Page 1

KSIĄŻKI

02


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

Nowy Komentarz Biblijny

24

SERIA

02

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

ks. Janusz Lemański

ks. Janusz Lemański

ks. Janusz Lemański

Księga Rodzaju rozdziały 1-11 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST I (cz. 1) strony: 576 cena detal.: 64,95 zł

Księga Rodzaju rozdziały 11,27 – 36,43 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST I (cz. 2) strony: 1076 cena detal.: 89,95 zł

Księga Rodzaju rozdziały 37-50 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST I (cz. 3) strony: 632 cena detal.: 69,95 zł

indeks: 1320010024

indeks: 1320010027

indeks: 1320010029

ks. Janusz Lemański

ks. Antoni Tronina

ks. Stanisław Wypych

Księga Wyjścia seria: Nowy Komentarz Biblijny ST II strony: 744 cena detal.: 73,95 zł

Księga Kapłańska seria: Nowy Komentarz Biblijny ST III strony: 488 cena detal.: 52,95 zł

Księga Jozuego seria: Nowy Komentarz Biblijny ST VI strony: 624 cena detal.: 73,95 zł

indeks: 1320010009

indeks: 1320010004

indeks: 1320010031


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

Nowy Komentarz Biblijny

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

02

ks. Antoni Tronina

druga Księga Kronik Pierwsza Księga Kronik seria: Nowy Komentarz Biblijny X (cz. 2) seria: Nowy Komentarz Biblijny X (cz. 1) strony: 536 strony: 544 cena detal.: 59,95 zł cena detal.: 59,95 zł

ks. Mirosław S. Wróbel Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XI strony: 352 cena detal.: 52,95 zł

indeks: 1320010030

indeks: 1320010034

indeks: 1320010015

Michał Wojciechowski

ks. Janusz Nawrot

ks. Antoni Tronina

Księga Tobiasza czyli Tobita seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XII strony: 224 cena detal.: 31,95 zł

Pierwsza Księga Machabejska rozdziały 1,1 – 6,16 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XIV (cz. 1) strony: 848 cena detal.: 89,95 zł

Księga Hioba seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XV strony: 712 cena detal.: 69,95 zł

indeks: 1320010001

indeks: 1320010032

indeks: 1320010023

SERIA

ks. Antoni Tronina

25


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

Nowy Komentarz Biblijny

SERIA

02

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

ks. Bogdan Poniży

ks. Tadeusz Brzegowy

ks. Tadeusz Brzegowy

Księga MĄDROŚCI seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XX strony: 552 cena detal.: 74,95 zł

Księga Izajasza rozdziały 1-12 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XXII (cz. 1) strony: 728 cena detal.: 73,95 zł

Księga Izajasza rozdziały 13-39 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XXII (cz. 2) strony: 880 cena detal.: 74,95 zł

indeks: 1320010022

indeks: 1320010013

indeks: 1320010028

Michał Wojciechowski

ks. Marek Parchem

ks. Antoni Paciorek

Księga Barucha Księga Daniela seria: Nowy Komentarz Biblijny STXXIV/II seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XXVI strony: 896 strony: 168 cena detal.: 44,95 zł cena detal.: 89,95 zł

indeks: 1320010033

26

indeks: 1320010008

Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 1-13 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT I (cz. 1) strony: 664 cena detal.: 62,95 zł indeks: 1320010461


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

Nowy Komentarz Biblijny

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

ks. Antoni Paciorek

ks. Artur Malina

ks. Franciszek Mickiewicz SAC

Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 14-28 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT I (cz. 2) strony: 872 cena detal.: 73,95 zł

Ewangelia według świętego Marka rozdziały 1,1 – 8,26 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT II (cz. 1) strony: 528 cena detal.: 59,95zł

Ewangelia według świętego Łukasza rozdziały 1-11 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT III (cz. 1) strony: 688

indeks: 1320010010

indeks: 1320010026

cena detal.: 69,95 zł indeks: 1320010019

ks. Franciszek Mickiewicz SAC

ks. Stanisław Mędala CM

ks. Stanisław Mędala CM

Ewangelia według świętego Łukasza rozdziały 12-24 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT III (cz. 2) strony: 688

Ewangelia według świętego Jana rozdziały 1-12 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT IV (cz. 1) strony: 944

Ewangelia według świętego Jana rozdziały 13-21 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT IV (cz. 2) strony: 448

cena detal.: 74,95 zł

cena detal.: 73,95 zł

cena detal.: 52,95 zł

indeks: 1320010020

indeks: 1320010012

indeks: 1320010014

SERIA

02

27


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

Nowy Komentarz Biblijny

28

SERIA

02

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

ks. Mariusz Rosik

ks. Jan Fils

ks. Bartosz Adamczewski

Pierwszy List do Koryntian seria: Nowy Komentarz Biblijny NT VII strony: 680

List do Filipian seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XI strony: 576

cena detal.: 73,95 zł

cena detal.: 74,95 zł

List do Filemona List do Kolosan seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XII strony: 416

indeks: 1320010011

indeks: 1320010016

indeks: 1320010005

ks. Michał Bednarz

ks. Józef Kozyra

ks. Stanisław Hałas

1-2 List do Tesaloniczan seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XIII strony: 816 cena detal.: 73,95 zł

List świętego Jakuba seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XVI strony: 368 cena detal.: 49,99 zł

Pierwszy List świętego Piotra seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XVII strony: 408 cena detal.: 41,95 zł

indeks: 1320010006

indeks: 1320010017

indeks: 1320010007

cena detal.: 41,95 zł


02 KSIĄŻKI Nowy Komentarz Biblijny

WOKÓŁ BIBLII

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

02

Autorom Nowego Komentarza Biblijnego, Czytelnikom, a także wydawnictwu Edycji Świętego Pawła z serca błogosławię.

Watykan, 11 lutego 2005 Michał Wojciechowski Apokalipsa Świętego Jana seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XX strony: 512 cena detal.: 69,95 zł

indeks: 1320010021

Niniejsza seria komentarzy, Nowy Komentarz Biblijny (NKB), jest owocem współpracy wielu ośrodków i środowisk teologicznych w Polsce. Mając na uwadze szeroki krąg odbiorców – nie tylko biblistów i teologów, ale także innych uczestników procesu ewangelizacji – przygotowane komentarze unikają nadmiernego przeciążenia szczegółami dla specjalistów. Z drugiej strony dokładamy starań, aby komentarze były metodycznie wszechstronne, uwzględniały filologię, analizę literacką, historię powstania tekstu, tło historyczne i archeologiczne, teksty paralelne biblijne i poza biblijne. Poszczególne tomy odznaczają się podobnym układem, zachowując jednak charakter autorski.

29


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

02

ewangelia 2018 Droga, Prawda i Życie format: 10,2 x 14,4 cm oprawa: broszurowa

ewangelia 2018

ewangelia 2018

Droga, Prawda i Życie format: 10,2 x 14,4 cm oprawa: twarda

Droga, Prawda i Życie format: 14,5 x 20,5 cm oprawa: broszurowa DUŻY FORMAT

indeks: 1320014021

indeks: 1320014022

indeks: 1320014023

Książka jest podstawową pomocą dla każdego, kto chce uczynić słowo Boże stałym, codziennym towarzyszem swojego życia oraz chce je rozważać według klucza roku liturgicznego. Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy dzień 2018 roku oraz odnośniki do czytań biblijnych na dany dzień. Każda Ewangelia została opatrzona rozważaniem oraz krótką modlitwą inspirowaną słowem Bożym. Pomagają one ukierunkować osobistą refleksję i pełniej zrozumieć nauczanie Chrystusa. W książce znajdują się również przypomnienia o uroczystościach i świętach kościelnych, o liturgicznych wspomnieniach świętych i błogosławionych rozważania Drogi krzyżowej, Różańca, tekst Godzinek o Najświętszej Maryi Panny, najważniejsze litanie, Kompletę i wiele innych modlitw.

Produkt dostępny w sprzedaży od sierpnia 2017 r.

30


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

w drodze do emaus

format: 14,5 x 20,5 cm; oprawa: twarda

Biblia w liturgii mszy świetej Wielki Post strony: 336

cena detal.: 39,95 zł

cena detal.: 39,95 zł

indeks: 1320010325

indeks: 1320010326

02

SERIA

Biblia w liturgii mszy świetej Adwent – Narodzenie Pańskie strony: 344

format: 12,5 x 18,5 cm; oprawa: broszurowa

komentarze do codziennej liturgii słowa Adwent strony: 216 cena detal.: 29,95 zł

komentarze do codziennej liturgii słowa Narodzenie Pańskie strony: 160 cena detal.: 29,95 zł

indeks: 13200103011

indeks: 13200103012

komentarze do codziennej liturgii słowa Wielki Post strony: 376

komentarze do codziennej liturgii słowa Triduum Paschalne i Okres Wielkanocy strony: 432

cena detal.: 39,95 zł

indeks: 13200103013

cena detal.: 39,95 zł

indeks: 13200103014

31


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

ks. Mario Cucca OFMCap, ks. Giacomo Perego SSP Nowy przewodnik po świecie biblii Pismo Święte, historia, geografia i archeologia w konfrontacji ze sobą format: 21,7 x 30 cm strony: 128 oprawa: twarda cena detal.: 39,95 zł

02

Doskonały przewodnik, który służy pomocą w poszukiwaniach prawdziwego przesłania biblijnego w oparciu o najnowsze i najbardziej aktualne odkrycia z dziedziny historii i archeologii, wiedzy o życiu społecznym i geografii, tradycji i teologii. Dzięki atrakcyjnej i nowoczesnej formie - ujętej w 24 rozdziały, z 90 mapami, 100 ilustracjami - Czytelnik może lepiej poznać Pismo Święte i pogłębić bogactwo tekstów biblijnych. To pozwoli na nowo odczytać sens wydarzeń z odległej historii, których skutki dotykają każdego człowieka każdego miejsca i czasu.

