Page 1

GALLICA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE http://gallica.bnf.fr/?lang=FR

1.ZAWARTOŚĆ Gallica jest francuską biblioteką cyfrową, której misją jest gromadzenie, prezentowanie i promowanie dziedzictwa narodowego, a w szczególności źródeł unikatowych, o wyczerpanym nakładzie, trudno dostępnych w innej formie oraz stworzenie kanonu literatury autorów francuskich. Publikacje zamieszczane w Gallice należą do domeny publicznej i udostępniane są za darmo do użytku prywatnego. Portal zawiera także linki do treści chronionych prawem autorskich, które są własnością wydawców francuskich. Na początku 2012 roku oszacowano zawartość tej Biblioteki ogółem na 1 600 000 dokumentów. Liczba ta bardzo szybko się zwiększa – dziennie przybywa średnio aż do 1500 nowych dokumentów. Obiekty pochodzą głównie ze zbirów Biblioteki Narodowej, kilkudziesięciu partnerskich bibliotek krajowych oraz ośrodków badawczych i są to: materiały drukowane – książki, dzienniki, gazety, druki muzyczne; materiały graficzne – sztychy, mapy, zdjęcia, a także nagrania dźwiękowe. Liczba pobranych przez czytelników materiałów dziennie wynosi 4 tys., a miesięczna liczba odwiedzin to 1,5 mln użytkowników.

2. ZAŁOŻYCIELE Biblioteka Narodowa Francji = Bibliothèque Nationale de France = National Library of France http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html


3.HISTORIA Gallica

zainicjowana została w 1997 roku przez Bibliotekę Narodową Francji. W sieci

pojawiła się już rok później, bo 13 lutego 1998 roku (ustalono na podstawie Internet Archive). 17 marca 2008 roku w Paryżu odbyła inauguracja projektu Gallica 2, w którym udział wziął szereg instytucji francuskich, w tym między innymi Departament Książki i Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Komunikacji oraz Narodowe Stowarzyszenie Wydawców. Biblioteka cyfrowa pozyskała dzięki niemu publikacje od tzw. e-dystrybutorów, którzy przekazują bieżące publikacje w formacie elektronicznym (PDF, PRC lub .lit) wraz z przypisanymi metadanymi, jednak nie są one udostępniane w pełnej formie. Użytkownik, dzięki portalowi Gallica może je bez problemu odszukać, przeczytać streszczenie przygotowane przez wydawcę, zobaczyć dane bibliograficzne. Dostęp do pełnej treści dokumentu jest możliwy jedynie ze strony internetowej dystrybutora. Od 2008 roku portal zintegrowany jest z Europeaną oraz Biblioteką Europejską.

4.KOLEKCJE W Gallice udostępniono 7 kolekcji: •

Livres – kolekcja zawierająca materiały tekstowe zarówno w formie zdjęć jak i w trybie tekstu – 320 000 obiektów.

Manuscrits – w skład tej kolekcji wchodzi 19 462 manuskryptów.

Cartes – kolekcja składa się z 36 000 map z różnych okresów.

Images – kolekcja obrazów (szkice, ryciny, fotografie) – łącznie 410 000 obiektów.

Presse et Revues – kolekcja gazet i czasopism – 830 000 pozycji.

Paroles et musiques – muzykalia – 2 107 plików muzycznych.

Partytury i druki muzyczne – kolekcja liczy 8 493 druków muzycznych.

5.INTERFEJS Interfejs Biblioteki jest prosty, przejrzysty i łatwy w obsłudze, pozwala na dotarcie do żądanych publikacji nawet niewprawnym użytkownikom. Na stronie głównej umieszczone są informacje o nowo dodanych obiektach, prezentacje kolekcji, wykaz najczęściej przeglądanych publikacji, a także losowo wybrane propozycje dla danego użytkownika.


Portal dostępny jest w czterech wersjach językowych: francuskim, angielskim, hiszpański, portugalskim. Biblioteka korzysta z bezpłatnej zintegrowanej wyszukiwarki opartej na Javie – Apache Lucene Core. Bezpośrednio ze strony głównej można przeprowadzać wyszukiwanie proste, wybierając całość zbiorów lub poszczególne kolekcje.

Źródło: http://gallica.bnf.fr/

Można także korzystać ze znacznie bardziej rozbudowanego wyszukiwania zaawansowanego, gdzie szczegółowo określa się kryteria przeszukiwania baz, np. autor, tytuł, rodzaj dokumentu, język, pochodzenie dokumentu.

Źródło: http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=FR


Wyniki przeprowadzonego wyszukiwania wyświetlane są we wszystkich kolekcjach praktycznie jednakowo, a różni je jedynie kolorystyka. Po otrzymaniu powiązanych rekordów, jeśli jest ich zbyt duża ilość, można je dodatkowo odfiltrować wybierając z lewostronnego panelu odpowiednie kryteria.

Źródło: http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=pologne

Ponadto użytkownik ma możliwość utworzenia spersonalizowanego konta, dzięki, któremu może np. tworzyć indywidualną historię wyszukiwania. 6.METADANE Dokumenty opisane są w formacie Dublin Core. 7. FORMAT ZASOBÓW CYFROWYCH Dokumenty można wyświetlać i pobierać w kilku fakultatywnych formatach: • PDF . •

JPEG.

TIFF.

Txt (pliki tekstowe dostępne są po kliknięciu znaczka

i jest to OCR oddzielony od

obrazu). •

ePub (w tym formacie dostępne jest wyłącznie 159 obiektów, dostęp do nich można uzyskać wprost ze strony głównej, z zakładki Informations et services).


8.ŹRÓDŁA •

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/europeana/index_pl.htm

http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=pl,pl&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it ,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=500075:cs&page=&hwords=null

http://wayback.archive.org/web/19980101000000*/http:////gallica.bnf.fr

http://www.bnf.fr/en/professionals/anx_pol_num_eng/a.gallica_digital_library_charter.html

http://pik.org.pl/pl,Polski_Katalog_Skladowy_Ksiazki,Program_pilotarzowy_uruchomiony_kr otki_opis_projektu_Gallica_2.html

http://gallica.bnf.fr/?lang=FR

Edyta Grabowska Kraków, 16.04.2012

Wyrażam zgodę na publikację niniejszej pracy w Internecie.

Gallica Biblioteque Numerique  
Gallica Biblioteque Numerique  

Gallica to francuska biblioteka cyfrowa, której misją jest gromadzenie, prezentowanie i promowanie dziedzictwa narodowego, a w szczególnośc...

Advertisement