Page 1

Słowo na każdy dzień

Ewangelia 2018

Droga, Prawda i Życie


Słowo na każdy dzień

Ewangelia 2018 Droga, Prawda i Życie

741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 1

28.06.2017 07:42


Teksty biblijne pochodzą z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem © Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011 Teksty Liturgii godzin – Komplety za zgodą Konferencji Episkopatu Polski i wydawnictwa Pallottinum Rozważania i modlitwy: o. Jarosław Krawiec OP Redaktorzy prowadzący: ks. Cyprian Kostrzewa SSP Ewa Stuła Korekta: Katarzyna Kruś Skład: Tomasz Mstowski Zdjęcie na okładce: © podlaski49/fotolia.com Druk i oprawa: Drukarnia im. A. Półtawskiego – Kielce Nihil obstat: ks. Bogusław Zeman SSP Przełożony prowincjalny Towarzystwa Świętego Pawła Częstochowa, 18 maja 2017 ISBN: 978-83-7797-741-5 (oprawa broszurowa) 978-83-7797-747-7 (oprawa twarda) 978-83-7797-748-4 (duży format) © Edycja Świętego Pawła, 2017 ul. Św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa tel. 34.362.06.89 • fax 34.362.09.89 www.edycja.pl • e-mail: edycja@edycja.pl Dystrybucja: Centrum Logistyczne Edycji Świętego Pawła ul. Hutnicza 46 • 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy tel. 34.366.15.50 • fax 34.370.83.74 e-mail: dystrybucja@edycja.pl Księgarnia internetowa: www.edycja.pl

741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 2

28.06.2017 07:42


Wprowadzenie W Ewangelii Jezus mówi o sobie: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”. Człowiek zaproszony jest do wiecznej wspólnoty z Bogiem. Sam musi jednak podjąć trud wyruszenia w drogę, która została mu wyznaczona na tym świecie. Ta droga do Ojca wiedzie zawsze przez Jezusa Chrystusa, naszego Mistrza i Nauczyciela. On jest drogą, ponieważ w Nim znajdujemy najlepszy przykład życia pełnego miłości i miłosierdzia. On jest prawdą, ponieważ przez Niego poznajemy Bożą mądrość, tak bardzo potrzebną, aby wierzyć, ufać i kochać. On jest życiem w obfitości, jest źródłem życia pełnego, szczęśliwego, owocnego. Ewangelia opisuje życie, słowa i czyny Jezusa, jest słowem dobrej nowiny Boga dla człowieka. Z pewnością nie jest opowieścią z lamusa, która przestarzała i zapomniana nie służy już nikomu. Ona jest wiecznie żywa i ciągle aktualna. Co więcej, jest dla człowieka najlepszą pomocą w dobrym i głębokim przeżywaniu swojego istnienia. Dlatego warto sięgać po Ewangelię codziennie. Czytając i rozważając słowa Zbawiciela, możemy na nowo odkrywać piękno Jego ziemskiego życia, możemy powracać do tego, czego nauczał, i czerpać tę mądrość, która nie pozwala życia przegrać, która nie pozwala człowiekowi w życiu wegetować. Ewangelii nie czyta się jednak tak, jak czyta się gazetę. Nie słucha się Jej tak, jak słucha się radia. Spotkanie z Bożym słowem wymaga od człowieka konkretnej postawy, postawy pokornego zasłuchania i otwartości na to, co chce powiedzieć Bóg. Trzeba zatem znaleźć czas na uważną lekturę Ewangelii, potrzeba też głębokiej refleksji nad przeczytaną treścią, konfrontacji nauki Jezusa z własnym życiem. Trzeba wreszcie zacząć modlić się tymi słowami i według nich żyć. I najlepiej robić to codziennie. Wówczas możliwe jest poznanie Chrystusa i zachwycenie się Jego nauką, wówczas możliwa jest nieustanna przemiana życia. Ponieważ nie wszyscy mają możliwość codziennego spotkania ze słowem Bożym podczas Eucharystii, dlatego przygotowaliśmy tę niewielką 3 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 3

28.06.2017 07:42


Wprowadzenie publikację, w której umieściliśmy pełny tekst Ewangelii na każdy dzień roku liturgicznego. Każdy fragment Ewangelii opatrzony został krótkim rozważaniem, które wprowadza w refleksję nad przeczytanym Słowem i pomaga w zrozumieniu tego, co chce powiedzieć Bóg. Na koniec każdego rozważania proponujemy krótką modlitwę, która wskazuje jedną z wielu dróg wcielania słowa Bożego w życie. Na końcu tej publikacji umieściliśmy dodatek zawierający różne modlitwy chrześcijanina. Obok codziennych modlitw znajdują się tam wybrane psalmy, modlitwa różańcowa, nabożeństwo Drogi krzyżowej, tekst Gorzkich żali oraz Komplety − brewiarzowej modlitwy na zakończenie dnia. Ufamy, że Ewangelia 2018 będzie cenną pomocą dla każdego, kto pragnie poszukiwać Jezusa Chrystusa w swojej codzienności i doświadczać Jego uzdrawiającej i umacniającej łaski. Życzymy, aby każde słowo, które wychodzi z ust Boga, stało się codziennym pokarmem na drodze osobistego uświęcenia.

4 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 4

28.06.2017 07:42


METODA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM „Droga, Prawda i Życie” To słowa, które Jezus wypowiedział sam o sobie. Błogosławiony Jakub Alberione, założyciel Rodziny Świętego Pawła, do której należą m.in. księża i bracia pauliści, przyjął te określenia jako metodę pracy duchowej, angażującej całego człowieka, z jego umysłem, wolą i sercem. Zastosował ją również do osobistej lektury Pisma Świętego, widząc w drodze, prawdzie i życiu kolejne etapy. W skrócie chcemy przybliżyć tę metodę, aby nasze spotkania ze słowem Bożym stawały się coraz bardziej owocne. Zanim zaczniesz czytać Ewangelię 1. Wybierz czas i miejsce spotkania. 2. Zaplanuj, jak długo będzie ono trwało. 3. Podziel ten czas na trzy części i staraj się nie skracać żadnego etapu. 4. Rozpoczynając modlitwę, uświadom sobie, że przychodzisz na spo tkanie z żywym Bogiem. To On będzie mówił do ciebie przez słowa Ewangelii, a każde słowo popłynie z Jego kochającego serca. 5. Zaproś Ducha Świętego, aby pomógł ci dobrze przeżyć to spotka nie i by otworzył przed tobą skarbiec Ewangelii. 6. Poproś, aby wyciszył w tobie wszystko, co może zagłuszyć głos Jezusa. Modlitwa przed czytaniem Ewangelii W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen Jezu Chryste, nasz Mistrzu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, spraw, abyśmy nauczyli się przewyższającej wszystko umiejętności miłowania Ciebie w duchu świętego Pawła Apostoła i Kościoła Katolickiego. Ześlij Twego Ducha Świętego, aby nauczył nas i przypomniał nam to, co przepowiadałeś.