SERIA

indeks: 1320010869

32

o. Silvano Fausti

ks. Antoni Tronina

Wspólnota czyta ewangelię według św. łukasza seria: Komentarze i Pomoce Biblijne 1 format: 16,5 x 23,5 cm strony: 864 oprawa: twarda cena detal.: 69,95 zł

Drzewo życia w rajskim ogrodzie Biblijne korzenie mistyki Krzyża format: 12,5 x 19,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320011550

indeks: 1320010248

o. Silvano Fausti

ks. Antoni Paciorek

Wspólnota czyta ewangelię według św. mateusza seria: Komentarze i Pomoce Biblijne 3 format: 16,5 x 23,5 cm strony: 630 oprawa: twarda cena detal.: 69,95 zł indeks: 1320011551

Przypowieści Jezusa Wprowadzenie i objaśnienie format: 16,5 x 23,5 cm strony: 480 oprawa: twarda cena detal.: 49,95 zł

indeks: 1320010335


02 KSIĄŻKI

WIARA

Raniero Cantalamessa Oblicza miłosierdzia Boga i człowieka Krótkie medytacje dla niecierpliwych format: 13,5 x 20,5 cm strony: 160 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

02

Kaznodzieja domu papieskiego trzech papieży, ojciec Cantalamessa, kapucyn, w intrygujący sposób chce nas przekonać, że Jezus przyszedł na ziemię właśnie po to, aby wszystkim cierpiącym, odrzuconym, niewytrwałym, błądzącym i niedocenianym pokazać, jak bardzo są kochani tacy, jacy są. Bez jakichkolwiek wstępnych warunków. Według papieskiego kaznodziei często tak bardzo skupiamy się na własnej niewierności wobec Boga, że jak Piotr nie zauważamy, kiedy obok nas przechodzi miłosierny Bóg i odmienia nasze życie. Te krótkie medytacje będą doskonałą nauką dla nas na długie lata naszego życia. indeks: 1320017426

Vincenzo Paglia

Martinez Salvatore

Gustavo E. Jamut OMI

Dom bogaty w Miłosierdzie Ewangelia św. Łukasza w rodzinie format: 12 x 18,5 cm strony: 288 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Żyj w wolności Ducha format: 13,5 x 20,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

30 dni z Jezusem Miłosiernym i Świętą Faustyną format: 11,5 x 16,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

indeks: 1320017425

indeks: 1320010167

indeks: 1320010166

33


02 KSIĄŻKI

WIARA

ks. Gabriele Amorth Bóg jest piękniejszy od diabła Duchowy testament format: 13,5 x 20,5 cm strony: 200 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

02

Najsłynniejszy egzorcysta świata przekazał na nasze ręce swój duchowy testament. Tym, którzy znają wydane przez Edycję Świętego Pawła książki ks. Gabriele Amortha, nie trzeba wspominać, że kapłan zawsze pisał konkretnie, rzeczowo i nie bał się odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. W swojej kilkudziesięcioletniej posłudze nikogo nie zostawił bez pomocy. Ksiądz Amorth w rozmowie ze swoim współbratem paulistą, ks. Angelem De Simonem, prowadzi nas po dobrych, choć czasem niezwykle trudnych ścieżkach Bożych i ostrzega przed zasadzkami Szatana. A któż zna je lepiej niż egzorcysta! Co zawiera duchowy testament tego niezwykłego kapłana? Czy zdradza nam sposób, jak zwykły chrześcijanin może obronić się przed diabłem? Książka nie pozostawia nikogo bez odpowiedzi na wiele pytań. indeks: 1320019057

ks. Gabriele Amorth

ks. Gabriele Amorth

ks. Gabriele Amorth

Wyznania egzorcysty format: 12,5 x 19,5 cm strony: 224 oprawa: twarda cena detal.: 15,95 zł

Nowe wyznania egzorcysty format: 12,5 x 19,5 cm strony: 224 oprawa: twarda cena detal.: 15,95 zł

Egzorcyści i psychiatrzy format: 12,5 x 19,5 cm strony: 248 oprawa: twarda cena detal.: 15,95 zł

indeks: 1320019050

indeks: 1320019060

ZOBACZ

strona 162

indeks: 1320012000

34


02 KSIĄŻKI

WIARA

ks. Gabriele Amorth, ks. Sławomir Sznurkowski SSP Nie daj się zwyciężyć złu! O działaniu zwyczajnym i nadzwyczajnym złego ducha oraz o duchowych środkach uwolnienia format: 13,5 x 20,5 cm strony: 152 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

02

W dzisiejszych czasach coraz mocniej odczuwamy działanie złego ducha. Ludzie najczęściej nie umieją rozpoznać, co jest pokusą, a co dręczeniem lub opętaniem i dlatego boją się. Ta książka powstała po to, by pomóc współczesnemu człowiekowi zwyciężać zło i nie pozwolić, by ono go opanowało. Najbardziej znany egzorcysta świata, ks. Gabriele Amorth, w rozmowie z ks. Sławomirem Sznurkowskim ukazuje zwyczajne i nadzwyczajne działanie Szatana. Ksiądz Amorth objaśnia, jak każde z tych działań objawia się w życiu człowieka i jakie mogą być jego przyczyny. Wyjaśnia również, czym jest egzorcyzm, jak żyć po uwolnieniu oraz kto może modlić się o uwolnienie indeks: 1320019056

ks. Gabriele Amorth ks. Sławomir Sznurkowski SSP

ks. Gabriele Amorth Roberto Italo Zanini

Spotkałem Szatana Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski SSP format: 13,5 x 20,5 cm strony: 256 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

Silniejsi od zła Jak rozpoznać, zwyciężyć i unikać Szatana? format: 14,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320019055

indeks: 1320010886

ks. Gabriele Amorth

ks. Gabriele Amorth

Odejdź ode mnie, Szatanie! format: 11,5 x 16,5 cm strony: 96 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

Wspomnienia egzorcysty Moje życie w walce z Szatanem format: 13,5 x 20,5 cm strony: 232 oprawa: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010896

indeks: 1320019070

35


02 KSIĄŻKI

WIARA

ks. Marian Rajchel, ks. Sławomir Sznurkowski SSP Rodzina oczami egzorcysty format: 12,5 x 19,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

02

Książka stanowi szczególne świadectwo kapłana egzorcysty na temat współczesnej rodziny. Znany egzorcysta radzi rodzinom, jak bronić się przed złem, jak rozpoznać działanie złego ducha, by przeciwstawić się jego knowaniu. Szczególną jego misją jest pomoc rodzicom, których dzieci nieświadomie uległy wpływowi „pośredników” zła (horrory, zabawki, gry komputerowe, muzyka) lub naiwnie poddały się działaniom świata ciemności (wywoływanie duchów, kontakt z sektą satanistyczną). To książka dla tych, którzy w poszukiwaniu fałszywie rozumianej wolności zostali oszukani przez wszystkie gadżety satanistyczne współczesnego świata lub którzy ulegli ich zgubnemu wpływowi.

indeks: 1320017461

ks. Jerzy Misiurek

ks. Andrzej Zwoliński

Wiara i sakramenty w życiu duchowym format: 13,5 x 20,5 cm strony: 464 oprawa: broszurowa cena detal.: 27,95 zł

Mały leksykon zagrożeń duchowych format: 14,3 x 20,5 cm strony: 288 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010379

indeks: 1320010322 DO WYCZERPANIA NAKŁADU

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

36

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

ks. Jerzy Misiurek

Patrizia Cattaneo

Mądrość serca W kręgu chrześcijańskiej duchowości format: 16,5 x 23,5 cm strony: 376 oprawa: broszurowa cena detal.: 39,95 zł

Jak bronić się przed diabłem O. Cipriano de Meo, lider światowych egzorcystów ujawnia całą prawdę o Szatanie format: 13 x 20 cm strony: 280 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320010324

indeks: 1320010894


02 KSIĄŻKI

WIARA

ks. Jarosław Grabowski O Bogu po ludzku Przewodnik dla poszukujących format: 13,5 x 20,5 cm strony: 280 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł

KSIĄŻKA + AUDIOBOOK

02

Książka zawiera krótkie refleksje o Bogu, wierze, o trudnych ludzkich doświadczeniach, o Kościele, dialogu i wieczności. Każda z nich skierowana jest do konkretnych ludzi: do osób, które poszukują Boga, bo jest dla nich wielką zagadką. Do wątpiących i tych, dla których wiara jest, tylko przyzwyczajeniem. Do tych, którzy przeżywają trudne doświadczenia, tracą cierpliwość, przegrywają z pokusami. Do ludzi nowoczesnych, którzy pytają o Kościół i stawiają wymagania. Do wszystkich, którzy boją się śmierci. Ks. Grabowski jest znany z tego, że jego pasją jest głoszenie wiary językiem zrozumiałym dla wszystkich.

indeks: 1320011572

ks. Jarosław Grabowski Przewodnik dla pytających o wiarę format: 13,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

Otucha dla ducha Poruszające świadectwa wiary format: 12,5 x 19,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320011571

indeks: 1320084082

ks. Sławomir Sznurkowski SSP

Carlo Carreto

Wspólnie do świętości Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP format: 14,5 x 20,5 cm strony: 320 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł

Pustynia w mieście format: 12 x 18,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 16,95 zł

indeks: 1320010457

indeks: 1320017914

KSIĄŻKA + AUDIOBOOK

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

37


02 KSIĄŻKI

WIARA

ks. Mariusz Krawiec SSP Ewangelizacja w globalnej wiosce Bł. Jakub Alberione i apostolstwo środków społecznego przekazu format: 14,5 x 20,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

