Bibllia

Page 33

Apokalipsa 16,16 Harmagedon – z hebr. ‘góra Megiddo’. W czasach ST miejsce wielu ważnych bitew (np. Sdz 5,19; 2Krl 9,27; 23,29; 2Krn 35,22). Symbolizuje miejsce zgromadzenia wszystkich wrogów Boga na decydującą bitwę, która będzie ich ostateczną klęską. 17,1 wielka nierządnica – symbol pogańskiego Rzymu, stolicy imperium, oraz wszystkich potęg wrogich Bogu. W ST nierządnicą określano także miasta, które uprawiały nierząd, tzn. czciły pogańskie bożki (np. Iz 23,17; Na 3,4), oraz Jerozolimę czy całego Izraela, niewiernych jedynemu Bogu (np. Iz 1,21; Ez 16,15nn; Oz 4,12nn; por. Ap 19,7). 21,2 nowe Jeruzalem – nowy lud Boży, Kościół świętych. Odświętna szata oblubienicy wskazuje na stan pełnego szczęścia (Ap 19,7). 21,3 mieszkanie Boga z ludźmi – w tekście greckim mowa o namiocie, co nawiązuje do obecności Boga w Namiocie Spotkania podczas wędrówki Izraela przez pustynię (Wj 26nn; por. Ap 15,5). Ta sama myśl jest obecna w J 1,14, gdzie mówi się o Słowie, które zamieszkało wśród nas (dosł. rozbiło swój namiot pośród nas). 21,7 on będzie moim synem – w tradycji ST synem Boga był nazywany przede wszystkim oczkiwany Mesjasz (2Sm 7,14; Ps 2,7). W NT tytuł ten przynależy Jezusowi (np. Mt 3,17; 16,16; 26,63), a dzięki boskiemu usynowieniu, przysługuje także wszystkim odkupionym (Ga 4,4-7; Rz 8,14-17). 21,8 Pismo Święte, mówiąc o obrzydliwości, najczęściej odnosi ten termin do kultu bożków. 21,16 czworobok – symbol doskonałości. Podobny kształt miało miejsce najświętsze świątyni zbudowanej przez Salomona (1Krl 6,20). 21,19 Złoto i drogie kamienie symbolizują nieprzemijające piękno, różnorodność i szlachetność nowego miasta odkupionych (Tb 13,17; Iz 54,11-12). Warstwy fundamentu to nawiązanie do dwunastu szlachetnych kamieni na pektorale kapłana Starego Przymierza (Wj 28,15-21), gdyż zbawieni są kapłanami Boga (Ap 1,6; 20,6). 21,22 Realna i bliska obecność Boga i Chrystusa nie wymaga już świątyni jako miejsca kultu (Mt 18,20; 28,20; J 4,21). 21,25 nocy tam nie ma – noc symbolizuje ciemności zła. 22,7 wkrótce przyjdę – jest to już wypowiedź Jezusa, którą przytacza anioł; podobnie w Ap 22,12-14.16.20; Szczęśliwy – in. błogosławiony, szóste błogosławieństwo spośród siedmiu zawartych w księdze (Ap 1,3; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,14). 22,10 Nie pieczętuj – plan Boga przekazany Janowi ma być jawny dla ludzi (Ap 1,1). 22,11 Bliskość czasów ostatecznych oraz świadomość sądu Bożego nie krępują ludzkiej wolności, zmieniając automatycznie postępowanie człowieka. Raczej uwydatniają one prawdę o osobie, demaskując wszelką grę pozorów. 22,14 Szczęśliwi – in. błogosławieni, ostatnie z siedmiu błogosławieństw w Apokalipsie św. Jana (Ap 1,3; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7). 22,20 Przyjdź, Panie Jezu! – liturgiczne zawołanie pierwotnego Kościoła i modlitwa o szybkie przyjście Chrystusa w chwale (1Kor 16,22).

Biblia w 365 dni

Słowo Boże oświeca drogę każdego chrześcijanina i prowadzi do pełnego poznania Chrystusa. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, mówił św. Hieronim. Chcąc ułatwić wszystkim poznanie słowa Bożego, które motywuje i daje radość, prowokuje i pociesza, zamieszczamy schemat „Biblia w 365 dni”. Jest to prosty układ, zawierający odnośniki do fragmentów Pisma Świętego na poszczególne dni, który poprowadzi przez czytanie całej Biblii zgodnie z kalendarzem liturgicznym. Okres Adwentu – pierwszy tydzień

27

do Rzymian 5 – 7

Sobota

Izajasza 1 – 2

28

do Rzymian 8 – 9

1 Ndz. Adwentu

Izajasza 3 – 5

29

do Rzymian 10 – 11

Poniedziałek

Izajasza 6 – 7

30

do Rzymian 12 – 14

Wtorek

Izajasza 8 – 9

31

do Rzymian 15 - 16

Środa

Izajasza 10 – 12

Czwartek

Izajasza 13 – 14

Styczeń

Piątek

Izajasza 15 – 17

1

1. do Koryntian 1 – 3

Sobota

Izajasza 18 – 20

2

1. do Koryntian 4 – 7

3

1. do Koryntian 8 – 10

4

1. do Koryntian 11 – 13

Okres Adwentu – drugi tydzień 2 Ndz. Adwentu

Izajasza 21 – 22

5

1. do Koryntian 14 – 16

Poniedziałek

Izajasza 23 – 24

Objawienie Pańskie

2. do Koryntian 1 – 3

Wtorek

Izajasza 25 – 27

7

2. do Koryntian 4 – 7

Środa

Izajasza 28 – 29

8

2. do Koryntian 8 – 10

Czwartek

Izajasza 30 – 31

9

2. do Koryntian 11 – 13

Piątek

Izajasza 32 – 33

10

do Galatów 1 – 3

Sobota

Izajasza 34 – 35

11

do Galatów 4 – 6

12

do Efezjan 1 – 3

13

do Efezjan 4 – 6

Okres Adwentu – trzeci tydzień 3 Ndz. Adwentu

Izajasza 36 – 39

Poniedziałek

Izajasza 40 – 41

Okres zwykły

Wtorek

Izajasza 42 – 43

Styczeń

Środa

Izajasza 44 – 45

14

do Filipian 1 – 2

Czwartek

Izajasza 46 – 47

15

do Filipian 3 – 4

Piątek

Izajasza 48 – 49

16

do Kolosan 1 – 2

Sobota

Izajasza 50 – 51

17

do Kolosan 3 – 4

18

Kapłańska 1 – 4

19

Kapłańska 5 – 7

Okres Adwentu – czwarty tydzień

Ap

1466

439_Pismo Swiete 2015_inside.indd 1466-1467

4 Ndz. Adwentu

Izajasza 52 – 54

20

Kapłańska 8 – 10

Poniedziałek

Izajasza 55 – 57

21

Kapłańska 11 – 13

Wtorek

Izajasza 58 – 59

22

Kapłańska 14 – 16

Środa

Izajasza 60 – 61

23

Kapłańska 17 – 19

Czwartek

Izajasza 62 – 63

24

Kapłańska 20 – 22

Piątek

Izajasza 64 – 65

25

Kapłańska 23 – 25

Sobota

Izajasza 66

26

Kapłańska 26 – 27

27

Jeremiasza 1

Okres Narodzenia Pańskiego

28

Jeremiasza 2

Grudzień

29

Jeremiasza 3 – 4

25

do Rzymian 1 – 2

30

Jeremiasza 5 – 6

26

do Rzymian 3 – 4

31

Jeremiasza 7 – 8

1467

16.07.2015 15:36