5 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 5

28.06.2017 07:42


Modlitwy Prawda – uświęcenie umysłu Bez pośpiechu przeczytaj fragment Ewangelii. Możesz to zrobić kilkakrotnie. Staraj się dobrze zrozumieć jego treść. Nie analizuj znaczenia tego fragmentu dla siebie, ale skup się na jego sensie i głównym przesłaniu. Możesz zadać sobie wiele pytań pomocniczych: – Co się stało? – Kto bierze udział w wydarzeniu? – Kto mówi? – Co mówi? – Jak Jezus reaguje? – Jakie wypowiada słowa? – Co chce osiągnąć, wypowiadając je? – Jak inni reagują na osobę i słowa Jezusa? – Jakie są konsekwencje opisanego wydarzenia? – Czy odkrywasz w tym fragmencie rzeczy nowe, do tej pory przed tobą ukryte? – Czy zrozumiałeś coś pełniej? Droga – uświęcenie woli Pomyśl o sobie jako uczestniku opisywanego zdarzenia. – W czym przykład Jezusa cię pociąga? – Co w Jego działaniu i słowach jest dla ciebie zaskakujące, trudne, niezrozumiałe, zachwycające, poruszające? – Kiedy wpatrujesz się w przykład Jezusa i słuchasz Jego słowa, jak reaguje twoja wola? – Czego pragniesz? – Przed czym się wzbraniasz? – Czego nie chcesz? – Czego się lękasz?

6 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 6

28.06.2017 07:42


Czas na rachunek sumienia, w którym spróbuj sobie uświadomić, jak naśladujesz Jezusa. Możesz posłużyć się krótkim rozważaniem umieszczonym pod tekstem Ewangelii. Życie – uświęcenie serca Teraz ty odpowiedz Bogu na usłyszane słowo. Słuchaj swojego serca. – Jaka modlitwa rodzi się w nim pod wpływem rozważanej Ewangelii? Bez obaw wypowiadaj przed Panem swoją modlitwę, On usłyszy nie tylko każde twoje słowo, ale również poruszenie twego serca, z którego słowo się zrodziło. Może to być słowo uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania czy prośby. Możesz posłużyć się modlitwą znajdującą się w ramce na dole strony. Wypowiedz przed Panem wszystko, co jest w tobie, jakbyś całego siebie chciał złożyć w Jego sercu. A kiedy zabraknie ci słów, zwyczajnie trwaj przed Nim i całym sobą chłoń Jego obecność. Na zakończenie poproś Maryję, by pomogła ci strzec usłyszanego słowa Bożego i rozważać je w sercu. Pozwól, aby słowo Boże inspirowało całe twoje życie. Modlitwa po czytaniu Ewangelii Jezu, Boski Mistrzu, Ty masz słowa życia wiecznego. Wierzę, Panie i Prawdo, ale umocnij moją wiarę. Panie i Drogo, kocham Cię ze wszystkich moich sił, ponieważ Ty nakazałeś mi doskonale zachowywać Twe przykazania. Panie i Życie, uwielbiam Cię i wysławiam, błagam i dziękuję Ci za dar Pisma Świętego. Z Maryją będę pamiętał i zachowywał Twe słowa w moim umyśle oraz rozważał je w swym sercu. Jezu Mistrzu, Drogo, Prawdo i Życie, zmiłuj się nad nami. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

7 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 7

28.06.2017 07:42


741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 8

28.06.2017 07:42


1

poniedziałek Łk 2, 16-21

Pasterze poszli szybko do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie. A gdy Je zobaczyli, opowiadali, co im zostało objawione o tym Chłopcu. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Pasterze wrócili, chwaląc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, zgodnie z tym, co im zostało oznajmione. Gdy minęło osiem dni, obrzezano Chłopca i nadano Mu imię Jezus, którym nazwał Go anioł jeszcze przed Jego poczęciem.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, uroczystość Dzień Pokoju

• Lb 6, 22-27 • Ps 67 • Ga 4, 4-7 • Łk 2, 16-21

Początek w Chrystusie

Panie Jezu, który prawdziwie stałeś się moim bratem, umocnij mnie swoją łaską i pomóż przez kolejny rok wiernie i z miłością iść za Tobą.

Styczeń

Obrzezania dokonywano zwykle w domu. Była to ważna, acz skromna rodzinna uroczystość. Wtedy nadawano dziecku imię. Tradycji tej wierni byli rodzice Jezusa. Przez kolejne wieki najwięksi artyści starali się namalować tę scenę, prezentując ją nierzadko w sposób nadzwyczaj okazały. Włoscy mistrzowie często umieszczali to wydarzenie w murach świątyni jerozolimskiej. Odchodzili od historycznych realiów, by zaakcentować podobieństwo sceny obrzezania Jezusa do chrztu udzielanego w kościele. Obrzezanie w Biblii było przede wszystkim znakiem Przymierza człowieka, a jeszcze bardziej ludu wybranego, z Bogiem. Przez chrzest chrześcijanin staje się nowym stworzeniem, odrodzonym z wody i Ducha Świętego. Rozpoczynając kolejny rok, wspomnijmy chrzest, który stał się dla każdego z nas bramą nowego życia.