02

Środki społecznego przekazu są istotnym wyzwaniem dla współczesnego Kościoła i narzędziem, którym należy się posługiwać. Wraz ze zmianami społecznymi i rozwojem technologicznym wzrasta też potrzeba teologicznej refleksji nad miejscem i rolą mediów masowych w życiu wspólnoty chrześcijańskiej. Książka stanowi próbę naukowego spojrzenia na koncepcję ewangelizacji (apostolstwa) środkami społecznego przekazu, jaką w pierwszej połowie XX wieku wypracował bł. ks. Jakub Alberione (1884-1971), założyciel paulistów, i która nadal w swoich pryncypiach pozostaje do wykorzystania. Książka jest pierwszą publikacją o charakterze naukowym powstałą w obrębie massmediologii teologicznej, a dotyczącą ks. Alberionego. indeks: 1320010391 DO WYCZERPANIA NAKŁADU

bł. Jakub Alberione

bł. Jakub Alberione

ks. Guido Gandolfo SSP

Apostolstwo wydawnicze Podręcznik formacji i apostolstwa format: 14,5 x 20,5 cm strony: 488 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

Krótkie medytacje Na każdy dzień roku format: 14,5 x 20,5 cm strony: 856 oprawa: twarda cena detal.: 39,00 zł

Rodzina Świętego Pawła 10 głosów w służbie Ewangelii format: 13 x 20,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 36,00 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010455

38

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320017351

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010458


02 KSIĄŻKI

WIARA

Ojciec Święty Franciszek Adhortacja Apostolska „Amoris Leatitia” O miłości w rodzinie format: 12 x 20 cm strony: 288 oprawa: broszurowa cena detal.: 11,95 zł

02

Prezentowana adhortacja to zaproszenie, które papież kieruje do wszystkich rodzin. Konkretne podejście do określonych sytuacji z życia małżeńskiego, powoduje, że dokument papieża jest czytany przez wszystkich, a nie tylko przez księży. Papież nie boi się odpowiedzi na trudne pytania, m.in. o to, jak przygotować młodych do odpowiedzialnego małżeństwa, gdzie jest w Kościele miejsce osób żyjących w związkach niesakramentalnych, jak poradzić sobie w rodzinnych kryzysach. To szczególne wydanie adhortacji zawiera indeksy oraz wstęp Chiary Giaccardi i Maura Magattiego, znanych socjologów katolickich, ale przede wszystkim małżonków wychowujących sześcioro dzieci. Skoro papież zwraca się w swoim dokumencie bezpośrednio do rodzin, to jego adhortację opatrzyliśmy wstępem specjalistów, którzy są zwykłymi ludzi, troszczącymi się o rodzinę prywatnie oraz publicznie. indeks: 1320017933

Ojciec Święty Franciszek

Ojciec Święty Franciszek

Ojciec Święty Franciszek

Encyklika „Laudato si’” W trosce o wspólny dom format: 12 x 20 cm strony: 240 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,00 zł

Encyklika „Lumen fidei” Światło wiary format: 12 x 20 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,00 zł

Adhortacja Apostolska „Evangelii Gaudium” O głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie format: 12 x 20 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320017922

indeks: 1320017921

indeks: 1320017932

39


02 KSIĄŻKI

WIARA

02

ks. Antoni Tronina

Zenon Ziółkowski

ks. Antoni Paciorek

Poznaj swoją godność Imiona chrzcielne w Polsce format: 16,5 x 23,5 cm strony: 248 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

Michał Archanioł w Piśmie Świętym i życiu Kościoła format: 14,5 x 20,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 15,95 zł

Jezus z Nazaretu Czasy i wydarzenia format: 15 x 22,5 cm strony: 536 oprawa: twarda cena detal.: 49,95 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010393

indeks: 1320012240

o. Ludwik Mycielski OSB cztery święte znaki w spotkaniu ze świadkiem Jehowy format: 11,7 x 16,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 7,95 zł

indeks: 1320010323

ks. Bogusław Zeman SSP Krzyż Świętego Pawła Katedra Jezusa Mistrza format: 14,5 x 20,5 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

Boże Narodzenie Rodzinne święta format: 14,5 x 14,5 cm strony: 80 oprawa: zeszytowa cena detal.: 5,00 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010338

40

indeks: 1320010451

indeks: 1320030124


02 KSIĄŻKI

WIARA

ks. Andrzej Zwoliński Droga Krzyżowa Jezusa Historia prawdziwa format: 12,5 x 19,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

02

Czy przemierzana przez pielgrzymów Via Dolorosa jest drogą, którą szedł Jezus obarczony krzyżem? Jak wielkiego cierpienia musiał doświadczyć podczas ostatnich godzin życia? Ksiądz Andrzej Zwoliński przenosi czytelnika w miejsca męki, śmierci, złożenia do grobu i zmartwychwstania Chrystusa. Wprowadza w ich tajemnice. Zachęca do refleksji. Czy jesteśmy gotowi razem z Jezusem przyjąć krzyż, czy w obliczu trudności poddamy się pokusie ocalenia, ucieczki przed wyrokami Boga? indeks: 1320010249

ks. Krzysztof Guzowski

Andy Cloninger

Duch Święty a Eucharystia Strumienie nowego życia format: 12 x 18 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

E-mail od Pana Boga do mężczyzn format: 14,5 x 20,5 cm strony: 248 oprawa: twarda cena detal.: 23,95 zł

indeks: 1320010164

indeks: 1320060134

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

ks. Józef Gaweł SCJ

Adam Białous

Jak żyć owocami Ducha Świętego format: 14,50 x 20,50 cm strony: 184 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

hostia Cud eucharystyczny w Sokółce format: 12,5 x 19,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 16,95 zł

indeks: 1320010171

indeks: 1320010993

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

41


02 KSIĄŻKI

WIARA

02

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

ks. Stanisław Urbański Ku szczytom świętości Miniprzewodnik dla początkujących i zaawansowanych w życiu mistycznym format: 10,5 x 18 cm strony: 216 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł DO WYCZERPANIA NAKŁADU

42

Z aniołami ku chwale Boga W 125-letniej historii Zgromadzenia Sióstr od Aniołów format: 12,5 x 19,5 cm strony: 160 oprawa: twarda cena detal.: 16,00 zł DO WYCZERPANIA NAKŁADU

W służbie zmarłym cierpiącym w czyśćcu Powołanie i misja Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych format: 12,5 x 19,5 cm strony: 320 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010165

indeks: 1320010642

indeks: 1320010641

Lamberto Schiatti

Giuseppe Ghiberti

Bruno Barberis, Massimo Boccaletti

Całun Turyński Przewodnik po obrazie pełnym tajemnic format: 13,4 x 20,4 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 5,99 zł

Przed Całunem format: 12,5 x 19,5 cm strony: 64 oprawa: zeszytowa cena detal.: 5,99 zł

Całun Śledztwo w sprawie Ukrzyżowanego format: 13,5 x 21 cm strony: 32 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,99 zł

indeks: 1320019450

indeks: 1320010312

indeks: 1320010311


02 KSIĄŻKI

WIARA

Zdzisław Józef Kijas OFMConv Tajemnica nieba, czyśćca i piekła format: 13,5 x 20,5 cm strony: 320; oprawa: broszurowa cena detal.: 27,95 zł

02

Od zawsze tematy nieba, czyśćca i piekła budziły ciekawość ludzi. Ks. Kijas w swych rozważaniach uchyla rąbka tajemnicy. Pisze zarówno o niebie – darze Ojca, o czyśćcu, który jest oczekiwaniem na spotkanie z Miłością, jak i o piekle, czyli wiecznym oddzieleniu od Boga. Przybliżając czytelnikom naturę wieczności, przytacza jednocześnie podstawy biblijne, nauczanie Kościoła i świadectwa świętych. Zachęca przy tym do osobistej refleksji, która „z pewnością nie będzie stratą czasu. Im bowiem trudniej zatrzymać szybko mijający czas, tym bardziej musimy starać się to czynić, aby nie porwał nas wartki nurt wydarzeń, przelotnych i łatwych doznań, zmartwień bez znaczenia i pragnień bez większych szans na poprawę życia. Myśląc natomiast o niebie czy piekle, można lepiej smakować chwile, nadając im głębszą wartość”. indeks: 1320019683

ks. Tadeusz Dajczer

ks. Tadeusz Dajczer

Rozważania o wierze Z zagadnień teologii duchowości format: 11,5 x 16,5 cm strony: 272 oprawa: broszurowa cena detal.: 9,95 zł

Rozważania o wierze Z zagadnień teologii duchowości format: 11,5 x 16,5 cm strony: 272 oprawa: twarda cena detal.: 12,50 zł

indeks: 1320010513

indeks: 1320010512

ks. Łukasz Laskowski

ks. Tadeusz Dajczer

Co wiemy o niebie? 55 pytań i odpowiedzi format: 13,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Rozważania o wierze Z zagadnień teologii duchowości format: 14,5 x 20,5 cm strony: 216 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł indeks: 1320010500

indeks: 1320084084

ZOBACZ

strona 161

43


02 KSIĄŻKI

PORADNIKI

ks. Marek Dziewiecki

02

Droga zwycięzców 12 kroków nie z tej ziemi format: 14,5 x 20,5 cm strony: 224 oprawa: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 29,95 zł Książka adresowana jest do tych, którzy chcą odnieść zwycięstwo w pokonaniu nałogów oraz innych kryzysów życiowych. Ks. Marek Dziewiecki daje nam doskonałą podpowiedź, jak to zrobić, idąc tropem Dwunastu Kroków. To droga, która zaczyna się od pokonania osobistego kryzysu. Nawet tego najbardziej dotkliwego. Ta niezwykle praktyczna książka jest także dla tych, którzy nie doświadczyli poważnego kryzysu, a pragną się rozwijać, by żyć mądrzej i radośniej niż dotąd.

indeks: 1320010244

Renee Swope

Agnieszka Kozak Wojciech Gackowski

Kobieta pewna siebie Jak przestać w siebie wątpić i zacząć żyć format: 13 x 20 cm strony: 232 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł

