµα µας είναι πολύ χαλαρό. Αναρωτιόµαστε γιατί υπάρχει αυτή η σταθερή απόκλιση του διαθέσιµου εισοδήµατος για ασφαλίσεις στην Ελλάδα σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέµε µε ευκολία ότι οφείλεται στην έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης. Και γιατί υπάρχει έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης; ∆ιότι δεν υπάρχει αξιοπιστία του θεσµού της Ιδιωτικής ασφάλισης και διότι δεν υπάρχου ελκυστικά ασφαλιστικά προϊόντα που να στοχεύουν πραγµατικά στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Ο κλάδος των ∆ιαµεσολαβούντων έχει πολλά για τα οποία πρέπει να πιέσει. Πρέπει να πιέσει για κανόνες δεοντολογίας που να δεσµεύουν τις Εταιρείες σε θέµατα συµβολαίων, όπως γενικοί και ειδικοί όροι, να πιέσει για την απάλειψη αντιεπαγγελµατικών πρακτικών που ασκούν πολλές Εταιρείες στα δίκτυά τους, για την αποφυγή αντισυµβατικών συµπεριφορών προς τους καταναλωτές, (απόσυρση συµβολαίων και προγραµµάτων) στοιχεία που δηµιουργούν αφόρητες συνθήκες δουλειάς στους διαµεσολαβούντες που έχουν την σχέση µε τον πελάτη. Πρέπει να αναζητηθεί µια νέου τύπου ασφαλιστική σύµβαση συνεργασίας που θα είναι αµφοτεροβαρής και δεν θα είναι σύµβαση προσχώρησης όπως είναι σήµερα. Σε όλα αυτά πρέπει να γίνει µια νέα αρχή µε την παρέµβαση όλων των ανθρώπων του κλάδου και µε θέσεις που θα διατυπωθούν µε αντίληψη και επαγγελµατισµό. Και µε αυτό τον τρόπο σας απαντώ θετικά στο τελευταίο σας ερώτηµα γιατί πραγµατικά πιστεύω ότι είναι καιρός πια, όλοι οι διαµεσολαβούντες, να επιδιώξουµε την δηµιουργία µιας ισχυρής Οµοσπονδίας που θα έχει ενιαίο λόγο και δυνατότητα σοβαρής παρέµβασης. Ήδη έχουν υπάρξει οι θετικές προσεγγίσεις από όλες τις πλευρές στο θέµα. Οι τρόποι της υλοποίησης θα βρεθούν.


νοµοθεσία

AYTOKINHTA AKYPΩΣEIΣ Ένα ακόµα χτύπηµα κάτω από τη ζώνη για τον επαγγελµατία ασφαλιστή…

γράφει: Χάρης Αλεξόπουλος

Από την αρχή του 2008, γίναµε όλοι µάρτυρες των συνεπειών που είχε η εφαρµογή του νέου νόµου 3557, και ιδιαίτερα οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5, που αφορούσαν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ακύρωσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων αυτοκινήτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3557/2007 σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας του οχήµατος ισχύουν τα εξής: 1. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήµατος µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, η ασφάλιση εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την αναγραφόµενη στο ασφαλιστήριο ηµεροµηνία λήξης της. Από την ηµεροµηνία αυτή επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ µέρους της Ασφαλιστικής Εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια. 2. Αν, µετά τη µεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήµατος κατά την προηγούµενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύµβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχηµα, η υφιστάµενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και µόνος υπεύθυνος έναντι των ζηµιωθέντων τρίτων είναι η τελευταία ασφαλιστική εταιρία. Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, δεν µπορεί να γίνει ακύρωση του ασφαλιστηρίου του µεταβιβασθέντος οχήµατος και άρα επιστροφή µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων διότι ο νόµος ορίζει ότι ισχύει µέχρι τη λήξη του. Ακύρωση µπορεί να γίνει µόνο στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος προσκοµίσει στην Εταιρία αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου από το νέο ιδιοκτήτη του οχήµατος. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος µεταβιβάσει το όχηµα του και αποκτήσει καινούργιο, τότε θα εκδίδεται νέο ασφαλιστήριο, αλλά για το ασφαλιστήριο του µεταβιβασθέντος οχήµατος, θα ισχύουν τα προαναφερόµενα. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες, υιοθέτησαν τα παραπάνω µε χαρακτηριστική ευκολία, και για µια ακόµη φορά,

