Page 1

0

Sprzedawca

Gilowice

Edyta Wojtala

XXXXXXXX

Bank

1/10/2013

FAKTURA VAT Nr

A000

on-line

zamówienie

przelewem XXX-XX-XX-XXX

NIP

28/10/2013

dnia

miejscowość

symbol

10/11/2013

sposób zapłaty

Nr konta

termin zapłaty

środek transportu

2/10/2013

Dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży (zaliczki)(1)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Nabywca

mLingua Sp. z o.o. Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań

778-14-35-103 NIP(2)

Adres

Nazwa towaru lub usługi

Lp.

Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo

Symb. j.m.

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku

Wartość towaru (usługi) bez podatku

Podatek stawka

Wartość towaru (usługi) z podatkiem

kwota

podstawa prawna (3)

zł, gr

1

Tłumaczenie pisemne ESP->POL

Do zapłaty: Słownie złotych:

718

1800 znaków

21 663,42 zł

24,53

RAZEM:

dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześdziesiąt trzy złote

zł, gr

zł, gr

17 612,54 23

zł, gr

4 050,88

21 663,42

17 612,54

4 050,88

21 663,42

4050,88

21663,42

%

17612,54 23

czterdzieści dwa grosze

0,00

8

0,00

0,00

Uwagi:(4)

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0

0,00 zw wystawiający fakturę

,

(1) w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać tylko miesiąc i rok sprzedaży (2) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (3) wypełnia się w przypadku, gdy stawka podatku jest niższa od podstawowej lub od towaru (usługi) stosuje się zwolnienie przedmiotowe od podatku (4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

0,00 0,00


0

Sprzedawca

Gilowice

Edyta Wojtala

XXXXXXXX

Bank

1/10/2013

FAKTURA VAT Nr

A000

on-line

zamówienie

przelewem XXX-XX-XX-XXX

NIP

28/10/2013

dnia

miejscowość

symbol

10/11/2013

sposób zapłaty

Nr konta

termin zapłaty

środek transportu

2/10/2013

Dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży (zaliczki)(1)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Nabywca

mLingua Sp. z o.o. Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań

778-14-35-103 NIP(2)

Adres

Nazwa towaru lub usługi

Lp.

Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo

Symb. j.m.

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku

Wartość towaru (usługi) bez podatku

Podatek stawka

Wartość towaru (usługi) z podatkiem

kwota

podstawa prawna (3)

zł, gr

1

Tłumaczenie pisemne ESP->POL

Do zapłaty: Słownie złotych:

718

1800 znaków

21 663,42 zł

24,53

RAZEM:

dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześdziesiąt trzy złote

zł, gr

zł, gr

17 612,54 23

zł, gr

4 050,88

21 663,42

17 612,54

4 050,88

21 663,42

4050,88

21663,42

%

17612,54 23

czterdzieści dwa grosze

0,00

8

0,00

0,00

Uwagi:(4)

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0

0,00 zw wystawiający fakturę

,

(1) w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać tylko miesiąc i rok sprzedaży (2) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (3) wypełnia się w przypadku, gdy stawka podatku jest niższa od podstawowej lub od towaru (usługi) stosuje się zwolnienie przedmiotowe od podatku (4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

0,00 0,00

Faktura vat  

Faktura do tłumaczenia esp->pol. Ilością jest liczna stron rozliczeniowych, czyli ilość znaków ze spacjami/1800 znaków na stronę rozliczenio...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you