Page 33

ZAKOŃCZENIE Łaska Boża czeka na każdego z nas Dzieło miłosierdzia, które Bóg czyni przez posługę Kościoła i wybranych osób, wciąż trwa. Współcześnie nadal są powoływani nowi ludzie do kontynuacji tej wielkiej pracy, ponieważ wciąż rozwija się Królestwo Boże na ziemi, a „nowa Pięćdziesiątnica” Kościoła dopiero nadchodzi. Dopiero uczymy się dostrzegać elementy tego wielkiego planu zbawiania człowieka i ratowania ludzkości, odnajdując i umieszczając kolejnych powołanych przez Boga uczniów niczym kamienie mozaiki obok siebie, by zachwycić się wyłaniającym się obrazem miłosiernego Boga, który konsekwentnie nam się objawia, starając się dotrzeć ze swoją łaską do każdego, nawet największego grzesznika. Mam nadzieję, że przedstawione postaci ludzi miłosiernego Boga, jak ich nazywam, a przede wszystkim oddanie głosu w tej książce samemu Jezusowi oraz im samym jako świadkom zaufania Jezusowi Miłosiernemu stało się inspiracją do rozwoju osobistej pobożności miłosierdzia, a także własnych poszukiwań duchowych, sięgnięcia po kolejne publikacje, jak na przykład dzienniki poszczególnych osób, które ukonkretniać będą zaledwie

605A_Ludzie milosiernego_inside.indd 227

227

09.02.2016 11:37

Profile for Edycja Świętego Pawła

Ludzie miłosiernego Boga  

Lista Bożych pomocników, którzy przekonują świat o Jego miłości, jest długa i wciąż otwarta. Autor nie komentuje objawień, ale dosłownie pr...

Ludzie miłosiernego Boga  

Lista Bożych pomocników, którzy przekonują świat o Jego miłości, jest długa i wciąż otwarta. Autor nie komentuje objawień, ale dosłownie pr...

Profile for edycja