9 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 9

28.06.2017 07:42


2 wtorek

Styczeń J 1, 19-28

Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła, wspomnienie

Takie jest świadectwo Jana, gdy z Jerozolimy wysłano do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali: Kim jesteś? Wyznał wówczas, niczego nie ukrywając: „Nie jestem Chrystusem”. Wtedy go zapytali: „Cóż więc? Jesteś Eliaszem?”. Odparł im: „Nie jestem”. „Jesteś prorokiem?”. Odpowiedział: „Nie”. Zapytali go więc: „Kim jesteś? Chcemy bowiem dać odpowiedź tym, którzy • 1 J 2, 22-28 nas wysłali. Za kogo się uważasz?”. Jan rzekł: „Jestem • Ps 98 głosem, który woła na pustyni: Wyrównajcie drogę • J 1, 19-28 Pana, zgodnie z tym, co powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli faryzeuszami. I zapytali go: „Dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im odpowiedział: „Ja chrzczę wodą, wśród was jednak pojawił się Ten, którego wy nie znacie. Wprawdzie przychodzi On po mnie, lecz ja nie jestem godny rozwiązać Mu rzemyka u sandałów”. Miało to miejsce w Betanii, na drugim brzegu Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Odwaga bycia sobą Jan Chrzciciel był człowiekiem niezwykle szlachetnym. Ludzie nie mogli przejść wobec niego obojętnie. Jego mądrość i wierność Bogu u jednych wywoływały niepokój, dla innych były umocnieniem. Jan był odważny. Nie bał się o siebie, kiedy trzeba było stanąć w prawdzie. Skąd brał siły? Skąd miał odwagę? Przecież nam tak często jej brakuje. Lęka się ten, kto nie jest sobą. Boi się i ucieka, kto ukrywa swe prawdziwe oblicze. Jan Chrzciciel wielokrotnie mówił, że nie jest tym, za kogo jest uważany. Nie chcę być tym, kim nie jestem! – to lekcja życia, jaką dziś otrzymujemy od niego. Jakże trudno być sobą, kiedy przywykło się do udawania.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za mną i wypraszaj mi u Boga łaskę pokory. Tak jak niegdyś wskazywałeś uczniom i tym, którzy do Ciebie przychodzili, prawdziwego Mesjasza, tak i dziś pomóż mi rozpoznać Jezusa i być jego uczniem.

10 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 10

28.06.2017 07:42


3

środa J 1, 29-34

Gdy Jan Chrzciciel zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest Tym, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie». Ja Go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi”. Jan zaświadczył również: „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na Nim. Ja wprawdzie Go nie znałem, lecz Ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi: «Gdy zobaczysz, że na kogoś zstępuje Duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił Duchem Świętym». I zobaczyłem to, więc poświadczam: On jest Synem Bożym”.

Najświętszego Imienia Jezus

• 1 J 2, 29 – 3, 6 • Ps 98 • J 1, 29-34

Klucz do świata „Jezu, Synu Boga żywego” – od tego wezwania rozpoczyna się Litania do Najświętszego Imienia Jezus. To jest również świadectwo, jakie o Jezusie daje Jan Chrzciciel. Imię Jezus ma szczególną moc. Słowo Boże podpowiada, że jest ucieczką dla grzeszników, bo właśnie ze względu na Jego Imię otrzymujemy odpuszczenie grzechów. Jest lekarstwem dla chorych i pomocą w walce duchowej. Jezus przed swoim Wniebowstąpieniem posyła uczniów, zapewniając, że w Jego Imię złe duchy wyrzucać będą. Jest też wsparciem modlących się. Jezus obiecał, że spełni to, o co będziemy prosić w Jego Imię. Temu Imieniu należy się chwała całego stworzenia. Święty Jan Klimak stwierdził, że Imię Jezusa staje się rodzajem klucza, który otwiera świat.

Panie Jezu Chryste, mocą Twojego Świętego Imienia uwolnij mnie z więzów grzechu, umocnij wiarę i naucz modlić się z ufnością, że mnie zawsze wysłuchujesz.

11 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 11

28.06.2017 07:42


4 czwartek

Styczeń J 1, 35-42

Jan stał na drugim brzegu Jordanu, a wraz z nim dwóch jego uczniów. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: „Oto Baranek Boży!”. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Nim. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za Nim, zapytał ich: „Czego szukacie?”. Oni rzekli: „Rabbi – to znaczy nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „Chodźcie, zobaczcie”. • 1 J 3, 7-10 Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał. I w tym dniu • Ps 98 pozostali u Niego. Działo się to około godziny dziesiątej. • J 1, 35-42 Jednym z dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swego brata, Szymona, i oznajmił mu: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadził go do Jezusa. Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana. Odtąd będziesz nosił imię Kefas”, to znaczy Piotr.

Przyprowadzić do Jezusa Trudno jest wyznawać wiarę i mówić o Bogu wobec najbliższych. Oni dobrze nas znają. Dlatego bywa, że paraliżuje nas wstyd, a nierzadko obawa, czy będziemy przyjęci i zrozumiani. Święty Andrzej Apostoł był jednym z dwóch uczniów Jana Chrzciciela, którzy poszli za Jezusem. Gdy rozpoznał, że On jest Mesjaszem, od razu pobiegł do swojego brata Szymona Piotra. Możemy sobie wyobrazić, jak pełen emocji opowiada mu, że znalazł Tego, którego zapowiadało Pismo. Andrzej głosi Ewangelię, zaczynając od najbliższej mu osoby. Mówi bratu o Jezusie i prowadzi go do Niego.

Panie Jezu, pomóż mi być Twoim świadkiem w codzienności, umocnij swoją łaską, bym wszędzie i wobec wszystkich głosił Twoją Ewangelię.

12 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 12

28.06.2017 07:42


5

piątek J 1, 43-51

Jezus zamierzał udać się do Galilei. Wtedy to spotkał Filipa i powiedział Mu: „Pójdź za Mną!”. A Filip pochodził z Betsaidy, czyli z tej samej miejscowości, co Andrzej i Piotr. Filip spotkał Natanaela i oznajmił mu: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy – Jezusa z Nazaretu, syna Józefa”. Na to odrzekł Natanael: „Czy może być coś dobrego z Naza• 1 J 3, 11-21 retu?”. Filip jednak odparł: „Chodź i sam zobacz”. Gdy • Ps 100 Jezus ujrzał Natanaela, który się do Niego zbliżał, po• J 1, 43-51 wiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu”. Natanael zaś zapytał: „Skąd mnie znasz?”. Jezus mu odpowiedział: „Ujrzałem cię stojącego pod drzewem figowym, zanim cię zawołał Filip”. Wówczas Natanael wyznał: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym! Ty jesteś królem Izraela!”. Jezus odrzekł: „Wierzysz, ponieważ powiedziałem ci: «Ujrzałem cię pod drzewem figowym»; zobaczysz jeszcze więcej”. I powiedział mu: „Uroczyście zapewniam was: Ujrzycie otwarte niebo, a także aniołów Bożych, którzy będą wstępowali i zstępowali na Syna Człowieczego”.

