Page 35

Spis treści WSTĘP Niezwykły plan Boży względem świata. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 I. ORĘDOWNICZKI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA. . . . . . . . . . . . 11 1. Siostra Małgorzata Maria Alacoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. Rozalia Celak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 II. SEKRETARKI MIŁOSIERNEGO BOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1. Siostra Maria Benigna Konsolata Ferrero . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2. Siostra Maria Józefa Menéndez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3. Siostra Faustyna Kowalska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 III. APOSTOŁOWIE MIŁOSIERNEGO BOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ksiądz Michał Sopoćko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Siostra Helena Majewska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ludmiła Roszko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115 117 147 173

IV. PAPIEŻE MIŁOSIERDZIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 1. Jan XXIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 2. Paweł VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 3. Jan Paweł II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 4. Benedykt XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 5. Franciszek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 ZAKOŃCZENIE Łaska Boża czeka na każdego z nas. . . . . . . . . . . 227 Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

605A_Ludzie milosiernego_inside.indd 239

09.02.2016 11:37

Profile for Edycja Świętego Pawła

Ludzie miłosiernego Boga  

Lista Bożych pomocników, którzy przekonują świat o Jego miłości, jest długa i wciąż otwarta. Autor nie komentuje objawień, ale dosłownie pr...

Ludzie miłosiernego Boga  

Lista Bożych pomocników, którzy przekonują świat o Jego miłości, jest długa i wciąż otwarta. Autor nie komentuje objawień, ale dosłownie pr...

Profile for edycja