πέταξαν το «µπαλάκι» σε εµάς. Και εννοώ ότι εµείς πρέπει να πείσουµε τον πελάτη µας ότι έτσι έχουν τα πράγµατα και ότι οφείλει ακόµη και να χάσει τα χρήµατα του για να καλύψει κάποιους άλλους ασυνείδητους πολίτες που δεν ασφαλίζονται αλλά και δεν ελέγχονται από τους φορείς που οφείλουν να το κάνουν. Τα ερωτήµατα που προβάλλουν ζητούν επιτακτικά απάντηση • Γιατί οι εταιρίες δεν συµφώνησαν ώστε να αναλαµβάνουν τον έλεγχο της ασφάλισης των αυτοκινήτων που µεταβιβάζονται αλλά µετέθεσαν την ευθύνη αυτή στους καταναλωτές πελάτες τους; • Γιατί ο ασφαλισµένος που µεταβιβάζει το όχηµά του να µπαίνει στη θέση του ντετέκτιβ µε σκοπό να ανακαλύψει αν ο νέος αγοραστής του οχήµατος ασφάλισε και που το όχηµά του και να βρει και το αντίγραφο του ασφαλιστηρίου; • Ποια η θέση και ο ρόλος του Επικουρικού Κεφαλαίου για το συγκεκριµένο ζήτηµα; ∆εν θα µπορούσαν να συµφωνήσουν από κοινού µε τις εταιρίες και τον κεντρικό τους φορέα την Ε.Α.Ε.Ε. και την Υ.Σ.Α.Ε. σε µια λύση ελέγχου που µε τα υπάρχοντα ηχανογραφικά συστήµατα θα ήταν πιστεύουµε σχετικά απλό να δοθεί; • Γιατί όταν επέλθει η αναγραφόµενη στο ασφαλιστήριο ηµεροµηνία λήξης της ασφάλισης, επέρχεται αυτοδικαίως και η λύση της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ µέρους της Εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια; ∆εν υπάρχει πια ανάγκη ασφάλισης αυτού του οχήµατος ή εξαλείφεται ως δια µαγείας αυτή η ανάγκη; • Γιατί δεν είχε κανείς φροντίσει ώστε να ενηµερωθούν σωστά και έγκαιρα οι εταιρίες πώλησης και οι «µάντρες» αυτοκινήτων µε αποτέλεσµα άλλα να λέµε εµείς και άλλα αυτοί και να φαινόµαστε πάλι εµείς ασυνεπείς στους πελάτες µας; • Γιατί καταργήθηκε ο έλεγχος των ασφαλιστηρίων κατά τη παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας; ∆εν είµαστε αντίθετοι µε το πνεύµα του νόµου,το οποίο κατανοούµε και σεβόµαστε. Σαφώς και πρέπει όλα τα οχήµατα που κυκλοφορούν να έχουν ασφαλιστεί. Η εφαρµογή του όµως, για µια ακόµη φορά έγινε πρόχειρα, µονόπλευρα και βιαστικά. Όπως άλλωστε τα περισσότερα πράγµατα στην ελληνική ασφαλιστική και όχι µόνο πραγµατικότητα… Ελπίζουµε και προσπαθούµε µε συζητήσεις µε τους αρµόδιους φορείς να βρεθεί ένας άλλος τρόπος σύντοµα, ώστε να µην ταλαιπωρούνται σε τελική ανάλυση οι καταναλωτέςπελάτες µας!

