Page 7

7 Wstęp

605A_Ludzie milosiernego_inside.indd 7się inni, którzy również mieli udział w krzewieniu kultu Bożego miłosierdzia. Książka sięga do źródeł, do tekstów, które napisały poszczególne osoby, do ich zapisków i dzienników, a niewątpliwym atutem są dość liczne przytoczenia słów samego Jezusa. Odniesienia do opracowań są nieliczne. To daje czytelnikowi szansę, by sam odkrył analogie pomiędzy słowami Zbawiciela do poszczególnych osób, podobieństwa w ich Bożym prowadzeniu, jak i związek pomiędzy wydawałoby się niezależnymi widzeniami prywatnymi. Mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić czytelników drogą, której celem jest odkrycie, że każda z przedstawionych przeze mnie osób stanowi zaledwie kamyk w mozaice dzieła miłosierdzia Bożego. Właściwe ułożenie ich względem siebie i nauki Kościoła (ukazane na tle epoki) pozwala dostrzec, że Bóg od wieków konsekwentnie realizuje swój plan zbawienia. Zapewne w dostrzeganiu Bożego prowadzenia można by cofnąć się w czasie do początku historii zbawienia, a nawet istnienia świata. Jednak zamierzam się oprzeć na dwóch filarach, jakimi są widzenia św. Małgorzaty Alacoque i św. Faustyny Kowalskiej. Oba wykazują wiele podobieństw, tak w okolicznościach prowadzenia samych wizjonerek przez Chrystusa, treści objawień, jak i pomocy kapłanów w realizacji dzieła zapowiedzianego im przez Zbawiciela. Idea królowania Serca Zbawiciela w świecie stanowi treść objawień Jezusa Rozalii Celak. Ponieważ współcześnie bardzo często wypacza się ich sens, dlatego warto w tym miejscu przytoczyć słowa Zbawiciela, które miała ona usłyszeć i przekazać Polsce i światu, oczyszczone jednak z wspomnianych błędów i osadzone w nauce Kościoła.

09.02.2016 11:37

Profile for Edycja Świętego Pawła

Ludzie miłosiernego Boga  

Lista Bożych pomocników, którzy przekonują świat o Jego miłości, jest długa i wciąż otwarta. Autor nie komentuje objawień, ale dosłownie pr...

Ludzie miłosiernego Boga  

Lista Bożych pomocników, którzy przekonują świat o Jego miłości, jest długa i wciąż otwarta. Autor nie komentuje objawień, ale dosłownie pr...

Profile for edycja