Page 16

Siostra Faustyna Kowalska Sekretarki Miłosiernego Boga

98

Moim i zaczerpnij z niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pomocy ani pociechy. Wiedz o tym, że wiele, wiele cierpieć będziesz, ale niech cię to nie przeraża, Ja jestem z tobą” (Dz 36). Spełnieniem tych słów były zarówno cierpienia fizyczne (choroby, jakich doświadczała), jak i duchowe. Faustyna spotykała się wielokrotnie również z brakiem akceptacji i zrozumienia ze strony współsióstr i przełożonych zakonnych, czego przykładem może być choćby następująca sytuacja, opisana przez nią w Dzienniczku: „W pewnej chwili przywołała mnie jedna ze starszych matek i jakby z jasnego nieba zaczęły się gromy ogniste, tak, że nawet nie wiedziałam, o co się rozchodzi. Jednak pokrótce zrozumiałam, że to jest za to, co wcale ode mnie nie zależy. Mówi mi, że: niech siostra sobie wybije z głowy, żeby Pan Jezus miał z siostrą tak poufale przestawać, z taką nędzną, z taką niedoskonałą. Pan Jezus tylko ze świętymi duszami obcuje, zapamiętaj to sobie. – przyznałam, że jestem nędzna, ale jednak ufam miłosierdziu Bożemu. Kiedy się spotkałam z Panem, upokorzyłam się i mówiłam: Jezu, Ty z takimi nędznymi podobno nie obcujesz? – «Bądź spokojna, córko moja, właśnie przez taką nędzę chcę okazać moc miłosierdzia swego». Poznałam, że matka ta chciała mnie tylko upokorzyć” (Dz 133). Zakonnicą, którą tu wspomina s. Faustyna, była najprawdopodobniej s. Janina Bartkiewicz, która w początkowym etapie jej formacji była mistrzynią nowicjatu, co oznacza, że jej opinia i osąd miały duże znaczenie. Także i posłuszeństwo decyzjom przełożonych było dla Faustyny trudne. Szczególnie wówczas, gdy ich decyzje były odmienne od poleceń, które słyszała od Jezusa. Jednakże bardziej niż cierpień fizycznych Jezus oczekiwał cierpienia będącego owocem jej posłuszeństwa przełożonym.

605A_Ludzie milosiernego_inside.indd 98

09.02.2016 11:37

Profile for Edycja Świętego Pawła

Ludzie miłosiernego Boga  

Lista Bożych pomocników, którzy przekonują świat o Jego miłości, jest długa i wciąż otwarta. Autor nie komentuje objawień, ale dosłownie pr...

Ludzie miłosiernego Boga  

Lista Bożych pomocników, którzy przekonują świat o Jego miłości, jest długa i wciąż otwarta. Autor nie komentuje objawień, ale dosłownie pr...

Profile for edycja