8|9


αποστολή

BIPAR. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ

γράφει: ∆ήµητρα-Ιωάννα Λύχρου

Κατά την πρόσφατη συνάντηση των Αντιπροσωπειών – Μελών του BIPAR που έγινε 3-5 Μαρτίου στην Μαδρίτη και στην οποία έλαβα µέρος για λογαριασµό του ∆.Σ. της ΠΟΑΠ, παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν από όλους µας, µερικά από τα κυριότερα θέµατα που εξακολουθούν να απασχολούν τον κλάδο µας. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Η Οδηγία 2002 περί ∆ιαµεσολαβούντων και τα προβλήµατα που προκύπτουν από την µεταφορά και ενσωµάτωσή της στα εθνικά δίκαια. Υπάρχουν σηµεία της Οδηγίας που είναι ακόµη σε επεξεργασία και απαιτούν ρύθµιση, όπως είναι οι διασυνοριακές δραστηριότητες, οι όροι αµοιβαιότητας που πρέπει να αποφασισθούν και να ισχύσουν για όλους, η δυνητική σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ ∆ιαµεσολαβούντων και πελατών, η διαφάνεια των αµοιβών µας (πρέπει ή δεν πρέπει να γνωστοποιείται στον πελάτη;) και τέλος η προστιθέµενη αξία της εργασίας του ∆ιαµεσολαβητή. ∆ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Η Οδηγία επί θεµάτων Ανταγωνισµού (Συνασφάλιση & Αντασφάλιση). Εναρµονισµένες πρακτικές που οδηγούν σε συµφωνία ασφαλίστρου. Προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητος ο καθορισµός ενιαίου ασφαλίστρου από τον πρωτασφαλιστή και η αποδοχή χωρίς διαφοροποιήσεις από τους υπολοίπους συνασφαλιστές. ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: Η υποχρέωση παροχής της «καλλίτερης συµβουλής» (Best advice) και η σύγκρουση συµφερόντων. Κλειδιά , κατά την Οδηγία, για την επίτευξη της αρχής αυτής είναι η δυνατότητα να παρουσιάσει ο διαµεσολαβητής πολλαπλή πρόταση, γιατί πώς µπορεί να πείσει ότι προσφέρει την καλλίτερη συµβουλή – πρόταση όταν δεν παρέχει πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις. Στο περιθώριο των συζητήσεων βεβαίως κατατέθηκαν και προβληµατισµοί όσον αφορά την αδυναµία παρέµβασης του ∆ιαµεσολαβητή στην διαµόρφωση του ασφαλίστρου και κατ ‘ επέκταση στην υποστήριξη της υπεράσπισης της καλλίτερης συµβουλής (best advice) , καθώς επίσης συζητήθηκε επί µακρόν

ν µεταξύ των κυριώ Manuel De Villa , Γ.Γ. της E.E.A.E. κ. R PA BI υ το O Πρόεδρος δρου ΠΣAΣ και ∆. Λύχρου E. Γρυπάρη, Προέ

και το θέµα της σύγκρουσης συµφερόντων, δεδοµένου ότι δίνεται και η διάσταση της ύπαρξης συµφέροντος του ∆ιαµεσολαβούντος εφόσον εισπράττει αµοιβή. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις λεγόµενες «ενδεχόµενες προµήθειες» λόγω της έρευνας «Spitzer» που πραγµατοποιήθηκε από το 2004 έως το 2005 στις ΗΠΑ και στην οποία εµπλέκονται οι µεγαλύτερες παγκοσµίως επιχειρήσεις µεσιτών ασφαλίσεων και αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες. Οι «ενδεχόµενες προµήθειες» είναι πληρωµές που καταβάλλονται από τους ασφαλιστές στους διαµεσολαβητές, µε βάση την επίτευξη συµφωνηθέντων στόχων. Συνεπώς θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν ισχυρά κίνητρα στους διαµεσολαβητές ώστε να κατευθύνουν . µεγάλους όγκους εργασιών ή προσοδοφόρες δραστηριότητες σε επιλεγµένες ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό δεν είναι κατ ‘ ανάγκη προς το συµφέρον των πελατών. Ένα από τα συµπεράσµατα της συνάντησης είναι, ότι, όσον αφορά την Οδηγία 2002 θα πρέπει να της δοθεί χρόνος ώστε να λειτουργήσει, προκειµένου να φανούν καθαρά τα σηµεία που ενδεχοµένως δηµιουργούν προβλήµατα, και να αντιµετωπισθούν. Παράλληλα όλα τα παραπάνω, δηλαδή, η διαφάνεια, ο τρόπος αµοιβής µας, η σύγκρουση συµφερόντων, η προστιθέµενη αξία, είναι έννοιες που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο επεξεργασίας και αργά ή γρήγορα θα βρεθούµε όλοι ενώπιόν τους, µε ότι αυτό συνεπάγεται.