Zobaczysz jeszcze więcej Podobnie jak w kwestiach życia codziennego, tak i w naszej relacji z Bogiem trudno się poruszać i znaleźć drogę samemu. Znajomość Boga opiera się na zaufaniu do innych. Jak zauważył kiedyś kard. Ratzinger, w naszej relacji z Bogiem są obecni ci, którzy widzą, i ci, którzy doświadczają. Na nich możemy się oprzeć i to oni przekazują nam swoją własną pewność. W miarę jak postępujemy ku Niemu, coraz bardziej zaczynamy Nim żyć. Słuszna wydaje się rada Pascala skierowana do przyjaciela agnostyka: zacznij szaleństwo wiary, a dojdziesz do poznania. To szaleństwo jest mądrością, drogą prawdy.

Panie Jezu, oświeć mnie swoją prawdą, pozwól mi doświadczyć Twojej obecności i obdarz żywą wiarą, otwartym sercem i wielką miłością do wszystkich ludzi.

13 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 13

28.06.2017 07:42


6 sobota

Styczeń Mt 2, 1-12

Objawienie Pańskie, uroczystość

Kiedy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za panowania Heroda, do Jerozolimy przybyli ze Wschodu mędrcy. Pytali oni: „Gdzie jest nowo narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem na wschodzie Jego gwiazdę i przybyliśmy oddać Mu hołd”. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał wszystkich wyższych kapłanów oraz • Iz 60, 1-6 nauczycieli ludu i pytał ich, gdzie ma się narodzić • Ps 72 Chrystus. A oni mu powiedzieli: „W Betlejem Judzkim. • Ef 3, 2-3a. 5-6 • Mt 2, 1-12 Tak bowiem zostało napisane przez proroka: «A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze spośród wielkich miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pasterzem Izraela, mojego ludu»”. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich, kiedy ukazała się gwiazda. Wysyłając ich do Betlejem, powiedział: „Idźcie i wypytajcie się dokładnie o to Dziecko. Gdy Je znajdziecie, dajcie mi znać, żebym i ja mógł pójść i oddać Mu hołd”. Oni wysłuchali króla i wyruszyli w drogę. A gwiazda, którą widzieli, gdy wschodziła, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecko. Tam się zatrzymała. Ogromnie się ucieszyli na jej widok. Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko z Jego Matką, Maryją. Upadli na kolana i oddali Mu hołd. Otworzyli swe szkatuły i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A ponieważ otrzymali we śnie polecenie, żeby nie wstępowali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej ojczyzny.

Wędrówka wiary Czym jest uroczystość Objawienia Pańskiego, można lepiej zrozumieć, wczytując się w Ewangelię o mędrcach z dalekiej krainy. Przybywają oni do nowo narodzonego Jezusa i rozpoznają w Nim króla, Mesjasza. Prowadzeni przez gwiazdę stają się potwierdzeniem prawdy, że w ludzkim sercu ukryte jest pragnienie poznania Boga. To właśnie w tych tajemniczych trzech wędrowcach mogą odnaleźć się ci, którzy wciąż szukają. Wiara to

14 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 14

28.06.2017 07:42


przecież droga, a my po niej idziemy. Kto uczciwie szuka Boga, z pewnością w końcu Go znajdzie. Zauważmy, że mędrcy ze Wschodu w drodze do Betlejem spotkali się z Herodem. To przestroga, że w wędrówce wiary nie brakuje przeszkód.

Ojcze, który objawiłeś i wciąż objawiasz światu swojego Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, proszę Cię, otwórz szeroko moje serce, abym potrafił dostrzec Go na mojej drodze wiary.

15 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 15

28.06.2017 07:42


7 niedziela Chrzest Pański, święto

• Iz 55, 1-11 • Iz 12 • 1 J 5, 1-9 • Mk 1,7-11

Styczeń Mk 1, 7-11

Jan Chrzciciel głosił: „Idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja ochrzciłem was wodą, a On będzie was chrzcił Duchem Świętym”. Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Zaraz po tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i Ducha, który zstępował na Niego jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie”.

Lekcja miłości Jan Chrzciciel wiedział, że Jezus nie potrzebuje chrztu. Przecież to On sam miał chrzcić innych Duchem Świętym. Kiedy jednak pojawił się nad brzegiem Jordanu i poprosił o chrzest, Jan nie mógł oprzeć się naleganiu. W ten sposób Chrystus pragnął pokazać, że stał się naprawdę jednym z nas. Syn Boży przyjął ludzką naturę, a więc to wszystko, co przynosi nasze życie. Nad Jordanem Bóg Ojciec objawia światu Syna. W głosie z nieba można usłyszeć głębokie wyznanie miłości. Jezus jest kochany nieskończoną miłością Ojca. Uczmy się tak kochać.

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za Twoją miłość. Okazałeś ją, dając mi życie i zapraszając do przyjaźni z Tobą przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziś w wodach Jordanu przyjął On chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Spraw, proszę, by łaska chrztu świętego wydawała w moim życiu błogosławione owoce.

16 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 16

28.06.2017 07:42


8

poniedziałek Mk 1, 14-20

Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił” i „Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak zarzucali sieci w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus powiedział do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy uszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Oni też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili w łodzi swego ojca, Zebedeusza, razem z najemnikami i poszli za Nim.