W poszukiwaniu miłości Między bliskością a samotnością. Bajki terapeutyczne dla dorosłych format: 14,5 x 20,5 cm strony: 160 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010189

indeks: 1320010566 DO WYCZERPANIA NAKŁADU

Paweł M. Lipnicki

Gary Chapman

Z Bogiem dasz radę! Pierwsza pomoc w sytuacji utraty pracy format: 12,5 x 19,5 cm strony: 168 oprawa: broszurowa cena detal.: 11,95 zł

Siedem sekretów miłości format: 14,5 x 20,5 cm strony: 296 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010755

indeks: 1320019492 DO WYCZERPANIA NAKŁADU

44


02 KSIĄŻKI

PORADNIKI

Gustavo E. Jamut Przebaczenie Klucz do przemiany serca format: 12,5 x 19,5 cm strony: 112 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

02

Ceniony na całym świecie kierownik duchowy o. Gustavo Jamut prowadzi nas przez proces prawdziwego przebaczenia, które niesie ze sobą uzdrowienie serca, pogodzenie się z samym sobą, z innymi ludźmi oraz z Bogiem. W książce znajdują się ćwiczenia duchowe, modlitwy, medytacje biblijne, sześć kroków przebaczenia ułatwiających oczyszczenie serca z uraz, poczucia winy i żalu. Ponieważ pisze on w sposób bezpośredni, a jego książki pomagają żyć, dlatego jest tak bliski wielu czytelnikom na świecie.

indeks: 1320017435

Matka Elvira

Teresa Tomeo

Pełnia radości Przewodnik nie tylko dla zagubionych format: 12,5 x 19,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Twoje boskie życie Lista rzeczy, które zaplanował dla nas Bóg format: 12,5 x 19,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010126

indeks: 1320010197

Carlo Nesti

Carlo Nesti

Mój trener nazywa się Jezus format: 12,5 x 19,5 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

Mój psycholog nazywa się Jezus format: 12,5 x 19,5 cm strony: 136 oprawa: broszurowa cena detal.: 13,95 zł

indeks: 1320017445

indeks: 1320017440

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

45


02 KSIĄŻKI

MAŁŻEŃSTWO, RODZINA, WYCHOWANIE

Bernadette Noll Rodzina slow Jak zwolnić, odbudować więzi i doświadczyć większej radości format: 13,5 x 20,5 cm strony: 232 oprawa: broszurowa cena detal.: 34,95 zł Jako antidotum na wszechobecny we współczesnym świecie pośpiech, natłok informacji, zalew rzeczy i spraw, brak czasu dla rodziny i na pielęgnowanie przyjaźni, śmieciowe jedzenie i takie też czasami życie… pojawił się u nas i zadomowił trend slow (z ang. zwolnić). To przeciwieństwo zarówno wyścigu szczurów, jak i odpuszczenia sobie w życiu wszystkiego. Książka pokazuje, jak żyć dobrze i mądrze! Jeśli chcesz czerpać prawdziwą radość z życia osobistego i rodzinnego, to ta książka jest dla ciebie. Znajdziesz tu informacje, narzędzia i inspiracje do tego, aby to osiągnąć. Książka przygotowana wspólnie z polskimi fascynatami ruchu slow, których znajdziecie na slowfamily.pl.

02

indeks: 1320010786

Monika i Marcin Gajdowie

Dorota Kumorek

Anna Jankowska

rodzice w akcji Jak przekazać dzieciom wartości format: 14,5 x 20,5 cm strony: 152 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

Dlaczego feminizm Odpowiedź Kościoła katolickiego na współczesne tendencje feministyczne format: 11,7 x 16,5 cm strony: 120 oprawa: broszurowa cena detal.: 11,95 zł

KSIĘGA ZABAW RODZINNYCH 120 twórczych pomysłów na różne okazje format: 16,5 x 23,5 cm strony: 96 oprawa: broszurowa cena detal.: 16,95 zł

ZOBACZ

strona 164

indeks: 1320010780

46

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320012250

indeks: 1320105040


02 KSIĄŻKI

MAŁŻEŃSTWO, RODZINA, WYCHOWANIE

Doug Fields 7 sposobów jak zostać jej bohaterem Bądź mężem, o którym marzy twoja żona format: 13,5 x 20,5 cm strony: 216 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

02

Wreszcie książka dla mężczyzn, którą ostatecznie mogą przeczytać kobiety! Autor poradnika w otwarty i szczery sposób przedstawia panom siedem praktycznych wskazówek, dzięki którym małżeństwo i relacja męża z żoną zmienią się na lepsze. I to na pewno! Na końcu książki znajduje się rozdział, który należy przeczytać wspólnie z żoną. A zatem jeśli chcesz zrozumieć proste sposoby mówiące o tym, jak inwestować w małżeństwo, i stać się bohaterem swojej żony, to znajdziesz tutaj doskonały plan! „Bijące serce wystarczy do tego, żeby się zakochać. Podczas gdy trwanie w tej miłości to już zupełnie inna historia. Tutaj potrzebny jest jakiś plan i pewne wyuczone umiejętności” – pisze Fields. indeks: 1320010756

Mariola i Piotr Wołochowiczowie

o. Ksawery Knotz OFMCap, Anna Zajic, Małgorzata i Jan Wilkowie

Złamać szyfr, czyli jak zrozumieć małżonka Pół żartem, całkiem serio format: 14,5 x 20,5 cm strony: 160 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

Teściowie i młodzi Jak to ma działać? format: 13 x 20 cm strony: 184 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010801

indeks: 1320105050

Mariola i Piotr Wołochowiczowie

o. Ksawery Knotz OFMCap

Seks po chrześcijańsku Jak w pełni wykorzystać Boży dar płciowości format: 14,5 x 20,5 cm strony: 256 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010741

Seks jakiego nie znacie Dla małżonków kochających Boga format: 14,5 x 20,5 cm strony: 216 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

ZOBACZ

strona 162

indeks: 1320010770

47


02 KSIĄŻKI

MAŁŻEŃSTWO, RODZINA, WYCHOWANIE

ks. Arkadiusz Olczyk Czy dzieci nienarodzone idą do nieba? Pomoc dla rodziców po stracie format: 12 x 18,5 cm strony: 152 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

02

Ksiądz Arkadiusz Olczyk w swojej niezwykłej wrażliwości kapłańskiej stał się duchowym opiekunem rodziców, którzy utracili swoje dzieci, zwłaszcza tych, którzy przeżyli poronienie. Pragnie tą książką pomóc wszystkim, którzy znaleźli się w tak trudnej sytuacji w życiu. Podpowiada słowa modlitwy, które niosą nadzieję, doradza, jak powinni zachować się najbliżsi i przyjaciele, zachęca do spojrzenia w przyszłość, podaje istotne informacje związane z pogrzebem i odpowiada na pytanie, które kiedyś zadała mu jedna z mam: „Czy nasze dziecko na pewno jest w niebie?”. Ta niewielka książeczka jest jak pomocna dłoń wyciągnięta w stronę wszystkich osieroconych rodziców. indeks: 1320101066

o. Ksawery Knotz OFMCap

Izabela Barton-Smoczyńska

Jadwiga Bilska, Paweł Bilski

Zaślubiny w Bogu mężczyzny i kobiety format: 13 x 20 cm strony: 120 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

O dziecku, które odwróciło się na pięcie format: 14,5 x 20,5 cm strony: 272 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł

Wystarczy kochać Karol zmienił nasze życie format: 12,5 x 19,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010771

48

indeks: 1320105030

indeks: 1320010242


02 KSIĄŻKI

MAŁŻEŃSTWO, RODZINA, WYCHOWANIE

Mariola Wołochowicz 6 zaskakujących pragnień dzieci Rodzice, nie bójcie się wymagać! format: 14,5 x 20,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 12,95 zł

02

Bardzo wielu rodziców, aby nie powiedzieć większość, jest zagubiona w swej roli. Myślą, że mając dzieci, trzeba po prostu przetrwać i nie zwariować. Dlaczego pozwalają się wpędzić w to mylne przekonanie, że dzieci to hardcore, o ile wręcz nie horror? Książka omawia sześć aspektów rodzicielstwa, opracowanych na podstawie próśb dzieci, wypowiedzianych przez nie w modlitwie za rodziców. Zachęca, by odnieść je do naszego życia rodzinnego i wprowadzić zmiany, by nasze pociechy były szczęśliwe. • Rodzice, nie „darowujcie” nam naszych przewinień! • Rodzice, zachęcajcie się w wierze! • Rodzice, to dzieci mają was słuchać! • Rodzice, nie zniechęcajcie się! • Rodzice, nie poddawajcie się dzieciom! • Rodzice, bądźcie twardzi! • indeks: 1320010802

format: 11,5 x 19 cm; oprawa: broszurowa; cena detal.: 14,95 zł

Ken Canfield

Ken Canfield

Na wodach dorosłości Dla ojców dzieci pełnoletnich strony: 72

Tworzenie więzi Dla ojców niemowląt strony: 72

indeks: 1320012015

indeks: 1320012014

Ken Canfield

Ken Canfield

Zabawa, nauka, rozwój Dla ojców przedszkolaków strony: 64

Wspaniały czas zmian Dla ojców nastolatków strony: 88

indeks: 1320012012

indeks: 1320012013

ZOBACZ AUDIOBOOKI TEJ SERII

SERIA

przygoda bycia ojcem

strona 164

49


02 KSIĄŻKI

MODLITWA

o. Augustyn Pelanowski OSPPE Siódma pieczęć Sens i siła modlitwy wstawienniczej format: 14,5 x 20,5 cm strony: 240 oprawa: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 24,95 zł

