Page 1

Herod  

Czy najbardziej znienawidzony władca w historii ludzkości, znany z biblijnego przekazu o rzezi niewiniątek, zasłużył sobie na miano okrutnik...

Herod  

Czy najbardziej znienawidzony władca w historii ludzkości, znany z biblijnego przekazu o rzezi niewiniątek, zasłużył sobie na miano okrutnik...