Page 1

CREşTEREA porcilor Ghid normativ şi informaţii practice - CUPRINS -

Partea I. Legislaţia României privind protecţia şi bunăstarea porcinelor Ordin nr. 202 din 25 august 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor (actualizat 2012)...................................................9 Normă sanitară veterinară care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor (actualizată 2012)................................ 12 Anexă la norma sanitară veterinară.......................................................18 Capitolul I. Condiţii generale...............................................................18 Capitolul II. Dispoziţii specifice pentru diferite categorii de porcine....................................................................................................20 A. Vieri....................................................................................................20 B. Scroafe şi scrofiţe..........................................................................21 C. Purcei sugari...................................................................................21 D. Purcei înţărcaţi şi tineret porcin............................................22

Ordin nr. 20 din 24 februarie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale...................................................................................................... 23 Anexă. Norme metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale............................................25 5


Creşterea porcilor

Proiectul ader 1.1.5.: Cercetări privind menţinerea efectivelor de suine din Rasele Bazna şi Mangaliţă „in situ” la nivel minim de risc genetic pentru evitarea consagvinizării.............................................. 29 Partea a II-a. Protecţia şi bunăstarea porcinelor la nivel european Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor . .............. 32 Anexa I. ..............................................................................................................43 Capitolul I. Condiţii generale...............................................................43 Capitolul II. Dispoziţii specifice pentru categorii diferite de porcine....................................................................................................45 A. Vieri....................................................................................................45 B. Scroafe şi purcele..........................................................................45 C. Purcei de lapte................................................................................46 D. Purcei înţărcaţi şi porci adulţi.................................................46 Anexa II...............................................................................................................47 Partea A. Directiva abrogată şi lista modificărilor ulterioare(menţionate la articolul 13)............................................47 Partea B. Termene de transpunere în dreptul naţional (menţionate la articolul 13)................................................................48 Anexa III. Tabel de corespondenţă..........................................................48

Document de poziţie al Federaţiei Veterinarilor din Europa privind castrarea porcilor (adoptat la 17.11.2001)........................ 50

6

Introducere.......................................................................................................50 Bunăstare...........................................................................................................51 Necesitatea castrării.....................................................................................51 Alternative la operaţia de castrare fără anestezie............................52 Consideraţii.......................................................................................................53 Poziţia Federaţiei Veterinarilor din Europa........................................54 Recomandări....................................................................................................54


Cuprins

Partea a III-a. Informaţii practice Modele de adăposturi................................................................................ 56 Modelul nr. 1. Adăpost pentru grăsuni cu o capacitate de 1.000 de capete ........................................................................................56 Modelul nr. 2. Sistem de adăpost pentru purcei înţărcaţi, 7 – 30 kg ............................................................................................................68 Modelul nr. 3. Sistem de adăpost pentru scroafe înţărcate şi gestante..........................................................................................................81

Consumul mondial de carne.................................................................... 95 Producţia de carne în Uniunea Europeană......................................... 96 Compoziţia carcasei (%) la diferite rase............................................. 99

Compoziţia fizică a unui porc de 100 kg cu 10 mm strat de slănină pe spinare.....................................................................................101 Calendarul gestaţiei la scroafe..............................................................102 Partea a IV-a. Rase de porci Grupe de rase de porcine........................................................................103 Rasa Marele Alb..........................................................................................105 Rasa Landrace.............................................................................................108 Rasa Mangaliţa...........................................................................................111 Rasa locală Bazna......................................................................................116 Rasa Duroc...................................................................................................119 Rasa Marele Negru....................................................................................120

7

Cresterea porcilor, legislatie  
Cresterea porcilor, legislatie  

Cresterea porcilor, legislatie

Advertisement