02

To książka o modlitwie wstawienniczej. Jest owocem rekolekcji wygłoszonych przez o. Augustyna Pelanowskiego dla Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” na Jasnej Górze. Opierając się na Piśmie Świętym, przypomina, że jesteśmy powołani do modlitwy. Przekonuje, że Bóg jest miłosierny i że Maryja jest naszą najlepszą matką, która zawsze za nami się wstawia i że Pan zawsze Jej wysłuchuje. Tłumaczy, za kogo należy się modlić, jaka modlitwa podoba się Bogu. Podaje wskazówki taktyczne, dzięki którym modlitwa będzie przynosić zwycięskie skutki u otoczonych troską modlitwy. To lektura dla wszystkich, bo przecież „nic nam nie pomaga znosić ciężaru istnienia tak jak modlitwa. Ale nie tylko dla nas samych modlitwa jest ulgą, pomaga ona również innym. Czyż modląc się za innych, nie modlimy się za siebie? Czy pragnąc innych przywieść do Boga, nie staramy się sami do Niego przylgnąć? Jedni na drugich mamy wpływ potężniejszy, niż to sobie uświadamiamy”. Do książki dołączona jest zakładka z modlitwą. indeks: 1320017210

ks. Czesław Krakowiak Szkoła modlitwy chrześcijańskiej Jutrznia i Nieszpory modlitwą Ludu Bożego format: 12,5 x 19,5 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 13,00 zł

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC Aby mieli życie wieczne... Modlitwy za zmarłych format: 10,5 x 14,5 cm strony: 248 oprawa: twarda cena detal.: 11,95 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010168

50

Wunibald Müller Jak żyć po stracie kogoś bliskiego Modlitwa psalmami w przeżywaniu żałoby format: 10,5 x 18 cm strony: 72 oprawa: broszurowa cena detal.: 9,95 zł DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010643

indeks: 1320012195


02 KSIĄŻKI

MODLITWA

Modlitwy Świętej Faustyny format: 9,5 x 14 cm strony: 184 oprawa: twarda cena detal.: 12,95 zł

02

Modlitewnik na różne okoliczności naszego życia stanowi wybór słów św. Siostry Faustyny na podstawie jej „Dzienniczka”. Cytaty zostały tak dobrane i ułożone, aby mogły służyć jako modlitwy codzienne dla wszystkich, zarówno młodych, jak starszych, głównie dla osób świeckich, ale również i konsekrowanych, na różne okoliczności życia i w różnych potrzebach. Modlitwa słowami tej wielkiej Mistrzyni życia duchowego może być nie tylko skutecznym wołaniem do Boga o pomoc i błogosławieństwo, ale też jest wprowadzeniem nas do szkoły duchowości św. Faustyny, inspiracją do poznania całego jej dzieła i włączenia się w misję głoszenia orędzia Miłosierdzia Bożego, którą Jezus przez nią nam zostawił wszystkim.

indeks: 1320011585

ks. Mariusz Krawiec SSP

Krzysztof Ziemiec Droga zbawienia Rozważania format: 10,5 x 14,8 cm strony: 36 oprawa: twarda cena detal.: 6,95 zł

Droga krzyżowa oparta na Piśmie Świętym i Dzienniczku św. s. Faustyny format: 10,5 x 14,8 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

Droga krzyżowa dla potrzebujących duchowego uzdrowienia format: 10,5 x 12,5 cm strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

indeks: 1320040820

indeks: 1320030724

indeks: 1320040850

51


02 KSIĄŻKI

MODLITWA

Jarosław Marszałek Czy możemy modlić się o pieniądze? format: 12,5 x 19,5 cm strony: 120 oprawa: broszurowa cena detal.: 12,95 zł

02

Niejedna osoba będzie oburzona pytaniem postawionym w tytule: „Jak to, modlić się o pieniądze, o mamonę?”. Ale pieniądze przecież nie są ani złe, ani dobre, ważne natomiast jest nasze do nich podejście. I czy chcemy, czy nie, są nam potrzebne do życia. Przenieśmy więc nasze potrzeby na grunt modlitwy, porozmawiajmy z naszym kochającym Ojcem. On jak każdy ziemski ojciec chce zapewnić swoim dzieciom godziwe utrzymanie, zagwarantować potrzebne środki do życia. A jak się modlić? Wskazówki znajdziesz w książce wraz z wybranymi modlitwami. indeks: 1320015023

Dobrego dnia z Aniołem Stróżem Myśl na każdy dzień roku format: 10,5 x 14,8 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

Broń nas w walce... Modlitwy do św. Michała Archanioła format: 10,5 x 14,8 cm strony: 112 oprawa: broszurowa cena detal.: 12,95 zł

Podstawowe modlitwy i prawdy wiary format: 10,5 x 14,8 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010612

52

indeks: 1320034455

indeks: 1320034461


02 KSIĄŻKI

MODLITWA

Nabożeństwo majowe format: 12,5 x 19,5 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

02

Ten praktyczny modlitewnik, przejrzysty w układzie oraz czytelny, jeśli chodzi o wielkość druku, będzie niezwykle pomocny zarówno podczas nabożeństw odprawianych przed Najświętszym Sakramentem w kościele, jak i w modlitwie wiernych zgormadzonych przy przyrożnych krzyżach bądź kapliczkach lub w domu chorego. Książeczka zawiera propozycję przebiegu modlitwy, podając różne jej warianty. Teksty pieśni maryjnych pomogą ubogacić nasze modlitwy śpiewem, bez konieczności korzystania z dodatkowych śpiewników. Gdy uspakaja się pęd całodziennej bieganiny, stańmy przed Maryją i wznieśmy w majowe niebo nasz śpiew i wołanie, aby ukoić znękane życiem dusze. indeks: 1320011581

Małgorzata i Jan Wilkowie

Miguel Cuartero Samperi

W objęciach Boga Rachunek sumienia dla narzeczonych i małżonków format: 10,5 x 14,8 cm strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

Maryja rozwiązująca węzły Nowenna, która ratuje małżeństwa format: 10,5 x 14,8 cm strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 7,95 zł

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO format: 10,5 x 16 cm strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320019225

indeks: 1320034460

indeks: 1320040601

53


02 KSIĄŻKI

MODLITWA

02

ks. Wacław Buryła

ks. Bogusław Zeman SSP

Różańcowe tchnienia Rozważania nie tylko na październik format: 11,7 x 16,5 cm strony: 128 oprawa: twarda cena detal.: 5,95 zł

Rozważania różańcowe format: 10,5 x 14,8 cm strony: 48 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

Różaniec ze świętą Siostrą Faustyną format: 10,5 x 14,8 cm strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 7,95 zł

NOWE WYDANIE indeks: 1320030730

indeks: 1320015703

indeks: 1320030723

Ufaj miłosierdziu Mojemu. Modlitwy format: 7,5 x 11,5 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 3,00 zł

Ufaj miłosierdziu Mojemu. Modlitwy format: 10,5 x 14,8 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

indeks: 1320010651

indeks: 1320010652

ks. Tomasz Wasilewski SSP DUCH Święty i tajemnice zbawienia Rozważania różańcowe format: 10,5 x 14,8 cm strony: 56 oprawa: broszurowa cena detal.: 7,95 zł DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320030728

54


02 KSIĄŻKI 

MODLITWA

format: 11,5 x 16,5 cm; strony: 80; oprawa: broszurowa; cena detal.: 6,95 zł Książka dwustronna! Nie ma znaczenia, jaką nazwę nosi to, co ci dolega. Wszystkie choroby mają ten sam wymiar: cielesny i duchowy. Modlitwa jest jak niewyczerpany strumień łaski, a Jezus rozumie jak nikt inny. Terapie mogą zadziałać lub nie, mogą przynieść zatrzymanie choroby, a nawet regres i wyleczenie, lub mogą być zupełnie nieskuteczne. Modlitwa jest zawsze skuteczna. I nigdy nie powinna być ostatnią deską ratunku, ale pierwszą pomocą, a nawet chlebem powszednim naszego życia

ks. Mariusz Krawiec SSP

Adam Tarczyński

Droga krzyżowa dla chorych potrzebujących uzdrowienia duszy

Droga krzyżowa dla chorych potrzebujących uzdrowienia ciała

ufność

02

indeks: 1320040851

św. Urszula Ledóchowska

Anna Mroczek CSA

Ufajcie Sercu Jezusowemu!

Z Aniołem Stróżem przez życie Wybrane modlitwy strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

Modlitwy za wstawiennictwem świętej Urszuli Ledóchowskiej strony: 32 cena detal.: 4,99 zł indeks: 1320104004

indeks: 1320104006

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

s. Anna Czajkowska WDC

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

Koronki za konających i zmarłych Nowenna za zmarłych ze świętymi strony: 48 cena detal.: 5,95 zł

Z pomocą cierpiącym w czyśćcu Nowenna za zmarłych z bł. Honoratem Koźmińskim strony: 48 cena detal.: 5,95 zł

indeks: 1320104005

indeks: 1320104007

O mój Jezu! Miłosierdzia!