για να γνωρίζεις

70 χρόνια ΕΕΑΕ BIPAR - Eκπροσώπηση κα Λύχρου προτάθηκε και εκλέχθηκε ως αντιπρόσωπος στις διεθνείς Προετοιµαζόµαστε για την µεγάλη Ησυναντήσεις στα πλαίσια του BIPAR. γιορτή µας!!! Nέος ταµίας στην Ένωση Η Ένωση µας, που φέτος συµπληρώνει 70 χρόνια από την ίδρυσή της, οργανώνει µεγάλη γιορτή για να τιµήσει τα µέλη της και να αναδείξει ο κ. Aλέξανδρος Pαφαηλίδης ακόµη καλύτερα το νέο δυναµικό και εκσυγχρονισµένο πρόσωπό της. Η εκδήλωση προγραµµατίζεται για το φθινόπωρο του 2008. Θα είµαστε όλοι εκεί!

Συνάντηση-Εκδήλωση για το επάγγελµα του Πράκτορα µε Ευρωπαϊκό αέρα!

Μετά τη αποχώρηση του κ. Θράσου Γρηγοριάδη, από τη θέση του ταµία της Ένωσης λόγω φόρτου εργασίας, τη θέση του κατέλαβε σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου το µέλος ∆.Σ. κ. Αλέξανδρος Ραφαηλίδης. Του ευχόµαστε καλή επιτυχία στο έργο του. Ο κ. Γρηγοριάδης παραµένει στο ∆.Σ. ως µέλος.

Kαι το Eπαγγελµατικό Eπιµελητήριο Aθηνών στη µάχη για τους M.Σ.K.K.

Ο ρόλος του Ασφαλιστικού - Πράκτορα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης και η προστιθέµενη αξία της εργασίας του θα είναι το θέµα τετραήµερης Συνεδριακής ∆ιάσκεψης που θα γίνει τον ∆εκέµβριο στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση που γίνεται για πρώτη φορά, θα πραγµατοποιηθεί σε χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την συµµετοχή Εθνικών Αντιπροσωπειών, Ευρωπαίων βουλευτών, ειδικών εµπειρογνωµώνων, καταναλωτών και δηµοσιογράφων και θα δοθεί µεγάλη δηµοσιότητα καθώς θα έχει την µορφή debate µε την συµµετοχή όλων των ανωτέρω.

Το Ε.Ε.Α µετά από συντονισµένες προσπάθειές του και παροτρύνσεις από όλους του φορείς και Ενώσεις της ασφαλιστικής µας αγοράς, συµµετέχει µε εκπρόσωπό του σε επιτροπή του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που συστάθηκε για τη µελέτη, αναµόρφωση και συµπλήρωση των πινάκων «Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους». Στην επιτροπή αυτή συµµετέχει ως αναπληρωτής ο πρόεδρος της ΠΟΑΠ. Ελπίζουµε ότι πολύ σύντοµα θα δοθεί λύση που θα δικαιώσει τις προσπάθειες µας για τη µείωση αυτού του συντελεστή που αδικεί κατάφορα την επαγγελµατική µας τάξη.

Άσχηµα τα νέα για τον ασφαλιστικό µας φορέα Ο.Α.Ε.Ε.

2008 - ΕΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Μας προβληµατίζουν οι δηµόσιες δηλώσεις του Προέδρου του Ο.Α.Ε.Ε. για την οικονοµική κατάσταση του ενοποιηµένου ταµείου. Σε συγκέντρωση των Επιµελητηρίων Αθήνας και Πειραιά την παραµονή της ψήφισης του Ασφαλιστικού Νοµοσχεδίου απλά µας κατέθεσε και ζοφερά περιέγραψε την σηµερινή κατάσταση. Όµως τις δράσεις και τις αντιδράσεις που έπρεπε ή πρέπει να γίνουν δεν τις ανέφερε. Νοιώθουµε µεγάλη ανασφάλεια και θεωρούµε ότι η Τρίτη ηλικία θα είναι στο µέλλον πιο δύσκολη για όλους.

Επικουρικό Ταµείο Ασφαλιστών Θυσία στο βωµό της επιχειρούµενης ασφαλιστικής µεταρρύθµισης… Το ∆ιοικητικό µας συµβούλιο προχώρησε ήδη σε επιστολή διαµαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό και την αρµόδια Υπουργό, για το θέµα της επιχειρούµενης άλωσης του ΤΕΑΑΠΑΕ, µέσω της ενοποίησής του. Το επικουρικό µας ταµείο στη µακρά του πορεία ευτύχησε, χάρις στην σωστή διαχείριση και την επιµέλεια των ∆ιοικήσεών του, να επιτύχει οικονοµική ανάπτυξη και να ανταποκρίνεται άριστα στις υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισµένων. Είµαστε αποφασισµένοι να αγωνισθούµε, χρησιµοποιώντας κάθε νόµιµο και ειδικό µέσο, για να µη γίνουν οι κόποι µας βορρά σκοπιµοτήτων και να µην οδηγηθεί το Ταµείο µας σε απαξίωση και οικονοµικό µαρασµό.