• 1 Sm 1, 1-8 • Ps 116B • Mk 1, 14-20

Powołanie Poeta Adam Zagajewski opowiedział anegdotę o wybitnym polskim intelektualiście Józefie Czapskim. Zwierzył się on swojemu przyjacielowi filozofowi Jacquesʼowi Maritain, że czasami nawiedzają go myśli, aby poświęcić się całkowicie Bogu i zostać księdzem. Maritain odparł: „Bóg daje ci takie chwile, abyś pamiętał, że jest inna rzeczywistość”. Biblijne opisy powołania mogą w nas obudzić podobne pytania: „Panie, czy tego samego pragniesz ode mnie?”. Nie zawsze będzie to oznaczało, że Bóg wzywa kogoś na drogę powołania kapłańskiego czy zakonnego. Za każdym razem jednak będzie to dopominanie się, byśmy pamiętali, „że jest inna rzeczywistość”.

Dobry Boże, chcę pełnić Twoją wolę, choć nie zawsze potrafię ją dostrzec, bywa nawet, że jej nie rozumiem albo się przeciw niej buntuję. Wiem jednak, że Twoją wolą jest miłość i Ty zawsze pragniesz mojego szczęścia.

17 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 17

28.06.2017 07:42


9 wtorek

Styczeń Mk 1, 21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Jego nauka budziła zdziwienie: uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele Pisma. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zawołał on: „Co mamy z Tobą wspólnego, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić! Wiem, kim jesteś: Świętym Boga”. A Jezus • 1 Sm 1, 9-20 stanowczo mu nakazał: „Milcz i wyjdź z niego!”. Wtedy • 1 Sm 2 duch nieczysty, wstrząsając gwałtownie tym człowie• Mk 1, 21-28 kiem i krzycząc donośnym głosem, wyszedł z niego. Wszystkich ogarnęło zdumienie, tak iż jeden drugiego pytał: „Co to jest? Jakaś nowa nauka z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I szybko rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej krainie galilejskiej.

Moc Chrystusa Szatan był najpierw dobrym aniołem. Na skutek grzechu odrzucenia Boga i odwróceniu się od Niego stał się złym duchem. Nie jest jednak jakimś drugim bogiem. Nie ma dwóch bogów, jak uważają niektórzy, dobrego i złego. Wierzymy w jednego Boga, który stworzył niebo i ziemię. A to oznacza, że choć Szatan ma moc czynienia zła, to jednak nie jest ona nieskończona. Podobnie jak aniołowie, ludzie i świat jest on stworzeniem podległym swojemu Stwórcy. Nie może on skutecznie przeszkodzić w budowaniu królestwa Bożego. To dlatego w dzisiejszej Ewangelii demon rozpoznaje Chrystusa i jest Mu bezwzględnie posłuszny.

Wszechmogący Boże, Ty stworzyłeś wszystko i wszystko jest poddane Twej woli. Ty jesteś zbawieniem uciekających się do Ciebie. Tyś moim Panem i Bogiem jedynym. Tylko Tobie chcę służyć i oddawać chwałę.

18 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 18

28.06.2017 07:42


10

środa Mk 1, 29-39

Wprost z synagogi Jezus udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł, wziął teściową za rękę i podniósł. Wtedy gorączka ustąpiła, a ona usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgro• 1 Sm 3, 1-10. madziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały 19-20 rozmaite choroby, i wyrzucił wiele demonów; lecz nie • Ps 40 • Mk 1, 29-39 pozwalał demonom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, jeszcze przed świtem, wstał i wyszedł na miejsce odludne, i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli Go szukać. Kiedy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. A On im odpowiedział: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał, po to bowiem wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając demony.

Pomnażanie darów Kiedy Jezus uzdrowił teściową Szymona, ona natychmiast zaczęła usługiwać gościom. Bóg hojnie obdarza swoimi łaskami, ale pragnie, byśmy ich zazdrośnie nie trzymali dla siebie, lecz służyli innym. Teściowa Szymona Piotra mogła z łatwością wymówić się od pracy brakiem sił, koniecznością odpoczynku po ciężkiej chorobie. Mogła znaleźć tysiące powodów, by się usprawiedliwić. Ona jednak natychmiast zaczęła usługiwać – odpowiedziała miłością na miłość. Nie językiem, ale działaniem dała piękną lekcję – również swojemu zięciowi oraz innym uczniom – co znaczy naśladować Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć (por. Mt 20, 28).

Panie Jezu Chryste, przepraszam Cię za moje lenistwo, wygodnictwo, marnowanie okazji, by służyć darami i talentami, którymi mnie obdarzyłeś. Przemień moje serce Twoją łaską, a ręce uczyń skore do dobrych czynów.

19 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 19

28.06.2017 07:42


11 czwartek

Styczeń Mk 1, 40-45

• 1 Sm 4, 1b-11 • Ps 44 • Mk 1, 40-45

Trędowaty podszedł do Jezusa, upadł na kolana i prosił: „Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd ustąpił. Został oczyszczony. Jezus stanowczo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: „Pamiętaj, nie mów nic o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, zgodnie z nakazem Mojżesza”. Lecz on wyszedł i zaczął opowiadać wokoło o tym wydarzeniu. Dlatego Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach ustronnych. Ludzie natomiast schodzili się do Niego ze wszystkich stron.

Szczerość Często się zdarza, że ludzie na modlitwie mówią jedno, a w myślach i sercu skrywają drugie. Jakby odległymi od życia, lecz miłymi, pięknymi i pobożnymi słowami starali się sprawić Jezusowi przyjemność. Nie trzeba tego robić, przecież On i tak zna nasze myśli i pragnienia. Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii uczy szczerości i prostolinijności w relacji z Bogiem. Jezus żyje i jest bardzo blisko naszych spraw, problemów i cierpień. On nas kocha i współczuje nam.

Boże wiecznie żywy i utajony w moim sercu, bądź wobec mnie cierpliwy, zwłaszcza wtedy, kiedy mojej modlitwie brak szczerości i otwartości. Umocnij moją ufność i wiarę.