SERIA

format: 10,5 x 14,8 cm; oprawa: zeszytowa

Zobacz RÓWNIEŻ książki Biblioteki Dnia Pańskiego strona 74

55


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

Maryja

02

KSIĄŻKA + AUDIOBOOK

Scott Hahn

Gabriele Amorth

ks. Teofil Siudy

Maryja. Mama i Królowa format: 12,5 x 19,5 cm strony: 248 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

ewangelia maryi Kobieta, która pokonała zło format: 12,5 x 19,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

Z Matką naszej wiary 31 refleksji maryjnych format: 13,5 x 17,5 cm strony: 72 oprawa: broszurowa cena detal.: 11,95 zł DO WYCZERPANIA NAKŁADU

56

indeks: 1320019226

indeks: 1320019215

indeks: 1320011574

Saverio Gaeta

ks. Mieczysław Maliński

Rino Cammilleri

Medjugorie Prawdziwa historia format: 13,5 x 20,5 cm strony: 240 oprawa: twarda cena detal.: 21,00 zł

Polska Ikona Historia świętego obrazu w historii narodu polskiego format: 11,5 x 16,5 cm strony: 304 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Łzy z Nieba Co chce powiedzieć nam Maryja? format: 13,5 x 20,5 cm strony: 224 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010988

indeks: 1320012301

indeks: 1320010992


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

JAN PAWEŁ II

ks. Arkadiusz Nocoń

02

Śladami Jana Pawła II po Watykanie Przewodnik format: 14 x 20 cm strony: 192 oprawa: zintegrowana cena detal.: 29,95 zł Przewodnik powstał z myślą o wszystkich, którzy każdego roku licznie pielgrzymują do grobu św. Jana Pawła II. Opowiada o pamiątkach związanych z polskim papieżem, zarówno tych materialnych (napisy, mozaiki, budynki), jak i tych niematerialnych (wydarzenia, gesty, słowa). Wszystko oczywiście z dokładną lokalizacją, mapami i zdjęciami. Książka ma charakter przewodnika, ale równie dobrze można ją potraktować jako wirtualny przewodnik po najważniejszych momentach pontyfikatu. Wszystko z nadzieją, że podążanie watykańskimi śladami Jana Pawła II jeszcze bardziej przybliży nam jego postać i pozwoli pełniej odkryć bogactwo jego duchowej spuścizny: nieprzemijającą moc świadectwa i głębię nauczania. indeks: 1320080122

Paweł Kopycki Elementarz teologii ciała według Jana Pawła II format: 13 x 20 cm strony: 144 oprawa: twarda cena detal.: 19,95 zł

Nie lękajcie się! Wybrane modlitwy do św. Jana Pawła II format: 10,5 x 14,8 cm strony: 48 oprawa: broszurowa cena detal.: 4,95 zł

Dobrego dnia z Janem Pawłem II Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

indeks: 1320104008

indeks: 1320010607

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010336

57


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

JAN PAWEŁ II

Andrea Riccardi

02

Jan Paweł II. Biografia format: 16,5 x 23,5 cm strony: 560 oprawa: twarda cena detal.: 39,95 zł Jan Paweł II musiał się mierzyć z komunizmem przez ponad dziesięć lat, aż do upadku muru berlińskiego. Był papieżem zwycięzcą w konfrontacji z sowieckim imperium, któremu jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych większość obserwatorów przepowiadała długie trwanie. Czy był więc papieżem politykiem? Każdy, kto pamięta uduchowienie, mistycyzm i rozmodlenie papieża Wojtyły, musi stwierdzić coś dokładnie przeciwnego: wiara była sercem tego pontyfikatu, skoncentrowanego zasadniczo na przekazywaniu orędzia Ewangelii pod każdą szerokością geograficzną. Autor, odsłania przed nami nie tylko życie Karola Wojtyły, ale również znaczenie tego wielkiego pontyfikatu zarówno dla Polski, jak i dla świata. indeks: 1320017413

Jan Paweł II

Joanna Jureczka-Jurgała Mocni mocą miłości Droga krzyżowa z Janem Pawłem II format: 10,5 x 14,8 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

Jan Paweł II. Myśli format: 10,5 x 14,8 cm strony: 16 oprawa: zeszytowa cena detal.: 3,50 zł

List do Rodzin format: 11,7 x 16,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320040830

58

indeks: 1320034414

indeks: 1320010923


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

OJCIEC PIO

Campanella Stefano

02

Miłosierdzie w życiu Ojca Pio format: 13,5 x 20,5 cm strony: 224 oprawa: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 24,95 zł Papież Franciszek chciał, aby Ojciec Pio stał się jedną z głównych postaci Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który przeżywamy. Święty stygmatyk całe życie konsekwentnie służył sakramentem miłosierdzia w swoim słynnym konfesjonale setkom tysięcy ludzi z całego świata. Bardziej niż lęk przed surowością ojca przyciągała wszystkich jego miłość i troska o zbawienie każdego człowieka. Stefano Campanella, znany włoski dziennikarz i watykanista, ukazuje nam życie Ojca Pio przez pryzmat miłosierdzia, które realizował w różnych wymiarach: od konfesjonału po szpital dla chorych.

indeks: 1320010584

Andrea Tornielli Tajemnica Ojca Pio i Karola Wojtyły format: 13,5 x 20,5 cm strony: 112 oprawa: broszurowa cena detal.: 9,95 zł

OJCIEC PIO DOBREGO DNIA... seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

Ojcze Pio! Módl się za nami format: 10,5 x 14,8 cm strony: 16 oprawa: zeszytowa cena detal.: 3,95 zł

indeks: 1320010589

indeks: 1320018900

indeks: 1320034404

59


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

inni

ks. Michał Damazyn

02

Ludzie miłosiernego Boga format: 14,5 x 20,5 cm strony: 240 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł Lista Bożych pomocników, którzy przekonują świat o Jego miłości, jest długa i wciąż otwarta. Wśród nich są znani wszystkim: s. Faustyna Kowalska, papieże: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, a także osoby mniej znane, jak s. Józefa Menéndez, czy s. Helena Majewska. Niewątpliwą zaletą tej książki jest to, że autor nie komentuje objawień, ale dosłownie przekazuje słowa samego Jezusa, które są konkretnymi propozycjami i ważne są również dla nas samych. Zachęta Jezusa skierowana do Jego ludzi oraz ich zapał w realizowaniu Bożego planu mają w sobie tak ogromną dynamikę, którą przekazał nam ks. Damazyn, że jest ona w stanie przenieść czytelnika razem z jego monotonną codziennością w rejony Bożego miłosierdzia. indeks: 1320010169

Elżbieta Wiater

60

Karolina Kózkówna Wolę być taka, jaka jestem format: 12 x 18,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Dobrego dnia ze św. Faustyną Kowalską Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,50 x 14,50 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

Dobrego dnia ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 112 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

indeks: 1320010762

indeks: 1320010617

indeks: 1320010608


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

Jean Lafrance

02

Miłość moim powołaniem Droga duchowa św. Teresy z Lisieux format: 12,5 x 19,5 cm strony: 148 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł Święta Teresa z Lisieux malowała swoje życie kolorem miłości w odcieniu miłosierdzia. Często powtarzała: „W każdej chwili Miłość miłosierna odnawia mnie”. Książka pragnie rzucić światło na tę barwę, by przypomnieć współczesnemu człowiekowi, że miłość jest podstawowym kolorem obrazu ludzkiego życia – jest powołaniem człowieka. Poznaj życie duchowe św. Teresy i zaprzyjaźnij się z nią, a zdobędziesz przyjaciela i orędownika u Boga. indeks: 1320013310

św. Urszula Ledóchowska

św. Urszula Ledóchowska

Byłam tylko pionkiem na szachownicy... format: 12,5 x 19,5 cm strony: 256 oprawa: broszurowa cena detal.: 18,95 zł

Testament format: 10,5 x 14,8 cm strony: 96 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320010976

indeks: 1320010761

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

ks. Wojciech Kuzioła SSP Bł. Franciszka Siedliska Myśli na każdy dzień roku format: 11,7 x 16,5 cm strony: 80 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

Jan XXIII. Dobry papież format: 10,5 x 14,8 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,50 zł

indeks: 1320010625

indeks: 1320034417

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

61


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

02

Cyprian Kostrzewa SSP

ks. José Antonio Pérez SSP

Gianluigi Pasquale

Święty Charbel Pokorny naśladowca Chrystusa format: 12 x 18,5 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 16,95 zł

Błogosławiony Jakub Alberione Światło dla głoszenia Ewangelii format: 12 x 20,5 cm strony: 48 oprawa: broszurowa cena detal.: 12,95 zł

Franciszek z Asyżu Droga do radości doskonałej format: 12 x 18,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010532

indeks: 1320010934

indeks: 1320010587

Dobrego dnia z bł. honoratem koźmińskim Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 120 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

Dobrego dnia ze św. Maksymilianem Marią Kolbem Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 224 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

bł. Jakub Alberione

indeks: 1320010613

62

indeks: 1320010611

Paweł Apostoł Natchnienie i wzór format: 14,5 x 20,5 cm strony: 352 oprawa: twarda cena detal.: 19,95 zł DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320017350


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

papież franciszek papież Franciszek Nie bój się drogi! format: 13 x 20 cm strony: 208 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

02

Niezbędna książka dla każdego, kto pragnie zrozumieć „nową epokę Kościoła”, zapoczątkowaną przez papieża Franciszka. Papież Franciszek w swoich homiliach i przemówieniach ukazuje obraz Kościoła, który wychodzi poza siebie, poza własne mury wewnętrzne i zewnętrzne, aby docierać do ludu Bożego i świata; obraz Kościoła ewangelizującego i przeżywającego nieustanną misję, czującego odpowiedzialność i radość z tej wędrówki; Kościoła, który nie boi się drogi ani tego, co może znaleźć, wędrując pośród ludzi, zwłaszcza tam, gdzie najgłośniej słychać wołanie ubogich, wykluczonych i uciśnionych, na peryferiach egzystencji. Ten Kościół, jak jasno pokazuje ta publikacja, wyrusza w drogę, podążając za Jezusem, który w ciągu całego swojego życia przemierzył drogi Palestyny, głosząc każdemu człowiekowi Ewangelię zbawienia. indeks: 1320017422

papież Franciszek Kościół miłosierdzia format: 13,5 x 20 cm strony: 208 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

Kim jest papież Franciszek? format: 14 x 20 cm strony: 64 oprawa: twarda cena detal.: 18,95 zł

indeks: 1320017421

indeks: 1320017419 KSIĄŻKA Z PŁYTĄ DVD

Papież Franciszek. niespodziewany dar od boga Rozmowy z kard. Jorge Mariem Bergoliem format: 12,5 x 19,5 cm strony: 80 oprawa: broszurowa cena detal.: 10,95 zł indeks: 1320017418

Saverio Gaeta papież Franciszek Życie i wyzwania format: 13 x 20 cm strony: 144 oprawa: twarda cena detal.: 12,95 zł indeks: 1320017417

63


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

02

ks. Wojciech Kuzioła SSP Dobrego dnia z papieżem Franciszkiem Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

papież franciszek. myśli format: 10,5 x 14,8 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 3,95 zł

Franciszek Papież z końca świata format: 10,5 x 14,8 cm strony: 16 oprawa: zeszytowa cena detal.: 3,00 zł

indeks: 1320010616

indeks: 1320034415

indeks: 1320034416

WANDA PÓŁTAWSKA

KSIĄŻKA Z PŁYTĄ DVD

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Samo życie format: 14,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: broszurowa cena detal.: 12,95 zł