Προαποφασισµένες οι θέσεις του Προεδρείου της Oµοσπονδίας; Aν και πρώτοι σε ψήφους στις εκλογές της ΠΟΑΠ, αναδείχθηκαν η ΓΓ της ΕΕΑΕ κα ∆ήµητρα-Ιωάννα Λύχρου, και το µέλος µας κ. Αλέξανδρος Ραφαηλίδης, η επιλογή για τις θέσεις του Προεδρίου της Oµσοσπονδίας ήταν διαφορετική... και µάλλον προαποφασισµένη. Οι δυο τους, αν και πρώτοι σε ψήφους, δεν έλαβαν θέση στο προεδρείο και παρέµειναν ως απλά µέλη.

Συµπορευόµαστε µε την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών στις ενέργειες που γίνονται και θα γίνουν για την ανάδειξη του έτους 2008 ως Έτος ΠΡΟΛΗΨΗΣ! Πρόληψη στην Υγεία, την Προστασία από την Φωτιά, στα Τροχαία Ατυχήµατα. Καµπάνιες στον τύπο, spots στην τηλεόραση, συνεργασία µε Υπουργεία Υγείας & Παιδείας, φυλλάδια στα διόδια , ιδέες διαφηµιστικές και ό,τι άλλο έξυπνο & χρήσιµο, θα χρησιµοποιηθεί για να αφυπνίσει όλους µας, µήπως και αφήσουµε την θλιβερή πρώτη θέση που κατέχουµε σαν χώρα στα ατυχήµατα. Εµείς σαν Ένωση αναζητούµε και ιδιαίτερους τρόπους δράσης για να συνεισφέρουµε στην προσπάθεια αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο ζητούµε και την βοήθειά σας. Mε χαρά λαµβάνουµε πολλά θετικά σχόλια, για τις πρωτοβουλίες του ∆.Σ. µας, να εκσυχρονίσει το λογότυπο της Ένωσής µας, τα έντυπα µας, το site µας και γενικά την αναβάθµιση της εικόνας µας. H χαρά είναι ακόµη πιο µεγάλη, όταν τα σχόλια αυτά προέρχονται από ένα «ιστορικό» µέλος µας, τα οποία και σας παραθέτουµε. Aγαπητοί Συνάδελφοι, Mε µεγάλη χαρά πήρα το 2ο τεύχος του περιοδικού της Eνώσεώς και σας ευχαριστώ. Eίναι πολύ σηµαντικό για µένα να διαπιστώνω ότι εξακολουθώ να είµαι ένα «µέλος» της E.E.A.E. και να µην έχω ξεχασθεί από τους συναδέλφους. Eίχα πληροφορηθεί µε αρνητικά σχόλια την αλλαγή του λογοτύπου της Eνώσεως, µε χαρά διαπίστωσα ότι η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Mπορεί ο Φοίνικας να «µίκρυνε» και να εµφανίζεται προφίλ, το έτος ίδρυσης όµως είναι εµφανές ώστε να δηλώνει τα χρόνια που πέρασαν. Nοµίζω ότι ίσως χρειαζόταν κάποια ανανέωση, µάλλον αναγέννηση όχι βέβαια από την τέφρα... ασφαλώς τα νιάτα προχωρούν µπροστά. H ιστοσελίδα της Eνώσεως είναι πολύ καλή, εκεί το σήµα είναι εµφανές εν αντιθέσει µε το περιοδικό που δεν είναι όσο θα έπρεπε. Eυχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον σας και θα είναι µεγάλη µου χαρά να µαθαίνω τις δραστηριότητες σας. Mε πολλή εκτίµηση Kυριάκος Kυριακόπουλος

10|11


ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1938

Μέλος Β.Ι.Ρ.Α.R. The European Federation of Insurance Intermediaries

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΝΟ 3  
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΝΟ 3  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ

Advertisement