20 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 20

28.06.2017 07:42


12

piątek Mk 2, 1-12

Kiedy po kilku dniach Jezus ponownie wszedł do Kafarnaum, rozeszła się wiadomość, że jest w domu. Zbiegło się tak wielu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On przemawiał. Wtedy przynieśli do Niego człowieka sparaliżowanego. Ponieważ czterej mężczyźni, którzy go nieśli, nie mogli z powodu tłumu podejść do Jezusa, rozebrali dach nad miejscem, gdzie się znajdował, • 1 Sm 8, 4-7. i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. 10-22a Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do chorego: „Synu! • Ps 89 • Mk 2, 1-12 Twoje grzechy są odpuszczone”. Wśród zebranych tam byli też nauczyciele Pisma, którzy myśleli sobie: „Dlaczego On tak mówi? Bluźni! Któż może odpuszczać grzechy? Jedynie sam Bóg!”. Jezus poznał zaraz w swoim duchu, że tak myślą, i powiedział do nich: „Dlaczego nurtują was takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: «Twoje grzechy są odpuszczone», czy też rozkazać: «Wstań, weź swoje nosze i chodź»? Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi – powiedział do człowieka sparaliżowanego – mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i wracaj do domu!”. On wstał, wziął swoje nosze i wobec wszystkich wyszedł, tak iż wszyscy się zdumiewali i wielbili Boga, mówiąc: „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego!”.

Przyjaźń Jak to dobrze, że sparaliżowany człowiek miał przyjaciół. I to takich, którzy nie zważając na trudności, dopięli swego. Przez otwór w dachu opuścili na noszach schorowanego kolegę przed oblicze Jezusa. Wszyscy potrzebujemy przyjaciół i choć czasem trudno nam się do tego przyznać, tęsknimy za prawdziwą przyjaźnią. Właśnie taką, której świadkami są czterej bezimienni mężczyźni i chory. Możemy przecież i my doświadczyć paraliżu. Kiedy nie będziemy mieli siły, by powstać z upadków, gdy w życiu coś się zawali albo niespodziewanie przyjdzie choroba lub inne nieszczęście, wówczas prawdziwym bogactwem okaże się szczera przyjaźń. Jezu, Ty sam czynisz się moim przyjacielem. Umacniaj moje ludzkie przyjaźnie, pomagaj mi unikać tego, co je niszczy, i ucz mnie szczerej i prawdziwej miłości bliźniego.

21 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 21

28.06.2017 07:42


13 sobota św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła

• 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1 • Ps 21 • Mk 2, 13-17

Styczeń Mk 2, 13-17

Jezus znów wyszedł nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On nauczał. Kiedy szedł, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, który pobierał cło. Powiedział do niego: „Pójdź za Mną!”. A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział przy stole w jego domu, razem z Jezusem i Jego uczniami siedziało wielu celników i grzeszników. Było bowiem wielu takich, którzy szli za Nim. Niektórzy nauczyciele Pisma, spośród faryzeuszów, widząc, że spożywa posiłek razem z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego On je z celnikami i grzesznikami?”. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział do nich: „Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Miłosierdzie bez granic Kościół potępia grzech, ponieważ musi mówić prawdę. Aby być wiernym swojej misji, zło nazywa złem, a niesprawiedliwość – niesprawiedliwością. A jednocześnie, jak wielokrotnie przypomina papież Franciszek, przytula osobę, która jest grzesznikiem. Wychodzi jej naprzeciw, mówiąc o nieskończonym miłosierdziu Boga. Żaden ludzki grzech, jakkolwiek by był ciężki, nie może przeważyć nad miłosierdziem. Ono naprawdę jest nieskończone, a zadaniem Kościoła jest o tym mówić. Jeśli przychodzisz do konfesjonału z sercem skruszonym i wyznajesz swoje grzechy, nigdy nie powątpiewaj, że miłosierny Ojciec przebacza ci to, czego ty sam być może wybaczyć sobie jeszcze nie potrafisz.

Panie Jezu Chryste, Ty nas zapewniasz, że nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz chorzy, powołujesz nie tych, którzy uważają się za sprawiedliwych, ale grzeszników, i zawsze szukasz tej jednej zagubionej owcy. Jakże przedziwne jest Twoje miłosierdzie! Ufam Tobie!

22 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 22

28.06.2017 07:42


14

niedziela J 1, 35-42

2 niedziela zwykła

Jan stał na drugim brzegu Jordanu, a wraz z nim dwóch jego uczniów. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: „Oto Baranek Boży!”. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Nim. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za Nim, zapytał ich: „Czego szukacie?”. Oni rzekli: „Rabbi – to znaczy nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: • 1Sm3,3b-10.19 „Chodźcie, zobaczcie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie • Ps 40 mieszkał. I w tym dniu pozostali u Niego. Działo się • 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy • J 1, 35-42 usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swego brata, Szymona, i oznajmił mu: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadził go do Jezusa. Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana. Odtąd będziesz nosił imię Kefas”, to znaczy Piotr.

Potrzeba miłości Żeby poznać Jezusa, trzeba Go pokochać. Nie wystarczy wziąć do ręki jedną z wielu biografii Mistrza z Nazaretu. Na niewiele się zda przeczytanie wszystkich czterech Ewangelii. To za mało, by Go prawdziwie poznać. Do tego potrzebna jest miłość, która otwiera na spotkanie z Bogiem. Podobnie nie wolno głosić prawdy o Nim w oderwaniu od miłości. Jak zauważa jeden ze współczesnych teologów, nawet nie wypadałoby Go głosić innym ludziom, gdybyśmy Go nie kochali. Czy nie dlatego niektórzy nie umieją mówić o Nim nawet swoim dzieciom?

Boże, poślij do mnie Ducha Świętego. Niech On rozpala moje serce żarliwą miłością, rozświetla mój umysł światłem prawdy i dodaje mocy w odważnym głoszeniu Chrystusa.

23 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 23

28.06.2017 07:42


15 poniedziałek

Styczeń Mk 2, 18-22

• 1 Sm 15, 16-23 • Ps 50 • Mk 2, 18-22

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc i zadali Mu pytanie: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”. Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, gdy pan młody jest z nimi? Dopóki mają pana młodego u siebie, nie mogą pościć. Nadejdą jednak dni, kiedy pan młody zostanie im zabrany, i wtedy, tego dnia, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego materiału do starego ubrania, bo nowa łata oderwie się od starego i zrobi się jeszcze większe rozdarcie. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych worków skórzanych. Jeśli tak zrobi, wino je rozerwie. Wtedy zmarnuje się i wino, i worki. Młode wino wlewa się do nowych worków skórzanych!”.