Z prądem i pod prąd format: 12,5 x 19,5 cm strony: 384 oprawa: broszurowa cena detal.: 25,95 zł

Jeden pokój Rozmowy na podstawie filmu Pawła Zastrzeżyńskiego „Jeden pokój” format: 14,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

indeks: 1320013520

indeks: 1320025020

indeks: 1320011057

Zobacz RÓWNIEŻ książki Biblioteki Dnia Pańskiego strona 74 oraz DVD strona 220

64


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

02

Nagroda Feniks

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Uczcie się kochać format: 13,5 x 20,5 cm strony: 176 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Beskidzkie rekolekcje Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich format: 16,5 x 23,5 cm strony: 576 oprawa: broszurowa cena detal.: 49,95 zł

Stare rachunki format: 12,5 x 19,5 cm strony: 288 oprawa: twarda cena detal.: 20,95 zł

indeks: 1320011058

indeks: 1320011051

indeks: 1320010250

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

in vitro Zagrożona godność format: 11,70 x 16,50 cm strony: 32 oprawa: broszurowa cena detal.: 4,95 zł

I boję się snów format: 12,5 x 19,5 cm strony: 216 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

Eros et iuventus! format: 12,5 x 19,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 15,95 zł

ZOBACZ strona 161

indeks: 1320011056

indeks: 1320019099

indeks: 1320011055

65


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

Sammy Basso Nie zmieniłbym niczego! format: 14,5 x 20,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 34,95 zł

02

Książka jest niezwykle ciepłą i pełną humoru opowieścią Sammy’ego o swojej podróży przez Stany Zjednoczone legendarną Route 66. Autor jest chory na progerię, nieuleczalną chorobę genetyczną, ale to nie jest książka o chorobie. To opowieść o fascynującym i niezwykle dojrzałym życiu włoskiego dwudziestolatka, który jest jak jeden na milion i to wcale nie ze względu na chorobę. Relacjonując tę podróż, Sammy prowadzi czytelnika przez niesamowitą drogę własnego życia. Nigdy nie jest w jednym miejscu, zawsze w ruchu, nieustannie czymś zaaferowany, pomimo zmęczenia, odhacza zrealizowane marzenia, te duże, te małe i te całkiem malutkie. Zdobywa przyjaciół na całym świecie, którym mówi, że życie to nie przeszkoda, aby być szczęśliwym! indeks: 1320017542

Nagroda Feniks

66

Ania Golędzinowska

Ania Golędzinowska

Ania Golędzinowska

ocalona z piekła Wyznania byłej modelki format: 13,5 x 20,5 cm strony: 312 okładka: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 29,95 zł

Z ciemności do światła Jak żyć w czystości serca format: 13,5 x 20,5 cm strony: 176 oprawa: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 29,95 zł

Jestem grzesznikiem Na spowiedź nigdy nie jest za wcześnie format: 13,50 x 20,50 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320019000

indeks: 1320019002

indeks: 1320019001


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

João César das Neves Łucja z Fatimy i jej kuzyni format: 13,50 x 20,50 cm strony: 184 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

02

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o trojgu pastuszkach z Fatimy Niezwykły, głęboki portret trójki pastuszków z Fatimy: Hiacynty, Franciszka i Łucji, przybliżający czytelnikom ich odważne świadectwo wiary. Wśród tylu innych wyróżnia się oddaniem szczególnego miejsca uprzywilejowanemu świadkowi wydarzeń, czyli Łucji. To właśnie jej jako najstarszej spośród pastuszków przypadła w udziale główna rola. To ona objawiła światu tajemnice fatimskie i orędzie Matki Bożej. To jej powierzono piękne posłannictwo: modlić się o nawrócenie świata i koniec wojny. Łucja pozwoliła orędziu dojrzeć, mogła zobaczyć jego wypełnianie się oraz skutki. Autor ukazuje ją jako osobę niewiarygodnie uduchowioną, ale niepozbawioną poczucia humoru. indeks: 1320011132

Roberto Italo Zanini

Matka Elvira

Natuzza Evolo Mistyczka naszych czasów format: 14,5 x 20,5 cm strony: 264 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

Przytulenie Historia Wspólnoty Cenacolo format: 13,5 x 20,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010124

indeks: 1320010123 DO WYCZERPANIA NAKŁADU

abp Edward Ozorowski ks. Waldemar Chrostowski

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

s. Wanda Boniszewska CSA

Skarb na wysokiej górze format: 13 x 20 strony: 192 oprawa: twarda cena detal.: 19,00 zł

Ukryta przed światem Dziennik duszy format: 15,5 x 23,5 cm strony: 464 oprawa: broszurowa cena detal.: 35,95 zł

indeks: 1320011601

indeks 1320010644

67


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

ks. Arkadiusz Paśnik Dar format: 14,5 x 20,5 cm strony: 176 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

02

Autor i jednocześnie bohater tej powieści, ks. Arkadiusz Paśnik, to człowiek z wykraczającą poza jego życie niezwykłą historią, którą opisał już w książkach Obietnica i Znamię. W pewnym momencie swojego życia zrozumiał, że otrzymał dar. Pisze o drodze do niego i o dzieleniu się tym darem z innymi. To książka dla każdego i o każdym z nas. Nie ma w niej moralizatorstwa, kaznodziejstwa. Jest za to historia człowieka, w której może się przejrzeć każdy.

indeks: 1320010182

Henryka Paśnik ks. Arkadiusz Paśnik

ZOBACZ

ks. Arkadiusz Paśnik

Obietnica Historia, którą napisało życie format: 14,5 x 20,5 cm strony: 256 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

znamię format: 14,5 x 20,5 cm strony: 216 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

indeks: 1320010196

indeks: 1320010181

Krzysztof Kamiński

Henry Quinson

Ojciec Klimuszko znany i nieznany format: 14,5 x 20,5 cm strony: 280 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł

Mnich z Wall Street format: 14,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł

indeks: 1320010763

indeks: 1320010897

strona 159

68


02 KSIĄŻKI

DLA KATECHETÓW I DUSZPASTERZY

Nils Baer YOUCAT Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów format: 21 x 29,7 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 34,95 zł

02

Przewodnik jest opracowany dla prowadzących spotkania z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania. Zawiera szczegółowe konspekty 12 spotkań. Tematem przewodnim spotkań jest jak najlepsze poznanie Ducha Świętego. Wszystkie zakładają czynny udział młodzieży w formie różnych zabaw ruchowych, a także z wykorzystaniem elementów teatralnych, sportowych itp. Każdy temat to najpierw rozdział przybliżający wiedzę katechizmową, a potem dwa klasyczne konspekty o zróżnicowanych stopniach trudności. Wiele pomocy wystarczy tylko skopiować z książki i rozdać młodzieży. Stanowi ogromną pomoc w organizacji spotkań przygotowujących do bierzmowania, aby nie były one nudne, a stały się ciekawą przygodą z Duchem Świętym. indeks: 1320015040

Zobacz również Seria YOUCAT strona 82

Kompendium ceremoniarza Zalecania dla liturgicznej Służby Ołtarza na przykładzie wzorców format: 14,5 x 20,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

kompedium ceremoniarza wielki tydzień Zalecania dla Liturgicznej Służby Ołtarza na przykładzie wzorców format: 14,5 x 20,5 cm strony: 168 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320010462

indeks: 1320010463

ks. Czesław Krakowiak

ks. Czesław Krakowiak

Msze Święte z udziałem dzieci format: 12,5 x 19,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 12,95 zł

Nikt nie rodzi się chrześcijaninem Inicjacja chrześcijańska i katechumenat dzieci w wieku szkolnym format: 12,5 x 19,5 cm strony: 152 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320010162 DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010163 DO WYCZERPANIA NAKŁADU

69


02 KSIĄŻKI

POWIEŚCI

anielski patrol

format: 13,5 x 20,5 cm; oprawa: broszurowa

Karen Kingsbury Druga szansa seria: Anielski Patrol strony: 440 cena detal.: 36,95 zł Świetnie zapowiadający się bejsbolista Tyler Ames marzy o grze w pierwszej lidze. Zaślepiony karierą traci wszystko, co kochał. Niestety, jego kariera załamuje się, a jedyna miłość, Sami Downson, układa sobie nowe życie. Nad serią nieprzewidzianych spotkań i zdarzeń, które przytrafiają się bohaterom książki, cały czas czuwa Anielski Patrol. Dzięki serii małych cudów Tyler znajduje pracę w domu opieki społecznej i poznaje Virginię. Kim jest ta tajemnicza kobieta? Czy pomoże Tylerowi zdobyć ukochaną? Czy dostanie drugą szansę i odzyska utraconą miłość? Pełna wzruszających sytuacji historia o karierze, samotności, miłości oraz tych, którzy niespodziewanie pojawiają się w życiu i diametralnie je zmieniają. indeks 1320010221

Karen Kingsbury Nowe życie seria: Anielski Patrol strony: 376 cena detal.: 34,95 zł W podłej dzielnicy Los Angeles od pokoleń trwa rywalizacja gangów narkotykowych. Marcus Dillinger, bejsbolista mistrzowskiej drużyny Dodgersów, właśnie tam decyduje się otworzyć centrum dla młodzieży. Trudne zadanie, zwłaszcza dla kogoś, kto związał się z dziewczyną, która niekoniecznie podziela jego pasje i świat wartości. A tuż obok jest Mary Catherine, której zostało pół roku życia na wszystko, w tym na wyjazd do Ugandy i na odkrycie miłości do Marcusa. Czy oboje zdążą odkryć uczucie? Czy Mary pozwoli się pokochać? Czy siła dobrych zmian zdoła odmienić zło ich świata i trudne historie ludzi, którzy stanęli na drodze ich życia? Na ziemię zostaje posłany Anielski Patrol, by ratować bohaterów. Dziś mają dokonać wyborów, które zaważą na ich przyszłości. A przed nimi otwierają się bramy nowego, nieznanego, intrygującego życia. indeks 1320010222