Prowadzeni przez łaskę Zarówno uczniowie Jana Chrzciciela, jak i faryzeusze pościli regularnie dwa razy w tygodniu. Dawali tym samym wyraz pobożności i duchowej dyscyplinie. Słuszna wydaje się zatem ich ciekawość i pytanie, dlaczego Rabbi z Nazaretu ze swoimi uczniami postępują inaczej. Jezus sam przecież, rozpoczynając publiczną działalność, pościł na pustyni przez czterdzieści dni. Ewangelista w opisie tego wydarzenia relacjonuje jeden ze sporów w gronie wyznawców Jezusa o rozumienie tradycji, podkreślając odmienność tworzącej się wspólnoty Kościoła od judaizmu. Młode wino Ewangelii potrzebuje nowych bukłaków, czyli nowego podejścia, nowego prawa i nowego serca, które tak naprawdę może ukształtować łaska Ducha Świętego.

Duchu Święty, przyjdź do mojego serca, rozpal je ogniem Twojej miłości. Spraw, bym słuchając słowa Bożego, stawał się coraz bardziej posłuszny nowemu prawu, które czyni mnie dzieckiem Bożym.

24 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 24

28.06.2017 07:42


16

wtorek Mk 2, 23-28

Zdarzyło się, że Jezus w szabat przechodził wśród zbóż, a Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze mówili do Niego: „Zobacz! Robią w szabat to, czego nie wolno!”. On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid wraz z towarzyszami, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny? Jak za najwyższego kapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł poświęcone chleby, które wolno spożywać tylko kapłanom, i dał je również tym, co z nim byli”. Mówił im też: „Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również szabatu”.

• 1 Sm 16, 1-13 • Ps 89 • Mk 2, 23-28

Sens prawa Żadne prawo, nawet najlepsze, nie może zbawić człowieka. Zbawia tylko Bóg. To samo odnosi się do prawa w Kościele. Nieporozumieniem byłaby próba zastąpienia żywej relacji z Chrystusem drobiazgowym wypełnianiem zwyczajów i przepisów. Jezus wielokrotnie piętnował taką postawę wśród faryzeuszy. Czy wolno nam zatem odrzucić prawo, potraktować je jako nieprzydatne w duchowym pielgrzymowaniu? Żadną miarą! Najwyższym prawem Kościoła jest zbawienie dusz – głosi starożytna maksyma. Prawo Kościoła pomaga nam ukierunkować się na życie wieczne.

Panie Jezu, proszę Cię o łaskę mądrości i roztropności, bym posługując się ludzkimi tradycjami, zwyczajami i prawami, przybliżał się do Ciebie. Pomóż mi zrozumieć prawdę, że doskonałym wypełnieniem prawa jest miłość.

25 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 25

28.06.2017 07:42


17 środa św. Antoniego, opata, wspomnienie Dzień Judaizmu

• 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 • Ps 144 • Mk 3, 1-6

Styczeń Mk 3, 1-6

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał bezwładną rękę, a faryzeusze obserwowali Jezusa, czy uzdrowi w szabat, ponieważ chcieli Go oskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka z bezwładną ręką: „Wyjdź na środek”. Ich zaś zapytał: „Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? Ratować życie czy zabić?”. Lecz oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucony z powodu niewrażliwości ich serca, a do tego człowieka powiedział: „Wyciągnij rękę!”. Wyciągnął, a jego ręka stała się znowu sprawna. Faryzeusze zaś wyszli zaraz i naradzali się ze zwolennikami Heroda, w jaki sposób Go zabić.

Wewnętrzna wolność „Nic nie jest tak trudne do pokonania, jak bycie w niewoli swojej własnej małostkowości – zauważa dwudziestowieczny myśliciel żydowski Abraham Joshua Heschel. – Odważnie, nieustannie i spokojnie człowiek musi walczyć o swą wewnętrzną wolność”. Tak porządkować własne życie, by jak najlepiej służyło Bogu. Faryzeuszy z dzisiejszej Ewangelii możemy nazwać niewolnikami Prawa. Znają jego literę, ale ducha już nie. Ich pobożność nie jest prawdziwa, bo prowadzi na manowce. Jeśli nie jestem wolny, nawet to, co dobre, jak zasady, prawo czy pobożne uczynki, może stanąć na drodze mojego duchowego rozwoju, być przeszkodą w wypełnianiu woli Bożej.

Duchu Święty, dzięki Twojemu działaniu staję się prawdziwie dzieckiem Bożym. Ty jesteś Duchem wolności. Uwalniaj mnie od nieuporządkowanych pragnień i pomóż wypełniać na co dzień wolę Ojca Niebieskiego.

26 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 26

28.06.2017 07:42


18

czwartek Mk 3, 7-12

Jezus odszedł ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szedł za Nim tłum ludzi z Galilei i Judei, z Jerozolimy, Idumei, z Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu. Przychodzili do Niego, gdyż słyszeli o tym, co czynił. Ze względu na tłum, który na Niego napierał, polecił swoim uczniom, aby łódka była dla Niego zawsze przygotowana. Wielu bowiem uzdrowił i dlatego wszyscy, którzy byli chorzy, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Na Jego widok duchy nieczyste padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Synem Bożym”. Lecz On stanowczo im nakazywał, aby Go nie ujawniały.

Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

• 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 • Ps 56 • Mk 3, 7-12

Być jednością Dzisiaj rozpoczyna się obchodzony od początku ubiegłego wieku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to czas refleksji nad dramatem podziałów wspólnoty chrześcijańskiej. Pragniemy przyłączyć się do modlitwy Jezusa, który przed swoją Męką gorąco prosił Ojca o ducha jedności dla swoich uczniów: „aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21). Istotą jedności jest przede wszystkim posłuszeństwo Ewangelii, by w ten sposób wypełniać wolę Boga. W najbliższych dniach pamiętajmy o tym, że wszyscy jesteśmy wezwani do budowania jedności przez wspólną modlitwę, nawrócenie serca i świętość życia.

Boże, mój Ojcze, wiem, że prawdziwa jedność jest zawsze Twoim darem. Ty łagodzisz spory i uciszasz burze, które miotają łodzią Twego Kościoła. Wejrzyj na mnie z miłością i uczyń narzędziem jedności.

27 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 27

28.06.2017 07:42


19 piątek św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, wspomnienie

• 1 Sm 24, 3-21 • Ps 57 • Mk 3, 13-19

Styczeń Mk 3, 13-19

Jezus wyszedł na górę i przywołał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, których nazwał apostołami, aby z Nim byli i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki, i aby mieli władzę wyrzucać demony. Tak więc ustanowił Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy Synowie Gromu; Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Kananejczyka i Judasza Iskariotę, który Go zdradził.

Wolność dzieci Bożych Powołanie to zawsze spotkanie dwóch wolności. Jezus wybrał na swoich uczniów tych, których sam chciał, a oni sami poszli za Nim. Wolność Boga spotkała się z ludzką wolnością. Szukając woli Bożej w swoim życiu, warto o tym pamiętać. Zdarza się przecież, że skłonni jesteśmy przyjmować wolę Bożą raczej jako wyrok, bolesną konieczność i sytuację bez wyjścia niż pełen miłości plan kogoś, kto pragnie wyłącznie naszego dobra. Bóg stworzył nas wolnymi i zawsze szanuje naszą wolność. Prowadzi nas do siebie w Chrystusie nie jako niewolników, lecz jako przyjaciół.

Ty, Panie, wyzwalasz człowieka z niewoli grzechu i egoizmu. Spraw, abym w swoim życiu postępował jak człowiek wolny.

28 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 28

28.06.2017 07:42


20

sobota Mk 3, 20-21

Jezus wszedł do domu, a zbiegł się taki tłum, że nie mieli chwili na zjedzenie chleba. Gdy Jego krewni usłyszeli o wszystkim, przyszli, aby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów.

św. Fabiana, papieża i męczennika, i św. Sebastiana, męczennika

Życie dla… Różnego rodzaju metody wspierają niepewnego człowieka w przekonaniu, że ma on prawo wyrażać siebie: co czuje, czego pragnie, na co nie chce się zgodzić. Stosowane w mądry sposób kształtują odpowiedzialność za podjęte decyzje. Pomagają żyć w zgodzie ze sobą. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że niewłaściwie ukierunkowana praca nad sobą doprowadzi do zbytniej koncentracji na własnej osobie. Wówczas zaczyna się liczyć tylko własne „ja”, a skupiony wyłącznie na sobie człowiek staje się coraz bardziej samotny. Inni dyskretnie się oddalają, bo z kimś takim nie da się na dłuższą metę wytrzymać.

• 1 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27 • Ps 80 • Mk 3, 20-21

Duchu Święty, przyjdź do mojego serca i kształtuj je w taki sposób, by się Tobie podobało. Pomóż mi odkrywać prawdę o mnie samym, ucz z odwagą mówić o niej innym i chroń przed pułapką życia tylko dla siebie.

29 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 29

28.06.2017 07:42


Kompleta CZWARTEK K. Boże, + wejrzyj... W. Panie, pośpiesz... RACHUNEK SUMIENIA, s. 482 Hymn, s. 482-484 Antyfona: Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Psalm 16 Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, poza Tobą nie ma dla mnie dobra”. Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi. A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki. Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, nie wymówią ich imion moje wargi. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje! Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

501 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 501

28.06.2017 07:43


Modlitwy

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Chwała Ojcu... Ant.: Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. CZYTANIE (1 Tes 5, 23) Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. RESPONSORIUM KRÓTKIE K. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny. W. Powierzam ducha mojego. K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Antyfona: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. PIEŚŃ SYMEONA, s. 484 Ant.: Strzeż nas, Panie... MODLITWA Panie, nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą... ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, s. 485

502 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 502

28.06.2017 07:43


Kompleta PIĄTEK K. Boże, + wejrzyj... W. Panie, pośpiesz... RACHUNEK SUMIENIA, s. 482 Hymn, s. 482-484 Antyfona: Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Psalm 88 Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do Otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam. 503 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 503

28.06.2017 07:43


Modlitwy

Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, dźwigałem Twoją grozę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu... Ant.: Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. CZYTANIE (Jr 14, 9) Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże. RESPONSORIUM KRÓTKIE K. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny. W. Powierzam ducha mojego. K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.

504 741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 504

28.06.2017 07:43


Kompleta

Antyfona: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. PIEŚŃ SYMEONA, s. 484 Ant.: Strzeż nas, Panie...

MODLITWA Wszechmogący Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie, pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą... ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, s. 485

741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 505

28.06.2017 07:43


Jeżeli ta książka pomogła Ci w modlitwie słowem Bożym, podziel się z nami swoim świadectwem:

Edycja Świętego Pawła ul. Św. Pawła 13/15 42-221 Częstochowa edycja@edycja.com.pl

741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 506

28.06.2017 07:43


Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Metoda modlitwy słowem Bożym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ewangelia na każdy dzień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DODATEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modlitwy chrześcijanina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Różaniec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litania loretańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa . . . . . . . . . . . . . . . . Litania do Najświętszego Imienia Jezusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gorzkie żale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droga krzyżowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litania do Krwi Chrystusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koronka do Miłosierdzia Bożego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litania do Miłosierdzia Bożego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

741A_EWANGELIA 2018_inside.indd 507

433 435 443 448 454 456 458 461 470 476 478 479 482

28.06.2017 07:43


2018 › fragment Ewangelii na każdy dzień › komentarz biblijny › propozycja krótkiej modlitwy inspirowanej Słowem Bożym › święta i wspomnienia liturgiczne › teksty modlitw na różne okazje › modlitwa na zakończenie dnia – Kompleta Pełne teksty liturgii Słowa na każdy dzień znajdziesz na www.edycja.pl

www.edycja.pl

741A_Ewangelia 2018_okladka_mala miekka.indd 1

Ewangelia 2018

Ewangelia

Ewangelia 2018  

Zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy dzień 2018 roku oraz odnośniki do czytań biblijnych na dany dzień. Każda Ewangelia została opatrzona...

Ewangelia 2018  

Zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy dzień 2018 roku oraz odnośniki do czytań biblijnych na dany dzień. Każda Ewangelia została opatrzona...