70


02 KSIĄŻKI

POWIEŚCI

Złota Edycja

format: 14,5 x 20,5 cm; oprawa: broszurowa

Charles Martin

02

Niezapisana opowieść Nikt nie jest samotną wyspą strony: 400 cena detal.: 34,95 zł Archipelag Dziesięciu Tysięcy Wysp to doskonałe miejsce dla każdego, kto szuka schronienia przed światem. Piękne otoczenie i dwie solidne łodzie pozwalają wieść spokojny żywot z dala od ludzi. Bezproblemowe życie głównego bohatera zmienia prośba, z jaką zwraca się do niego ktoś, komu nie może odmówić. Ma pomóc sławnej aktorce, która znajduje się na skraju samozniszczenia. Kobieta głęboko zraniona, po nieudanych próbach samobójczych, zamknięta w sobie, nie widzi sensu dalszej egzystencji. Sundey może wskazać jej drogę wyjścia z tej sytuacji i sposób na rozpoczęcie nowego życia pod warunkiem, że ona sama najpierw zmierzy się z własną przeszłością. Urzekająca powieść, w której bohaterowie w piękny sposób stawiają czoła ranom przeszłości i budują przyszłość na fundamencie wiary, przyjaźni oraz wdzięczności. indeks: 1320010898

Harry Kraus

Guido Sgardoli

W rytmie serca Czasem otrzymujemy więcej, niż potrafimy sobie wyobrazić strony: 392 cena detal.: 29,95 zł

Chłopiec z lodu Nowe życie Warrena strony: 184 cena detal.: 23,95 zł

indeks: 1320060176

indeks: 1320084070

Gina Holmes

Claudia Cangilla McAdam

Pokonać ocean Kiedy miłość wymaga od nas tego, co niemożliwe strony: 360 cena detal.: 29,95 zł

Przebudzenie czyli prawdziwe oblicze Weroniki strony: 192 cena detal.: 16,95 zł

indeks: 1320010892

indeks: 1320010195

SERIA

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

71


02 KSIĄŻKI

POWIEŚCI

Giennadij Lewicki Chiton Zbawiciela Tajemnica Piłata format: 14,5 x 20,5 cm strony: 360 oprawa: broszurowa cena detal.: 34,95 zł

02

Chiton Zbawiciela to oryginalna, misternie skonstruowana opowieść z gatunku fikcji historycznej. Autor, opisując losy Piłata, oddaje dramatyzm rzymskiego imperium pod władzą wszechmocnego Tyberiusza. Nie jest to jednak zwykła biograficzna podróż do przeszłości z zacnymi historykami w roli przewodników. Lewicki maluje przed czytelnikiem własny obraz Piłata i jemu współczesnych. Zaprasza za kulisy intryg, zawiłości, realiów politycznych i religijnych, aby ostatecznie ukazać człowieczeństwo ludzi, których znamy z historii i kart Pisma Świętego. indeks: 1320010199

Richard Platt

Grzegorz Sokołowski

Dominik Włoskiewicz

Jak to stary diabeł do młodego pisał format: 13 x 20,5 cm strony: 200 oprawa: broszurowa cena detal.: 22,95 zł

Kiedy czasu nie będzie Zapiski anioła format: 13 x 20 cm strony: 160 oprawa: twarda cena detal.: 14,95 zł

Bliżej prawdy format: 12,5 x 19,5 cm strony: 176 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010893

72

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320010241

indeks: 1320010198


02 KSIĄŻKI albumy pamiątkowe

ALBUMY

Ernest Bryll, Krzysztof Świertok

ks. Leszek Slipek

Tam bije serce Twoje Opowieść o pielgrzymowaniu format: 18,5 x 27,5 cm strony: 144 oprawa: twarda z obwolutą cena detal.: 24,95 zł

Oto ja Pielgrzymując do wnętrza siebie format: 24,5 x 21,5 cm strony: 160 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

indeks: 1320080180

indeks: 1320080182

02

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

polecamy albumy na różne okazje

Zobacz również inne albumy na różne okazje strona 116

73


02 KSIĄŻKI

SERIE WYDAWNICZE

BIBLIOTEKA DNIA PAŃSKIEGO

format: 11,7 x 16,5 cm

SERIA

02

74

o. Józef Augustyn SJ

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Kiedy serce nas oskarża Przygotowanie do sakramentu pojednania seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 1 strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 3,95 zł

Przed nami miłość… seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 5 strony: 48 oprawa: broszurowa cena detal.: 4,95 zł

By rodzina była Bogiem silna... Na kanwie „Listu do rodzin” Jana Pawła II seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 17 strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320019501

indeks: 1320019505

indeks: 1320010920

Wincenty Łaszewski

św. Urszula Ledóchowska

Godzina miłosierdzia seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 32 strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

Cudowny medalik seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 33 strony: 48 oprawa: broszurowa cena detal.: 4,95 zł

świętość jest czymś tak Prostym seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 34 strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320101013

indeks: 1320101010

indeks: 1320101016


02 KSIĄŻKI

SERIE WYDAWNICZE

Biblioteka Dnia Pańskiego

format: 11,7 x 16,5 cm

02

św. Urszula Ledóchowska

św. Urszula Ledóchowska

św. Urszula Ledóchowska

O naśladowaniu cnót Serca Jezusowego seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 44 strony: 136 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

Bądź jak lampka przed tabernakulum seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 47 strony: 80 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

Kobieta - apostołką Eucharystii seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 52 strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320101018

indeks: 1320101031

indeks: 1320101025

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

Wincenty Łaszewski

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

Różaniec za zmarłych cierpiących w czyśćcu seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 53 strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 54 strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

Światłość wiekuista niechaj im świeci Modlitewne czuwanie przy zmarłym seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 56 strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 3,95 zł

indeks: 1320101035

indeks: 1320101024

indeks: 1320101036

SERIA

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

75


02 KSIĄŻKI

SERIE WYDAWNICZE

BIBLIOTEKA DNIA PAŃSKIEGO

format: 11,7 x 16,5 cm

02

ks. Marek Dziewiecki

św. Urszula Ledóchowska

św. Urszula Ledóchowska

Co czynię ze skarbem mego życia? Rachunek sumienia dla młodzieży seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 62 strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy! seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 63 strony: 96 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

Jak dziecko w objęciach Matki Dzień po dniu z Maryją seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 67 strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

SERIA

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

76

indeks: 1320101040

indeks: 1320101041

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

św. Urszula Ledóchowska

Jak pomagać duszom czyśćcowym? Modlitwa seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 68 strony: 80 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

U stóp krzyża seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 69 strony: 80 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

indeks: 1320101049

indeks: 1320101051

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320101050

Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie! Modlitwy pomocne w procesie duchowego uwolnienia, w trudnościach duchowych i nękaniu demonicznym seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 71 strony: 96 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł indeks: 1320101052


02 KSIĄŻKI

SERIE WYDAWNICZE

BIBLIOTEKA DNIA PAŃSKIEGO

format: 11,7 x 16,5 cm

02

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

bp Henryk Ciereszko

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 74 strony: 48 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

Jak pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu? seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 81 strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

Dla Jego bolesnej męki… Koronka do Miłosierdzia Bożego ze św. Siostrą Faustyną Kowalską seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 83 strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320101060

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

o. Józef Augustyn SJ

W kręgu wieczności seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 84 strony: 32 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

Osiem błogosławieństw seria: Biblioteka Dnia Pańskiego 87 strony: 72 oprawa: broszurowa cena detal.: 11,95 zł

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320101062

DO WYCZERPANIA NAKŁADU

indeks: 1320101065

indeks: 1320030725

SERIA

indeks: 1320101055

77


02 KSIĄŻKI

SERIE WYDAWNICZE

skuteczni święci format: 11,5 x 16,5 cm; oprawa: broszurowa ze skrzydełkiem; cena detal.: 7,95 zł

02

Kolejne tytuły w przygotowaniu!

Nikt inny nie jest tak blisko Boga jak nasi święci patronowie. Dzięki modlitewnikom z serii „Skuteczni Święci” poznasz ciekawe życie danego świętego, cuda, jakich dokonuje, sam nawiążesz z nim modlitewną relację, która przybliży cię do Boga i wyjedna łaski. Mówi się, że Bóg nie odmawia swoim świętym ulubieńcom spełnienia żadnej prośby. Módlmy się więc do Boga z pokorą i wiarą przez pośrednictwo Skutecznego Świętego! Wszystkie książki zawierają opowieść o świętym, nadprzyrodzonych zdarzeniach w jego życiu oraz interwencji z nieba, modlitwy w różnych intencjach, w których najczęściej zwracamy się z błaganiem do Boga. Dla ułatwienia książeczki posiadają skrzydełko-zakładkę, aby bez przeszkód wrócić do wybranej modlitwy.

Błogosławiony Jakub Alberione

Święty Charbel strony: 56

Święta Dymfna strony: 64

indeks: 1320041009

indeks: 1320041002

indeks: 1320041012

Święty Ekspedyt strony: 64

Święta Faustyna strony: 64

Święty Gabriel strony: 64

indeks: 1320041007

indeks: 1320041003

indeks: 1320041008

SERIA

strony: 64

78


02 KSIĄŻKI

SERIE WYDAWNICZE

skuteczni święci

Święty Jan Paweł II strony: 80

Święty Juda Tadeusz strony: 64

Święta Matka Teresa strony: 64

indeks: 1320041004

indeks: 1320041011

indeks: 1320041005

Święty Ojciec Pio strony: 64

Święty Peregryn strony: 64

Święta Rita strony: 88

indeks: 1320041006

indeks: 1320041010

indeks: 1320041001

SERIA

02

Zobacz również karty z modlitwą strona 246

79

Książki  

Katalog generalny 2017

Książki  

Katalog generalny 2017